חשיפה: תיעוד ניסיונות ההגירה של יהודי אוסטריה לאחר הכיבוש הנאצי

בפעם הראשונה נחשפים המסמכים הנעלמים של יהדות וינה בימי מלחמת העולם השנייה, כחלק משיתוף הפעולה של חברת MyHeritage והארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בספרייה הלאומית. האוסף מכיל 228,250 רשומות וכולל גם תמונות סרוקות של המסמכים המקוריים שהגישו מהגרים יהודים מווינה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. מסמכים אלו, הזמינים באתר הספרייה, מספקים תובנות יוצאות דופן על חייה של הקהילה היהודית המשגשגת בוינה, בירת אוסטריה, בין השנים 1938-1939

הגירה המונית של יהודי וינה, אוקטובר 1941 (צילום: אתר עיריית וינה), על רקע מסמכי ההגירה השמורים בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בספרייה הלאומית

ב-12 במארס 1938 פלשה גרמניה הנאצית לאוסטריה, אירוע שכונה בגרמנית 'אנשלוס' – סיפוח.

לא היה זה מהלך רגיל של כיבוש, וכאשר היטלר הגיע למסע ניצחון בווינה כעבור שלושה ימים, מאות אלפי אוסטרים התכנסו להריע לו ברחבי וינה. לפי עדויות שונות, לא נותר פרח ורדים אחד באוסטריה שלא נקטף לרגל המאורע.

ההמון האוסטרי בהלדנפלאץ מקבל את פני היטלר. מקור: הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

עבור כרבע מיליון יהודי אוסטריה לא היה זה יום חג. מיד לאחר האנשלוס התחילו התעללויות במנהיגי הקהילה וברבנים, ורבים מהם גם נעצרו ונשלחו למחנות דכאו ובוכנוואלד. במקביל, סגרו הנאצים את משרדי הקהילה בווינה.

ההמון האוסטרי מצדיע להיטלר במועל יד בשדרת ה-RING. מקור: הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

הקהילה נפתחה מחדש כעבור חודשיים, והוקמה בה מחלקה חדשה: 'אגף הרווחה של הקהילה היהודית בווינה – מחלקת ההגירה'. כל יהודי שרצה להגר מווינה – וזה היה פחות או יותר כולם, חסידים כמתבוללים – היה צריך למלא טפסים, בשני עותקים, שהוגשו למחלקה.

ארכיון הקהילה היהודית בווינה מהווה את אחד מארכיוני הקהילות הגדולים והחשובים בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. האוסף, שראשיתו במאה ה-17, מהתקופה שקדמה לגירוש היהודים בווינה, נשלח לירושלים על ידי הקהילה בווינה אחרי השואה. הטפסים של לשכת ההגירה כלולים בארכיון חשוב זה.

הטפסים כוללים את השם הפרטי ושם המשפחה של מגיש הבקשה, כתובת מדויקת, תאריך לידה, מקום לידה, מעמד אישי (נשוי, רווק וכדו'), נתינות, ממתי מגיש הבקשה מתגורר בווינה והאם שהה במקומות אחרים קודם לכן; המקצוע שלו, היסטוריה תעסוקתית, שפות שהוא דובר, מצב כלכלי והכנסה חודשית, ומידע הנוגע ליעד ההגירה המבוקש.

המידע בנוגע להגירה כלל התייחסות לסיכוי להשיג את הניירת הדרושה להגירה, יעד ההגירה, קרובים וידידים בחו"ל, בעיקר בייעד ההגירה המבוקש (כולל שם, כתובת ודרגת הקרבה), ומידע על הדרכון ואשרות ההגירה.

השאלונים לא כוללים רק מידע על המבקש, אלא גם על בני הבית, בעיקר אישה וילדים – אך פעמים רבות גם הורים או חותנת.

הטפסים הוגשו בשני עותקים, ובהמשך הטיפול נוספו עליהם טפסים נלווים, שתיעדו את התקדמות הניסיונות להגר. כל טופס קיבל מספר סידורי, ובהתחלה סודרו הטפסים רק לפי המספר הסידורי (נומרי). בהמשך פוצלו שני העותקים במחלקת ההגירה. עותק אחד שימר את המבנה הנומרי, ועותק אחר (לא שלם) סידר את הטפסים לפי סדר אלפא ביתי של שמות המשפחה (בגרמנית). מחלקת ההגירה ניהלה גם שלוש כרטסות לתיעוד הטפסים, אחת אלפא ביתית, השנייה נומרית, והשלישית התייחסה למקצוע של מגיש הבקשה, היבט משמעותי מאוד בבקשות הגירה. כבר בשנים 1938-1940 הכינו מחלקת המחקר של הקהילה וארגוני סיוע יהודיים בינלאומיים, כגון היא"ס, דוחות על סמך הסטטיסטיקה החשובה שמצויה בטפסים, בכדי לייעל את תהליך ההגירה מווינה.

עם זאת, הקהילה לא פעלה באותן שנים בחלל ריק, והגסטפו, בראשות אדולף אייכמן, פיקח באופן מלא על פעולתה. בשלב ראשון היה ליהודים ולנאצים אינטרס משותף, כי אייכמן קיבל משימה לרוקן את וינה מיהודים באמצעות הגירה. בשלבים מאוחרים יותר נאסרה ההגירה, והגסטאפו השכיל להשתמש במידע בשביל לייעל את תהליך ריקון וינה מיהודים באמצעות המונח המכובס 'הגירה למזרח', כלומר למחנות ריכוז והשמדה.

הארכיון של מחלקת ההגירה הגיע לירושלים יחד עם שאר ארכיון הקהילה, כאשר הטפסים נותרו מסודרים בשני סטים: אלפא ביתי ונומרי. שני הסטים נשמרו במשך עשרות שנים לפי המבנה המקורי שלהם, רצף של טפסים המאוגדים יחד, הנומרי ברצף מספרים (1-400, 401-800 וכו') והאלפא ביתי ברצף שמות (בלום-בלומפילד, בלומפלד-בלומשטיין וכו'). לפיכך, לא ניתן היה לדעת האם הסט האלפא ביתי כולל טופס של אדם מסוים ללא הגעה פיזית לארכיון ובדיקה פרטנית בתוך אוגדן הטפסים. הסט הנומרי היה סגור לחלוטין, כי לא ניתן היה לנחש מה המספר הסידורי של כל בקשה.

בכדי להצליח להפיק את המירב מאוצר תיעוד חשוב זה נוצר שיתוף פעולה בין הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, הספרייה הלאומית וחברת MyHeritage. כחברה מסחרית מובילה בתחום הגנאלוגי, MyHeritage הבינה את האוצר הגלום בטפסים הללו. מעבר לתיעוד מלא על יהודי וינה, אחת הקהילות היהודיות הגדולות בעולם היהודי ערב השואה, האוסף מספק מידע גם על קרובי משפחה שגרים ביבשת אחרת, מידע שנדיר למצוא אותו במאגרי מידע המשמשים למחקר של שורשי משפחה.

במסגרת הפרויקט צוות הארכיון המרכזי פירק את האוגדנים לטפסים בודדים, והם נשלחו לדיגיטציה במרכז הדיגיטציה המתקדם של הספרייה הלאומית. הסריקות קושרו לרשומות סמויות בקטלוג של הארכיון, שבשלב זה עדיין לא היה בהם מידע, ועותק דיגיטלי של מאות אלפי הדפים שנסרקו נשלח לחברת MyHeritage, שהפעילה צוות בינלאומי גדול, שמיפתח בצורה מפורטת את עיקרי המידע שמופיע בטפסים. התוצר של פעילות המיפתוח היה קובץ אקסל עצום, בן למעלה משלוש מאות אלף שורות, המשתרע על פני 129 טורים, שנשלח לארכיון, ובמקביל עובד והועלה למערכות MyHeritage.

צוות הארכיון עיבד את מיליוני פריטי המידע לכדי רשומות קטלוגיות שמותאמות למבנה המידע המקובל בארכיון. מאמץ רב הושקע בהאחדה של מונחים שונים, כגון מאות הצורות השונות בה נרשם המעמד האישי, או אופי הזיקה של בני הבית והקרובים בחו"ל. כמו כן היינו צריכים לתקן לא מעט טעויות, רבות מהן טעויות שנכתבו במקור. כולנו טועים בעת שאנחנו ממלאים טפסים אינסופיים כמו הטופס הזה, מכניסים את מקום הלידה שלנו במקום הכתובת הנוכחית, מחליפים את תאריך הלידה בתאריך מילוי הטופס, ואף מתבלבלים במאה בה נולדנו, כגון אנשים שציינו בשנת 1938 שהם נולדו בשנת 1988, כאשר הכוונה היא כמובן לשנת 1888. קל וחומר שאנשים שנמצאים בסיטואציה נוראית מעין זו ייטעו, וודאי כאלו שהיו בעצמם מהגרים משטחי האימפריה ההבסבורגית לשעבר – גליציה, בוהמיה, מורביה, בוקובינה והונגריה, שרבים מהם לא שלטו מספיק טוב בגרמנית. מלאכה רבה הושקעה, ועדיין מושקעת, בהאחדה וסטנדרטיזציה של שמות המקומות בהם נולדו המבקשים, ושמות המקומות בהם חיו הקרובים. זה מרתק לגלות איך יהודי גליצאי בווינה דמיין את הגאוגרפיה של ארצות הברית, ולמצוא את עשרות הדרכים השונות בהן כתובים ניו יורק ורבעיה בבקשות ההגירה.

לאחר ניקוי המידע מטעויות יצרנו מרסיסי הפרטים מידע קוהרנטי, בהתאם לפורמולות ממוחשבות, כך שנוצרו רצפים בסגנון: מגיש הבקשה: שם משפחה, שם פרטי, נולד בתאריך (יום/חודש/שנה) ב-(מקום גאוגרפי), ומעמד אישי. רצפים אחרים יצרנו לבני הבית שנלוו למגיש, ולקרובים בחו"ל.

לעתים חסר הטופס המקורי, ובמקומו הוכנס פתק שמציין שהטופס הוצא בשעתו לצרכים משרדיים שונים ולא הוחזר. במקרים בהם הפתקים הללו כללו מידע מועיל, כגון שם הפונה ומספר סידורי של הטופס, השארנו את המידע, בכדי לציין שהיה כאן טופס, גם אם אינו עומד לעינינו כיום.

המידע הקטלוגי נטען לרשומות הסמויות שנוצרו מלכתחילה, ונפתחו לציבור, יחד עם הסריקות.

האוסף פתוח לעיון באתר הספרייה והארכיון, ובמקביל נגיש גם למשתמשי MyHeritage, שם מושווה המידע למסדי נתונים אחרים המצויים באתר שלהם, וכך לעתים מתקבלת השלמה על הנפשות הפועלות ממקורות אחרים.

בשבועות שמאז פתיחת האוסף הצליחו רבים להיחשף לסיפור המשפחתי שלהם, ולהשלים פרטים לא ידועים. אם משפחתכם שהתה בווינה ערב מלחמת העולם השנייה, יש סיכוי סביר שגם הם מילאו טופס, ושניתן לגלות אותו באתר הספרייה הלאומית, או בקישור הבא.

אם התקשיתם, אתם מוזמנים לפנות אלינו ל- [email protected]

טופס של מחלקת ההגירה באגף הרווחה של הקהילה היהודית של וינה אשר מילא זיגמונד [שיגו] וורטהיימר ב-11 באוגוסט 1938. שיגו וורטהיימר היה מאמן שחייה, אשר זכה להערכה מקצועית רבה ביותר בזכות הדרכתן של נשים. הוא היה נשוי לשחיינית הדי [הדוויג] ביננפלד. ביננפלד, אשר הצטיינה בפרט בשחיית חזה וגב, פרצה לתודעה הציבורית כאשר בשנת 1924 סיימה במקום הראשון במשחה "חוצה וינה"

זהו מקור יחיד במינו, וחשיבותו חורגת מהסיפור האישי והמשפחתי. ניתן ללמוד ממנו לא רק על הימים הנוראים ההם, אלא גם על החיים היהודיים העשירים בווינה בין שתי מלחמות העולם, ערב האנשלוס. אפשר ללמוד ממנו על הכתובת המדויקת בה התגוררו יהודים רבים, בהם סופרים, מחזאים, מוזיקאים, אדמו"רים וגדולי תורה. אחרים יעדיפו להיעזר באוסף בכדי למפות את הרחובות והרבעים בהם התגוררו יהודים בווינה, או בכדי למפות את המקומות מהם היגרו ליהודים לווינה. באמצעות האוסף ניתן ללמוד גם על הפרופיל התעסוקתי של יהודי וינה והתמהיל הלשוני.

אך מעבר לכל, האוסף מספר את סיפורם של יהודי וינה, שהתעוררו בוקר אחד וגילו שהם תחת שלטון נאצי. הניסיון הנואש להבטיח את דמי הכופר שנדרשו היהודים לשלם בכדי לצאת, לצד מסע אימים ביורוקרטי לתקף את הדרכון, לקבל ויזה ליעד הגירה, ולאחריו אישור 'טרנזיט' למדינת ביניים.

בספר 'טרנזיט' של אנה זגרס, בעצמה פליטה יהודייה שניסתה לצאת מאירופה, מובאת בדיחה שסופרה בקרב קהילת הפליטים המנסים להגר דרך נמל מרסיי, שתחת צרפת של וישי:

אדם עולה לשמיים ומגיע לחדר המתנה, ממנו יוצאות שתי דלתות, אחת לגן עדן ואחת לגיהינום. במשך חצי שנה מטרטרים אותו מפקיד לפקיד, במרדף אינסופי אחרי טפסים וחתימות. בשלב כלשהו הוא פונה לפקיד האחראי, ואומר לו שהוא לא יכול יותר עם ההמתנה. הוא מוותר על הסיכוי להגיע לגן עדן, ומעדיף שישלחו אותו כבר לגיהנום. צר לי לתקן אותך, אומר הפקיד, אתה כבר בגיהנום.

שומרי הראש של הראשון לציון: הקאוואסים העות'מאניים

באמצע המאה ה-19 עלה מעמדם של זרים ולא-מוסלמים באימפריה העות'מאנית | כדי לשמור עליהם, הקציבו העות'מאנים שומרי ראש מיוחדים לרבנים, פטריארכים וקונסולים | הנוצרים ממשיכים להתהדר בשומרי הראש שלהם עד ימינו, אולם מה קרה לקאוואסים שהוקצבו ליהודים? ואיך זה קשור לרב עובדיה?

בצלאל מבשוב (מימין), חכם רפאל עזריאל, חתנו של הראשון לציון יעקב מאיר (באמצע) ויעקב בכר (קוואס), 1939. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

בקיץ 1969 הוכתר ברוב הוד והדר הרב עובדיה יוסף לרבה הראשי של העיר העברית הראשונה, תל-אביב. תהלוכת ההכתרה יצאה מבניין המועצה הדתית בדרכה ל"נסיעת כבוד" ברחבי העיר לתפארת הרב הראשי החדש. בראש התהלוכה, עוד לפני הרב, ראש העירייה ומלוויהם, צעדה דמות יוצאת דופן: גבר מבוגר, לבוש מדים רשמיים, נושא בידו מטה עץ גדול עם גולת כסף, ובחגורתו חרב ערבית מעוקלת ומקושטת. בסבר פנים חמור הוא הוביל את השיירה, נוקש בקצב אחיד עם קצה המטה על הרצפה, ולאחר שהרב הראשי החדש של תל-אביב נכנס בבטחה למכונית – התיישב שומר הראש במושב הקדמי. מאוחר יותר אפשר היה לראותו עומד משמאל לרב עובדיה, ומשמש בתור עוזרו האישי. שומר הראש של הרב נקרא "קאוואס", וזה אחד התיעודים האחרונים של קאוואס יהודי, שריד וזכר לתקופות אחרות בארץ-הקודש.

שומרי ראש לזרים במרחב העות'מאני

כדי להבין מדוע מלווה את הרב הראשי של תל-אביב שומר ראש חמוש במקל וחרב, יש לחזור לאמצע המאה ה-19. באותה תקופה ניסתה האימפריה העות'מאנית להתמודד עם מרידותיו של מחמד עלי, קצין בצבא העות'מאני שהשתלט על מצרים וארץ ישראל. באחת מהמערכות האחרונות בין האימפריה העות'מאנית לבין כוחותיו של עלי, שנחשב למייסד מצרים המודרנית, הסתייעו העות'מאנים בלית ברירה בכוחות האימפריה הבריטית, לצד כוחות רוסיים ואוסטרו-הונגריים. המעצמות הזרות, שזיהו את חולשתה של האימפריה המוסלמית הגדולה, הציעו את עזרתן בתמורה לקידום האינטרסים שלהן בתוך השטחים העות'מאניים. כך נולדו הסכמי הקפיטולציות.

במסגרת הסכמים אלה הפכו הקונסולים הזרים לריבונים על אזרחי מדינותיהם בשטחים מוסלמיים, מדינות אירופה יכלו להקים עבורם מערכות אזרחיות מקבילות לאלו שסיפקה האימפריה, דוגמת בנקים זרים, דואר, בתי חולים ובתי ספר. בהמשך, דרשו מדינות אירופה להחיל את זכויות הקפיטולציה גם על אוכלוסיות לא-מוסלמיות באימפריה העות'מאנית, בלי קשר למוצאן – ובכללן בעיקר היהודים והנוצרים.

כך נוצר מצב בו לראשונה באימפריה העות'מאנית, לא-מוסלמים זכו לזכויות מתקדמות ומנהיגים דתיים נוצרים ויהודים קיבלו משנה כוח לייצג את הקהילות בראשן עמדו. משרת ה"חכם באשי" היהודית, שהשלטונות העות'מאניים איחדו באותה תקופה עם משרד הראשון לציון, קיבלה תוקף חדש והחלו ממונים רבנים אחראיים על קהילות יהודיות שונות באימפריה. נוכח השינויים שנעשו במסגרת הסכמי הקפיטולציות והזכויות החדשות שהוענקו, החליטו השלטונות העות'מאניים להצמיד שומרי ראש לקונסולים, לדיפלומטים זרים, לאישיות חשובה זו או אחרת, וכן ולמנהיגים דתיים שאינם מוסלמים.

השומר (קאוואס) של הפאשה של ירושלים, רישום (איור) בצבע מאת ארמטה פיירוטי.
רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

שומרים אלה כונו "קאוואס" או ברבים "קאוואסים" (משמעות המילה בערבית עות'מאנית היא "קַשָּׁת"), ולמעשה קיבלו מעמד של חייל או שוטר, למרות שלא השתייכו לגוף רשמי. תפקיד הקאוואס היה לצעוד לפני האישיות רמת המעלה אותה ליווה, לפנות עבורה את הדרך, ובמקרה הצורך להגן עליה מפני תקיפה, אספסוף או ניסיונות היטפלות. גם מוסדות אירופאים, כמו למשל בנקים, קיבלו את הרשות להחזיק "קאוואס" שיגן על האינטרסים שלהם. מאחר והקאוואס לא השתייך למשטרה או לצבא, יכלו גם יהודים ונוצרים לעבוד בתור קאוואסים, וכך יכלו לעקוף את האיסור על לא-מוסלמים לשאת נשק.

גבר לבוש בבגדי 'קוואס' (שומר ראש) התלבושת ססגונית ורקומה, יפו.
רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

מטה, חרב ומדים מיוחדים

הקאוואסים היו דמויות צבעוניות, שהולבשו במיטב המחלצות שהיו מקובלות בחברה הצבאית-עות'מאנית באמצע המאה ה-19. מדיהם כללו מכנסיים רחבים בסגנון מזרחי, מעיל גדול ומקושט, אבנט רחב ולראשם חבשו כובע "פז" (טרבוש) שהונחל באותה תקופה בכל האימפריה העות'מאנית. רובם, בהתאם לאופנה המקובלת, קישטו את פניהם בשפם עבות. כאמור, למותניהם חגרו חרב גדולה, ובידם החזיקו תמיד מטה גדול. למטה זה, שלרוב הייתה גולה מכסף או מתכת אחרת ובקצהו חוד פלדה – היה תפקיד נוסף, מעבר היותו כלי נשק: המקל שימש את הקאוואסים לנקישה על מרצפות הרחוב, כאשר הובילו תהלוכה דתית או ליוו אישיות רמת מעלה. נקישות אלה נועדו לסמן להמון שיש לפנות את הדרך. אם בתחילת הדרך תפקידו נועד להגן על נושאי תפקידים זרים בתוך המרחב המוסלמי, לקראת סופה של האימפריה העות'מאנית הפכה נוכחות הקאוואסים לסמל למעמד, ופעמים רבות הם נבחרו לבצע משימות חשובות נוכח נראותם ויוקרתם.

קתולים – בבוקר בכנסיית הקבר. באדיבות הצלם דנצ'ו ארנון, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית

לכל פטריארך נוצרי מונה קאוואס, ולאחר התמוטטות האימפריה העות'מאנית – נותרו המנהג על כנו, ולנציב הבריטי גם מונו שומרי ראש. לעתים מצאו עצמם הקאוואסים המוסלמים ב"ניגוד אינטרסים", כפי שמספר העיתונאי אורי קיסרי, כיצד במהומות תרפ"א צבאו פורעים על שערי בנק אנגלו פלסטינה. "היה לבנק שוער מוסלמי, שוער נאמן, "קאוואס", דמות שהורישה לנו תקופת הקפיטולציות…". בהמשך תיאר קיסרי כיצד הקאוואס הבטיח כי לא יניח לאף פורע לעבור את שערי הבנק, אולם היהודים לא היו בטוחים למי באמת נתונה נאמנותו, ובחרו לברוח בכל מקרה.

מסע ההלוויה של הרב הספרדי הראשון לציון יעקב מאיר, מרחוב יפו להר הזיתים, ירושלים' 1939. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

שומרי הראש העות'מאניים הפכו להיות חלק מפמליית הכבוד של הראשון לציון, כמו גם רבנים חשובים רבים אחרים. בזכרונותיו מביקור הקיסר הגרמני בירושלים מספר דוד ילין ב"ירושלים של אתמול": "לפני המלווים הולכים שני זייני (קאוואס) רבנו הראשל“צ הי”ו לבושים בגדיהם הרשמיים ומטות הכסף בידיהם" ילין מכנה אותם "זייני" כנראה מאחר והיו חמושים (מזוינים) בנשק בתור שומרי ראש. בסיפורו "הַקַּוַס הַיְהוּדִי" מתאר יהושוע איזנשטט (ברזילאי) כיצד נבחר קאוואס ירושלמי בן דת משה להגן על ממון רב שנאסף על ידי היישוב היהודי בארץ בתחילת המאה ה-20: "לבריה זו הלבושה בתלבשת מוזרה זאת, קוראים בארצות הקדם “קאוואס”. משמשים בני אדם אלו אצל צירי הממלכות, אצל נשיאי הדתות ואצל כל הגדולים; כל מי שיש לו “קאוואס” ידוע הוא לגדול". בהמשך מתאר כיצד נוכח ממדיו הגדולים של הקאוואס, היה צורך בכמות גדולה של אריג כדי לתפור עבורו את התלבושת המסורתית לקאוואס, ושיש בו תכונות של גיבור; איזנשטט, היהודי האירופאי, משרטט את דמות הקאוואס כפי שדמיין אותה במוחו המושפע מסיפורים אוריינטליסטיים: יהודי ירושלמי מקומי, גדול וחזק, ששפתו ערבית והוא מתמצא בירושלים כבן בית.

הרב הספרדי הראשון לציון יעקב מאיר בבגד מסורתי, מימינו שומר הראש בצלאל מבשוב בתלבושת קוואס, 1936. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

הקאוואסים מקבלית תעודת זהות ישראלית

עם הקמת מדינת ישראל נותרו הקאוואסים בלבוש המקורי ובמדיהם רק באזור ירושלים. הקונסולים התמקמו בתל אביב, והפטריארכים הנוצרים הפכו להיות האחרונים שעוד מתהדרים בקאוואסים שמובילים את תהלוכותיהם. רובם זנחו את הלבוש האוריינטלי המלא וניתן לראותם לובשים אותו רק בהזדמנויות מיוחדות. במקום השרוואל והמעיל הרקום, לובשים רוב הקאוואסים המלווים את הפטריארכים הנוצריים חליפות כחולות, ולראשם עדיין חובשים את הטרבוש, סימן לימים עברו. גם המטות שראשם עשוי כסף והחרבות נותרו בעינם.

 

טכס הכתרת הרב הראשי הרב איסר יהודה אונטרמן, היכל שלמה, ג' ניסן תשכ"ד ירושלים, 1964. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

פעמים רבות מקצוע הקאוואס הופך להיות "קריירה" של חיים שלמים עבור שומרי הראש של הפטריארכים. רבים מהם אימצו סימני היכר בהתאם לזרם הנצרות אליו הם משתייכים, וכך למשל הקאוואסים של הפטריארך האורתודכסי עונדים על דש חליפתם את סמל הכנסייה האורתודוכסית. לעומת זאת, חלק מהקאוואסים מהפטריארכיה הארמנית מסרבים לחבוש את כובע הפז, שכאמור הנו סמל עות'מאני מובהק, במחאה על רצח העם הארמני שביצעה האימפריה העות'מאנית במלחמת העולם הראשונה. הקאוואסים של הראשון לציון היהודי, שמשרתו שולבה בתוך הרבנות הראשית הישראלית, המשיכו לשרת את הרבנים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. אט-אט הם הפכו למעין עוזרים אישיים של הרב הראשי, קיבלו מדי-שרד הדומים במידת-מה למדי משמר הכנסת, והחליפו את כיסוי הראש העות'מאני בכובע התואם למדים.

הכתרת הרב עובדיה יוסף כרב הספרדי הראשי לת"א-יפו. 17.6.1969, בית הכנסת הגדול בתל אביב. במרכז: הרב עובדיה יוסף. מימין: יוסף שליט, עוזרו של הרב הראשי הספרדי לובש את ה"קאוואס", בגד מיוחד מסורתי. ארכיון דן הדני, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית

עם הזמן הפכו יותר ויותר לשריד סמלי בלבד לימים אחרים. בשנת 1968 עלה לכותרו הקאוואס של הרב הראשי יצחק ניסים, כאשר הרב ועוזרו ביקרו ברחבת הכותל והחליטו לפרק בעצמם מחיצה שהוקמה במקום שלא כדין על ידי משרד הדתות. בשנת 1969 ליווה שומר ראש מהודר את הרב עובדיה בדרכו החדשה בתור רב העיר תל-אביב יפו, ושלוש שנים מאוחר יותר, כשנבחר לתפקיד הרב הראשי הספרדי, ביטל הרב עובדיה את משרת הקאוואס היהודי של הרב הראשי. כך הקיץ הקץ על הקאוואסים היהודים, ואת מקביליהם עדיין ניתן למצוא בעיר העתיקה בירושלים, מלווים את הפטריארכים הנוצרים שטרם החליטו לוותר על סימן הכבוד מימים עברו.

יוונים אורתודכסים בחג המולד בעיר העתיקה בירושלים, 1991. ארכיון דן הדני, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית

מחוסרי דירות בתל אביב

תל אביב – מרכז התעסוקה והתרבות של ימינו, גדלה והתפתחה בהדרגה. בחוברת שיצאה לאור לפני כמאה שנה נוכל לעקוב אחר שלבי צמיחתה, לגלות נקודות חן שחלקן היו ואינן עוד, ולהתרשם מבעיות שהיו אז, ונשמעות מוכרות גם היום

כרכרה מתל אביב ליפו, רחוב הרצל, תל אביב, 1917. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

ב-1923 הוכנה על ידי הארכיטקט שיינפלד מפה של תל אביב, שפורסמה ע"י העיריה ב- 1924 כחלק מחוברת תלת לשונית (עברית אנגלית וגרמנית) ובה סקירה מקיפה על העיר, שמנתה אז 16,000 איש ואישה. בפתח החוברת צילום גמנסיה הרצליה המתנוססת ביפיה בלב העיר.

בדומה לימינו, נושא בניית הדירות בתל אביב ניצב בראש סדר היום הציבורי; וכך נמצא בחוברת פירוט של קצב הבניה בעיר לאורך מספר שנים:

במפה ובמקרא מצוינים אתרים ושמות שרובם אינם בשימוש היום:

למשל נורדיה (מחוסרי דירות) שכונה שנקראה על שם מקס נורדאו, מראשי הציונות המדינית. הוקמה על ידי יהודים שנאלצו לעזוב את יפו עקב פרעות תרפ"א וחלקם התאגדו באגודת מחוסרי הדירות שייסד חיים בוגרשוב (בסמוך למקום השכונה הוקם מאוחר יותר דיזנגוף סנטר).

ובנוסף: מרכז מסחרי [=מטלון], משראוי [=נחלת בנימין], מאה שערים [=שכונה מצפון ליפו], רמדן, הבאב קטן, בתי התימנים, מטרי קטן [=אזור רחובות שיינקין ופאיירברג], זריפה [=שמעון בן שטח], מודל פרם, נחלת יהושע [=מרכז בעלי מלאכה ג'], א.פ.ק [=שכונת פקידי אפ"ק]. , שבת אחים , מחנה יוסף [=כיום חלק משכונת שבזי], אהל משה, נוה צדק, בית ספר אליאנס, הבונה, הינאוי (חינאוי) [=מצפון לרח' שינקין, דרומית לרח' מרכז בעלי המלאכה] , נוה שלום, קזינו [=גלי אביב, בית הקפה שהוקם ב-1922 ביוזמת סלומון קרזנובסקי ובתכנונו של יהודה מגידוביץ. פעל על שפת הים עד שנת 1936 באזור כיכר הכנסת של היום].

בית הקפה גלי אביב – קזינו. צילום: יצחק ששון. אוסף משפחת קנטרוביץ. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל.

בסקירת המסחר והתעשייה מוזכר מרכז מסחרי מודרני "המסודר בכל הנוחיות" בסמוך לשער העיר. מדובר במחסום הרכבת ברח' הרצל, אשר שימש כשער כניסה לשכונת אחוזת בית בימיה הראשונים.

מחסום "שער תל אביב" ברח' הרצל. צילום: אלן אוורבך (Ellen Auerbach). 1934. באדיבות עידו ששון. תל אביב.פדיה

כחלק מן המאמץ לקידום תהליכי בנין העיר הוקם בצפון תל אביב בית החרושת ללבנים סיליקט:

 

צילום בית החרושת סיליקט עם ערמות לבנים בחזיתו, 1926, אוסף יד בן צבי. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

החוברת כוללת צילומי בתים מרשימים בעלי ייחוד ארכיטקטוני שפארו את העיר תל אביב:

בית הדואר והטלגרף שבנה שלמה פיינגולד:

ביתו הפרטי של שלמה פיינגולד, ברח' נחלת בנימין 69:

"הבית והמקום הכי יפים בכל תל-אביב" – מלון גנוסר – בן נחום בפינת הרחובות רוטשילד – אלנבי:

מודעת פרסום למלון, עתון הארץ 23 בדצמבר 1923. אתר עתונות הסטורית, הספרייה הלאומית בשותפות עם אוניברסיטת תל אביב
מבנה פנסיון גנוסר – בן נחום בפינת הרחובות רוטשילד – אלנבי הוקם בשנת 1921 על ידי שלמה פכטר בתכנון האדריכל יהודה מגידוביץ. החלק הפונה לשדרות רוטשילד כולל מרפסות מעוטרות בקשתות ענק בסגנון מזרחי-ערבי, ואילו החזית לרחוב אלנבי מתאפיינת בקווים ישרים ומרפסות אירופאיות בסגנון קלאסי. בנקודת מפגש האגפים ניצב מגדל מדרגות ובראשו כיפה בולטת בסגנון מזרחי

בית וילסון:

שמואל וילסון היה קבלן אמיד יליד בלארוס. בצד עיסוקו ביזמות בניה נמנה על מקימי “מכבי האש” של תל אביב. את ביתו ברחוב קלישר החל לבנות בשנת 1923, בסיוע האדריכל מגידוביץ’

בעקבות הסדרת מעמדה כעיר ב- 1921 לאחר הכרזת הנציב העליון סר הרברט סמואל, נוסדה בתל אביב המשטרה העירונית העבריה הראשונה:

עיר מודרנית מתפתחת זקוקה לחשמל. וכך קמה תחנת החשמל רוטנברג, תחנת הכח הראשונה בארץ ישראל:

 

תחנת הכח של פנחס רוטנברג ברח' החשמל – תחנת הכח הראשונה בתל אביב. מבנה בסגנון אר דקו בתכנון יוסף ברלין
גלויה בהוצאת משה ארדמן, תל אביב, שבה נראה הלורד בלפור בחברת מלוויו בעת ביקורו בבניין חברת החשמל – תחנת הכוח הראשונה בתל אביב. מימין לשמאל: בצלאל יפה; מאיר דיזנגוף; צינה דיזנגוף, ארתור ג'יימס בלפור ואישים נוספים. הדימוי בגלויה זו הוא עיבוד של תצלום בשחור-לבן שנעשה בעת ביקור בלפור בתל אביב, ב-26 במארס 1925. מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית

לפני עידן ה- bubble והגלגינוע, מונית השרות של פעם, הדיליזנס – כרכרה רתומה לזוג סוסים – שימשה אמצעי קישור תחבורתי בין תל אביב ויפו:

דיליזנס ברחוב הרצל (ברקע משמאל: גמנסיה הרצליה). תצלום מאוסף יד יצחק בן צבי. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

 

אתם מוזמנים להמשיך ולעיין באוספי הספרייה הלאומית, בהם תוכלו למצוא עוד מפות רבות המתעדות את התפתחות העיר תל אביב, בנוסף לתצלומים ולחומרים ארכיונים בנושא.

למי קראתם "שלוּחים"?

רבים מאיתנו משתמשים במילת הגנאי "שלוח" כדי לתאר אדם זרוק ומוזנח. כמה מאיתנו יודעים שמדובר בכינוי גנאי שהדביקו תושבי הערים הגדולות במרוקו לאנשי הכפר?

בני שבט מקומי בהרי האטלס, 1955. מקור: COLLECTIE_TROPENMUSEUM

הרעיון לכתבה צמח לפני מספר שנים, כששאלתי את סבתא שלי כמה שפות היא דוברת. את המספר המדויק קשה לקבוע, כיוון שהיא דוברת כמה ניבים של ערבית (יחד עם צרפתית וספרדית), אך אחת השפות עניינה אותי במיוחד: השלוחית – או כפי שהיא נקראת במקור, תַשֶלְחִית. את השפה הזאת, סיפרה לי סבתא לדיסיה, היא למדה כדי להצליח לתקשר עם חמותה, שדיברה רק תשלחית. שם השפה נקשר במוחי מיד לכינוי הגנאי הנפוץ בארץ "שלוֹח" – כינוי לאדם מוזנח וזרוק.

כתבה קודמת שלנו עסקה בתיוג המביש והשקרי שהודבק לתושבי העיר חלם שבפולין, בכתבה זו נדבר על השלוחים. ראשית, אם לא הכרתם את מקורו של המונח "שלוח", כדאי שתדעו שמדובר בכינוי גנאי שיובא ממרוקו, ובעצם, כמו במקרה של החלמאים ילידי פולין או החוראנים ילידי סוריה, מדובר בכינוי מבייש שהודבק לקהילה שלמה.

יהודים מאזור הרי האטלס בתחילת המאה ה-20 מתוך: Jewish Encyclopedia

בדומה לשפה הערבית מרובת הדיאלקטים המקומיים, שפתם של השלוחים, התשלחית, היא רק אחת משלושת רבי־הדיאלקטים של הבֶּרְבֶּרְית המדוברת במרוקו. השניים האחרים הם התאמאזיגת והתאריפית.

השלוחים, הקבוצה שמעניינת אותנו, חיים בדרום מערבה של מרוקו, מפוזרים בכאלף כפרים המקיימים ביניהם יחסי מסחר. באזור זה היה גם מספר היהודים הרב ביותר שחיו במרוקו בקרבת הברברים.

העדות המוקדמת ביותר לחיים משותפים של יהודים ובֶּרְבֶּרִים במרוקו מתוארכת כבר למאה השלישית לספירה, אך מסורות בעל פה של יהודי דרום מרוקו מספרות על הגעתם של יהודים לאזור כבר בימי בית ראשון, משמע כבר במאה ה-11 לפני הספירה. זהו ככל הנראה ניסיון לדחות את התיאוריה לפיה יהודי האזור הם צאצאי ברברים שהתגיירו מתישהו במאות הראשונות לספירה. יהודי מרוקו שוללים את הטענה שמוצאם מברברים שהתגיירו – במקום זאת הם רואים את עצמם צאצאיהם של חיילי המלך דוד בהנהגתו של שר הצבא יואב בן צרויה שרדפו את הפלשתים עד לצפון אפריקה.

בעקבות הקרבה הגיאוגרפית בין היהודים לשלוחים – התפתחו יחסים הדוקים ובלתי פורמליים בין האוכלוסיות השונות. אין זה מקרה שיהודי האזור אימצו את השפה התשלחית ודיברו בה. עד היום יכולים היהודים שחיו בקהילות הללו לצטט ולזכור רבים מהפתגמים, השירים והמנהגים של שכניהם הברבריים. רובם המוחלט של יהודים אלו, אגב, עלו לישראל בעלייה הגדולה של תחילת שנות החמישים, לפני שמרוקו קיבלה את עצמאותה.

השלוחים, בהיותם לרוב אנשי כפר, התפרנסו מחקלאות. היהודים, לעומת זאת, נחשבו למעמד הנתינים (הדימי בשריעה האסלאמית) ולכן לא הורשו להחזיק רכוש. בשל כך הם היו בעיקר סוחרים שנעו בקבוצות קטנות מכפר מוצאם לכפרים שכנים כדי למכור את מרכולתם ולהציע את שירותיהם. חלקם גם מימנו את יוזמות החקלאות הקטנות של שכניהם הברברים, על ידי קניית זרעים עבורם. בזמן הקציר היו זכאים המשקיעים היהודים לשלושה רבעים מהתוצרת החקלאית.

פרופ' יוסף שטרית ראיין במשך למעלה מארבעים שנה יהודים וברברים שחיו בשכנות זה לזה. במאמרו על יחסי הקרבה והריחוק בין שתי הקהילות הוא מעיד שגם אחרי עשורים רבים זוכרים השכנים השלוחים עשרות ביטויים עבריים – מ'פרוטים' (כסף) ועד משקה המחייה – הגרסה היהודית-מרוקנית לערק. בתקופה הארוכה שבה חיו בשכנות נודעו היהודים כסוחרים ממולחים, והונצחו בשל כך במספר אמרות ברבריות דוגמת: יהודים בשוק הם כמו מלח בבצק.

שוק במרוקו, מתוך אוספי ביתמונה

 

אישה שלוחית מדרום מרוקו. מקור COLLECTIE_TROPENMUSEUM

אבל לא רק פרנסה משותפת חלקו היהודים ושכניהם השלוחים. הברברים הצטרפו לעליות אל קבריהם של הקדושים היהודים, שאותם פקדו יהודי האזור במהלך ההילולות; הם מכרו עגלים וכבשים למשתתפי ההילולות וכן פירות וירקות. כך גם המרפאים היהודים זכו לביקורים תכופים של השכנים השלוחים; בקמעותיהם ושיקויהם הם השתמשו ללא חשש.

גם בשמחות, כמו בצער, חלקו היהודים והשלוחים מנהגים משותפים ואף שיתפו פעולה בהעלאת ריקודים ובביצוע שירים בטקסים פומביים. נכון, יהודי האזור נמנעו מהשתתפות במנהגים ברברים הקשורים לאמונה המוסלמית, אך בני שתי האוכלוסיות הכירו היטב את לוחות השנה אלו של אלו. לבד מן הברכות לשכנים בחג שמח או בצום קל, החגים והמועדים של שתי האוכלוסיות יצרו הזדמנויות כלכליות רבות: כך השלוחים מכרו מתוצרתם החקלאית ליהודים לפני כניסת השבת ובערבי החג, ובכלל זה את הקנים לבניית הסוכות, ואילו הנשים היהודיות סיפקו שירותי תפירה של בגדים חדשים לרגל החגים המוסלמיים.

שיתוף הפעולה בין היהודים למוסלמים בלט במיוחד לקראת המימונה. במהלך החג היהודים הביאו מנחה למכריהם המוסלמים; זו כללה מצות, פשטידה ולעתים גם תבשיל בשר, והמוסלמים בתמורה כיבדו את היהודים בחלב, חמאה, דבש, ביצים וקמח הנחוצים להכנת המצרכים לשולחן המימונה.

 

תמונת צעירה יהודייה מהרי האטלס בעמוד השער של העיתון ל'אווניר אילוסטרה ומעליה הכותרת: ’מחקרנו על המלאחים', 19 במרץ 1931. לקריאת הכתבה לחצו על התמונה

אז כיצד לקבוצה מגוונת ופעלתנית כמו ה"שלוחים" נקשר כינוי גנאי במשמעות של אדם מוזנח שלא ניתן לסמוך עליו? את כינוי הגנאי הזה הביאו איתם העולים ממרוקו, כינוי שפגע הן במוסלמים והן ביהודים הכפריים.

בשנת 1931 פרסם העיתון היהודי בצרפתית ל'אווניר אילוסטרה (L'Avenir illustre, בעברית: העתיד המצויר) את כתבתו של צ'ארלס אביחצירה מהעיר רבאט במדור "ישראל הצעיר" (Jeune Israel). אביחצירה כותב על המהגרים היהודים הכפריים שהציפו את עירו ומכנה אחד מהם "שלוח". האיש שזיהה אביחצירה בכינוי הגנאי הזה מתואר בכתבתו בתור זקן יהודי המתפרנס מתרומות ומתיירים המשלמים לו סכום קטן כדי לצלמו. דבר נוסף שמפריע לאביחצירה היא העובדה שה"שלוח" מקבל נדבות בשבת, ומפר את חוקי הדת היהודית.

אביחצירה, הנציג הצעיר של יהודי מרוקו המערביים, מרחיק את עצמו מאותו "שלוח", שבו הוא רואה אדם מלוכלך ושלילי, שלא דובר ערבית או צרפתית, אלא רק את השפה הברברית. הוא עשה זאת בצרפתית ובמדור "ישראל הצעיר" שקראו נערים ונערות יהודים במרוקו שזכו לחינוך צרפתי במסגרת בתי הספר של אליאנס, דיברו את השפה הצרפתית והזדהו יותר עם ערכיה המערביים של אירופה מאשר עם ערכיה של מרוקו המסורתית.

אביחצירה ודאי לא המציא את התיוג "שלוח" לאדם כפרי, אלא השתמש בו כדי להבדיל אותו ואת קהילתו מהמהגרים מאזורי הכפר. אגב, יש לציין שגם השם "בֶּרְבֶּרִים" נושא עמו מטען שלילי, וזהו שם זר עבור הבֶּרְבֶּרִים עצמם, הקוראים לעצמם "אמזיע'ים" ("אימאזיע'ין", "בני חורין"). מקור השם ׳ברברים׳ הוא בכינוי הגנאי שהדביקו היוונים הקדומים לכל מי שאיננו דובר יוונית, הברברים המוכרים לנו (מיוונית עתיקה: βάρβαρος, בארבארוס).

 

"התיירים במאלח של רבאט", לקריאת הכתבה בעיתון לחצו על התמונה

למרות הניסיון של הנער אביחצירה ורבים מיהודי הערים במרוקו להתבדל מהיהודים דוברי הברברית, חשוב להבין שעד עזיבת היהודים את מרוקו חצי מאוכלוסיית המדינה (המוסלמית והיהודית) דיברה ברברית כשפה ראשונה או שנייה. אחרי עצמאות מרוקו והחינוך הממלכתי שהונהג בה ירד מספר זה לכ-30 אחוזים. מרבית היהודים דוברי הברברית דיברו בדיאלקט התשלחית, ולחלקם (כמו באזור תיפנות שבמרומי עמק הסוּס) שימשה השפה תשלחית בתור שפת אם לפחות עד הכיבוש הצרפתי של המדינה. בזכות הפרוטקטורט הצרפתי שהקים רשת דרכים שחיברה בין יהודי הכפרים לערים הגדולות נוצרה תנועת הגירה מהכפרים. כתוצאה מהמפגש בין העירונים לכפריים נולד התיוג המביש.

יחסי השכנות המורכבים בין היהודים לשכניהם השלוחים הם חלק חשוב בסיפורם של יוצאי מרוקו, והוא ודאי חלק מההיסטוריה של מרוקו עצמה. שתי הקבוצות לא רק חיו בשכנות באותם הכפרים במשך אולי אלפי שנים, אלא גם חלקו אמונות ומנהגים, כמו הערצת קדושים, רפואה עממית ורפרטואר שלם של שירים ברברים, ריקודים, סיפורים עממים ופתגמי חוכמה. לכן, זלזול בתרבות השלוחית וביטולה – זלזול וביטול שהתחילו כבר במרוקו – הם פגיעה בחלק נכבד בתרבות יהודי צפון אפריקה.

היום, למרות היחסים המורכבים והעדינים שהתקיימו בין האוכלוסיות השכנות, מתרפקים היהודים והברברים על עברם המשותף. עזיבת היהודים את מרוקו שיבשה קשות למשך מספר שנים את הכלכלה הכפרית של הברברים והשלוחים. לפני כינון היחסים הפורמליים והבלתי פורמליים בין ישראל למרוקו גברה הנוסטלגיה לשותפות זו והסתמנה אידאליזציה רבה של מצב היהודים בכפריהם ובעיירותיהם במרוקו. היום עם הנסיעות החופשיות למרוקו, הישראלים שמוצאם ממרוקו יכולים להיווכח במו עיניהם בתנאי החיים בכפרים ולחדש את הקשרים שנרקמו בין אבותיהם ובין האמאיזיע׳ים במשך הדורות.

 

תודה לפרופ' יוסף שטרית ולד"ר דוד גדג' על עזרתם בחיבור הכתבה.

 

לקריאה נוספת

Joseph Yossi Chetrit, Intimacy, Cooperation and Ambivalence: Social, Economic and Cultural Interaction between Jews and Berbes in Morocco, European Judaism, Volume 52, No. 2, 2019: pp. 18-30

Joseph Yossi Chetrit, " Judeo-Berber in Morocco" in: Languages in Jewish Communities, Past and Present, Edited by Benjamin Hary & Sarah Bunin Benor (De Gruyter, 2018)

David Guedj, "Jeune Israel": Multiple Modernities of Jewish Childhood and Youth in Morocco in the First Half of the Twentieth Century, Jewish Quarterly Review, Volume 112, Number 2, 2022, pp. 316-343

דוד גדג', דיוקנאות, ארץ־ישראל והקהילות היהודיות במרוקו: המסרים החזותיים בעיתון L’Avenir Illustré, מרכז יד בן-צבי