סיפורו של ספר החינוך המיני הראשון (והגנוז) בעברית

המחנך והסופר העברי חיים אריה זוטא היה נחוש למלא את כל החסרים של התרבות העברית בארץ ישראל, וביניהם – את המחסור החמור בספרי חינוך מיני לנערים

שער הספר "הזרע למינהו! (שיחה מדעית לבני הנעורים)" מאת חיים אריה זוטא, אוסף אדלשטיין שבספרייה הלאומית

והזהרו, איפוא, ילדים באברי ההולדה, באברים היותר מועילים ליקום ולכל החי.  השמרו בהם אל תלכלכום, אל תגרו אותם, אל תמעכום בידים ובכל דבר, פן יחלשו.  אל תעירו את התאוה, אל תעוררו את הדמיון עד בוא עת התפתחותכם בגופכם ובנפשכם – פן תזיקו לכל עתידותיכם ומטרת חייכם

 

חיים תרבותיים מלאים בעברית, זאת היתה המטרה שעמדה לנגד עיניהם של בני ובנות היישוב העברי כמעט מרגע הקמתו אי שם בערפילי העלייה הראשונה. לצד הסיבות הרבות לאופטימיות – הכוללות את הולדת הילד העברי הראשון בשנת 1882 בבית משפחת בן-יהודה ואת הקמת גני הילדים העבריים הראשונים כ-16 שנה אחרי כן – הבינו כמעט כל העוסקים במלאכה שאם לא ימהרו לקבוע עובדות בשטח ולבסס, בארץ ישראל ובעברית, תרבות חדשה – בהחלט אפשר שהדור הראשון והשני לתחיית העברית יהיו גם האחרונים.

אחת הדרכים הבטוחות להפיץ ולפתח חיי תרבות בעברית, הבינו אותם מבינים, היא יצירתה של ספרות ענפה בעברית. לשם כך חייב ארון הספרים העברי להתרחב משמעותית. אם עד אז הכיל ארון זה בעיקר, אך בשום פנים ואופן לא רק, ספרות קודש, מעתה עליו לכלול גם יצירה עברית בכל תחומי החיים. ספרי מדע והגות, שירה ופרוזה, החלו נכתבים, מתורגמים ונדפסים בקצב מסחרר. בין שלל היצירות הללו נכתב ונדפס בירושלים של שנת 1909 גם ספר החינוך המיני העברי הראשון בשם "הזרע למינהו! (שיחה מדעית לבני הנעורים)", שחיבר והוציא לאור המחנך והסופר חיים אריה זוטא. ספר זה עורר בשעתו זעקה אדירה, וסופו היה שנעלם לחלוטין ממדפי חנויות הספרים בארץ ישראל.

תצלום דיוקנו של חיים אריה זוטא: הופק על ידי הצלם שלמה נרינסקי, בירושלים. אוסף שבדרון שבספרייה הלאומית

"כח המוליד כדמותו כצלמו"

בטרם מלאו לו 30, הספיק חיים אריה זוטא לנצח על שורת יוזמות חינוכיות חדשניות בעברית, ולזכות בשל כך להערכת ראשי התנועה הציונית המתגבשת. בשנת 1903 נענה להצעתו של מנחם אוסשקין, אותו הכיר עשור קודם לכן ברוסיה, ועלה לארץ ישראל כדי לסייע בהקמת מערכת החינוך העברי.

ההחלטה לעלות ארצה באחת מתקופות השפל של ארץ ישראל התאימה היטב למשנתו החינוכית של זוטא. הוא ראה במקצוע ההוראה משימה לאומית ממדרגה ראשונה, שאינה כוללת רק את כיתות הלימוד. תפקיד המחנך העברי בתקופה של מחסור היה, מבחינתו, למלא ככל יכולתו את החללים הריקים בתרבות שבה הוא פועל, בין השאר באמצעות ליקוט, עריכה ולא פעם גם חיבור של יצירות ספרותיות ופדגוגיות עבור דובריה הצעירים של העברית. בשנת 1909, לאחר שזיהה מחסור חמור במקצוע החינוך המיני בארץ, חיבר והוציא לאור ספרון קצר בעל השם הרמזני – "הזרע למינהו!".

"תורה היא וללמוד אני צריך", העמוד הראשון של היצירה. אוסף אדלשטיין שבספרייה הלאומית

מדובר ביצירה בת 16 עמודים המתקדמת בצורה שיטתית מעיסוק בדרכי הרבייה של עולם הצומח אל אלו של עולם החי, ומגיעה לבסוף אל האדם. הדרך בה מבצע זוטא את המעבר ההדרגתי שמאפיין את ספרו היא כזו של השוואה והקבלה: כמו שגרגיר החיטה הפשוט המופיע בעמוד הראשון של הספרון אוצר בתוכו "כח המוליד כדמותו כצלמו", כך גם הזרע של הגבר, בשילוב עם הביצית של האישה, "מולידים – ככל הצמחים והעופות והבהמות והחיות – כדמותם כצלמם בשכלם ובמדותיהם, בטבעם ובמזגם".

משעה שפרסם את ספרו פורץ הדרך, פנה זוטא לנסות ולקבל את המלצת מרכז המורים הארץ-ישראלי. את ההמלצה הזו לא קיבל מעולם. למעשה, הורַה מרכז המורים להחרים את עותקי הספר, והם אכן הוחרמו בשעתם. לימים, סיפר אליעזר שמאלי, מחנך וסופר עברי דגול אחר, כיצד עבר הספר בסתר בין תלמידיו של זוטא במדרשה למורים: "כשנכנסתי בשנת 1920 ללמוד בבית-המדרש למורים בירושלים, עבר בינינו, הסמינריסטים, מיד ליד וב'מחתרת' ספרון בלתי-רגיל. שמו היה 'הזרע למינהו', ומחברו – מורנו חיים אריה זוטא – ניסה להסביר בו לילדים בשפה קלה ובצורה חינוכית את הנושא המסקרן אותם כל-כך: 'מאין באתי ואיך נולדתי פתאום?' אינני יודע בפקודת מי הוחרם הספרון ונגנז עם הופעתו, אך כשהעזנו לשאול את מורנו המחבר לפשר החרם, היה משתמט ומשיב: לא איכשר דרא', כלומר: עדיין לא הוכשר הדור לספרון כזה…" (מתוך כתבתו של אוריאל אופק בעיתון מעריב, הכתבה התפרסמה ב-26 באוקטובר 1984).

הקוראת או הקורא המודרניים שיעיינו ב"זרע למינהו" יתקשו להסביר, או אפילו להבין, את גודל הזעקה שנשמעה נגד הספרון של זוטא. את ההסבר לא נמצא ככל הנראה בדיון הקצרצר והמתחמק של זוטא ברבייה ובהולדה האנושית (דיון שעוקף לחלוטין את עניין יחסי המין), אלא דווקא בפירוט בו עוסק המחנך במיניות החיות – עיסוק המכיל תיאור גרפי של יחסי המין ביניהן. ואולי לזעקה אחראי דווקא הקטע האחרון בספרון, המוקדש לאזהרה ידידותית וכנה באופן יוצא דופן בספרות התקופה.

אל תשחיתו ביצים לשווא. אוסף אדלשטיין שבספרייה הלאומית
"הזהרו, איפוא, ילדים באברי ההולדה". אוסף אדלשטיין שבספרייה הלאומית
"אל תעירו את התאוה", העמוד האחרון של היצירה

 מתנה גדולה, מתנה אין ערך לה העניקנו היוצר כל – להמשיך את ישותנו בדורות הבאים אחרינו – ועלינו להזהר בה, להוקיר אותה, לבלתי האביד את הטוב היקר הזה.  כי כמו שזרע פרי האדמה ופרי העץ בעודם בסר אינם מצמיחים ונרקבים, ככה הוצאת זרע האדם בטרם הגיעו להתפתחותו רק מחלישה את הגוף ועוכרת את נפש האיש – תחת אשר בשנות בגרותו מזריע האדם זרע קים ובריא בחמר וברוח.

 

"הזרע למינהו" – הטקסט המלא בפרויקט בן יהודה

מה מכיל מכתב היידיש העתיק בעולם? בדיוק מה שהייתם מצפים

מחפשים הוכחה לכך שדבר לא השתנה? במכתב העתיק מתלוננת האם על כך שהבן לא כותב לה מספיק...נשמע למישהו קצת מוכר?

המכתב שבתמונה נמצא בספרית אוניברסיטת קיימברידג', TSMISC36.152. שורה 5: איך בין ל"ע זיר שווך ל"ע פון ר"ח תמוז און ביז ר"ח אב = אני הייתי לא עלינו חולה מאוד לא עלינו, מראש חודש תמוז עד ראש חודש אב...

הצטרפו לקהילת הפייסבוק "סיפור סבתא" ושתפו אותנו במנהגים ובמורשת שלכם!

 

מבין אוצרות גניזת קהיר התגלו גם כתבים ביידיש. לא סתם כתבים – למעשה גניזת קהיר היא המקור לטקסטים היידיים הקדומים ביותר שישנם בעולם – קובץ של מדרשים ומשלים, ואף אגדת-עם גרמנית על דוכס גיבור המבצע מעשי גבורה כדי לזכות בליבה של נסיכה יוונית.

אבל מכיון שענייננו הוא בחיי יום-יום, ולא באבירים ונסיכות, נביא כאן קטעים משורת מכתבים של רחל זוסמן, אלמנה זקנה שהתגוררה בירושלים, לבנה משה, שהתיישב עם משפחתו בקהיר לרגל עסקיו. המכתבים נכתבו ביידיש באמצע שנות ה-60 של המאה ה-16, וגם הם מצאו את דרכם לגניזת קהיר בסופו של דבר. מתוכם ניתן ללמוד רבות על הרכב הקהילה בירושלים, מצבה הכלכלי, תנועה בין ירושלים ומצרים, וגם קצת על יחסי אם ובנה לפני 500 שנה.

מן המעט שידוע לנו נראה כי רחל זוסמן היתה אשה משכילה-יחסית, ומבוססת-יחסית. עם זאת, ככל הנראה היא לא כתבה את המכתבים בעצמה, אלא הכתיבה אותם לסופר מקצועי, שאולי גם שילב בהם פסוקים ופתגמים. בירושלים נפטר בעלה, וכאן הידרדר מצבה הכלכלי, כפי שנקרא.

בהתאם לסטריאוטיפ "האמא הפולניה" (או היהודיה), גם רחל מתלוננת על היעדר המכתבים מבנה (ובגניזה אף נמצא מכתב של בנה שמסביר מדוע לא הספיק לכתוב…). בניגוד לסטריאוטיפ – משה בנה התחתן עם בחורה בשם מסעודה, כלומר יהודיה שמוצאה מארצות האסלאם, ורחל היתה מאוד מרוצה משידוך זה, וגם הציעה שבתו ביילא (נכדתה) שהגיעה לפרקה תחותן עם נער ממשפחתה של מסעודה.

 

הנה קטעים ממכתביה של רחל זוסמן, שתורגמו ופורסמו בידי חוה טורניאנסקי:

"בני היקר, שתחיה ותהיה בריא… אני, לא עלינו, חולה מאוד, לא עלינו, ה' יתברך יודע מה יהא בסופי בעוונותינו… בני היקר, אל תצטער. אני מבקשת תמיד מן הרופא הנאמן (כלומר מאלהים) שלא תחלה – שאני אסבול בעבורך. ועוד אני מבקשת שלא יניח לי למות עד שאראה את פניך שוב ושאתה תניח את ידך על עיני ושתאמר קדיש אחרי. ובכן, בני היקר, אל תצטער, תחיה ותהיה בריא…

אינני יודעת מנין לקחת כסף. לעניים אין כסף. בני היקר, הבא לי בגד פשתן איתך. אין לי, בעוונותינו הרבים, סדין על המיטה, ואין לי ציפה על הכסת שלי. לו חס וחלילה הייתי מתה, לא היה לי סדין כדי להוריד אותי בו מן המיטה. אני מתביישת בפני הבריות. אין לי מצנפת לתכריכי כדי לשים על ראשי. אם אתה יכול לקנות לי זאת שם בזול, עשה זאת. והבא איתך גריסים. לא יכולתי למצוא כאן כלל. הבא שניים."

בגניזה השתמר גם מכתב תשובה אחד של משה לאמו:

"דעי, אמא יקרה, שאנחנו שבח לאל רעננים ובריאים… (בהמשך הוא מספר על מגיפה במצרים ועל מעבר דירה של המשפחה) על כן, אמי היקרה, במשך הזמן הנ"ל לא יכולתי לשלוח לך אפילו מכתב, גם לא יכולתי לקנות מה שכתבת לי…". בהמשך הוא גם מעדכן על למודי הבנים אצל 'אלמאלמה' (אל-מֻעַלִמָה, המורָה), וכן על הבן האידיוט שלדבר איתו זה כמו "לדבר אל קרש".

המכתב של משה נשלח לירושלים לאמו רחל, אז כיצד הגיע בחזרה לגניזת קהיר? כי על החלקים הריקים של הדף כתבה האם מכתב תשובה, ושלחה אותו חזרה לקהיר. היה לה הרבה מקום לכתוב, כי מכתבו של הבן היה קצר יחסית… הנה ציטוט:

"לאהובי בני ידיד נפשי משה היקר, ולזוגתך היקרה והצנועה כלתי מרת מסעודה. אני יכולה להבין שלא את כל מכתבי קיבלת… בני היקר, צר לי וכואב לי מאוד מאוד שאתה מצער אותי כל כך בעוונותינו עם המשלוחים שלך… בני היקר, שהקב"ה ימחל לך על שציערת אותי כל כך. לו במשך שנה שלמה שלחת לי לכל הפחות [כאן קרע בדף] ואת הגריסים…". אבל המכתב גם רצוף עצות טובות של אמא, מהאופן בו יש לרשום בדקדקנות כל הלוואה, ועד העצה הבאה:

"לך מעט ככל שתוכל לרחוץ בנהר. כך זה לא יוכל להזיק לך".

מה שנכון.

(שבעת המכתבים המדוברים פורסמו ותורגמו ע"י חוה טורניאנסקי במאמר בכרך ד של כתב העת 'שלם'. כולם נמצאים בקיימברידג', חוץ מאחד שנמצא בספריה הלאומית בירושלים. לפני כעשור נמצאו בקיימברידג' קטעים נוספים של מכתבים ביידיש מאת רחל זוסמן ואליה)

 

הצטרפו לקהילת הפייסבוק "סיפור סבתא" ושתפו אותנו במנהגים ובמורשת שלכם!

עוד סיפורים מגניזת קהיר

 

כתבות נוספות:

הצצה אל התלונה היחידה שנמצאה בגניזת קהיר על החום הקופח

תוכי מהודו קורא 'שמע ישראל' בקהירעלי מוהר – פזמונאי ומבקר מסעדות בפריז

הפזמונאי וכותב הטורים המזוהה ביותר עם תל-אביב בסיבוב מסעדות בעיר אחרת: עיר האורות. אז מה ההמלצה מס' 1 שלו לארוחת ערב בפריז?

עלי מוהר. צילום: תמיר להב, יח"צ

ומול שולחן בית קפה
יהמו צמרותיו
של הרחוב הגדול
המדליק אורותיו
מוקדם,
בסתיו.

(מתוך השיר "יום יפה", מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר)

 

על שלושה דברים ידוע עלי מוהר יותר מכל: פזמוניו הנפלאים ("כמו בריז´יט ברדו שתפסה כבר את העסק"), טוריו המשובבים על הנעשה בתל אביב (שאוגדו כה בשני כרכים) ונאמנותו (המזוכיסטית, כפי שהעיד לא פעם) לקבוצת הכדורגל הפועל תל-אביב. בכל אחד מהתחומים האלה ניכרה אהבתו היוקדת של מוהר לתל-אביב.

אך כמו כל מאהבת טוטאלית, לפעמים הרגיש מוהר כי ראוי לקחת זמן ולתפוס מרחק, למצוא מקום חדש להתגעגע בו. את המקום החדש להתגעגע ממנו סיפקה למוהר העיר פריז: ממכתב ששלח מוהר בשנת 1994 לחבריו בבית נדמה שמצא הפזמונאי, כותב הטורים ומבקר המסעדות החובב מתחרה ראויה לאהובה שהשאיר בארץ.

הבשורה הגדולה של מוהר מעיר האורות לא הייתה מצבה של כוכב רוק פותח דלתות בפר לשז, פרח משובב בגני הטיולרי או פסל כזה או אחר במוזיאון הלובר: מוהר הלך שבי אחרי המסעדות, ואלה פקד בשפע.

 

העמוד הראשון של מכתב "המלצות מוהר למסעדות פריז", מתוך ארכיון גנזים

 

הטובה מכולם, "מבחינתי – במקום ראשון", הייתה "אצל רנה (Chez Rene) – מסעדה המתהדרת ב"תפריט קבוע ויציב", שאפשר לסעוד בה במחיר טוב – 200 פרנק לאדם.

לא הרחק משם נמצאת מסעדת "אצל טוטון (Chez Toutoune)". אמנם בעלת יותר טקט והדר מאצל רנה, אבל בעלת תפריט גמיש המשתנה "לפי החשק של הגברת טוטון". מרבית המסעדות הרציניות יותר סגורות בראשון – יום השבתון בצרפת – אך לזה מצא מוהר פתרון: "בראסרי נעימה שאפשר למצוא בה טוקרוט… או כבד עגל טוב".

אחרי שסקר את כל המסעדות שבהן כבר אכל ועליהן הוא ממליץ, פנה לציין גם את אלה "שלא אכלתי בהן (עדיין) ושנראות לי שוות בדיקה".

ומה עם לקנות מצרכים ולשבת לבד? alors…

איך אומרים "הצחקת אותי" בצרפתית?

 

העמוד השני והאחרון של מכתב "המלצות מוהר למסעדות פריז", מתוך ארכיון גנזים

 

מתוך בלוג גנזים אגודת הסופרים.

 

כתבות נוספות

"המוזיקה עצמה תבוא בין כה. משהו יבוא" – ראיון עם יוני רכטר

הסיפור מאחורי "עָטוּר מִצְחֵךְ"

כך הפך שלמה ארצי מחייל לכוכב

 

תוכי מהודו קורא 'שמע ישראל' בקהיר

כזה תוכי מאמין וגדול בתורה לא פגשתם מעולם

התוכי שבתמונה הוא Rose-ringed Parakeet, ובשמו המדעי Psittacula Krameri, אבל אנחנו מכירים אותו בארץ פשוט כ'דררה'. מסתבר שתוכי זה, הנפוץ בכל תת-היבשת ההודית, הוא כשרוני במיוחד בחיקוי בני-אדם, ומשמש כחיית מחמד מתקופות עתיקות. הצילום מויקיפדיה

'קופים ותוכיים' נזכרים בתנ"ך, בספר מלכים א' פרק י, בתור סחורות יוקרתיות שהובאו למלך שלמה. מילים אלו מקורן בסנסקריט עתיקה, וככל הנראה הסחורות האקזוטיות שהגיעו מהודו הגיעו עם שמן ההודי, וכך הוצגו בפני תושבי המזרח התיכון שלא הכירו חיות אלה. כך נכנסו מילים בסנסקריט לתוך התנ"ך.

אלפי שנים לאחר מכן, בקהיר של ראשית המאה ה-12, כתב יצחק בן שמואל הספרדי פירוש לספר מלכים, והיה צריך לפרש גם את המילה 'תוכיים'. בתקופה זו פרח המסחר בין מצרים לבין הודו, דרך תימן, וגם יהודים היו שותפים פעילים במסחר זה – כפי שניתן ללמוד מן הגניזה. גם יצחק בן שמואל הספרדי מוכר מן הגניזה – הוא היה דיין מכובד בקהיר, וחתימתו מתנוססת על תעודות רבות שנתגלו בגניזה. כשביקש יצחק בן שמואל לפרש את המילה 'תוכיים', הוא היה יכול להיעזר לא רק בידע הלשוני שלו, אלא גם בהיכרותו האישית עם סוחרים יהודים שהגיעו מהודו והביאו עימם מוצרי יוקרה וסחורות אקזוטיות.

וכך פירש יצחק בן שמואל את המילה 'תוכי':

"תפסירה אלבבג' (פירושו אלבבג, ببغاء, המילה הערבית לתוכי) אלדי לונה אכ'צ'ר (אשר צבעו ירוק) והו גנס מן אלטאיר (והוא סוג של עוף) יגי מן דיאר אלהנד (המגיע מארצות הודו) אדא עלם אלכלאם תכלם (אשר יודע לדבר)".

 

"תפסירה אלבבג' אלדי לונה אכ'צ'ר", כתב-יד 'מדרש אלציאני' בספריה הלאומית בירושלים

 

יצחק בן שמואל מסביר לאחר מכן כי משמעות השם 'תוכי' הוא מלשון 'בתווך', כלומר באמצע, אינו יודע לדבר כמו בני האדם, אבל גם אינו חסר דיבור לחלוטין כמו החיות, אלא "לסאנה ישבה לסאן אבן אדם (לשונו מדמה לשון בני אדם) ולהדי' סמי תוכיים, אי מתוסטין (ולכן נקראים תוכיים, כלומר 'אמצעיים')".

לאחר הפירוש הלשוני הוסיף יצחק בן שמואל עדות אישית מקהיר, מביתו של נגיד יהודי מצרים בסוף המאה ה-11 וראשית המאה ה-12, מבורך בן סעדיה:

"פאנא שאהדת בבג'ה במצר (ואני ראיתי תוכי בקהיר) ענד סיידנא אלנגיד מבורך ז"ל (אצל אדוננו הנגיד מבורך ז"ל) אהדאהא לה רג'ל יהודי וצל מן דיאר אלהנד (שהוענק לו על-ידי איש יהודי שהגיע מארצות הודו) וכאן קד עלמהא פואסיק כתירה (ואכן לימד אותו פסוקים רבים) וסמעתהא תקרא שמע כאמל אלי 'אחד', ותטוול פי 'אחד' (ושמעתי אותו קורא קריאת שמע מלאה, עד המילה אחד, ומאריך ב'אחד' – כלומר כמו שנוהגים היהודים), ופסוק ה' הושיעה כאמל (ופסוק ה' הושיעה כולו) ופסוק תהלה לדוד כאמל (ופסוק תהילה לדוד כולו, כלומר מזמור תהלים קמ"ה)".

 

"פאנא שאהדת בבג'ה במצר", כתב-יד 'מדרש אלציאני' בספריה הלאומית בירושלים

 

כשקוראים את תיאורו של יצחק בן שמואל על תוכי היודע לדקלם את תפילות היהודים, מבינים טוב יותר את דבריו הביקורתיים של בן דורו, רבי יהודה הלוי, על היהודים החוזרים על תפילתם 'כדיבור הזרזיר והתוכי (כנטק אלזרזיר ואלבבגא)'.

 

(הקטע מבוסס על דבריו של מרדכי עקיבא פרידמן בספרו 'הרמב"ם, המשיח בתימן והשמד', עמ' 11-10. הצילומים מתוך כתב-יד 'מדרש אלציאני' בספריה הלאומית בירושלים, מתוך פרויקט רוזטה)

הכתבה פורסמה במקור בדף הפייסבוק ‏גניזת קהיר – היסטוריה של היום-יום‏