מסה | זריחת הכזב

"שמת לב שמכל היצורים בטבע רק אנחנו יכולים לשקר? זהו חור המנעול אל הממלכה העליונה." אביתר קופנהגן קורא ב"כוונות" מאת אוסקר ויילד, ופוגש בדמיונו את המחבר לשיחה על שקרים יפים ושקרים מכוערים

אילונה אהרון, ללא כותרת, פוטוקולאז', 50X35 ס"מ, 1996

.

זריחת הכזב: פגישה

מאת אביתר קופנהגן

.

שקר, כך אומרים, הוא טענה הפוכה לאמת, וכאשר הטוען מנסה לשוות לשקריו מצג של אמת, או אז הוא שקרן. אך מה לגבי מי שחוזר וטוען שהוא משקר, אבל מילותיו מתבררות כאמת לאמיתה; איך הוא נקרא?

אוסקר ויילד בז לחשיבה עקבית, התרברב בסתירות הרבות שבכתביו וכאשר הואשם בגניבות ספרותיות אמר: "הטענה למקוריות באמנות אינה במקומה". בכל זאת, בשנת 1889 ויילד שולח הצעה מוזרה למו"ל הצרפתי שלו: "מה דעתך שנפרסם קובץ מחקרים ועיונים פרי עטי, וכפתיח נצרף את הסיפור הבדיוני דיוקנו של מר ו"ה?" מוזרוּת ההצעה אינה רק בשאיפה של ויילד לעסוק בתאוריה – והרי ההבחנה בין הבדיוני לעיוני מדגישה שזו מטרתו של המחזאי המהולל – אלא גם בשעטנז שבין פרוזה להגות, שאינו עולה בקנה אחד עם השאיפה לתאוריה, לעקביות. למרבה ההפתעה, להצעה זו הדהוד נוסף אצל ויילד, מעֵין תמונת מראה: לרומן תמונתו של דוריאן גריי צירף ויילד הקדמה – רשימה קצרה של טענות תאורטיות על אודות האמן, היצירה והקהל, שאותה חתם בגזר הדין "All art is quite useless". הרי לנו מצב חריג, פרוזה כהקדמה לתאוריה ותאוריה כהקדמה לפרוזה, אולי עלינו לבצע הצרחה, כבשחמט? מה גם שהרומן והקובץ העיוני התפרסמו לבסוף באותה שנה (1891), וצמד היצירות בפרוזה לא רק דומות זו לזו בשמן, אלא שבשתיהן העלילה עוסקת ביחסים בין דיוקן מצויר, תאוריה אסתטית והעומד ביניהם. ונניח שעשינו הצרחה, היכן יש לחפש את הפילוסופיה הוויילדית – בפרוזה או בתאוריה?

***

מול המחשב, אני מושתק, לועס, מעניין את עצמי אינטלקטואלית. אני עיוור, אך לא משום חשכת יתר, להפך, הכול בוהק, האור מוחזר מהגופים והלובן צורב כחומצה. "המורה!" קוראים אליי ממרחק, אבל אני כבר איני יודע דבר ולא יכול ללמד איש. לרגע נדמה שחפץ נגע בי, ידי מושטות אליו, מפרפרות, אני מנסה לאחוז בו, לשווא. הוא נסחף בזרם ואיננו. רק צילו העמום של מגע על בשר הכתף נותר איתי. מהו הזוהר הבוער הזה? כשמש ששרפה את מבטו של ההוא שיצא מהמערה… צחוק מתגלגל עונה לי ממרחק, הולך ומתחזק, תמונת שיניו המרקיבות מתחוורת לי, הפנים האלה, הכלביות, הן מוכרות לי, כן, זה הוא, נסיך השקר.

***

כעבור ימים אחדים ויילד חוזר בו מהצעתו, הקובץ התאורטי מתפרסם ללא ההקדמה הסיפורית. ויילד קורא לו כוונות (Intentions). השם מתייחס ל־Appreciations, ספרו של מורו ורבו של ויילד – ולטר פייטר, שפורסם שנה קודם, ולמושג המפתח שלו, Impressions. פייטר התנגד למטריאליסטים שהגבילו את ביקורת האמנות לאובייקט האמנותי, וטען כי דווקא ההתרשמות המתרחשת במרחב הסובייקטיבי היא המפתח לביקורת הראויה: המבקר מזהה את הרשמים שעולים בו למול היצירה ומיטיב לתאר ולפעול מכוחם. בהתאם, יצירה טובה מעוררת רגשות עזים. מדובר אמנם ברלטיביזם, אך הוא מבוסס על התרחשויות גופניות, אמפיריות, ומכאן מילות המפתח הערכה או התרשמות, המגלמות גשר הנמתח בין המבט (הסובייקטיבי) לחפץ (האובייקט) האמנותי.

הבחירה של ויילד בשם "כוונות" מקפלת בתוכה את המהלך שבקובץ גופו: להקצין את הסובייקטיביות עד לרדיקליות וכך לחתור תחת עצם המשמעות ואפשרות קיומה של תאוריה. לעומת התרשמויות, שהן גופניות באופיין ועלולות לגרור ביטוי חיצוני לא רצוני, כגון צחוק או בכי, כוונות נולדות מתוך האפשרות לנתק בין החוץ לפְּנים, כפי שמציעה המימרה הידועה: ״הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות״. הניתוק משווה לכוונות אופי מאופק, אינטלקטואלי, הן לא עולות במבקר בעל כורחו, כאינסטינקט חייתי, להפך, כוונות מדגישות את  החוץ כתולדת  הפְּנים – הפעולה אינה אלא חיקוי של דימוי מוקדם, פנימי, של כוונה. זה יחס התולדה שהקנה לכוונות את מטענן המוסרי: מה שעשיתי, הפעולה שהתרחשה על ידי גופי והשלכותיה במרחב האובייקטיבי, תלוי בנסיבות ומשתנים חיצוניים לי. מנגד, מה שהתכוונתי לעשות, הדימוי שמתקיים בי קודם לפעולה, הוא שלי ושלי בלבד, הוא נוצר במעגל סגור שכל החומרים בו – אני. אני האחראי הבלעדי. ולאור הניתוק בין פנים לחוץ, האם אפשר בכלל להחיל מוסר חיצוני על כוונה? ממילא רק אני עד לכוונותיי, הן האלמנט העצמאי ביותר בעצמי. ההתמקדות בפְּנים מערערת לא רק על החוץ, אלא על מעמדו של דיון שתוצאותיו, לכאורה, בעלות ערך חיצוני. התאוריה של ויילד חותרת תחת הלגיטימיות, או האפשרות, של תאוריה כתוכן בעל משמעות קבועה. בפראפרזה על פייטר וקודמיו טוען ויילד, כי על המבקר לערער על עצם האובייקטיביות של האובייקט: ״מטרתו העיקרית של המבקר היא לראות את האובייקט כפי שאינו באמת״.

***

הוא מגיש לי כוס קרירה וכרית כף ידי נלחצת אל העיטורים המחורצים בזכוכית, אצבעי האחרת מהדקת את גשר המשקפיים המכהים שהרכיב על פניי כדי שאוכל לראות. שקוע בכורסה הרחבה אני מלטף את סומכת הקטיפה העגולה, התפוחה מדי, והאובייקטים בחדר ניתקים לאיטם מהתמיסה הבהירה שבה צפו יחד. הוא שכוב על הספה מנגד, מחייך, הדור בחליפת שלושה חלקים, רק כפות רגליו בנעלי הלכּה תלויות מבריקות מחוץ לרהיט, שלובות זו על זו. אני שואל, "מה זה האור הזה?" – "הברנדי!" הוא מתפקע מצחוק והחרחור מתעצם לכדי שיעול נבחני, מאלץ אותו להתיישב. ראשו שמוט בין כתפיו, טמון בעבותות שערו, הוא מנסה להסדיר נשימה. לאחר מכן הוא מזדקף לגמרי ומגלה את עפעפיו הזולגים במורד לחייו כסן־ברנרד. גופו משיג את המשענת, מוטת ידיו נפרשׂת לכל הרוחב. שוב הוא מחייך. הוא נוטל מכיס החולצה סיגר ומסובב את קצהו על פתיל של נר כבוי, כפנטומימאי. בתדהמה אני מבחין בסיגר הנדלק מהריק. ואז הוא מוצץ אותו וקם על רגליו ואומר: "כולנו פה מחוברים למכונת ההנשמה המפלצתית ולא מסוגלים להינתק."

"אנחנו רוצים להתנתק?"

"בוודאי! היא מפריעה לנו לנשום!"

***

אך כוונות לא רק מערערות על מעמדו של החיצוני האובייקטיבי אלא גם מאשררות אותו. בדומה לאינטנציונאליות הפנומנולוגית, כוונה היא הצבעה מנטלית, שתמיד מכוונת לעבר מסוים כלשהו. יתרה מכך, המושג כוונות מַבנה באופן פוזיטיבי סובייקט רציונלי ובעל כוח שיפוט – עצמי שיש בכוחו להתכוון. כוונות הן מחשבות, שלמרות היותן סובייקטיביות הן בעלות צורה והיגיון בני זיהוי. הן טקסט פנימי שנוצר על רקע הידיעה כי ככלות הכול קיים חוץ ואפשר להתכוון ולהשפיע עליו, ובכלל זה אחרים אשר להם נועדו הכוונות להימסר. כוונות הן אפוא השאיפה להימסר תחת ההבנה שאין רצף הכרחי בין המשמעות היוצאת מן הפנים לבין זו המגיעה אל החוץ ומפורשת שם. מידה של חשדנות תמיד נותרת  אצל המוען, שמא לא הובן כהלכה, ובחשדנות מתקבל המסר גם אצל הנמען, המכיר בכך שלא ישיג הבנה שלמה ומדויקת של הנמסר. כוונות דורשות את נכונותו של הנמען למצוא ערך בנמסר כנסתר.

***

"בעיני אפלטון היו שני סוגים של שקר," הוא אומר ופניו לחלון, "השקר היפה, שיש בו תועלת לבני אדם ולכן, לפחות לפי אמות המידה של העולם האקטואלי, הוא מוצדק. למשל כשרופא נעזר בשקר כדי לשכנע פציינט לקחת תרופה. ולעומתו יש שקר מכוער, מגונה, השקר־ממש."

"ומה זה השקר־ממש?"

"אל תפריע לי. בשקר־ממש לא רק שאין תועלת – ולכן הוא מגונה על ידי האנשים – אלא שהוא גם גורם לטעות בפְנים הנפש, ולכן הוא שנוא גם על האלים. לפי אפלטון, השקר־ממש הוא לא רק רחוק מהאמת, הוא גם מרחיק ממנה."

" אז אתה עורג רק לשקר היפה, כלומר, המועיל?"

"להפך, מבחינתי השקר המכוער הוא בדיוק השקר שמועיל. השקר הנאה הוא אלוהי, מטפיזי, בכלל לא קשור לכאן ועכשיו. שמת לב שמכל היצורים בטבע רק אנחנו יכולים לשקר? זהו חור המנעול אל הממלכה העליונה. האדם הפסיבי, האזוק למכונת התופעות האימתנית של הטבע, לדטרמיניזם המכאני של החיים הארציים, פוער לפתע דלת סתרים, סטייה מדרך הישר, פיתול, פיצול, הפרעה בכיוון התנועה המולידה שרשרת בלתי צפויה, עודפות הנוגדת את הדלדול, תוספת, עצמאות! זו הרי החירות בעצמה, הרצון החופשי… וחמוש בשקר, יכול האדם סוף כל סוף לחמוק מתא הנידונים למוות שהכין לו הטבע! סוף כל סוף – למרוד!"

 הוא נשען על אחת השידות, מגיש לי את מבטו מלמעלה. "לשקר הנאה הגיון פנימי מקורי, עצמאי, לכן הוא משוחרר מהחיים הארציים. הוא לא יכול להועיל בחיים אך גם לא להזיק להם. המקוריות וההיגיון הפנימי שלו הופכים אותו לבלתי שפיט בכלים שלנו, תאורטיים או אמפיריים. בשבילנו הוא קסם, כישוף."

"ולא תגיד שזה מוצדק לעגל כמה פינות כדי שחולה ייטול תרופה…"

"יכול להיות, אבל שקר כזה במהותו מנסה להשתחל אל תוך המערכת הקיימת כאילו היה אמת, להתחבר לשרשרת אמיתות בלי שאף אחד ישים לב – הצורך שלו להתקבל לשורותיה של האמת מונע מהשקר היעיל יצירתיות."

***

קריאה פורמאלית בכוונות חושפת בו צורה מרובעת: בקובץ ארבעה חיבורים, לכולם כותרת בת ארבע מילים ובכל אחד מהם פסקה מסכמת המציגה מהלך תאורטי בן ארבע טענות. הזהות מעלה את השאלה אם לקובץ כולו יש פסקה מסכמת. ואכן, מבט נוסף על הפסקה האחרונה בו, המסכמת לכאורה את המאמר "האמת של המסכות", מעוררת חשד:

בביקורת האמנות העמדה היא הכול. שכן באמנות אין אמת מוחלטת. אמת באמנות היא זו שגם סתירתה היא אמת. וכשם שרק על ידי ביקורת האמנות אנו רשאים להעריך את תורת האידיאות האפלטונית, כך רק על ידי ביקורת האמנות אנו רשאים להבין את מערכת הסתירות ההגליאנית. אמיתות המטפיסיקה הן האמת של המסכות.

(מתוך דה־פרופונדיס: מסות, פרקי ספרות, מכתבים, הבלדה מכלא רדינג, הוצאת חנות הספרים, 2009; תרגמו בן ציון בן משה וטלי פונטוביץ')

.

זו אינה תוספת המשתלבת בטקסט של ויילד (הדן בחשיבות התפאורה ליצירתו של שייקספיר) באורגניות, אלא חורגת ממנו מפורשות. ויילד שומט את התמה של המאמר, ובניגוד לחיבורים הקודמים שלו, שם הושמו הטענות בפיהן של דמויות, הוא פונה בקולו־הוא אל שום־דמות, כלומר אל הקורא, ומעלה טענות רחבות היקף על אודות אמנות, ביקורת ומטפיזיקה. לפנינו, אפוא, צופן תורתו של ויילד.

***

"וכשם שיש שני סוגים של שקר ישנם גם שני סוגים של אמת: האוניברסאלית, הארצית, שלפי ערכיה אנחנו שופטים את העולם האקטואלי, נניח את הטענה ששלג נמס בשמש…"

"יש אמת שלפיה שלג לא נמס בשמש?"

"יש אמת שיש בה גם שלג שנמס בשמש וגם שלג שיורד מהשמש, זה מרחב שמכיל את הסתירות החריפות ביותר, שבו האמת הארצית היא רק אחת מיני אפשרויות רבות. והאפשרויות רק ממשיכות להתרבות בו, מצטרפים עוד ועוד דגמים מושלמים, שעל פי דין של מטה הם אולי שקרים, אבל ההיגיון הפנימי הייחודי שלהם, המושלם כשלעצמו, מקנה להם מקום בין השלמויות. מכאן אינסופיותו של המרחב הזה."

"מרחב האמת הנעלה?"

"בדיוק. מרחב שכל צורה מושלמת תופסת בו מקום. זו האינסופיות, החירות בהתגלמותה. באמת העליונה שוכנים גם מבנים לוגיים שלא חשופים לנו, שלא ירדנו עד לסוף הבנתם, שאנו תופסים משהו מהגדולה שלהם, אך לא אותם. אם תרצה תכנה את האמת העליונה 'היפה'."

***

הפסקה המסכמת של "האמת של המסכות" מבהירה כי ביקורת היא מפגש חד־פעמי בין המבקר ליצירה, השולח את המבקר לא אל החוץ, אלא אל עצמו פנימה. שם, במרחב הסובייקטיבי, המבקר מרכיב דבר־מה חדש לגמרי, ואת אותו חדש, את הביקורת, הוא מוסר החוצה אל נמעניו מתוך ידיעה שיפגשו בה כאילו פגשו ביצירת אמנות. זאת אומרת, במשהו המשתנה בהכרח נוכח המפגש עם פנימיות הנמענים. לכן, "בביקורת אמנות," אמנות ולא מדע, "גישה היא הכול", הסובייקטיבי, לא האובייקטיבי.

סובייקטיביות היא מהות הביקורת, משום שבאמנות, בניגוד לתחומים אחרים, אין אמת אחת אוניברסלית. האמת של האמנות היא קטגוריה אחרת, רחבה יותר, שמוכלים בה יחד אמת ושאינו־אמת, זאת אומרת: הכול. מכאן שאמת־האמנות ניצבת מעל האמת האובייקטיבית ומכילה אותה וגם אינה חפה מסתירות בין המרכיבים המאכלסים אותה.

ויילד משתמש במשפטים המתארים יחס דומה למהלכים פילוסופיים של שני פילוסופים מרכזיים – הגל ואפלטון. אצל שניהם, הדיאלקטיקה היא צורת ההגות – הכלת הסתירות כחלק אינטגרלי בדרך אל האמת המטפיזית העליונה. אצל אפלטון זו צרות הדיאלוג, שבתוכה משובץ התוכן, ופסגת הפילוסופיה היא האמת ההכרחית, שמתוכה ולרגליה נובע העולם כולו. קדקוד האמת, הגרעין הזעיר והטהור, מחייב כי הדרך אליה תהיה בכלים של ניפוי וליטוש. הגל, מנגד, רואה בנקודת הקצה את הכלת כל הסתירות כחלק מאותה אחדות מרובה – ואולם, הוא מבטל את המישור המטפיזי ויוצר זיהוי בין התפתחות רוחנית־מוסרית של האנושות, לבין היחשפותה של השלמות במציאות האקטואלית. שני ההוגים ראו במוסר אמת מידה ראויה לאמנות, ומתוך תפיסה זו קבעו לאמנות את מקומה בעולמם: אצל אפלטון האמנות גורשה מהעיר האידיאלית, והגל השתמש בה כסולם (גנבים) למוסר הדתי ולפילוסופיה.

על רקע זה מתבהרת הטענה של ויילד כי ביקורת האמנות היא התחום הבלעדי להשגת הפילוסופיות. המוטיבציה של הפילוסופיות לעמוד בקטגוריה של אמת מייצר ביניהן יריבות – הגל יכול לטעון שהוא מכיל בתוכו את אפלטון ולהפך, אך לא בלי היררכיה – ולכן נדרש תחום אחר שבו יכולות כל התאוריות להיקסם מזו ומזו בלי לנסות וליישב ביניהן, לחתוך מאחת צלע ומאחרת ירך ולסכסך ביניהן – לראות בכל אחת מהן היגיון מושלם כשלעצמו, זאת אומרת, לשפוט אותן בכלים אסתטיים, כיצירות יפות. התחום הזה הוא ביקורת אמנות.

***

"בניגוד למושגים מתמטיים, לשוניים, יצירות אמנות לא יכולות לעבור הפשטה למושגי אב, לאבני בניין. וזו לא חולשה! זו אלוהות! בדיוק משום כך הן השקר הנאה…" והוא קורס לצידי, כובד משקלו מקפיץ את הספה ומעיף את המשקפיים המכהים שהרכיב לי אל פינת החדר. מיד חורך הזוהר את כל איבריי ואני מתאבן כקונכייה בשיטפון. ידיו המסריחות מסיגר קרובות אל פניי, משיבות את המשקפיים על אפי. "מה זה האור הלבן עוד לא אמרת!" אני רושף.

"זה השקר, היום אפשר להבחין רק בו, אתה לא מבין?"

***

נשוב אל ההצהרה "רק בביקורת אמנות" ונמצא בה טענה מובלעת שנייה: ביקורת אמנות – ולא האמנות עצמה – היא שביל הגישה אל האידאות של אפלטון ואל הדיאלקטיקה ההגליאנית. גם אצל ויילד יש עולם בעל שני מישורים, מישור התופעות מחד גיסא, ומאידך גיסא מישור מטפיזי רחב ידיים המאוכלס בצורות מושלמות המהוות מודל לחיקוי בעולם התופעות. המישור המטפיזי הוא אמת־האמנות ואילו שביל הגישה אל הצורות המאכלסות את מרחב האמת המטפיזית הוא ביקורת אמנות. זאת אף שביקורת אמנות היא לעולם פני־שטח, אשר משני צידיו עומדים המבקר ונמעניו, וכל אחד מהם נשלח בחזרה אל תוך עצמו.

***

"חשבתי שרצית שיזרח השקר, אז עכשיו לא? זו מין תלונה כזו על הדור, שבימינו לא נוצרים שקרים נאים?"

"אני מניח שנוצרים, כבכל תקופה, אבל אי אפשר להבחין בהם. גם בתקופתי היה בלתי אפשרי להכיר את כל היצירות, ועדיין היה גבול: הזיכרון האנושי, האישי או הקולקטיבי. חלק מהדגמים המושלמים, חשובים ככל שהיו, שקעו במצולות הזמן, המתינו לתנועת גאות ושפל שתחשוף אותם בשעה יפה מאוחרת. משנפרצו גבולות הזיכרון טושטשנו, המרובה הוא רב מדי, בלתי מובחן ובו־זמני. כוחו הדיאלקטי של השקר לאתגר ידע קיים התחלף בייאוש מהכרה בכלל, שבתורו התחלף באדישות…"

"זה מעניין," אני עוצר אותו, "כי כשדיברת על המרחב המטפיזי, על האמת העליונה, זו בדיוק התכונה שהתלהבת ממנה, מהריבוי עד לאינסוף, ההכלה שהיא חירות לכולם, לא?"

"בהבדל אחד." הוא שולח מבט אל החלון ולראשונה אני מזהה את צבעי הפרחים באגרטל, הם ירוקים, אלו פרחים ירוקים. "במרחב המטפיזי אין מקום לשקר היומיומי."

*

"המורה" מתערסלת לחישה בשבלולי אוזניי, "המורה!" היא מסתלסלת, גוללת שרשראות פלסטיק המרימות את וילונות עפעפיי. מבעד ללחלוחית תלויה חוזר אליי אור, לבן אמנם, אבל דהוי.

.

אביתר קופנהגן הוא עורך דין ומורה. בעל תואר שני מהחוג לפילוסופיה של אוניברסיטת תל אביב. הפילוסופיה של אוסקר ויילד היא נושא עבודת המ"א שלו. מאמר פרי עטו התפרסם בכתב העת תיאוריה וביקורת. עושה כעת את צעדיו הראשונים במחקר לדוקטורט.

.

» במדור מסה בגיליון הקודם של המוסך: לילך נתנאל על המיזמים החדשים "דפוס בית" והוצאת תרסט

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

מודל 2021 | עץ התמרינד

"היא חשה כמו חוה כשהשקיפה על פרי עץ הדעת האסור. נדמה לה שהעץ מכשף אותה; כביכול קורא לה לבוא ולחקור את המסתורין האופפים אותו." פרק מתוך "ספר רחל" מאת הסופרת ההודית היהודייה אסתר דוד

מתן אורן, גדר, שמן על בד מתוח על עץ, 25x35×10 ס"מ, 2018

.

מאטון קארי עם תמרינד

פרק מתוך "ספר רחל" / אסתר דוד

מאנגלית: יונתן עלון

.

חומרים: בשר כבש, שמן, בצלים, תפוח אדמה, שום, ג'ינג'ר, כורכום, פלפל צ'ילי אדום, כוסברה כמון, קינמון, ציפורן, תמרינד, חלב קוקוס, סוכר, מלח

אופן ההכנה: אתם זקוקים לחצי ק"ג בשר כבש או טלה: נקי, רחוץ, ומחולק לקוביות.

אפשר לבשל מראש את הבשר בסיר-לחץ ולהוסיפו למסאלה.

חממו שמן במחבת; השחימו שתי פרוסות של בצל; הוסיפו כף של מחית העשויה משום כתוש וג'ינג'ר מגורר בחלקים שווים, כוסברה, וכמון, קינמון וציפורן, כורכום ומלח; בחשו. הוסיפו ספל נוזל מבשר הכבש או כוס מים וחממו עד שהמסאלה תספוג את השמן. הוסיפו את הבשר; בחשו היטב. בשלו בשתי כוסות של מים או ציר, לבסוף הוסיפו תפוח אדמה.

לאחר הבישול הנמיכו את הלהבה וערבבו לאט שתי כפות מחית תמרינד בחצי כפית סוכר; הוסיפו ספל של חלב קוקוס ובשלו למשך עוד חמש דקות, עד שהציר מתעבה. הגישו חם עם אורז, פורי או צ'פאטי.

תמרינד הוא חומר מנקה טבעי, של נחושת או של מעיים. משמש להברקת כלי מתכת כגון נחושת או פליז.

.

רחל ישבה לעיתים קרובות תחת עץ התמרינד בחצר בית הכנסת, נושמת את הניחוח החזק של עליו הצעירים והרעננים, מתענגת על הזיכרונות המתוקים-חמוצים של השנה הראשונה לנישואיה. הם הביאו את לחייה הקמוטות לידי חיוך.

עץ התמרינד הזה היה עתיק. האגדות סיפרו שהוא היה משכן לרוחות. האדמה היתה פורייה והתמרינד עתיר פרי. אף שהעץ היה סמוך לבית, בלילות חשוכים היא עקפה אותו כדי להימנע מן הצללים שהוא הטיל. היא שמעה שבלילות החשוכים חסרי-הירח רוחות רפאים נחו להן שם.

חלל ענקי היה בגזע העץ, ופעם כשחזרו מאליבאג בעגלת השוורים המשפחתית היתה לרחל תחושה ברורה שמישהו צופה עליה מתוכו. היא היתה משוכנעת שהרוחות הטילו עליה כישוף אבל נרגעה כששמעה את הרפרוף המוכר של כנפי ינשוף האסם. צלו של העץ כבר נפל על בית הכנסת והיא חשה שהיא מצוייה בנוכחותם המגינה של אבותיה הקדמונים. מאז נעשה לה התמרינד מלאך מגן.

התמרינד שוב כבד מפירות והיא בילתה את שעות אחר הצהריים שם, מבריחה את ילדי השכונה. הם טיפסו על העץ כדי לקטוף את פירותיו או זרקו אבנים כדי להפיל את התרמילים הבשלים. היא כבר ביקשה מן הקבלן לקטוף את יבול הפירות. במזומנים שתקבל היא תוכל לתקן את החלונות השבורים של בית הכנסת, ואפילו לבקש מן הנגר למרוח שכבת לכה על הספסלים.

רחל התיישבה במרפסת, כמו פסל, הביטה בעץ והקשיבה לציפורים. היא כבר התרגלה לדנדא, לקולותיו ושתיקותיו. היא התעוררה השכם בבוקר ולאחר רחצה מפנקת היא השגיחה באחד השכנים עובר בעגלת השוורים שלו. היא קראה לו ושאלה אם הוא יוכל להביאה לשוק אליבאג. לאחר שקנתה את מצרכי המכולת, היא הלכה לבית הכנסת של אליבאג* כדי לקנות לעצמה בשר כשר.

חזן הסאג'י דנייאל ,חזן בית הכנסת העתיק, המשיך עדיין לעבוד כקצב למען הקהילה. 'ראי כמה צנומה את,' אמר. 'שק של עצמות! אינך אוכלת טוב, נכון?'

רחל חייכה. 'כמה אתה חושב צריך אדם בודד לאכול? אני חזקה כסוס ואין כיף באכילת כל אותם מעדנים כגון בשר-כבש ודגים כשאתה לבדך.'

'איכלי למען עצמך,' יעץ לה החזן כאשר עלתה על ריקשה ממונעת חזרה לדנדא.

היא חזרה רעבה ועירבבה שאריות אורז בקערת יוגורט ואכלה בעמידה ליד המקרר. רחל אהבה את תבשילי הקארי שלה עם צ'פאטי או אורז. אבל מכיוון שלא התחשק לה להכין לעצמה צ'פאטי אחת בודדת, היא עברה דרך מאפיית רסתום באליבאג וקנתה כיכר לחם.

רחל השחימה את הבצלים, סיננה את עיסת התמרינד וקילפה את תפוחי האדמה כדי לעבות את הציר – התמרינד יעניק טעם חמוץ-מתוק עדין לבשר. היא לחצה את פרי התמרינד הרענן שבידה, רך וגדוש בנוזל חום; הגלעינים השחורים, דמויי חלוקי-גרניט, החליקו מבין אצבעותיה ונפלו לכיור.

בצעירותה, רחל היתה יכולה לאכול תמרינד בוסרי, אבל מאז שאיבדה אחדות משיניה שוב אין היא יכולה לאכול כל דבר חמוץ. ועדיין, היא מעולם לא החמיצה הזדמנות, כאשר היתה דרישה לכך במתכון, להוסיף תמרינד לנזיד דאל שעשתה, לתבשילי הקארי או לרטבים החמוצים שהיא הכינה.

רחל נזכרה בחיוך ביום שהיא טיפסה על עץ התמרינד לאחר נישואיה. רחל הביטה  בעץ שבחצר, שבזמנו העריכה את גובהו בכמאה רגל. היא במיוחד אהבה את העלווה קטנת-העלים, את הפרחים בוורוד בהיר, את פרות הסמדר שלו, שטוחים, ירוקים, רכים ושבירים, ואת הניחוח החמוץ-מתוק שהציף את הבית.

תמרינד היה מקור הכנסה עיקרי למשפחה. היה להם שפע של יבולי אגוזי קוקוס, אגוזי דקל-ארכה** ופרי תמרינד. פועלים אספו את הפרי, מיינו אותו, ניקו וארזו אותו בסלים לשוק, ונשות הבית אגרו בכדי חרס כמות מספקת לשנה.

מאז שהגיעה רחל אל הבית ככלה צעירה היא נמשכה אל עץ התמרינד. לעיתים, כשהיתה לבדה בבית, היא נעמדה במרפסת ובחנה אותו, אבל שמרה ממנו מרחק, מכיוון שלימדוה שנשים נשואות אינן אמורות לטפס על עצים או לקפץ כמו קופות בתולות.

היא חשה כמו חוה כשהשקיפה על פרי עץ הדעת האסור. נדמה לה שהעץ מכשף אותה; כביכול קורא לה לבוא ולחקור את המסתורין האופפים אותו.

באחת הפעמים, כשאף אחד לא היה בבית, לא התאפקה רחל.

מלבד אהרון, כל יתר בני המשפחה נסעו לבומביי להשתתף בלוויה. חמותה הפקידה הוראות מפורטות אצל רחל לסיים את עבודות הבית ולהכין ארוחת הערב.

אהרון נסע השכם בבוקר לאליבאג לפגישה עם קבלן קוקוס. בתחושה של חירות באותו יום של חופש, רחל קשרה את הסארי שלה סביב ירכיה וטיפסה על העץ. התיישבה עליו כמו קוף לנגור,*** נשמה עמוק את ניחוחו, ובחנה בכמיהה את הפרי, בשל, פריך, חום ועתיר זרעים.

רחל טיפסה גבוה יותר, והתיישבה, מנדנדת את רגליה, מתענגת על תחושת החופש שאבדה לה מאז שנישאה לאהרון. משטר החוקים והתקנות שחל על כלות חדשות חנק אותה, ואף פעם לא היה לה אומץ לומר שהיא משועממת ושהיא חשה הכרח להשתובב בחיק הטבע.

רחל ישבה על ענף ואכלה לשובע תמרינד עד שקהו שיניה. לאחר שהטעם החמוץ-מתוק נספג בהווייתה, היא קטפה פרי וקשרה אותו בשולי הסארי, למשמרת. לאחר מכן החלה לרדת, אך התחוור לה שאין היא יכולה לעשות זאת ללא עזרה. היא התפללה לעזרה. רעדה מפחד שיגלוה על-חם. ייתכן שחמותה תגער בה ותעניש אותה על התנהגות ילדותית כזאת, בושה בכך שאחת מכלותיה בבית העזה לטפס על עץ ובכך לחשוף את המשפחה לבושה מיותרת. לו ראתה אותה חמותה ישובה שם כך – היא היתה דורשת ממנה לקפוץ מטה אל מותה.

ממקום תצפיתה הגבוה, ראתה רחל שהשמש עומדת לשקוע בים הערבי והיא פחדה שחמותה ורוחות הרפאים יופיעו פתאום יחדיו. היא נבהלה, כי היא לא ידעה כיצד תוכל לרדת אלא אם תקפוץ ותשבור רגל. היא היתה מפוחדת, והיה לה קר כאשר צפתה בעטלפים מתעופפים כנגדה בכנפיים פרושות, מתמזגים באפלת העלווה ונתלים במהופך בצרחות כמו תינוקות בני יומם. ענן של יתושים ירד, והיא התקשתה לסלקם, לכסות את עצמה בסארי וגם לשמור על יציבותה.

ואז היא שמעה את פעמוני עגלת השוורים המשפחתית מתקרבת אל הבית. זאת היתה מוסיקה נעימה לאוזנה. בלב הולם-פעם צפתה רחל בעגלה נעצרת ליד שער הבית. היא ראתה את אהרון מפתח את השוורים, קורא לה לעזור לו עם שקי מצרכי המכולת.

הוא נראה מופתע שרחל לא אצה מן הבית לקראתו לקבל את פניו. הוא הקדים לשוב כדי להפתיע אותה. אבל דלתות הבית היו פתוחות לרווחה ולא היה איש בפנים. היה חשוך, והוא נרגז שרחל אף לא טרחה להדליק את עששיות ההוריקן. היכן היא?

הוא היה בטוח שמישהו ראה שהיא לבד בבית וחטף אותה. האם הוא איבד אותה דווקא כשהחל להתאהב בה? הוא לא חשב שהיא מושכת כאשר היתה ילדה גבוהה וצנומה בת תשע או עשר, וניסה להתווכח עם אמו, 'אינני רוצה להתחתן עם רחל. חלקנו את אותה עריסה ושיחקנו באותם משחקים. היא מוכרת לי מדי. אני מכיר אותה מאז שהיתה תינוקת. חוץ מזה, היא צנומה מדי לטעמי.'

אמו ענתה, 'חכה ותיווכח עד כמה היא תתמלא לאחר החתונה. נערות כמו רחל זקוקות להרבה זמן כדי לפרוח.'

אבל אהרון רטן, 'האם מוטל עלי להמתין עד שהיא תתמלא?'

אמו ביטלה זאת בצחוק, 'רק חכה ותראה,' היא אמרה.

אהרון החל קמעא-קמעא לקבל את אשתו הכחושה אבל העליזה. הוא חיבב את חיוכה שמילא את פניה כמו חמנייה. הוא נהנה מעליזותה. הוא לא הוטרד מכך שגופה מעולם לא התמלא. היא נותרה רזה כמו קנה-סוף. ובהדרגה הוא החל להעריך אותה.

אהרון התרוצץ בריצה בבית לחפש אותה, מקלל את עצמו שהותיר אותה לבד בבית. רחל רצתה לקרוא אליו, אך לא אמרה דבר, היא חששה שהוא יגער בה על טיפוס עצים.

היא ישבה קפואה על הענף, וראתה את אהרון רץ מחדר לחדר עד שעמד מתנשם ומתנשף בחצר, מנסה להדליק פנס בידיים רועדות. ואז היא ראתה אותו מציץ לתוך הבאר וכמעט שהסגירה את עצמה בצחקוקים.

הבאר היתה בסמוך לבית. לנשים, המשטח סביב הבאר היה מרכז כל הפעילויות. חייהן נסבו סביב הבאר. בכל בוקר הן מילאו מי-שתיה בכדים, שקתות, וקלחות. מכל אחר עמד בפינת המרפסת, לאיסוף מי-גשמים. הם נועדו לרחיצת ידיים ורגלים לפני הכניסה לבית. לעיתים הגברים התרחצו שם, בשעה שהנשים נשאו דליים מלאים למקום הרחצה מאחורי הבית העשוי מעלי דקל יבשים.

סירי מים אחדים נמצאו בחדר הרג'ו-דהרשן, חדר נפרד, שבו הנשים נמצאו בבידוד במשך המחזור החודשי שלהן או במהלך הלידה.

אהרון בחן את תוכה של הבאר. פעמים רבות אמרה לו רחל שבעת שאיבת מים היא חששה, שמא תיפול לבאר. בהיותה רזה ושברירית, היא נאלצה לאחוז בכל כוחה את הגלגלת ולמשוך את כדי הנחושת מן הבאר. היא חששה שהכדים יכריעו אותה ויפילוה לתוך הבאר, ולכן כשהיא נוטעת את שתי רגליה בחוזקה על משטח שפת הבאר היא מושכת ברציפות עד שהכד מגיע לשפת הבאר ושם, בהקלה רבה היא יכולה לאחוז בשפתו.

אהרון היה בטוח שהיא נפלה לתוך הבאר, ותוך כדי הצצה לבאר קרא לרחל. היא שמעה את ההד המפחיד של שמה בוקע מן הבאר. ואז, צחקה רחל כאשר שמעה הד נוסף, 'רחל, היכן את?'

'כאן.'

אהרון הביט למעלה נבוך. הוא לא יכול היה לראותה בין הצללים האפלים של העץ, הוא לא ציפה שהיא תהיה שם.

'היכן את?'

הוא שוב שמע את קולה, אבל לא ראה אותה. 'תבטיח שלא תכעס.'

'אני מבטיח.' קולו נרעד.

'הבט למעלה, במעבה עץ התמרינד,' היא אמרה. 'אני על הענף הזה ואינני יכולה לרדת ללא עזרתך.'

החל להחשיך, ואהרון ראה את צלליתה נעה כרוח רפאים בעץ התמרינד. במהירות טיפס על העץ, אחז בידה ועזר לה לרדת.

הוא נעצר לרגע בהסתעפות בעץ, אוחז אותה בידיו, מלטף את עורה הקטיפתי, שחום-כהה ורך כפרי תמרינד בשל. הם נצמדו זה לזו, מתנשקים בלהיטות. אהרון חייך כשחש את שפתיה נעות מתחת לשפתיו: תפוחות, סגולות וחמצמצות.

הוא ביקש שתישאר במקומה כי היה בטוח שאם היא תקפוץ יישברו רגליה כמו זלזלים. הוא ירד וביקש ממנה לקפוץ אל זרועותיו. רחל עצמה את עיניה ובלב פועם בפראות נפלה לזרועותיו. אהרון נשא אותה אל תוך הבית והם התעלסו באהבים כפי שלא עשו מעולם.

כשהתעוררה, נוכחה רחל לדעת שהתמרינד היה עדיין קשור לשולי הסארי שלה והיא היתה רעבה. אהרון צפה בה, ומשך אותה חזרה אל זרועותיו. היא צחקקה, ותוך כדי ליטוף בטנו שאלה האם הוא רעב.

חמותה כבר הרתיחה את בשר הצאן והותירה אותו בקערת מים, מכוסה ותלויה בתיל מחובר אל תקרת המטבח. רחל הודתה לאל שלא החתולה ולא העורב נגעו בבשר, מכיוון שאז היא היתה צריכה להכין דג בומביל – "בומביי-דאק", מיובש וספון במכלים על כונן במטבח. אבל כיצד היתה יכולה להסביר את היעלמותו של הבשר?

היא לא רצתה שחמותה תקניט אותה על כך שהיא כלה בלתי-יעילה, שאיננה ראויה לבנה האהוב אהרון. רחל סקרה את סיר הבשר ולא ידעה מה לעשות בו. בהיותה כה צעירה היא עדיין לא קיבלה את ניהולהמטבח, ולא היתה מוכנה לקבל החלטות חשובות באשר לאוכל. עד עתה היא היתה רק יד-עזר, הן לאימה והן לחמותה.

מדלת המטבח היא ראתה את אהרון מתרחץ ליד הבאר וקראה אליו, 'האם להכין קארי פשוט או משהו מיוחד?'

אהרון בא אל דלת המטבח, חייך ואמר, 'עם תמרינד?'

.

______________________________
* בית הכנסת 'מגן אבות' באליבאג, בנייתו הושלמה ב-1910 והוא אחד מבתי הכנסת הרבים שהיו באזור הקונקאן. כיום הביקור בו הוא רק בתיאום מראש. ישנה מסורת שהעיירה נקראה על שמו של סוחר יהודי מצליח בשם אלי. המקום נקרא גם "אליכי באג" כלומר גני אלי.
** זרעי דקל הארכה (Areca catechu). נפוץ בכל דרום מזרח אסיה. נקרא גם אגוז הודי וביטל נאט.  מהווה מרכיב חשוב בתוך הפאן. הוא בעל תכונות ממכרות ונרקוטיות, וכיום נחשב כגורם נזק בריאותי רב, אך עם זאת הוא עדיין פופולארי ביותר בהודו ונצרך בכל פינת רחוב.
*** מילולית "בעל הזנב הארוך", נקרא גם הנומן לנגור. נפוץ ברחבי הודו.

.

אסתר דוד, "ספר רחל", גמא, 2020. מאנגלית: יונתן עלון.

.

 

» במדור מודל 2021 בגיליון הקודם של המוסך: קטע מתוך הספר "קנאת סופרות", מאת מאיה ערד

.

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

יהודה עמיחי וירושלים האחרת

השיר "תיירים" מצייד את הקורא במצלמה המסתחררת בעיר, בזמן ובמרחב

יש שירים שנבנו סביב מוקד התרחשות אחד: סיטואציה, שיחה או תיאור שתקף למקום וזמן מסוימים, ויש כאלה המסתחררים בין אנשים, מקומות וזמנים באינטנסיביות. "תיירים" של יהודה עמיחי שייך ללא ספק לסוג השני.

בִּקּוּרֵי אֲבֵלִים הֵם עוֹרְכִים אֶצְלֵנוּ,

יוֹשְׁבִים בְּיָד וָשֵׁם, מַרְצִינִים לְיַד הַכֹּתֶל הַמַּעֲרָבִי

וְצוֹחֲקִים מֵאֲחוֹרֵי וִילוֹנוֹת כְּבֵדִים בְּחַדְרֵי מָלוֹן,

 

מִצְטַלְּמִים עִם מֵתִים חֲשׁוּבִים בְּקֶבֶר רָחֵל

וּבְקֶבֶר הֵרְצְל וּבְגִבְעַת הַתַּחְמשֶׁת,

בּוֹכִים עַל יְפִי גְּבוּרַת נְעָרֵינוּ

וְחוֹשְׁקִים בִּקְשִׁיחוּת נַעֲרוֹתֵינוּ

וְתוֹלִים אֶת תַּחְתּוֹנֵיהֶם

לְיִבּוּשׁ מָהִיר

בְּאַמְבַּטְיָה כְּחֻלָּה וְצוֹנֶנֶת.

 

פַּעַם יָשַׁבְתִּי עַל מַדְרֵגוֹת לְיַד שַׁעַר בִּמְצוּדַת דָּוִד, אֶת שְׁנֵי הַסַּלִּים

הַכְּבֵדִים שַׂמְתִּי לְיָדִי. עָמְדָה שָׁם קְבוּצַת תַּיָּרִים סְבִיב הַמַּדְרִיךְ

וְשִׁמַּשְׁתִּי לָהֶם נְקֻדַּת צִיּוּן. "אַתֶּם רוֹאִים אֶת הָאִישׁ הַזֶּה עִם

הַסַּלִּים? קְצָת יָמִינָה מֵרֹאשׁוֹ נִמְצֵאת קֶשֶׁת מִן הַתְּקוּפָה הָרוֹמִית.

קְצָת יָמִינָה מֵרֹאשׁוֹ." "אֲבָל הוּא זָז, הוּא זָז!" אָמַרְתִּי בְּלִבִּי:

הַגְּאֻלָּה תָּבוֹא רַק אִם יַגִּידוּ לָהֶם: אַתֶּם רוֹאִים שָׁם אֶת הַקֶּשֶׁת

מִן הַתְּקוּפָה הָרוֹמִית? לֹא חָשׁוּב: אֲבָל לְיָדָהּ, קְצָת שְׂמֹאלָהּ

וּלְמַטָּה מִמֶּנָּה, יוֹשֵׁב אָדָם שֶׁקָּנָה פֵּרוֹת וִירָקוֹת לְבֵיתוֹ.

מגדל דוד. מתוך ארכיון דן הדני. מס' מערכת: 990039998260205171

אומנם השיר כולו מתאר מצבים המתרחשים בירושלים, אך הרושם שהוא מותיר אינו אחיד: שלושת חלקי השיר מתארים תמונות שונות בתכלית המדלגות בין אתרים לנקודות מבט שונות בעיר ובין התבוננות מבחוץ למונולוג אישי.

הדילוג הזה מעורר בלבול קל בקריאה ראשונה, אך אם מביטים בשיר כמו דרך עדשת מצלמה, הבלבול נפתר, שכן המשחק בין ממדי הזמן, המרחב ונקודות המבט מעניק לשיר תנופה – ניתן לראות אותו ממש כאילו הוא סרט קצר שצולם במצלמת קולנוע המתקרבת ומתרחקת. בהתאם, שלושת חלקי השיר אינם נפרדים, אלא הם סצנות קולנועיות המורכבות מ"שוֹטים" נפרדים שמעברים חלקים ביניהם.

תיירים אנגליים בירושלים. צילום: בנו רותנברג. מס' מערכת: 997008137490105171

תנועת המצלמה עוברת לאורך השיר ונוסקת בהתחלה מלמעלה, ממבט מעוף הציפור; היא מקיפה את רחבת הכותל המערבי כולה על ההמונים המתגודדים בה ולבסוף נוחתת אל קלוז-אפּ קרוב במיוחד – פירות הנמצאים בסלו של הדובר. ההבדל החד בין תחילת השיר לסופו בא לידי ביטוי גם בממד הזמן, בסחרור של מעברי דורות: לעומת הכותל, שייעודו כחלק מחומת בית המקדש כבר נקבע לפני אלפי שנים, הפירות והירקות שבסל ממתינים להיאכל ולהתחסל בתוך שעות ספורות.

בחלקו הראשון של השיר ובחלקו השני אנחנו זוכים להיות עדים לסצנות המוניות באתרי תיירות פוטוגניים, אך גם להציץ בהיחבא לתוך חללים פרטיים. כאן נחשף ניגוד נוסף, הפעם של הבעת רגשות. הרגשות ה"מכובדים" שלכאורה מתלווים לכל אתר תיירותי דורשים הקפדה על רצינות. לעומת זאת, בחדר הפרטי התיירים מרשים לעצמם לצחוק ולהתנהג "כרגיל". ניהול מלאכותי זה של הרגש שונה לחלוטין מן הנינוחות של המרחב האישי שבו נמצא הדובר העוצר כדי לנוח בדרכו הביתה.

בחלק השני של השיר, כאשר ה"מצלמה" עוברת למדיום-שוֹט (צילום מטווח בינוני), היא קולטת ניגוד חד נוסף – מהוגנות מול עליבות. הווילונות המכובדים, היקרים והדיסקרטיים של חדרי המלון המסוגלים להשתיק קולות, ומולם בד התחתונים שכובס ומחפה על בושה פרטית.

התחתונים התלויים לייבוש נוטלים את עוקצם של המיתוסים הגדולים מהחיים שאותם התיירים מנסים לכפות הר כגיגית על תולדות העיר: השבחים ל"יפי גבורת נערינו" ו"קשיחות נערותינו" נשטפים בפשטות אל תוך הכיור.

צליינים בישראל. צילום: זאב אקרמן. מתוך אוסף דן הדני. מס' מערכת: 990040338800205171

נופך קומי-משהו מתקבל בחלק השלישי של ה"סרט", כאשר הדובר מכניס את עצמו לשיר – אדם נושא סלים החוזר מהשוק מיוגע, אנטיתזה לנופי התיירות המוסדרים. כשם שהאתרים ההיסטוריים הם נקודות ציון בזמן, כך האיש הוא נקודת ציון חשובה במרחב. אכן, אומר השיר, ישראל – וירושלים בפרט – היא מקום של אנשים המהלכים וחיים במקומות שנקשרו להם כתרים מיתיים, אך אין זו סיבה להתעלם מן האנשים עצמם, וחיי ההווה זורמים ללא התחשבות במה שהתרחש באותו אתר לפני מאות ואלפי שנים.

(מסֵפר אורחים של מלון קמיניץ בירושלים, בין השנים 1883-1920: "להר' ליפא קאמיניץ הנני מגיש תודתי לבעל הבית הנ"ל עבור השתדלותו לטובת האורחים הסרים אליו, הן בהחזקות הבית על חקר הטהרה והנקיות והן בהכנת המאכלים על חוקי הגאסטראנאם..". מאוסף הספרייה הלאומית. מס' מערכת: 990000445160205171

בין לונג-שוט לקלוז-אפ

אם כך, מהו נושאו של השיר-סרט הזה? האם הוא עוסק בעיר הפיזית ירושלים? בזיכרון היסטורי המתעלם מן ההווה? ואולי בכלכלה תיירותית של התשלום לבית המלון אל מול מחירי הפירות והירקות בשוק? הוא ודאי עוסק בכל אלה ועוד, אבל לא פחות מהם – בהבדל התפיסות בין הלונג-שוט לבין הקלוז-אפ. הצילום העילי של המונים המבקרים בכותל מקבע את ההתייחסות המיתית אל המקום וגורע מן הראייה האנושית של פני אדם. בדומה, ההשקפה ממעוף הציפור על מצודת דוד (מגדל דוד בשמה האחר) מעלימה את העובדה שבמָקום יש מדרגות שתושבי האזור יכולים לנוח עליהן. בקצרה, האתרים אינם רק "גלויות נוף", אלא גם מקום שבו מתקיימים האדם וצרכיו היום. מבחינה זו, השיר משלב יפה צורה ותוכן: הוא נע בחופשיות כמו עדשת מצלמה, בוחר בכל פעם במה להתמקד, ונושאו הוא זוויות המבט.

דף מפנקס האורחים של מלון קמיניץ בירושלים, בין השנים 1883-1920. מס' מערכת: 990000445160205171

הרהורו של הדובר בסוף השיר נתפס כפשוטו, אך כמו כל דבר בשיר זה, גם הוא אינו אמור להתקבל כמובן מאליו. מדוע, בעצם, הגאולה תבוא אם התיירים יזכו להדרכת מטיילים אחרת? האומנם נערים יפסיקו להיהרג וקברים יחדלו להיות מוקד עלייה לרגל אם נפסיק לבקר בקשת הרומית?

ייתכן, אך סביר יותר שהמילה "גאולה" מקבילה בלקסיקון של השיר הזה למילה "פרספקטיבה". ברגע שנפסיק להתמקד רק בהסתכלות הרחוקה, נראה פרטים רבים יותר. ברגע שנוכל לראות ישירות איך הזולת מרגיש, אדם עייף שישב לנוח, נפסיק להתבטא במילים ריקות. מהבחינה הזו, המצלמה של יהודה עמיחי נתונה בידיים מיומנות ומוליכה את הקורא אל המרחק הנכון מן העיר, הלוא הוא גובה העיניים. רק כך, הוא אומר, ניתן לראות את ירושלים האחרת.

המרכז ללימודי רוח בשיתוף הפיקוח על הוראת הספרות יצר עבורכם, מורות ומורים לספרות, את ערוץ הבלוג הזה. בכל שבוע יפורסם בלוג שמתמקד ביצירת ספרות או בנושא מתוך תכנית הלימודים. בבלוג תמצאו רעיונות חדשים, פריטי ארכיון נדירים, סרטונים ותמונות שיאפשרו לכם להעשיר את ההוראה בכיתה ולהוסיף לה זוויות חדשות ומפתיעות.

רוצים לקבל את הבלוג השבועי בוואטסאפ? הצטרפו כאן.

להצטרפות לרשימת התפוצה של אתר החינוך של הספריה הלאומית הצטרפו כאן.

שירה | להחליק, להישפך, להיכשל

שירים מאת יפתח אלוני, גילי חיימוביץ' וגלעד מאירי

אסף רהט, ללא כותרת, צבעי מים ועט כדורי על נייר, 29.5X21 ס"מ, 2019

.

יפתח אלוני

השיחה

מָה שֶׁקּוֹרֶה לְעוֹלָם לֹא קוֹרֶה דַּי.

וְהַיּוֹשֵׁב לְיָדִי עַל הַסַּפְסָל אוֹמֵר, "יוֹם יָפֶה הַיּוֹם",

כְּאִלּוּ הַיֹּפִי מַשְׁפִּיעַ עַל הַגּוֹרָל,

עַל אֶצְבְּעוֹת הַדֶּשֶׁא הַנִּשְׁלָחוֹת לְלַחֵךְ אֶת כַּפּוֹת רַגְלַי,

עַל רֵיחַ הַטַּחַב הַנּוֹשֵׁב מֵהַבָּתִּים, מֵהָאַסְפַלְט, מִזֵּעָתוֹ.

 

שׁוּב וְשׁוּב אֲנִי חוֹרֵץ אֶת גָּבְהִי עַל גֶּזַע אֵשֶׁל.

אֵינִי צוֹמֵחַ עוֹד, רַק מְסַמֵּן אֶת גֹּבַהּ חֲלוֹמוֹתַי.

וְאִם יַאֲפִירוּ, יִסָּפְגוּ בַּעֲרָפֶל שֶׁל שְׁנַת זְקֵנִים

הַאִם גַּם קוֹל בַּקָּשׁוֹתַי לֹא יוּכַל לְהִשָּׁמַע?

 

לָאַחֲרוֹנָה שְׁכֵנִי עַל הַסַּפְסָל שׁוֹתֵק. אֲנִי מְבַקֵּשׁ שֶׁיְּדַבֵּר עַל מֶזֶג הָאֲוִיר,

אַחַר כָּךְ מִתְרוֹמֵם לְגַשֵּׁשׁ בְּאֶצְבְּעוֹתַי אַחַר הֶחָרִיץ. וּמְבַקֵּשׁ.

מְבֻגָּר שֶׁאֵינֶנּוּ מֵעֵז לְהַיְשִׁיר מַבָּט אֶל בַּגְרוּתוֹ

וּמוֹסִיף לְהַצִּיג אוֹתָהּ לְעַצְמוֹ כְּעֵין רְאִינוֹעַ

הַמֻּקְרָן עַל הָעַפְעַפַּיִם הַסְּחוּטִים.

 

אֶתְמוֹל אָמַרְתִּי לִשְׁכֵנִי, "אֲנִי מִתְעַוֵּר".

כְּבָר יָרַד הַלַּיְלָה כְּשֶׁעָנָה, "לֹא,

אֵלֶּה עֵינֵי רוּחֲךָ הַמִּסְתַּפְּקוֹת בְּפָנָסִים

כְּאִלּוּ הָיוּ כּוֹכָבִים."

 

לידה

אֲנִי כִּמְעַט רוֹאֶה

אֶת אֲגַם הַבְּדֹלַח שֶׁבְּעֵינֵךְ הָאַחַת

הַמְּסַפֶּרֶת יָפֶה כָּל כָּךְ עַל הַבֻּסְתָּנִים

כְּשֶׁהָאַחֶרֶת קוֹרֶצֶת לְמֶלְפּוֹמֵנֶה הָאוֹמֶנֶת,

הַמּוּזָה שֶׁל הַטְּרָגֶדְיוֹת,

שֶׁמְּאַמֶּצֶת אוֹתִי אֶל בֵּין שָׁדֶיהָ

הַנּוֹטְפִים מֵי סֻכָּר.

 

אֵינִי זוֹכֵר מָתַי פִּרְזְלוּ אֶת כַּפּוֹתַי,

רַק אֶת נְעִיצַת הַמַּסְמְרִים

וְאֶת חוֹתַם הַפְּרָסוֹת בַּחוֹל,

עַכְשָׁו הֵן מְתוֹפְפוֹת אֶת חַיַּי הַנֶּחְלָשִׁים

בְּשַׁלְוָה כָּלְשֶׁהִי – נְטִישָׁה, כְּנִיעָה,

אִלְחוּשׁ, סַחַף. לְהַחְלִיק, לְהִשָּׁפֵךְ, לְהִכָּשֵׁל:

לָשֶׁבֶת אֶל הַשֻּׁלְחָן, לְהִשָּׁעֵן עַל הַמַּרְפְּקִים,

לְחַפֵּשׂ אֶת פָּנַי בַּאֲגַם שֶׁהִבְטִיחַ, אֶת הַקְּרִיצָה

בָּעַיִן הַשְּׁנִיָּה.

 

הכיס הקר

פַּעַם הָאֲבָנִים הָיוּ מְנַתְּרוֹת

עַל פְּנֵי הַמַּיִם,

הַלֵּב הִתְנַשֵּׂא מֵעַל מַעְגְּלֵי הָאֲדָווֹת

מִתְרַחֵב עוֹד וָעוֹד.

עַכְשָׁו הָאֲבָנִים שׁוֹקְעוֹת,

נְמוֹגִים הַגַּלִּים, הַמַּעְגָּלִים כּוֹשְׁלִים

 

צְלִיל הַצְּלִילָה מִתְפַּשֵּׁט בֵּין הָאֹזֶן לָעַיִן,

אַנְחַת יָם, אוֹ דְּאָבַת לֵב?

 

וּבְכָל פַּעַם

הָאֲבָנִים גְּדֵלוֹת

הַיָּם מִתְרַחֵק.

 

יָרֵחַ שָׁבוּר עוֹלֶה עַכְשָׁו

מְפוֹרֵר אֶת הַתְּשׁוּבוֹת.

מוּכְנִית אֲנִי שׁוֹלֵחַ יָד, מְחַפֵּשׂ

בַּכִּיס הַקַּר שֶׁל הַזִּכָּרוֹן.

 

מבעד ל־O

הָיִיתָ שְׁנַיִם: אֶחָד עַל סוּס־עֵץ מִתְנַדְנֵד,

הָאַחֵר בְּשָׂדוֹת דּוֹהֲרִים.

הָרוּחַ בָּעֵשֶׂב מְסַחְרֶרֶת

עַיִט צוֹוֵחַ, נְפִילָה.

הַבֶּטֶן צְמוּדָה לָאָרֶץ. גִּשּׁוּשׁ וּזְחִילָה

עַד שֶׁלְּפֶתַע –

אֶחָד נִשְׁבָּה.

 

עֵינַיִם פַּעֲמַיִם O

לָשׁוֹן חָרוּצָה

בִּתְלָמֶיהָ חוֹרְשִׁים שׁוֹרֵי־הַמִּלָּה.

בְּבוֹרוֹת הַנְּחִירַיִם שׁוֹקֵעַ שָׂרוּף,

שָׁכוּב שָׁם בַּאֲלַכְסוֹן,

מָה שֶׁעוֹד־הִנְּךָ.

 

וּלְפֶתַע שֶׁמֶשׁ קְטַנָּה נוֹשֶׁכֶת דַּרְכָּהּ

מְצִיצָה לְתוֹךְ הַ־O: רוֹאֶה?!

שָׂדֶה

קוֹל עָזוּב,

נִיחוֹחַ אֵפֶר עוֹנוֹת

 

קוּם!

שְׁמֹט אֶת מוֹשְׁכוֹת הַמִּלִּים,

שְׁתֹק בְּדִיּוּק

בְּזָ'נֶר שֶׁל סוּסִים לְבָנִים.

 

יפתח אלוני, ארכיטקט, רתך בעברו, סופר, משורר, מוציא לאור. ייסד את "פרויקט הסיפור הקצר – מעבורת" ואת הוצאת הספרים "אפיק ספרות ישראלית". ספריו האחרונים: בפרוזה – "מבטה של גארודה" (2015), ו"לאיבוד" (2021), בשירה – "שימותו הקוצים" (2013) ו"כוח המשיכה" (2014), כולם בהוצאת אפיק. במוסך התפרסמו סיפור ופואמה פרי עטו. השירים שכאן – מתוך ספר שעתיד לראות אור השנה, "הפתקים הקשורים לאצבעותַי".

.

.

גילי חיימוביץ'

ימים מפכים 

זוֹ אֲנִי שֶׁצְּרִיכָה לְהִשָּׁאֵר עֵרָה,

לִפְקֹחַ אֶת הַכּוֹכָבִים

כְּשֶׁכֻּלְּכֶם נֶעֱצָמִים,

לְהַמְתִּין לִתְכֵלֶת הַיָּמִים

כְּדֵי לָצוּף,

לְהִשְׁתַּהוֹת,

לֹא לְהִתְמַקְצֵעַ בְּדָבָר

מִלְּבַד מָזוֹר.

 

ניסויים בפרידה

פַּעַם הָרוּחַ פָּסַק מִנְּשֹׁב,

עֲצִיצֵי הַדִּירָה הִתְיָאֲשׁוּ כְּבָר,

אֲפִלּוּ כִּתְמֵי הַמִּרְצָפוֹת

הִתְמָרְקוּ מִדְבָּר.

נִתְאַמֵּץ לֶאֱהֹב, לִדְבֹּק.

הַמּוֹץ הָפַךְ תֶּבֶן

הָאַהֲבָה לְהֶרְגֵּל, לְהַכָּרַת תּוֹדָה.

 

עוֹד תִּשְׁכְּחִי שֶׁפַּעַם לֹא הִכַּרְתְּ

אֶת הַקַּוִּים בְּכַף הַיָּד

אֶת שֶׁהָיְתָה פַּעַם פְּתוּחָה

אֶת טְבִיעַת הַחֹם.

 

עוֹד תִּשְׁכְּחִי שֶׁפַּעַם לֹא הִכַּרְתְּ

שֶׁפַּעַם לֹא הָיָה לָךְ בַּיִת

לִטְרֹק.

 

אבא בבית חולים

בַּפַּעַם הָרִאשׁוֹנָה שֶׁאַבָּא בָּא לְבֵית חוֹלִים הוּא מֵבִיא אִתּוֹ סֵפֶר עַל טוֹלְסְטוֹי, "הַבְּרִיחָה מִגַּן עֵדֶן".

בַּפַּעַם הַשְּׁנִיָּה, לֹא.

 

בַּפַּעַם הָרִאשׁוֹנָה הוּא מְמַהֵר לְהַגִּיד לָנוּ אַחֲרֵי הַנִּתּוּחַ כַּמָּה אֲנַחְנוּ יָפִים.

גַּם בַּפַּעַם הַשְּׁנִיָּה.

 

מְחַכִּים לְד"ר נָאדוֹ.

מְחַכִּים לְד"ר גּוֹדוֹ.

 

גילי חיימוביץ', משוררת בעברית ואנגלית, מתרגמת ומנחה בכתיבה. מחברת שישה ספרי שירה בעברית, ארבעה באנגלית, ואת ספר השירה הרב־לשוני "פתק". זוכת פרס המשוררת הזרה הטובה בתחרויות Colori dell'anima (2020), Ossia di Seppia (2019). שירים פרי עטה פורסמו בגיליון 31 של המוסך, ותרגומה לשיר מאת נינה קוסמן – בגיליון 87.  

.

.

גלעד מאירי

בֶּל בּוֹי

עֲבוֹדָה אַחֲרֵי צָבָא –

יֶלֶד פַּעֲמוֹן בִּפְּלָאזָה,

מְשָׁרֵת קָטֹן בְּשֶׁרָתוֹן.

סַבָּלוּת מְחוּיֶכֶת בְּמַדִּים.

אֲמֶרִיקָאִים טְחוּנִים, לָרֹב יְהוּדִים,

גּוֹנְגִּים שֶׁל פְּקִידֵי קַבָּלָה בַּחֲלִיפוֹת,

שְׁאֵרִית סְעוּדוֹת שֵׁף חֲטוּפוֹת.

מַעְתִּיק גִּנוּנִים מִדּוֹר־מֶן וָתִיק,

לוֹמֵד אֶת תֵּיאוֹרְיַת הַתֶּשֶׁר.

מְתַמְרֵן טְרִיק

בֵּין תִּיק לְתִיק.

דִּיל נִסְתָּר עִם חָאפֶּר מִנֶּשֶׁר,

חוֹסֵךְ לְטִיּוּל, שֶׁקֶל לְשֶׁקֶל.

רֶגַע אִינְטִימִי בְּחֶדֶר –

פּוֹרֵק עֲגָלָה שֶׁל גְּבֶרֶת

מְטֻפַּחַת כְּבַת חֲמִשִּׁים, אֲמִידָה,

אִשָּׁה לְבַדָּהּ.

מְפַזֵּר אֶת הַכְּבֻדָּה

לְפִי בַּקָּשָׁתָהּ – מִזְוָדָה

חוּמָה עַל הַמִּטָּה,

אֲדֻמָּה עַל הַשִּׁדָּה.

יָדַיו מֵאֲחוֹרֵי הַגַּב,

חִיּוּךְ מְעֻנָּב.

אָה, מְחַכֶּה לְטִיפּ.

יָדָהּ לֹא מְגַשֶּׁשֶׁת בַּכִּיס.

הִיא מְמַלְמֶלֶת בְּאַנְגְּלִית

בֵּין שְׂפָתַיִם גְּדוּשׁוֹת לִיפְּסְטִיק:

"יוּ אָר קְיוּט. אִיטְס

טוּ בֵּד, אַיי קוּד

הֵאב טֶיְקֶן יוּ וּיד' מִי".

מַסֵּכַת הַסְּמַיְילִי הַסְּטֵרִילִית

שֶׁל נַעַר הַמַּעֲלִית לֹא מַצְלִיחָה לְסַנֵּן

אֶת דְּבָרֶיהָ מִבַּעַד לָאַקְצֵנְט

הַנְיוּ יוֹרְקִי: הֵיכָן בְּדִיּוּק הָרִילוֹקֶיְשֶׁן?

מָה תַּעֲשֶׂה בִּמְשׁוֹרֵר צָעִיר אֵי שָׁם?

מוּזָר שֶׁרַק נָחֲתָה וּכְבָר חוֹשֶׁבֶת עַל חֲזָרָה.

הִיא לֹא שָׁאֲלָה אוֹתוֹ בִּכְלָל,

אָז לָמָּה זֶה טוּ בֵּד?

כֵּיצַד תְּקַפֵּל אֶת גּוּפוֹ בְּמִטְעָן בַּד,

הַאִם תַּצְהִיר בַּמֶּכֶס – גִּלְעָד?

.

טיול שנתי

מִתְנַשֵּׁף אַחֲרֵי טִפּוּס, מְמַשֵּׁשׁ אֶת הַכִּיס

מְוַדֶּא שֶׁיֵּשׁ שָׁם מַשְׁאֵף. בַּשָּׁמַיִם

שְׁאֵרִית לוּנָרִית שֶׁתֵּעָלֵם תֵּכֶף בְּבִּיס

קוֹסְמִי אֶחָד. מַזְכִּירִים לָנוּ, שְׁתוּ מַיִם.

 

אָנוּ מַבִּיטִים בְּצִפִּיָּה דְּרוּכָה מִזְרָחָה

מְדַמְיְנִים, כָּל בֹּקֶר קָמוּ כָּכָה לַזְּרִיחָה.

הַמּוֹרָה לְשֵׁלָ"ח, פְּרוּשִׁית בְּדַגְמַ"ח

כּוֹבַע בֵּית, נַעַלֵי פָּלַדְיוּם וְאֶקְדָּח

 

מַפְרִידָה בֵּין הִיסְטוֹרְיָה לְאַגָּדָה,

כְּמוֹ בָּשָׂר וְחָלַב. הַסִּיקְרִיִּים, בְּלָטִינִית,

רוֹצְחִים שְׂכִירִים, חִסְּלוּ אֶת חֵיל הַמַּצָּב

הָרוֹמָאִי וְכָבְשׁוּ אֶת מְצָדָה.

 

פַּרְטִיטוּרָה פַּטְרִיוֹטִית לְסוֹף הַלִּמּוּדִים

אַךְ הֵם חָיוּ עַל בִּזָּה. הָיוּ שׁוֹדְדִים.

בְּפֶסַח גַּם לֹא פָּסְחוּ עַל עֵין גֶּדִי.

שָׁחֲטוּ 700 יְהוּדִים, כּוֹלֵל נָשִׁים וִילָדִים.

 

עוֹמְדִים בּוֹהִים בַּאוֹסְטְרֶקוֹנִים,

שְׂרִידֵי סַדְנַת יְצִירָה בְּמָוֶת הֲמוֹנִי

אוּלָם בָּהָר אֵין דֵּי מִמְצָאִים הַמְּעִידִים

עַל טֶבַח אוֹ הִתְאַבְּדוּת הֲמוֹנִית.

 

מַשָּׁב מִזְרָחִי וּמַעֲרָבִי מִשְׁתַיְפִים כְּסַכִּינִים,

מְלַטְּשִׁים פָּנִים שֶׁהָיוּ פֹּה לְפָנִים.

הָיוּ אֲמוּרִים לִהְיוֹת כְּאֶלֶף שְׁלָדִים

וּבַחֲפִירוֹת חָשְׂפוּ רַק 28 מוֹרְדִים.

 

אִוְשַׁת שַׂקִּית צִ'יפְּס שֶׁלֹּא בְּעִתָּהּ,

הַפְּלַסְטִיק מְשַׁחְרֵר פִּצְפּוּץ כְּקַטָפּוּלְטָה,

פּוֹרֵם אֶת מֵיתָר הַקֶּשֶׁב שֶׁל הַכִּתָּה,

הָרִכּוּז מוּסָט הַצִּדָּה כְּמוֹ כֻּמְתָּה. לְדַעְתָּהּ

 

הַנְּצוּרִים כַּנִּרְאֶה נִכְנְעוּ וְנִמְכְּרוּ כַּעֲבָדִים.

תַּחַת יָדַי כְּבָר מוּבָלִים חֲטִיפִים מְעֻבָּדִים.

פָּנָס תַּפּוּז מֵאִיר אוֹתָהּ מִכִּוּוּן הֲרֵי מוֹאָב,

הַדְרָן בְּהַצָּגַת פְרִינְג' שֶׁרָצָה לְפָנֵינוּ עַכְשָׁו.

 

גלעד מאירי, משורר, מנהל שותף של עמותת "מקום לשירה" ובית הספר לאמנויות המילה. מחבר ספר שירי הילדים "שובבים שווים, ספר האלפבית החברתי" ועורך הספר "לאין שיעור: אנתולוגיית שירי בית ספר", שניהם יצאו לאור בהוצאת מקום לשירה בשנת 2020.

 

» במדור שירה בגיליון הקודם של המוסך: שירים מאת אורית צמח, יוני יחיאלי, עמית שמרת ומגי אוצרי

 

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן