מיקרוגרפיה -– אמנות הציור באותיות

על הסיפורים, הסמלים וטבעו של האלוהים המסתתרים בין האותיות

הצטרפו לקהילת "סודות כתבי היד העבריים"

 

אף כי כתיבה בכתב זערורי, מוכרת כבר למן האלף השני לפנה"ס בתרבות השומרית על לוחות טין שגודלם כ- 3 ס"מ ובתיאורו של ההיסטוריון הרומי פליני שחי במאה הראשונה, "מיקרוגרפיה" הפכה שם המושאל לאמנות יהודית ייחודית היוצרת את קווי המתאר של עיטורים בכתיבה זערורית.

כתבי יד עבריים של התנ"ך מעוטרים לעתים קרובות במיקרוגרפיה, אמנות סופרים יהודית יחודית היוצרת את קווי המתאר של צורות בכתב זעיר. הטקסטים ששימשו ליצירת המיקרוגרפיה נלקחו בדרך כלל מהמסורה, טקסט לקסיקאלי בעיקרו ששימש כדרך לייצב ולשמור על דיוק הטקסט המקראי.

עריכת המסורה החלה כנראה בסביבות המאה השביעית עד תחילת המאה השמינית לספירה. הדוגמאות המוקדמות ביותר לעיטורים במיקרוגרפיה מצויים כבר בכתבי היד המקראיים המזרחיים המוקדמים ביותר ששרדו. אלו מעוטרים בעיצובים גיאומטריים הכוללים מבנים, בעיקר קשתות.

First Gaster Bible, סביבות המאה העשירית/האחת-עשרה, כתב היד שמור בספרייה הבריטית

 

צורות עיטוריות הנוצרות מטקסט הופיעו גם בכתבי יד מן העת העתיקה והקלאסית ושימשו בטקסטים של שירה. לפיכך עיטור זה נקרא "כרמינה פיגורטה" – שירה בצורה.

עצם השימוש בטקסט ליצירת צורות גרם  לחוקרים להציע ש"כרמינה פיגורטה" היתה מקור חזותי שהשפיע על התפתחות המיקרוגרפיה הידועה לפיכך במחקר גם  כ"מסורה פיגורטה." עם זאת, כמה הבדלים מהותיים מערערים את תקפותה של השערה זו. החשוב ביותר הוא, שבעוד שבמיקרוגרפיה יצירת הצורה נעשית ע"י כתיבת הטקסט על קו מיתאר הצורות, הרי שב"כרמינה פיגוראטה" הצורה הרצויה נוצרת בכתיבת שורות טקסט האחת מתחת לשנייה בתוך קווי המתאר באורכים שונים.

בנוסף, הצורות הנוצרות בכרמינה פיגורטה, הן המחשה חזותיות של תוכן השיר, ולפיכך יש קשר ישיר בין הטקסט היוצר לבין הדימוי. למרות שקיימות מספר מיקרוגרפיות הדומות בצורת יצירתן לקרמינה אין קשר ישיר בין העיטור הנוצר והטקסט היוצר.

קנטאור, צרפת, כתב יד השמור בספרייה הבריטית.

 

לעומת זאת, כמה היבטים של האמנות האסלאמית מעידים על היות אמנות זו המקור החזותי העיקרי והמשפיע ביותר לעיטור בכתבי יד עבריים, כולל המיקרוגרפיה. דן פגיס, הציע כי הדגש האסתטי והתחכום הפורמלי בקליגרפיה היהודית, בשילוב עם מסורת המסורה, סיפקו פלטפורמה מוכנה לקליטת ההשפעה הקליגרפית האסלאמית וזו אכן ניתנת להשוואה כבר בכתבי היד המוקדמים ביותר.

בספרי תנ"ך עם מסורה נעשה שימוש בשני גדלי כתב על אותו עמוד: הטקסט המקראי כתוב בשניים או שלושה טורים באותיות כתב מרובע, וטקסט המסורה מוכנס בכתב מיקרוגרפי, בכתב הקרוי "חצי מרובע" שנכתב בין העמודות ובשוליים העליונים והתחתונים של העמוד. בספרי המסורה הספרדיים כתב המיקרוגרפיה  בדרך כלל אינו גדול ממילימטר, ולעתים לא ניתן להבחין בקלות שהעיטור נוצר על ידי כתב. בספרי תנ"ך או חומשים אשכנזיים לעומת זאת, כתב המיקרוגרפיה גדול בהרבה ונקרא בקלות.

תנ"ך סאסקס, ספרד, מאה השלוש-עשרה, כתב היד שמור בספרייה הבריטית

 

חומש יונה, גרמניה, המחצית השנייה של המאה ה-13. כתב היד שמור בספרייה הבריטית

 

הדעה הרווחת במחקר הייתה שמאחר ולא מצוי קשר ישיר בין העיטור במיקרוגרפיה לבין הטקסט שהוא מעטר, למעט בכתבי יד מאוחרים מימי הביניים ואף זאת לעתים רחוקות, אין כל צורך לקרוא את הטקסט המיקרוגרפי במלואו.

בשנים האחרונות, הוצע שקריאת טקסט המיקרוגרפיה הוא הכרח מתודולוגי מאחר שהוא לא רק מעמיק את הבנתנו את מאפייני הכתיבה של הסופר, אלא גם את מאפייני תזרים הכתיבה בו יוצר הסופר את הצורות העיטוריות. אלה, בתורם, יכולים לחשוף את המתאם בין הטקסט היוצר לבין התמונה שהוא יוצר.

 

חומש צנעא, תימן, שנת 1469. כתב היד שמור בספרייה הבריטית

 

כתב יד מפואר זה מתימן, משנת 1469, הידוע בשמו גם כ"חומש צנעא", כולל עמודי שטיח מעוטרים בהשראת המסורת האמנותית האיסלאמית.

במפתח עמודי השטיח יש עיצוב דומה; עם זאת, ישנם הבדלים קלים בפריסה של קישוטים באלמנט המיקרוגרפיה המרכזי. כל דף שטיח כולל עיטור מיקרוגרפי היוצר ורדה במרכז מוקף שני מעגלים קונצנטריים. ביניהם, חמישה זוגות של דגים השוחים בתנועה מעגלית. העיגול במרכז מוחזק על ידי משולש המייצג הר כבחלק העליון והתחתון. הרקע מלא בעיטור פיליגרן בשחור ואדום. העיטור עצמו משקף  מושגים קוסמולוגיים אסלאמיים המתארים את השמש במרכז, ואחר כך את הים ואת הארץ.

הקריאה במיקרוגרפיה מגלה שהתדמית נוצרה בתהילים קי"ט הדן על היחס בין האדם לתורה. מאחר והתורה נתפסת כתבנית שרטוט היקום, אפשר שעיטורים אלו מצביעים על קשר סימבולי בין צורה לטקסט יוצר. הקשרים סימבוליים אכן מצויים בבסיס עיטורי מיקרוגרפיה כבר בכתבי יד מזרחיים כפי שהראתה החוקרת רחל מילשטיין.

בשלושה מקרים מופיע עיטור במיקרוגרפיה גם בכתבי יד שאינם של התנ"ך: הגדת ריילנס, הגדת מוקטה ומחזור המיקרוגרפיה הקטלאני השמור בספרייה הלאומית.

המחזור מהווה דוגמא ייחידאית לכתב יד של תפילה המעוטר במיקרוגרפיה וכולל עשרים ושלושה עמודים שלמים של עיטור. הטקסט היוצר את העיטור המיקרוגרפי בכתב יד זה הוא ברובו תהילים. היכולת לעקוב בקלות אחר הטקסט הנהיר והפרשנויות הרבות על הטקסט איפשרו בייתר קלות לזהות את הקשר שיצר הסופר בין תמונה לטקסט היוצר עצמו. דוגמא ברורה לכך הינה דף 5א המתארת כלב תופס ארנב בעקבו הנוצר מתהילים כ"ב. המזמור מתאר דמות מעונה וסובלת שאויבים המשולים כלב ואריה רודפים את הדובר ומצפים למותו. באמנות היהודית עם ישראל הנרדף הומשל פעמים רבות לצבי או לארנב הניצוד.

מחזור קטלוניה, ספרד, שנת 1280 בערך. כתב היד שמור בספרייה הלאומית

 

בדף 3א, מתוארת מנדורלה המקיפה שושן בעל ששה עלי כותרת. ארבע ציפורים ארוכות צוואר מקיפות את המנדורלה. המודל העולה בעיני המתבונן, היא זו של "מאיסטאס דומיני" – האל בתפארתו, המתאר את מלכות האלוהים על פני האדמה.

באמנות הנוצרית, תיאורים אלה מבוססים על תיאורי כס האלוהים בספרי שמואל, יחזקאל והאפוקליפסה ליוחנן. באיקונוגרפיה זו, ישו מוצג ישוב על כס מלוכה מוקף מנדורלה, אשר מוחזקת בארבע פינותיה על ידי ארבעה מלאכים או על ידי ארבעת השליחים. המנדורלה, שהיתה סמל ידוע בעולם העתיק, נוצרה על ידי שני מעגלים חופפים חלקית, המסמלים את האינטראקציה ואת ההדדיות בין העולם מעל לבין העולם שמתחת:  של אלוהים ושל האדם. צורת שקד זו, שימשה באמנות הנוצרית כאמצעי לתאר דמות בכל תהילתה, והן מופיעות סביב ישו ביום הדין האחרון וסביב הבתולה. תיאור מרכזי זה נפוץ באמנות הנוצרית מהמאה השישית ואילך.

 

ישו בתפארתו

 

תיאור האל בתפארתו היה נפוץ על חזיתות הכנסייה ובכתבי יד בזמן הפקת המחזור . סופר המחזור הקטלאני, שניתן להראות שהיה גם המסרן והאמן של כתב היד, ושניתן להציע שעבד בבית מלאכה נוצרי ידוע בברצלונה, השתמש במודלים שהכיר בבית המלאכה. מודלים נוצריים אלו רוּקנו מתוכנם הנוצרי והם שימשו ככלי פולמוסי נגד הנצרות עצמה. להבנת משמעות הדימוי חשובים השינויים שביצע במודל הנוצרי והטקסט בו בחר להשתמש ליצירת הדימוי.

בדימוי בדף זה, הסופר השתמש בתהילים קמ"ה המהווים את עיקר גוף פסוקי "אשרי יושבי ביתך", המזמור החשוב ביותר בפסוקי דזמרה. ליצירת המנדורלה כפל הסופר את פסוקים טו-טז בצידה השמאלי. מאמץ כוריאוגראפי זה של ניתוב הטקסט הביא ליכולתו להכניס במרכז הכתר העליון את קיצור שם ההוויה המופיע בראשית פסוק יז היוצר אבן חן בכתר העליון. מעניין להציע שיש כאן "כתר עליון" במובנו הקבלי של רצון הרצונות של האין סוף.

אם כך, מתעוררת השאלה באשר למשמעות הכתר הקטן הניצב מול הכתר הגדול ומכוון מטה. ניתן לראות בכתר זה, עטרה, מונח הנפוץ אצל הרמב"ן ותלמידיו לשכינה. אם אנו קוראים את התמונה בצורה זו, אנו יכולים להציע שהיא משקפת מניפולציה של הטקסט והתדמית המנסחת מעין "דרשה תאולוגית-תיאוסופית", העונה לאחת השאלות המרכזיות בשיח הפולמוסי של התקופה: טבעו של אלוהים. בעוד שהספירה "חכמה" נאצלה ראשונה מכתר עליון ובמהותה הינה ראשית להתגלות, הרי שמלכות, השכינה, לאחר ירידתה לסוף סולם הספירות, הייתה ראשיתו של היקום הנברא הנפרד מן האלוהות. השכינה היא מראה המשקפת את האור העליון בעולם הזה השואבת את כוחה מלמעלה והיא השער למעבר השפע האלוהי אל העולם.

להבנת השושן בעל ששת עלי הכותרת ה"יושב" במרכז הדף ניתן להציע שיחד עם העטרה לפנינו שבע ספירות הבניין היוצרות את ההאצלה של העולם הנברא. דימוי זה חושף לפיכך את התפיסה היהודית של הסדר האלוהי הבא לידי ביטוי במבנה הספירות. בנוסף, הבנת הדימוי בצורה זו מלמדת גם על הבניית דימוי שבהכרח היה נהיר לקורא.

חשיבות רבה להחלפת תיאור השליחים או מלאכים סביב המנדורלה שבמודל הנוצרי, בעגורים או חסידות בדף הנדון. לשתי הציפורים משמעות איקונוגראפית דומה של צדקנות וערנות ואדיקות דתית. החסידה אכן שימשה את חז"ל לרמז לחסיד. לפיכך ניתן להציע, שבחירת ציפורים אלה מהוות ייצוג לצדיק שבוחר את הדרך הנכונה – מציית למצוות – ועוסק במעשים השומרים על האיזון וההרמוניה בין כוחות הבריאה. בשינויים שהכניס למודל הנוצרי, יצר הסופר לפיכך פולמוס וויזואלי המתווכח על מהות האל כנגד התיאולוגיה הנוצרית. תיאור המייצג את המהות האמיתית של האל בביטויה הספירתי בעולם.

צורות חזותיות מורכבות אלו מעלות את השאלה: מדוע עוצב טקסט המסורה האמור לשמור על דיוק הטקסט המקראי לתוך עיטור שכה קשה לקריאה?

דיויד שטרן הציע לראות אמנות זו כמדרש חזותי על מסכת אבות ג:יג: "מסורת סייג לתורה". דבר זה מסביר את השימוש במיקרוגרפיה ליצירת גבולות מוגדרים העוטרים את טקסט המקרא. העיטור יוצר גדר חזותית המקבילה למטרת טקסט המסורה השומר על המקרא משינויים. ברצוני להציע שהצורך לסובב את כתב היד על מנת לקרוא את הטקסט המיקרוגרפיה יכול להיחשב גם כמדרש חזותי למסכת אבות ה:כב: "הפוך בה והפוך בה דכולה בה." ביטוי פיזי ללימוד הטמון בטקסט התורה המתבטא בחובה לסובב את העמוד המעוטר שוב ושוב כדי לפצח את הקשר בין טקסט ותמונה ולגלות את הסודות המוטמנים בו.

 

הצטרפו לקהילת "סודות כתבי היד העבריים"

 

 

כתבות נוספות

עולם שלם של כתבי יד דיגיטיליים מחכים לכם באתר "כתיב"

צפו בסיפורו של מחזור קטלוניה

כשחייהם ומותם של שלושה דורות דחוסים לתוך סידור תפילה אחד

כתבי יד: הקסם שמסתתר בחתימת המעתיק

הנדוניה לא מספיקה? ערכו הגרלה לטובת הכנסת כלה

הצצה לכמה מההגדות שישאירו אתכם פעורי פה

סיפור יציאת מצרים הוא ממקורות ההשראה הגדולים ביותר בתולדות עם ישראל. הסיפור, המסופר שוב ושוב בהגדות שנכתבות מזה כאלפיים שנה, עוסק בתקווה לגאולה וליציאה משעבוד לחירות

"שפוך חמתך", הגדת רוטשילד

אוסף ההגדות בספרייה הלאומית הוא האוסף הגדול ביותר בעולם. באוסף הספרייה יש הגדות בכתבי-יד, הגדות בדפוסים נדירים וחדשים, הגדות בשפות רבות, צילומים של הגדות בכתבי-יד, הגדות מסורתיות וכן הגדות לא-מסורתיות מסוגים שונים ומגוונים.

נוסח ההגדה התגבש במשך יותר מאלף שנים. הנוסח המסורתי של ההגדה יציב מזה מאות שנים, והטקסט הוא כבר טקסט קנוני. ההגדות של פסח זכו למהדורות רבות והאמנות היהודית מצאה בהן כר נרחב לביטוי. יחד עם זאת, במאה התשע-עשרה, עם התעוררות התנועה הציונית, החל נוסח ההגדה לשמש כלי לביטוי השאיפות הלאומיות לאור מצבם של היהודים בגולה. הרצון לקיום עצמאי, ליציאה מן הגלות ולשחרור מעוּלם של נוכרים כדי לשוב לארץ-ישראל החלו להופיע בהגדות. האתוס של פסח שימש גם את תנועת הפועלים היהודית שהחלה להתגבש אף היא בשלהי המאה התשע-עשרה. תנועת הפועלים הדגישה את השחרור משעבוד וראתה בו מופת אוניברסאלי למהפכה חברתית ולשחרור של מעמד הפועלים. תנועת העבודה הציונית, שזכתה למעמד בכורה בישוב הארץ-ישראלי ובדור המדינה הראשון, נתנה ביטוי רחב לתפיסות הללו בהגדות הארץ-ישראליות.

אידיאל היציאה מעבדות לחירות, העמידה בקשיים למרות רדיפות מצד צורר מצאו ביטוי טבעי במאבק על הקיום היהודי בשואה ובמלחמת העולם השנייה. ההגדות שראו אור החל בשנות הארבעים של המאה העשרים מבטאות את מצוקת הימים, מהשואה דרך המאבק בשלטון הבריטי, מלחמת העצמאות והעליות ההמוניות בראשית ימי המדינה.

נוסחי ההגדה המודרניים מרחיבים את הנוסח המסורתי ומוסיפים עליו בדרגות שונות של התערבות וחידוש. מצד אחד, הגדות רבות כוללות תוספות, בעיקר בסוף, ומצד שני רבות מהן נתפסות כמסגרת למסרים רעיוניים וגם כמקום להוסיף בו דברים אקטואליים ומשעשעים. התוספות מגוונות, מקטעי שירה עברית ומנגינות מוכרות ועד ליצירות עצמאיות לרוב. הגדות רבות גם אוירו ונוספו להן ציורים פרטי יצירתם של מיטב אמני ישראל.

גלו עוד על פסח – הגדות נדירות, שירים לפסח, סיפורים על פסח ועוד

הגדת וולף, המאה ה-14

הגדת וולף, הגדה מאוירת, כתובה בכתב-יד, מהמאה ה-14

הגדת וולף, הגדה מאוירת, כתובה בכתב-יד, מהמאה ה-14. בשנת 1938 היא הוחרמה על-ידי הנאצים מידיה של הקהילה היהודית בברלין. ההגדה הועברה לוורשה ובשנת 1984 נעלמה. היא התגלתה שוב בשנת 1989, בז'נבה. רק לאחר מאבק משפטי קשה שארך שבע שנים תמימות היא הוחזרה לפולין ובסופו של דבר נתרמה בידי ראש ממשלת פולין צ'ימושביץ' לידיו של פרופ' ישראל שצמן, מנהל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, בטקס רשמי שנערך בראשות יושב ראש הכנסת דן תיכון. הגדת וולף היא אחת ההגדות העתיקות ביותר הקיימות, היא כתובה על קלף, ככל הנראה נכתבה באוויניון, אך בנוסח שהיה מקובל בצפון צרפת. מעתיק ההגדה ובעליה היה יעקב בן שלמה צרפתי, שכתבים פרי עטו שמורים בידינו עד היום.

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

הגדת רוטשילד, 1450

הגדת רוטשילד, מצפון איטליה, משנת 1450 בערך

הגדת רוטשילד, מצפון איטליה, משנת 1450 בערך. ההגדה נקראת "הגדת רוטשילד" כיוון שהייתה בבעלות המשפחה המפורסמת עד 1939. במהלך מלחמת העולם השנייה ההגדה נשדדה על-ידי הנאצים ונעלמה. לאחר המלחמה היא נרכשה על-ידי ד"ר פרד מרפי, בוגר אוניברסיטת ייל, שהוריש אותה לאוניברסיטה בשנת 1948. בשנת 1980 זוהתה ההגדה כרכושה של משפחת רוטשילד והוחזרה לבעליה, שתרמו אותה לספרייה הלאומית. בהגדה היו חסרים שלושה דפים, שכנראה נתלשו עוד לפני רכישתה על-ידי משפחת רוטשילד. לאחרונה התגלו שניים מהדפים במכירה פומבית ונרכשו עבור הספרייה הלאומית בנדיבותם של שני תורמים אלמונים.

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

הגדה מ-1480, מוואדי אל חגארה

הגדה מ-1480, מוואדי אל חגארה (Guadalajara), ספרד.

מדובר בהגדה המודפסת הראשונה, עותק יחיד בעולם. נדפסה באותיות מרובעות, לא מנוקדות. ההגדה, שנדפסה 12 שנה לפני גירוש היהודים מספרד היא עדות מיוחדת לרמה הטכנולוגית הגבוהה של הדפוס בקרב יהודי ספרד. עם הגירוש לקחו איתם היהודים את הידע לארצות גלותם באירופה ובאזורי האימפריה העותמאנית, ובכללם צפון-אפריקה.

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

פראג, 1526

הגדה מפראג, משנת 1526

הגדה מפראג, משנת 1526. זאת ההגדה המצוירת השלמה הקדומה ביותר. ההגדה כוללת פירוש קצר בשולי הדפים. ההגדה אמנם אינה כוללת את "אחד מי יודע" ואת "חד גדיא", אך היא הטביעה חותם לדורות, שכן ציוריה שימשו דגם לאיורים בהגדות רבות שהודפסו אחריה.

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

אמסטרדם, 1695

הגדה מאמסטרדם, משנת 1695

הגדה מאמסטרדם, משנת 1695. ההגדה הראשונה הכוללת פיתוחי נחושת ומפה. פיתוחי הנחושת לציורים הם מעשה ידיו של האמן אברהם בן יעקב הגר. בסוף ההגדה מופיעה מפת ארץ-ישראל, גם היא מפיתוח נחושת. נראה שהמפה משורטטת לפי מפת ארץ כנען של כריסטיאן ון אדריכום (Chrisitan van Adrichom) בן המאה ה-16, שנודע גם במפה שבה ביקש לשחזר את ירושלים וסביבותיה בימי קדם.

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

ניו יורק, 1837

הגדה מניו יורק, משנת 1837

הגדה מניו יורק, משנת 1837. זאת ככל הנראה ההגדה הראשונה שהודפסה באמריקה. כוללת תרגום לאנגלית ("לשון ענגלאטירא"), תורגמה על-ידי דוד לוי מלונדון. ההגדה כתובה על פי מנהג יהודי אשכנז ויהודי ספרד. התרגום האנגלי מובא מול העברית, עם הבהרות קטנות. "חד גדיא" ו"אחד מי יודע" אינם מתורגמים לאנגלית.

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

ירושלים, 1923

הגדה היתולית מירושלים, משנת תרפ"ג (1923)

הגדה היתולית מירושלים, משנת תרפ"ג (1923). נכתבה על-יד המורה, המתרגם והבלשן קדיש יהודה-לייב סילמן (1937-1880), שהיה ממייסדי תל-אביב ושכונת בית-הכרם בירושלים. ההגדה עוסקת בחיי היישוב העברי בארץ-ישראל ברוח הומוריסטית: החכם הוא הנציב העליון; הרשע הוא הוועד הערבי; התם הוא הישוב הישן ואילו שיודע לשאול הוא הדור הצעיר, "שלא ידבר הרבה אלא יעשה הרבה, יגדל ויאדיר בארץ."

תל-אביב, 1934

הגדה מתל-אביב, משנת 1934

הגדה מתל-אביב, משנת 1934. "הגדת תל-אביב", גרסה פרודית של ההגדה של פסח, מאוירת בידי אריה נבון. יצאה לכבוד יובל 25 שנה להקמת העיר תל-אביב, בפסח תרס"ט (1909). ההגדה מתארת את הווי החיים בעיר העברית הראשונה ומזכירה את האישים המרכזיים בעיר, תוך שילובם בנוסח ההגדה.

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

הבריגדה היהודית, 1942

הגדה של "היחידה העברית לתעבורה" (י.ע.ל.), של הבריגדה היהודית בצפון אפריקה, משנת 1942.

הגדה של "היחידה העברית לתעבורה" (י.ע.ל.), של הבריגדה היהודית בצפון אפריקה, משנת 1942. בפסח תש"ב (1942) חנתה היחידה במצרים, לחוף ים סוף. ההגדה מתייחסת לסמליות המיקום ומעלה על נס את תפקידם של חיילי הפלוגה כנציגי הישוב הארץ-ישראלי במלחמה בגרמנים בצפון אפריקה במסגרת הבריגדה היהודית. ההגדה מתייחסת לעמידת הגבורה של חיילי הבריגדה במצור הגרמני על טוברוק בפסח תש"א (1941). לקטעי המסורתיים נוספו קטעי ספרות שונים העוסקים ברובם במלחמה.

השומר הצעיר, 1943

הגדה של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, משנת 1943

הגדה של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, משנת 1943. ההגדה הראשונה שהפיק השומר הצעיר במרוכז עבור כל קיבוצי התנועה. ההגדה מתייחסת לשואה, למלחמת העולם ולמאבק של היישוב העברי בבריטים. ההגדה משקפת את החורבן ואבדן בית ההורים, ואת הצורך להיצמד לבית היחיד שנותר. גם אירועי השעה בעולם ובארץ-ישראל וגם סיפור יציאת מצריים מגויסים בהגדה לאידיאולוגיה התנועתית בדבר מלחמת המעמדות, שחרור משעבוד וערכי החלוציות. "עוד יש תקווה כי ישוב ישראל מבית עבדים וזכה לתקומה באביב העמים". ערך וכתב מרדכי אמיתי, עיטרה הציירת רות שלוס.

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

הגדה הפלמ"ח, 1948

הגדה של הגדוד השלישי של הפלמ"ח, משנת 1948

הגדה של הגדוד השלישי של הפלמ"ח, משנת 1948 (תש"ח). הגדוד השלישי של הפלמ"ח פעל בגליל מראשית מלחמת העצמאות.את פסח תש"ח לחם הגדוד בקרב קשה במצודת נבי-יושע. לאחר הפסח כבשו חיילים הגדוד את המצודה. ההגדה נכתבה תחת הרושם שהותירו הקרבות ועוסקת בשבריריות קיומו של היישוב ערב הקמת המדינה, באחד מרגעי המשבר של מלחמת העצמאות.

​לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

כפר שמריהו, 1948

הגדה מכפר שמריהו, משנת 1948

הגדה מכפר שמריהו, משנת 1948 (תש"ח). תוספת מקומית להגדה של פסח, שנכתבה על-ידי תושבי כפר שמריהו, "ייקים" וצאצאיהם המכים על חטא ההתבוללות ומספרים את סיפור כפר שמריהו והתקופה, ובכלל זה את סיפור ראשיתה של מלחמת העצמאות. "בני חורין היינו – אנחנו בני כפר שמריהו של היום – בארץ אשכנז. סוחרים, עורכי דין, רופאים, סופרים ואמנים… אך את כרמנו לא נטרנו, את מחשבות עמנו ואת מנהגיו הזנחנו. בבתי ספר של זרים למדנו. את שפת עמנו לא ידענו ואת ספרי הקודש של עם ישראל שכחנו…"

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

מעלה החמישה, 1948

הגדה ממעלה החמישה, משנת 1948

הגדה ממעלה החמישה, משנת 1948 (תש"ח). ההגדה הוכנה ימים אחדים לאחר תום הקרבות הקשים לכיבוש הקסטל במלחמת העצמאות. בקרבות המרים נטלו חלק לוחמי גדוד הפורצים של הפלמ"ח ממעלה החמישה. רבים מחללי הקרבות נקברו באותם ימים ממש. נוסח ההגדה כולל את רושם האבדות בנפש, וגם מדגיש את הדבקות במאבק להקמת המדינה.

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

מיוחד לפסח: סדרת סיפורים על מצות, הגדות ויציאת מצרים
הגדות בכתב יד ב-360 מעלות: יציאת מצרים של ההגדות לפסח

בואו למסע של 1,000 שנה בין הגדות של פסח מסביב לעולם - ב-360 מעלות

ביקור בתערוכה של הגדות פסח, שנכתבו ואוירו ביד, שולח אותנו למסע בעקבות קהילות יהודיות מימי הביניים ועד המאה העשרים, ובעקבות הגדות עתיקות שנדדו ועברו "יציאת מצרים" משלהן עד שהגיעו אל הספרייה הלאומית. צפו בכתבי היד העתיקים באמצעת סיור וירטואלי חדשני וקראו על הגלגולים והתלאות שעברו על "הגדת רוטשילד" ו"הגדת וולף" הנדירות.

כשם שהעידן הדיגיטלי לא הכחיד את הדפוס, כך לא הביאה מהפכת הדפוס את מסורת הכתיבה ביד אל סופה. בתצוגה מרהיבה שמוצגת בימים אלו בספרייה הלאומית אנחנו מציגים לקהל הגדות פסח שנכתבו ואוירו ביד, מהמאה השתיים עשרה ועד המאה העשרים. ההגדות מגוללות את סיפורן של קהילות יהודיות המובחנות בלשונותיהן ובסגנונות כתיבתן, בתפיסת עולמן ובשלל הסיבות שהביא את מעתיקיהן למשוך בעט, אך כולן שומרות אמונים לטקסט העתיק, המוכר והאהוב.

בין ההגדות בתערוכה שתיים מיוחדות ביותר. האחת היא הגדת וולף, אחת ההגדות הקדומות שנשתמרו בידינו, שהגיעה מדרום צרפת בסוף המאה ה-14, עברה דרך ברלין, ורשה וז'נבה ונחתה בישראל בסוף המאה ה-20. השנייה היא הגדת רוטשילד, אחת ההגדות היפות והמעוטרות שבאוסף הספרייה, שעשתה מסע ארוך מצפון איטליה באמצע המאה ה-15, לאוניברסיטת ייל באמצע המאה ה-20 ולישראל בסוף המאה ה-20, בעזרת נדבנים אלמונים.​

 

הגדת רוטשילד

הגדת רוטשילד: נכתבה ואוירה בצפון איטליה, בשנת 1450 בערך. מאוירת כנראה על ידי יואל בן שמעון. / Ms. Heb. 4°6130

 

גלו עוד על פסח – הגדות נדירות ומיוחדות, שירים לפסח ועוד​

 

הגדת רוטשילד נוצרה בסביבות שנת 1450 בצפון איטליה, נכתבה בכתב אשכנזי גותי ואוירה, כנראה, על ידי יואל בן שמעון, שנודע באיוריו מלאי ההומור, ונחשב לגדול המאיירים של ההגדות והספרים היהודים במאה ה-15. בהגדת רוטשילד, הפסוקים הספורים שבהם מוזכרת ירושלים, ובהם "לשנה הבאה בירושלים", עוטרו והוגדלו כדי להעצים את חשיבותה. היא שווה מיליונים אף שהיא לא כרוכה ועדיין חסר בה לפחות דף אחד.

ההגדה קיבלה את שמה משום שעברה מדור לדור במשפחה המפורסמת עד 1939. בזמן מלחמת העולם השנייה שדדו הנאצים את ההגדה, והיא נעלמה. אחרי המלחמה היא הגיעה לידי פרד מרפי, בוגר אוניברסיטת ייל, שקנה אותה באירופה והוריש אותה לאוניברסיטה בשנת 1948.

ב-1980 באוניברסיטת ייל, הסטודנטית ברברה הורביץ והפרופסור ג'יימס מארו זיהו את ההגדה כרכוש משפחת רוטשילד לפי המספר הסידורי 92, שהיה כתוב בשוליה, והתאים למספר בקטלוג של יצירות בבעלות משפחת רוטשילד מלפני השואה. מספר דפים היו חסרים בהגדה של משפחת רוטשילד וגם בעותק בייל, והזיהוי היה ודאי. אוניברסיטת ייל החזירה את ההגדה לבני המשפחה והם תרמו אותה לספרייה הלאומית.

הדפים החסרים נתלשו מההגדה עוד לפני שמשפחת רוטשילד קנתה אותה. בשנת 2007 התמזל מזלה של ההגדה שוב, כשחוקרת האמנות אוולין כהן זיהתה שניים מהדפים במכירה פומבית בצרפת. הדפים נרכשו עבור הספרייה הלאומית וצורפו להגדה שבתערוכה.

 

הגדת וולף, הגדה מאוירת, כתובה בכתב-יד, מהמאה ה-14 / Ms. Heb. 38°7246

 

הגדת וולף נכתבה ככל הנראה באוויניון שבצרפת במאה ה-14, אך לפי נוסח ההגדה הספרדי-פרובאנסאלי, כאשר משולבים בה גם מנהגים מצרפת. היא מורכבת מ-36 דפי קלף, היא כתובה בכתב יד ומאוירת בשוליה בציורים של דמויות אנושיות. להגדה נוסף פיוט שבו כל בית מכיל פִסקה על החיים בגולה ופסקה על ארץ ישראל, שבא לבטא את החיבור לציון. מעתיק ההגדה ובעליה הראשון היה יעקב בן שלמה צרפתי, רופא ומחבר יהודי, שכתבים שלו נשמרו עד ימינו.

מדרום צרפת נדדה ההגדה עד שהגיעה ללייפציג בשנת 1889, שם נרכשה על ידי האספן היהודי אלברט וולף, שעל שמו היא נקראת. ב-1907 העניק וולף את ההגדה במתנה לקהילה היהודית בברלין, שם היא הופקדה למשמרת במוזיאון היהודי. ההגדה נשמרה שם עד 1938, ואז אבדה כאשר הוחרמה על ידי הנאצים בליל הבדולח.

אז התחיל עוד מסע נדודים שלה: היא הועברה לגלאץ שבפולין יחד עם עוד אוצרות יהודיים, ובשנת 1948 הועברה ל"מוסד ההיסטורי היהודי בוורשה". מסע הנדודים מסתבך כאשר בשנת 1984 הושאלה ההגדה לתערוכה בארה"ב ונעלמה (כנראה הועלמה) בדרך חזרה, אך נתגלתה מחדש כעבור כמה שנים כשהוצעה במכירה פומבית בז'נבה. מאבק משפטי בן מספר שנים התנהל סביבה, כשהקונגרס היהודי העולמי, שייצג את הקהילות היהודיות של ברלין, הגיש תביעה נגד המוכרים, שאליה הצטרפה גם ממשלת פולין. אם התביעה תוכתר בהצלחה, הסכימו התובעים, הגדת וולף תימסר לספרייה הלאומית. אחרי שבע שנות מאבק משפטי ושלוש ערכאות משפטיות זכו התובעים, וההגדה הנדירה הועברה מבית המשפט בז'נבה לשגרירות פולין בשוויץ, והובאה אל הספרייה הלאומית בירושלים ב-15.1.97. תמורת ההגדה קיבלה ממשלת פולין במתנה העתק פקסימיליה מהודר של "מחזור וורמס", כתב יד מאויר ומפואר משנת 1272, שהעותק המקורי שלו נמצא בספרייה הלאומית.

המאבקים המשפטיים שליוו את החזרת הספר היוו תקדים בהחזרת נכסי תרבות, שהיו שייכים לפני השואה למוסדות יהודיים, לספרייה הלאומית של העם היהודי.

 

 

מיוחד לפסח: סדרת סיפורים על מצות, הגדות ויציאת מצרים
על גבורה והקרבה: הספר שחיבר הרב הראשי של האימפריה הבריטית

הצצה ל"ספר המחשבות", הספר שנכתב עבור החיילים היהודים במלחמת העולם הראשונה המשיך לשרת אותם גם בשנייה

הרב יוסף הרץ, 1913

הוא שירת בסך הכל שנה בתפקיד רם המעלה כשפרצה מלחמת העולם הראשונה. התמודדות עם קשיים ועם אתגרים ילוו אותו במשרה זו עד סוף ימיו. המלחמה הגדולה הייתה אחד האתגרים הראשונים. מלחמת העולם השנייה, אחד האחרונים.

יוסף הרמן הרץ נולד בסלובקיה בשנת 1872. משפחתו היגרה לניו יורק ב-1884. בניו יורק התחנך, הוסמך לדוקטור לפילוסופיה ולרב. משרתו הראשונה הייתה בבית כנסת מקומי, אך לאחר מספר שנים היגר לדרום אפריקה. בדרום אפריקה כיהן כרב בקהילת יוהנסבורג עד לשנת 1911. לאחר שנתיים נוספות כרב בארה"ב, מונה לרבה הראשי של האימפריה הבריטית.

מלחמת העולם הראשונה פרצה ב-1914. הרב הרץ נאלץ להתמודד עם שתי בעיות מידיות. אף על פי שהוא, כמו רוב יהודי אנגליה, תמך במלחמה, המהגרים היהודיים שהגיעו לא מכבר מרוסיה סירבו להתגייס לצבא הבריטי. לטענתם, הם לא ברחו מהפוגרומים הרוסיים כדי לשרת בצבא הבריטי לצדם של הרוסים. בתור הנציג היהודי הבכיר, היה על הרב הרץ להבטיח את נאמנותם של המהגרים כלפי השלטון. בנוסף, כתומך בציונות, מצא את עצמו הרב במצב בעייתי. התנועה הציונית נקשרה בעיני חלק מהבריטים כמגמת מדיניות חוץ של גרמניה – אויבה של בריטניה.

הרב הרץ יצא לסיור בחזית המערבית באביב 1915. הוא עבר לכל אורך קו הלחימה -ניהל תפילות, ביקר בבתי החולים וקיים טקסים דתיים בקברי חיילים שנפלו. סידורי תפילה כבר הודפסו עבור החיילים היהודים, ועכשיו פינה הרב הרץ זמן לכתיבת ספר המתאים לקריאה ברגעי השקט.

את הרעיון המקורי לכתוב את הספר יזמה אשתו, רוז, בזמן ירח הדבש שלהם. היא חיפשה ספר פשוט על יהדות, וכשלא מצאה משהו מתאים – הציעה שהוא יכתוב אחד.

ב-1917 יצאה לאור המהדורה הראשונה של A Book of Jewish Thoughts, הייתה זו מהדורת כיס לחייל.

 

מהדורה ראשונה, לונדון 1917

הספר נכתב במטרה לעודד את החיילים הנלחמים בחזית. בספר מופיעים ציטוטים רבים ממחברים מוכרים בנושאי דת, אמונה, והיסטוריה יהודית. ישנה גם התייחסות להקרבה ולמסירות הנפש היהודית בזמן חורבן בית שני, מסעות הצלב, גירוש ספרד, הפוגרומים ברוסיה ועוד. כשהחייל היהודי הבריטי קרא את ציטוטים אלו, הוא הבין מתוכם את מקומו בהיסטוריה היהודית כמי שמקריב את נפשו למטרה נעלה. בספר גם פרקים על לוח השנה היהודי, על תרומת היהדות לאנושות ומאמרים על החיים ומה שמעבר להם.

בשנת 1918 יצאו מהדורות נוספות בהן נוספו ציטוטים רבים. הרב הרץ הוסיף פרק בשם "עדות העמים", בה מובאים דבריהם של הוגי דעות, מנהיגים ופוליטיקאים מרחבי העולם המשבחים את העם היהודי ומתנגדים ליחס הרע שקיבל. בשנה זו הוקדש הספר גם לחיילי ארה"ב שהצטרפו למלחמה.

 

מהדורת המלחים והחיילים, לונדון 1918

 

לאחר המלחמה הודפסה מהדורת ספריות, גדולה יותר ממהדורת הכיס המקורית. למהדורה זו נוספו שירים, תפילות וסיפורים קצרים. לאחר מכן החלו להופיע גם תרגומים בשפות נוספות.

שש שנים לאחר המלחמה הגדולה עם גרמניה, תורגם הספר גם לגרמנית. את הקטעים שמקורם בעברית, יידיש וארמית תרגם הרב ד"ר פליקס פרלס, ואת השפות הלועזיות תרגמה אימו רוזלי. לא היה מנוס מלהתייחס לפחות ברמיזה למלחמה הגדולה, שכן הספר במקור נכתב עבור החיילים שניצחו. גרמניה הפסידה. במבוא למהדורה זו מוקדש הספר לכל היהודים ששירתו בנאמנות את מולדתם, גם אם מולדת זו לא תמיד שמרה על נאמנותה כלפי חייליה היהודים. בכך ודאי מתייחס פליקס לאנטישמיות בצבא הגרמני ולטענות על אשמתם של היהודים בתבוסה. המבוא מתייחס גם לרב הרץ, ובו נכתב כי למרות שהיה פטריוט בריטי שכתב את הספר עבור חייליו, אין בדברים אף מילה רעה נגד האויב הגרמני או האוסטרי, ואפילו מובאים ציטוטים מפי דמויות מהארצות הללו.

 

מהדורה גרמנית, לייפציג 1924

 

המהדורה האמריקאית הרשמית הראשונה הודפסה ב-1926. במרוצת השנים ראו אור 10 הדפסות של אותה מהדורה. גרסת ה-Jewish Welfare Board האמריקאי לא הייתה כלולה. מהדורה זו מבוססת על ספרו של הרב הרץ, אך מכיוון שיועדה לחיילים יהודים בארה"ב במלחמת העולם השנייה, נוספו אליה קטעים רלוונטים על יהדות אמריקה וציטוטים מפי דמויות אמריקאיות מוכרות.

מספר שנים לאחר מכן יצאה לאור מהדורה בערבית בתרגומו של אלפרד יילוז בקהיר. הרב חיים נחום אפנדי, רבה הראשי של מצרים, הסביר בהקדמה פרי עטו שהספר מיועד בעיקר לנוער היהודי. לדבריו, מטרת הספר הינה להביס את הרע ולהילחם למען הצדק. הוא ממליץ על הספר לכל בני הדתות המונותאיסטיות.

 

קהיר, שנות ה-20 או ה-30

 

הספר ראה אור גם בצרפתית, יידיש, פולנית והונגרית.

במהדורות שיצאו בתחילת מלחמת העולם השנייה התרחב הפרק על "עדות העמים" עם חומר אקטואלי רב שהצטבר. מובאים בהן דברי התנגדות רבים לנאציזם וליחס הנאצים ליהודים. בין הציטוטים אפשר לקרוא את דברי פרנקלין רוזווילט, האפיפיור פיוס ה-11, מהטמה גנדי ווינסטון צ'רצ'יל.

 

התייחסות לנאציזם, לונדון 1942

 

בעמוד זכויות היוצרים ורשימת ההדפסות שבפתח מהדורת לונדון 1942, אנו קוראים שיצאה לאור בארה"ב מהדורה בכתב ברייל ושמהדורה עברית עתידה לצאת בקרוב. בשנת 1943 אכן הופיעה הגרסה העברית.

באחד העותקים העבריים שבספרייה מופיעה חותמת של ספריית "הגדוד העברי הראשון". מדובר בגדוד מהרג'ימנט הארץ ישראלי שהוקם ב-1942 או בגדוד של הבריגדה היהודית שהוקם שנתיים לאחר מכן. נראה שבאותה תקופה היו באזורנו חיילים יהודים שלא שלטו בעברית, ולכן הודפסו אלף עותקים באנגלית בבית הדפוס שינדלר שבקהיר. בעותק הקהירי שבספרייה יש הקדשה לבבית של כלת פרס ישראל רבקה גובר לגניה מנגר, אשתו של המשורר והסופר היידי החשוב איציק מנגר.

 

מתוך המהדורה העברית, תל אביב 1943

 

למרות שיצא לאור לראשונה בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, ההצלחה והפופולריות של הספר נמשכו שנים רבות לאחר מכן. הוא הודפס שב ושוב. באוקספורד ב-1966, ופעם נוספת בניו יורק ב-1997.

 

כתבות נוספות

הספר של נרצחי השואה חוזר הביתה

משואה לתקומה: ניצולי ברגן-בלזן חוגגים עצמאות

תנ"ך הכיס של ג'ורג' וושינגטון עלה לרשת