הסבר פניך לתייר

האם הסברנו פנינו לתייר? האם שאלנו את המבקרים מארצות הקור מה דעתם על מצב המלונות והמוניות ושאר השירותים לתיירים שבהם השתמשו בשהותם בארץ?

הספרייה הלאומית
02.01.2020
"ארץ ישראל – ארץ מרפא", מתוך אוסף האפמרה, הספרייה הלאומית

גם ב-1949, "המכון למחקר דעת הקהל" (גרסה מוקדמת של "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה") ערך סקר בקרב תיירים בארץ, ופרסם את התוצאות בחוברת מיוחדת שנקראה "רשמי אורחים על סידורי קבלתם בישראל".

כאן תוכלו להציץ בדפי החוברת, להתרשם מהשירותים לתיירים בימי קום המדינה ולגלות מה חשבו המבקרים מארצות חוץ שהתאכסנו בארץ בבתי מלון מסוג א'.

כי תבואו אל הארץ

מה הביא את האורחים שלכם אל הארץ? האם כדי לבקר בארץ ישראל – ארץ המרפא, ואולי בתל אביב – עיר המרפא? בימי קום המדינה באו האורחים בעיקר כדי לראות את ישראל, לקשור קשרי מסחר, לבדוק אפשרויות להשקיע בארץ או להשתקע בה, וגם ל"מטרות אחרות" שהשתיקה יפה להן.

ישראל בסדר; התחבורה – לא

כאז כן היום: הדעה הכללית חיובית, והתחום שזכה לתלונות הרבות ביותר הוא התחבורה. האורחים התלוננו בעיקר על התנהגות הנהגים (מחירים מופרזים, חוסר אדיבות), ואחדים ציינו שהמחיר שגבו מהם עבור נסיעה מחיפה לתל אביב היה שונה ממקרה למקרה, ותמיד גבוה ביותר.

בין עיר לעיר נוסעים באגד ישיר – אוסף אגד, פרויקט "מסע בזמן"

מצב המלונות – המחירים גבוהים ואין ניקיון

רבות התלונות על חוסר ניקיון ועל חוסר מקום. לדעת האורחים, מצב הסידורים הסניטריים בכי רע ודורש שיפור.

 

חדרנית בבקשה – אוסף ערי וליש, אוספי הספרייה הלאומית

 

כמה עולים ארבעה ימים בפנסיון עם ארוחות ערב, משקאות ותוספת שירות? לדעת האורחים מחו"ל – הרבה יותר מהראוי.

 

מלוני "הרצליה", חשבון – מתוך אוסף האפמרה, הספרייה הלאומית

 

"ראינו את הארץ"

רוב התיירים ראו את הארץ על כל או רוב אזוריה. "תנועת הסיורים מפותחת וגדולה שביעות הרצון מהמדריכים" סיכמו ושיבחו רוב האורחים.

רושם טוב

למרות הטענות, רוב האורחים מגלים סבלנות. הלב שלהם מתפקע מרגשות לאומיים כך שהיחס שלהם לישראל חיובי בסך הכל.

דרושה הסברה

כתמיד, הפתרון המוצע הוא הסברה נכונה, הדרכה ועזרה לאורח למצוא את דרכו בארץ וליהנות בה.

 

מלון מונופול – אוסף ישראליאנה של הדי אור, אוספי האפמרה, הספרייה הלאומית

 

דפים נבחרים מ"רשמי אורחים"

תגיות

תגובות על כתבה זו

טוען כתבות נוספות loading_anomation