האם נשים יהודיות הלכו ברעלה מחוץ לבתיהן?

שאלה אחת לרמב"ם שנכתבה בכמה גרסאות ונמצאה בגניזת קהיר מלמדת אותנו פרטים מפתיעים על לימוד נשים, ועל המורים שלא תמיד ידעו לשמור על עצמם מהטיפה המרה

נוסח הראשון והלא מחמיא של פניית המלמד

עוד סיפורים מגניזת קהיר

 

ערב אחד הגיע מֻעַלִם, כלומר מלמד, למסיבה כלשהי. שם, כשהוא תחת השפעת אלכוהול (קד אכד מנה אלשראב), הוא התלונן על מצבו, כולל על 'משהו המגיע לו מפלוני'. אותו פלוני, שילדיו למדו אצל המעלם הנ"ל, היה גם הוא במסיבה. ויכוח התגלע ביניהם, המעלם נעלב מתשובת אבי הילדים, ונשבע כי לא ילמד אותם יותר. כאשר התפכח ממשקהו (פלמא פאק מן אל שראב) – התחרט, כיוון שאין לו פרנסה חוץ מן ההוראה, וטען כי לא היה זה אלא דרך צחוק…

איך אנחנו יודעים כל זאת? כי המלמד, או מי מטעמו, התיישב וכתב שאלה בדבר האירוע, שהופנתה ל"רבותינו הדיינים הגדולים החכמים המעולים". השאלה נמצאה בגניזה. ישב וכתב, ואולי קרא שוב, ואולי נעזר באחרים. בשלב מסוים הוא כנראה הבין שניסוח השאלה באופן הזה לא מאיר אותו באופן חיובי במיוחד. בצד השני של אותו דף שעליו כתובה השאלה בנוסחה הראשון, נכתבה השאלה בנוסח שני "מתוקן" – אולי בעצת בית הדין, ואולי בעצת מכרים ותומכים.

בנוסח השני של השאלה דמותו של המעלם חיובית יותר – קודם כל, אין כל זכר למסיבה ולאלכוהול. דבר שני, מופיע פרט חשוב – המורה מלמד בנות קטנות (מעלם צגאר בנאת). ולמה זה חשוב? כי מסתבר שהבנות לא מוכנות להיחשף (לם יפעלו ינכשפו), כלומר להסיר את צעיפיהן המכסים את פניהן, בפני אדם אחר מלבדו. ומכיוון שנשבע שלא ילמדן – הן כעת בטלות מלימודיהן. מכאן (וממקורות אחרים) ניתן ללמוד שנשים יהודיות הלכו בפנים מכוסות ברעלה מחוץ לביתן, בדיוק כמו הנשים המוסלמיות והנוצריות. בנוסף, אף אחד אחר לא מחליף את המורה. והמורה מעוניין לחזור וללמד את הבנות. האם מותר לו להפר את שבועתו, שעליה התחרט?

 

"מעלם צגאר בנאת": הנוסח השני של המכתב

 

בנוסח השני של השאלה היא כבר מופנית לרמב"ם עצמו – "מרינו ורבינו הרב הגדול בישראל ירום הודו". הטיוטה הזו כבר היתה הרבה יותר טובה מבחינתו של מלמד הילדות, אך עדיין לא מושלמת, והיא גם כללה טעויות כתיב לא מעטות. היה צורך להעתיקה מחדש, עם תארי הכבוד הנדרשים בפניה לרמב"ם, ועם עוד כמה 'שיפוצים' קטנים בפרטים כדי לשפר את סיכוייו של המורה לקבל אישור להתיר את שבועתו ולחזור לעבודתו.

גם הנוסח השלישי של השאלה התגלה בגניזה, על דף אחר. השאלה כוללת פניה ארוכה ומליצית בעברית לרמב"ם – "הדרת יקרת צפירת תפארת כ(בוד) ג(דולת) ק(דושת) מרינו ורבינו אדוננו גאוננו משה, הרב הגדול, הפטיש החזק, יהי שמו לעולם, אשר שררתו שררת האמת והצדק, מבערת החדק, מחזקת הבדק…" וכו' וכו'. לאחר מכן מופיע הנוסח שבטיוטה השניה של השאלה, עם שתי תוספות חשובות. האחת: "אין תועלת שתלמדנה (אותן) נשים, כי הנשים מלמדות טעות (ומא פי תעלים אלנסא פאידה אד אלנסואן יקרו טעות)". תוספת זו באה כנראה לשלול תשובה אפשרית שטוענת שאם הבנות דואגות לצניעותן, שילמדו עם מורה אשה. התוספת השניה: "ואלמעלם נפסה סגיא נהור" – המלמד עצמו הוא עיוור. כלומר, יש כאן צניעות מהודרת ביותר – גם אם הגבר ירצה, הוא אינו יכול לשלוח מבטי זימה לעבר הבנות. זה גם מסביר מדוע הן הסכימו ללמוד רק איתו, ורק אצלו הסכימו 'לחשוף את עצמן' – רק עם המלמד העיוור הן חשו שלא 'מפשיטים אותן במבטים'…

 

הנוסח השלישי של המכתב, גם הפעם מופנה לרמב"ם

 

בסוף השאלה מופיעה עוד תוספת קטנטנה, הנוגעת לתוכן הלימוד – "והוא מבאר להן התפילה בערבית (והו ישרח להם אלצלאה ערבי)" – עדות על הערבית כשפת-האם המובנת של היהודים, והשפה היחידה בדרך כלל לנשים, שכאמור לרוב קיבלו חינוך יהודי בסיסי בלבד.

שלוש העריכות השונות השתלמו – על הנוסח השלישי והעדכני של השאלה מופיעה תשובתו של הרמב"ם, בכתב ידו, בו הוא מתיר למלמד, אם התחרט, להתיר את שבועתו בפני שלושה יהודים ולחזור ללמד את הבנות.

 

תשובת הרמב"ם על הנוסח השלישי והסופי

 

מה למדנו מכאן? למדנו על בנות לומדות, על כיסוי פנים, על מורים מלמדים שלא מקבלים את המגיע להם ומתמרמרים על כך בהשפעת אלכוהול, ועל היחס הרציני לשבועות. ובעיקר למדנו כאן על האופן שבו שאלות חברתיות-הלכתיות נוסחו שוב ושוב, פרטים מביכים הושמטו ואחרים נוספו, כל זאת על-מנת לקבל את התשובה הרצויה מבחינת הפונה.

(הנוסח הראשון והשני של השאלה נמצאים בספרית אוניברסיטת קיימברידג', TSG1.21, ופורסמו ע"י מ"ע פרידמן בספר היובל לגויטיין 'מחקרי עדות וגניזה'. הנוסח השלישי ותשובתו של הרמב"ם נמצאים בספריה הבריטית BL5519B1, ופורסמו ע"י בלאו במהדורתו לשו"ת הרמב"ם, סימן רעו)

 

הכתבה פורסמה במקור בדף הפייסבוק גניזת קהיר – היסטוריה של היום-יום

 

 

בואו לספר את הסיפור האישי של משפחתכם בקהילת הפייסבוק החדשה שלנו "סיפורי סבתא"

עוד סיפורים מגניזת קהיר

 

 

כתבות נוספות

ההוגה שהעז להחליף את ברכת השחר "שלא עשני אישה"

האם נשים יהודיות ידעו לכתוב בעבר? גניזת קהיר עם התשובות

קבלה בחתימת הרמב"ם לטובת פדיון שבויים

 

 

 
וידויו של סופר: "אני הייתי המאושר באדם לולא סחבוני עכשיו אל תחת החופה"

עבודה כשומר ופנאי לכתוב בין תנומה לארוחה. מה עוד צריך סופר עברי מתחיל? אם תשאלו את אריה לוי אריאלי, לא להיות נשוי.

אמת נצחית היא שהדבר הראשון שצריך סופר מתחיל כדי להתחיל להיות סופר, היא למצוא עבודה אחרת.

לא כל עבודה תתאים. ראשית, עליה לאפשר לך לשלם את החשבונות המצטברים. שנית, כי עבודה מכניסה זה המובן מאליו, היא צריכה להשאיר לך מספיק זמן לכתיבה.

לאורך ההיסטוריה של הספרות אנו מוצאים סופרים שונים בשלל עבודות: ברנר מצא את פרנסתו בתור עיתונאי, ז'ורז' פרק חיבר תשבצים, קפקא היה משפטן בחברת ביטוח. סופר העלייה השנייה, לוי אריה אריאלי, היה שומר במטע – עבודה חלומית אם הייתם שואלים אותו. וכמו כל חלום טוב שחולמים, תוך זמן קצר נאלץ אריאלי להתעורר.

 

"מפועל קרקעות נהפכתי לשומר"

 

אל ארץ ישראל הגיע אריאלי בשנת 1908. את סיבתו הגעתו קשה לתלות במניע ציוני מובהק, אלא אם אתם מחשיבים בריחה מהכלא האוקראיני, אליו נשלח לאחר משפט צבאי באשמת תמיכה בקבוצות קומוניסטיות, מניע ציוני מובהק.

בארץ ישראל מצא עצמו החייל לשעבר והאסיר הנמלט בהווה בתפקיד פועל קרקעות. חבריו זוכרים שהיה פועל מוצלח וחרוץ. ועדיין, לא מצאה העבודה חן בעיני העולה החדש, היא לא השאירה לו מספיק זמן לאהבתו האמיתית – הכתיבה.

שנה וחצי לאחר מכן, אנו מוצאים את אריאלי בעבודה חדשה, כזו שהייתה יותר לטעמו. במכתב ששלח לסופר יוסף חיים ברנר ב-5 באפריל 1910, הוא מספר לסופר הנערץ כי "מפועל קרקעות נהפכתי לשומר, זאת אומרת – כל העת שלי היא וכל העת לא לי היא. מותר לך לישון בכל זמן ועידן שאתה חפץ, ואסור לך לסגור את אשמורותיך אפילו לששים נשימות. החיים המדודים והשעות הקבועות לכל דבר וחפץ , זרים הם לחיי דהאידנא. ואע"פ כן החיים נעימים ויש להם כמה וכמה יתרונות על פני חיים אחרים".

מהמכתב היפהפייה הזה אנו למדים שאריאלי התקשה לחשוב באותה תקופה על משרה מתאימה יותר לאופיו ותוכניותיו. "עיקר השמירה היא ביום. הנני יושב לי בסוכתי הגבוהה, יכול לקרוא ולכתוב, ולאכול – לא כל שכן, וכשהנני רואה ערבי מתנקש בשלמות השקדים, אזי חובת משרתי דורשת ממני להתעורר ולקרוא בקול את הקריאה: "יללא, אימשי מן הננק!""

אריאל היה מודע היטב לכך שבתור שוחר הקומוניזם אמורים תנאי העבודה לעורר בו אי נחת. ועם זאת, לנוכח עבודה שכזאת, הוא התקשה להשלים מחשבה רציפה אודות מחאה כלשהי שיעורר: "אמנם מצב מגוחך קצת בשביל האיש המטיל לעתים ספק בצדקות קניין הפרט והנוטה לעתים להאמין כי פרי העבודה הוא לעובד, אולם מאי איכא למעבד? עושים אנו בחיינו קומפורומיסים הרבה יותר גדולים".

הוא ממהר לפטור את ברנר מכל מאמץ למצוא לו עבודה חדשה (ועוד בחיפה הרחוקה!), ומספר לו כי "הבדידות היא הנותנת לי את האפשרות לכתוב. ואמנם כותב הנני."

את המכתב הנפעם מאופטימיות ומעשייה ספרותית מסכם אריאלי בקריצה לברנר הדכאוני מטבעו: "היה שלום ומאושר עד כמה שדבר שכזה אפשרי לגבי איש שכמותך".

צחוק הגורל שבתוך זמן לא רב מצא את עצמו השומר השמח בחלקו גם הוא מדוכדך מהדרך בה התגלגלו הדברים.

 

המכתב ששלח אריאלי לברנר, בתאריך ה-5 באפריל 1910 

 

החלום ושברו

 

במכתב נוסף ששלח אריאלי לברנר תוך פחות משנה מזמן שליחת המכתב הקודם מתגלית תמונה שונה לחלוטין – משומר בטלן ושמח בחלקו, הפך אריאלי לאדם נשוי – מתקשה בהיבט של האושר ונכשל לחלוטין בהיבט העושר.

את עבודת השמירה עזב אריאלי לפני נישואיו, כשעבר לחדרה להיות מורה. הייתה זו עבודה שלא אפשרה לו לכתוב במהלכה, אך עבודה שבכל זאת אהב מאוד – עובדה, מרגע זה ועד מותו יהיה איש חינוך.

אם העילה למכתב הראשון הייתה שמחה על מצבו, העילה למכתב השני כבר רשמית יותר – מדובר בהסבר בן שני עמודים לשאלה: מדוע טרם שלח אריאלי סיפור שהבטיח לברנר? "הנה נגזלה מנוחתי על ידי יחסים ביני לבינה", מסביר אריאלי.

הקשיים האיומים שבחיי הנישואים והצורך במשכורת נכבדה יותר הביאו את אריאלי לידיי ייאוש, עד שנאלץ להרהר על לוותר "על היותר טוב שבעתידי הספרותי".

זיכרונותיו של ירח הדבש טרם פגו מראשו הדואג. אך אין מדובר בירח הדבש שלו ושל אשתו הטרייה, אלא ב"ירח-הדבש, כלומר התפעלותי מהשקט האידיאלי של רחובות", העיר בה שימש מורה לפני נישואיו. ולמקרה שנותר איזשהו ספק בליבו של ברנר לגבי מצב הביש של ידידו, מבהיר אריאלי את המצב במילים נוקבות: "אני הייתי המאושר באדם לולא סחבוני עכשיו אל תחת החופה."

בשנת 1923 היגר אריאלי לארצות הברית, כשהוא מותיר את אשתו וארבעת ילדיהם בארץ. את הספרות העברית לא זנח. הוא המשיך לפרסם את סיפוריו בכתבי עת עבריים ומונה למורה לספרות בבית מדרש למורים עבריים בניו יורק. הוא נפטר ב-1943.

 

השוו את ההבדלים: המכתב השני ששלח אריאלי לברנר כשנה לאחר מכן

 

פרטים נוספים על חייו ויצירתו של הסופר העברי הנשכח, אך החשוב הזה, תוכלו למצוא בספרה של גילה רמרז-ראוך, "ל"א אריאלי (אורלוף): חייו ויצירתו".

כתבי לוי אריה אריאלי בפרויקט בן-יהודה

מתוך בלוג גנזים אגודת הסופרים.

 

כתבות נוספות:

לאה גולדברג מתרגזת: "לא ידעתי שאני אדון וממין זכר"

הבדחן, השדכן והתזת מי הקולון: מנהגי החתונה של יהודי התפוצות

 

 

הכל התחיל בנאצר

אביר השלום הערבי-יהודי, הרודן המצרי או דמות נלעגת השוגה באשליות גדולה? גלגוליו של השליט הלא-ממש-כל-יכול בספרות העברית.

בשנת 1954, הפך גמאל עבד אל נאצר למנהיג המדינה באופן רשמי לאחר התפטרותו של נשיא הרפובליקה מוחמד נגיב. הגנרל נגיב, היה אחד משני הקושרים הראשיים האחראים להפיכת הקצינים החופשים בשנת 1952, אשר הובילה לסילוקו של המלך פארוק הראשון. הקושר השני היה נאצר עצמו. לימים הושם נגיב במעצר בית עד מותו של נאצר.

 

מנהיג העולם הערבי גמאל עבד אל נאצר בבלגרד, שנת 1962 

 

אולם כבר בשנת 1948 עורר גמאל עבד אל נאצר את עניינה של ישראל.

מי שייוודע לימים בתור "הרודן המצרי", שליטה הבלתי מעורער של הגדולה והמאיימת באויבותיה של ישראל בראשית קיומה, השתתף בקרבות בפלוג'ה בזמן מלחמת העצמאות הישראלית. מספר קצינים ישראלים ובראשם ירוחם כהן (מי שהיה שלישו האישי של יגאל אלון) פגשו אותו שם ושוחחו איתו ארוכות. כבר אז הייתה התחושה בחוגי המודיעין הישראלי שהקצין המצרי הספציפי הזה הוא מישהו יוצא דופן, מפקד שמוטב לקחת ברצינות כי הוא יכול להפוך לדמות מרכזית במצרים. אפשר שנאצר היה תחת עינו הבוחנת של המודיעין הישראלי לפני שעלה לשלטון במהפכת 1952. לאמיתו של דבר הוא היה אחד המצרים המוכרים ביותר בישראל עוד לפני ההפיכה הודות לפגישות פלוג'ה.

היו גם לא מעט אנשים בישראל, דוגמת העיתונאי אורי אבנרי, שקיוו שהקצין המצרי הנמרץ שאותו פגשו בפלוג'ה יתגלה כמישהו שעמו תוכל ישראל לקיים קשרים, ודרכו להשתלב במרחב שמסביב. ייתכן שכך גם ראה נאצר את הדברים בשלב מוקדם בחייו: הוא אף דיבר על ישראל כמודל אפשרי למצרים.

כתוצאה מכך, החלו מופיעים בספרות העברית סיפורים בהם התגלה שליט מצרים כדמות סימפטית. למשל בסיפור קומיקס מדהים של הסופר פנחס שדה שציירה אלישבע נדל –לנדאו "תגליתו הגורלית של יוסף ק.", אשר פורסם תחת שהשם הבדוי "י. אסיאל " והופיע ב"הארץ שלנו" בשנת 1961. באותו סיפור מצויר מגלה מדען מהכור הגרעיני בנגב כיצד לייצר תרופה סרטן באמצעות נמלים שהוגדלו למימדי ענק על ידי הקרינה הרדיואקטיבית של הכור. המדען משכנע את מנהיגי העולם השונים כולל קנדי וחרושצ'וב לפרק את נשקם תמורת התרופה לסרטן.

 

נאצר הפרגמטי, מתוך "תגליתו הגורלית של ד"ר יוסף ק." 

 

מבין כל המנהיגים בסיפור מתגלה דווקא נאצר כמי פרגמטי ושקול המוכן לחתור לשלם עם ישראל כדי להשיג תרופה לסרטן. נאצר שבסיפור מוצג כפי שראה אותו אורי אבנרי, כמי שאפשר להשיג עימו שלום ולא במאמץ רב מידי.

 

התקווה הנכזבת שהיא נאצר

בשלב מסויים וכנראה בהשפעת והשראת העיתונאי המוכשר חסנין הייכל שהפך לאידיאולוג הראשי של משטרו, השתנתה האידיאולוגיה של נאצר לחלוטין. ניתן לומר שהייכל ביצע בו "שטיפת מוח". נאצר נטש את האידיאולוגיה הקודמת שלו – המדגישה את בנייתה של מצרים – בעבור האידיאולוגיה הפאן-ערבית.

כעת נוצרו בנאצר השאיפות האימפריאליות שלו להשלטת מצרים על העולם הערבי האפריקני והעולם השלישי כולו, והפיכתה לשוות ערך לארה"ב ולברית המועצות. חמוש באידיאולוגיה כזו, אפסו הסיכויים להסכם שלום עם ישראל. נאצר הפך לאויב מספר אחד בעולם של ישראל ומי שדיבר בכל עת על השמדתה. וכך, מגיבור אפשרי השתנתה דמותו של נאצר בספרות העברית לדמות ארכי-נבל אימתני!

התוצאה: בספרי ילדים בישראל של התקופה החל נאצר מוצג בדמות האויב הראשי, איש שיכול להיות מטופש ומצחיק אך גם מסוכן ומפחיד בעת ובעונה אחת. כך היה בראש ובראשונה בספריו של שרגא גפני בסדרות "הבלשים הצעירים" שחיבר תחת השם הבדוי "אבנר כרמלי", ושבכולם הופיע נאצר מאוייר בידי מ.אריה – הלא הוא אריה מוסקוביץ', הצייר הקבוע של גפני.

נאצר מופיע בצורה המובהקת והמרושעת ביותר ראשית בספר "הבלשים הצעירים – מתישבים בנגב הפרוע" (הוצאת זלקוביץ, 1958) שבו הבלשים הצעירים מחבלים בצורות שונות בפגישה של מנהיגי מדינות ערב, בראשם נאצר. פגישה חשובה זו, מטרתה להגיע להחלטה כיצד להרוס את ההתיישבות העברית בנגב. ובנוסף בספר "הבלשים הצעירים בתפקיד מיוחד בשנת העשור" (הוצאת זלקוביץ, 1958), שבו הבלשים הצעירים מעבירים את נאצר סדרת עינויים: הם הופכים אותו לקירח, עוקרים את שיניו ועוד ועוד. לכל זה מסכים נאצר בתקווה שיקבל בתמורה סודות ישראליים,. לבסוף משגרים הבלשים רקטה הפוגעת במצרים.

 

"הבלשים הצעירים מתיישבים בנגב הפרוע" מאת אבנר כרמלי

 

נראה ששרגא גפני התאהב ברעיון של נאצר כנבל על, היות שנאצר מופיע גם בשניים מספרי סדרת "דנידין הרואה ואינו נראה" שחיבר תחת השם הבדוי "און שריג". הראשון הוא "דנידין גיבור ישראל" (הוצאת מזרחי, 1965) , בו דנידין "משגע" את נאצר וחבורה של גנרלים מצריים בכירים עם כלי נשק ישראלים סודיים כביכול שכולם חסרי כל ערך, והספר השני הוא "דנידין בשירות המודיעין" (הוצאת מזרחי, 1968) שבו דנידין שוב מפריע למפגש של בכירים מצריים הכוללים את נאצר. גם כאן, בדומה לסיפור הבלשים הצעירים, עושה ממנו דנידין צחוק שוב ושוב, והרודן המצרי מתגלה כדמות מצחיקה ולא מאיימת במיוחד.

 

נאצר מאוכזב, מתוך הספר "דנידין – גיבור ישראל"

 

נאצר והגנרלים הבוכים, מתוך הספר "דנידין – גיבור ישראל"

 

היכן הופיע עוד? גם בספרו של אלוף צה"ל מוטה גור, "עזית בארמונות קהיר" (דפוס א. בן –חור, 1971), שבו הכלבה עזית חודרת לפגישה חשאית של נאצר וגונבת את סודותיו – כפי שעשה דנידין לפניה.

 

"עזית בארמונות קהיר" מאת מוטה גור

 

נאצר מופיע שוב אצל גפני, הפעם בסדרת הסיירת המיוחדת של "אבנר כרמלי" – בספר "הסיירת המיוחדת מכותרת" ( הוצאת מ.מזרחי " 1973) שבו חברי הסיירת המיוחדת חודרים למטחם מבוצר שלו בסיני לפני מלחמת ששת הימים וגונבים מטוס סודי.

עד מלחמת ששת הימים התאפיין העיסוק בנאצר כעיסוק הנועד להרגיע את הציבור, לאחר ששת הימים כמו התפרצו הסכרים, והרודן המצרי שעד אז פחדו ממנו כמנהיג האומה הערבית כיכב מכאן ואילך בקבצי בדיחות שלעגו לו ובשירים הומוריסטיים עליו ברדיו (כמו "נאצר מחכה לרבין" של חיים חפר, ו"איגרת לנאצר" של בני ברמן).

המנהיג המצרי עם השאיפות הגרנדיוזיות של שליטה בעולם הערבי, המוסלמי והשלישי, שעורר פחד רב בישראל בגלל שאיפותיו, הפך בסוף ימיו לדמות נלעגת ומבוזה בתרבות הפופולרית הישראלית. המשיח מקהיר התגלה כמשיח שקר. את הכישלון המוחץ שלו ב-1967, כאשר חלקים ניכרים מצבא מצרים הושמדו וחצי האי סיני נפל לידי צה"ל, כבר לא ניתן היה לתאר כניצחון. נאצר המשיך במלחמת ההתשה על גדות התעלה, אך מעמדו במצרים ובעולם הערבי הלך והידרדר. בספטמבר 1970 הוא מת מהתקף לב, רחוק מהגשמת חלומות הגדולה שלו.

 

בואו לבקר במולטי יקום של אלי אשד

 

 

כתבות נוספות:

מסמכים חושפים: כך ריגל ההגנה אחר בתי קפה ערביים בחיפה

הססנות, פחדנות וצה"ל ינצח! הקריקטורות שליוו את מלחמת ששת הימים

מה ההבדל בין לוי אשכול לג'יימס בונד?

 

 

 

 

 
שישה שוקולדים ספרותיים לכבוד יום השוקולד הבינלאומי

"היופי הצרוף והבוהק של לוח שוקולד שלם, לפני שחורצים בו את הריבועים, והצניעות המפתה שבה הוא מתכסה בנייר כסף נוצץ..." – ב-7 ביולי חל יום השוקולד הבינלאומי. לכבודו אספנו בשבילכם שישה תיאורי שוקולד ספרותיים שיגרו אתכם לפתוח ספר או חפיסה

מתוך אוסף "מסע בזמן", הספרייה הלאומית

"'מריר מיוחד!' מריעה אורה (שכן אף בחלום אינה אוהבת לאכול שוקולד מתוק). לי פורסת מן הגדר חתיכה גדולה של שוקולד. 'חלב-אגוזים!' מודיעה היא בחמדנות." העדפת שוקולד שונה היא רק אחד ההבדלים בין אורה לתאומתה לי, בספרו המפורסם של אריך קסטנר, אורה הכפולה, אך היא מסמלת יפה את טיב השוני ביניהן. את השוקולד בחלום הן לא נוגסות כי הוא מורעל, וגם כוס השוקו החם שמגישה העלמה גרלך במציאות, בהמשך הספר, נשארת מיותמת.

 

אורה הכפולה (הוצאת אחיאסף)
אורה הכפולה (הוצאת אחיאסף)

 

כמו הומברט הומברט מ"לוליטה", גם הרמן, גיבור הספר ייאוש של ולדימיר נאבוקוב, עומד לבצע פשע, ואולי כדי לחבב אותו מראש על הקורא מעניק לו הסופר מקצוע ממיס לב: יצרן שוקולד. לכאורה חי הרמן חיים מתוקים – חיי בורגנות נוחים עם אשתו היפה. אך הוא מתכנן את הרצח המושלם כדי לחמוק מהם – רצח הכפיל שלו. למרבה הצער, חרף תמונת העטיפה המפתה של הגרסה העברית, הספר נזירי מאוד בתיאורי שוקולד. אבל אפילו איש כהרמן מצהיר: "דבר טוב הוא השוקולד. יש עלמות שאינן אוהבות אלא את הסוג המריר… אנינות טעם מתחסדות שכמותן."

 

ייאוש (הוצאת כתר)
ייאוש (הוצאת כתר)

 

גיבור סיפורה של סביון ליברכט, הניצחון של גנרל מונטגומרי (בספר צריך סוף לסיפור אהבה), מקבל מסבו שתי שורות קוביות שוקולד על כל עשר תשובות נכונות: "לעתים רחוקות היה זוכה בשוקולד שלמילויו הוורוד טעם של פטל, ולמראה העטיפה שציור של פטל מתנוסס עליה היה פיו נמלא ריר של השתוקקות. אבל גם את השוקולד הפשוט, שקיבל על־פי־רוב, אכל ברצון, ותמיד היה עורך את הפגנת השמחה הקטנה למען סבו, מגרגר בקול רם מרוב הנאה ופותח את פיו להראות איך מתמוסס השוקולד בתוך החך. סבו, עומד מעליו כרופא־שיניים, נהנה הנאה גדולה ממה שראו עיניו בתוך פיו הפעור של נכדו. 'טעים?'"

 

צריך סוף לסיפור אהבה (הוצאת כתר)
צריך סוף לסיפור אהבה (הוצאת כתר)

 

משקה השוקולד החם המקורי של האצטקים נשמע פחות טעים כשמגלים כי הם נהגו לתבל אותו בצ'ילי חריף. אבל תומס, גיבור הספר בת מונטסומה מאת הנרי ריידר הגרד, ידע להעריך אותו. אחרי הכול, תומס עובר הרפתקאות רבות בממלכה, מעקידה על המזבח ועד הכרזתו כאל, ואין כמו שוקו מוקצף בגביע זהב כדי להירגע מכל אלה. בסצנה שמשחזרת רגע מכונן שרובנו שכחנו – הרגע שבו טעמנו לראשונה את הטעם השמימי, הוא מספר כי הוגש לו "משקה טעים להפליא, מכוסה בשכבת קצף חומה ומבעבעת." מממ.

 

בת מונטסומה (הוצאת כתר)
בת מונטסומה (הוצאת כתר)

 

ביקור במפעל לייצור שוקולד גורם לגיבור יש ילדים זיגזג מאת דויד גרוסמן לעצור הכול ולפרוץ בווידוי שכל כולו אהבת שוקולד:

"חייב אני לעשות הפסקה קטנה כדי להבהיר עניין חשוב: יש אנשים, אנשים גסי רוח וערלי-נפש וחסרי חוש אמנותי, שבשבילם סיור כזה הוא שעמום אחד גדול. ואפילו אם במקרה הם אוהבי שוקולד, הם מעוניינים רק במוצר הסופי. בתוצאה המוגמרת, הקרושה. אבל אותי ואת גבי משך תהליך יצור השוקולד בחבלי קסם: הצינורות, הבריכות, המנפים שהעבירו את השקים עם פולי הקקאו, התופים הענקיים שבהם קלו את הפולים לפני טחינתם, משפכי הענק שמתוכם נמזג הנוזל המכשף, היופי הצרוף והבוהק של לוח שוקולד שלם, לפני שחורצים בו את הריבועים, והצניעות המפתה שבה הוא מתכסה בנייר כסף נוצץ, ואחר-כך עוד עוטה על עצמו עטיפה צבעונית – מה יפה הוא מחזור החיים בטבע! אני מתנצל על שאני מאריך כל-כך בתיאור הזה. אני בהחלט ער לאפשרות המחרידה שבין קוראי הספר הזה יש גם אחד או שניים המחוסנים בפני כוח פיתויו של השוקולד. גם בריות כאלה יש בעולמנו, ועלינו לקבל זאת ברוח טובה, כחלק מהתופעות שאין להן הסבר מדעי… ואילו אני – לפעמים אני משוכנע כי בעורקי זורם שוקולד סמיך (בטעם דובדבנים). עד היום, כשאני נפגש עם אנשים כמוני, מבוגרים לכאורה, לארוחות-עסקים חשובות, אני יודע בסתר ליבי, כי כל הארוחה, כל הדיונים והלהג, הם רק המס שאני חייב לשלם כדי להגיע בסופו של דבר אל הקינוח. וכשהוא מגיע, אוה! בפנים אדישות, תוך פטפוט סתמי לכאורה, אני מגליש לתוכי את מוס השוקולד הדשן, את עוגת 'חלומות מתוקים' האִימַהית… והאיש או האישה היושבים למולי באותה ארוחת-עסקים אינם מעלים בדעתם כי בתוכי, בתוך בן-שיחם המנומס והמאופק, מגיחים מבין מחשכי הזיכרון שניים: ילד קטן וגזוז שיער-צהוב, ואשה גדולה, בשמלה שחורה ומרזה, ושניהם, בלי הרבה חוכמות, עטים על השלל, נוגסים ומלקקים ומתמרחים בו עד אובדן חושיהם… ואני מבקש לעשות עוד הפסקה קצרה בשטף הסיפור, לנצל את הרגע הזה, רגע של גלוי-לב נדיר, של קירבה מתוקה בין כותב לקורא, כדי לשטוח פה את בקשתי האחרונה עלי אדמות, את צוואתי הרוחנית: אני רוצה להיקבר בארון עשוי שוקולד. ימתקו לי רגבי עפרי."

יש ילדים זיגזג (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
יש ילדים זיגזג (הוצאת הקיבוץ המאוחד)

 

דויד גרוסמן מבליח לרגע בסרט "יש ילדים זיגזג" (במאי: וינסנט באל, על פי הספר בהוצאת הקיבוץ המאוחד)
דויד גרוסמן מבליח לרגע בסרט "יש ילדים זיגזג" (במאי: וינסנט באל)

.

ואם כבר אנחנו מדברים על אהבה, תשוקה ושוקולד, מה מתוק יותר מחיבור בין שלושתם? כך מתארת את זה המשוררת האמריקאית עטורת הפרסים, ריטה דאב בשירה שוקולד:

 

 

נשארתם עם טעם של עוד? ספרו לנו בתגובות על שוקולדים ספרותיים נוספים.

 

רוצים לדעת מתי יוצא גיליון חדש? הירשמו לניוזלטר, והמוסך כבר יבוא אליכם!

 

תוכן עניינים – גיליון מס' 7


      
      
      
      

לגיליונות הקודמים:

הַמּוּסָךְ: גיליון מס' 6

הַמּוּסָךְ: גיליון מס' 5

הַמּוּסָךְ: גיליון מס' 4

הַמּוּסָךְ: גיליון מס' 3

הַמּוּסָךְ: גיליון מס' 2 – מיוחד ליום השואה

הַמּוּסָךְ: גיליון מס' 1