רגע של הולדת

הטיוטות הראשונות: חלון הצצה ל'פס הייצור' של השירים

מתוך ארכיון שאול טשרניחובסקי. הספרייה הלאומית

באחד מימי הפסח של שנת תשל"ג פנה נער בן 17 בשם מיכאל לוין למשורר אורי צבי גרינברג בבקשה די שגרתית אשר כמותה מוצאים בארכיונים לא מעט: הוא סיפר למשורר שהוא בעל אוסף יפה של אוטוגרפים (כתבי־יד) של אנשי־שם, יוצרים וכותבים, ובמכתבו ביקש מגרינברג שישלח לו את חתימתו לצד אחת מטיוטותיו לאוסף.בתגובה ענה לו אורי צבי:

מתוך עזבונו של המשורר אורי צבי גרינברג. הספרייה הלאומית

…הרינני שולח לך בזה את חתימתי על המעטפה ששלחת לי עם חתימות שאר הסופרים. אין אני יכול לשלוח לך שום כתב יד של יצירה מכיון שהטיוטות משמשות אצלי במשך כל הזמן לשמור על שינויים שונים שאני מעלה מדי פעם בזמן, אף לאחר פירסומם של דברי שירה. סבורני שתבין לי…

המבקר בארכיונו של אצ"ג שבספרייה הלאומית יודע כי תשובתו של אצ"ג לבחור הצעיר איננה תשובה מתחמקת. אלפי התיקיות בארכיונו העצום מלמדות על החשיבות והרצינות שייחס המשורר לטיוטותיו. פעמים רבות ניתן למצוא בהן עשרות רבות של טיוטות לשיר אחד. מהן כתובות ברישול על גבי קרעי דפים, קבלות ומברקים, מהן מועתקות לדף נקי ומשובח מרובבות בתיקונים, ומהן – "טיוטות" שעל גבי הספרים שנדפסו – תיקונים לצד הדף לקראת מהדורות נוספות.

אמרת כנף ידועה המיוחסת להמינגווי (ארנולד סמואלסון – תלמידו ובן חסותו, ציטט אותה משמו) גורסת כי: ”The first draft of anything is shit.”

כפי שקורה בדרך כלל באמרות כנף מסוג זה, אפשר להרהר ולערער על תוקפה של כל מילה ומילה בקביעה הזו.

ראשית: מהי בכלל "The first draft" – הטיוטה הראשונה? האם טיוטה ראשונה היא הניסוח הראשוני של יצירה שעלתה בדעתו של הכותב? ושמא הטיוטה הראשונה היא אותו דף מלא ברעיונות ושברי רעיונות גולמיים – והיא בגדר חץ תועה במדבר – ללא מטרה מוגדרת? או שטיוטה ראשונה היא כתב יד שלם ומוגמר לפני גלגולי העריכה שלו?

ומה בדבר ה"anything"?

האם טיוטה היא עניין המוגבל לכתיבה בלבד או שמא אנו יוצרים 'טיוטות' לקראת 'הדבר האמיתי' גם בתחומים אחרים בחיינו?

ולגבי מסקנתו העגמומית של המשפט: האם האימאז' של סל מלא בכדורי נייר קמוטים או צבר דפים מקושקשים מלאים במחיקות עט גסות הוא הכרחי או שמא יש ערך עצמי לאותו חומר גלם שמצדיק לשמור אותו מחוץ לפח הזבל?

ממלכת הדפוס הנקייה והאלגנטית משכיחה באופן יעיל את כל אותם גלגולים מוקדמים של היצירות. האותיות הערוכות, הסדורות והמעומדות, לא מותירות זכר לדרמה שחוללה אותן. ייסורי היצירה, הלבטים, הקונפליקטים, כל ניסיונות הנפל, הכישלונות המפוארים והכישלונות המכוערים, ההצלחות החלקיות וההצלחות הכמעט־מושלמות. כל אלה אינן מעניינו של הדף המודפס השואף לשלמות אסתטית, לשונית ורעיונית.

והטיוטה – כל מהותה היא הפך הדפוס: פעמים רבות נכתבת הטיוטה על נייר לא משובח, בכתב יד רעוע, חסר הקפדה, יש בה קשקושים ומחיקות ולעיתים גם קרעים – היא כולה כאוטית, לא מהוגנת ולא אלגנטית. על פי רוב היא כלל איננה נשמרת. קיומה מוגבל לשעת היצירה בלבד, ולאחר מכן היא נגרסת או נזרקת. אם התמזל מזלה, היא נשמרת במגירתו של היוצר לפרק חיים מסוים ונזרקת אחר כבוד על ידי ילדיו של הכותב או על ידי נכדיו בחלוף השנים.

אבל לאמיתו של דבר הטיוטה מחזיקה את כל הדרמה של תהליך היצירה. ויש בה חותם אישי וחלון הצצה מרתק לרבדים העמוקים של היצירה.

טיוטות שהתמזל מזלן, ומזל כותביהן מגיעות לשכון במוסד ארכיוני. ממלכת הטיוטות בארכיון היא גן עדן לחוקרי ספרות. ממנה ניתן להתבונן על היצירה תוך כדי שנוצרה, ולדלות תובנות והארות ביחס לתהליך היצירה. הטיוטות מתעדות את מסכת הלבטים של הכותב בינו לבין עצמו, את הדרך שעשה עד להכרעות שהובילו לגיבוש הטקסט השלם.

על תהליך היצירה ולבטי הכתיבה אפשר ללמוד לעיתים באמצעות השינויים שהכניס המשורר במבנה השיר ובכותרת השיר. הנה למשל שירו של ביאליק "לא זכיתי באור מן ההפקר" שנכתב בתרס"ב (1902). כאן נוכל לראות שתי טיוטות שונות. המוקדמת, השמורה בארכיון המשורר בבית ביאליק, נכתבה על גזיר דף, ויש בה את הבית האחרון של השיר הנדפס לצד פרגמנט משיר אחר המתחיל במילים "חבר אחד קטן שלי", אך המעיין בטיוטה זו יראה כי בתחתית הדף שרבט המשורר בית נוסף: "לי בארי ואנכי עשיתיו/ ואנכי שאבתי בכדי/ וביבוש מקור אורי אל תבכו/ הבה אדעך לבדי".

באדיבות ארכיון ח.נ ביאליק, בית ביאליק

בטיוטה השנייה, השמורה בארכיון הספרייה הלאומית, כבר הועתק השיר בכתיבה נקייה וזכה לניקוד. הבית מן הטיוטה המוקדמת נשמט ונקבעה לשיר הכותרת "ניצוצי", אך כותרת זו לא נקבעה בדפוס, והשיר נותר ללא שם (ובדפוסים מאוחרים יותר ניתנה לו ככותרת השורה הראשונה).

מתוך אוסף שבדרון: הספרייה הלאומית

מעניין לבחון את אחת מטיוטות מחזור השירים "משירי ארץ אהבתי" שכתבה גולדברג והתפרסם לראשונה ב'אורלוגין' בשנת 1951.

המשפט המתנגן לנו מן הבית האחרון: "מחורבן חומותיך כל אבן קטנה אלקט ואשמור למזכרת" היה בגלגולו המוקדם רק: "ללקט (לאסוף) את אבני חורבנך (הפזורות)". וכך, עם שינוי המשפט וסיומו במילה "מזכרת", במקום הקלישאה "לספר תהילתך" או האוקסימורון החיוור "לתנות את שבחי יגונך" זכינו לאוקסימורון הנפלא והמקורי המסיים את השיר: "לתנות דלותך הזוהרת".

מתוך ארכיון לאה גולדברג. באדיבות מכון גנזים

*

ישנן טיוטות המלמדות על תהליך העריכה של היצירה, תהליך שיסודו בקשר המתרקם בין הכותב לעורך, ובמהלכו נחשפת היצירה לראשונה לעיניים זרות וביקורתיות. בשירה העברית ישנן כמה וכמה דוגמאות מעניינות לטיוטות ספרים המלמדות על מערכת היחסים המורכבת שבין משורר לעורכו. הנה למשל טיוטת כתב היד של ספרו של טשרניחובסקי "חזיונות ומנגינות". רישומי העיפרון הכחול, עפרונו של העורך יוסף קלוזנר, מלמדים אותנו כיצד ניסה קלוזנר להשפיע על שיריו של טשרניחובסקי בדרכים שונות. הוא התערב בבחירת המילים, בסידור השירים בסדר מסוים, ואפילו את שמו של הספר ביקש לשנות. אלא שבניגוד למקרה הידוע של ט.ס אליוט אשר קיבל את רוב תיקוניו של עזרא פאונד על 'ארץ השממה' שלו, השוואה לנוסח הנדפס של "חזיונות ומנגינות" תגלה כי טשרניחובסקי החליט להתעלם כמעט מכל הערותיו של קלוזנר.

מתוך ארכיון שאול טשרניחובסקי. הספרייה הלאומית

אפשר, כאמור, ללמוד מן הטיוטות הרבה מאד, ועיון מדוקדק בגלגולי טיוטות תמיד נושא עמו תובנות מרגשות ביחס לתהליך היצירה, אך הרגעים היפים ביותר שמזמן העיון בטיוטות, הם הרגעים שבהם מתגלה הקסם שמחוץ לטקסט הספרותי. הנה למשל טיוטת השיר "בגני נטעתיך" שכתבה רחל על מיטת חוליה בשנת תר"ץ. ותחתיו:
"השלום לך?"
שתי מילים מוצנעות בשוליים. בתחתית הדף הצהוב, מחוץ לשורות השיר, אבל כל כך עמוק בתוכו. פתק קטן: דיו שחורה על נייר מחוספס. ויש בו גן מלבלב, והולם לב. ואלפי ציפורים מצייצות. ולמשמרת עולם בארכיון הספריה, גם לאחר שהשיר נכלא באותיות הדפוס המרובעות:

"השלום לך?".

ובעיפרון זהיר, הערת הארכיונאי: כסלו. תרצ"ג. מתנת מר ז. רובשוב.

מתוך ארכיון הספרייה הלאומית

ד"ר יהושבע סמט שינברג, תרצה על טיוטות ראשונות של גדולי היוצרים וכן תקיים סיור מקוון בארכיון אצ"ג שבספרייה הלאומית במסגרת אירועי חודש הקריאה של הספרייה הלאומית. לפרטים ולהרשמה

 

"ירושלים – גדולה ויפה להפליא!"

שמחה אופורית, תקווה אופטימית וחרדות פסימיות לעתיד. עיון במכתביה האישיים של תושבת ירושלים, המשוררת לאה גולדברג, שנכתבו בתקופה הסוערת שאחרי איחוד העיר, חושף טפח מהלך הרוח הלאומי באותה עת

1

לאה גולדברג בתצלום מתוך ארכיון טוביה ריבנר, הספרייה הלאומית

שמה של לאה גולדברג מוזכר תכופות יחד עם שורה של מקומות. היא נולדה בקניגסברג, היום קלינינגרד ברוסיה האירופית. היא גדלה בקובנה, ליטא, ועד היום חושבים שאולי עליה כתבה את "משירי ארץ אהבתי". היא התגוררה בתל אביב וכתבה שם על ידידיה מרחוב ארנון. היא אפילו כתבה רומן סמי-אוטוביוגרפי שמתרחש דווקא בברלין. אבל רק לעיתים רחוקות היא מוזכרת יחד עם העיר שבה התגוררה במשך כעשרים שנים – ירושלים.

גולדברג עברה לירושלים יחד עם אמה בשנת 1950, לאחר שקיבלה הצעה ללמד בחוג לספרות באוניברסיטה העברית. היא גרה בשכונת רחביה, ברחוב אלפסי 16. בבית הזה התגוררה עד יום מותה – בטרם עת – בגיל 59. בבית הזה היא גם שהתה בזמן מלחמת ששת הימים, כשהעיר הופגזה, והקרבות השתוללו בתוכה ומסביבה.

1
לאה גולדברג בביתה בירושלים. צילום: בוריס כרמי, מתוך אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית

בארכיונו של תלמידה הקרוב של גולדברג, המשורר טוביה ריבנר, יש גלויות ומכתבים שכתבה לו גולדברג סביב אותה תקופה סוערת. ריבנר התגורר בקיבוץ מרחביה הסמוך לעפולה. בגלויה קצרה ששלחה ב-16 ביוני 1967, כמעט שבוע אחרי שתמה המלחמה, עדכנה אותו גולדברג על קורותיה בזמן המלחמה, וכמובן גם על שלום אמה.

"אנחנו שלמות ובריאות, רק קצת עייפות שתינו", כתבה לו גולדברג. "לנו, אישית, לא קרה דבר חוץ מרסיס פגז ששבר חור עגול בשמשת הדלת בחדר הגדול כשלא היינו בו [ההדגשה במקור – ע.נ.]. אמא הייתה אשת חיל. לא ירדנו למקלט והצלחנו אפילו לישון בלילה", סיכמה גולדברג.

עם תום המלחמה הקצרה התרגשו רבים מהאפשרות לשוב ולבקר בעיר העתיקה אחרי הפסקה של 19 שנים, ביניהם גם גולדברג. מכתב שכתבה לריבנר ביולי 1967 מעיד על התקוות הגדולות שהיו לה לגבי האופק המדיני החדש – לפחות לזמן קצר.

1
גלויה ששלחה גולדברג לטוביה ריבנר, זמן קצר לאחר תום מלחמת ששת הימים. מתוך ארכיון טוביה ריבנר, הספרייה הלאומית

בראש אותו מכתב ציינה גולדברג שהוא נכתב מירושלים, "באמת ירושלים – גדולה ויפה להפליא!", הוסיפה בנימה אופטימית. בהמשך סיפרה שאחרי שנפלה למשכב קצר, "לא התאפקתי והלכתי לשוק של העיר העתיקה וזו הייתה התרופה הטובה ביותר. חוץ מקסמו של המקום היה, כנראה, טוב שהלכתי הרבה בחום והתנועה והחום הצילו את גבי. אבל כמה נפלאה העיר הזאת עכשיו. וגם…נעים לבוא במגע עם הערבים. וכולם חשים זאת, אפילו האנשים שדעותיהם לא כאלו. והנעים ביותר שאנשי העיר העתיקה נראים מאושרים מאוד. וזה נותן הרבה תקוות. הייתי פסימית לגבי המצב הפוליטי, אבל עכשיו איכשהו מאמינה אני שיהיה לנו טוב יותר מאשר היה".

גולדברג אפילו סיימה את המכתב בהזמנה לטיול. "מתי תבואו לראות את העיר העתיקה ואת בית לחם?", שאלה. "לי אין שום רצון לנסוע עכשיו לשום 'חוץ-ארץ'", כתבה שם, "פה מעניין יותר מאשר בכל מקום בעולם".

בסתיו אותה שנה, נשמעה גולדברג כבר קצת אחרת. במכתב ששלחה מפריז באוקטובר 1967 כתבה גולדברג לריבנר כך: "ואשר לדברים הלא-משמחים – שאלת שכנינו הערביים – גם אני חרדה מאוד. הידידות של השבועות הראשונים, היא שהייתה בעצם לא נורמלית. הצרות עלולות היו לבוא. אני 'התרשמתי' יותר מדי בהתחלה ועתה חושבת אני בחרדה רבה על הארץ".

1
המכתבים והגלויות ששלחה לאה גולדברג לטוביה ריבנר בחודשים שאחרי מלחמת ששת הימים. מתוך ארכיון טוביה ריבנר, הספרייה הלאומית

כל מי ששהה תקופה ארוכה בחו"ל ודאי חש מתישהו חרדה לעתיד המדינה, במיוחד אם במקביל הארץ סוערת. ככה הרגישה גם לאה גולדברג, והיא אף הפליגה בזכרונותיה אל 20 שנה קודם לכן: "בין כה ובין כה אני כאן איכשהו מנותקת וזה, כתמיד במקרים כאלה, גם מרחיק גם מקרב את הפחד, ומזכיר לי כל כך הרבה נסיעות בעבר, בימים מאוד-מאוד לא שקטים, כמו למשל אוקטובר-נובמבר 1947…הלא אז חזרתי ארצה מפראג ממש 'עם פרוץ המדינה'", נזכרה גולדברג.

קשה להבין מהמכתבים הללו אילו תקוות היו לגולדברג בנוגע למצב שנוצר אחרי מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים. קשה להבין גם ממה בדיוק חששה. האם מכתבה האחרון היה תגובה להחלטות ועידת ח'רטום המפורסמת, בה התחייבו מדינות ערב לא להכיר בישראל? כנראה שלא נדע בוודאות. לא ניכר שחזתה בדיוק – לפחות לא על פי המכתבים האלו – את המצב הבטחוני והמדיני שילווה את ישראל עוד עשרות שנים קדימה. אבל אין צורך לצפות לזאת ממנה. אין זה בהכרח מתפקידם של המשוררים, להנפיק תחזיות פוליטיות. זוהי רק הזדמנות להיזכר שהדמויות שאנחנו פוגשות ופוגשים היום בשלטי רחובות ועל שטרות כסף היו אנשים אמיתיים, שחיו בעולם הזה, והילכו גם הם מדי פעם בסמטאות השוק.

כל המכתבים שמתוארים בכתבה כונסו ופורסמו גם בספר "אולי רק ציפורי מסע" בעריכת פרופ' גדעון טיקוצקי.

אם תרצו לתקן, להעיר או להוסיף על האמור בכתבה, תוכלו לעשות זאת כאן בתגובות, בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם.

זוזו מוסא ותחיית המוזיקה הערבית בישראל

האזינו לסיפורה של תזמורת קול ישראל בערבית וסיפורם של הנגנים שהגיעו לישראל מכל רחבי העולם הערבי והצליחו בכישרון, בעקשנות ובמסירות להפוך את המוזיקה שלהם לפופולרית ואהובה בכל שכבות הציבור בישראל  

תזמורת קול ישראל בערבית בשנות ה–60. בחליל: אלבר אליאס; כנר ראשון מימין: זוזו מוסא; כנר שני משמאל: פליקס מזרחי; על הקאנון (במשקפי שמש): אברהם סלמן צילום: רשות השידור

Listen on SpotifyListen on Apple Podcasts

לכל פרקי הסכת הספרנים

בשנות החמישים פעל בשכונת התקווה קפה נח שנחשב למוסד מיתולוגי. במתחם ההופעות שלו תחת כיפת השמיים הופיעו יפה ירקוני ושושנה דמארי, ג'ו עמר ופלפל אל מסרי. ובהמשך גם זוהר ארגוב, חיים משה, הצ'רצ'לים ורבים אחרים. בתזמורת הבית של קפה נח ניגנו כמה מהמוזיקאים הטובים והחשובים ביותר שהגיעו לארץ בשנות הארבעים והחמישים ממדינות ערב. בארצות מוצאם הם ניגנו מול מלכים ואנשי החברה הגבוהה , חלקם ליוו את אום כולתום ופריד אל-אטרש. כמה מהם היו דמויות נערצות לפני שהגיעו לארץ. אבל בישראל של שנות החמישים והשישים מוזיקה ערבית זוהתה עם תרבות האויב והמוזיקה המזרחית נדחקה אל השוליים.

הפער בין הצלחתם של אותם נגנים בארצות מוצאם להתעלמות מצד הממסד הישראלי הוליד תסכול רב אבל גם ליותר ויותר יוזמות פרטיות כמו קפה נח שזכו להצלחה מסחררת. בכל ערב פקדו את בית הקפה של משפחת לוי בשכונת התקווה מאות מבלים ובסופי שבוע היו מצטופפים בו שבע מאות – שמונה מאות אנשים שהשתוקקו לשמוע את המוזיקה עליה גדלו בעיראק, אלג'יריה, מרוקו או סוריה.

השמועות על מה שקורה בקפה נח הגיעו עם הזמן גם אל קברניטי תחנת הרדיו קול ישראל ובמהלך העשור הראשון של המדינה החלה להתגבש תזמורת קול ישראל בערבית שקלטה אל שורותיה כמה מהמוזיקאים הטובים שניגנו שם. היו בה אברהם סלמן נגן הקאנון העיוור. אלברט אליאס נגן החליל. הכנר פליקס מזרחי. נגן העוד אליאס שאשא. וכמובן מי שעוד נדבר בו רבות – הכנר, המעבד המוזיקלי והמנצח זוזו מוסא.

האמנים המוכשרים האלה היו מנגנים בבוקר בשידורי התעמולה של מה שנקרא אז הגל הערבי. ובלילה הם המשיכו להופיע בקפה נח, בחפלות ובהופעות פרטיות. האזינו לסיפורה של תזמורת קול ישראל בערבית וסיפורם של הנגנים שהגיעו לישראל מכל רחבי העולם הערבי והצליחו בכישרון, בעקשנות ובמסירות להפוך את המוזיקה שלהם לפופולרית ואהובה בכל שכבות הציבור.

מגישה: ורד ליון-ירושלמי

אורח: אריאל כהן, המנצח והמנהל המוזיקלי של תזמורת "פירקת אל נור"

מפיק: דניאל גל

עורך: חן מלול

חשיפה: תיעוד של פעילות האינקוויזיציה הפורטוגלית בליסבון

כתבי היד מתעדים את משפטי הטריבונל של האינקוויזיציה בעיקר בליסבון ממאה שלושים השנים הראשונות של פעילותו. בדפים האלו מתועדים המשפטים אותם ניהלו הכמרים בין השאר כנגד יהודים מומרים, שהואשמו בכך שהמשיכו לקיים את מצוות היהדות בסתר

האינקוויזיציה הפורטוגזית

בשנת 2020, החליט הפרלמנט הפורטוגלי להכריז על ה-31 במרץ כיום הזיכרון הרשמי לקורבנות האינקוויזיציה הפורטוגלית. מדובר ביוזמה חסרת תקדים של הפרלמנט בליסבון שמעיד על רצונה של ממשלת פורטוגל להכיר בטראומה ההיסטורית של רבים אשר עונו, או נענשו בצורות אחרות על ידי בית המלוכה ואנשי האינקוויזיציה לאורך השנים.

ואכן, בשנת 1536 יזמה הכנסייה הקתולית, לפי בקשתו של מלך פורטוגל ג'ון השלישי, את האינקוויזיציה בעקבות זרם המוני של אנוסים למדינה שברחו מהאינקוויזיציה הספרדית. כתוצאה מהמרות בכפייה ורדיפה מצד האינקוויזיציה, מאות אלפי יהודים נותקו באכזריות מדתם, אם כי מספר הקורבנות היהודים במהלך שנות הפעילות של האינקוויזיציה הפורטוגלית אינו ידוע. משפטי האינקוויזציה הפורטוגלית כללו עונשים אכזריים במיוחד כמו העלאה פומבית על המוקד. המשפטים פסקו לאחר כ-250 שנה, עוד לפני ביטול מוסד האינקוויזיציה הפורטוגלית בשנת 1821.

עמוד מתוך כתב היד המתאר משפטי האוטו-דה-פה בליסבון, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, הספרייה הלאומית

כעת, חושף הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי שבספרייה הלאומית, כתב יד של כ-60 דפים מהמאה ה-18 אשר מתעד את משפטי הטריבונל של האינקוויזיציה בעיקר בליסבון ממאה שלושים השנים הראשונות של פעילותו. בדפים האלו מתועדים המשפטים אותם ניהלו אינקוויזיטורים בין השאר כנגד בני משפחות האנוסים, שהואשמו בכך שהמשיכו לקיים את מצוות היהדות בסתר.

מדפי כתב היד הכרוך, שהתגלה על ידי הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, עולה באופן ישיר תיעוד לפעילותם של הטריבונלים בליסבון. הספר המכונה "זיכרון של כל האוטוס-דה-פה אשר התרחשו בליסבון", חושף עשרות עמודים המתעדים בצורה תמציתית למדיי בשפה הפורטוגזית מעשי האוטו-דה-פה (הענשה פומבית של כופרים) שהתנהלו בעיר הבירה של פורטוגל, תוך אזכור קצר של משפטים מעיר טומאר, בין השנים 1540-1669, לצד תאריך מדויק, מקום המשפט ושם הכומר הנושא את הדרשה. הדרשות היוו חלק משמעותי בתהליך המשפט ושימשו כאמצעי לדיסציפלינציה של ההמון הנוצרי. הן אף זכו להפצה והנצחה באמצעות הדפוס.

העמוד הראשי של דרשת האוטו-דה-פה של הכומר פיליפה מוראירה, שהודפסה בשנת 1646, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, הספרייה הלאומית

התיאור של ספר ה"זכרון" מכיל מספר גברים ונשים המואשמים בכפירה וציון מספרם של הנשרפים באש. בין אלה שהועמדו למשפט נמצאו "הנוצרים החדשים" שהואשמו "בהתייהדות", אולם מהדפים שנחשפים כעת עולה כי הרדיפות לא היו רק על רקע דתי, וגם "נוצרים ישנים" (נאשמים שהגיעו ממשפחות ללא רקע יהודי) הורשעו במעשי סדום, ביגמיה, החזקת ספרים אסורים וחילול הקודש. העונש המוזכר בדפים הוא הגליה "לספינת המשוטים", שבפורטוגל משמעותו הייתה עבודת פרך כעבדים.

יצוין כי במהלך מאות השנים נטשו מרבית האנוסים בפורטוגל כל סממן שיכול היה להסגיר אותם – ברית מילה, טבילה במקווה וקיום חגים יהודיים. אולם חלקם המשיכו לקיים בבתיהם טקסים דתיים יהודיים במסתור, או במועדים מאוחרים מעט מיום החג בפועל. לדוגמה, היו כאלו שחגגו בסתר את יום כיפור ופסח מספר ימים לאחר המועד האמיתי, על מנת לבלבל את אנשי האינקוויזיציה; נרות שבת הוסתרו בתוך כלי חרס; וילדים מתחת לגיל 12 לא הורשו להשתתף בטקסים הדתיים, שנערכו מאחורי דלתיים סגורות, על מנת שלא יסגירו את הסוד.

תגליות אלו שופכות אור על מציאות חיים סבוכה ועל מסירות הנפש של יהודי ספרד לשמירה על מצוות הדת גם בעת צרה.

למידע נוסף על כתב היד | מידע על פריט נוסף בנושא