"נחלת אחוזת ניו-יורק" בארץ אבותינו

מסע בלשי באוסף המפות של הספרייה הלאומית חושף כיצד השתרבב השם "אחוזת ניו-יורק" לעלוני שיווק קרקעות בארץ ישראל.

אחוזת ניו יורק א' בעלון שיווק קרקעות באזור ג'ליל

אם תהיתם היכן נמצאת האחוזה בעלת השם האנגלו-סקסי הזה? באוסף המפות ע"ש לאור הצלחנו לעלות על עקבותיה: מיקומה אינו ב"עולם החדש", כי אם ביבשת אסיה.

נתבונן בשני עלונים לשיווק קרקעות אזור ג'ליל – הרצליה של היום. העלונים הוצאו ע"י חברת הכשרת היישוב בשנת 1923 לערך. מצדם האחד מפה אזורית ומן הצד השני טקסט שיווקי לקרקעות האזור. הטקסט מדגיש את נגישות המקום לעיר יפו, בדרכי יבשה וב"סירה על פני הים" – בחצי שעה!

 

העלון המלא. לחצו על התמונה להגדלה

 

על המפות ובטקסט מאחור מוזכרת "אחוזת ניו-יורק א'". ממחקר נוסף התברר שהשם "אחוזה א' ניו-יורק" היה שמה של חברה יהודית-אמריקנית שהוקמה בעיר ניו יורק והקדישה את עצמה להתיישבות בארץ ישראל. אולי כדי למשוך משקיעים, ואולי כדי להעניק למפעל ההתיישבות ניחוח אמריקני – בחרה החברה הציונית לקרוא לעצמה על שם העיר שבה נוסדה.

ב-2 באפריל 1922 עלו המתיישבים הראשונים לקרקע, וההתיישבות נקראה בימים הראשונים "רענניה". לבסוף החליטו המתיישבים על גרסה קלה יותר להגייה – והשם "רעננה" המוכר לנו כיום הוא שנבחר.

 

"בגבולי ג'ליל נמצאות המושבות העבריות כפר-סבא, עין-חי ונחלת "אחוזת ניו-יורק". המושבות הללו מאוחדות על שטח אחד המחזיק כ-17000 דונם בערך". פירוט העלון המלא. להגדלת התמונה לחצו

כך הוברחו בחשאי נשים יהודיות למקום מקלט

"הסחורה הגיעה למחוז חפצה": הצצה אל כתבי הסתרים החושפים מבצע מורכב להברחת נשים יהודיות מאיטליה באמצע המאה ה-19

מתוך הגדת ליוורנו

המשפטים הבאים מופיעים במכתב ששלח הרב אברהם ברוך פיפרנו מליוורנו בשנת 1858, התוכלו לנחש במה מדובר?

"וכבר אתמול נסעו מזה שלש מיני סחורה שבאו מעיר אלוף מגדיאל, פטס אחד וחביתו מלאה, כד קטן, וכד אחר קטן היונק מהחבית, והלכו לדרכם לחיים טובים ולשלום באין שום פגע רע. וכן מן השמים ירחמו על הסחורה הזאת לשלחה".

צרור אגרות שניתן לספרייה הלאומית מספר על אירועים חשאיים שהתרחשו בליוורנו באמצע המאה הי"ט. את האגרות כתב הרב אברהם ברוך פיפרנו (1863-1800) מליוורנו, בתשובה למכתביו של משה עזיאל איש פירנצה שאינם בידינו. ההתכתבות בין השניים עוסקת בהברחה חשאית של נשים וילדיהם מאיטליה דרך נמל ליוורנו, אל יעדים שונים בחוף הים התיכון.

ליוורנו ונמלה, מחצית המאה ה־19. (ציור: ברנרדינו פוצ'טי). לחצו על התמונה להגדלה

 

בערב חג הסוכות של שנת תרי"ט, כאשר שהה הרב פיפרנו בעיר פיזה לרגל שמחת ברית המילה של ידידו יצחק חיים נוניס אלוארינגה, הוא קיבל מכתב בהול מפירנצה אודות אישה שנמצאת בסכנה בעיר ליוורנו. המכתב נכתב באיטלקית על ידי משה עזיאל, אשר ביקש מפיפרנו לסייע בהברחת האישה אל מחוץ לאיטליה. פיפרנו הזדרז וענה לעזיאל שבקשתו איננה קלה לביצוע "מפני שהיא אישה והיה העניין במחנה קדשנו, ובוודאי שיחפשו עליה, ובר מינן נסכן עצמנו מבלי השיג הצלתה". הוא הציע להמתין כמה ימים, והבטיח לבדוק מה ניתן לעשות. אבל דרישה חשובה אחת הייתה לפיפרנו: הוא מורה לעזיאל שמטעמי סודיות יכתוב אליו מכאן ולהבא בעברית ובלשון סתומה.

"יכתוב בלשון סתום ובלשון הקודש". אברהם פיפרנו כותב למשה עזיאל. לחצו על התמונה להגדלה

 

באגרות הבאות מדווח פיפרנו על התקדמות תהליך ההברחה ועל העניינים הטכניים שכרוכים בה, והוא פותח לנו צוהר אל תופעה היסטורית עלומה של הברחת נשים יהודיות דרך נמל ליוורנו. מדבריו אנחנו לומדים על קיומה של תשתית קהילתית שדואגת לסידורי נסיעה מידיים, ומקיימת קשר עם קהילות יהודיות שונות לחופיו של הים התיכון שמשמשות כערי מקלט עבור הנשים הבורחות.

האירוע שמתואר באגרות החל ב-22 בספטמבר 1858, והגיע לסיומו המוצלח ב-28 באוקטובר של אותה שנה. קשיים רבים עמדו בפני פיפרנו, ועל חלקם אנחנו שומעים באגרותיו. תכנית ההברחה כללה שלושה חלקים: הסתרת האישה בליוורנו עד ליום הנסיעה; שילוחה בספינה אל קהילה יהודית באחת הערים שלחוף הים התיכון; והכנת מקום מקלט באותה קהילה אשר יספק לבורחת מגורים ואפשרות לעבוד למחייתה. כדי לבצע את תכניתו נעזר פיפרנו בקשריו בליוורנו ובקהילות יהודיות שונות, אבל נחוץ היה לו כסף כדי לממן את כל התהליך והוא מבקש מעזיאל שיעביר אליו בדחיפות את הכסף הדרוש. באחת האגרות הוא מסביר מדוע הוא לא יכול לממן את העניין מתרומות מקומיות, וכותב: "כאן אי אפשר לי לקחת אפילו פרוטה של נחושת על עניין כזה, כי אפילו על הסחורות שלנו אינם רוצים ליתן".

"להודיעו כי הסחורה אשר שלח עדיין היא פה", האיגרת השנייה של אברהם פיפרנו למשה עזיאל. לחצו על התמונה להגדלה

 

 

נאמן לדרישת הסודיות שלו מכנה כאן פיפרנו את האישה כ"סחורה", מילה מצויה מאד בעיר נמל שוקקת כליוורנו, ומתוך דבריו אנחנו מבינים שגם שם יש "סחורות" רבות משלהם. כדי להבהיר לעזיאל את מצב העניינים בליוורנו, מספר לו פיפרנו שבאותם הימים ממש הגיעה גם מרומא אישה שמיועדת להברחה, והיא הרה ומטופלת בילדים. את מצבה של הבורחת מתאר פיפרנו בלשונו הסודית: "פטס אחד וחביתו מלאה כד קטן, וכד אחר קטן היונק מהחבית". פטס הוא כלי אכסון גדול בלשון המשנה, ואם כן מדובר כאן על אישה בהריון עם תינוק שיונק ממנה. ה"סחורות" וה"חביות" מגיעות אפוא אל ליוורנו ממקומות רבים, והיא משמשת כמרכז הברחה ראשי ליהודי איטליה.

 

"וכד אחר קטן היונק מהחבית", האיגרת השלישית של אברהם פיפרנו למשה עזיאל. לחצו על התמונה להגדלה

 

 

לאחר התחבטות קלה בין קהילות תוניס ומרסיי נופלת ההחלטה לשלוח את האישה למרסיי, "ולצוות עליה לגביר אחד שישתדל בעדה למען תישאר שם, או בביתו או בבית גביר אחר". את הנסיעה למרסיי תעשה האישה בספינה, ולשם כך היה צורך לדאוג לה למסמכים מזויפים ["כתב מעבר" בלשון האגרת]. העלאת נוסעת סודית אל הספינה היה צעד מסוכן מאד, והוא נעשה בידיעת בעל הספינה. באגרתו הרביעית מדווח פיפרנו: "אתמול דברתי עם בעל הספינה למהר לשלחה והוא ממתין שראש ומנהיג הספינה יהיה צרפתי לדעת נאמנה שישמרנה כראוי". איננו יודעים האם בעל הספינה היה יהודי ששיתף פעולה למען בת עמו, או שמא נקנתה הסכמתו בכסף על ידי פיפרנו. מכל מקום אפשר להבין מכאן את מורכבות העניין, ואת מספרם הרב של הגורמים שהיו מעורבים בתהליך ההברחה.

 

כ

"והוא ממתין שראש ומנהיג הספינה יהיה צרפתי", האיגרת הרביעית. לחצו על התמונה להגדלה

 

לאחר כל התלאות והאתגרים שעמדו בפני פיפרנו במאמציו לסייע לאותה אישה, הוא כותב באגרתו האחרונה על שילוחה אל מקום מבטחים. את אנחת הרווחה שהוא שיחרר עם סיום העניין אפשר לשמוע עד היום במילותיו העליזות: "באתי היום בגילה וברננה להגיד כי ישר אתמול לעת ערב נסעה הסחורה הידועה למחוז חפצה וחפצנו … וברוך ה’ שזיכנו למצווה רבה כזאת הוא יתן ויחזיר את החיים ואת הטוב לכל האנשים שהשתדלו במצווה, ובראשם כבוד תורתו [=עזיאל]".

"אתמול לעת ערב נסעה הסחורה הידועה למחוז חפצה", האיגרת האחרונה של אברהם פיפרנו למשה עזיאל. לחצו על התמונה להגדלה

 

 

עדויות מוקדמות לתופעה רחבה יותר

התופעה שנחשפת פה מעלה את השאלות מדוע הוברחו הנשים, והאם הייתה התופעה ייחודית רק לאמצע המאה ה-19? תשובה חלקית ניתן לקבל מקריאה בכתב יד לונדון–מונטיפיורי 467 שכולל העתקים של אגרות מקהילת ליוורנו. נעתיק כאן מעט מאגרת שנשלחה לקהילת נא אמון [=אלכסנדריה] בסביבות שנת ת"ק (1739/40) בבקשה לסייע בידי אישה וילדיה שהוצאו במהירות מאיטליה מחשש שאביהם יעבירם על דתם (דף 2א):

"אותותינו אלה הם המדברים על אודות האשה הקושית ועצובת רוח […] היא ושני בניה עמה, על דברת בעלה שנכנס בו רוח שטות ולקח שני בניו עמו בערמה ובמרמה והוליכם עמו לבין הגוים לשמד בר מינן להמיר כבודו בלא יועיל וכמעט שנאבדו […] וע"י נס והשתדלות גדול שעשו מעלת הפרנסים על אלו התינוקות הוחזרו לנו והוא גם כן חזר עמהם. אבל מפני שלא יש נאמנות בדבריו, ולאו כל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא כי האי, שמעולם לא ראינו ולא שמענו שאחר שהחזיקו הגוים בתינוקות יחזירום אלינו, לכך רצינו <…> ומיד שבאו לידינו להסיעם מכאן ולסלקם […] ולא ישובו לאלו הארצות".

אגרת אחרת שנשלחה אל קהילת ארם צובא בשנת תקי"ד (1754) עוסקת בנערה שהופעל עליה לחץ "להמיר כבודה", להתנצר או לקיים קשר מיני או שניהם יחד, ולכן נשלחה מעירה במהירות (דף 26ב-27א):

"הלא היא  בת טובים וזה שמה […] והיא יושבת תחת קירות ביתה עם מרת אמה כל כבודה בת מלך פנימה, והגוים שמו עליה עיניהם להמיר כבודה וכו', והתחזקה את עצמה העניה סוערה באופן שיכלה לצאת מאצלם בכבוד, ותכף ומיד שחזרה אצלנו גמרנו אומר למהר לשלחה מן הארץ הזאת."

אמנם בשני המקרים האלו אין רמזים בכתוב שנסיעת הנשים נעשתה בחשאי ובהתגנבות, אבל יש בהם בכדי ללמדנו על נסיבות שעשויות להוביל לעזיבה דחופה, ועל קיומה של תשתית קהילתית שדואגת לסידורי נסיעה מידיים, ומקיימת קשר עם קהילות יהודיות שונות שמשמשות כערי מקלט עבור הנשים הבורחות. יתכן שסיבות מעין אלה קשורות גם להברחת הנשים האיטלקיות מנמל ליוורנו באמצע המאה ה-19.

 

 

גרסה קודמת של הכתבה התפרסמה בירחון 'עת-מול' מס' 254. לחצו על הקישור לקריאת המאמר.

 

עולם שלם של כתבי יד מחכה לכם באתר "כתיב"

 

כתבות נוספות

כשחייהם ומותם של שלושה דורות דחוסים לתוך סידור תפילה אחד

כתבי יד: הקסם שמסתתר בחתימת המעתיק

הנדוניה לא מספיקה? ערכו הגרלה לטובת הכנסת כלה
"אין לנו פרחים במחנה. כשאבוא לישראל – אגיש לך פרחים בשם כל ילדי קפריסין"

סיפור ביקורה המרגש של שושנה דמארי אצל הפליטים היהודים במחנות המעצר בקפריסין

שושנה דמארי מופיעה במחנות המעצר בקפריסין (ארכיון עין השופט)

"הועד למען גולי קפריסין מכין עתה, בשיתוף פעולה עם ה"ג'וינט", משלוח פסח מטעם הישוב לגולים במחנות. המשלוח יכיל דגים משומרים ממשקי העובדים, מגדנות והגדות בהדפסה מיוחדת. החלק האמנותי בתכנית החג יבוצע על ידי הגב' שושנה דמארי ומר משה וילנסקי"

("הבקר", 30 במרץ 1948. לחצו כאן לכתבה המלאה)

רגע לפני הקמת מדינת ישראל, ועדיין עשרות אלפי יהודים נמצאים במחנות המעצר בקפריסין. אותם מעפילים שגירשו הבריטים, חיכו לאותו רגע בו יוכלו סוף סוף לעלות לארץ ישראל. ופה בארץ, התגייסו התושבים ועמותות העזרה כדוגמת הג'וינט, כדי להקל על חייהם של הפליטים ככל שניתן.

משלחת ישראלית, ואיתה אלפי ארוחות חג והגדות שתרמו אנשי היישוב, נשלחת לשמח את הפליטים בחג הפסח. ובנוסף, נשלחים למחנות ביוזמת ארגון הג'וינט גם הצמד שושנה דמארי ומשה וילנסקי, בתקווה שיצליחו להנעים את זמנם של הפליטים,  ולהעניק להם טעימה מהתרבות הארץ ישראלית. כאשר יצאה המשלחת לקפריסין, דמארי הייתה בסך הכל בת 25, אך כבר מוכרת ומפורסמת.

שושנה דמארי מופיעה במחנות המעצר בקפריסין. על הפסנתר משה וילנסקי (ארכיון בית לוחמי הגטאות)

 

במשך שבוע שלם דמארי, ווילנסקי על הפסנתר והאקרודיון, ערכו שורה של הופעות במחנות. רוב ההופעות נערכו תחת כיפת השמיים וגם בצריפי החולים. הופעות מיוחדות אף נערכו בפני ילדי המחנה. משהו בקולה של דמארי, באותו חיבור שנתנה לפליטים למולדת – נגע בלבבות האלפים.

"את צלילי 'אני מצפת' ו'כלניות' שומעים בכל מקום ובכל מחנה. המעפילים שמרו לעצמם את התכניות של הקונצרטים שלה ששלחנו במספר של 10,000 ומשננים את השירים"

("דבר", 28 במאי 1948. לחצו כאן לכתבה המלאה)

 

"אחד הדברים המרגשים ביותר", שחזר לימים שלום איתן, אחד מדרי המחנה, "חוויה בלתי נשכחת, היתה הופעתה של זמרת מארץ ישראל, שושנה דמארי. כל עצירי מחנה הקיץ התאספו במגרש הכדורגל אשר במרכזו הוקמה במה ארעית. על הבמה עמדה בחורה שחרחורת יפהפיה, שלעתים רחוקות רואים כדמותה באירופה. שזופה מאד עם שיער שחור מרשים. אך יותר מכל, הקול, השירים, חישמלו את כולנו בקולה הערב, הצלול, בעל העוצמה, ולמרות שהמלווה [וילנסקי] לא הצליח להפעיל את האקורדיון, שכנראה התקלקל בטילטולים, היא היפנטה אותנו בשירתה".

לאחר אחת ההופעות ניגשה אל דמארי ילדה עם צרור עשבים. "אל תכעסי עלי", ביקשה הילדה מהזמרת, "אין לנו פרחים במחנה. כשאבוא לארץ ישראל – אגיש לך פרחים בשם כל ילדי קפריסין".

שושנה דמארי ומשה וילנסקי מצטלמים עם הפליטים (ארכיון עין השופט)

מה לתימניה ולראז'ינקעס?

אחת ההפתעות שהכינה שושנה דמארי לפליטים, היה ביצוע שלה לשיר הערש ביידיש "ראזשינקעס מיט מאנדלען" ("צימוקים ושקדים"). דמארי, שנזכיר כי מוצאה מתימן, עמלה קשות כדי ללמוד את המילים ואת השפה הזרה לה כדי לתת ליהודים במחנות טעם של בית ושל משפחה.

 

שושנה דמארי מופיעה במחנות המעצר בקפריסין. על הפסנתר משה וילנסקי (ארכיון בית לוחמי הגטאות)

"הם לא יכלו לעצור דמעה מעיניהם כששרה שושנה דמארי התימנית שיר באידיש – צמוקים ושקדים", סיפר וילנסקי עם חזרתו ארצה. "פעם, בבית חולים בתוך מחנה, פרצה בבכי ממש גם שושנה דמארי עצמה באמצע השיר!".

דמארי ביצעה את השיר הזה גם בהמשך הקריירה שלה. "כשהם שומעים את הצלילים הראשונים של "ראז'ינקעס מיט מאנדלן',", סיפרה דמארי בראיון בשנת 1956, "פושט חיוך סלחני על פניהם. מה לתימניה ולראז'ינקעס! אך כבר בסוף הבית הראשון שומעת אני רחש ממחטות, ולא פעם מוכרחה אני להפסיק אותו באמצע, עד אשר ירגע הקהל הנרגש. שיר זה למדתי להופעה במחנות הפליטים באירופה אחרי מלחמת העולם, ועד היום רואה אני את פני מאזיני שטופי הדמע למשמע שיר הערש השמור עמוק בלבם".

שושנה דמארי תמשיך ללווות את מדינת ישראל עוד שנים רבות אחר כך – בימי השלום ובמימי המלחמה. אך ביקורה בקפריסין קיבץ את אותם ערכים שעליה קמה המדינה: קיבוץ גלויות וערבות הדדית.

"כל המחנה מפזם את שיריהם". מכתב התודה ששלח הג'וינט למשה וילנסקי (ארכיון הג'וינט)

לקריאה נוספת בנושא

הציטוט של שלום פיכמן מתוך ספרו האוטוביוגרפי "לשרוד ולספר" (הוצאה עצמית)

"יציאת מצרים – ראיון עם פנינה ליבנר על מחנות העקורים בקפריסין", כתבה של ארכיון עין השופט

"שושנה דמארי: שגרירה מזמרת" באתר זמרשת

שירת העשבים: נעמי שמר פוגשת את ר' נחמן

"דַּע לְךָ שֶׁכָּל עֵשֶׂב וְעֵשֶׂב יֵשׁ לוֹ שִׁירָה מְיוּחֶדֶת מִשֶׁלּוֹ, וּמִשִׁירַת הָעֲשָׂבִים נַעֲשֶׂה נִגּוּן שֶׁל רוֹעֶה" - נעמי שמר והחסידות נפגשים ב"שירת העשבים"

נעמי שמר. צילום: יעל רוזן צלמת, כל הזכויות שמורות

הכתבה מאת: שרה ב"ק, זושא – מגלים את הסיפור החסידי

 

 

דַּע לְךָ
שֶׁכָּל רוֹעֶה וְרוֹעֶה
יֵשׁ לוֹ נִגּוּן מְיוּחָד מִשֶׁלּוֹ

דַּע לְךָ
שֶׁכָּל עֵשֶׂב וְעֵשֶׂב
יֵשׁ לוֹ שִׁירָה מְיוּחֶדֶת
מִשֶׁלּוֹ

וּמִשִׁירַת הָעֲשָׂבִים
נַעֲשֶׂה נִגּוּן
שֶׁל רוֹעֶה

כַּמָּה יָפֶה
כַּמָּה יָפֶה וְנָאֶה
כְּשֶׁשׁוֹמְעִים הַשִּׁירָה
שֶׁלָּהֶם

טוֹב מְאֹד
לְהִתְפַּלֵּל בֵּינֵיהֶם
וּבְשִׂמְחָה לַעֲבֹד
אֶת ה'

וּמִשִׁירַת הָעֲשָׂבִים
מִתְמַלֵּא הַלֵּב
וּמִשְׁתּוֹקֵק

וּכְשֶׁהַלֵּב
מִן הַשִּׁירָה מִתְמַלֵּא
וּמִשְׁתּוֹקֵק
אֶל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל

(נעמי שמר, "שירת העשבים)

 

טיוטת השיר "שירת העשבים" בכתב ידה של נעמי שמר

על אילו מיתרים חסידיים קרועים של נעמי שמר ניגנו מילותיו של ר' נחמן מברסלב, והאם יכול להיות שהגם ששמר גילתה את המילים בשנות ה70 היא הכירה אותם קודם לכן?

שיר התפילה היפיפה שהלחינה נעמי שמר כבר הפך למעין המנון של חסידות מתחדשת ואקו פואטיקה.

התווים ל"שירת העשבים" בכתב ידה של נעמי שמר

שיר שאי אפשר לקרוא את מילותיו בלי שהמנגינה תזדמזם בראש (ומי שלא מזמזם עכשיו את השיר שיקום…) וכמו רבים משיריה של נעמי שמר – נדמה שהמילים כאילו נולדו עם המנגינה שלהם.

 ואכן, כך הרגישה נעמי שמר כששמעה אותם לראשונה. בראיון שנתנה מאוחר יותר סיפרה שכאשר שמעה את מילותיו של רבי נחמן מברסלב, היא הרגישה "שהמילים האלה בהריון, שהלחן כבר נמצא בתוכן".

 את המילים שמעה נעמי שמר בתוכנית "שוב יוצא הזמר" שהגיש שלמה ניצן. התוכנית, בהפקת 'קול ישראל', ובעריכתו של גיל אלדמע הוקלטה מול קהל ב'בית המורה' בתל אביב, אלה היו תוכניות מושקעות ומוקפדות מאוד, סביב נושאים שונים כמו: חגים, משוררים, וגם שירי אור וצבעים, שירי אבות ואמהות, תהילים, שיר השירים ועוד. גם לנעמי שמר הוקדשה תוכנית, אבל זאת הפעם שמר ישבה בקהל כמאזינה. ולאחר התוכנית נגשה לשלמה ניצן ידידה הטוב ושאלה אותו למקורות המילים.

נעמי שמר מקדישה את "שירת העשבים" לשלמה ניצן בספר שיריה "נעמי שמר ספר גימל"

ניצן שהיה הרבה יותר ממנחה, אלא איש תוכן שהיה מעורב בהכנת התוכניות הפנה אותה לשלושה מקורות שונים, כולם של ר' נחמן מברסלב. אחד מהם מופיע בספר "זמרת הארץ", אוסף אמירות וסיפורים של ר' נחמן בשבחה של ארץ ישראל, שאסף תלמידו של ר' נחמן רבי נחמן מטשערין, שזכה להגיע לארץ. שם הוא מצטט את הסיפור על יציאתו של ר' נחמן מחוץ לעיר עם תלמידו, מהספר שיחות הר"ן:

"פעם אחת בקיץ, השכם בבוקר, ישב רבנו זכרו לברכה רבי נחמן מברסלב בעיר זלַטיפּוֹלי והתפלל.
אחר כך שלח את בתו שרה וקראה לאחד מאנשי העיר.
ובא האיש לרבנו, ואמר לו רבנו: "בוא עמי לטייל." והלך עמו מחוץ לעיר והלך בין העשבים.

אמר רבנו זכרו לברכה:

"טוב ויפה אם היית זוכה לשמוע את קול השירה והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך בלי פנייה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תשלום גמול.
כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם. טוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה."

 החלקים האחרים של השיר מבוססים על שני קטעים של ליקוטי מוהר"ן:

"דַּע, כִּי כָל רוֹעֶה וְרוֹעֶה יֵשׁ לוֹ נִגּוּן מְיֻחָד לְפִי הָעֲשָׂבִים וּלְפִי הַמָּקוֹם שֶׁהוּא רוֹעֶה שָׁם,
כִּי כָל בְּהֵמָה וּבְהֵמָה יֵשׁ לָהּ עֵשֶׂב מְיֻחָד, שֶׁהִיא צְרִיכָה לְאָכְלוֹ.
גַּם אֵינוֹ רוֹעֶה תָּמִיד בְּמָקוֹם אֶחָד.
וּלְפִי הָעֲשָׂבִים וְהַמָּקוֹם שֶׁרוֹעֶה שָׁם, כֵּן יֵשׁ לוֹ נִגּוּן כִּי כָל עֵשֶב וָעֵשֶב יֵש לוֹ שִירָה שֶאוֹמֵר…

וְעַל-יְדֵי שֶׁהָרוֹעֶה יוֹדֵעַ הַנִּגּוּן, עַל-יְדֵי-זֶה הוּא נוֹתֵן כּחַ בְּהָעֲשָׂבִים, וַאֲזַי יֵשׁ לַבְּהֵמוֹת לֶאֱכל.
וְזֶה בְּחִינַת 'הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ',
הַיְנוּ שֶׁהַנִּצָּנִים גְּדֵלִים בָּאָרֶץ עַל-יְדֵי הַזֶּמֶר וְהַנִּגּוּן הַשַּׁיָּךְ לָהֶם כַּנַּ"ל". 

(ליקו"מ תניינא, סג).

ולפני כן בליקוט מוהר"ן תניינא יא' נכתב:

"דַּע, כְּשֶׁאָדָם מִתְפַּלֵּל בַּשָּׂדֶה אֲזַי כָּל הָעֲשָׂבִים כֻּלָּם בָּאִין בְּתוֹך הַתְּפִלָּה וּמְסַיְּעִין לוֹ,
וְנוֹתְנִין לוֹ כּחַ בִּתְפִלָּתוֹ וְזֶה בְּחִינַת שֶׁנִּקְרֵאת הַתְּפִלָּה שִׂיחָה,
בְּחִינַת (בְּרֵאשִׁית ב): "שִׂיחַ הַשָּׂדֶה" שֶׁכָּל שִׂיחַ הַשָּׂדֶה נוֹתְנִין כּחַ וְסִיּוּעַ בִּתְפִלָּתוֹ".

שלושת המקורות הללו הופיעו יחד בספרו של יום טוב לוינסקי "ספר המועדים" שיצא בתשט"ו ומהדורה שניה בתשי"ט, כך שנראה שהמקור לחיבור המקורות ולעיבוד שלהם באופן הזה – לקוח מספרו של לוינסקי.

 

 

 

העשבים מתפללים

ללי שמר, ביתה של נעמי שמר מספרת שהרבה מאוד מהשירים שאמה הלחינה היא בחרה להלחין מפני שהיא הרגישה הזדהות גדולה איתם, כאילו יכלה לכתוב אותם בעצמה. ואכן הקלטה מעניינת שמצאה ללי ב'ארכיון יבניאל' יכולה להסביר מדוע אמה הרגישה הזדהות גדולה עם מילותיו של ר' נחמן, ומיד כששמעה את המילים חשה בהם את המנגינה.

בהקלטה מספרת רבקה ספיר, אמה של נעמי שמר על אביה, יונה שפרירי, שהיה איש דתי והגיע עם אשתו בגיל חמישים לקבוצת כנרת. הזוג שפרירי כבר היו מבוגרים מאוד במונחים של אז, הם היו חייטים ועבדו בתפירה בקיבוץ ולא עסקו בחקלאות, אבל סבא יונה אהב מאוד את הטבע.

גלוית חג שמח של חנה ויונה שפריר לנכדה בת ה-10 נעמי שמר

 וכך מספרת רבקה ספיר לאורי שרפמן מיבנאל בשנת 1974:

"אבא עבד עד הרגע שחלה ולא יכול היה לעמוד ליד המכונה. זה היה מאוד קשה לראות את סבלו מכך שאינו עובד. אהבתו לטבע שליוותה אותו כל חייו העניקה גם לנו אהבה רבה לאגמים לעצים ולאחו.

איני יודעת למי הוריש אבא את נפשו הפיוטית, אני רק זוכרת אותו מטייל עמנו בין האפרים ומצביע על הרוח המטייל על פני העשב, ואני זוכרת את המשפט שהיה אומר: "גיב א'קוק דיגרעזלעך דאווענען" – הסתכלו, העשבים מתפללים.

אבא אהב מאוד את בית הכנסת בוילנא ואהבתו השניה היתה בית הכנסת במושבה, אולי מפני שהיה מונח על שפת הים."

ללי שמר אינה יודעת לומר אם אמה נעמי הכירה את הסיפור על סבא יונה שפרירי, כך או כך, ברור מדוע מצאה הד בליבה למילים ששמעה מפיו של שלמה ניצן, זו הייתה שירת העשבים שכבר הייתה תחת עורה.

 

 

מאיר ספיר – "החסיד"

חיבור שורשי נוסף לניגון החסידי היה לנעמי הצעירה גם בזכות אביה, מאיר ספיר. וגם את זאת גילתה ללי שמר אחרי פטירתה של אמה: את ספיר, ממייסדי קבוצת כנרת, והמפקד האחרון של עליה ב', כינו מכריו מחוץ לקבוצה "החסיד". לא מפני שהיה דתי, הוא עלה מוילנה, והיה סוציאליסט, אלא מפני שהיה איש שמח והוא נהג לשיר ולסחוף אחריו את החברים בניגונים. וכמו שאמרה שמר: הוא אמנם עזב את הבית , אבל הבית לא עזב אותו , והוא מאוד אהב את ניגוני בית הוריו. דבר שהיווה השראה לביתו נעמי, לכתוב את "שירו של אבא" ואת "חבלי משיח".

משפחת ספיר. מימין לשמאל: רבקה, נעמי, יענקלה, מאיר, רותיק

כאן כדאי לשים לב לדבר נוסף. שמר כמובן כתבה שירים רבים' אך גם הלחינה משוררים אחרים כמו ע.הלל, אלתרמן ואחרים. עם הלל עומר (ע. הלל) היה לה קשר חברי קרוב, והוא סמך מאוד עליה ועל כתיבתה, לכן הוא הרשה לה לערוך את שיריו בצורה חופשית למדי – כדי ששיריו יוכלו להיות מושרים ומולחנים. מה שקוראים בימינו: "להנגיש" את השירה.

 קשר אחר היה לה עם אלתרמן. היא הייתה צעירה ורצתה להלחין את 'ספני שלמה המלך' ו'בנימין מטודלה' שהיו שירים ארוכים מאוד. היא פנתה למשורר הגדול בדחילו ורחימו לשאול אם תוכל לשנות אותם קצת והוא ענה לה: "בוודאי שאפשר – אלה לא כתבי הקודש" – וכך, בתיאום איתם היא עיבדה את הטקסט, תוך רגישות שלא לאבד אותו.

מעניין לראות שבמקרה של שירת העשבים, אף על פי שהטקסט לא נכתב כשיר, היא הרגישה שהוא ישיר מאוד, 'שירי' מאוד והיא לא צריכה לשנות בו הרבה, ר' נחמן היה כבר לפני 200 שנים נגיש ובהיר.

בפרוייקט 'זושא – מגלים את הסיפור החסידי' אנו עוסקים בשימור ובהנגשה של הסיפורים החסידיים ובאתר מופיעים מאות סיפורים, רבים מהם סרוקים בידי הספריה הלאומית – כך שהמקור מוצג, זאת לצד עיבוד לשפה ישראלית ונגישה יותר. גם אנחנו ב'זושא' בחרנו שלא "לגעת" הרבה בסיפורי ר' נחמן, משום שגם אנחנו חשים שאין צורך לעבד אותו. מילותיו של ר' נחמן הכתובות בידי תלמידו ר' נתן יכולות למצוא הד בלב רבים גם 200 שנים אחרי, וכל אחד מוצא בו את הניגון המיוחד משלו.

" ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק…"

 

 

בקרו בזושא – מגלים את הסיפור החסידי

סיפורי חסידים על ר' נחמן מברסלב ב"זושא" 

 

כתבות נוספות:

"ואלס להגנת הצומח": השיר שנכתב נגד הטרדה מינית

כיצד נולד "פירות חמישה עשר" (שלג על עירי) של נעמי שמר?

"הילדה ששכחה להתבגר": שירי נעמי שמר לילדים