"שפך ה' אש חמתו על גלות ירושלים אשר בספרד"

האגרת של הרב חסדאי קרשקש לחכמי אויניון

מירב זרביב
18.07.2018
גזירות קנ"א, צייר ג'וזף סגרלס. סביבות שנת 1910

מאה ואחת שנים לפני גירוש ספרד, בקיץ שנת ה' קנ"א (1391), "שפך ה' אש חמתו על גלות ירושלים אשר בספרד. ותצא האש מסביליה ותאכל נוה ישראל"

הנוצרים פורעים ופוגעים קשות ביהודי ספרד בפוגרומים שיקבלו מאוחר יותר את השם: "גזירות קנ"א".

מספר חודשים לאחר-מכן, ב-כ' חשוון, ה' קנ"ב, באראגוניה אשר בספרד, ר' חסדאי קרשקש, רב, מנהיג ופילוסוף יהודי, שהיה עד לפרעות ואיבד בהן את בנו יחידו, שולח אגרת לחכמי קהילת אביניון/אויניון, שבצרפת.

מטרת האגרת -בקשה מחכמי הקהילה, שיפנו אל האפיפיור, שיפעל להשקיט את הרוחות.

"יום ר"ח תמוז קנ"א המר והנמהר דרך ה' קשתות האויב על קהילת סביליה רבתי עם שהיו בה כמו ששה או שבעה אלף בעלי בתים הציתו באש שעריה והרגו בה עם רב…"

באגרת קרשקש מתאר את הטבח הנורא שטבחו ביהודים, את חוסר האונים שהביאם למסור את ילדיהם לעבדים למוסלמים, כדי להצילם ממוות. חלק מהם אף המירו את דתם.

הרב משבץ בכתיבתו פסוקים וחצאי פסוקים ממגילת איכה, המתארת את גודל השבר והאסון בעת חורבן המקדש.  ובדרך עקיפה זו, משווה בין חורבן בית המקדש הראשון ובין המאורעות הפוקדים בתקופתו את יהודי ספרד. מבין דבריו מהדהדת הסיבה לפרעות – המשך מתבקש לחורבן המקדש.

" יום שבת אחריו שפך ה' כאש חמתו נאר מקדשו וחלל נזר תורתו היא קהילת ברצלונה אשר הובקעה… ובא מספר ההרוגים כמו מאתיים וחמישים נפשות…רבים קדשו ה' בתוכם בני יחידי חתן שה תמים העליתיהו לעולה…"

במהלך הדורות הועתקה האגרת של קרשקש מספר פעמים. בספרייה נמצא מיקרופילם של כתב יד  מהמאה י"ט. כתב היד המקורי שמור בספריית בית המדרש ללימודי יהדות, ניו יורק.

שלושת העמודים הפותחים של אגרת ר' חסדאי קרשקש

בשנת תרט"ו הודפסה מחדש בתוך "ספר שבט יהודה" אשר "חברו החכם הרופא הר"ר שלמה בן וירגא זל"הה." הספר מבטיח לספר על אותן " צרות רעות ורבות שעברו על ישראל בארצות העמים". ניתן להוריד את הספר המלא באתר אוצר החוכמה.

בט' באב נוהגים לומר קינות המספרות את הסיפור של עם ישראל מאז חורבן בית המקדש. בקינות נמצא תיעוד מצמרר על חורבנן של קהילות בארץ ובגולה הטלטלות הקשות ותלאות העם במשך אלפי שנים. הגמרא ביומא ט ע"ב כותבת: בית ראשון חרב בעקבות עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. ועל כך אמר האדמו"ר ר' חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ': "בית שני נחרב בשל שנאת חינם, בית שלישי יבנה בזכות אהבת חינם."

שנזכה!

הדפסה מחודשת של האגרת ב"ספר שבט יהודה", מתוך אתר אוצר החוכמה

 

עוד סיפורים על כתבי יד נדירים ומרתקים בקבוצה >> סודות כתבי היד העבריים

כתבות נוספות

הנדוניה לא מספיקה? ערכו הגרלה לטובת הכנסת כלה

כשחייהם ומותם של שלושה דורות דחוסים לתוך סידור תפילה אחד

כתבי יד: הקסם שמסתתר בחתימת המעתיק

תגיות

תגובות על כתבה זו

טוען כתבות נוספות loading_anomation