המצבות הנעלמות מבית הקברות היהודי של פרארה

האם נמכרו המצבות העתיקות או נגנבו? ומי אחראי להיעלמותן?

בית הקברות היהודי בפרארה, צילום מאת לונגולנו

"פנקס בתי הכנסת הספרדים" הוא אחד מארבעה עשר פנקסי קהילה ששימשו את הקהילה היהודית בפרארה שבאיטליה והשתמרו עד ימינו. התעודה, ששמורה כיום בספרייה הלאומית, מכילה פרוטוקולים של ישיבות הוועד היהודי בעיר בתאריכים 23 באפריל 1715 ועד 18 בפברואר 1811.

כשבוחנים את התעודה מגלים כי המילה "צ'ימיטריו" (איטלקית: בית קברות) מופיעה בה הרבה פעמים. מופעים אלה מספקים מידע חדש ומעניין בנוגע לסיבת היעלמותן המוחלטת כמעט של מצבות עתיקות מבית הקברות הספרדי של פרארה, ששוכן כיום בוויה אריאנובה. בית הקברות ששירת את הקהילה הספרדית במקום מוזכר ב-35 סעיפים בפנקס – 13 מהם עוסקים בחידוש כתבי המינוי של המופקדים על ניהול האתר.

לא סביר שהייתה זו יד המקרה שהעלימה את המצבות הרבות שמילאו, כך נראה, את שני בתי הקברות הספרדים של פרארה – זה הישן וזה החדש. בתעתיק ישיבת המועצה מיום 8 באפריל 1717 מופיעים טיעוני ההגנה של אדם הנאשם בגניבה ובמכירה של מצבות קברים מהקהילה הספרדית בפרארה לרשויות העירוניות המקומיות באותה עת.

עמוד מפנקס הקהילה של פרארה, 8 באפריל 1717. לחצו כדי להגדיל

ועד הקהילה הציע לאיזקו למפרונטי הגנה נוכח אישומים כוזבים בגין גניבה ומכירה של מצבות. מאשימיו טענו כי הוא ביצע את הפשעים הללו מיוזמתו, אך ועד הקהילה טען שאת מצבות השיש מכרה הקהילה עצמה בשנים 1705 ו-1706, למטרות רווח.

השם הראשון ברשימת רוכשי המצבות החסרות הוא שיפיון סגראטי, שהיה לנשיא מועצת החכמים (ראש העיר) של פרארה ורכש את השיש כדי "לתקן את שיטפונות המים". בשנת 1705 עלו נהרות הפו והפנרו על גדותיהם, ופרארה הוצפה בשיטפון הרסני שכונה "הגדול מכולם". ראש מועצת החכמים, המרקיז שיפיונה סקראטי גי'רלדי, נקט פעולות מנע כדי לצמצם נזקים, הן לפני השיטפון והן לאחריו.

כדי למנוע מהמים לשטוף את רחובות העיר ולחרב אותם, אטם סקראטי בחומה את שער 'פורטה דלי אנג'לי', אחד משערי הכניסה הראשיים לעיר, שהגנו עליה מאימת השיטפון. סביר להניח שכדי לאטום את השער העתיק נזקק המרקיז סקראטי בדחיפות לחומרי בניין, ולמטרה זו רכש כדין את מצבות הקבורה היהודיות. השערה אפשרית אחרת היא שראש מועצת החכמים רכש את המצבות הספרדיות רק אחרי השיטפון הממושך, והשתמש בהן כדי "לסגור את הדרכים ולתקן את גדות הנהר". יתר על כן, נטען שב-28 ביוני 1706 – כשנה אחרי השיטפון הקשה – תרם אותו שיפיונה סקראטי ג'ירלדי ברוחב לב לעיר פרארה שתי בארות מתומנות, שנבנו על חשבונו מהשיש שמוחזר ממצבות היהודים.

מפה של פורטה דלי אנג'לי

השם השני שמוזכר בעדות בפנקס הקהילה הוא של הקרדינל דל ורמה. הכוונה כאן היא לקרדינל הבישוף ממלא המקום טדאו לואיג'י דל ורמה, שכיהן כבישוף העיר פרארה מ-1701 ועד מותו בשנת 1717. יחסיו עם יהודי פרארה היו שנויים במחלוקת, עד כדי כך שבכהונתו פרסם צווים שאסרו לכבד את המתים בהקמת מצבות. מדברים שכתב ראש מנזר, אדם בשם ג'ירולמו ברופאלדי, אנו למדים על פרשייה הקשורה לבניין ארמונו הראוותני של הארכיבישוף, שאת בנייתו יזם הקרדינל טומאסו רופו. הוא שימש שליח האפיפיור לעיר, ולימים התמנה בה לארכיבישוף. בפנקס הקהילה נטען שאורוות הארכיבישוף רוצפו במצבות שנגנבו במעטה החשכה מהגנים שבהם נקברו יהודים.

בעוד שברופאלדי, שלעיתים קרובות דיבר בגנותם של היהודים, כותב על גניבה, פרוטוקול ישיבת ועד הקהילה הספרדית מאפריל 1717 מעיד מפורשות כי הקהילה היהודית מכרה את המצבות לבישוף פרארה. הדבר שידוע בוודאות הוא שאחרי שקיבל לידיו הקרדינל דל ורמה את מצבות היהודים, הוא העביר אותן לרשותו של השליח האפיפיורי, הקרדינל רופו, והשתמש בהן לריצוף האורוות שבהן שוכנו סוסיו הרבים.

הרשימה הקצרה של קונים רמי מעלה נחתמת בשמו של אמיליאנו טרוואליוני, שרכש את המצבות "לטובת המבצר בשנת המצור". הכומר אמיליאנו טרוואליוני היה אחראי על הרכש מטעם הכס האפוסטולי של פרארה בשנת 1708, שזכתה לכינוי "שנת המצור", על שום המצור שהטילו חיילי הקיסר האוסטרי על העיר חודשים ארוכים. אומנם פרארה הייתה מבודדת, אבל אמצעי לחימה רבים אוחסנו במבצר האפיפיורי – מבנה מחומש מרשים, ששימש מפקדה והכיל קסקרטין, מחסני אבק שריפה ומצבורי נשק. בתקופת המצור של צבא הקיסר, עת שהמתינו לתגבורת של חיילים ומלאי מרומא, יכלו אנשי פרארה לחזק את ביצורי העיר רק בשימוש בחומרים שהיו זמינים להם בעיר עצמה. בהקשר זה בדיוק התקיימה מכירת המצבות היהודיות לכומר טרוואליוני. סביר להניח שאלו שימשו לחיזוק ההגנות נוכח האויב שבשער.

רק שלושה שמות מוזכרים כקונים של מצבות השיש מבתי הקברות הספרדים, אבל הרשימה בהחלט אמורה הייתה להיות ארוכה יותר. למעשה, הרשימה בפנקס מסתיימת במילה "ואחרים", ובכך מבהירה את דבר קיומם של קונים אלמונים נוספים שמספרם אינו ידוע.

שורש האשמה להאשמה החמורה – גניבת מצבות יהודיות – כנגד דמות ידועה ורבת השפעה בפרארה באותה עת (איזקו למפרונטי) נותרה בגדר תעלומה. אפשר שטינה אישית היא שהובילה את איזק סרלובו ובניו לטפול אשמה ברופא הידוע, אבל מסגרת הסיפור ומקורותיו עדיין מעורפלים. ייתכן שאפילו התאריך שבו בוצע לכאורה אותו "אישום נפשע" אינו מקרי. למעשה, מסמיכות תאריכים מעניינת ולא-מקרית עולה שדבר המחלוקת כרוך בבנייתו מחדש של עמוד בורסו ד'אסטה.

בשנת 1472 הוצב בכניסה לארמון הדוכס פרארה עמוד שבראשו פסל בדמותו של הדוכס בורסו יושב יושב על כס שליט. העמוד הוצב משמאל לכניסה, ומעברה השני הוצב עמוד נוסף שעליו אנדרטה לדוכס ניקולו השלישי, רכוב על סוס. ב-23 בדצמבר 1716 פרצה שריפה בחנויות הסמוכות לעמוד והוא ניזוק קשות. מקורות מעידים כי ב-1718, במטרה לשקם את העמוד, הורו רשויות העיר להסיר ממקומן מצבות שיש רבות בבתי הקברות היהודים בעיר, ושילמו על כך לממונה על הגטו.

עמוד בורסו ד'אסטה שמכיל שיש ממצבות יהודיות. קרדיט תמונה: לונגולנו

ההיסטוריונים זנחו עד מהרה את סיפור המצבות היהודיות שמוחזרו לשיפוץ העמוד, ובחלוף הזמן הסיפור נשכח. רק בשנת 1960, במסגרת עבודות רסטורציה על העמוד, קלטה עדשת מצלמתו של צלם את שרידי האותיות העבריות הטבועות בעמוד. התמונות הראו 36 שרידי מצבות שהכילו אותיות בעברית, סמלי אצולה ועיטורי פרחים אלגנטיים. תארוך האבן מעיד שמקורן בשנים 1557–1680. קשה מאוד, במיוחד נוכח אובדן ספר החשבונאות של 1707 ונוכח מקורות ארכיוניים שלעיתים קרובות סותרים זה את זה, לקבוע בביטחון אם נמכרו המצבות במכוון בידי הקהילה היהודית, או אם, כפי שאכן קרה לעיתים קרובות, נעקרו המצבות ממקומן בכוח ונלקחו מתוקף הוראה עירונית מיוחדת.

הנתונים שמצויים במקור יקר הערך שבידינו אפשרו לחשוף היבט לא שגרתי בהיסטוריה של בתי הקברות היהודים-ספרדים בפרארה, ונראה כי שימשו מחדש במגוון דרכים בחלוף ההיסטוריה הארוכה של עירו של בית אסטה.

רגע לפני שהכל חרב: תצלומים נדירים של יהודי פולין

כיצד הגיעו תצלומים נדירים של יהודי פולין לאלבומו של חייל צרפתי?

פולין

פעמים רבות, אלבומי תצלומים פרטיים טומנים בחובם הפתעות. לא רק הכיתובים שבין התמונות עשויים לגלות מידע חדש, אלא גם נקודת המבט של הצלם החובב, שהיא תמיד רעננה ומקורית יותר מכל תצלום מקצועי של עיתונאי או אמן. אחת ההפתעות הגדולות שזימן לנו אלבום תצלומים אחד שהגיע לאוספי הספרייה הלאומית לפני כמה שנים היא מיוחדת במינה.

לכאורה, מה יכול להיות מיוחד באלבום תצלומים שיצר אחד מוותיקי מלחמת העולם הראשונה, בעת טיול קיץ לערי פולין? ובכלל, איזה קשר ניתן למצוא בין האלבום הזה למיליוני הפריטים האצורים במרתפי הספרייה הלאומית של ישראל, בירושלים?

לפני 86 שנים בדיוק, ב-30 ביולי 1933, יצאה לסיור בערי פולין משלחת של חברי האיגוד הצרפתי של ותיקי מלחמת העולם הראשונה. למרות שהימים היו ימי קיץ, ואין ספק שהמטרה הייתה גם לנפוש ולטייל, הרי שהמסע כולו אורגן כביקור רשמי שלווה בטקסים צבאיים. המארחים – צבא פולין העצמאית – יצאו מגדרם כדי לקבל את פני אורחיהם הצרפתים באופן הטוב ביותר, ולחזק בכך את הברית הצבאית בין הרפובליקה הוותיקה והמתקדמת, לבין פולין, שעצמאותה הכלכלית והמדינית הייתה שברירית. גם לצרפתים היה עניין לשמור על יחסים טובים והדוקים עם המדינה הגדולה שממזרח.

אחד מחברי המשלחת הצטייד במצלמה: בשנות השלושים של המאה ה-20 מצלמות חובבים כבר היו נפוצות מאוד, קלות לתפעול ואף לא יקרות במיוחד. במצלמת ה-6X6 שלו הוא תיעד את כל שלבי המסע, ובסופו, הוא פיתח את התמונות, שילב אותן באלבום בעל כריכה עבה שדפיו עשויים קרטון שחור, ובין התצלומים הוסיף מילות הסבר בצרפתית, בכתב יד מעוגל ויפה. ואכן, היה מה לצלם: המשלחת הצרפתית יצאה מהעיר שטרסבורג בטקס צבאי מלא, רב-רושם; מעל הבימה המקושטת נישאו נאומים נרגשים, מסדר כבוד של ליגיונרים קשישים עטורי מדליות עמד דום – והמשלחת יצאה לדרכה, עוברת בעליזות את הגבול אל עבר גרמניה, ומשם לאוסטריה, בדרכה לפולין.

poland

 

השנה היא, נזכיר, 1933, והשלטון הנאצי החדש עדיין עורר פליאה בקרב הצרפתים. במעבר הגבול בשטרסבורג, הצטלמו החברים למזכרת תחת שלט שבו, בין שני צלבי קרס, נכתבה הסיסמה: "בני העם הגרמני! היאבקו עם אדולף היטלר למען גרמניה חופשית!"

poland

 

והינה, סוף-סוף, ורשה! המשלחת שהגיעה אל הבירה הפולנית התחילה בסיורה. למרבה הפליאה, אחד מאתרי התיירות שאליהם הגיעו, היה רחוב נלבקי, "הרובע היהודי", כפי שתיאר החייל-הצלם. ככל הנראה, בעיני מדריכיהם הפולנים של אותם תיירים, היו הרחוב הזה ותושביו היהודים העניים מעין "אטרקציה אקזוטית", מקום שבו תוססת חברה של זרים, מוזרים בלבושם ובאורח חייהם. ואולי קיסמם של בני העם העתיק, שכאן חיו בעיקר הדלים והאומללים שבהם, היה נטוע גם בקשר שלהם לכתבי הקודש ולארץ הקודש שממנה גלו?

 

poland

poland

poland

poland

 

ארבעה עשר התצלומים המתעדים סצינות רחוב בוורשה היהודית הם לא רק מפתיעים, אלא גם מקוריים: הינה לנו מבט בלתי צפוי, לא מבויים, של אדם זר שנקלע לאחת מזירות ההתרחשות החשובות של החיים היהודיים במזרח אירופה, שבתוך שנים אחדות נמחקו כליל מעל פני האדמה. מעניינים במיוחד הם השלטים (ביידיש ובפולנית) של בעלי העסקים ובעלי המלאכה שנלכדו בעדשת מצלמו של הצרפתי: חנות הנייר ומכשירי הכתיבה, חנות הזגוגיות של אדון גולדמן, הסבָּל, חנות היינות והרחובות, הרחובות השוקקים ומלאי אדם!

 

poland

poland

poland

poland

 

בפוזנן, בזאקופנה ובגורליצה, כל אחת מן הערים והעיירות שבהן עצרו ותיקי המלחמה הצרפתים, קיבלה את המשלחת בטקס צבאי, בפרחים ובתשואות הקהל הנלהב.

 

poland

 

והינה שוב, מקבץ מרתק של תמונות רחוב מקרקוב: שלושה עמודים הקדיש הצלם הצרפתי האלמוני לדמויות יהודיות באחד מרחובותיה של העיר, ממש במקום שבו, בתוך שנים אחדות, יוקם הגטו ומשם ישולחו כל התושבים למחנות ההשמדה.

 

poland

poland

poland

 

האלבום מסתיים במכתב נרגש בלשון הצרפתית, שנכתב ב-5 באוגוסט, לקראת סוף המסע. בכתב ילדותי ועגול כתבה בו הילדה הפולנייה יאמינה ברכה לאורחים מצרפת. בשמה ובשם חברותיה, מאריה, הלנקה וזופיה, היא איחלה לוותיקי הצבא הצרפתים שחלפו בעירהּ נסיעה טובה, הנאה משהייתם בפולין וסיימה בקריאה: "תחי הברית בין צרפת לפולין!".

 

 

שש שנים לאחר מכן, עתידה צרפת להפקיר את פולין לגורלה. רחובות היהודים בקרקוב ובוורשה נמחקו, והאלבום של החייל הצרפתי הקשיש שהגיע לידינו נותר כתיעוד יקר ערך לרחובות ולאנשים שהיו בפולין ואינם עוד.

ושבו ספרים לגבולם: ספרי התורה הגולים חוזרים לתל אביב!

חזרנו ליום חגה הגדול של תל אביב: השבת ספרי התורה הגולים לעיר

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל (שלישי משמאל) בחברת נכבדים אחרים, נושאים את ספרי התורה.

שתי תמונות מהאירוע החגיגי שמורות בספרייה הלאומית, חגה הראשון של תל אביב שנערך בערב חג השבועות של שנת 1918. את שתיהן תרם לספרייה מרדכי בן הלל הכהן שנכח במאורעות ולא שכח לתעדם ביומנו. "היום הזה הבנתי מה זה חג עם", כתב בן הלל הכהן, "קול העם הרעו שאון המתהוללים ברחובות, תרועת ההמון והוללותו". אז מה חיכה לחוגגים? ומדוע עמדו ספרי התורה במרכז חגה הראשון של העיר?

החזרת ספרי התורה הגולים לתל אביב. בתמונה: חיים ויצמן ולצדו הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל (במרכז) אוחזים בספרי תורה, בשער החגיגי שהוקם בשדרות רוטשילד לכבוד המאורע, ומסביבם דגלים וכרזות. מימין, בנעליים לבנות, מגבעת ומשקפיים: מרדכי בן הלל הכהן. צילום: אברהם סוסקין

מלחמת העמים פורצת

ערב מלחמת העולם הראשונה, שנת 1914, יכלו המשפחות שהתאספו באותו יום גורלי חמש שנים קודם לכן, היום שבו הוגרלו מגרשי השכונה החדשה "אחוזת בית", לטפוח לעצמם על השכם – הם ותושבי שלוש השכונות הנוספות שחברו לה. ההרפתקה שאליה יצאו בשנת 1909 החלה מוכיחה את עצמה. העיר תל אביב, אז עוד אגד של ארבע שכונות חדשות, מנתה כ-2,000 נפשות, 204 בתים, והכול בשטח של 570 דונם.

כבר בימיה הראשונים הורגשה המלחמה בתל אביב. האימפריה העות'מאנית, שבצילה חסתה ההתיישבות הציונית בארץ, טרם הצטרפה למלחמה, אך התייקרות מוצרי המזון, האבטלה הגואה והכסף האוזל שימשו אות מבשר לבאות. שמונה ימים מפרוץ המלחמה, וקברניטי העיר החליטו להקשיב לאות. ראש ועד תל אביב מאיר דיזנגוף הוא שיזם את הקמת הוועד, שזכה לשם ההולם את הדעה הרווחת אז ביישוב כי המלחמה תסתיים בתוך חודשיים או שלושה: "הוועד להקלת המשבר".

בשלוש השנים הראשונות למלחמה הצליחו תושבי העיר לשמור על שגרת חיים. שלושה ימים לאחר פסח תרע"ז (1917) הגיעה פקודת הגירוש הכללית ואיששה את חששות כולם. בפקודה, שעליה היה חתום מפקד הכוחות העות'מאנים בארץ ישראל ג'מאל פאשה, נצטוו תושבי יפו ותל אביב לעזוב את בתיהם וללכת – לאן? "וללכת לאן אשר ילכו", כתב מרדכי בן-הלל הכהן ביומנו לאחר פגישת השתדלות כושלת אצל מושל יפו, "אך לא לירושלים ולא לחיפה, מפני שהיא יושבת על חוף הים".

משפחה תל-אביבית בעת הגירוש

העילה לגירוש תושבי מחוז יפו הייתה התקדמות הצבא הבריטי אל מישור חוף הנגב. תשעת אלפים יהודי האזור גורשו עם רבים מתושביה הערביים של יפו. רבים ממגורשי תל אביב פנו תחילה לפתח תקווה, שעמדה גם היא בסכנת גירוש, ומשם לכפר סבא, שפיה ומושבות הגליל התחתון.

משפחת הקבלן שמואל וילסון חונה בכפר סבא בדרכם לגליל בעת הגירוש

בשעת משבר זו, לא השכיחה הטרגדיה מלב תושבי העיר המפונה את סמלי ריבונותם הלאומית המתחדשת. תלמידי הגימנסיה הרצליה התקבצו מסביב למבנה בית הספר והשמיעו קריאות 'תחי הגימנסיה! תחי תל אביב!', ומשלחת הנושאת את ספרי התורה של תל אביב הגיעה להפקיד את ספרי הקודש של העיר בפתח תקווה.

בניין גימנסיה הרצליה

פחות משמונה חודשים ארכה הגלות הכפויה על תל אביב. קבוצת נשארים ובה שמונה נפשות (ובהם גם נחום גוטמן בן ה-19, שלימים יתעד את חוויות התקופה בספרו "שביל קליפות התפוזים") נותרה לשמור על הבתים והרכוש בעיר – תחילה ללא ידיעת האימפריה העות'מאנית, אך משקבעו עובדות בשטח, בידיעתה ובאישורה של האימפריה.

ב-17 בנובמבר 1917 נכבשו יפו ותל אביב בידי כוחותיו של הגנרל היל, מפקד הדיוויזיה הבריטית ה-52. יומיים לאחר מכן הגיעו לתל אביב ראשוני השבים. עוד בימי הגלות הפתח-תקוואית החליטו ראשי ועד הגירוש בתל אביב שחזרת התושבים צריכה להתלוות בהבטחה מחודשת: השבת אוטונומיה מוחלטת לתל אביב תוך כדי הבלטת הלאומיות העברית בארץ.

דביזיות הפרשים האוסטרליות. בראש הכוח שמיגר את התורכים באזור יפו ותל אביב

בפועל, התנהלו החזרה והשיקום של תל אביב בעצלתיים. כל עוד השתוללה המלחמה בשטחי הארץ, נאלצו תושביה לדחות את חגיגות השמחה. עם התבססות האימפריה החדשה באזור, האימפריה הבריטית, וחזרת החיים לשגרה הטרום-מלחמתית פנו תושבי תל אביב השבים לחגיגות חגה הראשון של תל אביב: חג שיבת ספרי התורה הגולים.

הסופר והעסקן הציוני אלתר דרויאנוב שנכח באירוע כותב: "יחד עם גולי יפו ותל-אביב גלו גם ספרי-התורה לפתח-תקווה, ויהיו שם שנה ויותר. ברביעי בסיון תרע"ח העלו אותם תל-אביבה, ואותו יום עשתה תל-אביב חג, הוא החג הגדול הראשון. שחגגה מיום היותה ועד עתה. כל הבתים מקושטים פרחים, כל המעקות והגזוזטראות טבולים ירק, מעל כל בית מתנופף דגל לאומי. בראש המגרש – שער נהדר, בצורת שער של מבצר בימי-הבינים, לקבלת התורה, ומעליו מתנופפים דגלי תכלת-לבן. מן השער והלאה לאורך כל המגרש – משמר-כבוד של המכבים. דלגנציות [משלחות] באות זו אחרי זו ומעמידות את דגליהן ליד השער. באחת-עשרה באים ספרי-התורה, עגלה מפוארה, רתומה לשני סוסים יפים ומקושטים, נושאת אותם. ואחרי העגלה – קהל רב וילדי בתי-הספר מסודרים בשתי שורות ארוכות. החכם-באשי רבי בן-ציון עוזיאל, לבוש תלבשתו הרשמית, יוצא לקראת ספרי-התורה ומשמר-כבוד של מכבים מלוה אותו. הרבנים ונכבדי העדות מעלים את ספרי-התורה מתוך העגלה ומכניסים אותם לחופות נהדרות. ובצאת ספרי-התורה מתחת החופות מתחילה התהלוכה, הד"ר וויצמן והחכם-באשי בראש. ומימנם ומשמלאם נכבדי העדות ועסקני-הצבור; מלפני התהלוכה – התזמורת הצבאית של האוסטרלים, ומאחריה – מקהלת תלמידי בתי-הספר. וככה מגיעה התהלוכה עד לבית-הכנסת, ואת ספרי-התורה מכניסים לארון-הקודש".

קבלת הפנים לספרי התורה

שתי חגיגות גדולות נוספות ציפו לתל אביב בשנת שחרורה מהעות'מאנים. האחת לכבוד שיבת מאיר דיזנגוף לעיר (ב-23 בספטמבר 1918). השנייה, קבלת הפנים של ראשי ונכבדי תל אביב לגיבור המלחמה וכובש הארץ, הגנרל אדמונד אלנבי (ב-22 בנובמבר 1918). עם זאת, מעמד החזרת ספרי התורה לעיר – אולי כי סימן עבור השבים את שיבתם שלהם לעיר – נחשב החגיגה הגדולה ביותר של אותה שנה, כה גדולה ומפוארת עד שהיסטוריונים בני ימינו שיערו שהייתה זו החגיגה הגדולה ביותר שידעה תל אביב עד אז (עובדה ידועה), אך גם מאז ועד עצם היום הזה – וכאן אנו כוללים גם את אירוויזיון 2019.

 

מקורות:

יואב רגב, ימי דיזנגוף: תל-אביב 1936-1909, הוצאת אחיאסף, שנת 2006

אילן שחורי, חלום שהפך לכרך, הוצאת אביבים, שנת 1990

ספר תל-אביב, הוצאת "ועדת ספר תל-אביב", שנת תרצ"ו

יעקב שביט וגדעון ביגר, ההיסטוריה של תל-אביב: משכונות לעיר (1936-1909), הוצאת רמות, שנת 2001

 

כתבות נוספות

בתי קפה פתוחים בשבת… באישור רבני

באכזיב הקמתי את מדינת ההיפים

המסע של הרב קוק לקירוב לבבות בארץ ישראל

סידור התפילה האבוד של יהודי קטלוניה יוצא לאור

בתום עבודה של שנים רבות, הצצה לשחזור המלא הראשון של סידור התפילה בו התפללו קהילות היהודים היושבות בקטלוניה, ולנסיה ומיורקה

"יתברך היוצר וישתבח הבורא שברא העולם כולו לכבודו. זה היום עשה יי' נגילה ונשמחה בו, יום בו נפתח מחדש חלון ברקיע ושבים זרמי תפילותינו אל איתנם. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שזכיתי להוציא לאור עולם במהדורה מותאמת לימינו את סידור התפילה של קהילות קודש קטלוניא ובאמצעותו להחזיר עטרה ליושנה להנהיג מנהגי הקהילות הקדושות שחיו ופעלו בימי הביניים בארץ קטלוניא, ולנסיה ומיורקא."

בשני משפטים אלה פותח ד"ר עידן פרץ את "סידור קטלוניא" – השחזור המלא הראשון של סידור התפילה בו התפללו קהילות היהודים היושבות בקטלוניה, ולנסיה ומיורקה – שלוש ממלכות שהיו חלק של אותה מלכות. במאה הי"ב התאחדה קטלוניה עם אראגון לממלכה מאוחדת שנקראה 'מלכות אראגון' ובמאה הי"ג נכבשו ולנסיה ומיורקה והפכו לחלק של אותה מלכות. אחרי נישואי המלכים הקתולים פרננדו ואיזבלה במאה הט"ו התאחדו מלכות אראגון עם ממלכת קסטיליה ועל בסיס איחוד זה תוקם ספרד המודרנית. עם נוסח סידור זה התפללו גדולי חכמי קטלוניא שלפני גירוש ספרד: הרמב"ן, רבנו יונה ג'ירונדי, הרשב"א, רבנו ניסים ור' חסדאי קרשקש, בין עוד רבים אחרים.  כשלוש שנים עבד ד"ר פרץ, שמשמש כיום ראש מחלקת נדירים בספרייה הלאומית, על מלאכת השחזור. את סידור התפילה, שמעולם לא נדפס במלואו (אלא כמחזור מצומצם עבור הימים הנוראיים), שיחזר בהסתמך על שישה כתבי יד שונים, כשהמוקדם שביניהם (כתב יד השמור במוסקבה באוסף גינצבורג) מתוארך לשנת 1352 בערך, משמע ליותר ממאה שנה לפני הגירוש. המאוחר שבכתבי היד – השמור ברומא בספריית קזנטנזה הועתק בשנת 1507 – פחות מעשרים שנה לאחר הגירוש. "אני לא הוספתי מילה משלי, הכל מתוך כתבי היד", הוא מבהיר.

מלבד נוסח התפילות צירף ד"ר פרץ גם פירושים מקוריים שמצא בכתבי היד, ובייחוד בכתב יד גינצבורג. הפירושים נוגעים להלכות, מנהגים והנהגות. דוגמה לפירוש כזה, אנו מוצאים בדיון על מישוש הציציות. במהלך קריאת שמע מתבקש המתפלל למשש את ציציות הטלית. בפירוש המצורף לסידור, אותו חיבר ככל הנראה תלמידו של רבנו יונה גירונדי, החכם מביא דוגמה מאחד הגאונים שנשאל: "כשיקרא אדם ק"ש (קריאת שמע) אם צריך למשמש בציציותיו, כשיגיע "ועשו להם ציצית" אם לא – והשיב דאין צריך, שאם אתה אומר כן נמצא אתה מחייבו ללכת לביתו לראות המזוזה כשיגיע וכתבתם על מזוזות . וגם לאחוז התפילין כשיגיע וקשרתם. אלא ודאי אין ראוי לעשות כן" – משמע, כפי שאין אדם צריך ללכת לראות את מזוזת ביתו כשהיא מוזכרת בתפילה, כך אין צריך הוא לגעת בציציות טליתו כשהן מוזכרות. לסיכום החכם מכריע כדעת ר' יהודה אלברג'לוני שמבדיל בין מזוזה ובין ציצית ותפילין: "והרב אל ברצלוני ז"ל לא הרחיק דבר זה כל כך, וחילק בין מזוזה ובין ציצית ותפילין שהן מוכנים אצלו".

תוספת נוספת למסורות המוכרות לנו כיום אנו מוצאים בעת אמירת ה"זימון" לפני ברכת המזון: כאשר שלושה או יותר יהודים יושבים לסעוד, מקובל שאחד מהם מזמן את השאר לברכה במילים: נְבָרֵך שֶׁאָכַלְנוּ מִשֶּׁלּוֹ, והם עונים: בָּרוּך שֶׁאָכַלְנוּ מִשֶּׁלּוֹ וּבְטוּבוֹ חַיֵּינוּ. בנוסח קטלוניה נוסף משפט יפה וקולע: ["בָּרוּך מַשְׂבִּיעַ רְעֵבִים . בָּרוּך מַשְׁקֶה צְמֵאִים"]

כתב היד המרכזי (והקדום ביותר) שעליו הסתמך ד"ר עידן פרץ, מוסקבה גינצבורג 821

כיצד התנהלה העבודה בפועל? המכשול הראשון הגדול שעמד בפני המשחזר היה המידע שהופיע בקטלוג המכון לתצלומי כתבי יד עבריים, מידע שלא היה מדויק. "לעתים צוינו נוסחי תפילה שונים בכתבי יד כנוסח קטלוניא" – מוסיף עידן פרץ – "ודווקא כתבי יד שבנוסח קטלוניא כנוסחים אחרים. השיבוש בקטלוג נובע מכך שהמידע הועתק בעבר מקטלוגים מודפסים והוא לא תמיד מדויק, וגם בגלל שנוסח התפילה של קטלוניא לא נחקר עד היום לעומק."

בשלב הזה התייעץ ד"ר פרץ עם מומחים בחקר נוסחי התפילה ובעזרתם הכין רשימה של כתב יד המכילים בוודאות את נוסח קטלוניא. "אחר כך הכנתי רשימת מאפיינים של הנוסח ושל המנהגים השונים שמצאתי בכתבי היד (רשימה זו מופיעה בהקדמה לסידור).

השתמשתי בכתב היד א' (גינצבורג) כבסיס. בשלב ראשון הכנתי תוכן עניינים של כל כתבי היד. עשיתי השוואה של כל החלקים של הסידור בין 6 כתבי היד ורשמתי את ההבדלים. בסידור לקחתי כבסיס את הגרסה הקדומה ביותר וציינתי את ההבדלים בנוסח או של כתיב בהערות שוליים ולפעמים בטקסט בתוך סוגריים מרובעים. החלקים של הסידור שלא נמצאים בכתב יד א' הועתקו מתוך כתבי יד האחרים וכך צויין בהערות שוליים."

בקשה לרמב"ן שיוצאת לאור לראשונה בסידור קטלוניא מתוך כתב-יד רומא קזנטנזה 2741

כל מי ששוחח עם ד"ר עידן פרץ לא יכול שלא להבחין במבטא הספרדי – ליתר דיוק, הקטלאני – המתגלגל מפיו. אני שואל אותו איך מגיע אדם לשחזר סידור אבוד?  "אני יליד ברצלונה ותמיד סיקרן אותי לדעת מה היה נוסח התפילה שחכמים כינו אותו "נוסח קטלוניא". כידוע נוסח התפילה הקדום הזה לא שרד כי הקהילות של יהודי קטלוניא לא שרדו את הפרעות, את הרדיפות וגם את השואה. כיום אין קהילה שמתפללת לפי נוסח זה. התחלתי במחקר היסטורי בעקבות היהודים שברחו מקטלוניא אחרי פרעות קנ"א (1391) והגירוש של שנת רנ"ב (1492) והגעתי לממצאים חשובים בקהילות של מגורשי קטלוניא באיטליה, האימפריה העות'מנית ובאלג'יר." כך נודע לו על הסידור האבוד, וכך הסתמנה המטרה הסופית: "לשחזר את הנוסח המלא ולהיות נאמן ככל האפשר לגרסה הקדומה ביותר".

 

לתמיכה בפרויקט לחצו כאן

 

שער סידור קטלוניא כמנהג ק"ק קטלוניא
מנהג תפילות השחר מתוך סידור קטלוניא

 

כתבות נוספות

הצצה לתעשיית הזיופים המשגשגת של כתבי יד מארצות ערב

כמו כפפה לכתב-יד

הנדוניה לא מספיקה? ערכו הגרלה לטובת הכנסת כלה!

כך הוברחו בחשאי נשים יהודיות למקום מקלט