מדוע האותיות הערביות מנוקדות בניקוד עברי?

בין אלפי כתבי היד בערבית-יהודית יש כמה מאות הכתובים באותיות ערביות ובניקוד עברי. הצצה לכמה מכתבי היד הללו

דף 3ב: התחלת ספר שמות.

הצטרפו לקהילת "סודות כתבי היד העבריים"

בעקבות כיבושי האסלאם, התבססה הלשון הערבית כשפת הממשל והתרבות ברוב הארצות שהמוסלמים כבשו, לאורך חופיו הדרומיים והמזרחיים של הים התיכון ומזרחה משם (בעיקר בשנים 650 – 750). בארצות הללו ישב אז רובו המכריע של העם היהודי (קשה לנקוב במספרים, אבל אומדן של 90 אחוז דיו לסבר את האוזן), ובו היו מרכזי ההנהגה החשובים ביותר, בבבל ובארץ ישראל. הערבית התקבלה על ידי כל תושבי הארצות הללו ככלי התקשורת העיקרי, הן לצורכי תקשורת דיבור יומיומית והן להבעה בכתב ברוב המכריע של תחומי היצירה והדעת.

רוב המחברים היהודיים כתבו את הלשון הערבית באותיות עבריות. הלשון של מסמכים וחיבורים הכתובים בצורה זו נקראת ערבית-יהודית. באוספי כתבי יד ובגניזות שונות נשתמרו אלפי כתבי יד הכתובים בה.

בין אלפי כתבי היד בערבית-יהודית יש כמה מאות הכתובים באותיות ערביות. צורת כתיבה זו ידועה רק בספרים שנכתבו והועתקו בידי קראים, בין המאה העשירית לבין המאה השלוש עשרה, ככל הנראה במצרים ובארץ ישראל, ואולי גם בסוריה ובעראק. אלה שמורים ברובם באוסף הכתבים שהועברו מגניזת בית הכנסת בן-עזרא בקהיר לספריית אוניברסיטת קיימברידג' ובאוסף הכתבים שהועברו מגניזת בית הכנסת הקראי (דאר שמחה) בקהיר לספרייה הלאומית בסנקט פטרבורג (רוסיה) ולספרייה הבריטית בלונדון. בכתבים כאלה משולבות לפעמים מילים עבריות הכוללות מובאות מהמקורות (בעיקר פסוקי מקרא) או מונחים וביטויים מתחומי הדת, או ברכות, איחולים וכיוצא בהם. יש מעתיקים שנהגו לכתוב את המילים העבריות האלה באותיות עבריות. כך נותרת הבחנה חזותית ברורה בין הרכיב הערבי העיקרי לבין הרכיב העברי המשולב בו.

תמונה 1. כתב יד לונדון, דף הספרייה הבריטית, OR. 2557 , דף 3ב העמוד הנראה בתמונה הוא מתוך הקדמה לפירוש התורה מאת יעקוּבּ אלקִרקִסאני

 

אולם היו מעתיקים שהעדיפו להסתפק באלפבית אחד, ודווקא הערבי, כלומר לכתוב טקסט שבו משולבות שתי הלשונות רק באותיות ערביות. אולי למדו מהדוגמה של הפרסים, שעם ההתאסלמות של רובם המירו את האלפבית שלהם באלפבית הערבי. כדי לכתוב בצורה זו היה צורך לקבוע שיטת תעתיק של האותיות העבריות בערביות. משימה זו לא היתה קשה במיוחד מכיוון שהערבית היא שפה שמית ומספר העיצורים בלשון הערבית גדול ממספרם בעברית. השאלה היחידה שבה נדרשה החלטה האם התעתיק הוא גרפי, אות כנגד אות, או להוסיף גם אימות קריאה לציון התנועות. חלק מהעיצורים "העודפים" בערבית נוצלו לציון הבדלי המבטא בין אותיות בג"ד כפ"ת הדגושות לבין הרפויות. שיטת כתיבה זו שימשה להעתקת ספרים שיש בהם רק עברית, כגון חומשים וסידורים, וגם להעתקת פירושי מקרא, שבהם אנו מוצאים העתקה של פסוק או פסוקים, לאחר מכן תרגומם ולבסוף פירושם המפורט. נתבונן בדוגמה אחת מכל סוג.

הדוגמה הראשונה היא חומש שמות, כתב יד לונדון,  OR. 2540 שנכתב כנראה במאה העשירית. בתחילתו יש כמה דפי שטיח, שהם רכיב קישוטי נפוץ מאוד בעולם האסלאם באותה התקופה.

תמונה 2: אחרון דפי השטיח בכתב היד, דף 3א מוצג כאן בתמונה.

 

תמונה 3. דף 3ב: התחלת ספר שמות.

וְאֵילֶא שְמות בְנֵי יִשְראֵיל הַבָאִים מִצְרָאיְמָא אֵת

יַעַקוב אִיש ובֵיתו באוּ

האותיות הערביות כתובות בדיו שחורה. יש גם מעט סימני ניקוד ערביים (כגון "שַׁדּה"=דגש חזק), וגם אלה בדיו שחורה. תופעה מיוחדת מאוד היא כתיבתם של סימני התנועות בעברית וטעמי המקרא מעל המילים או מתחתיהן. אלה כתובים בדיו אדומה.

הדוגמה השנייה לקוחה מפירוש לתורה בערבית-יהודית מאת ישועה בן יהודה, חכם קראי חשוב שהיה פעיל בירושלים באמצע המאה ה-11. הפירוש הזה הכיל כמה כרכים, ושרד במספר עותקים.

 

תמונה 4: כתב יד לונדון, הספרייה הבריטית, OR. 2545דף 3א.

בעמוד שבדוגמה, בכתיבה מפוארת עשירה בסימנים, מלאכת מעתיק מקצועי, שני חלקים:
1) שלוש השורות העליונות הן פסוק מתוך עשרת הדיברות, הדיבר הרביעי, שמות כ 11, באותיות גדולות ומעובות (בתעתיק!):

כָל אַשֶר בָאם וַיָּאנַח בַיּוֹם

הַשְּבִיעִי עַל כֵין בֵירַאך

יי אֶת יוֹם הַשַּבָאת

וַאיְקַדְּשֵיהוּ

יש לשים לב לתוספת אותיות לציון תנועות מוטעמות: קמץ/פתח מצוינת באל"ף, צֵירה ביו"ד. הניקוד מדויק מאוד, פרט לעובדה שהמנקד אינו מציין חטפים.
2) תרגום ערבי של כל ארבעת הפסוקים של הדיבר הרביעי. בדפים שלאחר מכן נמצא הפירוש המפורט של הפסוקים האלה. ספרן בן זמננו כתב בראש העמוד בעברית: עשרת הדברים.

בפתיחת פירושו לבראשית כתב ישועה [המקור בערבית]:

כאשר הגיע אדוני הנכבד אבו אלחסן דאוד בן עמראן [=דוד בן עמרם] בן לוי לעלות לרגל ולבקר [במקומות הקדושים] בחודש תשרי, שהוא לפי מניין הערבים חודש גֻ'מאדא אלאח'רה, בשנת 445 [למניינם=להג'רה= ספטמבר/אוקטובר 1053, שנת ד'תתי"ד בלוח העברי], נתן דעתו על מה שכתבתי בפירוש ספר ויקרא. – – – אז ביקשני לחבר חיבר קצר יותר שיכלול פירוש על כל התורה, ושפירוש זה יהיה בשביל בנו אבו סעיד לוי.

הפירוש הזה חובר אפוא כמיזם חינוכי לבנו של קראי עשיר מאוד מקהיר, ששמו מופיע בכמה וכמה תעודות קראיות בנות הזמן.

יש כמה העתקות של פירושו של ישועה, חלקן בערבית-יהודית באותיות עבריות, וחלקן באותיות ערביות כמו ההעתקה שעמוד ממנה מוצג כאן, ולקוחה מכתב יד בשלושה כרכים, שאינם שלמים אבל מכילים את רוב הפירוש. מבין כתבי היד הכתובים באותיות ערביות העתקה זו היא היפה והמוקפדת ביותר. גם מבחינה חזותית היא נראית כהעתקה שבעיצובה הובאו בחשבון לא רק שיקולים אסתטיים אלא גם שיקולים חינוכיים.

בעניין זה מספקת לנו גניזת קהיר הפתעה מעניינת. לפני עשרים וחמש שנים פרסם פרופ' ג'פרי כאן מאוניברסיטת קיימברידג' קטע תיעודי המכיל שריד ממכתב כתוב באותיות ערביות. השולח כותב בשמו של אַבּוּ אלפַרַג' פֻרקאן בן אַסַד, שמו הערבי של ישועה בן יהודה. נושא המכתב הוא העתקות של שניים מחיבוריו שהנמען, ששמו אינו נקוב במכתב, הזמין אצל ישועה. השני מהם הוא כתב יד של החיבור שאנו דנים בו כאן, וכך הוא כותב:

הוא [=ישועה] הזכיר שוב ושוב שביקש ממך הנחיות בעניין הפירוש שאתה הזמנת ממנו, וביקש שתאמר לו האם אתה מעדיף [העתקה] באותיות עבריות או ערביות. אבל אתה לא שלחת לו הנחיות שעל פיהן יבצע את ההעתקה. הוא ממתין לתשובתך, כדי שיוכל להתחיל במלאכת הכנת העותק שלך.

לצערנו לא ידועה לנו תשובתו של דוד בן עמרם. אולם אנו יכולים להציע השערה שהוא השיב שהוא מבקש לקבל העתקה באותיות ערביות, ושלושת הכרכים הבלתי-שלמים, המכילים הרבה מאות דפים, שרדו מהעתקה זו שישועה שלח אל דוד בן עמרם בשביל בנו. השערה זו יכולה להבהיר לנו את הרקע להעתקה מוקפדת זו, שאינה רגילה בהעתקות ממין זה, והיא מכילה את כל המידע הנחוץ ללימוד מדויק של הפירוש.

המחבר הקראי יַעקוּבּ אלקִרקִסאני, שחי ופעל בבגדאד במחצית הראשונה של המאה העשירית, חיבר ספר מקיף ומפורט על ההלכה הקראית, שיש בו גם חלקים הדנים בתולדות הכיתות בישראל ובהשקפת העולם הדתית של הקראים. בחלק הדן בהלכות שבת מקדיש המחבר פרק קצר לדיון בשאלה האם מותר לקרוא בשבת ספרים הכתובים באותיות שאינן עבריות. הסיבה לדיון, לדבריו, היא שהיו לפניו קראים שאסרו זאת בנימוק שהשבת היא קודש ("קדש היא לכם", שמות לא, 14) וכתבים אחרים, חוץ מן העברית אינם קודש. אלקִרקִסאני דוחה את האיסור ופורש את משנתו ההגותית על הלשון, ובפרט על הכתב, כל כתב, שלדעתו אינו אלא מערכת של סמלים המייצגים הגאים, שצירופיהם ברצף מביעים תוכן, העשוי להיות קודש או חול. לסמלים אין שום חשיבות כשלעצמם. נראה שדבריו יכלו לשמש בסיס לשימוש באלפבית הערבי, גם לכתיבת תוכן עברי מקודש.

במצבור כתבים שהתגלו לפני כמה שנים באפגניסטן, אולי גניזה או ארכיון משפחתי, והם מתוארכים לרבע הראשון של המאה העשירית נמצאו כמה דפים של חיבור הלכה קראי. הם כתובים בעברית משנאית יפה, ועל פי הסגנון ושיטת הפסיקה אפשר לייחסם למחבר קראי קדום, בנימין בן משה אלנִהאוַנְדי (על שם מוצאו מן העיר נִהאוַנְד במערב איראן), שהיה פעיל באמצע המאה התשיעית. בדפים אלה נזכר האיסור שאלקִרקִסאני מייחס לקראים שקדמו לו. המחבר (בנימין קדם לאלקרקסאני ב-80-70 שנה) אכן קובע שאסור לקרוא בשבת ספרים שאינם כתובים "באותיות של תורה". השאלה אם לקבל איסור זה או לא, עמדה על סדר היום הקראי במשך כמה מאות שנים. נראה שקראים רבים קיבלו את דעתו של אלקִרקִסאני, ושתי חלופות הכתיבה היו שקולות בעיניהם.

נראה אפוא שדוד בן עמרם רצה שבנו ילמד את התורה ופירושה בכתב שיתן לו את מירב המידע המדויק בכלי שישתף אותו עם התרבות הסובבת.

 

הצטרפו לקהילת "סודות כתבי היד העבריים"

כתבות נוספות

עולם שלם של כתבי יד דיגיטיליים מחכים לכם באתר "כתיב"

כך למדו ילדים יהודים לכתוב לפני אלף שנה

כשחייהם ומותם של שלושה דורות דחוסים לתוך סידור תפילה אחד

כתבי יד: הקסם שמסתתר בחתימת המעתיק

הנדוניה לא מספיקה? ערכו הגרלה לטובת הכנסת כלה

חשיפה: התכתבות חידתית בין אלברט איינשטיין למשפטן מבני ברק

"אני לא מתמטיקאי ולא פיזיקאי. אבל למרות זאת גיליתי שיטה פילוסופית פנטסטית שאני עומד לפרסם בזמן הקרוב תחת הכותרת 'ההיגיון שבעולם'."

אלברט איינשטיין במהלך הרצאה בווינה, שנת 1921

הפעם הראשונה שבה נתקל פרופ' איינשטיין בשם ד"ר אליעזר גולדווסר הייתה בשנת 1947, כשקיבל את המכתב הראשון מד"ר גולדווסר אל תיבת הדואר שלו במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטת פרינסטון. קריאת השורות הראשונות ודאי הספיקה כדי להדליק נורת אזהרה ראשונה. "עוד מכתב של פיזיקאי חובב", אפשר שאמר לעצמו.

המוטיבציה של ד"ר גולדווסר, שביקש סיוע כספי כדי לקדם את המחקר המהפכני שלו, לא נעלמה מעיניו של הפיזיקאי הנודע. מעבר לזה, מעט מאוד מהרעיונות המשונים במכתב היו מובנים לו. איינשטיין לא מצא פנאי להשיב.

 

שני עמודיו הראשונים של המכתב בן ארבעת העמודים ששלח ד"ר גולדווסר לפרופ' איינשטיין. מתוך הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

 

לאבד דת, לאבד מולדת

שבועות ספורים לפני טקס בר המצווה המתוכנן שלו, איבד אלברט בן ה-13 את הלהט הדתי שאפיין את ילדותו. המפגש עם ספרי המדע שהעניק לו מקס תלמוד, סטודנט לרפואה שהתגורר בבית משפחת איינשטיין ושימש לו כמורה, שיכנע את הנער הסקרן שמרבית סיפורי התנ"ך שקריים.

 

אלברט איינשטיין בן ה-14, שנת 1894

 

את שירי ההלל הבוסריים שחיבר והקדיש לגדולת האל והעולם שברא, החליפו עתה הנוסחאות המתמטיות, נוסחאות שבאמצעותן ינסה אלברט הצעיר תחילה להבין את עקרונות המתמטיקה והפיזיקה, ועם השנים – לפצח באמצעותן את סודות היקום.

המהפכה האדירה שיחולל אלברט איינשטיין במושגי הזמן, המרחב, המסה, התנועה וכוח הכבידה, תזכה אותו בתהילת עולם. היא גם תהפוך את הפיזיקאי היהודי-אוסטרי ליעד מרכזי לרדיפות עבור המשטר הנאצי.

בעת עלייתו של היטלר לשלטון בינואר 1933 שהה איינשטיין בארצות הברית. הידיעות על המתחולל בגרמניה וההתקפות הפרועות והארסיות שפורסמו נגדו בעיתונות הגרמנית שיכנעו אותו לוותר על האזרחות הגרמנית שהוענקה לו זמן קצר לאחר זכייתו בפרס נובל לשנת 1921. הם גם הובילו אותו להתפטר מהאקדמיה הפרוסית למדעים. כף רגלו לא תדרוך עוד בגרמניה.

מכל שלל ההצעות שקיבל מאוניברסיטאות ומכוני מחקר באירופה, בארצות הברית ואפילו בארץ ישראל, נענה איינשטיין להזמנת המכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטת פרינסטון בניו ג'רזי. למרות שלא סלח לגרמנים עד סוף ימיו, המשיך איינשטיין להשתמש בשפה הגרמנית בתור שפת התקשורת העיקרית שלו. זאת גם הייתה שפת המכתב ששלח לו ד"ר אליעזר גולדווסר – גם הוא גולה יהודי מגרמניה, שבניגוד לאיינשטיין, דווקא בחר להשתקע בארץ ישראל.

 

אלברט איינשטיין, שנת 1947

 

לפייס בין הדת למדע

גולדווסר שלח את המכתב שוב ובינואר של שנת 1948, התפנה סוף סוף איינשטיין להשיב לו:

"קיבלתי את המכתב הראשון וקראתי, מפני שהתוכן לא היה ברור לי ובגלל שאני תחת שִיטפון של מכתבי הדיוטות, לא עניתי למכתב הזה וגם לא להרבה מכתבים אחרים.

אני מתנצל ומבקש את הבנתך,

אלברט איינשטיין."

 

תשובת פרופ' איינשטיין לד"ר גולדווסר, ינואר 1948

 

התשובה הקרירה מצד גדול הפיזיקאים של המאה העשרים לא ריפתה את ידיו של גולדווסר. גולדווסר, שנמלט מגרמניה לארץ ישראל בשנת 1939 והתגורר משנת 1941 בבני ברק, היה דוקטור למשפטים והתפרנס מעבודה בתור משפטן. בשל העובדה שניהל פרקטיקה במשרה מלאה, מצא שעות פנאי מעטות להשקיע במחקר שלו. לאחר שקרא את מכתב התשובה של איינשטיין הכיר בחשיבות העצומה של מחקרו הפרטי ומיהר לבשר לאיינשטיין על כך במכתב נוסף ששלח לפרינסטון.

תחילה כתב לאיינשטיין שהוא, גולדווסר, "מכבד את העקרונות שלך: לא לענות על מכתבים של הדיוטות בענייני מדע". הוא התנצל על ששלח את המכתב, "כתבתי כדי להתנצל בפניך שהעזתי אחרי 25 שנה של עיסוק בבעיות החלל לפנות אליך כדי לתת לך רעיונות בתחום שלפי הדעה הלא-מומחית שלי יכול לשפר את המחקר שלך, כדי לקרב אותך לפתרון הבעיות שבהן אתה עוסק".

גולדווסר הוסיף שאם חוקר מסדר גודל של איינשטיין לא הבין את הרעיונות פורצי הדרך שלו, הוא רואה בכך הוכחה שהמדע הסטנדרטי טרם הדביק את התיאוריה שפיתח, תיאוריה העתידה "לחולל מהפכה בחקר החלל". את המכתב סיים בנימה חידתית, "המילה האחרונה טרם נאמרה".

 

מכתב התגובה המהיר שניסח ושלח ד"ר גולדווסר לפרופ' איינשטיין, ינואר 1948

 

ואכן, כפי שהתנבא גולדווסר, המילה האחרונה, המילה שלו כמובן, טרם נאמרה. ארבע שנים ממכתבו האחרון, סירב גולדווסר להתייאש ושלח מכתב נוסף. הפעם הופנה המכתב אל צוות החוקרים של איינשטיין במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון:

"ידוע לי שפרופ' איינשטיין סובל משיטפונות מכתבים של אנשים שרוצים לתת לו "עצות מדעיות". לכן, אני פונה אליכם, הצוות המדעי, ומבקש ממכם לקרוא את המכתב שלי בתשומת לב. אם תגיעו לתוצאה חיובית אז בבקשה הסבו את תשומת ליבו של פרופ' איינשטיין.

"אני לא מתמטיקאי ולא פיזיקאי, אבל למרות זאת גיליתי שיטה פילוסופית פנטסטית שאני עומד לפרסם בזמן הקרוב תחת הכותרת 'ההיגיון בעולם'. כרגע אני עסוק בכתיבת התורה שלי בצורה שיטתית, עבודה שתעסיק אותי עוד זמן רב. במקרה הטוב עוד שנה או שנתיים. אני יכול לעבוד על זה רק בלילה.

תורתי, לעומת השיטה הפילוסופית הידועה לנו, בנויה על הוכחה לקיום אלוהים בשיטה מדעית וברורה. אני סבור שברגע שהספר יתפרסם, אוכל להוכיח את הקיום, את המהות האלוהית ואת היכולת שלו להניע דברים בעולם בלי להתאמץ.

(…)

אני לא אומר זאת כדי לפאר את עצמי כי אין כמעט הדיוט בתחום שלכם שלא היה מבין ומעריך את העבודה שכבר עשיתי.
אני רואה את המשימה של חיי בפיוס המדעי של האנושות עם אלהים."

לא ידוע מי מצוות המכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון קרא את המכתב, והאם ערך את הניסוי שהתבקש לערוך. גולדווסר לא זכה לתשובה על מכתבו השלישי והאחרון.

 

ניסיון אחרון? המכתב ששלח ד"ר גולדווסר למכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, אוקטובר 1952

 

 

תעלומת הספר שלא היה

חיפוש בקטלוג הספרייה הלאומית ובקטלוגים של ספריות נוספות לא העלה שום הוכחה לכך שהספר שהבטיח גולדווסר לפרסם ראה אור. ההתכתבות בין איינשטיין לבין גולדווסר התגלתה לאחרונה בארכיונו האישי של ד"ר אליעזר גולדווסר השמור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

לסיום, היינו שמחים לפרוש בפניכם את התיאוריה המהפכנית שהגה ד"ר אליעזר גולדווסר (מי-זהב לימים), תיאוריה שאמורה הייתה – כפי שהבטיח לצוות של פרופ' איינשטיין – לפייס בין המדע לאלוהים. אך אם היא הותירה את אחד מהמוחות המבריקים בהיסטוריה במבוכה, איזה סיכוי כבר יש לנו?

 

הכתבה חוברה בעזרתן של עובדות הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, הארכיונאית אינקא ארויו אנטזנה והמתמחה פרנקה מטס.

 

כתבות נוספות

כשמארי קירי הבריזה לחברים כי בדיוק זכתה בנובל

מריה סיבלה מריאן: המדענית והציירת שהפריכה את טענת אריסטו

אמי נתר: המתמטיקאית היהודייה ששינתה את העולם
הארי פוטר, אברהם היהודי ואבן החכמים

הסיפור האמיתי מאחורי הבעלים המסתורי של האבן שיכולה להפוך מתכת לזהב

כריכת הספר "הארי פוטר ואבן החכמים". הוצאת משכל, ספרי עליית הגג

עוד סיפורים מסתוריים בקבוצה "סודות כתבי היד העבריים"

 

בשנת 1407 נבנה ליד קבר אחים גדול בבית הקברות המרכזי בפריס, הידוע בשם "בית הקברות לחפים מפשע" (cimetière des Innocents), מעבר מקורה. בחלקו העליון של המעבר החדש שולבו קבוצות פסלים שעוצבו על פי האיקונוגרפיה הנוצרית המקובלת של אותה התקופה. אחת הקבוצות הציגה את ישו, המוקף בקדושים פטרוס ופאולוס ובזוג התורמים של המעבר המקורה: ניקולס ופרנל פלאמל. מתחת לקבוצת דמויות זו ניתן היה לראות מספר לוחות שהציגו סמלים נוצריים אופייניים לתחילת המאה ה-15.

 

ציור קבוצת הפסלים בבית הקברות בפריס מאת שארל-לוי ברניי (1786)

מעט מאוד ידוע על בני הזוג ניקולס ופרנל פלאמל. אלמלא קבוצת הפסלים בבית הקברות בפריס, היו ודאי זוכרים תושבי העיר את ניקולס פלמאל עשרות שנים בלבד לאחר מותו. קבוצת הפסלים נהרסה בסוף המאה ה-18, אך שמו של ניקולס פלמאל שרד גם את חורבן זה.

בניסיונם של הוגים בתקופת הרנסנאנס למצוא בסימבוליזם הנוצרי הימי-ביניימי משמעויות עמוקות יותר, ניגשו לקבוצת הפסלים הזו אנשים שונים, בהם אלכימאים. אחד מהם, רובר דובל (Robert Duval), זיהה באחד הלוחות המוצבים מתחת לפסלים שני דרקונים, סמל אלכימי ליצירת מתכות. בהמשך משך לוח זה בעיקר את תשומת ליבם של "ידעני תורת הסוד" האלכימי, והאתר בבית הקברות נעשה יעד צליינות לאלכימאים ולשאר שוחרי תורת הנסתר והמדעים הסודיים.

 

ניקולס ופרנל פלאמל מתפללים לצד פאולוס, מתוך כתב יד צרפתי בן המאה ה-18 השמור בספרייה הבריטית

כבר בסוף המאה ה-16 הופצה אגדה שלפיה החזיק פלאמל בבעלותו ספר ישן ומיסטי שממנו למד את תורת הסוד. בזכות הידע האזוטרי השמור בספר, פיצח פלמאל את סוד יצירת זהב וכסף באמצעות "אבן החכמים" שסייעה לו במלאכה זו. האגדה קיבלה ביטוי בטקסט צרפתי בשם Sommaire Philosophique (סיכום פילוסופי), שכבר בו יש תיאור של תמונות דומות לאלו שבקבוצת הפסלים בבית הקברות.

נדמה שלא היה די בהפיכת ניקולס פלאמל למלומד בתורת הסוד, ובתחילת המאה ה-17 התגלתה לפתע האוטוביוגרפיה המיוחסת לפלאמל עצמו. האוטוביוגרפיה, שזכתה לשם המסתורי דמויות הירוגליפיות (Les figures hierogliphiques de Nicolas Flamel), סיפרה סיפור קלסי בתחום האלכימיה: בזמן עבודתו בתור רושם עזבונות של נפטרים, נתקל פלמאל יום אחד בספר הכרוך בכריכת נחושת מוזהבת שדפיו (21 במספרם) היו עשויים קליפות עצים.

 

תמונה של קבוצת הפסלים בבית הקברות בפריס שנדפסה בספר האנגלי Exposition of the Hieroglyphicall Figures, המשויך לניקולס פלאמל

אותיות הספר היו ככל הנראה אותיות יווניות, שאותן לא היה מסוגל פלאמל לקרוא. הספר היה משופע בציורים מיוחדים ועל פי דף השער היה המחבר אברהם היהודי, נשיא, לוי, אסטרולוג ופילוסוף. פלאמל קנה את הספר והצליח לפענח את תכנו, אך לא הבין את הסמלים הסמויים בתמונות. לכן נדד פלאמל לספרד בתקווה למצוא שם מלומד שידע לפרש את המשמעות האמיתית של התמונות.

לפי הספר, מצא המלומד מפריס בספרד רופא נוצרי ממוצא יהודי בשם קאנצ'ה (Canche) שהצליח להבין את המסר הסמוי בספרו של "אברהם היהודי". לדברי הרופא, המפתח ליצירת המתכות היה טמון בציורים הממלאים את הספר. הרופא קאנצ'ה נפטר בדרכם המשותפת ופלאמל, לאחר חזרתו לפריס, הצליח לייצר בניסויים אלכימיים כסף וזהב באיכות גבוהה על בסיס הפירוש. תגלית זו, כך מספרת האוטוביוגרפיה, שיפרה את מצבם הכלכלי של ניקולס ופרנל פלאמל עד כדי כך שיכלו לתרום תרומות גדולות למוסדות רווחה בפריס.

עוד מציינת האוטוביוגרפיה כי הציורים המיסטיים בספרו של "אברהם היהודי" מצאו את מקומם כהעתקים באותו המעבר המקורה בבית הקברות בפריס.

חשוב לציין שעד היום לא התגלה כתב היד המקורי של ספרו של פלאמל. גם ספרו של אברהם היהודי לא נמצא. המחקר ההיסטורי הוכיח לא מכבר שהספר דמויות הירוגליפיות הוא פרי עטו של סופר ואלכימאי בן המאה ה-17. האוטוביוגרפיה מכילה שפה בת הזמן, ומזכירה אנשים שטרם חיו בימי חייו של ניקולס פלאמל ההיסטורי.

למרות הספקות סביב רקע ותולדות האוטוביוגרפיה, היא זכתה לחיי מדף ארוכים ופוריים. לאחר פרסומה בצרפתית ב-1612, תורגמה האוטוביוגרפיה לשפות אחרות (בשנת 1624 זכתה לתרגם אנגלי, ובשנת 1681 לגרמני).  אחד הקוראים הנלהבים של האוטוביוגרפיה היה לא אחר מאייזק ניוטון (1727-1643), אביה של הפיזיקה המודרנית. ניוטון סיכם את תוכן הספר בכתב ידו ואף העתיק ממנו את התמונה שמראה את קבוצת הפסלים בבית הקברות בפריס, כולל הלוחות המיסטיים המכונים הירוגליפים. יחד עם שאר הכתבים האלכימיים של ניוטון, גם כתב יד זה נמצא היום באוספי הספרייה הלאומית.

 

ציורו של אייזק ניוטון בסיכומו של הספר "דמויות הירוגליפיות"

 

הדפסות של האוטוביוגרפיה הפנטסטית המיוחסת לפלאמל ניתן למצוא עד היום. ההדפסה האחרונה הידועה לנו ראתה אור בשנת 1996 בספרד תחת השם: El libro de las figuras jeroglificas. גם דמותו של מחברה המשוער, ניקולס פלאמל, זכתה לחיים מחודשים בספרות בת זמננו. בספרה של ג'יי קיי רולינג: הארי פוטר ואבן החכמים, מסופר על פלאפנל כאיש בן מאות שנים, וחברו של המנהל דמבלדור, שבבעלותו – אבן החכמים.

גם בספרו הפופולרי צופן דה-וינצ'י מאת דן בראון מופיע פלאמל, והסופר האירי מייקל סקוט אפילו הקדיש לפלאמל הדמיוני סדרת ספרים של ששה כרכים: הסודות של ניקולס פלמל בן האלמוות. אין צורך לציין שכל הביטויים הספרותיים לא קשורים לניקולס פלאמל ההיסטורי.

אם כך, מי היה ניקולס פלאמל ההיסטורי?

ככל הידוע לנו, ניקולס פלמאל נולד סביב שנת 1330, לא רחוק מבירת צרפת. הוא התחתן בשנת 1370 עם אלמנה בשם פרנל (Pernelle), ואת מרבית חייו העביר כמעתיק כתבי יד, סופר ופקיד משפטי זוטר – תפקידים שמהם התפרנס. לימים נעשה סוחר כתבי יד בשירות אוניברסיטת פריס. את ההכנסה שסייעה לו ולאשתו להפוך לפטרונים לשורת כנסיות קטנות, לבתי חולים ולשאר מוסדות רווחה יש לייחס דווקא לאשתו – היא ככל הנראה הביאה עמה הון משמעותי לנישואיה עם ניקולס, אותו ירשה משני בעליה המנוחים.

דיוקנו של ניקולס פלמאל

 

את כל המידע הזה אנחנו מוצאים במצבה בת 600 שנה השמורה כיום במוזיאון בפאריס (Musée de Cluny), שבנוסף לכמה מסמכים מקוריים על בני הזוג, מספרת את סיפורו של האיש ההיסטורי שזכה לחיי נצח בין חובבי תורת הנסתר וקוראי ספרות פנטזיה מודרנית.

מצבה של ניקולס פלאמל מ-1418

 

עוד סיפורים מסתוריים בקבוצה "סודות כתבי היד העבריים"

 

לקריאה נוספת בנושא:

Kurt Karl Doberer: The Goldmakers. 10,000 Years of Alchemy, London & Brussels 1948

Claus Priesner, Karin Figala (eds.): Alchemie: Lexikon einer hermetischen Wissenschaft, München 1998

לקוראי צרפתית: הערך על ניקולס פלאמל בוויקיפדיה הצרפתית מבוסס ומפורט מאוד

 

כתבות נוספות

האם כוחות הכישוף של שלמה המלך חבויים בספר הזה?

האישה שתיעדה את המהפכה המדעית וכמעט שנרצחה על ידי מהפכה אחרת

האם המהר"ל הוא בעצם לא אחר מאשר שרלוק הולמס?

 

 
הכירו את ברבי: יהודיה כשרה כדת וכדין

כך נולדה הבובה המפורסמת בעולם - גברת ברבי הנדלר

ברבי קוראת בתורה. מאת ג'ן טיילור פרידמן, "הסופרת"

נשים שעשו היסטוריה מחכות לכם בקבוצה->> גיבורות

 

במהלך חופשה משפחתית לשוויץ יחד עם בעלה ושני ילדיהם המשותפים ברברה וקנת', נתקלה רות הנדלר בפסלון פלסטיק של אישה רזה, גבוהה ובלונדינית בשם לילי.

בובת לילי

 

בובת לילי לא נועדה לשמש כצעצוע לילדים, אלא דווקא כחפץ הומוריסטי למבוגרים.  המפגש של הנדלר עם לילי הצית את דמיונה של אשת העסקים היהודיה-אמריקנית.

 

משמאל לימין: אליוט, רות, ברברה וקנת' הנדלר בביתם, שנות השישים. התמונה לקוחה מתוך האוטוביוגרפיה של רות הנדלר שהתפרסמה באנגלית בשנת 1994

 

שלוש שנים לאחר טיול זה, יוצרה המהדורה ההמונית הראשונה של בובת הפלסטיק שעיצבה הנדלר. בובה זאת נקראה ברבי, על שם ברברה בתה של הנדלר. ברבות השנים הייתה בובת ברבי, בובת הפלסטיק הראשונה לילדות (וגם לילדים, אסור לשפוט!), לבובה הנמכרת ביותר בעולם.

בובת ברבי הראשונה, שנת 1959

באוטוביוגרפיה שלה סיפרה הנדלר, בת לזוג מהגרים יהודים מפולין, על הדרך שבה הגתה את הרעיון המצליח:

"היה זה תוצאה של הפעמים הרבות בהן צפיתי בבת שלי ברברה משחקת בבובות נייר עם חברות. הן תמיד התעקשו לשחק עם בובות נייר של נשים מבוגרות. בובות של תינוקות לא עניינו אותן, וגם לא בובות המייצגות ילדות בנות עשר – הגיל של ברברה וחברותיה. רק אז גיליתי משהו חשוב: הן השתמשו בבובות האלה כדי להשליך את החלומות שלהן על עתידן כנשים בוגרות."

רות ואליוט הנדלר יחד עם "בתם" ברבי בשנת 1961

המורשת של הנדלר, וכתוצאה מכך גם של ברבי, היא מורשת של העזה ולא מעט חוצפה יהודית מסורתית. בעולם העסקים הגברי כביכול, נאבקה הנדלר לייצר מוצר שילמד ילדות להיות לא רק לקוחות, אלא בראש ובראשונה נשים עצמאיות.

פרסומת משנת 1990. ברבי לבנות ומטוס לבנים? אפשר גם הפוך!

 

שנים ספורות לאחר יציאתה של ברבי לאוויר העולם, היא זכתה בבן זוג תואם. אם ברבי נקראה על שם בתה של הנדלר, אז ניחשתם נכון – קן נקרא על שם בנה, קנת'.

 

נשים שעשו היסטוריה מחכות לכם בקבוצה->> גיבורות

 

כתבות נוספות

קפטן אמריקה – מגן היהודים!

אלמנטרי, גולם יקירי: האם המהר"ל הוא בעצם לא אחר מאשר שרלוק הולמס?

הכירו את קומיקס האימה הראשון בעברית