כיצד מעתיקים את אותה יצירה קבלית בלבוב ובעיראק?

מזרח ומערב נפגשים: אותו כתב יד בשני סוגי כתיבה שונים

הקהילות היהודיות פזורות כמעט בכל העולם, ובגלל הריחוק ביניהם הן נבדלות זו מזו בהרבה היבטים. מנהגיהן, הלכותיהן, שפתן, ותרבותן שונים, וגם הדבר המשותף אינו דומה. גם אם כולם מדברים, קוראים וכותבים עברית, לא הרי הגיית העברית וסגנון כתיבת אותיותיה אצל יהודי תימן, כהרי הגיית האשכנזים וכתיבתם. ולא הרי האיטלקים כהרי המרוקאים, וכן הלאה. כשם שלשונם ולבושם של היהודים אינם דומים בכל המקומות, כך גם סגנון כתיבתם את האות העברית שונה ממקום למקום. הסגנונות השונים מעידים באופן מובהק על מוצאם הגיאוגרפי, ואפשר לקבוע על פי צורת האותיות בלבד את המקום והזמן שבו הם נכתבו.

גם אם בימים עברו הייתה האות עברית המרובעת דומה בצורתה הכללית בכל המקומות, במעבר לכתיבה רהוטה הלכו והתפתחו סגנונות כתיבה שונים. סגנון הכתב שאנו משתמשים בו היום בישראל נובע ישירות מהכתיבה האשכנזית שהייתה מוכרת לדור מייסדי המדינה, ואילו סגנונות הכתיבה האחרים נדחקו ונשכחו. נציג כאן כמה דוגמאות כדי להמחיש כמה מהסגנונות השונים.

דוגמה לכתיבה איטלקית
דוגמה לכתיבה מזרחית
דוגמה לכתיבה מערבית (צפון אפריקה)

 

למרות ההבדלים בין הקהילות היו גם השפעות הדדיות, ואפשר למצוא שימוש בתורתם של חכמים מאיזור אחד גם בקהילות שרחוקות משם. שלוחי דרבנן (שדרי"ם) שהלכו ממקום למקום, מחברי ספרים שנסעו להדפיס את ספריהם במרכזי הדפוס הגדולים שבאירופה, סוחרים שהסתובבו בעולם, ואנשים שעברו להתגורר בקהילות רחוקות, העבירו מידע מקהילה לקהילה.

דוגמה יפה לחשיפה תרבותית שכזו מתגלית בכתב יד שהגיע לאחרונה לספרייה הלאומית, והוא מלמד על היתרונות והקשיים שכרוכים בה. כתב היד המדובר נכתב בקהילה אשכנזית במזרח אירופה בשנת תקנ"ד (1794), והוא למעשה העתקה מדוקדקת של ספר 'רזא מהמנא' שנדפס בלבוב בתקנ"א. כפי שאפשר לראות בצילומים המצורפים כאן כתב היד כתוב בסגנון אשכנזי, אשר מאפייניו העיקריים דומים לסגנון הכתיבה שלנו.

 

שער כתב היד "רזא מהמנא" שהגיע לאחרונה לספרייה הלאומית
דוגמה לכתיבה אשכנזית מתוך כתב היד האמור

בראש כתב היד יש חתימה של הבעלים שהחזיקו בו, מרדכי בן ר' ששון (נפטר 1852). מרדכי בן ששון שנדוך היה בן למשפחה מכובדת מבגדד שבעירק, ושמו וחתימתו מוכרים לנו ממקומות אחרים.

משני צידה המילה 'לבוב' אפשר להתרשם מחתימתו של מרדכי בן ששון שנדוך

אביו ר' ששון בן מרדכי שנדון היה משורר ומחבר פורה, והיה דמות מרכזית בקהילת בגדד. באוסף כתבי היד של משפחת ששון (שנאסף על ידי דוד סלימאן ששון [מומבאי ולונדון 1942-1880], ומאז שנת 1975 נמכרים חלקים ממנו במכירות פומביות) נמצא כתב יד (מספר 790) של חיבור קבלי בשם 'רזא מהמנא' בכתיבת ידו של מרדכי שנדוך, ובתחילתו הוא מספר: "הנה נפל בידי זה הספר הקדוש רזא מהמנא כתיבת יד בכתיבה אשכנזית […] ולא כל אדם יכול לקרות בו, ואפילו אני שטרחתי ולמדתי קריאת כתיבת האשכנזים וקריתי אותו מראש ועד סוף, עם כל זה לפעמים יהיה קשה ההבנה, וצריך טרחה בתר טרחה. וחפשתי חפוש בתר חפוש שאם ואולי יפול בידי כתבניתו בדפוס לבוב […] ולא נפל בידי על כן כתבתיו בקלמוסי. ותהי השלמתו יום ג’ ב’ לר"ח אדר א’ שנת תרי"א לפ"ק [=1851]".

עמוד הפתיחה של כתב היד "רזא מהמנא" בכתיבתו המזרחית של מרדכי בן ששון שנדוך
דוגמה נוספת מתוך כתב היד

שנדוך מוסר כאן כמה ידיעות מעניינות. ראשית, הוא מספר על כתב יד אשכנזי של 'רזא מהמנא' שהגיע אליו, וגם אם איננו יודעים כיצד הוא "נפל בידיו", ברור לנו שמדובר בכתב היד ש"נפל בידינו" לאחרונה. שנדוך גם מעיד שאנשי מקומו אינם מכירים את סגנון הכתיבה האשכנזי ואינם מסוגלים לקרוא אותו. לדבריו, גם הוא שבנסיבות לא ברורות למד בטורח רב לקרוא את סגנון הכתיבה הזה, התקשה בהבנת כל הכתוב בכתב היד שהגיע אליו. מכל מקום ברור שה"ספר הקדוש" הזה מצא חן בעיניו, וכדי לאפשר גם לאנשי מקומו עיין בו הוא מחליט להעתיק אותו בסגנון הכתיבה המוכר להם. אנקדוטה זו מלמדת אותנו על מפגש בין תרבויות, ועל הקשיים שכרוכים בו.

חוץ מיכולתו הייחודית לקרוא כתיבה אשכנזית, השתבח מרדכי שנדוך בעצמו גם על יכולת נוספת שהייתה לו בתחום הקריאה. בכתב יד אחר שהוא העתיק שנמצא בספריית משפחת ששון (מספר 736), מתגלים כמה פרטים על חייו ופועלו של שנדוך. כתב היד הזה מכיל את סדר התפילות לי"ז בתמוז ולט' באב, ועל נסיבות כתיבתו הוא מספר: "כתבתי זה הקנטריס בעיר הית יע"א ולא היה אצל כל הישראלים שהיו עמי סדור של ד' תעניות. והזמין השי"ת לנו ישראל אחד שהיה עם הַעָרָב הרבה שנים, והיה עמו סדור כרך קטן בקצור. והעתקתי זה הקנטריס ממנו בי"ו לתמוז שנת התקצ"א [=1831] ליצירה. הודאות לשם שק"ק עדתינו יותר מג' מניינים, עם ספר תורה של המשיח צדקינו, ועמנו כהן ולוי, ולא חסר לנו שום דבר. יהי רצון מלפניך שתגיענו למחוז חפצינו לשלום".

בשנת 1831 הכתה מגפת דבר קשה בעיר בגדד, והפילה שם רבבות חללים. רבים מתושבי העיר ברחו אל הערים הסמוכות, וחלקם הגיעו אל העיר הית (Hit) שנמצאת על גדות הפרת מערבית לבגדד. את רושמה של העזיבה החפוזה אפשר לחוש בדבריו של שנדוך שנאלץ לכתוב בעצמו סדור תפילה, ומתפלל מעומק לבו לשוב למקומו בשלום.

אגב הדברים אנו גם לומדים שבעיר הית לא הייתה קהילה יהודית-רבנית מקומית, חוץ מיהודי אחד שדר שם בבדידות חברתית שנים רבות. בדף 9 כותב שנדוך באותיות זעירות את הדברים הבאים: "אמר הכותב מרדכי וזה כתבתי בר"ח מנחם יה"ל [=יהפכהו אלהים לטובה] התקצ"א. עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו […] המחכה לשם יתברך יעשה לו דבר פלא שיוכל לכתוב כתיבה דקה שאין עין כל אדם רואה אותה […] אמר הצעיר מרדכי […] ואני בעיר הית יע"א […] עם ק"ק עדתינו בגדאד יע"א, וארא בחלום נפתחו השמים".

בראש העמוד כתב שנדוך, "אמר הכותב מרדכי וזה כתבתי בר"ח מנחם יה"ל [=יהפכהו אלהים לטובה] התקצ"א." מתוך: סדר התפילות לי"ז בתמוז ולט' באב
הגדלת הכתב המזערי

שנדוך, המעתיק המוכשר, ניחן אם כן גם ביכולת לכתוב ולקרוא אותיות זעירות שלא כל אדם מסוגל לראות. ולכשנתבונן נראה שכמו שמאפיין את האנשים הגדולים הייתה לו את היכולת להבחין בפרטים קטנים ודקים, יחד עם גדלות הנפש להתבונן ולחזות בהוד השמים הנפתחים.

 

הצטרפו לקהילת "סודות כתבי היד העבריים"

 

כתבות נוספות

עולם שלם של כתבי יד דיגיטיליים מחכים לכם באתר "כתיב"

כשחייהם ומותם של שלושה דורות דחוסים לתוך סידור תפילה אחד

כתבי יד: הקסם שמסתתר בחתימת המעתיק

הנדוניה לא מספיקה? ערכו הגרלה לטובת הכנסת כלה

האמן היהודי שחזה בציוריו את זוועות הנאצים

הצצה לאוצרות השמורים בארכיון דיולה צילצר, הצייר שהתריע על סכנות הפשיזם והנאציזם באירופה

ככל הנראה אחד מהאיורים הראשונים של מחנה ריכוז נאצי, שנת 1933

מֶרִי צִילְצֶר, אלמנתו של הצייר היהודי-הונגרי דְּיוּלָה צִילְצֶר (שיש מאייתים את שמו גְּיוּלָה צִילְצֶר), הייתה זו שניהלה את העיזבון של בעלה לאחר מותו בשנת 1969. הארכיון הגיע לספרייה הלאומית ב-2002, שנה לאחר מותה של מרי. החומר העשיר שבארכיון מכיל בין היתר, תעודות אישיות, תצלומים, התכתבות עם אישים שונים, יצירות ספרות, ציורים ואיורים. באמצעות חומר זה נוכל להתחקות אחר חייו ויצירתו של האמן.

מרבית הציורים בארכיון הם ליתוגרפיות. להבדיל מציור, ליתוגרפיה אחת יכולה להתקיים ביותר מעותק מקורי אחד. עשיית שכפולים בעזרת השיטה הליתוגרפית כרוכה במאמץ. לכן, כל השכפולים הם מעשה ידי אותו האומן שהשתמש באותה אבן עליה הוא צייר כדי ליצור את כל השכפולים. לעומת זאת, לרפרודוקציות אין ערך של מקור.

 

"אופיום" מאת דיולה צילצר, ליתוגרפיה
"אופיום" מאת דיולה צילצר, ליתוגרפיה

 

דיולה צילצר נולד ב-1898 בעיר הבירה של הונגריה, בודפשט. צילצר היה צאצא למשפחת אומנים שכללה, בין היתר, את צייר חצר המלך הבווארי אנטל צילצר, את הפסלת היינלקה צילצר ואת הצייר המודרני פרידיש פרנק.

מאז שזכר את עצמו התעניין צילצר בהמצאות טכנולוגיות. אהבותיו הגדולות היו המכונות.

תעודה מהמוזיאון הטכנולוגי ההונגרי המלכותי שניתנה לדיולה זילצר על סיום קורס מפעילי מנועי גז בשנת 1920
תעודה מהמוזיאון הטכנולוגי ההונגרי המלכותי שניתנה לדיולה זילצר על סיום קורס מפעילי מנועי גז בשנת 1920

ב-1917, יחד עם עוד שניים מחבריו, טרוצר ומינץ, עבד צילצר לפתח טורפדו נשלט בעזרת גלי רדיו. בזמן המהפכה הרוסית, הצבא הרוסי העמיד מפעל לרשותם של שלושת הצעירים במטרה לבנות את המודל שלהם ולייצרו לשימוש צבאי, אך הרעיון לא יצא לפועל. המודל הפך לפטנט חשאי גרמני ומאוחר יותר שימש כבסיס לחידושים טכנולוגיים, כגון החייגן של מכשירי הטלפונים ומערכת השליטה של טילים שפותחו במדינות אחרות.

 

הצייר דיולה צילצר בחדר עבודתו, צילום: אנדרה קרטס
הצייר דיולה צילצר בחדר עבודתו, צילום: אנדרה קרטס

 

בהיותו יהודי, לא יכול היה צילצר להמשיך את לימודיו האקדמיים בהנדסת מכונות עקב הנומרוס קלוזוס. ב-1919 הוא ברח מפני הטרור של לאומנים הונגרים לעיר טְרִיאֶסְטָה שבאיטליה. שם, לצד הנהגת בית חרושת שפתח עם שותפיו, החל לצייר. כתוצאה מכך הלך ללמוד ציור במינכן בבית ספרו של הצייר הגרמני המפורסם האנס הופמן בין השנים 1923-1922.

צילצר, שהצטייד בתעודה מעידה על היותו נוצרי בטריאסטה, שב לבודפשט ונרשם לאקדמיה לאומנויות ב-1924. כשנודע לסגל האקדמי, כי הוא ממוצא יהודי, הודח מהאקדמיה "כחסר כישרון". על אף השפלה זו, פרסם את אוסף הליטוגרפיות שלו בשם "קליידוסקופ" (Kaleidoskop) ב-1924. פרסום זה חולל הצלחה רבה שאפשרה לו לעזוב סופית את הונגריה. הוא חי בפריז בין השנים 1932-1924, שם הוא עבד עבור כתב העת Clarté והעיתון היומי L'Humanité הצרפתיים ששימשו את המפלגה קומוניסטית בצרפת. הוא היה חברו של הסופר והפובליציסט הצרפתי אנדרי ברביוס.

החל מ-1929 יצירותיו של צילצר נושאים אופי אנטי-פשיסטי המופנה כנגד משטריהם של היטלר ושל מוסוליני. ב-1932 הציג בתערוכה באמסטרדם את האלבום "גז" (Gaz), אלבום שכולו מחאה בשימוש בגז כאמצעי לחימה נגד אוכלוסייה אזרחית. באותה שנה, בעקבות ההצלחה, האוסף הוצג גם בארה"ב.

צילצר, אומן סוציאליסט שסבל מאנטישמיות מאז צעירותו, הביע את השקפת עולמו ודעותיו הפוליטיות בציוריו. הוא הקדים את זמנו והציג את זוועות מלחמת עולם הראשונה כאזהרה למלחמה עתידית אליה השלטונות הפשיסטיים עלולים להוביל כבר בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20.  האלבומים "קליידוסקופ" ו"גז" שפורסמו ב-1924 וב-1932 עוסקים בנושא זה. מעבר לכך, מרשימים ציוריו המבקרים את אכזריותה של המפלגה הנציונל-סוציאליסטית, כמו ציורי מחנות הריכוז שלו מתחילת שנות השלושים.

 

תמונת השער של האלבום "קליידוסקופ" מאת דיולה צילצר, שנת 1924
תמונת השער של האלבום "קליידוסקופ" מאת דיולה צילצר, שנת 1924

 

גז - מאת דיולה צילצר
אחד האיורים מהאלבום "GAZ" של זילצר מ -1934

 

מחנות ריכוז הם אינם המצאה של המנגנון הנאצי בגרמניה. המחנות שהקימו הבריטים בדרום אפריקה בזמן מלחמת הבורים שראשיתה בסוף המאה ה-19 ואף הגוּלאַג הרוסי כמערכת עונשין באמצעות עבודת כפייה, קדמו לכך. מחנה הריכוז הראשון בשטחי גרמניה הוקם בדכאו לאחר עלייתו של היטלר לשלטון ב-1933 ונועד למתנגדים לשלטון הנאצי ולאנשים מקבוצות חברתיות לא רצויות, כגון מחוסרי בית, הומוסקסואלים וכו'.

 

צילצר דיולה: איור של מחנה ריכוז משנת 1933
צילצר דיולה: איור של מחנה ריכוז משנת 1933

 

שני איורים של מחנות ריכוז משנת 1933. האיור התחתון שימש כעמוד השער של הספרון "נשים וילדים תחת צלב הקרס" שהוא אוסף ידיעות ודוחות עובדתיים על הטרור והדיכוי ברייך השלישי שהתפרסם בשפה האנגלית ב-1936 בניו-יורק, ארה"ב.
שני איורים של מחנות ריכוז משנת 1933. האיור התחתון שימש כעמוד השער של הספרון "נשים וילדים תחת צלב הקרס" שהוא אוסף ידיעות ודוחות עובדתיים על הטרור והדיכוי ברייך השלישי שהתפרסם בשפה האנגלית ב-1936 בניו-יורק, ארה"ב.

 

צילצר, שהשתייך לזרם האקספרסיוניסטי, מחה בגלוי ובזעם נגד האידאולוגיה הפשיסטית וקרא להתאגדות נגד האימה הנאצית על ידי פרסום ציורים אלה כבר ב-1933.

"שיחת השלום" של היטלר הקורא למלחמה. קריקטורה משנת 1934
"שיחת השלום" של היטלר הקורא למלחמה. קריקטורה משנת 1934

 

"הבה נחלק אותו" - מוסוליני והיטלר מתחלקים. 1935
"הבה נחלק אותו" – מוסוליני והיטלר מתחלקים. 1935

ב-1932 צילצר עבר לגור בארה"ב, הוא טייל לאורכה ולרוחבה של מדינתו המאמצת במשך שנה שלמה, והמשיך לצייר.

מכתב המלצה מבניו של ג 'פ. פוטנאם שנמסר לזילזר בנוגע לאזרחותו בארה"ב. 1934
מכתב המלצה מבניו של ג 'פ. פוטנאם שנמסר לזילזר בנוגע לאזרחותו בארה"ב. 1934

 

כרטיס ביטוח הלאומי האמריקני של צילצר דיולה
כרטיס ביטוח הלאומי האמריקני של צילצר דיולה

 

גיולה זילצר ככל הנראה בסוף שנות ה -30
גיולה זילצר ככל הנראה בסוף שנות ה -30

ב-1939 עבר להוליווד, שם הוא עבד בתעשיית הקולנוע. שם, כמנהל אומנותי, עיצב סטים של סרטים מפורסמים. לצד פעילותו בתחום הקולנועי, הוא המשיך לתרום לפטנטים אחדים, כגון ה-Visi-Recorder, ספר צעצוע לילדים וחניה תת קרקעית עם מקלט.

מערך במה שתוכנן וצויר על ידי צילצר עבור סרט הקולנוע "חייו המאושרים הקצרים של פרנסיס מקומבר"
מערך במה שתוכנן וצויר על ידי צילצר עבור סרט הקולנוע "חייו המאושרים הקצרים של פרנסיס מקומבר"

 

ספר צעצועים עם פטנט לילדים שעיצב צילצר
ספר צעצועים עם פטנט לילדים שעיצב צילצר

 

אזור חניה תת-קרקעי סלילי עם מקלט שתכננו על ידי דיולה צילצר, קובאץ' ווויליגר
אזור חניה תת-קרקעי סלילי עם מקלט שתכננו על ידי דיולה צילצר, קובאץ' ווויליגר

 

גרסה אחרת של אותו מקלט כמו שלמעלה. נקראה "חניון מוגן מהתקפות אוויריות"
גרסה אחרת של אותו מקלט כמו שלמעלה. נקראה "חניון מוגן מהתקפות אוויריות"

 

הלוגו של ה-VISI RECORD, פטנט מאת צילצר
הלוגו של ה-VISI RECORD, פטנט מאת צילצר

 

תעודת חבר המכון לממציאים אמריקאים שניתנה לדיולה צילצר
תעודת חבר המכון לממציאים אמריקאים שניתנה לדיולה צילצר בשנת 1940

בתום מלחמת העולם השנייה ביקר צילצר באירופה והסתובב בפריז ובבודפשט עד 1950. ב-1954 הוא עבר למקום מגוריו הסופי, ניו יורק כדי להתמחות בהכנת חיתוכי עץ צבעוניים ושיטות חדשות של הדפסת סטנסילים. בניו יורק הוא עבד עבור רשתות הטלוויזיה NBC ו-Cinerama, המשיך לצייר ולערוך תערוכות פרטיות בין השנים 1960-1963. היו לו גם ניסיונות לכתיבת פרוזה, כגון הנובלה "חף מפשע באמריקה" וכו'.

 

ציור שמן מאת דיולה צילצר
ציור שמן מאת דיולה צילצר

 

דיולה צילצר באטלייה שלו בערך ב- 1943
דיולה צילצר באטלייה שלו בערך ב- 1943

 

לאורך חייו הסוערים הכיר והתכתב דיולה צילצר עם אנשי שם רבים מתקופתו, ביניהם הסופר והפובליציסט אפטון סינקלר, הבמאי הצרפתי ז'אן ויגו, הצייר המקסיקני דייגו ריברה והצייר היפני מונקטה שיקו, שחקן הקולנוע גריגורי פק, הסופרים רומן רולן ואיליה ארנבורג, הפסל הרומני קונסטנטין ברינקוש, הפייטן ההונגרי יוז'ף אטילה, אלי ויזל ועוד רבים. גם המדען אלברט איינשטיין זכה לקבל מצילצר עצמו אוסף ציורים. על כן מעיד מכתב התודה שאיינשטיין כתב לאומן בעת תחילת הפלגתו בספינה מבלגיה ב-26.03.1933.

רישומים באתר "My Heritage" מצביעים על כך שדיולה היה נשוי לאירנה פ' קלוג. לאחר גירושיהם הוא התחתן עם מרי (פוקס) פיטייל. מרי פגשה את דיולה בארצות הברית, לשם עברה לאחר מות בעלה הראשון קלמן פיטייל, שנפל במהלך מלחמת העצמאות של ישראל בשנת 1948. מידע זה מבוסס על טניה רובינשטיין-הורוביץ מדיסלדורף, גרמניה. אביה של טניה היה בן דודו של קלמן פיטייל.

 

Henry Miller
"… אני שמח שמצאת אישה – אישה אמיתית! …." כותב הנרי מילר לצילצר בשנת 1956. נכתב כנראה בקשר למרי

הסידור והרישום הקטלוגי של ארכיון דיולה צילצר התאפשרו בעזרת הסיוע הנדיב של קרן ליר.

השואה: מסמכים, מאמרים, תמונות, ספרים ועוד

כתבות נוספות

"המכתב מוחזר לשולח: מועצת היהודים איננה קיימת עוד"

"עַל בַּאבִּי-יָאר אֵין יָד וְאֵין מַצֶּבֶת" – הגרסה הלא מצונזרת בכתב ידו של יבטושנקו

המשורר שחולץ במטוס מיערות הפרטיזנים

מי באמת חיבר את התפילה לשלום המדינה?

פתק שנתגלה לאחרונה בארכיון עגנון הוא 'האקדח המעשן' בוויכוח הנמשך כבר יותר משלושים שנה.

שבועיים לפני ראש השנה של שנת תש"ט (20.9.1948) פורסמה בעיתונים "הארץ' ו-'הצופה' תפילה חדשה  "תפילה לשלום ישראל" שבכותרתה נאמר  כי "הרבנים הראשיים לארץ ישראל  א"י הרצוג ורב"צ עוזיאל יסדו ותיקנו… את התפילה הזאת להיאמר בכל בתי הכנסת בארץ ובתפוצות"….".

בתחתית הטקסט,מתחת לתפילה הוסיפו משפט "מוסרים לנו שעל פי הרב הראשי הרצוג השתתף גם הסופר ש"י עגנון בניסוח התפילה".

שני המשפטים שצוטטו היו בסיס לדיון ארוך שנמשך יותר משלושים שנה בשאלה-מיהו מחבר התפילה? האם שני הרבנים הראשיים? האם ש"י עגנון? האם שלושתם ביחד?

התפילה שפורסמה בחודש אלול תש"ח (ספטמבר 1948) לא הייתה התפילה הראשונה שנכתבה לכבודה של המדינה הצעירה.

שלוש תפילות קדמו לתפילה זו:

את התפילה הראשונה חיבר הרב ראובן כ"ץ, מי שהיה הרב הראשי של פתח-תקווה, בלילה שבו התקבלה באו"ם תוכנית החלוקה (29.11.1947);

התפילה השנייה חוברה על ידי הרב איסר אונטרמן, מי שהיה הרב הראשי של תל-אביב, ביום שבו הוכרזה המדינה. את התפילה הוא כתב בזמן מקביל לטקס הכרזת העצמאות שהתקיים במוזיאון תל-אביב;

התפילה השלישית נכתבה על ידי הפרופ' לספרות דב סדן, במוצאי שבת שלאחר הכרזת המדינה. התפילה הרביעית, היא זו המוכרת היום והנאמרת בבתי הכנסת נכתבה ארבעה חודשים מאוחר יותר.

בשנת ה-35 למדינה פרסם החוקר הד"ר דוד תמר מאמר גדול בעיתון 'מעריב' שבו העלה לראשונה את הדעה כי הסופר ש"י עגנון הוא מחבר התפילה לשלום המדינה.

היסוד למאמרו היה צילום (לא מקור) כתב-יד של עגנון לתפילה לשלום המדינה אשר אותו מצא בארכיון עגנון בספריה הלאומית.

עבור החוקר הירושלמי מציאת הצילום הייתה הוכחה חד-משמעית שאין לערער עליה. נגד מאמרו של  הד"ר תמר נכתבו מאמרים לא מעטים, אך במרוצת השנים,בעיקר כיוון שהרבה לכתוב על כך בעיתונות היומית השתרשה בקרב רבים הדעה כי אכן עגנון הוא מחבר התפילה.

התמיהות והקושיות שעוררו כותבים רבים וביניהם מאיר חובב שהיה מזכירו של עגנון, החוקר הד"ר חן מרחביה ואחרים נדחו תמיד בטענה "כתב היד של עגנון הוא הוכחה ניצחת".

אלא שהתמונה החלה להשתנות ב-1998 בעקבות פגישה שלי עם הרב שמואל הכהן אבידור בביתו בקבוצת שילר. באותה פגישה לילית ארוכה הציג בפני הרב אבידור-הכהן מעטפה ממשרדו הרשמי של הרב הראשי לישראל, הרב הרצוג ועליה היה כתוב "תפילת המדינה כפי שהעתיקה ותקנה מר עגנון בכתב ידו".

בתוך אותה מעטפה היה מונח כתב היד המקורי והשלם של התפילה אותה העתיק הסופר הנודע ואשר צילום חלקו של אותו כתב-יד נמצא בארכיון עגנון.

מיד עלתה השאלה: ממי העתיק עגנון?

התשובה הראשונית לכך נמצאה זמן מה לאחר מכן כאשר הצלחתי לאתר את כתב היד המקורי של התפילה לשלום המדינה, כתב היד של הרב הראשי הרצוג הנמצא היום במוזיאון היכל שלמה.

אך מניין שהרב הרצוג הוא הראשון ועגנון הוא השני אשר רק העתיק את התפילה?

תשובה חד-משמעית לכך נמצאה בעדותו הישירה של הרב הרצוג שכתב במאמר שפרסם בשנת העשור למדינה, בשנה שבה נפטר: "תודה לאל זכינו לכך שבמדינת ישראל-שהיא כפי שכיניתיה בנוסח התפילה שיסדתי 'ראשית צמיחת גאולתנו' יש צמיחת קרן למשפט תורתנו הקדושה".

עתה כבר ברור,הרב הרצוג מעיד כי הוא זה שחיבר את התפילה לשלום המדינה. מכאן עולה שאלה נוספת: מדוע העתיק ש"י עגנון את התפילה שכתב הרב הרצוג?

התשובה לכך נמצאת בתחום ההלכתי ובתחום העובדתי.

כאשר פרסם דוד תמר את מאמרו הראשון הוא הסתמך וציטט מכתב שכתב הרב יעקב גולדמן, שהיה מזכירו של הרב הרצוג, מכתב שהופנה אל הגב' אמונה ירון,בתו של ש"י עגנון. במכתבו משנת תשל"ה, הנמצא גם כן בארכיון עגנון בספריה הלאומית, מעיד הרב גולדמן, בתשובה לשאלת הגב' ירון, על ההתרחשות בחודש אב תש"ח כאשר הרב הראשי הרצוג "כתב תפילה ואני הבאתי אותה לאבא ז"ל (ש"י עגנון) והוא ביקשני לחזור למחרת היום וימציא לי את הערותיו. למיטב זכרוני אבא לא שינה הרבה"…

על יסוד מכתב זה,שנמצא עוד בטרם גילוי כתב-היד של הרב הרצוג נבנתה תפיסה שלמה כי צילום כתב-יד מהארכיון ומכתבו של הרב גולדמן 'מוכיחים' את מקומו ובלעדיותו של עגנון בחיבור התפילה. אלא שלפני שבועות אחדים נמצא בארכיון עגנון 'האקדח המעשן' שהוכיח באופן מוחלט כי הרב הרצוג ולא עגנון הוא מחבר התפילה לשלום המדינה.

במכתב מיום כ"ה אב תש"ח כותב הרב הראשי הרצוג לסופר ש"י עגנון "מכמה מקומות בתפוצות פונים אלי בדרישה לתקן תפילה במקום 'הנותן תשועה. אחינו שבגולה נותנים עינם בי ואני נותן עיני בך,כי עמך השירה והסגנון, ואתה ירא את ה' מנעוריך וכשר והגון לתקן תפילה. מכל מקום אני שולח לך נוסחה קצרה שחיברתי בתור 'קרש קפיצה' או מצ"ע (מצד עצמו)".

מכתב זה,שנלווה לכתב-היד של הרב הרצוג, מאשר באופן מוחלט וחד משמעי כי הרב הראשי לישראל הוא מחבר התפילה לשלום מדינת ישראל.

שתי השאלות שנותרו לבירור הן:

מדוע העתיק הסופר עגנון את התפילה שחיבר הרב הרצוג?

מה היו תיקוניו בתפילה לאחר שקרא את כתב-היד של הרב הרצוג?

ההעתקה נעשתה מטעמים הלכתיים על יסוד 'איסור מחיקה' משמע שאין למחוק בטקסט מקודש. כיוון שהרב הרצוג כתב תפילה הרי שתיקונה יכול להיעשות לא באמצעות מחיקות בטקסט אלא רק באמצעות שינוי או תוספת בעת העתקה.

סיבה פרוזאית היא שכתבי היד של הרב הרצוג ושל ש"י עגנון היו, ועדיין, קשים לקריאה. האם הכניס עגנון תיקונים בכתב היד של הרב הרצוג כפי שציפה וביקש ממנו? השינויים היו מזעריים, כפי שהעיד הרב גולדמן במכתבו, ואת רובם דחתה מועצת הרבנות הראשית כאשר אישרה את הנוסח שהביאו שני הרבנים הראשים הרצוג ועוזיאל.

בואו לטוס בספינת האוויר "שוורץ"

המסמכים שמספרים את סיפורו של הממציא היהודי הנשכח של הצפלין

ספינת האוויר של דוד שוורץ

דוד שוורץ נולד בקאסטנהלי שבהונגריה בשנת 1850. כשהתבגר, עסק למחייתו בסחר עצים בקרואטיה. הייתה לו משיכה לטכנולוגיה, ובעזרת הסקרנות והידע הרב שצבר עמל על שיפור מכונות לכריתת עצים. לאחר שהתגלגל לידיו ספר בנושא מכניקה, נפתח בפני סוחר העצים עולם חדש של תוכניות, חישובים מדעיים והמצאות.

אחד מחלומותיו של שוורץ היה להמציא מכונה שתאפשר לאדם להגיע לשחקים. הוא דימה בראשו מכונת תעופה הניתנת לשליטה ולניווט ליעד מבוקש. כדורים פורחים היו תלויים ברוחות כדי לכוון אותם, דבר שפגע קשות ביכולת של המטיס לנווט את הכדור הפורח כרצונו. אבל במחצית השנייה של המאה ה-19 נעשו מספר ניסיונות לפתח כדור פורח או ספינת אוויר ניתנים לניווט. נעשו ניסויים בגז, קיטור, דלק ומנוע חשמלי.

 

דוד ומלאניה שוורץ

 

שוורץ הבין שספינות האוויר הללו היו קטנות וקלות מדי. הוא טען שיש לבנות את כלי הטיס החדש בצורה יציבה ומחומרים חזקים יותר, טענה שזיכתה אותו בלעג מצידם של ממציאים אחרים. זה לא עצר אותו. שוורץ צירף מספר עקרונות יחד כדי להרכיב דגם מוצלח יותר מזה שנעשה עד אז. המעטפת (הבלון) הייתה עשויה מאלומיניום והיה לה שלד פנימי ממתכת.

ב-1890 פנה שוורץ למשרד ההגנה האוסטרי כדי לעניין את אנשיו בתוכניותיו, אך הצעתו נדחתה. הנספח הצבאי הרוסי בוינה דווקא התעניין ברעיון, ושוורץ החליט לפנות לרוסיה.

הוא עבד בסנט פטרסבורג במשך שנתיים. בעיות חמורות בתהליך מילוי המעטפת בגז עיכבו את התקדמות הפיתוח. שני הצדדים הסתכסכו והוצא צו מאסר נגד שוורץ. הוא ברח לברלין.

בברלין חבר שוורץ אל מנהל מפעל אלמיניום בשם קרל ברג. גם בברלין העבודה הייתה איטית והתקציבים הלכו ונגמרו. מה ששינה את התמונה עבור שוורץ היה העניין הרב שהביע שר המלחמה הפרוסי. הוא הציע את שדה האימונים טמפלהוף שמחוץ לברלין. בנוסף לכך, זכה שוורץ למימון נוסף – הפעם מהמדינה הגרמנית. ב-1896 ספינת האוויר שלו כבר עמדה מוכנה, אך הייתה בעיה להשיג גז באיכות המתאימה הנדרשת להעלאה.

ספינת האוויר של שוורץ

שוורץ נסע לוינה בתחילת 1897 ולאחר זמן קצר התבשר על השגת הגז המתאים לספינת האוויר שלו. הוא קיבל מברק נוסף ממשרד המלחמה, בו נודע לו על תוכניות לטיסת מבחן בנוכחות הקיסר וויליאם השני. אם יצליח הניסוי, המדינה תרכוש ממנו את הפטנט. הבשורה המשמחת הייתה קשה מדי עבור שוורץ שסבל מבריאות ירודה. הוא מת מהתקף לב כשהמברק עדיין בידו.

אלמנתו של שוורץ, מלאניה, התאמצה להוציא את המצאת בעלה לעולם. במשך קרוב לשנה היא חיפשה טייס ניסוי שיהיה מוכן להסתכן בטיסת ספינת האוויר הנסיונית. רק בנובמבר הסכים מכונאי צבאי גרמני, ארנסט ינגלס, להטיס את המכונה החדשה. מזג האוויר היה גרוע ובכל זאת נעשתה טיסת המבחן. ספינת האוויר עלתה לגובה 100 מטר והמשיכה להמריא. היא עברה מעל בתי ברלין אבל אז התנתקה חגורת המנוע מהפרופלור. הטייס שחרר חלק מהגז כדי להחזיר את הספינה לקרקע, אך היא התהפכה והתרסקה. במזל יצא הטייס ללא פגע.

 

ספינת האוויר לאחר ההתרסקות

 

בימים שלאחר מכן הגיעה ההתייחסות התקשורתית לניסוי. היו טענות רבות שדגמו של שוורץ לא ראוי לטיסה. אחרים טענו שהוא דווקא היה מוצלח, והיה פשוט צריך להגן יותר על רצועות המנוע מפני רוחות. מלאניה שוורץ ניסתה למכור את התוכניות למשרד המלחמה האוסטרי, אבל הם כבר לא היו מעוניינים.

הרוזן פרדיננד פון צפלין, גנרל משוחרר, מהנדס וחובב אווירונאוטיקה היה בין הצופים בניסוי הכושל. הוא דווקא התרשם מהניסוי וניסה לצרף אליו את קרל ברג לעבודה בחברה לייצור ספינת אוויר שהקים. ברג היה כבול בחוזה מול משפחת שוורץ ולא יכול היה לשתף פעולה וידע ללא ויתור המשפחה.

לפי כתבה בעיתון דאר היום, יום שלישי, ה-15 במאי 1928, צפלין נפגש פעמים רבות עם מאלניה שוורץ, שמע על פרטי התוכניות ואף עיין בהם. לפי מה ששמע ולמד, הוא בנה ספינת אוויר משל עצמו. כותב המאמר כנראה לא ידע זאת אך צפלין החליט לרכוש ממשפחת שוורץ את הזכויות על התוכנית, את כל הרישומים ואת שיתוף פעולתו של קרל ברג.

לחצו על התמונה לכתבה המלאה שפורסמה ב"דאר היום,, 15 במאי, 1928

החוזה בין צפלין לאלמנתו ויתומיו של דוד שוורץ נחתם ב-10 בפברואר 1898. לפי ההסכם, על צפלין היה לשלם 15,000 מרק במספר תשלומים.

 

החוזה בין צפלין לאלמנתו ויתומיו של דוד שוורץ

 

עם הזמן נשכח, בכוונה או שלא בכוונה, שמו של הממציא המקורי דוד שוורץ. ספינות האוויר שבנה ושכלל צפלין נקראו על שמו של הרוזן.

בסוף שנות ה-30 נודע לאברהם שבדרון על מסמכי החוזה שבין צפלין למשפחת שוורץ הנמצאים אצל סוחר בשוויץ. שבדרון התפרסם בזכות האוסף העצום של אוטוגרפים ופורטרטים שאסף ותרם לבית הספרים הלאומי. הוא המשיך לאסוף כתבי יד ופריטים מיוחדים עבור הספרייה גם לאחר מכן, והבין את החשיבות בהשגת החוזה של צפלין עבור הספרייה. הסכום שדרש הסוחר השוויצרי היה גבוה מדי. הוא פנה לגורמים שונים לבקשת המימון ולבסוף קיבל תקציב הולם מפנחס רוטנברג נשיא הועד הלאומי.

החוזה נמצא כיום בארכיון הספרייה הלאומית ועימו מספר מסמכים נוספים. ביניהם נמצאת חשבונית ששלח מר הס, סוחר העתיקות מברן, לשבדרון, על סך 50 ליר"ש בתוספת 2.5 לירות דמי טיפול.

נוסף גם מכתב ממנו בו הוא מודה לשבדרון על הצ'ק שקיבל ומביע את שמחתו על שהמסמכים הגיעו ליעדם. הוא מוסיף שלצערו לא הצליח לברר יותר על מקורותיו של המסמך.

כיום ספינות האוויר נקשרות בתודעה לרוזן צפלין. כמאה ועשרים שנה אחרי, ספינות אוויר לעתים עדיין מכונות צפלינים. שמו של דוד שוורץ נשכח, ורק מעט חוקרים יודעים על קשריו להמצאה האווירית החשובה.

בהונגריה, ארץ הולדתו, לא שכחו ובשנת 1948 ולאחר מכן ב-1967 הנפיקו בול לכבודו.

 

 

עיריית קאסטנהלי, כפר הולדתו של דוד שוורץ, הרימה לכבודו שלט זכרון על הבית שבו הוא נולד.

שבדרון כתב בסיכומו את האירועים כי "הכנפיים שהעלו גנרל גרמני לשחקים, הומצאו על ידי מוחו של יהודי."

תודה לחיה מאיר-הר מנהלת אוסף אדלשטיין בספרייה הלאומית על עזרתה בתרגום החומר הגרמני.

 

כתבות נוספות

הארי פוטר ואבן היהודים

התכתבות חידתית בין אלברט איינשטיין למשפטן מבני ברק

אחת ולתמיד: האם סילבסטר היה אנטישמי?