מסה | פרויד והמלך המוּרי האחרון

"הצורך של הבן לכבד את האב מושך אותו אחורה, לופת ומייסר, אך גם קושר אותו לשורשיו, שורשים שהם למעשה ביתו האמיתי." ענת צור מהלאל כותבת על השבר והקינה בכתביו של פרויד במלאת 80 שנה לפטירתו

הילה ליזר בג'ה, זרם התודעה, דיו על נייר, 70X50 ס"מ, 2016

.

"כשרואים לראשונה את הים": פרויד, שמונים שנה למותו

מאת ענת צור מהלאל

 

בילדותי צפיתי בסרטו של הבמאי הצרפתי ברטראן טברנייה, יום ראשון בכפר (Un Dimanche a la Campagne). רובו נשכח ממני זה מכבר, אך סצנת הסיום נחקקה בי. האב המבוגר שב בגפו לבית הכפר המתפורר והחשוך לאחר שנפרד מילדיו ונכדיו שבאו לבקר. בשקט שאחרי ההמולה, הוא נכנס לאטלייה שלו (הוא צייר), מתיישב בלאות ומלטף את ידיו חרושות הקמטים. המבט משתהה בתשומת לב על הידיים הנעות בכאב סבלני. אני זוכרת את עצמי מופתעת מההשתהות הזו, שאיכותה המינורית בולטת על רקע ההתרחשויות הדרמטיות שליוו את הסרט. מחווה שכולה תודעת הזמן, הבנת היותנו בני חלוף, נחמת הסערה.

כתיבתו הענפה של פרויד שזורה לאורכה בניסיונות לעגן תהליכי אֵבל בתוך הבנות תאורטיות אינטרוספקטיביות, להבחין בין הנורמלי לפתולוגי בתהליכי האבל ולסייע לאדם לשוב ולאהוב לאחר ההידלדלות שמסב אובדן. עבור פרויד אתגר זה של התגברות על ייסורי האבל או המלנכוליה באמצעות אינטרוספקציה וכישורים אנליטיים היה יעד מקצועי ואישי. כמי שהיה דור ראשון לחילון, שחווה על בשרו בילדותו את שבר היציאה מהמסורת היהודית, מהיידיש ושפת הקודש אל הגרמנית ומן העיירה במוראביה אל הכרך הווינאי, ובבגרותו את המלחמה הגדולה ואת פאתי אסון מלחמת העולם השנייה, מעניין לאתר בכתיבתו את יסודות הקינה. ורד לב כנען, בחיבורה "קינה על האקרופוליס: פרויד והעולם העתיק" (מכאן יט, 2019), מאפיינת את הקינה לא כסוגה ספרותית, אלא כמודוס ספרותי של מצב רגשי, וכותבת כך: "אין הקינה מייצרת ייצוגי צער. קינה איננה ייצוג של רגש ואף איננה חיקוי של כאב, אלא היא עצמה מצב רגשי הלובש צורה ספרותית. קינה היא רגש שדורש קול, יללה, תמלול, ביטוי". גלילי שחר, בפתח הדבר לספר הקינות: שירה הגות ותוגה בעולמו של גרשם שולם (כרמל, 2016), מציע שהקינה מצויה בין ייצוג האובדן, על הצער והאלימות המתלווים אליו, לבין הבעת "הבלתי מצוי והבלתי נאמר בתורת ההוויה". כלומר, הקינה מצויה בשבר בין לשון האנחה, הבכי והיגון, ללשון ההרס וההשחתה, ולאילמות הריקה שמעבר לדיבור.

פרויד אמנם הרבה לכתוב על תהליכי אבל ולנתח את הדינמיקה הלא־מודעת שבבסיסם, אך קשה להעריך שהוא כיוון לכך שחיבוריו ייקראו כקינה. הוא נהג להתגאות בכך שהוא מישיר מבט מפוכח אל המוות ומהרהר במותו שלו מדי יום. למטופלים הזרים ששילמו לו מראש עבור הפגישות האנליטיות נהג לומר שלא יהססו לגבות את יתרת החוב המגיעה להם ממשפחתו אם ימות טרם שהאנליזה הגיעה לסופה. כהוגה דעות ואנליטיקאי הוא הרבה לכתוב על תהליכי אבל, הן ישירות, כמו בחיבורו אבל ומלנכוליה, והן בעקיפין, כאשר דן למשל בחשיבות החילוּן במסה "עתידה של אשליה". כתיבתו פורצת הדרך בתחום זה הדגישה את החידתיות הטמונה בייסורי האבל, לצד חשיבות ההבחנה בין תהליכי אבל רגילים למלנכוליה, תהליכי אבל פתולוגיים שבהם האני של האדם האבל נותר אחוז בצילו של האובייקט האבוד ומסרב להתאושש. הקריאה בכתביו של פרויד מזמנת פער בין טענותיו התאורטיות הרהוטות על אודות האבל לבין עמדתו הרגשית המלנכולית, הנסתרת מאחורי הצללים. יסוד הקינה הנסתר בכתיבתו של פרויד נותן ביטוי לזהותו כיהודי עקור, הן משורשיו הגליציאניים המסורתיים בילדותו, הן מהתרבות האוסטרו־הונגרית שאליה שאף להשתייך בבגרותו.

בחיבורו "ארעיות" (Vergänglichkeit), שנכתב בשנת 1916, בסמוך לאבל ומלנכוליה, פרויד מאיר היבט מסוים של עבודת האבל, והוא היחס לארעיות. הוא מתאר שיחה במהלך טיול בהרים בינו לבין "ידיד שתקן ומשורר צעיר". המשורר מצר על ארעיותו של הטבע, אשר לדידו גוברת על השמחה שמסב יופיו. פרויד אינו מזדהה עם עמדה זו ומתעקש להראות שהארעיות אינה אמורה לעמעם את ההתפעלות האוחזת בנו נוכח תופעות הטבע. פרויד קושר בין צער הארעיות לבין תהליכי אבל; ההכרה כי היופי הוא בן חלוף מפגישה אותנו עם "טעם היגון שבשקיעתו". על כך הוא כותב: "מדוע ההשתחררות הזאת של הליבידו מהאובייקטים שלו היא תהליך מכאיב כל כך איננו יודעים, ולפי שעה אין לנו אפילו השערות. אנחנו רק רואים שהליבידו דבק באובייקטים שלו ואינו מוותר על האובייקטים האבודים גם כשעומדים לרשותו תחליפים. זהו אפוא האבל" (כל המובאות מתוך האסופה תרבות, דת ויהדות, רסלינג, 2008; תרגמו נועה קול ורחל בר חיים).

"ארעיות" היה חיבור מוזמן עבור קובץ זיכרונות פטריוטי בשם "ארצו של גתה". פרויד פותח בקביעות נחרצות בדבר חשיבות ההתגברות על יגון הארעיות ביחסנו אל היופי ובניצחון האופטימיות על המלנכוליה, אלא שמיד לאחר מכן הוא פותח בקינה פעורה, מפתיעה בהקשר האמור, על החורבן שהותירה המלחמה הגדולה בארצו, גם אם לא הייתה מולדתו אלא הארץ שאליה היגר בילדותו:

שנה אחר כך פרצה המלחמה הגדולה וגזלה מן העולם את יופיו. לא רק את יפי הנוף ואת אוצרות האמנות שעמדו בדרכה הרסה המלחמה, היא כילתה גם את גאוותנו על הישגי התרבות, את הכבוד שרחשנו להוגים ואמנים רבים, את התקווה שהצלחנו סוף־סוף לגבור על ההבדלים בין אומות וגזעים. היא לכלכה את המדע שלנו שהיה מרומם וחסר פניות, היא הציבה את היצריות שלנו ערום ועריה, התירה מכבלים את הרוחות הרעות שבתוכנו, שהאמנו שבמשך מאות שנים הצלחנו לרסן. היא חזרה והקטינה את מולדתנו, והפכה את האדמה האחרת לזרה ורחוקה. היא גזלה מאתנו דברים כה רבים שאהבנו, והראתה לנו איך הדברים שהיו בעינינו יציבים הם בני חלוף.

דומה כי הפרשנויות הפסיכואנליטיות החדשניות והאמיצות שניסח פרויד מתעמעמות אל מול כאב האובדן הבוהק מקינה זו. ואף שפרויד ממהר לשוב בחיבורו אל אתגר השלמת תהליך האבל והשיבה להשקעת ליבידו באובייקטים קיימים, טבורו הפואטי של החיבור נותר באותה קינה על הארץ האהובה שאבדה, היסודות מעוררי ההתפעלות, המבנים היפים, שקרסו כולם. פרויד מזהה עצמו כאן כבן האומה הגרמנית הגדולה, וזו הזדהות המייצרת אופטימיות ואפשרות לשיקום, אך האופטימיות הזו נדונה להיסדק בהדרגה בעשורים שלאחר מכן עם השלכותיה ההרסניות של אותה מלחמה, ועד לשבר הגלות שנגזר עליו בערוב ימיו.

בשנת 1936, עשרים שנה אחרי כתיבת "הארעיות", מפרסם פרויד את "הפרעת זיכרון על האקרופוליס" (Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis). חיבור זה נכתב כמחווה ליום הולדתו של רומן רולאן, והוא מופנה אליו מעמדת הקורא והחבר המעריץ, וגם מעמדת הזקן שתש כוחו. פרויד פותח את חיבורו בהקדמה שהיא פנייה אישית לרולאן:

התאמצתי ארוכות למצוא דבר־מה שיהא ראוי לך בדרך כלשהי, שיוכל לבטא את התפעלותי מאהבת האמת שלך, מן ההעזה לומר את דעתך ולהסתכן, מאהבת האדם ומן הנכונות להושיט עזרה. או משהו שיעיד על הכרת התודה שאני רוחש לסופר שהנחיל לי הנאה כה רבה ורוממות רוח. זו הייתה ברכה לבטלה; אני מבוגר ממך בעשור, יבולי יבש. מה שנותר לי להציע לך בסופו של דבר, זו מנחתו של מי שירד מנכסיו, 'שידע ימים טובים מאלה'.

בחיבור רב רבדים ואישי זה פרויד סוקר תופעה נפשית משונה שחווה כשלושה עשורים קודם לכן בעת שנסע עם אחיו הצעיר לאתונה, "תופעה מסוג זה שחוויתי בעצמי לפני ימי דור, בשנת 1904, תופעה שאף פעם לא הבנתי, חזרה וצפה בזיכרוני בשנים האחרונות". באופן מפתיע, כמעט מיסטי, מצא עצמו פרויד בעת טיול ביוון על פסגתו של האקרופוליס. בעוד מבטו שוזף את הנוף, הוא כותב, "עלתה בדעתי פתאום מחשבה משונה: כל זה קיים אפוא כפי שלמדנו בבית ספר?!" להבנתו בדיעבד התרחשה בתוכו "תופעת ניכור", ובעוד חלק אחד שלו חווה את המציאות שבה האקרופוליס קיים כזרה, החלק האחר חווה את העצמי המפקפק בקיומו של האקרופוליס כזר. פרויד מכנה את התופעה "הפרעת זיכרון" (Eine Erinnerungsstörung), ולא למשל הפרעת מציאות, מכיוון שהיא אחוזה לדידו בזיכרון, בכמיהות עבר שקיננו בתוכו שנים ארוכות: "כשאני נזכר בלהט כמיהותיי לנסוע ולראות את העולם בהיותי תלמיד גימנסיה וגם אחר כך, ועד כמה מאוחר החלו להתממש, איני מתפלא על ה'השפעה בדיעבד' (Nachwirkung) הזאת על האקרופוליס; הייתי אז בן ארבעים ושמונה שנים".

האסוציאציות לוקחות את פרויד לקינה ספרותית מהמאה החמש־עשרה, "הקינה המפורסמת של המאורים הספרדים, 'ay de mi alhama' (אבוי אלהמה שלי) מספרת איך המלך בואבדיל (Boabdil) מקבל את הבשורה על נפילת עירו אלהמה". המלך בואבדיל היה המלך המוּרי האחרון של גרנדה ומשמעות נפילת העיר הייתה קץ שלטונו. הוא אינו מסוגל להכיר בכך ומחליט להתייחס לידיעה כאל non arrivé. ועם זאת, הקינה קיימת, והיא נמצאת בתהום הנפערת בין מציאות האובדן לבין הכרה בו. פרויד מציג את הקינה בשפת המקור ספרדית:

Cartas le fueron venidas
Que Alhama era ganada
Las cartas echó en el fuego
Y al mensajero matara

פרויד בוחר שלא לתרגם בגוף הטקסט את הקינה לגרמנית ומותיר אותה כמסר אניגמטי בעל איכות זרה־מוכרת (במהדורה הסטנדרטית נוסף תרגום אנגלי של הקינה: "הביאו לו מכתבים / שאלהמה נפלה. / את המכתבים זרק לאש / ואת השליח הרג"). אלוזיה ספרותית היסטורית זו מהדהדת את תחושתו של פרויד באותה עת, כמלך המקונן על מלכות שהייתה ואיננה עוד. המעבר של פרויד במקום זה מהשפה הגרמנית שבה כתב לקינה הספרדית מבלי להידרש לתרגום מסמן את הקינה כאזור השבר, גבול ההכרה והמילה, בין העולם שהיה לעולם שיהיה.

תופעת הניכור הנקודתית העומדת במרכז החיבור מסמנת את אזור השבר המתמשך בין האני המשתוקק לפרוץ את גבולות כור מחצבתו ולכבוש מחוזות ידע חדשים, לבין ייסורי האשמה והספקות העצמיים הכרוכים בהזדהות עם הכור שממנו בא. הקינה המאוחרת של המלך הגולה המכחיש את נפילת ממלכתו משתקפת באספקלריה רב־ממדית בתחושות הניכור של הגבר בן הארבעים ושמונה על פסגת האקרופוליס ובאדם הזקן שתש כוחו ו"יבולו יבש". העיניים הנישאות קדימה נפגשות עם אלה המביטות לאחור. תחושת חוסר האונים המלווה את הזקנה מתחברת בזיכרון לתחושת חוסר האונים של פרויד הילד והנער המתאווה לפרוץ את גבולות ביתו ולעוף למרחבים. פרויד בוחן חוויה של ניכור עצמי שתקפה אותו על האקרופוליס, משאת חלומותיו של "היהודי החילוני החדש", ובאופן סובטילי כורך אותה בשבר המודרנה ובשבר ביחסיו עם אביו. אביו של פרויד היה יהודי מסורתי, "אוסטיודן" (Ostjuden) דובר יידיש, ובמילותיו של פרויד: "אבא שלנו היה סוחר, לא הייתה לו השכלה תיכונית, אתונה לא הייתה משמעותית במיוחד עבורו". לקראת סוף חיבורו, הוא נותן ביטוי לקינה הפרטית שלו. והנה היא, קינתו של פרויד:

אין זה נכון שבשנות לימודיי בגימנסיה פקפקתי אי־פעם בקיומה הממשי של אתונה. אכן פקפקתי בכך שאוכל אי־פעם לראות את אתונה. לנסוע הרחק עד כדי כך, "עד כדי כך להרחיק לכת", נראה לי לחלוטין לא אפשרי. זה קשור לתנאי החיים המצומצמים והדלים בנעוריי. הכמיהה לנסוע הייתה גם בלי ספק ביטוי למשאלה להימלט מהלחץ הזה, משהו קרוב לדחף שמניע כל כך הרבה מתבגרים לברוח מהבית. כבר מזמן היה לי ברור שחלק גדול מהחשק לנסוע, מהרצון להגשים את המשאלה המוקדמת הזו, נעוץ בחוסר שביעות הרצון שלי מהבית ומהמשפחה. כשרואים לראשונה את הים, כשחוצים את האוקיינוס, כשערים וארצות שבמשך זמן רב היו בחזקת משאלות רחוקות מהישג יד הופכות ממשיות, או־אז חשים כגיבורים שהגשימו מעשים נפלאים לאין שיעור.

בערוב ימיו מבין פרויד את הפרעת הזיכרון שתקפה אותו על האקרופוליס לא רק כאשמה שמקורה בניצחון אדיפלי – אשמה על השארת האב מאחור, אלא בדיעבד גם כ"רגש של כבוד למתים". הצורך של הבן לכבד את האב מושך אותו אחורה, לופת ומייסר, אך גם קושר אותו לשורשיו, שורשים שהם למעשה ביתו האמיתי. כאמור, הקינה מצויה באזור השבר בין הנאמר לבלתי ניתן להיאמר, בין המבט הנישא קדימה לבין זה המביט לאחור, בין לפיתת השורשים לכמיהה לפרוץ הלאה והרחק. ופרויד חותם את חיבורו במילים הנותנות ביטוי מאוחר לקשר זה, הבלתי ניתן להתרה, בין האב לבן, קשר שבו שני הצדדים זקוקים לסלחנות ולחמלה, "מאז זקנתי ואני עצמי זקוק לסלחנות וכבר איני יכול לנסוע".

החיבור פורסם כאמור לקראת יום הולדתו של רומאן רולן בינואר 1936, בעת שרוחות המלחמה באירופה גברו והתעצמו. במרץ 1938 סופחה אוסטריה לגרמניה הנאצית. תחת איומים הולכים וגוברים הצליח פרויד להגר ללונדון עם משפחתו ביוני באותה שנה. פרויד דימה אז את חוויית ההגירה שנגזרה עליו לגָלוּת, וזו העצימה את הזדהותו עם שורשיו היהודיים. ב־23 בספטמבר 1939, בעקבות ייסורי ההתמודדות עם מחלת הסרטן, ביקש פרויד בן ה־83 מרופאו לסייע לו לסיים את חייו. לעתים היד המכוונת את אירועי ההיסטוריה היא מסתורית מכל מסתורין, שכן קריאה בחיבורו זה של פרויד, שנכתב זמן לא רב לפני שהוא עצמו נדרש לצאת בבהילות מהעיר שבה חי ופעל רוב חייו, מאפשרת לשמוע בקינתו של המלך המוּרי האחרון את קולו העתידי של פרויד הגולה, האינטלקטואל היהודי הווינאי האחרון.

 

ענת צור מהלאל היא פסיכולוגית קלינית מומחית ובעלת תואר שלישי מטעם החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה. פרסמה בכתבי עת פסיכואנליטיים וספרותיים בארץ ובעולם. עמיתת מחקר בתוכנית המחקר הבין־תחומית בפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה ומלמדת שם בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית. ספרה, Reading Freud’s Patients: Memoir, Narrative, and the Analysand, עתיד להתפרסם בקרוב בהוצאת ראוטלדג'.

 

» במדור מסה בגיליון קודם של המוסך: יורם מלצר ברשימה אישית על בורחס

 

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

חייל אס אס, קצין בצה"ל ומרגל: סיפורו של אולריך שנפט

אולריך שנפט היה חייל אס אס לשעבר שחיפש דרך להיטיב את מצבו אחרי מלחמת העולם השניה: אז הוא התחזה ליהודי והתגייס לצה"ל

1

צפיתם בסדרה "המרגל" על אלי כהן ואתם רוצים עוד? ההיסטוריה של מדינת ישראל היא קרקע פורייה לסיפורי ריגול נועזים, ואין כמו סיפור ריגול מהסוג המותח ביותר: כזה עם נאצים.

גבריאל זיסמן הגיע לארץ ישראל בשנת 1949 אחרי מסע מפרך מגרמניה למרסיי, העפלה, מעצר של יותר משנה בקפריסין וגיוס ל"הגנה". באופן טבעי, כשהגיע לארץ, התגייס זיסמן הצעיר לצבא ההגנה לישראל שאך הוקם ועבר קורס מפקדי כיתות. לאחר מכן עבר גם קורס קצינים, קיבל דרגת סגן־משנה והועבר לחיל התותחנים.

אך ב-1952 נקטעה הקריירה הצבאית המבטיחה לאחר שהתעוררו חשדות סביב התנהגותו של זיסמן: מידע אנונימי חשף כי בהיותו שתוי הראה זיסמן לחבריו את תמונתו במדי אס אס וסיפר להם כי זהותו בדויה. ברבות השנים התגלה כי זיסמן הוא למעשה אולריך שנפט, גרמני יליד 1923 שהיה איש צבא נאצי ששירת בחזית הרוסית והאיטלקית במלחמת העולם השנייה. לאחר המלחמה, ובעקבות שותפו לדירה שהיה ממוצא יהודי, גילה כי היהודים נהנים מסיוע כספי ומחבילות מזון שקיבלו מארגוני סיוע אמריקנים – מצרכים מבוקשים מאוד בגרמניה המוכה של אחרי המלחמה. שנפט החליט להתחזות לפליט ולהגיע לישראל, במטרה להמשיך לאחר מכן ליעד אחר.

1
תמונתו של אולריך שנפט במדי צה"ל

המשך הסיפור לא פחות מדהים מההתחזות הבלתי נתפסת. מאוכזב מהפיטורים מצה"ל בחר זיסמן־שנפט לעבוד בעבודות מזדמנות תוך כדי שהוא מתגורר בביתם של שני עולים מגרמניה. שם, ניהל רומן עם בעלת הבית, ושם שקלו השניים להותיר את הבעל הנבגד מאחור ולשוב יחדיו לגרמניה. לצערו של שנפט, ישראל לא אפשרה לבעלי דרכון ישראלי להיכנס לגרמניה באותה תקופה. הקשיים במסעו גרמו לשנפט להציע את שירותיו למודיעין המצרי. הוא הוטס לקהיר וחשף בפני המצרים ידיעות רבות על צה"ל ויחידותיו.

1
מתוך "מעריב", 18 באפריל 1958

סיפור לכידתו של שנפט בידי שירותי הביטחון הישראליים ראוי לסרט משל עצמו. הוא פורסם ברבים רק שנים רבות אחר כך. אם תקראו את הידיעות העיתונאיות המצורפות כאן תבינו אותו רק ברמז. על פי כלי התקשורת של שנות החמישים, שנפט נשלח לישראל בשנית בידי מפעיליו הערבים במטרה לאסוף כאן מודיעין, ונאסר בגעתו. אך הסיפור האמיתי נועז עוד יותר: אנשי המוסד הם שאיתרו את שנפט בגרמניה (בין השאר בעקבות מכתב שגולל את סיפורו ונשלח מאת בעלה של האישה שעימה ניהל שנפט רומן). הם אלו שבסיפור כיסוי שכנעו את שנפט להגיע שוב לישראל בתואנת ריגול לטובת עיראק. הם אלו שלכדו אותו בנחיתתו בנמל התעופה בלוד והביאוהו למשפט. את הסיפור המלא, שגדוש בעוד לא מעט פרטים מהממים אחרים, תוכלו לקרוא בספר "המרגלים" מאת יוסי מלמן ואיתן הבר.

1
מתוך ביטאון צה"ל "במחנה" בו נחשף הסיפור לראשונה
1
את הכתבה בעיתון "במחנה" ליוו איורים של אירועי מפתח בסיפור

1

זהו קיצור סיפורו הבלתי יאמן של חייל האס אס שנעשה קצין בצה"ל. לאחר מאסרו גורש שנפט מהארץ וחזר לגרמניה. מאז נעלמו עקבותיו ואף אין יודעים אם הוא עודו בחיים. כל היודע דבר על מקום הימצאו – אנא ספרו לנו בתגובות.

 

כתבות נוספות:

כך נלכד "האיש שלנו בדמשק" אלי כהן

המסמכים הסודיים של הנאצים שנתגלו בפשיטה של הקומנדו הבריטי

מסמכים חושפים: כך ריגל ההגנה אחר בתי קפה ערביים בחיפה

יוני הדואר האמיצות מגינות על המולדת

 

"הכנופיה" של אורי צבי גרינברג

וורשה של שנת 1922. שלושה חברים, כולם משוררי יידיש צעירים ופרועים, מחליטים להקים את ה"כאליאסטרע" (הכנופיה). הניסוי הספרותי הזה ימשוך אליו מעריצים נלהבים, מבקרים זועמים וקומיסר פולני אחד שהחליט לטפל ביד קשה בפתיחות משולחת הרסן שמצא בשיריהם

"ובשנת כך וכך נכנסו גיסות פולין לעירי, ששם למדתי אלף-בית בלה"ק (לשון הקודש) שבילדות, והעמידו אותי ואת אבי ואת אמי שיחיו יחד עם הטף – "אל הקיר" ליריה… ולמה? סתם.

יען כי יהודים אנו אשר "דמי כלבים" בעורקיהם… כך אמרו. אמן אני אומר: היה נס שלא נהרגתי משום-מה. היה נס שיכולתי לנוס למחבואים… כך. וידעתי באותו יום כי סמל האימה הוא: ה צ ל ב."

(אורי צבי גרינברג מספר על מאורעות הפוגרום בנובמבר 1918 בלבוב, עיר מגוריו. מצוטט בתוך "מן הגנזים של פיטן עברי חי…" "מזרח ומערב", ד', ב' [תר"ץ], עמ' 136)

במחצית השנייה של 1921 עזב אורי צבי גרינברג את לבוב שבגליציה המזרחית (כיום מערב אוקראינה). החייל שערק מצבא האוסטרו-הונגרי לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה היה עתה למשורר החתום על שלושה ספרי שירה. בראשו אדום-השיער עוד מסתחררות הזוועות שראה וחווה בזמן המלחמה ולאחריה. היעד שאליו כיוון היה וורשה, בירת המדינה הפולנית הצעירה.

בהשראת האמנות הניסיונית שהציפה את אירופה המתאוששת ממאורעות "המלחמה הגדולה" זנח אורי צבי כבר בלבוב את סגנון השירה הרומנטית שכתב לפני המלחמה. בוורשה המשיך להיסחף על ידי הפרץ המהפכני שנשב באמנות ובספרות האירופאית, ושאב ממנו את העידוד שנזקק לו על מנת לייצר שירה מסוג חדש, אחר מכל מה שהכיר עד אז.

 

"הכנופייה" הוורשאית

קבוצת סופרי יידיש בווארשה. משמאל לימין: עומדים: ווינטרויב, פרץ הירשביין, מלך ראוויטש, ניומאן. יושבים: אצ"ג, אסתר שומיאטשער, דניאל לייבל, בער האראוויץ, מארק שווארץ. התמונה לקוחה מתוך: אורי צבי גרינברג: תערוכה במלאת לו שמונים

על אף שוורשה היוותה באותה התקופה עיר מעבר ליהודים הנמלטים מהרפובליקה הסובייטית ומשאר מדינות מזרח אירופה אל ארצות הברית, החליט המשורר הצעיר להתיישב בעיר. מן הרגע שדרך בוורשה, שבתה אותו העיר בקסמיה. בכל מקום בו הלך נתקל ביהודים גאים החוגגים את ייחודם: חסידים ויהודים חרדים אחרים, חברי תנועת הבונד המצהירים על סולידריות פרולטרית יהודית, פועלי ציון הקוראים לעלות לארץ ישראל ושאר חבורות יהודיות שלא תמיד טרחו להזדהות פוליטית אך רעשו וגעשו לא פחות מהקבוצות האחרות.

לא לקח זמן רב עד שהשתלב אורי צבי בעולם ספרות היידיש התוסס בעיר, אשר נראה כמורכב מ"המון יהודי משכיל המחכה לנביא". הוא הכיר שני משוררים יהודים שילוו את פעילותו הספרותית בעיר מכאן ואילך: את מלך ראוויטש – המתנזר הצמחוני שהעיד על עצמו כמי שהתגבר על השחפת והרעב של שנות המלחמה "ועכשיו הוא שמן, בריא, ענק. משורר מגדל זקן." ופרץ מארקיש – האדם רדוף הפחדים, שופע המרץ "ויגון של פרעות", משורר המתפוצץ ממילים צבעוניות – "צהוב, ירוק, כחול, אדום. בעיקר אדום. פעם זהו האדום של מין בולשביזם עילאי ומוגזם, ופעם – אודם הדם של הפרעות". (כל הציטוטים בפסקה מתוך: ספר המעשיות של חיי מאת מלך ראוויטש).

אורי צבי גרינברג ופרץ מארקיש, התמונה לקוחה מתוך: אורי צבי גרינברג: תערוכה במלאת לו שמונים. הספרייה הלאומית, ירושלים

חיש מהר סחפה החבורה העליזה בת שלושת הראשים (גרינברג, ראוויטש ומארקיש) קהלים הולכים וגדלים בעיר. השלושה ארגנו והשתתפו במופעים ספרותיים ביידיש והחליטו להקים לעצמם במה ספרותית משלהם, בה יוכלו להתפרע ולהתנסות כרצונם. שירו של המשורר משה ברודרזון סיפק להם את השם שחיפשו:

כְּנוּפְיָה שֶׁל נְעָרִים עַלִּיזָה מְרַנֶּנֶת, כאליאסטרע
בְּדֶרֶך לֹא נֹודְעָה צוֹעֲדִים,
בַּיָּמִים שֶׁלָּעֶצֶב מוֹעֲדִים
בְּלֵיל פְּחָדִים
!Per aspera ad astra
(בעברית: דרך הקשיים אל הכוכבים)

שער הגיליון הראשון של "כאליאסטרע" משנת 1922. לפריט בקטלוג לחצו

בעקבות השיר קראו לעצמם ולעיתון החדש שלהם "כאליאסטרע" – מילה שמקורה רוסי וניתן לתרגמה כ"כנופיה" או "חבורה פרועה", שם שהלם את מטרותיהם.

את 'האני המאמין' של "הכנופיה" ניסח פרץ מארקיש בעמוד הפותח של הגיליון שהוציאו:

"בחומת האבן של הנצח מטיח ומתבוסס-בדמו הראש הברזלי והממותח-בחוטים, ראש החשמל של המאה המפורזלת-באש, העשרים.

בשערי עירנו החרבות-הולמים ומתופפים צעדים מיליוניים של דיביזיות מתות שמרדו, שקמו ממטות-הקרב בנות-המילין, עם עורבים שחורים בעריסות-הדמע הריקות, ומצווים עלינו לשיר את שיר-מרדם.

שרים אנו!

מידתנו – לא יופי, כי אם – זוועה."

(תרגם לעברית: שלמה צוקר)

'האני מאמין' שניסח פרץ מארקיש, מתוך עמוד הפתיחה של הגיליון. לפריט בקטלוג לחצו

היה זה ניסוי אמנותי חדש בנוף שירת היידיש ואורי צבי התכוון לנצל את הרגע הזה עד תומו. בפואמה שצירף לגיליון הראשון שהוציאו בשנת 1922 החליף את "האני" ב"אנחנו" וניסח מניפסט המפציר בקוראים שלא להימנע מלהפנות את מבטם אל זוועות התקופה, להישיר מבט ולהתמודד עם עולם שערכיו חרבו.

אֲבוֹי לַמְשׁוֹרְרִים שִׁיר סַהַר מְעֻדָּן
הַהוֹלְכִים בִּיחִידוּת בְּטוֹגוֹת עִצְבוֹנָם
וּבְכוֹרָה לָהֶם בְּגִין זְמִירוֹת הַתְּכֵלֶת
אֲבוֹי לַמְקוֹנְנִים עַל חִלּוּל הַקֹּדֶשׁ
בְּפֻמְבֵּי מְהַלְּכִים בְּאֶרֶץ נוֹשֶׁבֶת.
אֲבוֹי כִּי יָבוֹאוּ לְבָתֵּי הָעָלְמִין
לְסַפֵּר לַמֵּתִים אֶת חֻרְבָּן הָעוֹלָם
וּוַי לְעֵת בּוֹאָם לְבָתֵּי אֶל שׁוֹמְמִים
לְתַקֵּן הַקְּרִיעוֹת בִּקְטִיפַת פָּרֹכֶת
וְלַקֵּק הָאָבָק מִיֵּשׁוּ שֶׁל אֶבֶן

יחד עם חבריו חגג את חורבן העולם והתמסר לכפירה הדתית:

חֲבוּרַת נַוָדִים שֶׁל הֶפְקֵר אֲנַחְנוּ
בַּמְצָחִים שֶׁלָּנּוּ מִתְבַּלֵט וְהוֹלֵך
אוֹת קַיִן. וְהֶבֶל כְּבָר נִקְבַּר.
וְעוֹלָם-בַּמִּדְרוֹן פָּצוּעַ וּמְעֻרְעָר
וְעוֹלָם-בַּמִּדְרוֹן לוֹ בָאָה שְׁעַת שְׁקִיעָה,
נִתְגַדְּפוּ הַתּוֹרוֹת
וְאֵין עוֹד קְדוֹשִׁים.
הָאַהֲבָה הִיא תַּאֲוָה וְנָשִים – פִּלַגְשִׁים!

(…)

הוֹלְכוֹת הֵן כְּנֻפיוֹת הַמְגַדְּפִים, מֻפְקָרִים
מְהַלְּכִים עַל כַּדּוּר הָעוֹלָם הַגּוֹסֵס
בְּלִי טַלִּית וּתְפִלִּין, בְּלִי צְלָבִים עַל חָזוֹת
אַחֲרֵיהֶם הַסַּעַר, לִפְנֵיהֶם הַשְּׁקִיעָה:
הִתְלַקְּחוּת הַדָּמִים שֶׁל אַלְפֵי עֵינַיִם.

(מתוך הפואמה "וועלט-בארג-אראפ", "עולם במדרון". מתוך: אורי צבי גרינברג: תערוכה במלאת לו שמונים. תירגם לעברית: שלמה צוקר)

משוררי וורשה. מימין לשמאל: אצ"ג, פרץ מארקיש, דניאל לייבל ומשה ברודרזון. התמונה לקוחה מתוך: אורי צבי גרינברג: תערוכה במלאת לו שמונים

הניסוי הצליח: "הכנופיה" משכה לא רק את אהדת הקהל, אלא גם ביקורת חריפה על כפירה בסגנון הכתיבה המקובל ובערכים היהודיים. אולם הרגע השברירי הזה לא נמשך זמן רב. הפרסומים הרבים והאחרים של אורי צבי שכנעו את הממשלה הפולנית שמדובר במשורר כופר וחסר רסן המוכן לעלוב בסמלי הקודש של הדת הנוצרית רק בשביל שורה מושחזת אחת או דימוי יפה. הפצת חוברת שירים נוספת שהוציא נאסרה, והממשלה הפולנית הוציאה בנובמבר 1922 צו שזה לשונו:

"לפי צו קומיסר הממשלה הוחרם גליון מס' 2 של "אלבאטראס" בשל מאמרו של "מוסטפא זאהיב" (שם העט של אורי צבי), שבו רואה הקומיסר מעשה חילול האלהים. נגד האשמים בהוצאת כתב-העת ובהפצתו יתנהל משפט."

דוגמה לשיר אידאוגרפיה חתרני של אורי צבי גרינברג, התמונה לקוחה מתוך: אורי צבי גרינברג: תערוכה במלאת לו שמונים

בעקבות הוצאת הצו נמלט המשורר והפליט מוורשה ויצא שוב לנדודים, הפעם לברלין.

 

חברי "הכנופיה" מחפשים אתנחתא מההיסטוריה

פחות משנתיים אחרי הופעת הגיליון הוורשאי של "כאליאסטרע" הופיע גיליון ההמשך, הפעם בפריז. אורי צבי לא תרם לו אף מילה, המשורר התלוש כבר השתקע בארץ ישראל – המקום שרק בו, כך השתכנע, יוכל העם היהודי לעמוד בגאון.

הגיליון השני של "כאליאסטרע". לפריט בקטלוג לחצו

פרץ מארקיש, חברו משכבר הימים, זעם על אורי צבי וראה בתמיכתו בציונות אקט של בגידה באידיאל המהפכה. הוא עצמו חזר אל הצבע האהוב עליו (אדום בולשביקי) והיגר לברית המועצות, להצטרף אל "תרבות יידיש על יסודות של חולין, ואין יודע עדיין שהיסוד בנוי על חולות" (עמ' 418, ספר המעשיות של חיי). בשנת 1952 הוקע כבוגד המהפכה והוצא להורג במסגרת הטיהורים הסטליניסטיים האחרונים. שנה לאחר מכן נפח את נשמתו איש הברזל, יוזף סטלין, בנוחיות מיטתו.

מזלו של מלך ראוויטש שפר יותר מחברו מארקיש. הוא עזב את אירופה במחצית השנייה של שנות השלושים, טייל ברחבי העולם ולבסוף השתקע גם הוא – כמו אורי צבי לפניו – בארץ ישראל, שהייתה עתה למדינה. החברות בין השניים מעולם לא חזרה ללהט הנעורים שבה התאפיינה.

"במקום הזה…" כתב ראוויטש בסיכומה של התקופה, "לא נוצרה היסטוריה. שם, למעשה, ביקשו אתנחתא מההיסטוריה – ברחו מפניה… וכיצד אפשר לכתוב היסטוריה על מקום-מקלט בו מתחבאים מפני ההיסטוריה וממהלך מגפי-ברזל שלה?" (עמ' 514, ספר המעשיות של חיי)

החתונה המעופפת של ציוני ברית המועצות

"פנינו לעבר שדה התעופה. היה זה בוקר יפה להפליא, יפה – אך זר: בוקר זר בארץ זרה"

"פנינו לעבר שדה התעופה. היה זה בוקר יפה להפליא, יפה – אך זר: בוקר זר בארץ זרה. ואילו ארצי שלי, הארץ שציווה האל לאברהם ולזרעו, היתה רחוקה ממני מרחק אלפי מילין. זכרה לא מש מלבי, ועתה הייתי צועד והולך, ממלא את המצווה: "לך-לך"… ללכת, לשוב הביתה – או למות." (יוסף מנדלביץ', מבצע חתונה: מאבקו, מעצרו ושחרורו של אסיר ציון)

כך תיאר יוסף מנדלביץ', אחד מחברי הקשר שנועד כ"מבצע חתונה", את יום המבצע – ה-15 ביוני 1970. הוא וחבריו לקשר ידעו מה יהיו ההשלכות הנוראיות שיחוו במידה ותכשל תכניתם הנועזת, והבינו שסיכוייהם אפסיים.

​מערכת היחסים הרשמית בין ישראל לברית המועצות הייתה קצרת ימים. עם מותו של סטלין בשנת 1953 החלו להתחמם היחסים בין המדינות, אך לא לזמן רב.

ימים אופטימיים יותר (מאוסף עיריית תל אביב)

בעקבות סדרת הניצחונות המזהירים של ישראל על צבאות ערב ביוני 1967, ניתקה ברית המועצות את היחסים הרשמיים עם ישראל. בזמן שהתעמולה הסובייטית תוקפת את ישראל בארסיות, הבין מארק דימשיץ – טייס לשעבר בצבא הסובייטי ויהודי-אוקראיני – שמקומו בארץ ישראל. הוא ידע היטב שפריצת "מסך הברזל" שהקימה ברית המועצות לא תהיה דבר קל, ושאינה תתאפשר ללא מאבק.

כרזת מחאה שמבהירה שמצבם של יהודי בריה"מ היה נושא כאוב ומוכר בארץ (מאוסף עיריית תל אביב)

הקבוצה שאיגד סביבו הטייס הסובייטי-ציוני החליטה על מבצע נועז: לעלות על מטוס נוסעים במסווה של חתונה משפחתית גדולה, ומשעה שהמטוס באוויר – להשתלט עליו ולהנחיתו בשוודיה. הייתה זו יותר מתכנית בריחה נועזת. הפעילים הציונים תיכננו לקיים שם מסיבת עיתונאים בינלאומית. הם גם הכירו באפשרות הסבירה יותר: שהק.ג.ב. יחדור לשורותיהם ויסכל את המבצע מבעוד מועד.

היות שהיו מוכנים לסכן את עתידם לטובת מטרה גדולה, הם היו משוכנעים שגם אם ייתפסו, המבצע שאליהם יצאו יעיר את דעת הקהל העולמית מתרדמתה ובכך יסייעו במעשיהם לעליית יהודי ברית המועצות אל מדינת ישראל.

סיפורה של סילווה זימנסון, חברה בהתארגנות שנודעה לימים כ"מבצע חתונה", בכתבה מעיתון מעריב, 16 בספטמבר 1974

​תחילה נתמכו דימשיץ וחבריו על ידי ועד הקבוצה הציונית בלנינגראד – ארגון מחתרת ציוני. אולם, ככל שהתקרבה שעת השין, התעוררו ספקות קשים בתוך הוועד הציוני. החשש היה שפעולה בעלת פרופיל גבוה כל כך, גם אם תצלח, עלולה לעורר את זעמה של הממשלה הסובייטית, והיא, בהיותה דיקטטורה רצחנית, לא תחשוש לחסל לאלתר את התנועה הציונית בכל ברית המועצות.

הדיונים הללו הולידו פשרה: הוחלט כי "הוועד הלנינגראדי" יעביר שאילתה לממשלת ישראל, בו יספר לה על התכנית ויבקש את חוות דעתה של הממשלה עליה. נחמיה לבנון, מי שמונה רק זמן קצר לפי כן לעמוד בראש ארגון "נתיב" החשאי על ידי גולדה מאיר, העביר את תשובת ממשלת ישראל לשאלה. על מנת שלא ייחשפו חברי "הוועד הלנינגרדי" באקט של בגידה במולדת הסובייטית, התבקשה ממשלת ישראל להעביר את תשובתה כתשובה לבקשת עצה רפואית. לבנון העביר את התשובה בטלפון: "הפרופסור שהוא סמכות רפואית גבוהה איננו יכול להמליץ על השימוש בתרופה". הוועד השיב שאם כך, הוא מסיר את ידיו מהמבצע. דימשיץ וחבריו החליטו להוציא אותו לפועל גם ללא תמיכת הוועד וממשלת ישראל.

ראש ארגון העלייה החשאי, "נתיב", נחמיה לבנון

אולם, כפי שאכן חשדו בטיסת הניסוי שביצעו, היה הק.ג.ב. על עקבותיהם מזה חודשים רבים. ב-15 ביוני 1970, נעצרו דימשיץ וחבריו לפני שהספיקו לעלות למטוס. הפעילים שהבטיחו לפגוש ולצרף לטיסה בריגה – סילווה זלמנסון, בעלה אדוארד קוזניקוב ובעלי משפחה וחברים נוספים – נעצרו כבר בלילה הקודם.

כותרת מתוך סדרת כתבות שחיבר ישראל זלמנסון על "מבצע חתונה", שהתפרסמה בשנת 1978 בעיתון מעריב
כותרת מתוך סדרת כתבות שחיבר ישראל זלמנסון על "מבצע חתונה", שהתפרסמה בשנת 1978 בעיתון מעריב

המשפט עורר סערה בתקשורת העולמית. כעבור חצי שנה ממעצרם חולקו גזרי הדין הקשים: שני ראשי ההתארגנות – מארק דימשיץ ואדוארד קוזניצוב (שכבר הספיק לשבת לא מעט שנים בכלא באשמת פעילות ציונית קודמת) – נידונו למוות. שאר הפעילים נידונו לתקופות מאסר שנעו בין 4 ל-15 שנים בכלא. דימשיץ ניצל את בימת בית המשפט וטען שלא הוא ולא חבריו הם פושעים, היות ש"כל משאלתי היא לחיות בישראל יחד עם משפחתי ולעבוד בה. אין לי כל ספק שעוד יבוא היום ואזכה להיות בישראל".

ההודעה לעיתונות על גזר הדין מתוך עיתון דבר, 25 בדצמבר 1970

בזכות לחץ בינלאומי כבד, הכולל התערבות ישירה של ממשל ארצות הברית, הומתק עונשם של הפעילים שהתפרסמו ברחבי העולם. בתום תשע שנים בכלא, שוחררו דימשיץ וקוזניצוב בעסקת חילופי אסירים והועברו לניו יורק. משם עשו את דרכם לישראל, להעביר את שארית חייהם במולדת שבחרו.

ההודעה לעיתונות על המתקת גזר הדין מתוך עיתון דבר, 1 בינואר 1971

ממרחק הזמן מעניקה לנו ההיסטוריה פרספקטיבה צלולה יותר על אירועים שחלפו. אמנם נדמה ש"מבצע חתונה" כשל נחרצות – הפעילים אפילו לא הספיקו לעלות על המטוס ומרביתם ישבו שנים ארוכות וקשות בכלא הסובייטי – אך למרות כל זאת, ועל אף שלא היו היחידים שפעלו בברית המועצות, בנכונותם לסכן את עצמם ולפעול ללא חת הם תרמו תרומה משמעותית לקידום המטרה שהציבו לעצמם: העלאת תשומת הלב למצבם המר של יהודי ברית המועצות ועזרה בפתיחת שערי העלייה לארץ.

אם בשנות השישים הורשו מאות בודדות של יהודים לעזוב את בריה"מ, בשנות השבעים הורשו לצאת את הרפובליקה הסובייטית כ-300 אלף יהודים, ויותר ממחציתם עלו ארצה.