"רוּחַ רוּחַ רוּחַ רוּחַ בַּפַּרְדֵּס נָפַל תַּפּוּחַ": שיר ילדים או שיר קודש?

הדקלום הילדותי גילה פתאום שהוא לא פחות מאשר קינה על גלות ישראל!

איזה הרשקוביץ, איור למקראה 'גן גני', תל אביב: נ' טברסקי, 1947

אם הייתי מספר לכם את הסיפור הבא, הייתם אומרים שהמצאתי אותו כדי ללגלג על חסידים. אז לא. כפי שתיווכחו, הדברים הללו נדפסו שחור על גבי לבן בספר חרדי חדש שיצא לפני כשנה. למידע המופלא שיוצג כאן הגעתי בזכות הפורום החרדי הלמדני 'אוצר החכמה', שבו הובאו הדברים בתערובת אופיינית של השתאות ולגלוג.

 

מי יעמוד בסוד קדושים?

הספר מלכות שלמה, שנדפס בשנת תשע"ו ב'מכון באר התורה', בלייקווד שבארה"ב, בעריכתו של יעקב ישראל ניסן, עניינו בתולדותיו ובמנהגיו של האדמו"ר שלמה טברסקי מהורניסטייפול (1981-1923). אדמו"ר זה, מבית שושלת טברסקי (צ'רנוביל), היה רבם של חסידיו בארצות הברית. הוא גר רוב ימיו בדנוור שבקולורדו, ולא נחשב – ימחלו לי מעריציו – לאדמו"ר מן השורה הראשונה.

 

 

וזה מה שהודפס בספר בעמוד ריז (סימן ג), שם עוסק המחבר במנהגי ליל הסדר של כבוד האדמו"ר זצ"ל, ובמיוחד במה שנהגו הוא והמסובים עמו לשיר אחרי שירת 'חד גדיא'. והנה, כטוב לבם עליהם בארבע כוסות, וכשכרסם כבר התמלאה במעדני החג, כך היו שרים:

אחר 'חד גדיא' היו שרים שירה זו: 'רוח, רוח, רוח, רוח, מן העץ נפל תפוח. הוא נפל מראש העץ, הוא נפל והתפוצץ. חבל חבל חבל, על התפוח שנפל, שנפל מראש העץ, שנפל והתפוצץ', עד כאן לשונו. והדברים עומדים ברומו של עולם על פי סוד.

 

 

ובהערה סב העיר המהדיר הנבון:

מי יעמוד בסוד קדושים? אך לפי פשוטו יש לומר דהשיר מקונן על גלות ישראל שנמשלו לתפוח, כדאיתא ב[מסכת] שבת (פח ע"א), ונפלו מאגרא רמה לבירא עמיקתא.

 

 

לשפשף את העיניים ולא להאמין!

השיר הקדוש הזה, שעומד 'ברומו של עולם', שיש בו 'סוד' והוא 'קינה על גלות ישראל', אינו אלא דקלום שכל ילד בישראל, שלמד בגן ילדים עברי מאז שנות השלושים של המאה שעברה, הכיר ומכיר.

ולפלא שבנוסח האדמו"ר כתוב בסתמיות 'מן העץ נפל תפוח', בעוד שאליבא דחכמי הפילולוגיה, בנוסח המקורי כתוב 'בפרדס נפל תפוח', שבוודאי אפשר לדרוש על כך תלי תלים של הלכות (פרד"ס!!!)… אבל 'מי יעמוד בסוד קדושים', ובוודאי גם בזה יש סודות עמוקים.

 

'תַּפּוּחַ נָפַל': מי כתב את הדקלום הקדוש?

הדברים הללו הביאו אותי לנסות ולהתחקות אחרי שורשיו של הדקלום וגלגוליו.

השיר, שכותרתו המקורית, כפי שנראה, היא 'תפוח נפל', זכה לתהילת עולם בזכות המקראה המיתולוגית גן גני, שערכו לוין קיפניס וימימה אבידר-טשרנוביץ. במקראה זו נדפס השיר למן המהדורה הראשונה והנדירה (הוצאת נ. טברסקי, תל אביב תש"ז, עמ' 67) ואילך, וכותרתו היא 'חֲבָל, חֲבָל שֶׁנָפַל!'.

 

גן גני, מהדורה ראשונה, תש"ז, עמ' 76

 

אגב, השיר 'תפוח זהב', שהודפס בראש עמוד זה, נכתב על ידי שמואל בַּס והולחן על ידי מנשה רבינא. מעניין אם גם בו יש סודות טמירים…

בדף הקרדיטים של השירים שליקטו קיפניס וטשרנוביץ הופיע תחילה המידע המוטעה הזה המייחס את מקור השיר ל'חֲבֵרֵנוּ':

 

 

מיהו 'חֲבֵרֵנוּ' זה? את מקורה של הטעות נסביר בהמשך, ובכל מקרה במהדורות הבאות תוקן הקרדיט ונרשם שמו של המחבר האמתי, אהרן אשמן.

 

 

זהו כמובן המשורר, המחזאי והמתרגם אהרן אַשְׁמַן (1981-1896), יליד אוקראינה שעלה לארץ בשנת 1921. אשמן, לימים מממייסדי אקו"ם ומראשיה, ראה את עצמו בעיקר כמחזאי (מחזותיו הידועים, 'האדמה הזאת' – על ייסוד חדרה, ו'מיכל בת שאול' הועלו בתיאטרון 'הבימה') ומתרגם (במיוחד ליברית לאופרות).

אשמן חיבר כמה מן השירים שהפכו נכסי צאן ברזל של הזמר העברי, וכך אנו חייבים לו את 'שירת הנודד' ('הי צִיוּניוּנֵי הדרך'), 'עד אור הבוקר', 'ככה כך ולא אחרת', 'עוז ואייל', 'הביתה', וגם לא מעט שירי ילדים, ובהם 'עוגה עוגה' (שיר שנחשב 'עממי', עד שמחברו, א"א, זוהה בידי אליהו הכהן לפני כיובל שנים), או 'כד קטן' לחנוכה. אשמן גם תרגם מיידיש לעברית שירים ידועים כמו 'בין העצים הירקרקים' של ח"נ ביאליק או 'מקום מנוחתי' של מוריס רוזנפלד. אפשר להניח שאשמן עצמו לא היה מונה את הדקלום הקדוש על נפילת התפוח בראש רשימת הישגיו.

 

ומדוע כונה אשמן בדף הקרדיטים של גן גני בשם 'חברנו'? ובכן, אין זה 'חברנו' כי אם 'חברי'.

המקראה חֲבֵרִי: ספר לימוד הקריאה והכתיבה לשנת הלימודים הראשונה, בעריכתם של אהרן אשמן ויצחק פֶלֶר, ראתה אור לראשונה בתל אביב (הוצאת השכלה לעם) בשנת תרצ"ו (1935), עם איוריה של איזה הרשקוביץ, ושם (בעמ' 66) אכן נדפס, כנראה לראשונה, הדקלום 'תפוח נפל'.

 

שער 'חברי'

 

חברי, תל אביב תרצ"ו (1935)

 

 

יצחק פלר (1967-1889), שותפו של אשמן, היה מורה ותיק ומנהל בית הספר 'תל נורדוי' בתל אביב, שהתמחה בהוצאת מקראות לימוד וחוברות עבודה לתלמידים בחופש. המקראה חברי הייתה כנראה מוצלחת במיוחד. בשנים הבאות היא תוקנה ושופרה ויצאה במהדורות נוספות רבות (האחרונה בהן ב-1965).

 

הלחנים של הדקלום הקדוש

לא נדע באיזה לחן שרו האדמו"ר וחסידיו באמריקה את הדקלום. מכל מקום, נותרו בידינו לפליטה כמה ניגונים של הדקלום הקדוש, אף ששמם של המלחינים אינו ידוע.

הנה הזמרת הנשכחת מרים בן-עזרא בהקלטה משנת 1958:

 

 

וכאן הקלטות של לחנים שונים, שנעשו באתר זמרשת: האחת על פי לחן גרמני עממי (שרה נאוה נחמן), והשנייה, לחן לחלק מן המילים (אורי לוי וכוכבה שחר; אמנון בקר).

מרים בן-עזרא שווה בעצמה סיפור. פרופסור אלן נדלר מסר לי מידע רב עליה. מתברר שמדובר בשם הבמה של הרבנית (!) מרים דנבורג (Denburg) ממונטריאול, שנפטרה בשנה שעברה והיא בת תשעים ושלוש.

 

The Canadian Jewish News
10 February 1961

 

חיקויים והשפעות

הדקלום הפשטני של אשמן, שנפוץ בכל הגנים בישראל, זכה לחיקויים ולגרסאות שונות. הנה 'פזמון עצי ההדר' בגרסתו של נחמן רז (2015-1924), איש קיבוץ גבע ולימים חבר כנסת מטעם המערך.

רז, שבין השאר גם כתב לגבעטרון את השיר הנפוץ 'כי אבד אשר עבר', חיבר את גרסתו המבודחת בשנת 1957, לכבוד חגיגות פורים בקיבוצו:

 

מחברות מאיר נוי, 14, עמ' 73 (הספרייה הלאומית)

נחמן רז (אתר הכנסת)

 

נתן זך (ויקיפדיה)

 

השפעה קצת יותר מתוחכמת של הדקלום הופנמה בשירו של נתן זך, 'אני שומע משהו נופל', שנדפס לראשונה בשנת 1960 בקובץ שירים שונים וזכה לפרשנויות רבות ומעניינות:

 

נתן זך, שירים שונים, תל אביב תש"ך, עמ' 59

 

הנה כי כן, ראו כיצד התגלגל לו התפוח מראש העץ אל מקומות שאפילו יוצרו לא יכול היה לחלום עליהם.

 

תעלות השקייה בפרדס בראשון לציון, שנות השלושים (אוסף מטסון, ספריית הקונגרס האמריקני)

 

תודה לציונה קיפניס ולאליהו הכהן על עזרתם.

 

הכתבה פורסמה במקור בבלוג "עונג שבת (עונ"ש)"

 

 

תיקון היסטורי: גיבורי השקם נחשפים

אנשי התוכן של הספרייה הלאומית בתגובה ראשונה: גם ספריות לאומיות מבצעות טעויות לפעמים.

השקם של צריפין בימי רגיעה, שנת 1951. צולם ע"י רודי ויסנשטין, כל הזכויות שמורות לצלמניה פרי-אור

האמת שטעינו.

בניגוד לשלושת צבאות ערב, אותנו בספרייה הלאומית – מלחמת ששת הימים לא תפסה בהפתעה. ידענו שהתאריך קרב, שראוי שנציין אותו, שמשהו גדול יהיה חייב ללוות את המאורע ההיסטורי – חמישים שנה למזרח תיכון אחר, בטוח ומסוכן יותר בו זמנית. אלו מאיתנו ששולטים באריתמטיקה (ורובנו, בוגרי ההיסטוריה והמגדר, עריכת הלשון והספרות, בקיצור – אנשי הרוח, לא נכללים בקטגוריה הזו) ידעו שחמישים זה מספר עגול, יפה, בוהק, כזה המחייב חגיגה לא נורמלית.

אז הקמנו אתר ייחודי, הפקנו סרטון, דיברנו וחקרנו וחשפנו זוויות שטרם נחשפו, או חזרנו אל הזוויות המרתקות שנשכחו במרוצת השנים שחלפו.

כמה מביך היה זה, לכן, כשנתקלנו, כמעט במקרה, בספר נשכח בן התקופה ושמו השקם בששת הימים. לא ההתקלות היא מה שהביכה אותנו, הרי בספרים ישנים-חדשים אנחנו נתקלים כל יום, אלא במה שהיה טמון בו –בסיפור שסיפר, בגיבורים האמתיים של אותה מלחמה – אלו ששכחנו.

זה ניסיוננו הצנוע ליישר את ההדורים.

 

כריכת הספר "השקם בששת הימים"

 

השקם בששת הימים

"לנו, אנשי השקם, היתה המלחמה ארוכה הרבה יותר מששה ימים. כאשר מרבית החיילים התחפרו, התאמנו, העבירו זמנם בהרהור או בכתיבה הביתה, היינו אנו עסוקים בטעינה, בפריקה, במכירה, בקנית מצרכים, בהכנת מלאי ובדאגה מתמדת למילוי כל מחסורו של החייל, בכל מקום. היו כאלה שעמדו על רגליהם 24 שעות ביממה. רבים התרוצצו וגמעו גאלונים של קפה, היו שהתמוטטו מאפיסת כוחות ובכל-זאת החזיקו מעמד וסרבו לעזוב את תפקידם. בזמן הקרבות יש והקדימו את הלוחמים ופרצו קדימה. ידוע כי לשקם ניתנה זכות קדימה מספר שתיים ואל יקל הדבר בעיניכם. מפקדים רבים לא יצאו לקרב מבלי ששקם היה אתם. וזכורה לכולנו הקריאה במדבר, בהרים ועל גדות הירדן "יחי השקם", "יחי השקם"."

(הקדמת מנכ"ל השקם אלוף-משנה חנן גיאור לספרו השקם בששת הימים)

 

ההקדמה המלאה של אלוף-משנה חנן גיאור

 

כמו כל דבר אחר בצבא, הכל מתחיל בגיוס: והגיוס ההמוני לקראת המלחמה החל באמצע מאי 1967, וכלל כמובן לא רק את אנשי השקם. הוא הוליד שורת בעיות לוגיסטיות הרות גורל, כיוון ש"עם תחילת הגיוס קפצה תצרוכת הקנטינות". מחסנים הוקמו, ורכבים תרו את הארץ במטרה להעביר אספקה – ממשקאות באדיבות טמפו, דרך סיגריות, נרות, מברשות שיניים "ואפילו… שש-בש". המאמץ לא נסב רק סביב הבאת האספקה לחיילים, אלא גם בהפעלת חנויות שקם עבור האזרחים שנותרו בעורף. היו אלה החנויות היחידות, כמעט, שפעלו בימי הכוננות האיומים.

וזה לא שלא היו קשיים: מנועי שינה, רצוצים מעייפות, מתאמצים לשמור על מורל גבוה עבור החיילים והאזרחים כאחד – כמעט שנשברו עובדות ועובדי השקם באותם ימים טרופים. מה שחיזק אותם, מספרות עובדות השקם "באחת החנויות בתל-אביב", היה המברק ששלח אל"מ חנן גיאור לעובדות ולעובדים. לעובדים הדתיים סייע גם האישור המיוחד מהרבנות לעבוד בשבת.

 

על משקל היהודי הנודד?

 

פרוץ המלחמה ב-5 ביוני הגדיל משמעותית את זירות הפעולה של אנשי השקם. לכל אורכה ורוחבה של הארץ, והשטחים שהתווספו אליה עם ניצחונותיו הסוחפים של צה"ל, עמלו עובדות ועובדי השקם. הם פצחו ב"חינגה על הסיפון" עם וואפלים באזור שרם א-שיך, ישנו בניידות מוחרמות עם החיילים הפורצים לעיר העתיקה בירושלים, סיפקו שקי אורז נחוצים לתושבי הצפון, הפעילו חנויות ממתקים בבאר שבע והרגיעו את הרוחות בתל-אביב.

קל לפטור את פועלם של נשות ואנשי השקם. נדיר שנאלצו לתפקד תחת אש (למרות שמעטים אכן שירתו בשטחי לחימה, ואף בזמן לחימה), אך מי שחוו על בשרם את ימי המצור הירושלמי במלחמת העצמאות, או את הקשיים הלוגיסטיים של מלחמת סיני, ידעו להעריך את תפקודו יוצא הדופן של השקם במלחמה מרובת החזיתות של 67'.

אחד הקטעים היפים ביותר בספר עוסק בפועלו של "הגבור האפור", זה "שאין מרגישים בקיומו. אבל דווקא הוא עובד ללא הרף. ומי שם לב לכך?"

 

זמנם של הגיבורים האמיתיים להתגלות

 

וידויו של סופר: "אני הייתי המאושר באדם לולא סחבוני עכשיו אל תחת החופה"

עבודה כשומר ופנאי לכתוב בין תנומה לארוחה. מה עוד צריך סופר עברי מתחיל? אם תשאלו את אריה לוי אריאלי, לא להיות נשוי.

אמת נצחית היא שהדבר הראשון שצריך סופר מתחיל כדי להתחיל להיות סופר, היא למצוא עבודה אחרת.

לא כל עבודה תתאים. ראשית, עליה לאפשר לך לשלם את החשבונות המצטברים. שנית, כי עבודה מכניסה זה המובן מאליו, היא צריכה להשאיר לך מספיק זמן לכתיבה.

לאורך ההיסטוריה של הספרות אנו מוצאים סופרים שונים בשלל עבודות: ברנר מצא את פרנסתו בתור עיתונאי, ז'ורז' פרק חיבר תשבצים, קפקא היה משפטן בחברת ביטוח. סופר העלייה השנייה, לוי אריה אריאלי, היה שומר במטע – עבודה חלומית אם הייתם שואלים אותו. וכמו כל חלום טוב שחולמים, תוך זמן קצר נאלץ אריאלי להתעורר.

 

"מפועל קרקעות נהפכתי לשומר"

 

אל ארץ ישראל הגיע אריאלי בשנת 1908. את סיבתו הגעתו קשה לתלות במניע ציוני מובהק, אלא אם אתם מחשיבים בריחה מהכלא האוקראיני, אליו נשלח לאחר משפט צבאי באשמת תמיכה בקבוצות קומוניסטיות, מניע ציוני מובהק.

בארץ ישראל מצא עצמו החייל לשעבר והאסיר הנמלט בהווה בתפקיד פועל קרקעות. חבריו זוכרים שהיה פועל מוצלח וחרוץ. ועדיין, לא מצאה העבודה חן בעיני העולה החדש, היא לא השאירה לו מספיק זמן לאהבתו האמיתית – הכתיבה.

שנה וחצי לאחר מכן, אנו מוצאים את אריאלי בעבודה חדשה, כזו שהייתה יותר לטעמו. במכתב ששלח לסופר יוסף חיים ברנר ב-5 באפריל 1910, הוא מספר לסופר הנערץ כי "מפועל קרקעות נהפכתי לשומר, זאת אומרת – כל העת שלי היא וכל העת לא לי היא. מותר לך לישון בכל זמן ועידן שאתה חפץ, ואסור לך לסגור את אשמורותיך אפילו לששים נשימות. החיים המדודים והשעות הקבועות לכל דבר וחפץ , זרים הם לחיי דהאידנא. ואע"פ כן החיים נעימים ויש להם כמה וכמה יתרונות על פני חיים אחרים".

מהמכתב היפהפייה הזה אנו למדים שאריאלי התקשה לחשוב באותה תקופה על משרה מתאימה יותר לאופיו ותוכניותיו. "עיקר השמירה היא ביום. הנני יושב לי בסוכתי הגבוהה, יכול לקרוא ולכתוב, ולאכול – לא כל שכן, וכשהנני רואה ערבי מתנקש בשלמות השקדים, אזי חובת משרתי דורשת ממני להתעורר ולקרוא בקול את הקריאה: "יללא, אימשי מן הננק!""

אריאל היה מודע היטב לכך שבתור שוחר הקומוניזם אמורים תנאי העבודה לעורר בו אי נחת. ועם זאת, לנוכח עבודה שכזאת, הוא התקשה להשלים מחשבה רציפה אודות מחאה כלשהי שיעורר: "אמנם מצב מגוחך קצת בשביל האיש המטיל לעתים ספק בצדקות קניין הפרט והנוטה לעתים להאמין כי פרי העבודה הוא לעובד, אולם מאי איכא למעבד? עושים אנו בחיינו קומפורומיסים הרבה יותר גדולים".

הוא ממהר לפטור את ברנר מכל מאמץ למצוא לו עבודה חדשה (ועוד בחיפה הרחוקה!), ומספר לו כי "הבדידות היא הנותנת לי את האפשרות לכתוב. ואמנם כותב הנני."

את המכתב הנפעם מאופטימיות ומעשייה ספרותית מסכם אריאלי בקריצה לברנר הדכאוני מטבעו: "היה שלום ומאושר עד כמה שדבר שכזה אפשרי לגבי איש שכמותך".

צחוק הגורל שבתוך זמן לא רב מצא את עצמו השומר השמח בחלקו גם הוא מדוכדך מהדרך בה התגלגלו הדברים.

 

המכתב ששלח אריאלי לברנר, בתאריך ה-5 באפריל 1910 

 

החלום ושברו

 

במכתב נוסף ששלח אריאלי לברנר תוך פחות משנה מזמן שליחת המכתב הקודם מתגלית תמונה שונה לחלוטין – משומר בטלן ושמח בחלקו, הפך אריאלי לאדם נשוי – מתקשה בהיבט של האושר ונכשל לחלוטין בהיבט העושר.

את עבודת השמירה עזב אריאלי לפני נישואיו, כשעבר לחדרה להיות מורה. הייתה זו עבודה שלא אפשרה לו לכתוב במהלכה, אך עבודה שבכל זאת אהב מאוד – עובדה, מרגע זה ועד מותו יהיה איש חינוך.

אם העילה למכתב הראשון הייתה שמחה על מצבו, העילה למכתב השני כבר רשמית יותר – מדובר בהסבר בן שני עמודים לשאלה: מדוע טרם שלח אריאלי סיפור שהבטיח לברנר? "הנה נגזלה מנוחתי על ידי יחסים ביני לבינה", מסביר אריאלי.

הקשיים האיומים שבחיי הנישואים והצורך במשכורת נכבדה יותר הביאו את אריאלי לידיי ייאוש, עד שנאלץ להרהר על לוותר "על היותר טוב שבעתידי הספרותי".

זיכרונותיו של ירח הדבש טרם פגו מראשו הדואג. אך אין מדובר בירח הדבש שלו ושל אשתו הטרייה, אלא ב"ירח-הדבש, כלומר התפעלותי מהשקט האידיאלי של רחובות", העיר בה שימש מורה לפני נישואיו. ולמקרה שנותר איזשהו ספק בליבו של ברנר לגבי מצב הביש של ידידו, מבהיר אריאלי את המצב במילים נוקבות: "אני הייתי המאושר באדם לולא סחבוני עכשיו אל תחת החופה."

בשנת 1923 היגר אריאלי לארצות הברית, כשהוא מותיר את אשתו וארבעת ילדיהם בארץ. את הספרות העברית לא זנח. הוא המשיך לפרסם את סיפוריו בכתבי עת עבריים ומונה למורה לספרות בבית מדרש למורים עבריים בניו יורק. הוא נפטר ב-1943.

 

השוו את ההבדלים: המכתב השני ששלח אריאלי לברנר כשנה לאחר מכן

 

פרטים נוספים על חייו ויצירתו של הסופר העברי הנשכח, אך החשוב הזה, תוכלו למצוא בספרה של גילה רמרז-ראוך, "ל"א אריאלי (אורלוף): חייו ויצירתו".

כתבי לוי אריה אריאלי בפרויקט בן-יהודה

מתוך בלוג גנזים אגודת הסופרים.

 

כתבות נוספות:

לאה גולדברג מתרגזת: "לא ידעתי שאני אדון וממין זכר"

הבדחן, השדכן והתזת מי הקולון: מנהגי החתונה של יהודי התפוצות

 

 

הכל התחיל בנאצר

אביר השלום הערבי-יהודי, הרודן המצרי או דמות נלעגת השוגה באשליות גדולה? גלגוליו של השליט הלא-ממש-כל-יכול בספרות העברית.

בשנת 1954, הפך גמאל עבד אל נאצר למנהיג המדינה באופן רשמי לאחר התפטרותו של נשיא הרפובליקה מוחמד נגיב. הגנרל נגיב, היה אחד משני הקושרים הראשיים האחראים להפיכת הקצינים החופשים בשנת 1952, אשר הובילה לסילוקו של המלך פארוק הראשון. הקושר השני היה נאצר עצמו. לימים הושם נגיב במעצר בית עד מותו של נאצר.

 

מנהיג העולם הערבי גמאל עבד אל נאצר בבלגרד, שנת 1962 

 

אולם כבר בשנת 1948 עורר גמאל עבד אל נאצר את עניינה של ישראל.

מי שייוודע לימים בתור "הרודן המצרי", שליטה הבלתי מעורער של הגדולה והמאיימת באויבותיה של ישראל בראשית קיומה, השתתף בקרבות בפלוג'ה בזמן מלחמת העצמאות הישראלית. מספר קצינים ישראלים ובראשם ירוחם כהן (מי שהיה שלישו האישי של יגאל אלון) פגשו אותו שם ושוחחו איתו ארוכות. כבר אז הייתה התחושה בחוגי המודיעין הישראלי שהקצין המצרי הספציפי הזה הוא מישהו יוצא דופן, מפקד שמוטב לקחת ברצינות כי הוא יכול להפוך לדמות מרכזית במצרים. אפשר שנאצר היה תחת עינו הבוחנת של המודיעין הישראלי לפני שעלה לשלטון במהפכת 1952. לאמיתו של דבר הוא היה אחד המצרים המוכרים ביותר בישראל עוד לפני ההפיכה הודות לפגישות פלוג'ה.

היו גם לא מעט אנשים בישראל, דוגמת העיתונאי אורי אבנרי, שקיוו שהקצין המצרי הנמרץ שאותו פגשו בפלוג'ה יתגלה כמישהו שעמו תוכל ישראל לקיים קשרים, ודרכו להשתלב במרחב שמסביב. ייתכן שכך גם ראה נאצר את הדברים בשלב מוקדם בחייו: הוא אף דיבר על ישראל כמודל אפשרי למצרים.

כתוצאה מכך, החלו מופיעים בספרות העברית סיפורים בהם התגלה שליט מצרים כדמות סימפטית. למשל בסיפור קומיקס מדהים של הסופר פנחס שדה שציירה אלישבע נדל –לנדאו "תגליתו הגורלית של יוסף ק.", אשר פורסם תחת שהשם הבדוי "י. אסיאל " והופיע ב"הארץ שלנו" בשנת 1961. באותו סיפור מצויר מגלה מדען מהכור הגרעיני בנגב כיצד לייצר תרופה סרטן באמצעות נמלים שהוגדלו למימדי ענק על ידי הקרינה הרדיואקטיבית של הכור. המדען משכנע את מנהיגי העולם השונים כולל קנדי וחרושצ'וב לפרק את נשקם תמורת התרופה לסרטן.

 

נאצר הפרגמטי, מתוך "תגליתו הגורלית של ד"ר יוסף ק." 

 

מבין כל המנהיגים בסיפור מתגלה דווקא נאצר כמי פרגמטי ושקול המוכן לחתור לשלם עם ישראל כדי להשיג תרופה לסרטן. נאצר שבסיפור מוצג כפי שראה אותו אורי אבנרי, כמי שאפשר להשיג עימו שלום ולא במאמץ רב מידי.

 

התקווה הנכזבת שהיא נאצר

בשלב מסויים וכנראה בהשפעת והשראת העיתונאי המוכשר חסנין הייכל שהפך לאידיאולוג הראשי של משטרו, השתנתה האידיאולוגיה של נאצר לחלוטין. ניתן לומר שהייכל ביצע בו "שטיפת מוח". נאצר נטש את האידיאולוגיה הקודמת שלו – המדגישה את בנייתה של מצרים – בעבור האידיאולוגיה הפאן-ערבית.

כעת נוצרו בנאצר השאיפות האימפריאליות שלו להשלטת מצרים על העולם הערבי האפריקני והעולם השלישי כולו, והפיכתה לשוות ערך לארה"ב ולברית המועצות. חמוש באידיאולוגיה כזו, אפסו הסיכויים להסכם שלום עם ישראל. נאצר הפך לאויב מספר אחד בעולם של ישראל ומי שדיבר בכל עת על השמדתה. וכך, מגיבור אפשרי השתנתה דמותו של נאצר בספרות העברית לדמות ארכי-נבל אימתני!

התוצאה: בספרי ילדים בישראל של התקופה החל נאצר מוצג בדמות האויב הראשי, איש שיכול להיות מטופש ומצחיק אך גם מסוכן ומפחיד בעת ובעונה אחת. כך היה בראש ובראשונה בספריו של שרגא גפני בסדרות "הבלשים הצעירים" שחיבר תחת השם הבדוי "אבנר כרמלי", ושבכולם הופיע נאצר מאוייר בידי מ.אריה – הלא הוא אריה מוסקוביץ', הצייר הקבוע של גפני.

נאצר מופיע בצורה המובהקת והמרושעת ביותר ראשית בספר "הבלשים הצעירים – מתישבים בנגב הפרוע" (הוצאת זלקוביץ, 1958) שבו הבלשים הצעירים מחבלים בצורות שונות בפגישה של מנהיגי מדינות ערב, בראשם נאצר. פגישה חשובה זו, מטרתה להגיע להחלטה כיצד להרוס את ההתיישבות העברית בנגב. ובנוסף בספר "הבלשים הצעירים בתפקיד מיוחד בשנת העשור" (הוצאת זלקוביץ, 1958), שבו הבלשים הצעירים מעבירים את נאצר סדרת עינויים: הם הופכים אותו לקירח, עוקרים את שיניו ועוד ועוד. לכל זה מסכים נאצר בתקווה שיקבל בתמורה סודות ישראליים,. לבסוף משגרים הבלשים רקטה הפוגעת במצרים.

 

"הבלשים הצעירים מתיישבים בנגב הפרוע" מאת אבנר כרמלי

 

נראה ששרגא גפני התאהב ברעיון של נאצר כנבל על, היות שנאצר מופיע גם בשניים מספרי סדרת "דנידין הרואה ואינו נראה" שחיבר תחת השם הבדוי "און שריג". הראשון הוא "דנידין גיבור ישראל" (הוצאת מזרחי, 1965) , בו דנידין "משגע" את נאצר וחבורה של גנרלים מצריים בכירים עם כלי נשק ישראלים סודיים כביכול שכולם חסרי כל ערך, והספר השני הוא "דנידין בשירות המודיעין" (הוצאת מזרחי, 1968) שבו דנידין שוב מפריע למפגש של בכירים מצריים הכוללים את נאצר. גם כאן, בדומה לסיפור הבלשים הצעירים, עושה ממנו דנידין צחוק שוב ושוב, והרודן המצרי מתגלה כדמות מצחיקה ולא מאיימת במיוחד.

 

נאצר מאוכזב, מתוך הספר "דנידין – גיבור ישראל"

 

נאצר והגנרלים הבוכים, מתוך הספר "דנידין – גיבור ישראל"

 

היכן הופיע עוד? גם בספרו של אלוף צה"ל מוטה גור, "עזית בארמונות קהיר" (דפוס א. בן –חור, 1971), שבו הכלבה עזית חודרת לפגישה חשאית של נאצר וגונבת את סודותיו – כפי שעשה דנידין לפניה.

 

"עזית בארמונות קהיר" מאת מוטה גור

 

נאצר מופיע שוב אצל גפני, הפעם בסדרת הסיירת המיוחדת של "אבנר כרמלי" – בספר "הסיירת המיוחדת מכותרת" ( הוצאת מ.מזרחי " 1973) שבו חברי הסיירת המיוחדת חודרים למטחם מבוצר שלו בסיני לפני מלחמת ששת הימים וגונבים מטוס סודי.

עד מלחמת ששת הימים התאפיין העיסוק בנאצר כעיסוק הנועד להרגיע את הציבור, לאחר ששת הימים כמו התפרצו הסכרים, והרודן המצרי שעד אז פחדו ממנו כמנהיג האומה הערבית כיכב מכאן ואילך בקבצי בדיחות שלעגו לו ובשירים הומוריסטיים עליו ברדיו (כמו "נאצר מחכה לרבין" של חיים חפר, ו"איגרת לנאצר" של בני ברמן).

המנהיג המצרי עם השאיפות הגרנדיוזיות של שליטה בעולם הערבי, המוסלמי והשלישי, שעורר פחד רב בישראל בגלל שאיפותיו, הפך בסוף ימיו לדמות נלעגת ומבוזה בתרבות הפופולרית הישראלית. המשיח מקהיר התגלה כמשיח שקר. את הכישלון המוחץ שלו ב-1967, כאשר חלקים ניכרים מצבא מצרים הושמדו וחצי האי סיני נפל לידי צה"ל, כבר לא ניתן היה לתאר כניצחון. נאצר המשיך במלחמת ההתשה על גדות התעלה, אך מעמדו במצרים ובעולם הערבי הלך והידרדר. בספטמבר 1970 הוא מת מהתקף לב, רחוק מהגשמת חלומות הגדולה שלו.

 

בואו לבקר במולטי יקום של אלי אשד

 

 

כתבות נוספות:

מסמכים חושפים: כך ריגל ההגנה אחר בתי קפה ערביים בחיפה

הססנות, פחדנות וצה"ל ינצח! הקריקטורות שליוו את מלחמת ששת הימים

מה ההבדל בין לוי אשכול לג'יימס בונד?