ביקורת | התשוקה להימלט, התאווה להימצא

"ניסיון ההתרחקות או ההימלטות של הדמויות הופך במודע או שלא במודע למלכודת בפני עצמה, כזאת שדווקא מקרבת אל המקום שממנו מבקשים לברוח." רינה ז'אן ברוך כותבת על "אהבתי לאהוב", הרומן החדש של שמעון אדף

שי עבאדי, ללא כותרת (ניז'ינסקי), טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 1996

.

"מתוך אובות הכתיבה": על אהבתי לאהוב מאת שמעון אדף

מאת רינה ז'אן ברוך

 

האם זה כל כך נורא שאנחנו נשמעים לפעמים
דומים זה לזה? הקרום בינינו כל כך
דק. האם כל כך חשוב לנו לזכור מה של מי?
(ג'יי־די סלינג'ר, הגביהו את קורת הגג, נגרים)

 

המשכתי הלאה. מה היה ההלאה שלי. אני כותב הלאה ואיני מכיר את התשובה. אולי כי אין הלאה. או שההוראה הלאה היא ניסיון לכפות על התנהלותנו מתכונת של היחלצות, שתשחרר אותנו לבסוף, אם נאמין בה, אם נתמסר לה בעיוורון. אבל אנחנו כבולים בקרסולינו בחוט גמיש, הנמתח עם התרחקותנו מהמסמרות בזמן ובמרחב, וכאשר הוא מגיע לגבול מתיחותו, אנחנו נורים חזרה אליהם, מתנגשים בהם בכל האנרגיה ששיקענו לשווא, בעמל רב, בהתארכות החוט. אך כיצד נקבעים המסמרות הללו. אני חושש שבאקראי. אבל האקראי הנסקר בדיעבד אנוס להופיע כדפוס. (עמ' 51–52)

כך כותב המספר עלום השם, אחד משתי הדמויות המרכזיות ברומן החדש של שמעון אדף, אהבתי לאהוב. ברומן, האחד־עשר במספר של שמעון אדף, יש שתי עלילות, והן מסופרות לסירוגין וקשורות זו לזו. העלילה האחת מגוללת את סיפורו של אותו עלום שם, עובד סוציאלי בשנות הארבעים לחייו. הוא שרוי בדירתו שבתל כביר – מקום אפוף מסתורין ושיבושים של המציאות עוד מכמה מיצירותיו הקודמות של אדף – ונדחף על ידי כוח או כורח בלתי מוסברים לכתוב. הוא חש צורך לכתוב על דמותה החידתית של מישהי בשם נוריאה חזן, שהוא פגש בכל מיני נקודות בחייו מאז היה בן עשרים. נוריאה משתנה ממפגש למפגש. פעם היא מופיעה כהומלסית תימהונית, פעם ככתבת תרבות, ועוד.

אמנם חידת דמותה של נוריאה דוחפת את המספר העלום אל הכתיבה, וזו הופכת לניסיון לפרש את דמותה ומופעיה בחייו, אך מתוך כך הוא גם נדרש לחקור את דמותו שלו, את תולדותיו, ההולכים ונחשפים מתוך "אובות הכתיבה". ככל שהולך ונטווה סיפורו של המסַפר, מתברר שיש בו נקודות עיוורון רבות. מצד אחד הוא מרגיש שהוא חייב לכתוב, שהכתיבה נחוצה לו כדי לחשוף אותן, לגלות אותן, אבל מן הצד האחר נדמה שהכתיבה רק מעמיקה את עיוורנו, מבססת אותו, עד שהוא נדחף אל רגע משבר לקראת סופו של הספר. ניכרים אצל המספר הזה קווים מדמות המספר ברומן קודם של אדף, מוקס נוקס; גם שם אין המספר מצליח לראות דברים כהווייתם ולהכיר בהם.

העלילה השנייה ברומן מספרת את סיפורה של נוריאה חזן, החוזרת לעיירת הולדתה לאחר שלא הייתה שם במשך עשרים שנה. היא מנסה למצוא את אמה ואחותה, אך כאשר היא מגיעה לשם איש אינו מזהה אותה, ובביתה מתגוררת משפחה אחרת. בחיפושיה אחר עברהּ ומשפחתהּ היא מגלה אנדרטה ששמהּ חרוט עליה. היא הוקמה לזכרה של אישה, גם היא נוריאה חזן, שנחטפה ונרצחה. בעקבות זאת נוריאה מנסה לפענח את תעלומת זהותה שלה: המציאות שהיא חיה בה עתידנית וספקולטיבית, עתירת שינויים וחידושים טכנולוגיים וביולוגיים. בעקבות שיבוש גנטי הפוגע ביכולת של יונקים להתרבות, העקרות החרמשית, שחלותיהן של הנשים נכרתות בלידתן ונשמרות במאגר כללי, אנונימי. מתוך כך מתהפכים היחסים בין גברים לנשים: ילדים יודעים מי אביהם, אך לא מי אמם הביולוגית, מקור הביצית.

הספר מציג חידה משולשת, שלוש שאלות או חקירות שנבנות במהלך הקריאה: מהו סיפורה של נוריאה, מהו סיפורו של המספר עלום השם, ומהו הקשר בין שני הסיפורים – היכן הם מצטלבים ונקשרים זה לזה וכיצד הם מסבירים זה את זה. נדמה ששתי הדמויות המרכזיות באהבתי לאהוב אובדות בתוך הסיפורים שהן מספרות לעצמן, ובתוך כך מצליחות להתעלם מדברים שקרו להן וסביבן. האופן שבו הדמויות הללו חיות במציאות שהן אינן מצליחות להבין או להכיר בה לחלוטין מעורר מגוון תחושות: לעיתים הלב יוצא אליהן, ולעיתים הן מעוררות חוסר נוחות בואכה אימה, ביכולתן לטוות טוב כל כך סיפור שעוקף את המציאות ומייצר אחרת תחתיה. הדמויות האלה מחבלות באשליית המודעות העצמית וגבולותיה ביצירות ספרותיות. הן מאיימות על עקרונותיה של הספרות הריאליסטית, שעל פיהם המודעות – הפסיכולוגית ואף הסוציולוגית או הפוליטית – תמיד מנצחת, מניעיה ברורים וניתן לאדם להסביר את עצמו, את נפשו ואת מניעו ומעשיו. הן כושלות בכך, חרף רהיטותן וחוכמתן. הן מוּנעות מתשוקות זרות להן, שאין הן מסוגלות להכיר בהן.

מכיוון שאי אפשר לסמוך לגמרי על הדמויות הללו ועל הסיפור שהן מספרות, הקורא נאלץ לקרוא מבעד להן, לחשוף את מה שהן אינן מוכנות להודות בו. הן נוריאה והן המספר נמלטים מהסיפור שלהם בה בעת שהם מנסים לחזור אליו ללא הרף, נשלטים על ידי "התשוקה להימלט, התאווה להימצא" (עמ' 151), שעולות מאותו שורש, מאותו שבר בזהותן. כמו בציטוט שהובא לעיל מדברי המספר, הספר כולו מציג בה בעת התרחקות מתמדת ונחושה מהמסמרות, מאירועים מסויימים בחייהם של הדמויות, וחזרה בלתי נמנעת אליהם. לפעמים ניסיון ההתרחקות או ההימלטות של הדמויות הופך במודע או שלא במודע למלכודת בפני עצמה, כזאת שדווקא מקרבת אל המקום שממנו מבקשים לברוח. אך הקריאה בספר מעלה את השאלה אם אפשר בכלל להימלט או להימצא.

לאורך הקריאה נדמה שסיפור אחד מחזיק בסודו של הסיפור השני, וכדי להבין את סיפורה של נוריאה יש להבין את סיפורו של המספר עלום השם, ולהפך. אבל הקשר בין הסיפורים אינו סימטרי ופשוט. פרטים מסוימים עוברים מסיפור לסיפור, כאילו דרך דופן או קרום המאפשר מעבר דו־סטרי, ומפריד בין הסיפורים אך גם מאחד ביניהם, אבל הפרטים – פיסות מידע, דמויות ומקומות, מילים וביטויים – משתנים במעבר ואינם נשארים נאמנים למקור. כך למשל, בשני הסיפורים מופיעה המילה "ג'וקה". בסיפורה של נוריאה היא מציינת מכשיר תקשורת עתידני, ואילו בסיפור של המספר "ג'וקה" הוא כינוי בפי ילד לאותם "אופני פלסטיק זעירים" המיועדים לפעוטות ("בימבה ג'וק"). זוהי דוגמה קטנה ונקודתית; רוב המעברים מורכבים ומופשטים יותר, והרצון לפענח את הקשר נתקל בקשיים.

ההדהוד בין שתי העלילות כאילו מטיל על הקורא את מלאכת ההבנה ואת פתרון התעלומות. אבל היכולת של הקורא לקשור בין העלילות, להציב משוואה מניחה את הדעת בנוגע לתפקיד של החלקים זה כלפי זה, מוגבלת. אנו נותרים עם מערכת של זיקות בין הסיפורים, עם הסברים אפשריים או מסתברים, אבל בלי תשובות מוחלטות. הדמויות נשארות על סף פתרון, על סף היחלצות, אך בסופו של דבר, על אף מאמציהן להימלט או להימצא, נדמה שלא זה ולא זה הוא בגדר האפשר. הסיפורים האלו, על דמויותיהם, נותרים סגורים בחידתיותם, ושאלת הגאולה נותרת שאלה.

לכל אחת משתי עלילות הספר שפה ייחודית לה. בחלקהּ של נוריאה מופיעה עברית עתידנית שמכילה, כמו כל שפה יומיומית ושימושית, חידושים וסלנג. החידושים האלו של אדף מענגים ומבריקים; הוא מהסופרים העכשוויים היחידים שדוחפים את העברית לעבר עתידהּ ומעניקים לה מרחבים וזמנים חדשים להתפתח בהם. דרך כתיבתו של אדף העברית הופכת גמישה להפליא, מסוגלת להמציא את עצמה מחדש ולהיענות לכל חידוש טכנולוגי או חברתי (גם בספר קודם שלו, שדרך, הוא מציג שכלול של העברית – הופך אותה לבלתי ממוגדרת). אדף יוצר בסיפור של נוריאה מציאות חדשה, והשפה נכפפת לה, מתעצבת בצורתה. לעומת זאת, בעלילה של המספר נגלה פן אחר של השפה. המספר עסוק באטימולוגיות ובמדרשי שמות, מזהה את גיזרונן של מילים פשוטות, שכולם משתמשים בהן מבלי לדעת מה מקורן, דרך שיבוש או אי־דיוק. העמידה על המסע הפתלתל שעשו ועושות המילים בתוך השפה לא נוגעת לא רק בשאלת המקור, העולה מתוך העיסוק באטימולוגיה, אלא גם באופן שבו השפה מתעתעת, ומילים בה מתרחקות ממקורן ומשתנות בשימושן, לפעמים לבלי הכר. שתי השפות המופיעות כאן, זו העתידנית וזו המבקשת את מקורותיה, גם הן נקשרות אל הרעיונות המרכזיים בספר: נאמנות למקור, התרחקות ממנו או מציאה מחודשת שלו.

גם בספר זה, כבכל ספריו, אדף בוחן מחדש את תפקידה של הספרות, את גבולותיה, ואת גבולותיו ככותב. הוא מערער על חוקיות ידועה מראש שנדמה שרוב הסופרים והקוראים נענים לה, אך עושה זאת מבלי לחבל לקוראיו בחוויה המרתקת והמהפנטת של הקריאה בספר, הכתוב לעילא. העיסוק בספקולטיבי, שלעיתים נתפס במחוזותינו כעיסוק שולי ואסקפיסטי, מאפשר לאדף לעסוק בעתיד שלנו כבני אדם וכחברה. חשיבותה של הספרות הספקולטיבית היא ביכולתה לבחון לעומק את גבולותיו ומגבלותיו של הקיים, אך גם להעמיק את הבחינה שלו בעזרת פרספקטיבה אפשרית, עתידית. אדף הוא מהבודדים בעיסוק הזה, שכן רוב הספרות העברית והישראלית הנכתבת מתבצרת בהווה ובעבר ונצמדת למה שקרה ולא למה שעוד יכול לקרות.

 

רינה ז'אן ברוך היא חוקרת ספרות, מתרגמת, עורכת וכותבת. עורכת־מפיקה בכתב העת "אודות". השלימה לאחרונה עבודת דוקטורט בנושא יצירות הפרוזה של שמעון אדף. יצירותיה ותרגומיה פורסמו בכתבי עת שונים: מאזניים, עיתון 77, הו! ופטל.

 

שמעון אדף, "אהבתי לאהוב", כנרת זמורה ביתן, סדרת רוח צד, 2019.

.

 

 

» במדור ביקורת בגיליון הקודם של המוסך: כנרת רובינשטיין על "שלג", הנובלה מעזבונה של רונית מטלון

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

 

פרוזה | השפה הארורה לא התעוררה

"בבית מסתובבת שפה זרה. היא איננה יוצאת החוצה. איש לא מדבר בה בחוץ. איש לא מבין אותה. איש לא שומע." סיפור קצר מאת יעל דין בן־עברי

עידו מרקוס, פרט מהמיצב "וריאציות על ג׳יפג 1967", שמן על בד, 2017

.

משפחה

יעל דין בן־עברי

.

אימא שלי למדה גרמנית רק משלושה אנשים בילדותה. הם עמדו מולה וכיסו בגופם את הארץ. דרך השפה הסתננו מראות של אור ושמש ישראלית. הבית הקטן בתחתית חיפה, במישור הישר שליד בת גלים, ליד הים אך רחוק מאוד עד כדי אובדן תקווה, היה תמיד דחוס. הם גרו שם כפי שהיו גרות אז כל המשפחות. אימא, אבא, שני ילדים וסבתא. רק היא מבין הילדים שמעה את הגרמנית ודיברה. אחיה שמע את הגרמנית אך לא דיבר. יש לו עיניים כחולות־כחולות והכחול נראה תמיד כשקוף על סף ההתנפצות, אבל הוא לא דיבר גרמנית אף פעם. אבל אימא שלי למדה גרמנית, רק כי רצתה לדבר עם סבתא שלה, שעזבה את גרמניה אחרי ליל הבדולח ולא דיברה בכלל עברית. היא הייתה אישה גדולת גוף ואני זוכרת אותה ליד דלת הכניסה, ישובה על שרפרף ירוק מעץ שהיה רק שלה. גם אני רציתי לשבת על השרפרף, אבל רק הטטה ישבה עליו ליד הדלת.

איך אפשר ללמוד שפה שלמה רק משלושה אנשים? שפה שלמה אני אומרת לכם. דקדוק ספציפי וזר בשלושה קולות שמתרבים והופכים לארבעה. בחוץ זה לא היה ככה. בחוץ, איפה שהכול היה אמור להיות מוכר וחמים, התנהלה שפה אחרת, אולי נוקשה יותר בשמיעה. בחוץ דיברו שפה אחרת. הילדים היו משחקים בה, והיא שחתה בה כמו במי שלולית שהתחממה מהשמש, לרגעים נעים ולרגעים חם ומעופש. בפנים, בתוך שלושת החדרים והמטבח יְרוק הפורמיקה נזלה לה שפה אחרת, זרה. אני שמעתי אותה אך לא הבנתי. הייתי מסתכלת בסבתא הגדולה, בפנים הקמוטות שלה כמו הייתה שנים עובדת באדמה בשמש, בשיער הדליל המנופח במסרק שלה, בשמלות הבית הגדולות הפרחוניות, בשוקולדים שלא אהבתי שהייתה שולפת מהמחבוא מתחת למיטה. הייתי מסתכלת בסדרות המדובבות שזעקו גרמנית בסלון. ולא הבנתי כלום. רשמתי כמה מילים במחברת קטנה. כתבתי שם קטסה, מוּטי, הוּנד. כתבתי שם: איש בין דוייטשה בירגר. אימא שלי אמרה לי מה לכתוב ואת משמעות המילים ואני כתבתי ושיננתי. אחר כך למדתי גם דריימנישטן קופף, שאמר רק "אל תבלבלו לי את המוח" ועורר אצלה צחוק, אני חושבת. אבל לא שמעתי גרמנית. כלומר שמעתי, אבל לא יכולתי להבין כלום. במטבח ישבו סבא וסבתא שלי אל מול דלפק האכילה הקטן ואכלו צהריים בשקט על כיסאות פורמייקה לבנים עם דוגמת סדקים אפורה.

"כשאימא שלי הייתה מגישה לנו עוף בצהריים, אבא וסבתא היו תמיד מקבלים את החלק הלבן, את החזה," סיפרה לי אימא כמה פעמים, כאילו שכחה ונזכרה בכל פעם שוב. "תמיד רציתי את זה, למרות שזה החלק הכי יבש, אבל זה תמיד נראה כל כך מפתה בצלחת שלהם."

בסופו של דבר אימא שלי התהלכה בארץ ישראל, שחומת עור ומקורזלת שיער. איש לא חשב שהיא מבינה או יכולה לדבר גרמנית, אבל היא יכלה, אפילו יידיש. כי היא רצתה, היא אמרה לי, היא רצתה לדבר עם סבתא שלה וזו הייתה הדרך היחידה. "אם לא הייתי מדברת גרמנית לא הייתי יכולה לדבר עם סבתא שלי," שגרה איתם באחד מהחדרים השקטים של הבית.

סבא שלי הגיע בכלל מרומניה. הוא לא גדל עם גרמנית. הוא ידע רומנית, אני חושבת, ועברית. אבל הוא למד גרמנית. "כי זה מה שדיברו בבית. הסבתא שלי דיברה גרמנית והוא היה צריך לדבר איתה. היא החזיקה אותם. היא הביאה את הכסף ופתחה את העסק. הוא היה חייב ללמוד לדבר איתה," הסבירה לי פעם. הייתי מופתעת, באמת. ידעתי הרבה דברים באותו השלב ושום דבר מהדרך שבה התנהלו הדברים לא היה בעל היגיון בעיניי. טטה הייתה אישה חזקה. היא החזיקה אותו בביצים. היא החזיקה אותם בביצים. אבל לא היה בזה היגיון בעיניי באותו הזמן, ששני אנשים בבית אחד ילמדו בגלל אישה אחת שפה זרה. אימא שלי אהבה את סבתא שלה, אבל הוא שנא אותה.

מה הייתה הגרמנית בבית בתחתית חיפה אם לא שפת אם. היא הייתה שפת סבתא. היא דילגה על האם והלכה עמוק יותר. טטה הייתה זמרת אופרה חובבת בגרמניה. הייתה לה ולבעלה חנות בגדי גברים יוקרתית שהיום היא פיצרייה או עסק אחר למזון מהיר. היא לקחה את בעלה, את הילדה ואחר כך דרך סיביר הביאה גם את ההורים שלה לסין, שם למדה בתה בבית ספר אמריקאי. אפשר להקיא מכל השפות האלה. כמה שפות שמעו האנשים האלו במסע הארור הזה מהבית אל מקום אחר, שהוא לא בית ולא יהיה בית. הם שמעו ולא עיכלו, לא למדו לדבר בהן. הילדה ידעה גרמנית, יידיש, אנגלית ואחר כך עברית, אבל תמיד כתבה בשגיאות כמו ילדה קטנה. מוזר שיש לך סבתא שכותבת את השפה שלך בשגיאות כתיב ומדברת במבטא כבד שאת לא שומעת. כמו פזילה של חברה מאוד טובה, שאת לא רואה אבל זוכרת שהיא שם.

אימא שלי גדלה בבית שבו אבא שלה דיבר גרמנית עילגת־ישראלית עם אימא שלה וסבתא שלה, ושהיא למדה בו גרמנית כשפת סבתא. היא למדה גרמנית משתי נשים שהקיאו אותה כשפת אם, והיא בלעה אותה כאילו הייתה רעל שעליה להקיא בחזרה כדי להינצל. היום כשאנחנו הולכות ברחובות ברלין, שבה אני גרה, היא מדברת עם המלצרים בבתי הקפה ועם רופא הילדים שלנו. לפעמים היא צוחקת בגרמנית. אני קוראת את ספרי הילדים עם מילון, כדי לטפטף פנימה בטבעיות, כמו הילדים, את המילים הפשוטות ביותר של הצרכים הבסיסיים ביותר. בתי לימדה אותי איך מבקשים לעשות פיפי. את המילה הזאת אימא שלי לא ידעה.

כשלמדתי באוניברסיטה לקחתי קורס גרמנית כי הייתי חייבת. שנה שלמה שמעתי את המורה מדברת ולא כתבתי כלום. הקשבתי לתלמיד שלידי, שפטפט ללא הרף. אני לא זוכרת על מה דיבר. אני זוכרת את כיסוי הראש של המורה שממנו בצבץ שיער לבן פרוע ואת השערות הפרועות בצידי פיה כשחיברה עוד ועוד מילים לכדי מילים מפלצתיות ורבות אותיות. חשבתי שהגרמנית שקועה בתוכי וכשיגיע הרגע שארצה בכך היא תתעורר. אבל היא נותרה רדומה ואני נכשלתי בקורס. הקורס היחיד שבו אי פעם נכשלתי, רק כי השפה הארורה לא התעוררה. שנאתי אותה. שפה מאוסה, דוחה. לא רציתי לשמוע אותה ולא רציתי להוציא אותה בגרגורים מפי. הייתי בסופו של דבר די מרוצה, נדמה לי. עזבתי את התואר ולא שבתי. אף אחד לא יכול היה להכריח אותי ללמוד גרמנית.

עכשיו בתי בת שבע והיא קוראת וכותבת בגרמנית. היא מקריאה לי מהספר שקיבלה מהמורה כי עלתה ברמה, ומצפה ממני שאתקן אותה כשהיא הוגה לא נכון את המילים. אני מתקנת אותה אבל לא מבינה את הסיפור. זה סיפור לימוד קלאסי. מישהו אומר משהו למישהו, מישהו עושה משהו רק כי הוא מתחרז. אני לא מבינה. אני יודעת איך להגות את המילים נכון לפעמים, אבל אני לא מבינה מה היא מקריאה. אבל לעיתים קרובות אני מקשיבה לאנשים מסוימים שמדברים אליי בגרמנית ומבינה כל מה שהם אומרים. לא הייתי יכולה לחזור על מה שאמרו, אבל תמצית דבריהם שוקעת בי ומתגבשת בתוכי לטקסט קוהרנטי.

"היום במרפאה הבנתי כל מה שאמרה לי רופאת השיניים," אני אומרת לאימא שלי בגאווה. ואימא שלי גאה בי, נדמה לי.

אבל מה שלא נאמר היה חזק יותר ממה שנאמר. אם היה נאמר, אני לא יודעת באיזו שפה היה צריך להיאמר. לו היה נאמר בגרמנית לא הייתי מבינה אותו. הייתי שומעת ולא מבינה, ממש כפי שהייתי עד גיל שמונה־עשרה, כשהיו מונחים מולי במפוזר משפטים בעברית שהייתי אמורה, אך לא מסוגלת, לחבר לכדי פאזל הווייתי. והיום הייתי שומעת ומבינה, אך לא הייתי מסוגלת להשיב, ממש כפי שהייתי אחרי גיל שמונה־עשרה, כשהייתי מגיעה אל בית סבי וסבתי, כשטטה כבר מתה מזמן, סבי הגוסס בחדר השינה המוחשך ואני לא נכנסת לשם יותר, אפילו כשביקשו ממני להיפרד ממנו לשלום.

אני מדמיינת את אמי נכנסת אל הבית החשוך בקומת הקרקע בתחתית חיפה. מול הבית מסודרים בשורות שיחים מרובעים. מתחת לבית נמצא מת, כשהייתי ילדה, אחד מילדי השכנים הזקנים, נרקומן מבוגר ושלדי, אחרי שצחנה עלתה מבין עמודי היסודות. סבי עומד בחלון המטבח בלא חולצה. בבית מסתובבת שפה זרה. היא איננה יוצאת החוצה. איש לא מדבר בה בחוץ. איש לא מבין אותה. איש לא שומע. את המילים הבסיסיות של הצרכים איש לא לימד אותה.

 

יעל דין בן־עברי, מתגוררת בברלין. פרסמה ספר שירה, ״ממד רפאים של מה שהיה פעם בית״ (הוצאת עמדה, 2014), ספר פרוזה, ״אנשים שבקיר״ (ידיעות ספרים, 2017), ולאחרונה ראתה אור הנובלה ״גלעד״ (ידיעות ספרים, 2019). סיפור פרי עטה, "מקבצי הנדבות", התפרסם בגיליון 37 של המוסך.

 

» במדור פרוזה בגיליון קודם של המוסך: "שני גושי בשר ביבשות אחרות", סיפור קצר מאת נועה לקס

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

וַתִּקרא | עד שערי מוות – ובחזרה

"הכותרת ניצבת על סיפה של מציאות שמייצגים האור, הערוּת ועצם קיומה של כרונולוגיה – ושלילתה המהירה מטילה אותנו אל הקרע". גיא פרל קורא בשירהּ של חיה משב, "בבוקר"

רותם ריטוב, השדה, מיצב רישום על מסקינגטייפ, 100X62 ס"מ, 2014 (צילום: דורון חנוך)

.

קריאה בשיר "בבוקר" מאת חיה משב, מתוך ספרה "כל קיר היה דלת"

מאת גיא פרל

.

בבוקר

לֹא בַּבֹּקֶר,
בְּשָׁעָה שֶׁנִּקְרַעַת שִׁלְיַת הָאוֹר מִבֶּטֶן הַחֹשֶׁךְ,
עוֹמֶדֶת רַכָּה, זְקוּפָה, מוּכָנָה כְּמוֹ כֹּפֶר
צִפּוֹר שִׁיר אַחַת

לֹא צִפּוֹר שִׁיר,
יוֹנֶקֶת
דְּבַשׁ, מַכָּה בִּכְנָפֶיהָ, וּמִתְחַנֶּנֶת:
בַּת אָדָם,
יוֹשֶׁבֶת חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת,
עַד שַׁעֲרֵי מָוֶת הִגַּעְתְּ.

וּמָה אֲנִי בַּשָּׁעָה הַזּוֹ,
אוּלַי מִתְהַפֶּכֶת
מִצַּד לְצַד אוּלַי מוֹשֶׁכֶת שׁוּלֵי שְׂמִיכָה,
וְלֹא יוֹדַעַת
שֶׁיֵּשׁ מִי שֶׁעוֹמֵד בִּמְלוֹא גְּרוֹנוֹ וְצוֹוֵחַ עַל חַיַּי.

 

כותרתו הפשוטה של השיר – "בבוקר" – מכינה את הקוראת לתיאור התרחשות בשעת בוקר, אולם כבר בצמד המילים הראשונות של השיר עצמו שוללת המשוררת את כותרת השיר: "לֹא בַּבֹּקֶר". לכאורה, משב מקדימה את שעת ההתרחשות אל לפנות בוקר ומתארת ציפור המכינה עצמה לשיר עם אור ראשון, אך מדובר כאן, לתפיסתי, במהלך מורכב בהרבה. שלילת כותרת השיר בשתי מילותיו הראשונות יוצרת קרע בין הכותרת, המשמשת כשער הכניסה אל הטקסט, לבין גוף הטקסט, ובעיניי הדבר מייצג תחושת קרע בין המציאות לבין העולם הפנימי. הכותרת המתווכת ניצבת על סיפה של מציאות שמייצגים האור, הערוּת ועצם קיומה של כרונולוגיה – ושלילתה המהירה מטילה אותנו אל הקרע המוצג במפורש מיד לאחריה: "בְּשָׁעָה שֶׁנִּקְרַעַת שִׁלְיַת הָאוֹר מִבֶּטֶן הַחֹשֶׁךְ". מכאן ואילך הקרע הולך ומעמיק: תיאורה של הציפור ככופר מחריף את התחושה שהמעבר בין ממלכת הפנים־לילה לממלכת החוץ־בוקר הוא כפוי ובלתי רצוי, ובמעבר בין הבית הראשון לשני בשיר משב יוצרת שלילה מהירה נוספת, המביאה את תחושת הקרע לשיאה: "צִפּוֹר שִׁיר אַחַת // לֹא צִפּוֹר שִׁיר". שוב פורעת משב את הסדר – זה לא בבוקר ולא ציפור שיר כפי שהצהירה כרגע – זו יונקת דבש, המתחננת על חייה הנפשיים של "בת אדם" שנפרדה מן העולם המואר והגיעה "עַד שַׁעֲרֵי מָוֶת".

בבית השלישי בשיר חוזרת בהדרגה מציאת העולם – הכרונולוגיה שוב נוכחת, יש שמיכה ממשית ומיטה ממשית שהדוברת מתהפכת בה מצד לצד כמי שנעה ללא הכרעה בין הפנים לבין החוץ. ואילו בשתי השורות האחרונות של השיר, "וְלֹא יוֹדַעַת / שֶׁיֵּשׁ מִי שֶׁעוֹמֵד בִּמְלוֹא גְּרוֹנוֹ וְצוֹוֵחַ עַל חַיַּי", הקרע עמוק, אך איננו מוחלט. אין זהות מלאה בין האישה השוכבת במיטתה לבין הדוברת; הדוברת מצויה במרחב שאיננו פנימי או חיצוני בלבד, ולפיכך השיר מאחה את הקרע. מחד גיסא, הדוברת אינה בטוחה כי היא אכן האישה הממשית – "וּמָה אֲנִי בַּשָּׁעָה הַזּוֹ, / אוּלַי מִתְהַפֶּכֶת" – ומאידך גיסא, היא יודעת את מה שהאישה הממשית איננה יודעת – שגם באפלת העולם הפנימי פועל כוח הנלחם על חייה.

 

חיה משב, "כל קיר היה דלת", הקיבוץ המאוחד, 2019.

 

 

.

» במדור "ותקרא" בגיליון קודם של המוסך: סיון בסקין קוראת בשיר "תל אביב 1935", במלאת חמישים שנה למותה של לאה גולדברג

.

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

האיש שהביא את הרכבת לירושלים

"תקיעה! תקיעה! תקיעה!", כך תיאר אליעזר בן יהודה את קול הצופר שנשמע כשנכנסה לראשונה הרכבת לתחנה בירושלים. מי הביא אותה לשם? זה כבר סיפור אחר

1

מתקן סיבוב הקטרים בתחנת הרכבת בירושלים

בנה המפורסם ביותר של משפחת נבון, לפחות עבור רוב הישראלים, היה איש צבא, פוליטיקאי, ומחזאי לעת מצוא. מעבר להיותו הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון ידוע בכך שהנגיש לקהל את תרבותם של צאצאי קהילות ספרד ועמל על שימורה. אבל יצחק נבון הוא רק האחרון שבבניה הגדולים של משפחת נבון – משפחה ששורשיה נמתחים עד גירוש ספרד ועל פי ההערכות מייסדיה הגיעו לירושלים כבר לפני ארבע מאות שנים. ואחד מבניה אף היה אחראי להנגשתה של ירושלים עצמה – ויזם את הקמת מסילת הרכבת בין יפו לירושלים.

אין לבלבל את יוסף ביי נבון עם יוסף נבון אחר – כבודו במקומו מונח – אביו של יצחק נבון. אנו נקפיד לכנות את גיבור סיפורנו בשמו המלא בצירוף התואר "ביי". זהו תואר כבוד עת'מאני שניתן לו בעקבות מפעלו הגדול שהביא את הקטר לירושלים.

1
תחנת הרכבת בבתיר, על קו המסילה העת'מאנית לירושלים

גם יוסף ביי שלנו לא הגיע משום מקום. אביו היה נציג היהודים במועצה האזורית של ירושלים, ומכאן שגם לו היו מהלכים בקרב השלטון הטורקי. בחלוף השנים העמידה משפחתו, משפחת נבון, דורות של רבנים "ראשונים לציון", דיינים, פוסקי הלכה ומורים. גם אימו הגיעה ממשפחה ספרדית נודעת שעסקה במסחר, בבנקאות ובהשקעות. וכך, זכה יוסף הצעיר לחינוך מוקפד בצרפת ובשובו קיבל חלק בעסקיו של דודו המקושר שהיה קונסול פורטוגל בירושלים. אט-אט השתלב בפעילות לקידום היישוב היהודי בארץ ישראל – ראשית בירושלים ולאחר מכן גם במקומות אחרים. הוא סייע להקים שיכונים לעולי תימן שהגיעו לארץ בסוף המאה ה-19. הוא יזם הקמת שכונות בירושלים שמחוץ לחומות, בהן שכונת מחנה יהודה, שנקראה על שם אחיו הבכור.

1
שכונת מחנה יהודה בירושלים

יוסף ביי היה ללא ספק נציג של מה שקרוי בהיסטוריוגרפיה הציונית שלנו "היישוב הישן". אך הוא ובני משפחה נוספים ממשפחת נבון מייצגים שלב אחר של בניין הארץ, כמייצגי הקבוצה מבכירי היישוב הישן שפעלו להביא חידוש וקדמה לאוכלוסיה זו. הם "יצאו מן החומות" ושיתפו פעולה עם חלוצי העלייה הראשונה. יוסף ביי נבון, למשל, תיווך את עסקת הרכישה של קרקעות היישוב הערבי אומלבס, שעל אדמותיו קמה אם המושבות, פתח תקווה. הוא סייע לקנות גם את אדמות המושבה ראשון לציון.

1
דיוקנו של יוסף ביי נבון, באדיבות ארכיון יצחק נבון

ואחרי כל אלו, המפעל המשמעותי ביותר שבו נקשר שמו הוא הנחת המסילה שכבר הזכרנו לעיל. הרעיון להקים מסילת רכבת בין נמל יפו אל העיר הגדולה שבפנים הארץ לא היה חדש. בעל תואר אצולה אחר התעניין באפשרות עוד ב-1839 – היה זה סר משה מונטיפיורי. עם זאת, כשנעשו הצעדים הראשונים לקידום תוכניתו, נרתעו השליטים העת'מאנים מהתעניינות המעצמות הזרות בפרויקט וגנזו את הרעיון.

1
תחנת הרכבת בירושלים

כמה עשורים לאחר מכן נכנס לתמונה יוסף ביי מכרנו. נוכח שינוי האינטרסים ושתדלנותו היעילה במסדרונות השלטונות באיסטנבול, הסכימו הפעם הטורקים להעניק לו את האישור המיוחל. יוסף ביי קיבל זיכיון להקמת המסילה למשך 71 שנה, והחל מיד בניסיון לגייס משקיעים. היה קשה למצוא מי שישקיע בפרויקט הסבוך, ובסופו של דבר מכר נבון את זיכיונו לחברה צרפתית שהחלה מיד בעבודות. הבנייה הסתיימה באוגוסט 1892, וכך תיאר בעיתונו אליעזר בן יהודה את האירוע המרגש:

1
מתוך העיתון "האור", 26 באוגוסט, 1892. לידיעה המלאה לחצו כאן.

כזכור, בזכות הקמת מסילת הברזל קיבל יוסף את תואר הכבוד העת'מאני ביי. גם ממשלת צרפת העניקה לו את אות לגיון הכבוד על מפעלו זה. אבל המשך הסיפור היה קצת פחות אופטימי. נסיבות שונות הביאו לכך שנבון פשט את רגלו ב-1894, שנתיים אחרי חנוכת קו הרכבת, ובהמשך עבר להתגורר בלונדון ובפריז, שם נפטר בשנת 1934, ולא שב עוד לארץ ישראל. עם זאת, מורשתו – מסילת הרכבת שלו – הייתה איתנו ממש עד השנים האחרונות, באותו תוואי לערך.

1
יוסף ביי נבון בירושלים, באדיבות ארכיון יצחק נבון

130 שנה חלמו תושבי מישור החוף על רכבת מהירה שתיקח אותם לעיר הקודש ירושלים בזמן סביר. אבל בשביל לחלום על רכבת שמגיעה לבנייני האומה (לתחנת יצחק נבון!) בתוך חצי שעה, צריך שתהיה רכבת. ולזה דאג איש אחד – יוסף ביי נבון – שכמו משה פעל ללא לאות להשגת המטרה, אך לא בדיוק זכה להגשים אותה בעצמו.

לארכיון יצחק נבון בפרויקט רא"י ולצפייה במסמכים נוספים העוסקים בפעילותו של יוסף ביי נבון, לחצו כאן.

 

לקריאה נוספת:

יוסף גלס, יוסף נבון ביי – מעורבותו בפיתוח ארץ ישראל בשלהי המאה הי"ט, קתדרה מס'  66, דצמבר 1992, עמ' 110-87

צבי אילן, קודמו של יצחק נבון, עיתון "דבר", עמ' 28, 27 ביולי 1979

 

כתבות נוספות:

החברה השוויצרית שצבעה את ארץ ישראל בכל צבעי הקשת

כל הכבוד לשר?

הכירו את מפת התיירות הראשונה של ירושלים