קוראים כותבים לס. יזהר: "מה זה מצדיפים?", "איך נכתב 'השבוי'?"

לא מעט פניות הגיעו אל הסופר ס. יזהר ובהן בקשות לפירושי מלים מתוך סיפוריו. מה מיוחד בטקסטים של ס. יזהר שדורש הבהרות, ומדוע בעצם כל כך קשה לקרוא אותו?

הסופר ס. יזהר שלום, בספרך "ימי צקלג" מצאתי את הפועל "הצטבט" (עמ' 829), כתוב "מצתבט". האין זו טעות דפוס? בעמ' 582 נמצא "ובשוליים מצדיפים הצאצאים". מה פירוש "מצדיפים?"

כך נפתח מכתבו של הקורא יעקב כנעני אל ס. יזהר. המכתב נכתב בכסלו תשל"ד (1974) ובו הוסיף כנעני עוד ארבע בקשות לפירושי מילים מתוך כתביו של הסופר. המכתב נמצא בארכיונו של יזהר, לצד פניות דומות נוספות – למשל המכתב הבא, שאותו שיגרה ליזהר כיתת תלמידים שלמה – כיתה ו' "צבר" מקיבוץ נען.

מכתבו של הקורא יעקב כנעני. מתוך ארכיון יזהר סמילנסקי, מס' מערכת 990044097310205171

ס. יזהר שלום רב!

למדנו את סיפורך "שומר בכרמים" ונהנינו מאוד ממנו. לפעמים צחוק ולפעמים מתח ולפעמים… גם היתקלות (ב)דברים לא מובנים שהמורה הסבירה לנו אותם. נאבקנו עם רוב ביטוייך ויכולנו להם. אך ביטוי אחד לא פיצחנו ואף מורתנו נשארה ללא מוצא.

ואז החלטנו לפנות אליך ולבקש את עזרתך, ונודה לך מאוד אנחנו ומורתנו, אם תסביר לנו את כוונתך במשפט הבא: כשממולו במזרח היה משולש חרוש ואדמוני. אדום יותר מגג רעפים, נתון לברות לוע אפור".

הקוראים הנבוכים הללו, ובהם תלמידים, שהתקשו בפירושי ס.יזהר לא היו לבד במערכה: הדיון על אודות שפתו הקשה לפיצוח של ס. יזהר ניטש גם בין סופרים ואנשי רוח באותה תקופה. די לצטט ממאמר של איש הספרות משה סתוי ב"הארץ" במאי 1975, שהתלונן: "אנו זקוקים לסופרים הכותבים בלשון בני אדם!". סתוי מעיד על עצמו כי בזמן ששהה בבית הבראה ניסה לקרוא ספר של יזהר אבל "לא הצליח להתקדם בו יותר מחצי עמוד".

בתגובה למאמרו של סתוי נזעקו סופרים כמשה שמיר, חנוך ברטוב ועוד, וטענו בלהט שאין לקבוע את איכותו של סופר על פי נוחות קריאתו. עוד טענו כי דווקא שפתו המוזרה של יזהר מפליאה לתת ביטוי לנופים ולחוויות של גיבוריו.

מכתבה של כיתה ו', מתוך ארכיון יזהר סמילנסקי. מס' מערכת: 990044097310205171

אין פלא ששפתו של יזהר עוררה הדים לכאן ולכאן. די להתוודע אל פסקת הפתיחה של סיפורו "השבוי" כדי לחוש בלשונו החידתית של יזהר:

מאחר שרועים ועדריהם היו נטושים בטרשי הצלעות, בגריגי האלות, בבתות ורד-ההרים, ואף בגיאיות המתעכסים שהיו מקציפים אורות, אותם זהרורי דורה מאווששים, בהקים זהובים ירוקים קיציים, שעפרם תחתיהם מרוגבב כאגוזים, שנמחקים לקמח אפור למגע-רגל, עם ניחוח קרקע עתיקה ובשלה וטובה – מאחר שבמדרונות ובעמקים היו משוטטים חשיפי צאן ואילו הזיתים שבראשי הגבעות הצלו על דמויות אחת כה ואחת כה – מסתבר שאי אפשר היה עוד לחדור פנימה בלי לעורר התרגשות, מה שנטל מיד את טעם הסיור.

גריגים, בתות, מתעכסים, מרוגבב – אלה מילים שפירושן אינו מובן מאליו. אף אם נעיין במילון (או נשלח מכתב לסופר) ונצליח לפענח את פירושה של כל מילה לעצמה, נראה שהקושי שבקריאת הטקסט הזה יישאר בעינו. שכן דווקא צירופי המלים הם שיוצרים את הקושי: יזהר אמנם משתמש במלים נדירות לא פעם, אבל הוא מדביק זו לזו גם מלים רגילות בתכלית, לכדי דימויים מורכבים ובלתי מפוענחים. הקשר הבלתי שגור שבין המלים המולחמות, המקוריות שבצירוף והעושר החושי שהוא יוצר באמצעי זה – כל אלה תורמים לבלבול הקל שפוקד את מי שניגש לקרוא את יזהר לראשונה. "מקציפים אורות", מרוגבב כאגוזים" – הם צירופים מקוריים מאוד, ומתוך כך דורשים הרהור נוסף ו"מפריעים" לקריאה הקולחת.

חילופי שבויים. אוספי ביתמונה – אוסף אדי הירשביין. מס' מערכת 997001414420405171

ההתעכבות על מרקמים שונים (עפר, אגוזים, רגבים, קמח) והתמונה המוחשית שמציירות המלים מפעילות את החושים ללא מנוחה: התחלנו מזהרורים ובהקים, הגענו לעפר דמוי אגוזים, והנה הוא כבר הופך לקמח אפור.

קושי נוסף בטקסט הוא קושי תחבירי – אורך המשפט ומורכבותו מחייבים את הקורא לבדוק שוב ושוב כדי להבין על מי מדובר: עפרם של מי? מה נמחק לקמח? וכן הלאה. הפסקה מתחילה בציון קשר סיבתי ("מאחר ש") אך יש לחפור בה ולהסיט הצידה לרגע את תיאורי המראות, כדי לגלות שהקשר הסיבתי הוא בין נוכחות הרועים והעדרים באזור לבין הקושי של החיילים להיכנס למקום בחשאי.

אפשר להיווכח עד כמה המשפט הראשון של הסיפור "השבוי" מאתגר ומבלבל כאשר משווים אותו למשפטי פתיחה מסיפורים מוכרים אחרים, בהם השפה "הגיונית" ותמונת העולם יציבה:

כך למשל נפתח הסיפור "ספיח": של ביאליק: "כמה תקופות קַיִץ וחֹורף עברו עלי משעה שנגליתי לנפשי בכפר מולדתי עד אותה שעה שיצאנו משם, אני וּבית אבי, לגור בפרבר של העיר הקרובה – איני זוכר". הדובר וגיבור הסיפור הם אחד, וברור שמדובר בסיפור ילדות שיש בו ניסיון למפות את הזמן בצורה ברורה.

וכך פתח מנדלי מוכר ספרים את סיפורו "סוסתי": "כשם שנעשה נס לנח בשעתו ונשאר בעולם הוא וביתו מכל הבריות, שנשתקעו במי המבול, כך נשארתי אני, ישראל בן ציפּא, במקומי, בחור אחד משאר בני גילי, שנשאו נשים קודם זמנם ונשתקעו בעניות בעטיים של שדכנים". כאן נמסרת לצד שם הגיבור ומעמדו החברתי, גם מערכת האמונות החברתיות והדתיות שבתוכה הוא חי, לגבי ציפיות הנישואין למשל.

את הסיפור "אביב 1921 בפתח תקוה", פתחה אסתר ראב כך: "הדלת הצרה והגבוהה עשויה עץ כבד, גובהה שלושה מטר וממעל לה אשנב קטן בן שתי שמשות". התמונה המתקבלת מצומצמת אך ברורה ומזמינה אותנו לתהות מה מצוי מאחורי הדלת.

מתוך כתב היד של "השבוי". מס' מערכת 990029240200205171

לעומת אלה, יזהר מתעכב בפרטי פרטים על מרקמו של העפר בגיאיות, ואינו מזדרז אפילו למסור מיהו הקול המספר את "השבוי". במהלך הסיפור מתברר כי הדובר מתחלף בו כפעם בפעם. בפסקה השנייה נכנס הדובר אל הסיפור והוא נוקט לשון רבים, משמע הוא חלק מקבוצה גדולה יותר – כיתת החיילים. בהמשך הסיפור, מתחלף שוב גוף ראשון רבים בגוף שני יחיד ("אתה") כמין מונולוג פנימי של הגיבור, ואז חוזר הסיפור בסיומו לעמדת מספר יודע כל.

כך, מן ההתחלה נתקלים קוראי יזהר בערבובייה של דימויים, מלים כמו-מומצאות, משפטי סיבה נפתלים, וחוסר בהירות לגבי הקול המספר – אך באופן מעניין, כל אלה משרתים את הסיפור. שכן חלק חיוני ממנו הוא תיאור הערבוביה של רשמים חושיים חדשים בנוף מרשים, והמחשה של יכולתו יוצאת הדופן של הגיבור להבחין בפרטים הקטנים ביותר ולהתבונן באופן ייחודי על המציאות. השילוב בין אלה לבין רצונו של גיבור הסיפור להיטמע בתוך כיתת החיילים, יוצר את הבלבול בנפשו כשהוא נתקל ביחס של הכיתה לרועה השבוי. הבלבול הוא חלק מחוסר היכולת שלו להחליט עד כמה יוכל ללכת אחר ליבו ואמונותיו, האם יציית לנורמה בפלוגה שלו או ימשיך להתנהל בעקבות הנסיבות.

מתוך כתב היד של "השבוי". מס' מערכת 990029240200205171

על המורכבות שבכתיבתו ובתכני סיפוריו כבר אמר ס. יזהר בעצמו פעם במעין הצהרת כוונות של סופר: "דלו ידי המחבר מעשות חפצם (של הקוראים). מעולם לא התיימר ולא עלתה על לבו להיות כמין כל-בו מפורט לשימוש המבקשים פתרונות לשאלות הדור… ולא כמין פנס להאיר עיני תועים אבודים… אלא הרי הוא כמדומה, קודם כל, סיפור".

לזכות יזהר ייאמר, שלמרות הקושי הכרוך במפגש עם הטקסטים שלו, היו קוראים לא מעטים שיצאו מהם נשכרים. כך אפשר להסיק למשל ממכתב ששלח לו הנער חיים אורן בינואר 1969:

סופר נכבד,

אני תלמיד כיתה י' בבית הספר י.ח. ברנר בפתח תקוה והריני נוטל לעצמי הרשות להטרידך במספר שאלות כלהלן:

א.      אם תוכל לציין לי היכן בדיוק היתה חרבת חזעה.

ב.      באיזה מקורות אוכל למצוא פרטים היסטוריים על מקום זה בתקופת מלחמת השחרור.

כמו כן, אדוני הסופר, אם תוכל לכתוב לי, מה היו מניעיך לכתוב את שני הסיפורים הנפלאים "השבוי" ו"חרבת חזעה".

אני מקווה כי תסלח לי על שהטרדתיך בשאלותי.

לשון ההתנצלות של הנער אכן מנומסת מאוד, אך ניתן לנחש כי השאלות עבור יזהר לא היו מטרד כלל. הן היו חלק בלתי נפרד מן המפגש שלו עם קוראים, בעיקר מיטיבי הלכת שבהם, שעבורם הסיפורים היו אתגר מהנה לפענוח, ששכרו בצדו.

.

המרכז ללימודי רוח בשיתוף הפיקוח על הוראת הספרות יצר עבורכם, מורות ומורים לספרות, את ערוץ הבלוג הזה. בכל שבוע יפורסם בלוג שמתמקד ביצירת ספרות או בנושא מתוך תכנית הלימודים. בבלוג תמצאו רעיונות חדשים, פריטי ארכיון נדירים, סרטונים ותמונות שיאפשרו לכם להעשיר את ההוראה בכיתה ולהוסיף לה זוויות חדשות ומפתיעות.

רוצים לקבל את הבלוג השבועי בוואטסאפ? הצטרפו כאן

להצטרפות לרשימת התפוצה של אתר החינוך של הספריה הלאומית הצטרפו כאן.

חוזרים להתחלה: כשיום האישה היה יום הפועלת

כיצד הגיע יום האישה לישראל ואיך חגגו אותו ברחבי הארץ?

צילום אברהם מלבסקי. מעלה החמישה, 1937. ארכיון הצילום של קרן קימת לישראל

מאבקן של הסופרג'יסטיות עבור זכות בחירה לנשים הגיע לשיאו בראשית המאה ה-20. במקביל, התרחשו אירועים הקשורים במאבקן של נשים על זכויותיהן החברתיות. המאבקים הללו לזכויות הנשים פרצו דווקא בארצות הגירה, אולי מתוך מצוקתם של המיעוטים וההרגל להילחם לשוויון; כך קרה בארה"ב, ניו-זילנד, אוסטרליה וגם, לאחר מכן, בארצנו הקטנטונת.

גלויה של התנועה הסופרגיסטית, 1913
גלויה של התנועה הסופרגיסטית, 1913

אך כיצד הובילו המאבקים הללו לציון 'יום אישה' אחת לשנה?

האגדה מספרת שב-8 במרץ 1857, פועלות טקסטיל בניו יורק יצאו להפגנת מחאה נגד הניצול שחוו במסגרת עבודתן, אך המשטרה דיכאה את הפגנתן בכוח. שנים לאחר-מכן, בחודש מרץ 1911, בית חרושת לטקסטיל בניו-יורק עלה באש; 146 עובדים נשרפו בחיים – כמעט כולם ילדות ונשים. ההלם והאבל שהביא איתו האסון הנורא, האיץ את המאבק על הגנת זכויותיהן של הנשים העובדות וה-8 במרץ נעשה ליום הזדהות עם הקורבנות.

ב-8 במרץ 1917 הפגינו המוני נשים בסנט פטרבורג לסיום מלחמת העולם הראשונה תוך שהן זועקות את הסיסמה: "לחם ושלום". שמונה חודשים לאחר מכן פרצה המהפכה הבולשביקית – מהפכת הפועלים הקומוניסטים. אלכסנדרה קולונטאי – מהפכנית פמיניסטית, אף שכנעה את לנין להכריז על 8 במרץ יום חג רשמי בברית המועצות.

עד סוף שנות העשרה של המאה ה-20, השמונה במרץ כבר נודע כ'יום הפועלות' ברחבי העולם המערבי.

במחוזותינו קמה 'תנועת הפועלות'. היה זה ארגון נשים פמיניסטי-ציוני שהוקם בשנת 1921 ופעל כחלק מהתארגנות העובדים בהסתדרות הכללית. במסגרת הארגונית של התנועה, החלה לפעול גם "מועצת הפועלות" שטיפלה בענייני האשה העובדת, בהקמת מסגרות עבודה ולימוד לנשים, בקליטתן של עולות ועוד.

בהשפעת האירועים הבינלאומיים הללו, בשנת 1935 צוין לראשונה בארץ "יום הפועלת הבינלאומי" – כנראה מתוך צורך בסולידריות בינלאומית וכן בלגיטימציה לפעילות הארגונים למען הנשים.

בעיתון דבר, עיתונה היומי של ההסתדרות הכללית, סיקרו כיצד חגגו את יום הפועלת בכל מקום בארץ; בעין חרוד, לדוגמה, דקלמו את שירי רחל והקריאו קטעים מ-"אל תתנו להם רובים", "אלמנות" של ביאליק ו-"רחל עומדת במשפט עם האל והים" של סטפן צווייג. מספרים שהייתה נגינה על פסנתר, שירה והתעמלות של קבוצות חברות. כמו-כן, דיווחו ש-"מעל שתי התמונות הגדולות של רחל המשוררת ורוזה לוכסמבורג התנופפו דגלים וסיסמאות".

דבר 30.4.1935
כרזה על חגיגת יום הפועלת הבינלאומי

"דבר הפועלת", הירחון של מועצת הפועלות שהחל להופיע בשנת 1936, נהג להקדיש בכל שנה גיליון בחודש מרץ ל"יום הפועלת הבינלאומי". שער חגיגי של העיתון יצא ב-8 במרץ וכלל את הצגת דרישות מממשלת המנדט ומהמעסיקים למימוש זכותן של הנשים העובדות לשכר שווה בעד עבודה שווה.

דבר הפועלת, 1935
דבר הפועלת, 1935. לחצו על התמונה לגיליון המלא

כבר עם פתיחת שער הירחון, ניתן לראות את האג'נדה הברורה:

 

"רק החברה הסוציאליסטית תבטיח את שחרור האישה המלא

יחד עם כל תנועת הפועלים בעולם, תילחם הפועלת נגד הפאשיזם

המשעבד את האדם.

נצטרף אל הלוחמים בעד שלום העמים

תנאים הוגנים לפועלת ושכר שווה בעד עבודה שווה.

נתקומם נגד ניצול הילדים

נדרוש חוקת הגנה על הפועלת

הכשרה וכיבוש עבודות חדשות יסללו דרך לקליטת העולה החדשה

נתבע את חלקנו המגיע לנו בעלייה העובדת

תובטח זכות האישה בבחירות

יחי יום הפועלת הבין לאומי!"

יום הפועלת הבינלאומי
יום הפועלת הבינלאומי

עם קום המדינה, הוקם בישראל, כמו במקומות אחרים, "ארגון נשים דמוקרטיות בישראל". הארגון ערך אירועים חגיגיים לרגל יום האישה מידי שנה במקומות שונים בארץ. מועצת הפועלות המשיכה לציין את ה-8 במרץ כיום הפועלת הבינלאומי עד שנת 1953, אך בשל הרצון להבדיל את עצמה מהמחנה הפרו-סובייטי, החליטה לציין את יום הפועלת בי"ז באדר – היום שבו נבחרה מועצת הפועלות הראשונה בוועידה הכללית של פועלות ארץ–ישראל ב-1921.

בהקשר דומה, היסטוריוניות/ים טוענות/ים שאף אחד מאירועי השמונה במרץ 1857 בארצות הברית, לא התרחש כלל ושהסיבה לאגדות אורבניות מסוג זה טמונה בניסיון לנתק את יום האישה הבינלאומי מן הבסיס שלו בהיסטוריה הסובייטית.

יום הפועלת הבינלאומי | הארכיון הציוני המרכזי

ב-1984 יזמה פרופ' אליס שלוי את הקמת "שדולת הנשים בישראל" ועד מהרה נעשתה השדולה לגורם רב השפעה בזירה הציבורית. הופעתה ופעילותה השפיעה גם על אופי פעילותם של ארגוני הנשים הוותיקים, כנעמ"ת ו-ויצ"ו. ארגונים אלה נטלו חלק גם הם באירועים שציינו את יום האישה הבינלאומי ב-8 במרץ, כשאר העולם המערבי.

אך אל לנו להתעלם מהביקורת כלפי ימי האישה למיניהם; זו שגורסת כי בהינתן שיוויון אין צורך ביום שכזה, או זו שאומרת ובצדק מסוים, כי יותר מידי טקסים וימים מיוחדים יחליפו שינוי אמיתי בסוגיית אפליית הנשים וישנה עוד עבודה לעשות.

לוחמת זכויות האדם, הפמיניסטית האמריקנית-יהודייה בלה אבצוג, אמרה את זה בצורה הטובה ביותר:

"הם העניקו לנו יום – הוא נקרא 'יום האישה הבינלאומי'. ב-1975 הם העניקו לנו שנה – את 'שנת האישה'. ואחר כך, בין 1975 ל-1985, הם העניקו לנו עשור – את 'העשור של האישה'. אמרתי, פעם, מי יודע, אם נתנהג יפה ירשו לנו להיות ממש בעניינים. ובכן, לא התנהגנו יפה, ואנחנו איפה שאנחנו".

 

לקריאה נוספת

יאיר צבן, "יום האישה הבינלאומי – שמונה במארס"

 

שירה | רגע לפני הרגע

שירים מאת אורית נוימאיר פוטשניק, מיכל מוגרבי וטלי עוקבי

נועה תבורי, החופרת, טכניקה מעורבת, אובייקט וסטיל מווידאו, מראה הצבה, 2003 (צילום: סשה לוצקי)

.

אורית נוימאיר פוטשניק

שלושה שירים חומציים

1
כּוֹכַב הָרוֹק דָּרַךְ בִּשְׁמֵי מוּסַף הָאָרֶץ
וְלַהַב זַעֲמוֹ דָּרוּךְ וּמְשֻׁנָּן.
עַל דַּל שְׂפָתָיו חִיּוּךְ, אִירוֹנִי מְיֻמָּן
וְהוּא נָכוֹן לַחְשֹׂף, לְהִלָּחֵם בְּאֹמֶץ

בְּכָל הַמִּמְסָדִים, בְּכָל נוֹתְנֵי הַטּוֹן.
הַבּוּרְגָּנוּת הָרְקוּבָה כְּבָר לֹא תַּשְׁתִּיק
אֶת צְלִיל קוֹלוֹ הַיִּחוּדִי, הַמַּעֲמִיק
וְהָרוֹעֵם שֶׁכְּבָר נִשָּׂא עַל פְּנֵי הָמוֹן

שֶׁל לַייְקִים הַזּוֹרְמִים מִכָּל הַמִּקְלָדוֹת,
בְּשׂוֹרָה גְּדוֹלָה עוֹלָה, לוֹהֶבֶת וְרוֹגֶשֶׁת
בִּשְׁאוֹן מַהְפֵּכָה, בְּקוֹל שִׁירַת הָרֶשֶׁת.
וְהַמִּלִּים בְּעִקְבוֹתֶיהָ מְדַדּוֹת.

.

2
אוּלַי תֵּלְכִי לְעוֹד סַדְנַת הַעֲצָמָה נָשִׁית?
אוּלַי תֵּלְכִי לְעוֹד שִׁעוּר עַל קַבָּלָה וְיוֹגָה?
לְכִי לָרוּץ עִם זְאֵבִים, לְהִתְמַסֵּר לָרֹגַע,
וּלְדַקְלֵם עוֹד פַּעַם אֶת הַמַּנְטְרָה הַטִּפְּשִׁית

שֶׁרַק מִכּוֹחַ מַחְשַׁבְתֵּךְ קָרָה כָּל שֶׁקָּרָה,
כִּי כָּל סוֹדוֹ שֶׁל הָעוֹלָם טָמוּן בְּכַף הַיָּד,
שֶׁאַתְּ זוֹהֶרֶת כְּכוֹכָב אֲשֶׁר מֵעֵז לְבַד
וּמְנִיעָה גָּלַקְסְיוֹת מִתּוֹךְ תַּת הַהַכָּרָה.

סַפְּרִי לִי אֵיךְ חֶשְׁבּוֹן הַבַּנְק תָּפַח כִּי בְּתוֹכֵךְ
לָמַדְתְּ אֵיךְ לִחְיוֹת תָּמִיד בְּתוֹדָעָה שֶׁל שֶׁפַע,
מִבְּלִי לִשְׁעוֹת אֶל הַקִּנְאָה, אֶל לְחִישַׁת הַצֶּפַע,
הַמַּזְכִּירָה שֶׁהַמַּשְׂכֹּרֶת הִיא שֶׁל בַּעֲלֵךְ.

.

3
קְצָת יַהֲדוּת עוֹד לֹא הָרְגָה פֹּה אַף אֶחָד.
זֶה לֹא יַזִּיק לְהִתְחַבֵּר לַשָּׁרָשִׁים.
בִּלְעֲדֵיהֶם אַתֶּם מְרַחֲפִים, תְּלוּשִׁים.
עוֹד אִישׁ לֹא מֵת מִקְצַת מִצְווֹת וְיִידִישְׁקַיְט.

כֻּלָּם עוֹלִים וּמִצְטָרְפִים לָעֲגָלָה
הַמְּלֵאָה, מִתְחַמְּמִים לְאוֹר נֵרוֹת,
נוֹשְׂאִים קוֹלָם בְּיַחַד, מַנְעִימִים זְמִירוֹת.
בְּלֵב מָלֵא, בּוֹעֵר בְּלֶהָבָה גְּדוֹלָה.

כֻּלָּם יוֹשְׁבִים סָבִיב אוֹתוֹ שֻׁלְחָן עָרוּךְ,
מְאֻחָדִים סָבִיב לַצֶּדֶק, לַמּוּסָר.
מִכָּאן עוֹלֵה הָאוֹר וְקוֹל צָלוּל נִשָּׂא
אֶל הָאֲוִיר וְרֵיחַ שֶׁל בָּשָׂר חָרוּךְ.

 

אורית נוימאיר פוטשניק, ילידת תל אביב 1973, בעלת תואר שני בפיזיקה, משוררת ומתרגמת שירה. שירים, תרגומים ורשימות פרי עטה התפרסמו בכתבי העת הו!, מאזניים והמוסך. ספרה הראשון, "עינה של האורקל", ראה אור השנה בהוצאת פרדס.

.

.

מיכל מוגרבי

משימות יומיום

1. לִסְכֹּר אֶת הַבּוֹר בְּקַרְקָעִית בְּאֵר הַיַּיִן.

2. לְקַרְצֵף אֶת הַמַּחְסוֹם הַנִּלְחָץ
אֶל פִּיו הַשְּׂטָנִי שֶׁל הַקַּיִץ –

נְבִיחָה אַחַת שָׁוָה אַזְהָרָה,
שְׁתֵּי נְבִיחוֹת דַּלֶּקֶת אָזְנַיִם.

3. אֶבֶן מִתְחַפֶּרֶת בַּגָּרוֹן כִּמְסָרֶבֶת
לַחְשֹׂף אֶת תְּכוּלָתָהּ
לְעֵינוֹ הַחוֹשֶׁדֶת שֶׁל הָאוֹר

כְּשֶׁלַּהֲבוֹ בּוֹצֵעַ אֶת הַשַּׁחַר לִשְׁנַיִם,
לְרַכֵּךְ אֶת שְׁמוּרוֹת הָעַיִן.

4. לְהַצְמִיד אֶת שִׂפְתֵי הַנְּקִישָׁה לִלְשׁוֹן הַשַּׁעַר,
לִפְתֹּחַ לִפְתֹּחַ לִפְתֹּחַ.

5. לְהַצְמִיחַ יָד שְׁלִישִׁית שֶׁלֹּא תִּיעַף
גַּם כְּשֶׁגּוּפִי מוּטָל עַל הַסַּף גַּם
כְּשֶׁהַיָּם סוֹחֵף בֵּין מַלָּחָיו וַחֲרוּזָיו.

6. לִכְפֹּר בַּנְּעוּרִים וּבִמְעִיל הָעוֹר
שֶׁדָּבַק לְגוּפָם כְּמוֹ עֲקִיצָה.

7. לְהַנְבִּיט מַסְמְרִים מִן הָעֶצֶם.

8. לְבַקֵּשׁ שֶׁקֶט
לְבַקֵּשׁ שׁוּב בְּקוֹל רוֹעֵם.

9. כְּנֶגֶד קִמְטֵי הַלַּיְלָה וַאֲבַק הַחֹשֶׁךְ
לְהִתְחַפֵּר עַל גְּדַת הַפֶּצַע
לְכַוֵּן –

10. לְהַסְתִּיר אֶת הַחֻלְשָׁה בַּכּוֹס הַשְּׁבוּרָה.

 

*
שְׁכַחְתֶּם אוֹתִי. וְאֵיךְ יְכָלְתֶּם
לִשְׁכֹּחַ אוֹתִי? הַחַיִּים מִתְמַהֲרִים
לְדַרְכָּם, כָּל דַּקָּה מְעִיפִים מַבָּט
בַּשָּׁעוֹן הַצָּמוּד לַמִּפְרָק
כִּמְאַיֵּם לִכְבֹּל אֶת הַגּוּף הַצָּרוּד
לְשַׁלְשְׁלָאוֹת הַזְּמַן.

הַחַיִּים לֹא מִתְחַבְּרִים
לְרַעְיוֹן הַהִתְחַבְּרוּת הָאֵינְסוֹפִי
שֶׁבּוֹ הַקּוּרִים שׁוֹלְטִים בַּחַיִּים

וּבוֹ הָאָזְנַיִם בּוֹעֲרוֹת מֵרִבּוּי
לְשׁוֹנוֹת, וְהַצַּעַר נוֹגֵחַ
בְּכַדּוּרֵי שִׂמְחָה זְעִירִים
הַנּוֹרִים אוֹטוֹמָטִית מִמְּכוֹנַת
הַחַיִּים הַנְּטוּשָׁה.

זֶה מַתְחִיל שָׁם, אַתֶּם מַקִּישִׁים
בְּאֶצְבַּע חוֹלָה עַל הַכִּוּוּן
הַמְּהֻפָּךְ שֶׁל הַחֵץ,
שָׁם שָׁם, הָרוּחַ מִתְעַקֵּשׁ
וְהָאֶצְבַּע מִתְכַּנֶּסֶת בְּעֶצֶם הַכְּאֵב.

בְּצַעַד מְהַסֵּס קָרֵב הַוְּרִיד
אֶל הַלֵּב, הַדָּם מְכַזֵּב,
גַּם כַּדּוּר שִׂמְחָה יָכוֹל לְחַסֵּל,

וּבְאֵין לָנוּ יְכֹלֶת לְהַבְחִין בֵּין שְׁלַל הַצְּבָעִים,
וּבְאֵין לָנוּ דֶּרֶךְ לְהָסִיר אֶת הַמַּחְסוֹם
הַנֶּאֱטָם בֵּין הַמַּלְאָךְ לַחַיִּים –

הַקּוֹלוֹת מִתְפַּצְּלִים וּמוֹשְׁכִים בִּקְצוֹת
שְׁמִי כְּמוֹ בְּחֶבֶל זָקֵן הַמִּתְיַגֵּעַ לְהִקָּרַע.

 

*
בְּפִתְחוֹ שֶׁל אַרְמוֹן הַחֲלוֹם
מִתְחַלֵּף הַדּוּאֵט הַיָּדוּעַ שֶׁל הַבֻּבָּה וְהַדֹּב
בְּצַעֲדֵי רִקּוּד אַלִּימִים
וּרְחָבָה חֲלַקְלַקָּה מְקַדֶּמֶת אֶת יַשְׁבָנֵי הָאוֹרְחִים –

הוּא, הַדֹּב, נִסָּה לְהַסְתִּיר פְּלָאִים
בִּמְעִיל מְקֻמָּט,
אֲבָל אֲנִי הִבְחַנְתִּי רִאשׁוֹנָה בַּכְּנָפַיִם
שֶׁצָּמְחוּ מִכְּתֵפָיו,

וּבְכָל זֹאת יָד בְּיָד, כָּתֵף אֶל כָּנָף,
הֶחָזֶה שָׁט קָדִימָה, הַתְּשׁוּקָה לְהַנְצִיחַ
אֶת הַמִּרְדָּף גּוֹבֶרֶת עַל הַלַּהַט
לִקְפֹּא בָּרֶגַע,

(הָרֶגַע מְנַצֵּחַ.)

בַּמָּקוֹם שֶׁבּוֹ נִפְלָט הִדְהוּדוֹ הַקּוֹדֵר
שֶׁל הַדּוֹ מִינוֹר,
וְנִשְׁמָט הֶחָבֵר הָאַחֲרוֹן
מֵרְשִׁימַת הַמֻּזְמָנִים –

אַל תְּגַלִּי הִתְנַגְּדוּת
לַצַּעַד שֶׁבָּעַט בַּכִּסֵּא
רֶגַע לִפְנֵי הָרֶגַע.

 

מיכל מוגרבי פרסמה שני ספרי שירה: ״החלומות נטו על צידם״ (קשב לשירה, 2016) ו״דוֹּ״ (עיתון 77, 2019). השירים האלו לקוחים מהמגירה, ואולי יראו אור בספר שלישי. שירים פרי עטה התפרסמו בגיליונות 10 ו־36 של המוסך.

.

.

טלי עוקבי

טמפרטורות

1.
שְׁעוֹת הַבֹּקֶר הַמֻּקְדָּמוֹת
נִמְתָּחוֹת
בְּתוֹךְ
מַפַּת הַסְּדָקִים שֶׁל הָעוֹלָם.
הִנֵּה הַתַּפּוּחִים שֶׁל אוֹגוּסְט בְּשֵׁלִים
אָמַר הַקַּרְיָן אֶתְמוֹל בַּטֵּלֵוִיזְיָה.
עַכְשָׁו נוֹבֶמְבֶּר
הָאַחֲרוֹנִים תְּלוּיִים חַסְרֵי חַיִּים בַּצַּמָּרוֹת
מַמְתִּינִים לַסְּעָרָה
לִפֹּל אֶל תּוֹךְ הַסֶּדֶק
לְהִתְגַּשֵּׁם בָּעוֹנָה הַבָּאָה.

 

2.
מִתּוֹךְ הַשֶּׁלֶג צוֹמַחַת אֵשׁ קְטַנָּה
מִישֶׁהוּ מַבִּיט בַּשָּׁמַיִם
הַכּוֹכָבִים יָצְאוּ הוּא אוֹמֵר
מַצְבִּיעַ וּמְצַיֵּן אֶת שְׁמוֹתֵיהֶם.
אֲנַחְנוּ קוֹפְאִים מִקֹּר
מְלֻפָּפִים בִּסְמוֹל טוֹק אַסְטְרוֹלוֹגִי.
מִישֶׁהִי מְבַקֶּשֶׁת מִמִּישֶׁהוּ סִיגַרְיָה
"לִפְעָמִים אֲנִי לֹא יְכוֹלָה לִנְשֹׁם
אֲנִי צְרִיכָה סִיגַרְיָה
שֶׁתִּמְשֹׁךְ אֶת הָאֲוִיר הַכָּלוּא בָּרֵאוֹת הַחוּצָה" הִיא אוֹמֶרֶת.
זוֹ מְסִבַּת יוֹם הֻלֶּדֶת
הָאוֹרְחִים עוֹמְדִים בַּחוּץ
מַבִּיטִים בָּאֵשׁ בַּשֶּׁלֶג בַּכּוֹכָבִים
עֲשַׁן הַסִּיגַרְיוֹת כָּחֹל.

 

3.
בַּגִּנָּה כִּסָּה צֶמַח מְטַפֵּס
אֶת גִּזְעֵי הַשִּׂיחִים
וְאֶת כָּל הַפְּרָחִים שֶׁל הָעוֹנָה הַבָּאָה.
אֵיךְ הֵם מְטַפְּסִים
נֶאֱחָזִים
נִכְרָכִים עַל עֶצֶם אַחֵר
מִסְתַּגְּלִים לְכָל הַתְּנָאִים
לַצּוֹמֵחַ
לַדּוֹמֵם
לְעוֹנוֹת יְבֵשׁוֹת
לֹא כָּל הָאֲהָבוֹת סוֹפָן לְהִתְגַּשֵּׁם.

 

4.
בַּפְּרוֹפִיל הַמְּזֻיָּף
הִקְפֵּאתִי אֶת עַצְמִי
עַל מִלְגָּה מְדֻמָּה בְּגֶרְמַנְיָה.
חָקַרְתִּי אֶת תִּסְמֹנֶת הֶנְזֶל וּגְרֵטֶל
פִּתַּחְתִּי פְּסוֹרְיָאזִיס נַפְשִׁי.
מִישֶׁהוּ אָמַר כֻּלָּנוּ חַיִּים בַּחֲרָדָה
שֶׁלְּפֶתַע נִמְצָא אֶת עַצְמֵנוּ בְּיַעַר
מִסְּבִיבֵנוּ עֵצִים קְפוּאִים.
הָאֲדָמָה וְהַשָּׁמַיִם מַרְאָה גְּדוֹלָה
מִתּוֹכָהּ יִשְׁתַּקְּפוּ דְּמֻיּוֹת
נַחְשֹׁב שֶׁהֵם אֲנַחְנוּ.

 

טלי עוקבי, סופרת ומשוררת ישראלית, ילידת 1970. בוגרת "המדרשה לאמנות" במכללת בית ברל במגמת חינוך ואמנות. למדה בשוויץ ציור ולימודים אנתרופוסופיים. פרסמה שלושה ספרים: "בלוטת האושר" (סיפורים קצרים; כנרת דביר, 2018), "רצועות" (נובלה; בלה לונה,2017) ו"עור התוף של הלילה" (שירה; אינדיבוק, 2013).

 

.

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

יום האישה | בדרך אל המוקד הסתכלי סביבך

"הנשים הקרובות אליי, אלה שבאמת רציתי להידמות להן – אמי, דודתי, שתי הסבתות שלי – גם הן עבדו בשתי משמרות, אבל היה להן שאר רוח. לא היו נשים דומות להן בספרות הקאנונית." סיון בסקין על פמיניזם בספרות הנוער הסובייטית, לכבוד יום האישה הבינלאומי

רותי בן יעקב, עיגולים, שמן על בד, 65x80 ס"מ, 2017

.

מאת סיון בסקין

.

הספר החשוב ביותר של ילדותי לא היה קלאסיקה רוסית או קלאסיקה קאנונית אחרת מספרות העולם. לא נתקלתי בו בשום מקום מלבד הבית שלי והבית של דודתי: לא באף אחת מהספריות שהלכתי אליהן, לא בביתה של אף חברה. הדבר היה מוזר כפליים, מפני שעלילת הספר התרחשה לא באיזו מוסקבה, פטרבורג או אחוזה חצי־פאודלית, כמו כל הקלאסיקה הרוסית, אלא בעירנו שלנו – וממה שהכרתי אז, הוא היה כמעט הספר היחיד ברוסית שעלילתו התרחשה בה. רוב הספרים שהביאו לה תהילה נכתבו בשפות אחרות – פולנית, יידיש ואפילו צרפתית – אבל גם את זה לא ידעתי אז. העיר לא הוזכרה בספר בשמה, אבל מי שהכיר אותה אפילו היכרות שטחית – כמו זו שהייתה לי, ילדה משכונה שנבנתה בסביבות 1970 – ידע לזהות אותה. הזיהוי היה מיידי, אף על פי שהעלילה התרחשה בעשור האחרון של המאה התשע־עשרה, העיר השתנתה מאז ללא היכר, עברה שתי מלחמות עולם והמון ידיים, ושינתה את ההרכב האתני שלה – בעיקר באמצעות ירי המוני על שפת בורות גדולים, שבימי עלילת הספר איש עדיין לא חשב לחפור.

כל הנסיבות הללו הפכו את הקריאה בספר לסוג של שותפות לסוד. הייתי בטוחה שאמי, דודתי ואני היינו היחידות שגילו את הפנינה הספרותית הזאת. רק כעבור שנים רבות, בישראל, גיליתי שהיה זה ספר פולחן של כל הילדות היהודיות שקראו רוסית, גם אלה שמעולם לא ביקרו בווילנה. גם הן היו בטוחות שזה ספרן הפרטי והסודי. אם כמה מהן קוראות את הרשימה הזאת, הן בוודאי כבר זיהו גם את הספר: הדרך יוצאת למרחקים, הטרילוגיה הסוחפת, הפוליטית, המצחיקה, היהודית להפליא ומלאת החמלה של אלכסנדרה ברושטיין (1884–1968). ארשה לעצמי להוסיף לשלל שמות התואר: הפמיניסטית, אף על פי שאז זה לא נקרא ככה, בשני המובנים של המילה "נקרא".

הטרילוגיה היא למעשה פרוזה אוטוביוגרפית, המספרת על ילדותה ונעוריה של המחברת בווילנה, בערך בין השנים 1893 ו־1901. המספרת היא הילדה והנערה סשה ינובסקיה, בתו של רופא יהודי אקטיביסט. למעשה, ד"ר יעקב ויגודסקי, אביה של המחברת, המתואר בספר באהבה ובהערצה אינסופית, היה עוד יותר יהודי ועוד יותר אקטיביסט – סופר יידי ואחד ממנהיגי הקהילה היהודית בעיר – מכפי שאפשר היה לתאר בספר שיצא לאור בשנות החמישים והשישים בברית המועצות. עד היום לא ממש ברור לנו איך ברושטיין בכלל הצליחה לפרסם אותו.

הדרך יוצאת למרחקים היה עבורנו מקור בריא לזהות היהודית המשכילה והקוסמופוליטית, אך גם המקומית. רובנו שמענו ממנו לראשונה על המאבק להשכלה, על מפלגת הבונד, על משפט דרייפוס, על הגיבור המקומי הירש לקרט, ועל מרכיבים רבים אחרים של היהדות הווילנאית השונה כל כך מהעיסה הלאומנית הדביקה שבה מרוחה לא פעם היהדות בישראל של ימינו. אבל סיבה נוספת לאהבה שרחשו לו הנערות היהודיות הייתה שלל המודלים הנשיים המעולים שבו.

הספרות הסובייטית הדוגמטית אמנם הציעה מדי פעם מודלים של נשים גיבורות – פרטיזניות מהמלחמה, נשות קולחוז ופועלות מסורות, או אמהות שהקריבו את ילדיהן למולדת, אבל מחוץ לגדריה הכרנו רק מעט מאוד מודלים נשיים, ומחלקן כלל לא יכולנו ללמוד. בספרות הקאנונית של המאה התשע־עשרה, שאת רובה כתבו גברים (האמת היא שבמאה התשע־עשרה פעלו ופרסמו ספרים ברוסית לא מעט סופרות, אבל הן נשכחו איכשהו בעת קביעת הקאנון; אנא היראו מופתעות), נשים ממעמד גבוה לא התעניינו בדבר מלבד חתונה, אהבה רומנטית ונשפים, לאו דווקא בסדר הזה, ואילו נשים ממעמד נמוך עבדו בלי הכרה, ולא נשאר להן כוח להתעניין בדבר מלבד הישרדות. דמויות כמו סוניצ'קה מרמלאדובה מהחטא ועונשו (אֵם הטייפקאסט המוכר בתודעה העממית כ"זונה עם לב זהב") או מרגריטה של בולגקוב נראו לי תמיד כמו מטאפורות ולא כמו נשים אמיתיות. את הדמויות הנשיות הנהדרות של פסטרנק עדיין לא הכרנו אז. שתי המשוררות הענקיות של תור הכסף, אנה אחמטובה ומרינה צווטאייבה, היו בבירור גאונות חד־פעמיות. ואילו הנשים האמיתיות סביבנו קרסו תחת נטל "המשמרת השנייה" – ההמצאה הסובייטית המושלמת, תוצאה של משטר שהוציא את הנשים לעבודה, אבל שכח להכניס את הגברים הביתה וללמד אותם לחתל תינוקות או להכין חביתה. האמת על מצב הנשים הסובייטיות עדיין לא נכתבה מספיק בשפות המערב. הנשים הקרובות אליי, אלה שבאמת רציתי להידמות להן – אמי, דודתי, שתי הסבתות שלי – גם הן עבדו בשתי משמרות, אבל היה להן שאר רוח. לא היו נשים דומות להן בספרות הקאנונית.

בעולמה של סשה ינובסקיה גם המאה תשע־עשרה הציעה אלטרנטיבה. סשה וחברותיה הצעירות כמעט אינן מתעסקות ברומנטיקה או בשאלות של נישואין הצפויים להן (או לא). הן רוצות לרכוש השכלה ולהרוויח את לחמן, להיות רופאות, מורות, עורכות דין, סופרות, מוזיקאיות, חוקרות, מהפכניות. הן מתעניינות בפוליטיקה ובאירועים בארצן ובשאר העולם; חלקן אף נהיות פעילות פוליטיות או חברתיות, כפי שהיינו מכנות זאת היום. כשקראתי את הספר בילדותי, בשנות השמונים של המאה העשרים, כל זה היה מובן מאליו בשבילי, הרי כל הנשים סביבי רכשו השכלה ועבדו. לקח לי זמן להבין עד כמה אורח המחשבה של הנערות המתוארות בספר היה מהפכני בימי ילדותה של סשה ינובסקיה/ויגודסקיה/ברושטיין, בשנות התשעים של המאה התשע־עשרה. ועכשיו אני חייבת לשאול: האם סשה וחברותיה באמת היו כל כך יוצאות דופן בקרב ילדות ונערות בנות המעמד הבינוני של התקופה (ונניח למעמדות האחרים, מסיבות מובנות), או שמא נערות רבות ברחבי העולם המפותח דאז (ונניח לעולם המפותח פחות, מסיבות מובנות גם כן) חיו את החלומות הללו – חלקן הגשימו אותם וחלקן חוו מפח נפש אכזרי בבגרותן – אבל איש לא טרח לתאר כך את חיי הרוח, את חיי הלב, את ההתפתחות האינטלקטואלית ואת השאיפות שהיו להן?

יותר מכך, סשה וחברותיה מוקפות בנשים ובגברים שמעניקים להן השראה. אביה של סשה בוחר עבורה את בית הספר היחיד לבנות בעיר שבו תוכנית הלימודים במתמטיקה מגיעה עד טריגונומטריה, ומביע צער על שאינו יכול לשלוח אותה לגימנסיה לבנים, שבה לימודי המתמטיקה מתקדמים אף יותר. כשאמה של סשה מביעה ספק בנחיצות הטריגונומטריה לבת, ד"ר ינובסקי/ויגודסקי משכנע אותה באומרו: "מפני שללא מתמטיקה אין חשיבה, וללא חשיבה אין אדם!" לאור סיפורו של האב עצמו, שהצליח לחמוק בדרך לא דרך, בנעליים קרועות ובטן ריקה, מגורל הלימודים בישיבה ומהמסלול הרבני שיועד לו (אנחנו זוכרות שמדובר בירושלים דליטא, בירת הישיבות של היקום!), לעבר ההשכלה החילונית ולימודי הרפואה, מובן לחלוטין שהוא אינו מתכוון לעצור בשבירת תקרת הזכוכית היהודית שלו, ומציע לבתו לשבור את התקרה הבאה והעבה לא פחות: זו הממתינה לנערות, יהודיות ולא יהודיות, נמוך מאוד מעל ראשן.

השכלת הנשים וגישה לעיסוק במקצועות של משכילים היו בין הנושאים הכאובים של התקופה, בוודאי ברוסיה השמרנית. מ־1869 כבר התקיימו קורסים גבוהים לנשים, והן יכלו לרכוש בהם השכלה גבוהה, אבל בכל הנוגע לאוניברסיטאות הרגילות ולמשרות טובות הדברים היו מורכבים יותר. השער נפתח ונסגר על פי גחמות הממשל, וצעירות רוסיות שחפצו בהשכלה גבוהה – אם הצליחו לקבל ממשפחותיהן תמיכה כספית לשם כך – נסעו ללמוד באירופה, בעיקר בשווייץ. הנציגה הבולטת ביותר של התנועה הזאת היא המתמטיקאית והסופרת סופיה קובלבסקיה, האישה הראשונה שעשתה דוקטורט (באוניברסיטה גרמנית!), האישה הראשונה שהתמנתה למשרת פרופסור (באוניברסיטה שוודית!) והאישה הראשונה שהייתה עורכת בכתב עת מדעי (גם כן בשוודיה, אלא מה). בספרה של ברושטיין לא פגשנו את קובלבסקיה, שנפטרה בשנת 1891, בגיל צעיר מדי, אבל פגשנו רופאה שהצליחה ללמוד רפואה באותן שנים קצרות שבהן הותר הדבר, ידידה ותיקה של ד"ר ינובסקי מתקופת לימודיהם. אישה זו, אם לא די בכך שהיא עוסקת ברפואה, מגיעה לבית ינובסקי כדי להביא אליו את החדשות הטריות ביותר ממשפט דרייפוס; היא ובתה תומכות באשתו של דרייפוס, הנרדפת בידי כל סביבתה העוינת. בתה של הרופאה מספרת לסשה שלפנים היא רצתה להיות ארכאולוגית, אבל אחרי מה שראתה בצרפת, החליטה להיות עורכת דין כדי להגן על אנשים חפים מפשע. עשור שלם יחלוף מאותה העת, 1899, ועד שעורכת הדין הראשונה באימפריה הרוסית, גיטל (יקתרינה) פליישיץ, תתחיל לעסוק במקצוע. פליישיץ הייתה יהודיה מתחום המושב, כמו סשה, וצעירה ממנה בארבע שנים.

נדמה שכל מפגש בחייה של סשה תורם דבר־מה לחניכה שלה, והמבוגרים הקרובים אליה מתייחסים לחלומותיה וגם לטעויותיה ברצינות הראויה. אחרי שסשה בת התשע רואה מופע של מאלפת אריות שמכניסה את ראשה ללוע האריה, היא מתחילה לחלום על אומץ וגבורה – חלומות שבדרך כלל שמורים בספרות לבנים. בני משפחתה אינם אומרים לה שאלה שטויות או שאין זה עניין לבנות. תחת זאת הם מסבירים לה את ההבדל בין אומץ לשם בידור, כמו במקרה המאלפת, לבין אומץ אמיתי – זה של רופא המציל חיים תחת אש, או זה הנדרש לפעילות פוליטית למען חברה צודקת יותר (על הדרך, מורתה הנערצת לצרפתית מעירה לה בפיכחון: "בדרך אל המוקד הסתכלי סביבך: אל תדחפי קשישה, אל תפילי תינוק, אל תדרכי על רגלו של כלב"). מכיוון ששאיפות המהפכנים הרוסים לצדק נגמרו במהפכה עקובה מדם ובמדינה טוטאליטרית רצחנית, קל לשכוח כמה רעה הייתה לעיתים האימפריה הרוסית, וכמה מאבקים מוצדקים ומלאי תקווה לעתיד טוב יותר, שדוכאו וחוסלו באכזריות תחילה בידי המשטר הצארי ולבסוף בידי הבולשביקים, התנהלו בה. הספר של ברושטיין מספר על קשת רחבה של מאבקים כאלה, השזורים זה בזה, שמעורבים בהם גברים ונשים, נערים ונערות, ובווילנה הרב־תרבותית – יהודים, פולנים, ליטאים, ביילרוסים ורוסים. סשה עצמה הופכת כבר בגיל אחת־עשרה (בסוף הספר השני) לפעילה חברתית בזעיר אנפין: כשהיא וחברותיה שומעות מידיד – אחד מאותם נערים יהודים שנוהרים לווילנה לשם השכלה חילונית, כמו אביה בדור הקודם – שהוא ועשרות חבריו נדרשו ברגע האחרון להיבחן בצרפתית, וברור שזהו תרגיל שנועד להכשילם, הן מארגנות מערך של ילדות־מתנדבות כדי להכין את כל הקבוצה לבחינה בצרפתית במהירות הבזק. בגיל ארבע־עשרה (בתחילת הספר השלישי) סשה מלמדת בהתנדבות שני פועלי דפוס שהם גם פעילים פוליטיים – יהודי מבוגר ורוסי צעיר – גרמנית וצרפתית. הוראת השפות הזאת היא חלק מפעילות רחבה יותר. גם לנו וגם לסשה הצעירה ברור שגישה להשכלה, שנשים, יהודים ועניים צריכים להילחם עליה, היא עניין פוליטי לחלוטין. בצעירותה, הסופרת לעתיד ברושטיין תתנדב בהוראת קריאה וכתיבה לנשים אנאלפביתיות, שהיו כה רבות.

ככלל, מה שאנחנו מכנות היום "סיסטרהוד" הוא מוטיב מרכזי מאוד בספר. הבנות מבינות במהרה שהן חייבות לתמוך זו בזו, לפעמים בצאתן נגד המוסד הדכאני למדי שהוא בית ספרן (למרות הבטחות הטריגונומטריה), ולפעמים בצאתן נגד מוסדות דכאניים גדולים יותר: המדינה, הכנסייה, החברה השמרנית וההיררכית. הן מחלצות זו את זו ממגוון צרות – מסיוע בלימודים לחברותיהן המתקשות, ועד אימוץ ילדה שהתייתמה במשפחתה של אחת מחברותיה – וחולקות זו עם זו ידע יקר ערך. באחת הסצנות סשה מנחמת נערה שלא מפסיקה לספוג השפלות כי היא ענייה וכי אמא שלה עובדת למחייתה, וסובלת בשקט כי היא ואמה מתות מפחד שיתגלה סודן הגדול: הילדה היא "ילדה לא חוקית", ואמה מסתירה זאת בעזרת מסמכים מזויפים על קיומו של בעל פיקטיבי מת. בתוך כך סשה פונה לאביה בשאלה מה זה "ילדה לא חוקית". ד"ר ינובסקי מתפוצץ מזעם על החברה שהופכת את אותם ילדים ואת האמהות שלהם לאזרחים סוג ב:

אני שונא את זה! … תביני, הרי אני מקדיש לזה בדיוק את חיי: אני, הרופא, הראשון שמקבל אל ידיי את התינוק שנולד. אני נותן לו טפיחה כדי שהוא יצעק, הטיפש. וכשאני שומע את הצעקה הזאת של אדם חדש, בחיי שאני מאושר, אני מקנא בעצמי! השד יודע – אולי נולד אדם גדול… ואפילו אם נולד סתם אדם טוב וישר – מה, זה לא מספיק לכם? והם – האדונימנכבדים הללו! – כותבים לו בתעודת הלידה "לא חוקי" וחוסמים לו את החיים ואת האושר. ארורים הנבלים האלה!

כל הריקבון שביחס החברה לנשים ולחופש שלהן עולה בשיחתם זו, ואם איננו נחשפות לזוועות גדולות יותר, הרי זה רק מפני שסשה היא ילדה עירונית ואינה רואה לעת עתה את מצבן של הנשים בכפרים, שהוא קשה בהרבה, ושם אין להן כוח אפילו להציל זו את זו. אבל היא לומדת לאורך הספר את השיעור החשוב ביותר: לא להשלים עם שום עוול, יהא זה עוול על בסיס פוליטי, לאומי, כלכלי או מגדרי.

הן מבחינת האיכות הספרותית והן מבחינת ההומניזם הבלתי מתפשר, הטרילוגיה של ברושטיין היא יהלום נדיר, יחידה במינה בספרות הנוער שראתה אור בתקופה הסובייטית. אני חוזרת אליה וקוראת אותה מחדש מדי כמה שנים, מפני שבה טמונים כל שורשי הזהות שלי – היהודית, הווילנאית, הבונדיסטית, הספרותית, ומתברר שגם הפמיניסטית.

 

חלקה הראשון של הטרילוגיה, "הדרך יוצאת למרחקים", ראה אור בעברית בתרגומה של דוידה קרול, ספריית פועלים, 1987.

 

סיון בסקין היא משוררת ומתרגמת. פרסמה שלושה ספרי שירה: "יצירה ווקאלית ליהודי, דג ומקהלה" (אחוזת בית, 2006), "מסעו של יונה" (אחוזת בית, 2011) ו"אחותי יהונתן" (הקיבוץ המאוחד, 2017). מפרסמת מאז 2005 תרגומי שירה ופרוזה, בעיקר מרוסית, ליטאית ואנגלית. חברת מערכת בכתב העת "הו!". קריאה שלה בשיר של לאה גולדברג התפרסמה בגיליון 68 של המוסך.

 

.

» במדור "מיוחד" בגיליון קודם של המוסך: יובל פז ברשימה ושירים לרגל יום המורים העולמי

.

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן