המאבק על כספי החלוקה ביישוב הישן

מדוע נהגו יהודי הגולה לתמוך ביושבי ארץ ישראל?

ירושלים

ירושלים. סוף המאה ה-19

גלו עוד על היישוב הישן: סיפורים, תמונות של אישים נבחרים, מסמכים נדירים ועוד

 

מנהג הקצאות התקציבים לתלמידי חכמים מוכר לרובנו, אך שורש הרעיון עתיק יומין ונקרא הסכם יששכר וזבולון. זהו הסכם שמופיע בבראשית רבה ועוסק בברית בין שני אנשים – האחד בעל משאבים והאחר תלמיד חכם ועני; הצד האמיד תומך כלכלית בתלמיד החכם ומאפשר לו להשקיע את זמנו בלימוד תורה. בתמורה, נחשב בעל המשאבים לשותף במצוות לימוד התורה.

המנהג התקיים לאורך ההיסטוריה בצורות שונות; אחד מהם הוא "החלוקה" – מונח מתקופת היישוב הישן שמתייחס למגביות שנוהלו בארצות הגולה עבור המתיישבים.

יושבי הארץ ייצגו את כלל העם היהודי, ושיבתם בארץ נחשבה לפעולה שמקרבת את הגאולה. לפיכך, יהודי הגולה חשו מעין חובה לתמוך בהם ולדאוג לצרכיהם. הכספים שגויסו היו מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי-חכמים עניים שהקדישו את חייהם לתפילה וללימוד תורה, ויהודי ארץ ישראל התפללו על התורמים.

זוהי כרזת תפילה עבור יום ההולדת המאה של השר משה מונטיפיורי שגייס כספים רבים עבור בני היישוב הישן. הדף חובר ונדפס בדפוס הר"ר יואל משה שאלאמאן נ"י. התפילה נפתחת במילים: "ה' צבאות שוכן ירושלם אשר בחרת בעמך ישראל". בעותק מאוסף וולמדונה, הודפס שמו של מונטיפיורי בדיו מוזהב.

 

לצפייה בכרזה "תפילה למשה" מתוך אוסף האפמרה - הספרייה הלאומית
לצפייה בכרזה "תפילה למשה" מתוך אוסף האפמרה – הספרייה הלאומית

 

איסוף הכספים השתכלל והוסדר במאה ה-17, כאשר עניין החלוקה הוגדר בידי רבני הארץ כחובה המוטלת על יהדות הגולה ולא כצדקה או נדבה. אחת השיטות הנפוצות לאיסוף כספים הייתה באמצעות התקנת "קופת רבי מאיר בעל הנס" בבתי הכנסת ובבתים פרטיים. הכספים שנאספו חולקו בין המתיישבים, ומשם נגזר השם "כספי החלוקה".

הבעיה החלה כאשר המתיישבים לא הסכימו על אופי החלוקה; בין הקהילה הספרדית לקהילה האשכנזית בירושלים התעוררו מחלוקות בנושא חלוקת הכספים כאשר הספרדים מסרו אותם למנהיגים ולתלמידי חכמים, ואילו האשכנזים חילקו את הכספים על-פי מפתח שלפיו שליש הועבר לנזקקים, שליש לתלמידי חכמים ושליש למוסדות ציבור.

 

כספי החלוקה– מקורות... ואופן החלוקה, ”חבצלת”, 1871
כספי החלוקה– מקורות… ואופן החלוקה, ”חבצלת”, 1871

 

כתוצאה מן המחלוקות, רוב הקהילה האשכנזית עזבה את ירושלים ועקרה לטבריה, צפת וחברון במאה ה-17. מאז הוזרמו כספי החלוקה ל-"ארבע ערי הקודש" – ירושלים, חברון, טבריה וצפת. ב-1786, קהילות אירופה החליטו להקים את "ועד הפקידים והאמרכלים" שירכז ויתאם את גיוס הכספים וחלוקתם בצורה מוסדרת יותר.

סיפור קצר שפורסם בעיתון "חבצלת" בשנת 1891, עוסק בכספי החלוקה ובהשפעתם על המארג החברתי והכלכלי של תושבי היישוב הישן. שיחה זו של שני שמשים שחיו בירושלים במאה ה-19, היא מקור היסטורי מיוחד במינו, שכן דרכה אנו יכולים לשמוע את קולם של תושבי ירושלים ממקור ראשון. אופן הכתיבה של הסיפור מאפשר לנו לחוש כאילו אנו שומעים במו אוזנינו את שני השמשים המדברים מעבר לקיר. אנו נחשפים למצוקתו האישית של ר' הירש, שבלא תמיכת כספי החלוקה לא יכול היה להתקיים: "החנוונית הבטיחה לתת לי בהקפה עשרה כיכרות לחם, ודג מלוח, על מנת שאתן לה שטר חוב לשלם לה מהחלוקה הראשונה שיחלקו הממונים". ר' הירש מוסיף ואומר כי: "כולנו יודעים כי החלוקה היא יסוד הבניין של ישוב ארץ-ישראל".

לצפייה בסיפור הקצר שהתפרסם בעיתון ”חבצלת”, 1891 >> לחצו כאן

עד תחילת העליות הציוניות בסוף המאה ה-19, היו בני היישוב הישן תלויים לחלוטין בכספי החלוקה לקיומם. ברחבי העולם היהודי פעלו ארגונים ואישים יהודיים נוספים למען היישוב הישן, בין השאר כדי להשפיע על תרבותו, כמו הארגון היהודי-הצרפתי 'כל ישראל חברים', הנדבנים לבית רוטשילד, ועד שליחי הקהילות מאנגליה שבראשם עמד כאמור סר משה מונטיפיורי, משפחת ששון מבגדד ומומבאי, ואחרים. החוקר משה סמט מציין שצמיחתו של היישוב הישן הייתה מאכזבת מסיבה זו ממש – משום שבני היישוב לא מסוגלים היו לפרנס את עצמם כי סמכו על התמיכה הקבועה של יהודי הגולה.

לפניכן/ם מודעה פרטית שפורסמה בשנת 1872, בעיתון חבצלת בידי משה בוימגרטן, תושב ירושלים.
במודעה מוחה מר בוימגרטן על האפשרות שיפסיקו לחלק לו ולבני משפחתו תמיכה חודשית של כספי החלוקה בשל בית מדרש שפתח ליד ביתו. לטענתו הוזהר כי אם לא יסגור את בית המדרש יפסיק לקבל את חלקו בכספי החלוקה בשל החשש כי יפנה בבקשת תמיכה אל יהודי חוץ לארץ בעבור בית מדרשו ויפגע בכספים המועברים לקופות הקיימות.

 

לצפייה בכתבה: הנני להודיע צערי ברבים, ”חבצלת”, 1872 (על הפסקת מתן כספי החלוקה)
לצפייה במודעה: הנני להודיע צערי ברבים, ”חבצלת”, 1872 (על הפסקת מתן כספי החלוקה) המודעה כתובה בכתב רש"י ונמצאת באוסף העיתונות ההיסטורית בספרייה הלאומית.

 

לשיטתם של אנשי הגולה, מוטב היה לעודד את בני היישוב לעבוד לפרנסתם כדי שיוכלו לכלכל את חייהם בארץ מבלי תלות בנדבנים למיניהם. לגישה זו היו שותפים גם רבים מאנשי העליות הציוניות בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שראו את שיטת כספי החלוקה מנוגדת לתודעה החלוצית שלהם של יישוב ארץ ישראל על יסודות כלכליים בריאים.

בשלהי המאה ה-19, רעיון החלוקה הלך ודעך; כיום מתקיימות מגביות בחו"ל על-ידי הסוכנות היהודית וארגונים דומים, אך הכספים לא נועדו לכלכל את אזרחי ישראל, אלא בכדי לקיים את הארגונים עצמם ואת פעולותיהם.

 

כתבות נוספות

כל הכבוד לשר? היהודים שהכריזו מלחמה על משה מונטיפיורי

הסיפור שלא סופר: גבורתן של הנשים בעלילת דמשק

הסיפור מאחורי השיר "הבלדה על יואל משה סלומון"

 

"אני זוכר קולנוע רקס ביומיות…"

בתי הקולנוע של פעם ותרבות הפנאי בארץ ישראל המנדטורית ובשנות המדינה הראשונות

1

מוסדות תרבות ופנאי הם בעלי חשיבות רבה בכל עיר, ובמיוחד היו כך בתקופה שלפני עידן הטלוויזיה.

במפה סכמטית של מרכז ירושלים משנת 1923, שכותרתה "גן אנטימוס" והמתארת את אזור רחוב בן יהודה, מוצגים גושי מבנים בלבד, ורק שני בניינים מצוינים מפורשות בשמותיהם: בית הספר לאמנות בצלאל וראינע ציון.

1
[הרחוב המרכזי = בן יהודה]
1

במפת ירושלים משנת 1949 נוכל למצוא את קולנוע רקס במורד רח' הנסיכה מרי (הוא רח' שלומציון המלכה).

1

ואף במהדורה העברית מ- 1950, מסומן "קולנוע רכס".

1

ובאותה מפה נוכל למצוא גם את קולנוע ריג'נט [=סמדר].

1

וכן את קולנוע אדיסון, בית הקולנוע השלישי שהוקם בירושלים [רח' צ'נסלור = רח' שטראוס]:

1

במפה משנת 1955, נזהה את קולנוע סטודיה שעמד בסמוך לקולנוע רקס במורד רחוב שלומציון המלכה, את קולנוע אוריון שמבנהו משמש עתה כמלון סינמה הוסטל, ובצידו בתי הקולנוע ארנון, רון, ציון,  עדן, אורנע, ואורגיל.

1

ובבירת הבילויים, תל אביב, אך טבעי שנמצא במפה משנת  1944 מספר מכובד של אתרי נופש ופנאי. זוהי מפת התמצאות לחייל הבריטי המשרת בארץ ישראל: ממשלת המנדט הוכיחה דאגה לרווחת חיילי הוד מלכותו המשרתים כאן גם בשעות בהן אינם בתפקיד. כך מצאה לנכון מחלקת המדידות המנדטורית לפרט במפה את מיקום בתי הקולנוע:

1

עדן [בשכונת נוה צדק, בית הקולנוע הראשון של תל אביב], אופיר [=במקומו חניון ומתחם מגורים], שדרות [=במקומו עומד בנין בנק מסד], אורה [=הפך לאולם של תאטרון הקמארי], אוריון [=במקומו חניון], אלנבי [=המבנה נהרס ב- 2017], עממי [=באולם אהל שם], מוגרבי [=במקומו יש חניון], בית העם [=במקומו עומד היום בית אל על], אסתר [=כיום בשימוש כמלון סינמה],  גן רינה – הקולנוע הפתוח [במקומו מגדל ישרוטל], מגדלור [במקומו עומד בנין משרדים]. בצדם נמצא גם את תאטרון הבימה במבנה שזה עתה הוקם בעבורו.

על המפה מסומנים המועדונים השונים בהם יכלו החיילים לבקר בשעות בהן לא היו בתפקיד: "מועדון חיילים יהודים", "מועדון חיילים ערבים" ובנפרד – "מועדון יפו לקצינים"; וכן מסומנים מיקום יריד המזרח ואתר לשכירת סירות לשייט על הירקון.

1

על גב המפה, רשימת "עשה ועל תעשה בהיותך בחופשה".

שם ימצא החייל גם את מיקום הקנטינה וחנות השק"ם, ויוכל ללמוד כי כל בתי הקולנוע זולת "אוריון" מציעים הנחה לחיילים.

1

בסעיף 23 מובא לתשומת לב החייל כי בשעת בילוי עם חברתו, אל לו לצפות שגם היא תהנה ממחירי ההנחה.

בסעיף 24, מפנים את החייל לאתרי עניין  בעיר כגן החיות, סירות המשוטים על הירקון, המוזיאון, הגלריות, והתזמורת הארץ-ישראלית (לימים התזמורת הפילהרמונית הישראלית).

הסעיף האחרון מתייחס לסוגיות בריאות, ובו המלצה חמה להמעיט בשתיית אלכוהול, בעישון ובשיזוף, לא להסתכן במחלות מין, ובמקרה חשד, לא להסס ולפנות למרפאה!

לפנינו ביתני גן החיות ברחוב הדסה בתל אביב במפה משנות החמישים של המאה ה-20.

1

ובתצלום מארכיון דן הדני (הספרייה הלאומית, ארכיון דן הדני. צילום: צוות יפפא)

1

ולא נקפח את חיפה: במפה של זאב וילנאי, 1935, רשומים ארבעה בתי קולנוע בעיר, האם יש קורא חיפאי שעדיין זוכרם?

1

1

 

מאת הספרייה הלאומית בסיוע איילת רובין, מנהלת אוסף המפות ע"ש ערן לאור.

 

כתבות נוספות

עירוב בעיר נא אמון

הכירו את מפת התיירות הראשונה של ירושלים

"אמבטאות די נקיות" בירושלים ו"בתי המרחץ התורכים" בדמשק

"יותר מאשר צל אחד"- עמוס עוז בין צלליו של עגנון

לא הרחק מביתו בירושלים, במרחק טיול אחר הצהריים של שבת, התגורר, בין כריכות עבות כרס, לא אחר מאשר "אדון עגנון". "אדון עגנון" ליווה את עמוס עוז כילד, כבוגר וכסופר. רשימה מיוחדת לזכרו של עמוס עוז

עוז ועגנון

ש"י עגנון ועמוס עוז. ארכיון דן הדני

 

איך סופר נולד

עשרות רומנים וסיפורים הותיר לנו עמוס עוז, מסות, מאמרים, ודמויות ספרותיות שנחקקו בלב קוראיו לעד ביד האמן שלו. השפע הטקסטואלי שהשאיר אחריו עוז העלה בחייו ומעלה במותו שאלת יסוד: איך נולד עמוס עוז כסופר?

כיצד הגיח לעולם כותב בעל שיעור קומה, שהצליח לרומם את החיים ליצירה ספרותית גדולה? מלבד כשרון, שהוא מתת אל, מה עוד דרוש היה לו כדי להתהוות כיוצר? מהו המתכון? מהם החומרים שהיו דרושים להתפתחותו כסופר, ומה "אופן ההכנה"?

אם נעקוב אחרי ההתפתחות של עמוס עוז כסופר נגלה שני תנאים מרכזיים להבשלתו:

התנאי הראשון הוא חומרי חיים שיש בהם עוצמה, רגש, כאב, מתח וקונפליקט. ללא חומרי חיים בעלי מטען רגשי קשה לדמיין התפתחות אמנותית.

כך מסביר עמוס עוז עצמו כשנשאל, בראיון בערוץ 1, כיצד אדם נעשה סופר:

אדם לא נעשה למספר סיפורים כדי להתפרסם בעולם. או כדי להצליח בחיים. מעשה של סיפורים, כשאדם מפנה עורף לחיים, יושב רוב השנים ליד שולחן וכותב, זה קשור באיזו פציעה, זה קשור באיזה כאב. לו הייתי יכול על הכאב הזה לדבר במישרין, במילים פשוטות, להגדיר מהו בדיוק הפצע, אולי לא הייתי נעשה היום מספר סיפורים, הייתי היום ארכיטקט.

 

התנאי השני הוא מקור השראה אמנותי. סופר ותיק או יוצר בעל שיעור קומה, שיגרום לפרח-סופרים בהתהוות להעריך ספרות ולרצות ליצור יצירה גדולה משלו, לרצות להיות חלק משרשרת של יוצרים ולהאמין בכוחה של המילה הכתובה.

ויותר מכך, נחוץ היה לו סופר שהוא מקור השראה אמנותי שיראה לו את הדרך כיצד ניתן להעביר את חומרי החיים טרנספורמציה ולהופכם ליצירה.

סיפור על אהבה וחושך

עמוס עוז פרץ לעולם כסופר כבר כשהיה בן 26, בספרו הראשון "ארצות התן" שהתפרסם בשנת 1965. אולם רק בשנת 2002, כארבעה עשורים לאחר שנולד ככותב, כאשר מאחוריו גלריה של רומנים רבים, עיטורים ופרסים, סיפר עוז לקוראיו באופן ישיר ושיטתי על התנאים שהובילו להבשלתו ככותב. היה זה בספרו "סיפור על אהבה וחושך". ברומן האוטוביוגרפי הזה הוא תיאר את תהליכי התפתחותו והעניק לקורא הזדמנות נדירה להכיר את האדם הכותב העומד מאחורי יצירותיו. "סיפור על אהבה וחושך" היה נקודת מפנה חשובה לקוראיו ואוהביו של עמוס עוז. על פני כמעט 600 עמודים, מגולל עוז את סיפור חייו וחיי משפחתו למן אבות סבותיו ועד לילדיו שלו, סיפור המשתרע על פני יבשות ושנים, ומתמקד בעיקר בילדותו שלו בירושלים שלפני קום המדינה.

אין ספק שהסיפור דרמטי. עוז גדל לאם חולנית, סוערת ורגישה. טרגדיה פוקדת את המשפחה כשאמו שמה קץ לחייה והוא ילד קטן. וכל הדרמה המשפחתית מתחוללת בעת רבת תהפוכות, על רקע מאורעות קום המדינה. והרי התנאי הראשון – חומרי חיים בעלי מטען רגשי.

ומה לגבי התנאי השני?

ובכן, מ"סיפור על אהבה וחושך" אנו לומדים כי לא הרחק מביתו בירושלים, במרחק טיול אחר הצהריים של שבת, התגורר, בין כריכות עבות כרס, לא אחר מאשר "אדון עגנון". גם אם ידענו על השפעות ברורות בין השניים בעקבות ספריו הקודמים של עוז, ובייחוד בעקבות ספר מסותיו על עגנון  "שתיקת השמים – עגנון משתומם על אלוהים", הרי שב"סיפור על אהבה וחושך" מתבררים ממדיה של השפעתו של עגנון על עוז, והפעם מעדות בגוף ראשון. מפגשיו של עוז עם עגנון האדם ועם עגנון הסופר ממלאים את הספר מתחילה ועד סוף, והם מלווים את עוז כילד, כבוגר וכסופר.

 

 

איש מתנועע בתוך הדמדומים

עוז הילד רואה ב"אדון עגנון" דמות רבת פנים וייחודית, דמות מסקרנת ומושכת, ובה בעת מרתיעה ומרוחקת. בראשית הספר מופיע תיאור מרתק ושובה לב של ביקור שערך עוז כילד בביתו של עגנון :

אף פעם לא שרר אור יום בבית עגנון. תמיד עמדו שם מעין דמדומים… ואולי דלק שם אור חשמל אלא שהיה זה חשמל ירושלמי צהוב וקצת קמצני, האדון עגנון היה חוסך בחשמל. מה סיבת האפלולית קשה לדעת היום, ואולי כבר אז קשה היה לדעת. אם כה ואם כה בכל פעם שהאדון עגנון היה קם ממקומו וניגש לשלוף כרך זה או אחר מאחת האצטבאות שלו שדמו לעדת מתפללים צפופים כהי לבוש, מרופטים קצת, הייתה דמותו מטילה סביבה לא צל אחד כי אם שניים-שלושה צללים ויותר. כך נחרתה דמותו בזיכרון ילדותי וכך אני זוכר אותו עד היום – איש מתנועע בתוך הדמדומים ושלושה או ארבעה צללים שונים מתנועעים בלכתו, לפניו או לימינו, מאחוריו מעליו ומתחת לרגליו.

 

 ביתו של עגנון בתלפיות, מתוך אוספי הספריה הלאומית
ביתו של עגנון בתלפיות, מתוך אוספי הספריה הלאומית

עוז ראה בעגנון איש שבא מן החושך, ומצוי בדמדומים. גם תיאור ספריו של עגנון כ"עדת מתפללים צפופים וכהי לבוש" תורמת לעיצוב דמותו של עגנון בעיני עוז הילד כדמות חשוכה ורבת צללים, ששייכת לעולם אחר.

 

  עגנון על רקע ספרייתו. מתוך ארכיון דן הדני.
עגנון על רקע ספרייתו. מתוך ארכיון דן הדני.

 

האם בתיאור הזה התכוון עוז לאפיין את עגנון כסופר מנקודת מבט בוגרת, או שזוהי תפיסתו את עגנון כילד קטן הנזכר בביקור בביתו של שכן זקן?

חוקרים אחדים ראו בתיאור זה של עוז ביטוי לתפיסתו הבוגרת של עוז הסופר את עגנון. לדעתם עוז מרמז למשחק המחבואים ששיחק עגנון עם קוראיו, ולאופיים החידתי והמעורפל של סיפוריו. הצללים המתוארים בדמותו של עגנון הם סמל למכפל הלשון ולמשמעויות המשתמעות – מסמני ההיכר של הפואטיקה העגנונית.

 

על שספריך היטיבו עמי בשעות מרות

בעקבות פרסום ספרו הראשון של עוז "ארצות התן", נוצר בין השניים קשר של התכתבות. וכך מספר עוז:

באביב 1965 כשהופיע ספרי הראשון "ארצות התן" שלחתיו ביד רועדת לעגנון ובשער הספר רשמתי לו מה שרשמתי.

עוז אינו מספר לנו מה רשם לעגנון כהקדשה על הספר "ארצות התן", אולם בספריית עגנון מצוי העותק ששלח לעגנון, ובו ההקדשה:

מתוך דף הפייסבוק של "בית עגנון"
מתוך דף הפייסבוק של "בית עגנון"

 

 

למר ש"י עגנון.

מאמי רבקה קלויזנר ז"ל למדתי לאהוב את סיפוריך אהבת-נפש, ומאבי יהודה אריה קלוזנר יבל"א למדתי לירד מעט לעומקם, ומעצמי למדתי שלא לגעת בוילון שמתח האמן ושלא להטריח עליך באהבתי שאני אוהב את ספריך, על שספריך היטיבו עמי בשעות מרות.

בהוקרה ובאהבה, עמוס עוז. 5.3.65

ממשפט תמציתי ונרגש זה אנו לומדים כי עגנון היה בשביל עוז הרבה יותר מסתם סופר. הוא היה תשתית ובסיס תרבותי שעליו גידלוהו הוריו של עוז, ומאוחר יותר היה עבור עוז המתבגר מגן, משען ומפלט בשעותיו המרות. הקדשה זו מוכיחה כי השפעתו של עגנון על עמוס עוז מבחינה רגשית וספרותית היא השפעה מכרעת.

כעבור זמן מה השיב עגנון לעוז על מתנתו, והנה עדותו של עוז על אותו המכתב:

עגנון השיב לי במכתב יפה, על ספרי אמר מה שאמר ולסיום מכתבו כתב לי כך:

"הדברים שכתבת לי על ספרך העלו לפני את דמות דיוקנה של אמך עליה השלום. זכורני פעם אחת לפני חמש עשרה או שש עשרה שנה הביאה לי בשם אביך שיחיה ספר מספריו. ואולי אף אתה היית עמה. בבואה עמדה על סף החדר ודבריה היו מעטים. אבל פניה עמדו לפני בעצם חינן ותומתן ימים רבים. בברכה טובה, ש"י עגנון".

 

באלגנטיות של סופר מבליע עוז את תגובתו של עגנון על ספרו "ארצות התן", כאילו שהדבר איננו מעניין… אבל אותנו כמובן מאוד מעניין מה אמר עגנון על ספר הביכורים של מעריצו. הנה נוסח המכתב בשלמותו מתוך ארכיונו של עמוס עוז:

ירושלים תלפיות ב' ניסן תשכ"ה

לעמוס עוז עוז וברכה. לא אעכב עוד את תודתי עד שאסיים את ספרך (זה כמה שנים קשה עלי הקריאה) מפני שכתב ידי אינו נוח לקריאה ומעתיקים וכתבניות אין לי אכתוב לך בקיצור.

לעת עתה קראתי בספרך שני סיפורים, נוודים וצפע ומנזר השתקנים ושניהם טובים ונאים. וכשנזדמן זה לזה אומר לך בעל פה יותר ממה שכתבתי כאן. אי"ה בימי הפסח אקרא את שאר הסיפורים, מפני שאוהב אני סיפורים כשלך שגיבוריהם נראים בעצם הווייתם.

המלים שכתבת לי על ספרך העלו לפני את דיוקנה של אמך עליה השלום. זכורני פעם אחת לפני חמש עשרה או שש עשרה שנה הביאה לי בשם אביך שיחי' ספר מספריו. ואולי אף אתה היית עמה. בבואה עמדה על סף החדר ודבריה היו מעטים. אבל פניה עמדו לפני בעצם חינן ותומתן ימים רבים.

בברכה טובה

ש"י עגנון

 

  גלויה מעמוס עוז לעגנון. מתוך ארכיון ש"י עגנון בספריה הלאומית
גלויה מעמוס עוז לעגנון. מתוך ארכיון ש"י עגנון בספריה הלאומית

את כפל חיי אמי ואת כפל חיי אֵם תרצה

תיאורו של עגנון את דיוקן אמו של עוז אשר "עמדה על סף החדר ודבריה היו מעטים" ראוי לתשומת לב מיוחדת. עבור קוראים רבים, עולים מיד על הדעת משפטי הפתיחה האלמותיים של עגנון בסיפורו "בדמי ימיה":

 בדמי ימיה מתה אמי. כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה. כל היום ישבה בבית ומן הבית לא יצאה. רעותיה ושכנותיה לא באו לבקרה וגם אבי לא… דומם עמד ביתנו ביגונו דלתיו לזר לא נפתחו. על מיטתה שכבה אמי ודבריה היו מעטים.

"בדמי ימיה", הוא סיפור על תרצה הצעירה, נערה שהתייתמה מאמה ונישאה לעקביה מזל, אדם לא צעיר אשר בינו ובין אמה הייתה פעם אהבה. תרצה כותבת יומן ובו מספרת על מות אמה החולה, על חיי היתמות שלה ועל אהבתה לאהוב נעוריה של אמה.

אין ספק שגם עוז הצעיר, כשקרא במכתב, נרעש מהביטוי העגנוני הטעון. אולי ראה בו רמז, מכוון או שלא מדעת, לכך שעגנון ראה במכרתו, אמו החולנית והבודדה של עמוס עוז, את בת דמותה של לאה מינץ שלו.

ב"סיפור על אהבה וחושך" מרחיב עוז על אהבת הנפש שרחשה אמו לסיפורי עגנון. הוא מעיד כי קראה את סיפורי "על כפות המנעול" (שבהם כלול גם הסיפור "בדמי ימיה") חזור וקרוא:

קוראת וחוזרת וקוראת כמעט מדי חורף את הסיפורים הכלולים בכרך "על כפות המנעול". אולי מצאה בהם הד לעצבותה ולבדידותה (עמ' 90).

ומוסיף וכותב עוז:

שני חייה? לפעמים אני שומע במילים אלה את כפל חיי אמי ואת כפל חיי אֵם תרצה וגם את כפל חיי תרצה מזל לבית מינץ, כאילו גם הן מפילות על הקיר יותר מאשר צל אחד (עמ' 91).

הזדהותו המוחלטת של עוז עם גורלה של הדמות הספרותית תרצה, כמו תפיסתו את אמו כדמות דיוקנה של לאה מינץ, אמה של תרצה, היא חוויית תשתית שהשפיעה רבות על עוז באופן אישי וספרותי כאחד. בספרו "מתחילים סיפור" מקדיש עוז רשימה לפתיחת הסיפור "בדמי ימיה", וחוקרים רבים עמדו על הקשר המהותי בין הסיפור "בדמי ימיה" ובין יצירתו הספרותית של עמוס עוז. הנה למשל דבריה של פרופ' ניצה בן דוב בעניין זה:

חלק גדול מיצירתו של עמוס עוז נוצר כסינתזה בין הנובלה בדמי ימיה לבין סיפור התאבדותה של אמו של עוז בדמי ימיה, פצע קיומו. בעלילת בדמי ימיה ובטון האלגי שלה מצא עוז הד לפציעה הקשה של חייו שלתפיסתו באשמתה נעשה סופר אמת.

גם א.ב. יהושע הצביע על השפעת "בדמי ימיה" על עוז:

דוסטויבסקי אמר פעם שכל הספרות הרוסית יצאה מתחת לאדרת של גוגול, ועל פי משל זה אמר עמוס עוז שהספרות הישראלית נולדה מן הנובלה הנפלאה של ש"י עגנון – בדמי ימיה.

 

צילו של עגנון

הבחנה היסטורית בסוגיית ההשפעה הספרותית של עגנון על עמוס עוז אני מוצאת בתובנה של אורי רוברט אלתר שמסביר מדוע הפנו סופרי דור הפלמ"ח את גבם ליצירתו של עגנון, ואילו דורם של סופרי דור המדינה, דורו של עמוס עוז, שבו ואימצו אותו כמקור השפעה מכריע:

כשדור ספרותי צעיר צריך למרוד באב ספרותי הוא מגלה מודל בדוד או בסבא ספרותי. והנה, סבא עגנון יכול היה לשמש מדריך אל אותו עולם של צללים.

על עוצמת השפעתו של עגנון על עוז כסופר, העיד עוז על עצמו באופן ישיר ואמיץ ב"סיפור על אהבה וחושך":

במשך שנים התאמצתי להשתחרר מצילו של עגנון, נאבקתי להרחיק את כתיבתי מהשפעותיו, מלשונו הרוויה, המתעדנת, הבעל-ביתית לעיתים, ממקצביו המדודים היטב, מאיזו נחת רוח מדרשית עם הדהודים חמימים של לשון יראים, עם פעימות ניגונים ידישאיים ואדוות של מעשיה חסידית דשנה. היה עלי להשתחרר מהשפעת השנינה והאירוניה שלו, מן הסימבוליקה הגדושה-הברוקית וממשחקי המבוך האניגמטיים ומכפל המשמעות ומן ההיתולים הספרותיים המשוכללים. גם אחרי כל המאמץ להתרחק והמאבק להשתחרר ממנו, עדיין מה שלמדתי מעגנון ודאי מהדהד לא מעט בספרים שכתבתי. אבל מה בעצם למדתי ממנו? אולי כך: להטיל יותר מאשר צל אחד…

 

ש"י עגנון

 

עדות זו, היא אולי המעניינת ביותר והמפורטת ביותר מבין שלל עדויות המצויות אצל עוז בדבר השפעתו של עגנון עליו. בפסקה זו מתעמת עוז לראשונה עם עגנון כמייצג זרם פואטי, שממנו הוא מושפע באופן טוטלי מחד, ומאידך, ממנו הוא מנסה בכל מאודו לברוח.

 

מיכאל שלו

היכן אפשר לראות דוגמא ליצירתו העצמאית של עוז, שבה הוא מעבד את חומרי חייו שלו לכדי יצירה ספרותית גדולה, לאור כתיבתו של עגנון ובהשראתו?

היצירה המובהקת ביותר מבחינת הקשר שלה לחומרי חייו של עוז היא הרומן "מיכאל שלי" שפרסם עמוס עוז בשנת 1968. במרכזו של הרומן עומדת דמותה של חנה, נערה ירושלמית חורפית ורעועה, שיש בה יותר משמץ טירוף, ויש בה נטייה לפנטסיות ולשאיפות גדולה שחייה המשמימים אינם מספקים לה. היא נשואה למיכאל, סטודנט לגיאולוגיה שמשעמם אותה. היא מעידה עליו  כי אביו מוציא את רוב משכורותו על הלימודים האוניברסיטאיים. "מיכאל בן יחיד. אביו מטפח בו תקוות גדולות, אינו מוכן להכיר בכך שבנו הוא בחור בינוני", ובמקום אחר, היא מטיחה בו: "מיכאל, אתה בנאלי". לחנה ומיכאל נולד בן, והמשפחה הקטנה מיטלטלת יחד עם טלטלותיה הנפשיות של חנה.

אפשר לדון על יחסי אם מעורערת ובנה הקטן ברומן "מיכאל שלי" כראי ליחסי עוז ואימו, וזאת עשו חוקרים אחדים, אך ודאי שזה לא מוקד הרומן. במרכזו של "מיכאל שלי" עומדת מערכת יחסים זוגית מורכבת ודרמטית בין חנה למיכאל.

מהם מקורות ההשראה שמהם שאב עוז בשרטוט מערכת היחסים העומדת במרכז הרומן "מיכאל שלי"? הנה לפנינו שני התנאים הדרושים ליצירה: חומרי חיים טעונים, והשראה אמנותית גדולה.

יחסי חנה ומיכאל, יש בהם מזיגה של חומרי חייו של עוז שגדל לזוג הוריו, ויחד עמה, נמזגים חומרים מתוך דגם זוגי קודם שעגנון שרטט במספר יצירות שלו, אך הבולטת בהן, לדעתי, היא דווקא זו שמתוארת ב"סיפור פשוט".

 

מתוך הסרט "מיכאל שלי" 1974
מתוך הסרט "מיכאל שלי" 1974

 

על הקורא עמוס עוז

סיפור פשוט, הוא סיפורו של הירשל, בן למשפחה מן המעמד הבינוני בתוך קהילה יהודית בעיר מזרח אירופית. הירשל נתון בקונפליקט בין שתי נשים: האחת, מינה, היא השידוך המוצלח שרקחה אימו, והשניה, בלומה, בה הוא מאוהב ואליה הוא משתוקק.

כדי להבין את הקשר האמיץ בין "מיכאל שלי" לסיפור פשוט כדאי להטות אוזן תחילה לעמוס עוז כקורא, שחושיו המחודדים ומבטו הבוחן הפיקו את אחת הקריאות הפנימיות והעמוקות ביותר ל"סיפור פשוט".

עמוס עוז. מתוך אוסף דן הדני. הספריה הלאומית
עמוס עוז. מתוך אוסף דן הדני. הספריה הלאומית

 

במסה מאירת עיניים שכתב עוז על "סיפור פשוט" הוא עוקר את התפיסה המקובלת הרואה בסיפור העגנוני סיפור על אהבה מוחמצת, ועל התוצאות הרות האסון הבאות מחמת דיכוי האהבה.

תפיסה זו נוסחה בין השאר בידי גרשון שקד שאמר שהירשל, המאהב המיוסר, בסיום הסיפור "התברגן ומכר את המכאוב הנאצל ואת 'בת המלך המופלאה' בנזיד עדשים של נחת חנוונית ושל סעודת האם המדושנת למגינת לב המספר הרואה בכך כשלון".

ולא רק המספר. גם הקוראים הרבים חשו, כאשר נכנס הירשל לחיי נישואין עם מינה צימליך, כי הוריו של הירשל והחברה הזעיר-בורגנית של העיירה היהודית ניצחו במאבק כנגד הירשל והכניעו את נפשו הרומנטית. הם כלאו אותו בעל כורחו בנישואין קטנים ללא אהבה, התואמים את תפיסותיהם החברתיות, ולא ריחמו על נפשו הסוערת והרומנטית של הגיבור.

עוז חולק בחריפות על קריאה כזו של סיפור פשוט. הוא טוען שעגנון אינו כותב "סיפור פשוט" לקוראיו:

לו הייתה מינה מתפקדת במערכת הזוגית כאישה גסה ונטולת כל רגישות אנושית לבן זוגה, הייתה אהדתו המוחלטת של הקורא, כמו גם רחמיו, נתונים להירשל, ואילו התנגדותו הנפשית הייתה מופנית אל כל שאר הדמויות החשובות כולל מינה. אך מינה היא אישה טובה ורגישה שאהבתה הכנה נתונה להירשל שאינו מחזיר לה אהבה.

האמפטיה של הקורא נתונה דווקא למינה שנקלעה לסיטואציה טראגית שאיננה אשמה בה. דמותה המסתורית של בלומה נאכטאהבת חייו של הירשל – מרחפת מעל הנובלה, אך הקורא אינו זוכה להיכרות של ממש עמה, ואם תמצי לומר – אף הירשל איננו זוכה לכך.

לדעתו של עוז, משיכתו של הירשל לבלומה הייתה ילדותית-רומנטית, מחמת שראה בה תחליף לאמו צירל אשר לא תפקדה בחייו כאם אמיתית, אולם "זיווגו האמיתי" של הירשל הוא מינה.

עוז מציין כי בתהליך הדרגתי מוצא הירשל כי משיכתו האמיתית נתונה למינה – אישה שמיניותה הרתיעה אותו בתחילה, אך ככל שהוא משתחרר מאשלייתו האינפנטילית ביחס לבלומה – האישה ה"בלומה" הקרירה, וחסרת היכולת לאהוב – כך הוא מגלה את משיכתו למינה כמשיכת גבר בוגר לאישה אוהבת, ולא כמשיכת ילד לאישה שכל כולה אינה אלא געגוע לאם שלא הייתה לו.

כך קורא עמוס עוז את סיפור פשוט, ואנו הקוראים את אבחנותיו של עוז איננו יכולים שלא לחוש כי עוז יודע היטב על מה הוא מדבר…

מה בקריאה ייחודית זו אימץ עוז ביחס ל"מיכאל שלי"?

 

 

בשתי היצירות מתוארת מערכת זוגית שבה האחד מבני הזוג נוטה לשיגעון, ואילו בן הזוג האחר סובל את משוגותיו של חברו בגבורה ובסבלנות. בכך מהווה בן הזוג השפוי עוגן יציב למערכת המשפחתית ומונע את פירוקה. יתרה מכך, בן הזוג  היציב הוא זה המחזיק אף את חברו המעורער ומונע את התפרקותו הנפשית.

חנה היא אם כן בת דמותו של הירשל. שניהם מתפקדים כדמות המעורערת במערכת הזוגית.

מיכאל הוא מקבילה של מינה – שניהם בני זוג שפויים ויציבים, הנושאים על גבם את משא התנהלותה הנורמלית של המשפחה עד כמה שהדבר אפשרי.

ההיפוך המגדרי בין חנה והירשל ובין מינה ומיכאל אפשר שהוא עדות לניסיונו העז של עוז להימלט מההתדמות לסיפורו של עגנון, אך עם פרסומו של סיפור על אהבה וחושך מתברר השורש האמיתי להיפוך המגדרי הזה.

עוז שקרא בנערותו את "סיפור פשוט" זיהה בדגם ששרטט עגנון, ובמערכת המשפחתית אותה תיאר, את הדגם המוכר לו ממשפחתו שלו. הניסיון המשפחתי שלו וחווית חייו העגומה השתקפו בסיפור העגנוני, והעניקו לו יתרון כקורא רגיש במיוחד. עם התפתחותו של עוז כסופר בנה קומה נוספת, וכתב בעצמו גרסה משלו לאותו "סיפור פשוט", מסובך וכואב כל כך של בית הוריו.

היסודות האוטוביוגרפיים בעיצוב הדמויות במיכאל שלי ברורים: טירופה של חנה שאוב משיגעונה הקטלני של אמו של עוז, ודמותו של מיכאל המעוצב כאקדמאי זוטר עולה בקנה אחד עם דמותו של אריה קלוזנר – מלומד ירושלמי המתוסכל ממעמדו הבינוני.

 

משפחת קלוזנר. אריה, פאניה ועמוס
משפחת קלוזנר. אריה, פניה ועמוס

 

עוז מתאר את חנה, כהירשל ב"סיפור פשוט", כמי ששוקעת בטירופה משום שהיא יודעת כי בן זוגה יקבל אותה גם בשקיעתה זו. שקיעתה של חנה, כמו זו של הירשל, מאופיינת כמעשה ילדותי, אנוכי ובלתי מוסרי, אולם סבלנותם של בני הזוג השפויים משתלמת בסופו של דבר: בן הזוג ה"מטורף" יודע בתוך תוכו את יתרונותיה של השפיות שאותה מקרין בן זוגו, ושב אליו. המשפחה איננה מתפרקת בזכות יכולת ההכלה של בן הזוג השפוי והמגונן. עיסוקו הבלתי נלאה של עוז בשפיות ובטירוף הוא חתרני במידת מה. הספרות הרומנטית וגם הפוסט מודרנית עוסקת בחולי הנפש כחלק מן העיסוק האוהד ב"אחר" המקופח, והקריאה הנערית הרומנטית "מהסרטים" שופטת את האנשים  המרובעים כבינוניים, מוגבלים ומשעממים. אולם עוז חותר תחת מוסכמות אלה: אהדתו החשאית נתונה לאלה הנאבקים על שפיותם ומצליחים להישאר בה .יצירתו של עוז מובילה את הקורא לעמדה מוסרית של הערכה והשתאות כלפי אותן דמויות שהן התגלמות הנורמליות.

חיבור מופלא, בין מציאות חייו של עוז ובין עלילת מיכאל שלי, חיבור החושף לרגע כי אכן קיים חוט נסתר הקושר בין פאניה ואריה קלויזנר הוריו של עוז לחנה ומיכאל גונן, נמסר לנו ב"סיפור על אהבה וחושך".

עוז מתאר כיצד ביקר עם  אמו את אביו באוניברסיטה העברית. עוז מאריך לתאר את התרגשותו הרבה של אביו מהביקור המשפחתי, ואת המבוכה הגדולה שנוצרה סביב ביקור זה. התרחשות זו דומה להפליא לתיאור ביקורה של חנה במחלקה לגיאולוגיה בה עובד מיכאל, אף שם מתוארת התרגשותו של מיכאל מחשיבותו המשפחתית של הביקור.

וכך מתאר עוז את כניסתו לבניין:

כשנכנסנו לבניין טרה סנטה אשר בו שוכנו כמה ממחלקות האוניברסיטה העברית שאלנו היכן מחלקת העיתונות ועלינו במדרגות לקומה השלישית. ביום חורף כזה מעדה חנה מ"מיכאל שלי" באותן מדרגות עצמן ואולי נקעה קרסול, והסטודנט מיכאל גונן אחז במרפקה ואמר לה פתאום שהמילה קרסול יפה בעיניו. אולי עברנו אני ואמי על פני מיכאל וחנה במדרגות ההן ואפילו לא שמנו לב.

 

תמונת בנין טרה סנטה מתוך ארכיון הספריה הלאומית
תמונת בנין טרה סנטה מתוך ארכיון הספריה הלאומית

 

כמה מפתיע ומוזר למצוא בין שורות אוטוביוגרפיות שבהן מספר עוז על מעשה שהיה, עדות לפגישה שלא תיתכן לעולם בין עוז הילד לדמויותיו אשר בדה מלבו שנים רבות אחר כך.

 

רוצים לגלות את כל הסיפורים שמאחורי השירים האהובים?
הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו "הסיפור מאחורי":

 

כתבות נוספות

הדיבר האחד-עשר: עמוס עוז חושף את דתו

המחברת הסודית של ש"י עגנון על תמול שלשום

מדוע בחר ש"י עגנון דווקא בתשעה באב להיות יום הולדתו?

 

.
.

המרכז ללימודי רוח בשיתוף הפיקוח על הוראת הספרות יצר עבורכם, מורות ומורים לספרות, את ערוץ הבלוג הזה. 
בכל שבוע יפורסם בלוג שמתמקד ביצירת ספרות או בנושא מתוך תכנית הלימודים. 
בבלוג תמצאו רעיונות חדשים, פריטי ארכיון נדירים, סרטונים ותמונות שיאפשרו לכם להעשיר את ההוראה בכיתה ולהוסיף לה זוויות חדשות ומפתיעות. 

רוצים לקבל את הבלוג השבועי בוואטסאפ? הצטרפו כאן

 

כשראש תוכנית הגרעין של איראן ביקש מהישראלים עזרה

בתחילת שנות השישים שוגרה משלחת מומחים ישראלים למשימה דחופה באיראן, לסייע לשיקום אזור שחרב ברעידת אדמה

רעידת אדמה באיראן

: יותר מ-12,000 איש נהרגו בספטמבר 1962 ברעידת אדמה באזור קזווין שבאיראן

בתפקידו כראש הגוף בעל השם המעורפל "ארגון התכנון של איראן" היה ספי אספיא האיש האמון על שאיפותיה הגרעיניות של האומה האיראנית בראשית דרכן. הוא היה האיש שעל דלתו התדפק בשנת 1965 אכבר אעתמאד, המוכר כאבי תוכנית הגרעין האיראנית, כשביקש לקבל את ברכתו של השאה להתחיל את התוכנית. כשהיה בן 23 היה אספיא לצעיר המרצים באוניברסיטת טהראן, ולימד מתמטיקה וגיאולוגיה. תחומי אחריותו כראש "ארגון התכנון" היו נרחבים למדי, שכן על הארגון הוטל הפיקוח על כל מיזמי הפיתוח של איראן.

במסגרת תפקידו זה חתם אספיא על הסכם עם חברת תה"ל (תכנון המים לישראל) בע"מ, תאגיד ממשלתי ישראלי שנודע בזכות פיתוח כמה ממערכות אספקת המים וההשקיה השאפתניות ביותר במאה העשרים.

 

Akbar Etemad, popularly known as the father of Iran's nuclear program
אכבר אעתמאד נודע כאבי תוכנית הגרעין של איראן, אבל אפילו הוא נזקק לאישורו של ספי אספיא, ראש הגוף בעל השם המעורפל "ארגון התכנון של איראן".

 

בספטמבר 1962 היכתה רעידת אדמה עוצמתית במחוז קזווין (Ghazvin בצפון-מערב איראן. מאות כפרים נהרסו, חלקם חרבו כליל. אלפים נהרגו ונפצעו, עשרות אלפים איבדו את בתיהם ברגע. מאמצי הצלה מאולתרים החלו מיידית, ובהמשך הגיע גם סיוע מטהראן וממדינות אחרות.

בתוך כמה חודשים פנה "ארגון התכנון" בראשותו של אספיא לחברת תה"ל שמשרדיה בתל אביב בבקשה לשיתוף פעולה מקיף בבניה מחדש ובתכנון אסטרטגי של האזור כולו. העבודה עתידה הייתה לשמש מודל למאמצי התכנון והמודרניזציה בכל רחבי איראן. פרסום רשמי מטעמם של "ארגון התכנון" ושלוחת תה"ל באיראן מפרט את מערכת היחסים האינטימית בין שני הגופים, שנדמית כיום כמציאות לא-מאוד-רחוקה אמנם, ובכל זאת כזו שכמעט אי אפשר להעלות על הדעת.

ברשותה של הספריה הלאומית עותק מהמסמך הנדיר, חיבור בן שני כרכים באנגלית ובפרסית, שכותרתו Ghazvin Area Development Project Reconnaissance Report. הדו"ח כולל עותק ממכתבו הרשמי של ראש הצוות הישראלי, אריה "לובה" אליאב, לספי אספיא, כמו גם נתוני סקר מקיפים, איורים מפורטים ותוכנית שש-שנתית לפיתוח מחוז קזווין.

 

test
מסמך נדיר של ממשלת איראן, המתאר פרויקט משותף עם חברת תה"ל הישראלית לבנייה מחדש ולמודרניזציה של אזור קזווין. עותק זה נשמר כיום בספריה הלאומית

 

לפי הדו"ח, כחלק משלב השיקום הראשוני, "שלחה ממשלת ישראל משלחת אדריכלים וטכנאים שתכננה ובנתה מחדש את הכפר חוזנין (Khuznin), תחת סמכותו של משרד החקלאות האיראני." תוך כדי התקדמות בפרויקט זה ובפרויקטים מאולתרים אחרים, "החליטה ממשלת איראן לתכנן מחדש את כל אזור קזווין שניזוק ברעש, במטרה להעלות את רמת התפוקה שלו ואת רמת המחיה של תושביו."

ביום 6 בינואר 1963, חתם ספי אספיא בטהראן על חוזה עם נציג תה"ל במקום. בתוך ימים ספורים נחתה באיראן משלחת מטעם תה"ל. עם חברי המשלחת, שבראשה עמד אליאב, נמנו אפרים שילה, אגרונום ופעיל ציוני דתי, מומחי אקדמיה ואנשי מעש אחרים – מטובי המוחות שיכלה המדינה היהודית הצעירה להציע.

תה"ל עתידה הייתה לפקח על שני צוותים ישראלים אחרים ולפעול בשיתוף פעולה צמוד עם הממשלה האיראנית ועובדי סיוע בינלאומיים אחרים, לרבות כאלה שנשלחו מטעם האו"ם.

 

t

t
מכתב רשמי שנכלל בדו"ח, מראש המשלחת הישראלי, אריה אליאב, לספי אספיא, ראש הגוף בעל השם המעורפל "ארגון התכנון של איראן"

 

אחרי שטיפלה בצרכים מיידיים ודחופים, הוטלו על המשלחת הישראלית ארבע מטרות עיקריות: 1. ביצוע סקר כללי של אזור קזווין על מנת לתכנן בצורה הטובה ביותר את פיתוחו העתידי; 2. הכנת תוכנית לאזור הרעש כולו, לרבות כפרים חדשים ותוכניות מפורטות לבנייה שתחל בתוך חצי שנה; 3. הטמעת גידולים חדשים והקמת חלקות הדגמה לצורך הדרכת המקומיים בשיטות חקלאיות משופרות; 4. הכשרת מהנדסים איראניים – לפי ההסכם הישראלי-איראני, היה זה "אחד ההיבטים החשובים של המשימה."

רק במבט לאחור נראית העובדה, שבכיר איראני מביא מומחים ישראלים כדי להכשיר מהנדסים איראניים, כמו משהו ראוי לציון. מבחינה היסטורית, שיתוף פעולה מסוג זה היה שכיח: לישראל היו, כמובן, יחסים קרובים למדי (גם אם שנויים במחלוקת) עם משטרו של השאה.

אף על פי כן, במסגרת דו"ח יבש למדי, פרטים בודדים המתארים שיתוף פעולה ואחווה בין ישראלים לאיראנים הם במידה מסוימת כן ראויים לציון, במיוחד לאור האקלים הגאו-פוליטי הנוכחי:

"מכיוון שהמשלחת הישראלית עבדה וחייתה בקזווין וכל פעילויותיה היו קשורות לאותו אזור, אך טבעי היה שהצוות האיראני בהכשרה יצטרף לאנשיה ויחיה ויעבוד איתם בקזווין… נעים לציין את הידידות הקרובה שפרחה בין האיראנים לבין הישראלים כתוצאה מהחיים ומהעבודה בצוותא, הסיורים המשותפים והדיונים המקצועיים, ואת ההערכה ההדדית שהתפתחה בין הצוותים, המתלמדים והסגל באמצעות העבודה יחד על פרויקט משותף."

באביב 1963, לבקשתו של תאגיד ההשקיה העצמאי של איראן (בנגאה-י אביארי) שהיה מעורב גם הוא בעבודה, הציע הצוות הישראלי קורס מיוחד בגאולוגיה לסטודנטים נבחרים מאוניברסיטת טהראן. עשרות ישראלים ואיראנים חיו, עבדו ולמדו יחד – ואפילו יצאו לטיולים משותפים.

מילים חמות, מעבר לדברי הנימוסין המקובלים, אנו מוצאים גם בדו"ח עצמו: "אנו מבקשים להדגיש את העובדה, שבעוד שהמהנדסים הישראלים עמלו להעניק מהידע שלהם לעמיתיהם האיראנים, גם הם עצמם למדו רבות מהאיראנים וזכו מהם לסיוע רב. אין כיום ספק, שללא עבודתם המסורה של אלה, הן בשטח והן בעבודת המשרד, לא יכלו היו הצוותים הישראלים להגיע לתוצאות שאליהן הגיעו…"

הדו"ח כולל רשימה מלאה של המהנדסים האיראנים (לרבות מהנדס בשם חליל חמינאי), כמו גם רשימה של בכירים ישראלים, איראנים ובינלאומיים שהשתתפו במאמץ.

יחסים ישראלים-איראנים חמים, ובתוך כך עוד מיזמי תכנון ופיתוח משותפים, התמידו עד למהפכה בשנת 1979.

המשטר החדש עצר את ספי אספיא והוא נמק בכלא במשך חמש שנים, שם, לפי דיווחים, העביר את זמנו בהוראת צרפתית לאסירים אחרים, בלימודי איטלקית, ביולוגיה מולקולרית ומדעי המחשב, ובפירוק והרכבת שעונים ומכשירי אלקטרוניקה. לפי אחד הסיפורים, אספיא אפילו הציע עזרה בתיקון מכשיר ההקלטה של שופט, כאשר זה התקלקל במהלך חקירה – כל זאת כאשר עיניו מכוסות בבד. הוא חי באיראן עד מותו בשנת 2008.

 

t
אריה "לובה" אליאב עמד בראש משלחת תה"ל הישראלית באיראן. לאחר מכן הפך לפוליטיקאי ובמשך כמה שנים כיהן כחבר כנסת. אליאב נפטר בשנת 2010

 

אריה אליאב, שבשנות השישים עמד בראש משלחת ישראלית דומה גם במרוקו, הוביל משלחת נוספת לניקרגואה בשנת 1972. במשך עשרות שנים פעל לעידוד עלייה, לקידום הסכם שלום עם הפלסטינים וליישוב הנגב. אליאב נבחר לכנסת שלוש פעמים, שימש מזכ"ל מפלגת העבודה ואף היה מועמד לנשיאות. בשנת 1988 קיבל את פרס ישראל על תרומתו המתמשכת לחברה הישראלית. הוא נפטר בתל אביב בשנת 2010, שנתיים בלבד לאחר מותו של ספי אספיא.

בסתיו 2017, כמעט 55 בדיוק אחרי הרעש בקזווין, פקדה את איראן רעידת אדמה חזקה נוספת, שהורגשה גם בחיפה ובתל אביב. ממשלת ישראל הציעה להגיש סיוע הומניטרי. הצעתה נדחתה.

*

המתרגמת מבקשת להודות למתרגמים מפרסית ומומחים לאיראן שנעזרה בהם לצורך תרגום ותעתיק השמות והמונחים – ד"ר רז צימט, ד"ר תמר עילם גינדין ותומר בן אהרון.

כתבות נוספות

כשהנסיכה הפרסית ביקרה את מעצבות האופנה היהודיות

האיש שעמל על תרגום ארון הספרים היהודי לפרסית-יהודית

הכל התחיל בנאצר: גלגוליו של השליט הלא-ממש-כל-יכול בספרות העברית