ביקורת | ממואר על אב מדומיין

"הממואר אינו מתבייש, אם אפשר לנסח זאת כך, לפרוש לראווה אשמות והאשמות, צידוקים והצדקות ודברי כזב, בדיוק מפני שאמת ספרותית אינה ניתנת לצמצום לאמת עובדתית." מיכל בן־נפתלי על "נבדה" מאת מיטל זהר

רם סמוכה, אבק לאבק, סימני רישום אחרי מיצג, אנגליה 2019

.

חוק נבדה: דברים ל"נבדה" מאת מיטל זהר

מאת מיכל בן־נפתלי

 

ורציתי לשאול את האיש עד מתי חייבת אני.
וידעתי זאת מראש שתמיד חייבת אני.

דליה רביקוביץ

 

שמו הזר של מְקום התרסקות מטוסו של האב, נבדה, השם שווה־הצליל עם הנווד שהוא, האב, ועם הנוודה/נוודת שהיא, בתו – שם זה מצל על הטקסט הנומדי הזה כולו, טקסט הפורש מבט נודד על קריסתו של בית, על נפילתו מרום שמיים אל בטן האדמה של תא משפחתי מתפרק והולך, טקסט הכתוב בפרוזה פרגמנטרית, צלולה, חדה, חותכת, מצליפה, אפילו אכזרית. אני אומרת 'אכזרית' בשל האיכות המתומצתת, הישירה, המגולמת בשורות הקצרות, חסרות הרחמים, שאינן מתלכדות לכלל סיפור קוהרנטי, וממילא גם אינן מתמסרות לשום פרשנות קוהרנטית.

לכאורה אירוע ההתרסקות, המתואר שוב ושוב לאורך הממואר, יש לו כוח סיבתי מכריע. הוא התַקלה או "התאונה ההיא", האירוע בה"א הידיעה שיש בנוכחותו האניגמטית כדי להסביר את התודעה המשפחתית המתעצבת בצילם של שני כוחות, של שתי מחלות מתנגשות: אֵם חולת סרטן ואב נוכח־נפקד שאינו ניתן למציאה, אב שקם לתחייה, לאמיתו של דבר, רק במעשה הכתיבה של הבת ("איזה קטע, אני שומעת את אחותי אומרת לאמא שלי, היא שוב פעם החייתה אותו," כפי שמסופר באחד מחלומותיה, 24). למעשה, מעמדו האונטולוגי של אירוע המפתח – "מעולם לא סיפרו לי על זה," היא כותבת – משתנה כל העת. במשפחה הוא נמסר בנוסח אחד, גם אם מעורר תהיות (האִם האב היה טייס קרב, טייס תובלה, נווט, מכונאי או מה), אבל בטקסט יש לו לפעמים מעמד של חלום או של הזיה, ובהעדר קופסה שחורה כביכול, אי אפשר להכריע באשר לעובדות הקשות. היה או לא היה? עבודת הממואר של זהר אינה מבקשת לשחזר אירועים אובייקטיביים, גם במקומות שהיא מפליגה לשורשי אילן היוחסין, אל הורי האב והורי הוריו.

המשימה שלה מחברת חוליות אסוציאטיביות שמיקומן משתנה במרחב ובזמן באמצעות רצף מספרים המצטבר בדרך ליניארית אך לא־כרונולוגית, קופץ לעיתים בהפלגה קדימה, אבל גם נע אחורה אל נקודת האפס ומתחת לה, יורד אל בטן האדמה, חופר אל שאול התודעה, פולש אל האברים הפנימיים כמו צילום רנטגן (12). יותר מכול, זוהי משימה לבדות מה היה, מפני שהאמת המזוקקת של האירוע אינה האמת העובדתית שעשויה להופיע ב"דוח התאונה" אלא טרנספורמציה בדיונית, המוזנת בין השאר מן הקופסה השחורה של הזיכרון הפואטי. במובן זה, נבדה היא בעת ובעונה אחת סיפור ומטא־סיפור, סיפור מודע לעצמו ומכיל עצמו, שבאמצעות שזירה של אירועים, חלומות ופנטזיות מקבל איכויות ארס־פואטיות, רפלקטיביות, המורות על מעשה הממואר עצמו כעל עיבוד מתמשך של עובדות באמצעות בדיון ובדיה, "חצי חלום, חצי מציאות" בלשונה של זהר (38). במילים אחרות, אמת הממואר אינה בַּשחזור האמפירי של הגרסאות הרשמיות, אלא דווקא בעיבוד הספרותי של העובדות המשוחזרות. שוב ושוב עוברת זהר מעובדות קשות אל חיבורים מטאפוריים ואל סוגריים תהומיים המספרים למעשה את אמת הממואר – ואלמלא קצרה היריעה הייתי מביאה ברצף רק את מה שכתוב בסוגריים לכל אורכו. הנה דוגמה: "היא תמיד יָשנה בצד הקרוב לדלת, עם הגב לדלת, והוא ישן בצד הרחוק, קרוב לחלון. אסור היה להעיר אותה: אם בטעות היתה מתעוררת, היא היתה מרימה את הראש ואומרת, בקול חד ובהיר… לחזור למיטה תכף ומיד". דילגתי על הצירוף "זעם לבן" המופיע כאן כדי לתאר את קולה של האם – זעם דיכאוני, מונוטוני, לא מאני, לא צעקני. אבל כעת מוסיפה זהר בסוגריים "(היו לה סכינים מתחת לכרית)". כאן אנחנו עוברים מתיאור חדר השינה של ההורים כפשוטו, אם יש דבר כזה, אל הדמיון התהומי של הבת, אל עולמה הפנטזמטי של הילדה, שתחזור פעם אחר פעם אל המבט החודרני, הנועץ, המצמית של האם, תמיד ממרחק, כמעט בלא־מגע, מבט שהבת תבלע לתוכה בתורה: "לפעמים אני חושבת שזאת היתה הירושה הגדולה ביותר שלה: להשאיר אותי לפניו עם עיניים רעות." (55)

הסוגריים הם אפוא התשתית הפנטזמטית הראשונית של העלילה, המקום הנמוך ביותר במעבה האדמה שהממואר יורד או נודד אליו. "הוא נושא אותי על כתפיו לאורך נהר הירדן, דרך השבר הסורי־אפריקאי, עד למקום הנמוך בעולם, ומשם נמוך יותר, הביתה." (16) הדמיון האוקיאני של הבת הכותבת אינו מוליך לפנטזמה של טוטליות, אלא דווקא לחיזיון הנומדי של הפרדה, של גבולות, של זרות, של קריסה מגובה רב, של נומך בלתי נסבל. "כבר בגיל קטן הבנתי מה הופך שקר למוצלח: אשמה, היצמדות לפרטים", היא כותבת (10). הממואר אינו מתבייש, אם אפשר לנסח זאת כך, לפרוש לראווה אשמות והאשמות, צידוקים והצדקות ודברי כזב, בדיוק מפני שאמת ספרותית אינה ניתנת לצמצום לאמת עובדתית, מפני שזוהי אמת אקזיסטנציאלית בלתי מתפשרת החורגת מטבע הדברים מהוכחה. רק אמת כזו יכולה לכתוב משפטים כמו: "זה חלק מהחיים, אנשים עושים אנשים חולים". (11) או: "היא ביקשה שהוא יהיה לידה ("אני רוצה שאבא יהיה לידי"). אני חושבת שהבקשה הזו הכתה בנו יותר מהמוות עצמו." (15)

לכאורה אירוע ההתרסקות מסביר, כאמור, את הכול, את כל מה שעתיד לקרות: את חולשתו של האב, את כישלונו, את נפילתו, את רפיסותו, את איטיותו, את פחדיו, את העובדה שכמעט באשר יפון הוא מאבד גובה, עומד כפוף לפני לוח הכיתה של הבת בת השבע, "מחייך כמו אידיוט". "מכתב אל האב" של זהר הוא תמונת מראה למכתבו של קפקא. האב כאן חוזר להיות 'אבא', כפי שהיה בתרגום הראשון, "מכתב אל אבא", תרגומה של עדנה קורפלד מ־1975, וכל תכונות הבן שהופיעו במכתב – נפול, חלש, שבור, מועד, מעוך – מתגלמות בו. להרף עין, בשבעה על האם, היא כותבת, "אף פעם לא ראיתי אותו זקוף כל כך" (12), כדי לשוב ולפגוש את התעקמותו מיד כשהטקס מסתיים. בכך מחוללת הבת טרנספורמציה מעניינת למוטיב "האם המתה" של אנדרה גרין, כדי לדבר באופן מסחרר על מלנכוליה או על דיכאון שמקורם לא בדיכאונה של האם, באבל־התמיד שלה, שלנכחו הילד או הילדה מתקשים לפתח חיי נפש עצמאיים ועלולים לסגת לדרגת האפס של הסימבוליות, בניסוחה של ז'וליה קריסטבה, אלא מלנכוליה או דיכאון שמקורם ב"אב המת". שכן האם בממואר מתה מוות קונקרטי, ואילו האב מתואר כמי שאיבד את הליבידו שלו, כמי שכמֵהַּ כמיהת שווא לאהבה, אך אינו מסוגל לנסוק, קורס לשינה תכופה, אב חלש שחולשתו היא הבלתי נסבל עצמו.

אלא שהתמונה כאן מורכבת אף יותר. ההיפוך הגנאלוגי של נבדה מושתת על כך שלמעשה האב המת הוא־הוא האם המתה. לאורך הממואר, האם היא נציגת החוק, היא המבטאת את חומרתו של עקרון המציאות, בשעה שהאב מפר את ציווייה ואיסוריה ונענש על חתרנותו. אני אומרת את הדברים בזהירות. זהר ממציאה שפה אחרת, גאולוגית, פיזיוגרפית, שאינה זהה לשפה הפסיכואנליטית, שפה שדרכה היא משחזרת את מה שאפשר לכנותו שפת אב. "בלילות אני רואה אותו שוכב על הספה בסלון [שוב: האם היא רואה אותו ממש, או רואה אותו בשנתה? או גם זה וגם זה?], … מצד אחד, ממושמע, הוא שומר מרחק מהמחשב, מצד שני הוא לא מעז להתקרב למיטה. אבל בעיניים העצומות האלה הוא רק מרוויח זמן: במוקדם או במאוחר הוא יתעורר, ייפול לים, יטבע." (29) "היא תמיד דיברה עם מישהו שנמצא מעבר לו," היא מעידה על אמה (53). ברגע מסוים הוא אפילו מנסה לברוח מהבית לאמריקה וחוזר כלעומת שבא, כפוף מאיפעם. "הוא עומד כפוף, צורת רי"ש, עושה ניירת. היא עומדת לידו, גם כפופה, אבל זקופה ממנו. אני שולחת יד לחלץ את אבי וכנף נשארת לי ביד." (25–26). "אני חושבת שהוא האיש הבודד בעולם," היא כותבת (43). "זאת היתה הפעם הראשונה, איפשהו בגיל עשר, שהבנתי שהוא נלחם על חייו." (42)

נבדה היא אפוא ממואר מופתי על האב המדומיין, על אב שחסר את חוק האב, אב שלעיתים נחשף בשקריו, ושבעטיו היא תחתום את הממואר במשפט: "במקום להקיף אותו אני מקיפה רק את צלו." (76) ואולם, אילו אפשרויות נפשיות פתח האב הזה? "בכל זאת הייתי הבת שלו", היא כותבת, איטית כמוהו, וכדרכו של קפקא הבן, פועלת במרחב הספרותי הטפילי, הלא־יצרני, אך בעקבותיו. האב הוא הסולל כאן את הדרך לחיים הלא־יצרניים.

השאלה על האפשרויות הנפשיות שהאב חשף מניחה לקרוא אחרת את הממואר הזה, שכאמור פותח בתקלה ובתאונה ושם לעצמו מטרה לפענח אותה. אבל איפה בדיוק התאונה או התקלה? איפה מקופל משבר האמון? מהי השאלה שנבדה מעלה? מהי השאלה שהכותבת מציגה לעצמה? לי נדמה ש"נבדה", שמה של התקלה הגדולה, ההיסטורית, של התפנית המוגדרת לכאורה בתוך הרצף הסיבתי שמהווה הממואר, היא מסווה, הסחת דעת לשאלה אחרת, לתקלה אחרת, לשבר אחר, ולכן לחיפוש אחר, המבקש אחר תפנית בפֽנים ולא בחוץ, שגם אם יש לה קשר לתקלה הגדולה, היא אינה ניתנת לצמצום אליה. ובעצם תמיד יש עוד נקודות מוצא, לעולם אין תקלה אחת ויחידה, זוהי תמיד בחירה מאיפה לספר את הסיפור, גם בינינו לבין עצמנו. השאלה אינה כל כך מה קרה לו, לאב בעולם הממשי, אלא מתי וכיצד נעשה האב הפנימי לכפוף, מתי הגובה שלו התערער בתוככי הבת הכותבת, איך זה קרה, מדוע זה קרה, מדוע זה קורה או עלול לקרות לאב, לשפת האב, איך היה האב לפצע, ומדוע נדמה שאת הפצע הזה אי אפשר לאחות.

זהר קְרֵבה לתת פירוש לתקלה הזאת כשהיא כותבת על מות האם: "כאילו המוות שלה, של אמא שלי, חשף סוף סוף את האמת שחיבלה בנו מלכתחילה: הוא היה ילד, בינו לבין אבהות לא עמד דבר מלבדה, ועכשיו, אחרי שהיא מתה, עמדנו על אותו מישור." (38) מאוחר יותר היא כותבת: "נגמר לנו הזמן: כבר לא יכולתי להבין את הדברים בדרך שלו. מאיפה התגלגל הנעלם ואיך זה פתאום שאני לא יכולה לשמוע עוד מילה אחת שיוצאת לו מהפה." (63) זוהי שאלה המוצגת כאן בצורה מאוד מאוד מעודנת, שהדיון בַּטראומה הנוהג היום עלול לא לאפשר הקשבה לרגיסטר של הכאב שאליו היא מכַוונת. האבא הוא כאן אמא. הוא הנמען לסיוטי הילדה בסצנה שכבר ציטטתי ממנה: "לא הייתי צריכה להניח עליו יד. הוא היה מרגיש אותי מיד ומתעורר, כיתת כוננות שחיכתה לי כל הלילה, אבא־אימהית. היינו יוצאים מהחדר בשקט, הולכים בחזרה אל המיטה שלי. הוא היה מניח לי מגבת קרה על המצח (גם כשהיתה לי דלקת בכתף), יושב לידי עד שהייתי נרדמת, נרדם גם." (14) אבל משהו בברית הזאת מופר, ברית שהיא בראש ובראשונה ברית של גוף. בפרוזה של זהר, הגוף, החולי, הדעיכה, הקלקולים, הפצעים, ההתרוקנות, המשקל, אי־השלמות, המוות של הגוף הם המרכז. במובן מסוים הגוף הוא החוק. ברגע אחד היא מספרת: "אם לנסות ולסמן איזושהי תפנית, מקרה מיוחד ורב־רושם, אפשר לחזור לאותו יום ששי שהפלצתי אצל פבריציו. … כשנכנסנו לאוטו הוא עימת אותי עם מה שעשיתי (הכחשתי; 'את משקרת, איזה בושות את עושה')". (17)

מהו שלפתע האב אינו יכול לשאת, ומדוע האירוע "רב־הרושם" הזה נחרת אצל הבת כ"איזושהי תפנית"? שהרי זהו במובן מסוים סיפור מגוחך, אנטי־קליימקס, אנטי־סיפור, ובכל זאת יש בו מעין בגידה, בגידה של הגוף בכותבת, השקולה לבגידה של האב בה, כאילו זה אותו גוף שבוגד: פתאום מדובר בהיגיינה אחרת, בגוף אחר, והיא תמהר לגבות ממנו את מחיר הבגידה, משתתייצב בעיניים המזרות אימה של אמה מול התקפי הבליסה הליליים שלו. זהו הרגע, אם אפשר לסמן רגע, תמיד בדיעבד, תמיד כהבניה של הדמיון, של היפרדות, רגע שבו מה שהיה איאז הרמוני נעשה קונפליקטואלי. "פתאום עמדנו משני צדיו של השבר," היא כותבת. ומיד לאחר מות האם, החלום החוזר: "אני לא מוצאת אותו – לא בחוץ, לא בבית – ובחצר האחורית יש חבל תלוי על עץ." (18) "אני זוכרת אותו בוכה מה קרה לי, כמה שאני שמנה." (22) זה השבר, זו התקלה, המרחק שנפער מאותה סימביוזה של ראשית החיים: "אנחנו יוצאים מהאוטו. אני הולכת מקדימה, הוא מאחור. אנחנו שומרים על מרחק של שניים־שלושה מטרים אחד מהשני, גם בכניסה לבית, מפחדים שיתפסו אותנו יחד." (35) אחר כך יקרו עוד דברים קשים, דרמטיים – נישואיו השניים של האב, ההגירה לאמריקה, עזיבת הבית. אבל במונחי הממואר הזה, הם אינם העיקר. שכן הממואר מכוון לתנאים הפנטזמטיים שאפשרו את הדרמה. ההיגיון הסכיזו־פרנואידי, בלשונה של מלאני קליין, המאפיין בדרך כלל את יחסי האם והילד, היגיון מלנכולי המתאר או המפעיל בדרכים שונות את אי־היכולת להיפרד, את הבועה ההרמטית ההודפת את העולם, פועל כאן ביחס אל האב־האימהי, אב רדוף הקורס בעצמו בתוך המנגנון הזה, אב המפחד שילדיו, אנשים בעלי צרכים משלהם, גוף משלהם, חיים משלהם, יזרקו אותו מהבית, אב שממשיך להיות מושא התשוקה של הבת. אב שבמובן מסוים הופך את אהבתו שלו לחוק, אב המחוקק כאן חוק אחר, שאינו חוק משק הבית אלא החוק הנומדי, חוק נבדה, חוק הנוודה, הנוודת.

בעקבות דליה רביקוביץ ותרצה אתר ופורציה בהסוחר מוונציה ואנטיגונה ועוד ועוד בנות, זהר שואלת מה זה להיות בת. בשורות היחידות המופיעות כשיר, שורות חתוכות, חותכות, פחות או יותר בלב הממואר, היא כותבת: "אם האב יעקוד את הבן/ הבת תעקוד את אביה." (35) בסצנת הקִרבה/ההקרבה הזאת, הבת שנפרדה בטרם עת מסימביוזה מוקדמת עם האב היא העוקדת והיא המלקה את אביה. הברית שנכרתה בזמן מן הזמנים כנגד תנודות, כנגד שינויים, כנגד התפתחות, מטבעה להיות מופרת, מטבעה לקרוס. הראשוניות שלה תהפוך את האב למושא נצחי של געגועים, אבל גם לדמות שאינה יכולה ללוות את תהליך ההתבגרות של הכותבת. כאילו, באופן פרדוקסלי, האבא שייך להתחלה, לא לכל החיים. נבדה הוא פרידה מאב קדמון, פרידה שאירעה מאז ומעולם. זו נועזותו, כאמור, בתיאור ההיפוך שלתוכו נולדה הדוברת, היפוך שאולי היה לו סיכוי להמשיך אלמלא התערבו בו התאונה, החולי, המוות – החיים – והוליכו את הבת אל צידה של האם.

"הרעש של המפתחות שלו. … פעם זה היה הצליל שהכי אהבתי." (71)

 

מיכל בן־נפתלי היא סופרת, מסאית, מתרגמת ועורכת. לאחרונה ראו אור ספריה "בגד מאש" (כתר, 2019) ו"לקראת אוטוביוגרפיה מינורית: מסות" (כרמל, 2019).

 

מיטל זהר, "נבדה", ספרית פועלים, 2019.

 

.

» קטע מהספר נבדה, במדור "מודל 2019" בגיליון קודם של המוסך

 

» במדור ביקורת בגיליון קודם של המוסך: יערה שחורי על "עינה של האורקל" לאורית פוטשניק

 

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

רָעַד קוֹלֵךְ | אין לך קווליפיקציות לעבוד בתור בת יענה

עומר קורן בשירהּ של רחל חלפי, "בְּלוּז הלכתי לעבוד בתור בת יענה"

נועה תבורי, מצבי צבירה, טכניקה מעורבת, 90X20X50 ס"מ כ"א, 2001

.

.

לחן ושירה: עומר קורן

 

בּלוּז הלכתי לעבוד בְּתור בת יענה / רחל חלפי

הָלַכְתִּי לְגַן הַחַיּוֹת לַעֲבֹד בְּתוֹר בַּת יַעֲנָה
אָמְרוּ לִי אֵין לָךְ קְוָלִיפִיקַצְיוֹת לַעֲבֹד בְּתוֹר בַּת יַעֲנָה
יֵשׁ לָךְ יוֹתֵר מִדַּי עֵינַיִם וּפָחוֹת מִדַּי חוֹל
תּוֹצִיאִי לָךְ מִן הָרֹאשׁ שֶׁתִּהְיִי פַּעַם בַּת יַעֲנָה

כַּמָּה חוֹל כַּמָּה חוֹל אֲנִי צְרִיכָה
רוֹאָה הַכֹּל רוֹאָה הַכֹּל אֲנִי צְרִיכָה
וְגַם מַשְׂכֹּרֶת צְרִיכָה
לַעֲבֹד כַּמָּה מָתוֹק לַעֲבֹד בְּתוֹר בַּת יַעֲנָה מוּכָנָה
אֲפִלּוּ לַעֲשׂוֹת כְּתַחְבִּיב בַּת יַעֲנָה בְּהִתְנַדְּבוּת בַּת יַעֲנָה רַק שֶׁיִּתְּנוּ לִי
לַעֲבֹד בְּתוֹר בַּת יַעֲנָה

אַתְּ לֹא מְבִינָה? רָצָה רָצָה כְּמוֹ צִפֹּרֶת עֲנָק מְשֻׁסֶּפֶת חוֹל שִׁכְחָה
וְצָרִיךְ מְשֻׁסֶּפֶת רֹאשׁ, אַתְּ לֹא מְבִינָה?

מוּכָנָה אֲפִלּוּ לַעֲשׂוֹת אֶת עַצְמִי יַעֲנִי בַּת יַעֲנָה!
מַה זֶּה מְשַׁנֶּה שֶׁאֲנִי מוּכָנָה אִם הֵם לֹא
רוֹצִים לָתֵת לִי לִהְיוֹת בַּת יַעֲנָה?

הַצַּוָּאר שֶׁלָּךְ זָקוּף מִדַּי הֵם אוֹמְרִים לִי בְּלִשְׁכַּת הָעֲבוֹדָה הַזּוֹאוֹלוֹגִית
הַגּוּף שֶׁלָּךְ חָצוּף מִדַּי הַמַּבָּט שֶׁלָּךְ חָשׂוּף מִדַּי אוֹמֶרֶת הָעוֹבֶדֶת
הַסּוֹצְיַאלִית שֶׁל גַּן הַחַיּוֹת
אַתְּ לֹא מְבִינָה שֶׁעַד שֶׁלֹּא תִּתְהַפְּכִי בַּהֲפֵכָה
תַּהַפְכִי אֶת עוֹרֵךְ תְּעַקְּמִי אֶת צַוָּארֵךְ וְתִקְבְּרִי אֶת רֹאשֵׁךְ
לֹא תְּקַבְּלִי עֲבוֹדָה שֶׁל בַּת יַעֲנָה?!

אוּלַי, לְפָחוֹת, אֶלְבַּשׁ שִׂמְלָה עֲשׂוּיָה נוֹצוֹת שֶׁל בַּת יַעֲנָה
זֶה כָּל כָּךְ חוּשָׁנִי זֶה כָּל כָּךְ חוּשָׁנָה

נָא! זֶה לֹא עִנְיָן שֶׁל נוֹצוֹת, הֵם צוֹעֲקִים לִי, זֶה עִנְיָן שֶׁל הֲבָנָה!
שֶׁל חוֹל וַהֲבָנָה!!

 

.

» במדור "רעד קולך" בגיליון קודם של המוסך: "צל ההר הלבן" מאת זלדה, בביצוע מיקה הרי

 

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

הקריקטורה הראשונה של הנער דודו גבע

16 מלאו לנער כשפרסם את הטור הראשון שלו בעיתון

דודו גבע בן ה-16. המקור והקריקטורה

חצי שנה של חופשה כפויה בעידן הטרום-טלוויזיוני הייתה גזירה קשה מנשוא לכל ילד אחר, אבל לא נראה שהחדשה המרעישה הטרידה יותר מדי את דודו גבע בן ה-9. לאחר שקפץ לכביש בין שתי מכוניות חונות (הכול כדי לא להפסיד במשחק התופסת), נפגע ממכונית תועה. הוא שוחרר מבית-החולים בתום שבועיים של אשפוז, כשגבס עצום ולבן מעטר את גופו מרגל ימין ועד מעל החזה. אימו מיקה נזכרת: "היה שוכב על הבטן, מושיט את היד לדף שהונח על הרצפה ומצייר".

כמעט מיד נמשך לציור דמויות – תחילה העתיק אותן מספרים או מהטלוויזיה. בהמשך הסתמך על הזיכרון – מערבב עובדות ומגזים מאפיינים.

בספר התערוכה "פשר החיים: דודו גבע" כותב אביב הברון על ניצני הכישרון של גבע: "ההורים לא זיהו מיד את כישרון הציור שצמח להם בבית. כשכבר זיהו, לא עשו עניין". הילד, בכל אופן, היה נחוש. ואת דמי הכיס לפלאפל שהיה מקבל מסבתא צילה היה מעדיף להשקיע במגזינים מצוירים מחו"ל. בייחוד אהב את חוברות ההומור הענקיות בצבע של MAD.

בחוברת 2 של עיתון "הארץ שלנו" מה-20 בספטמבר 1966, אנו מוצאים את הטור המצויר הראשון בסדרה "צביקה צבר" של היוצר לעתיד. בעת הפרסום היה דודו גבע בן 16.

כל רצועות הקומיקס של צביקה צבר הורכבו מארבע תמונות המספרות בכל פעם סיפור אחר של כישלון. למרות השם של הגיבור, הסצינות אינן פטריוטיות במיוחד. ברצועה הראשונה נפגש צביקה עם להקת החיפושיות – שמתגלה כלהקת חתולים מיללים.

ברצועה השנייה חוזר דפוס הכישלון והציפיות הגדולות של צביקה מתנפצות שוב על קרקע המציאות. הפעם מדמיין צביקה את המתנות השוות שיביא לו הדוד מאמריקה, ונאלץ להסתפק במברשת שיניים. אוי.

עד סוף הופעתו נחתם המדור בשמו הפרטי בלבד של הצייר, דודו. מכתבי מעריצים אל מערכת "הארץ שלנו" שתהו על דמותו של דודו, שכנעו את הצייר הצעיר להיחשף. גם זאת עשה בדרכו הייחודית. בגליון ה-18 ביולי, 1967, הסכים התיכוניסט המוכשר לספר משהו על אודותיו ולחשוף את זהותו:

"נולדתי בירושלים בשנת 1950 במשקל נקי של 2.5 ק"ג. כשרון הציור שלי נתגלה בגן הילדים, כאשר מרחתי על הגננת צנצנת צבע שחור. בבית הספר לא אהבו אותי המורים במיוחד וגם אני לא אותם, אבל היינו חברים טובים. בגיל 9 נדרסתי על ידי מכונית ושכבתי זמן רב בגבס. לפני שנתיים נשלחו שניים מציורי על ידי המדינה לתחרות אונסק"ו ומאז נעלמו עקבותיהם. אני אלוף השכונה בגולות. לא אוהב להתעמל. יש לי אח אחד, זוג תוכים וכנרית ואני אוהב לאכול".

צביקה צבר, הגיבור שיצר דודו, הוא דמות שנגזרה למימדיו של עיתון 'הארץ שלנו'. הקריקטורות הקוויות והפשוטות של גבע – תמיד בשחור, תמיד במראה מעט מרושל או לא מצויר עד הסוף בדיוק – מזכירות את רצועות הקומיקס שהתפרסמו ב"הארץ שלנו" ובעיתוני ילדים אחרים, כמו את הקריקטורות של אריה נבון ודוש. מעל הכול, יושווה סגנון הציור של גבע בתחילת דרכו לזה של גיבורו נחום גוטמן, השוואה שוודאי החמיאה לו רבות.

נחום גוטמן,"מאורעות א"י – טלגרמות וידיעות בציורים", תרפ"ט/ 1929

מתי הפסיק גבע לתרום ל"הארץ שלנו"? מתי פרש צביקה צבר? שלוש שנים מהופעת הטור הראשון, ובמדור "פנקס העורך" מתפרסמת הבשורה: דודו גבע התגייס. לקוראי "הארץ שלנו" הבהיר טוראי דודו גבע כי הוא מתרגל לרעיון של הנחת מכחול הציור בצד, למפקדיו בצבא – שגילו את כישרונו – היה רעיון אחר ועד מהרה מילא את הבסיס בקריקטורות, ובהמשך תרם מציוריו לעיתון הצה"לי "במחנה". בכל מקרה, בעיתון הילדים כבר לא יפרסם.

כצפוי, הפרסום הראשון של גבע רק פתח לו את התיאבון, והוא החל לדבר על לימודים במכללת בצלאל. נראה שמאז רק הלך וצבר ביטחון בתור יוצר עצמאי. אחיו ארי נזכר: "כשהיה בשנה השלישית בצבא הוא הלך לתערוכת סיום בבצלאל. הוא חזר ואמר, אולי אני אסכים ללמד שם, ללמוד אין לי מה".

באנתולוגית ההומור "פילים בקנה: מבחר קטעי הווי שראו אור ב"במחנה" ב-25 שנותיו הראשונות" אוגדו גם כמה מהקריקטורות של החייל דודו גבע. דוגמה אחת משם היא הטור "יאוש":

עם השחרור התקבל גבע לעבודה בערוץ 1. בבצלאל כבר לא יילמד ואל "הארץ שלנו" לא יחזור. ושוב נצטט את אביב הברון: אחרי שעזב את הטלוויזיה ועקר לתל-אביב, "קורותיו מאז כבר יותר ידועות".

 

להנאתכם – סריקות נוספות של צביקה צבר:

צביקה צבר מס' 3
צביקה צבר מס' 5
צביקה צבר מס' 20
צביקה צבר מס' 24

 

הסריקות של 'צביקה צבר' באדיבות אמן הקומיקס חגי גילר, את האישור להשתמש בהן קיבלנו מאהרן גבע, בנו של דודו גבע.

 

לעמוד הפייסבוק של חגי גילר לחצו

 

לקריאה נוספת

ציפה קמפינסקי וטלי תמיר, דודו גבע: פשר החיים, הוצאת כתר, 2006

עוז אלמוג, פרידה משרוליק, הוצאת אוניברסיטת חיפה, 2004

 

כתבות נוספות

עכבר, חתול או ילד-לוליין: מי אתה מיקי-מהו?

קָהָל נִכְבָּד, בְּרֶגַע זֶה מַתְחִיל סִפּוּר-הַמַּחֲזֶה

מעשה בציירת: לאה גולדברג

הטרגדיה של תום זיידמן-פרויד: המאיירת היהודייה פורצת הדרך

מכבי האש מגיעים לתל-אביב

סיפורה של תחנת כיבוי האש הראשונה בארץ ישראל

מכבי האש של תל-אביב, אוסף הצלמניה

כולנו רצינו להיות כבאים כשנגדל. ככה סיפרה לנו הטלוויזיה, לפעמים התחפשנו להם בפורים, שיחקנו במשאית כיבוי אדומה, כיבינו אש בצינור. רצינו לכבות שריפות ולהציל חתולים מגגות של עצים. אם נודה על האמת, ההיבט ההרואי משך אותנו פחות מהעובדה הפשוטה שלהיות כבאי פשוט מצטלם טוב. כבאי תל אביב ידעו זאת וקיבלו באהבה את המסורת הזאת. שלא במפתיע, הם היו פוטוגנים להחריד.

מכבי האש של תל-אביב, 1938, אוסף הצלמניה

הסוחרים ברחבי העיר היו הראשונים לזהות את הצורך, והראשונים לספק לו מענה: שתי משאבות יד גדולות, שתיים קטנות, 200 מטר צינורות, 50 דליים, גרזנים ואתים נתרמו למען הקמת תחנת כיבוי האש הראשונה בארץ ישראל, גדוד מכבי האש של תל-אביב.

הגדוד, שנסמך בשנותיו הראשונות בעיקר על עבודת מתנדבים, פעל לאורך שנות העשרים – אז הוקם – ברוח של אלתור וחוסר הכוונה ממסדית. מרגע הקמתו פנו המתנדבים אל העירייה בבקשת ציוד ותקציב.

רק משנת 1929, כשטיפס מספר השריפות בעיר, החלה מפנה העירייה מתקציבה כדי לתגבר את גדוד הכיבוי. ב-35', לאחר ששנה קודם לכן פרצה שרפה בבית החרושת "הארגז" בפתח-תקווה, שאותה התקשו המתנדבים לכבות, קבעה ועדה מיוחדת לבדיקת מצב הכבאות בעיר שאין די בצוות מתנדבים, ובמקומם יש להקים תחנת כבאות גדולה מצוידת בציוד כיבוי משוכלל ובצוות קבוע העובד בשכר.

"חלק ממסקנות הוועדה", כותבת ענת הלמן בספרה אור וים הקיפוה, "יושמו בהדרגה וכעבור שנים מספר התבצע כיבוי האש בעיקר על ידי כבאים קבועים בשכר, ואילו לכבאים המתנדבים נותר תפקיד משני בלבד".

חוברת "הכבאי המתנדב: הוצאת מכבי אש תל אביב לכבוד יובל "בר מצוה", ינואר 1938

מכבי האש של תל-אביב לא עסקו רק בכיבוי שרפות ובהצלת חתולים. עם סגירת התזמורת של משטרת תל-אביב, התחרו תזמורת מכבי האש ותזמורת "מכבי תל-אביב" על בידור התושבים. באמצע שנות ה-30 זכתה תזמורת מכבי האש בפרס ראשון בתחרות תזמורות תל-אביב.

הכבאים המתנדבים אף סייעו באבטחת אירועים ציבוריים, וביותר ממקרה אחד (ועל כך ספגו ביקורת נוקבת מצד תושבי העיר) השתמשו בצינור הכיבוי שלהם כדי לפזר הפגנה שהתלהטה יתר על המידה.

תחנת מכבי אש בתל אביב ליד מגדל המים בשדרות רוטשילד, שנות העשרים של המאה הקודמת, אוספי ביתמונה

מכבי האש של תל-אביב, 1938, אוסף הצלמניה

 

לקריאה נוספת

ענת הלמן, אור וים הקיפוה: תרבות תל אביבית בתקופת המנדט, הוצאת אוניברסיטת חיפה, 2007

 

כתבות נוספות

"האנדל ערליך" – מונופול אליבא דסאטמר

הסבר פניך לתייר

בן של רב, חזן ו.. שיאן העולם בהרמת משקולות