הלשון העברית המשתקפת בתכלאל (סידור תפילה) שנכתב על ידי ר' שָלֵם שבזי

חשיפה ראשונה: נוסף על ספרי המדע, הדת והפרשנות שכתב, הותיר לנו ר' שלם שבזי מחזור תפילה תימני שנתי בשם תִּכְּלַאל

תִּכְּלַאל – מחזור התפילה התימני השנתי

ר' שלם אל-שבזי (1619–1720) חי ופעל בדרום תימן. שמו המלא הוא שָלֵם [בערבית: סַאלֵם]. בן יוסף בן אביגד בן חלפון מַשְׁתָּא אַלשַּׁבַּזִי. אביו, יוסף בן אביגד, היה משורר וגם היה מראשי הקהילה. הוא עסק בקבלה ובהוראה. שבזי כונָּה 'משתא' על שם מקורהּ של משפחתו, וכונה גם 'אלשבזי' על שם עירו. 'משתא' הייתה משפחה מפורסמת, שממנה יצאו משוררים וסופרים ידועים, שהרבה משיריהם ומן ההעתקות שבכתיבת ידם מצויים בידינו עד היום, והם מפארים את יצירתה הרוחנית של יהדות תימן. לשבזי היו שני בנים ושתי בנות. המפורסם שבהם הוא שמעון, שהיה ממשיך דרכו ברבנות ובשירה. לפרנסתו עסק שבזי במלאכת האריגה, אך את מלאכתו עשה עראי ואת יצירתו הרוחנית – שירה, פרשנות על ספרי קודש שונים, מחזורי תפילה שהעתיק – עשה קבע.

כמקור לכתיבתו שימשו ספרים בתחומים שונים: בתחום המדרש והאגדות היה 'מדרש הגדול' לר' דוד בן עמרם אַלְעַדַּנִי (המחצית הראשונה של המאה ה-14), אשר שימש בסיס לפירושיו; בתחום הפרשנות האלגורית והמדעים היו לו ספרי ר' בחיי בן אשר אבן חלואה (ה'ט"ו, 1255 – בסביבות ה'ק', 1340); ספר 'סגולת ישראל' לרב ישראל הכהן מדרום תימן, אשר כתב פירוש מעמיק ל'מדרש הגדול' והוא מפרשו במספר רבדים הכוללים קבלה ופילוסופיה; עוד בתחום הקבלה שימשו אותו ספר הזוהר, 'שערי אורה' לר' יוסף בן אברהם ג'יקטיליה (1323-1248 לערך), ועוד ספרי קבלה.

בשל אופיו הנמרץ ובשל סקרנותו העצומה, נדד שבזי ממקום למקום ברחבי תימן. בנדודיו תר הוא אחר ספרים, ולמד להכיר את הקהילות היהודיות והלא-יהודיות השונות, מנהגיהן ואורחות חייהן. הוא יצר קשרים עם חכמי דורו, וזאת מתוך הערכתו ואהבתו העזה לתורה ובמיוחד לחכמי תקופתו מן העיר צנעא, כגון ר' סעדיה בן דוד דְּרַיְן. הוא מהלל את לומדיה בשירתו בכינוי 'חֶבְרַת בְּנֵי תוֹרָה', ואף כשלא היה בסביבתם חש הוא כאילו הוא שוכן בתוכם. שיריו משובבי הנפש נסכו תקווה בלב הקהילות שעבר בהן לעתיד טוב יותר. על אף היותו רחוק מהן פיזית, הן ראו בו את מנהיגם הרוחני והמדיני, המגונן עליהם ממרחק המקום והזמן.

גם בתחום יחסיו מחוץ לקהילה היהודית עשה שבזי חיל רב, בקושרו קשרים אמיצים עם אנשי השררה והשלטון שבמחוזות השונים של תימן, ולכן אף הם הכירו בגדלותו הרוחנית והמדינית, בסגולותיו ובעצותיו, שמהן נהנו הם לעתים מזומנות.

 

רוצים לחשוף את סודות כתבי היד העבריים? הצטרפו לקבוצה שלנו:

 

הפרטים הביוגרפיים הפזורים ביצירותיו בשירה ובמדרש, מתארים את מצבו הקשה של שבזי, גופני וכלכלי כאחד. על אף מצבו זה נתברך שבזי בתשוקה עזה לבוראו, וחתר בלי לאות לשלמות בכל התחומים: הלימודי, הרוחני, המוסרי וההנהגתי. אף ידיעותיו הכלליות היו מרובות בתחומים הבאים: ברפואה, בחכמת הטבע, באסטרולוגיה, בקריאה ב'גורל החול', בחכמת הפרצוף, בשימוש באבני חן, בקמיעין, בכשפים ובלחש.

 

יצירתו הספרותית של שבזי

שבזי חיבר חיבורים שונים: תפסיר 'ספר איוב' מאת רס"ג (אוטוגראף של שבזי) עם מספר פירושים בשוליים; ביאור ('שַׁרְח') להוראות בדרך שו"ת על הלכות מאכלות אסורות והלכות שחיטה להרמב"ם (אוטוגראף); 'הפטריות כל השנה' עם ניקוד עליון וטעמים, עם פירושים בשוליים מאת שבזי (אוטוגראף); ספר 'גורל החול'; 'כִּתַּאבּ אַלזִּיגּ' – חכמת מערכות הכוכבים והמזלות; 'שימוש תהילים' – ספר הנחיות לשימוש במזמורי תהילים כסגולה להשלמת צרכים רוחניים וגופניים כאחד; 'ספר המרגלית' – תפילות וסגולות, פירוט אברי הגוף ותפקידיהם, תרופות לחולאים שונים; ומדרש 'חמדת ימים' – פירוש על התורה, המבוסס על תורת הקבלה.

נוסף על הספרים הנזכרים לעיל, הותיר לנו שבזי תִּכְּלַאל – מחזור התפילה התימני השנתי – בשתי מהדורות בהעתקתו: מהדורה ראשונה נכתבה בפרק הזמן שבין השנים הת'-התט"ו, 1640–1655. בתִּכְּלַאל זה יש עשרים פיוטים חדשים שטרם פורסמו. תכלאל זה נמצא בשלבי עריכה והתקנה לדפוס על ידי ציון בר-מעוז, אשר עוסק שנים רבות בתורתו של שבזי. את כל המידע בדבר קיומו של תכלאל זה במהדורתו הראשונה קיבלתי ממנו ועל כך תודתי נתונה לו.

המהדורה השנייה מפורטת ומקיפה יותר. את התִּכְּלַאל ערך והעתיק שבזי והוא מושא בְּלוֹגֵנוּ. תִּכְּלַאל זה נמצא בבית הספרים הלאומי ולהלן פרטיו: העתקתו נסתיימה בשנת א'תתקפ"ח לשטרות (ה'תל"ז ליצירה, 1677 לסה"נ), סימנו במתכ"י [=המכון לתצלומי כתבי יד]B 704 (152 Yah.) ; MSS-D 20. הוא מנוקד בניקוד עליון עם פירושים בשוליים, ו- 170 עמודים במספר.

פה תוכלו לצפות בתִּכְּלַאל המלא והמקוון

התִּכְּלַאל כולל את מרבית הנושאים והמדורים המופיעים בכל תִּכְּלַאל תימני שנמצא עד לזמנו של שבזי: תפילות החול (1–7), תפילות השבת (7–15), תפילות ראש חודש ושאר המועדים (16–22), תפילות ופיוטים לראש השנה (22–27), תפילות ופיוטים ליום כיפורים (27–30), ענייני חנוכה ופורים (31), קידוש ליל שבת וברכת המזון (31–33), קידוש לשלוש רגלים (34), ברכת הלבנה ועירובי תחומין, חצרות ותבשילין (35), ברכת אירוסין וקידושין (36–40), ברכות המילה (41–43), פיוט למילה (41–42), ברכות לנימול (44–45), פסח כולל סדר ליל פסח ודינים שונים (46–54), סליחות ופיוטים לימים נוראים (54–102), סוכות (103–111), שמחת תורה (111–117), פרקי אבות פרקים ב-ו (117–126), נוסח הכתובות, הגיטין ושאר שטרות (126–133), מצוות מעקה (133), פדיון הבן (134), מצוות חלה (135), מצוות מזוזה (135), פסוקים להוצאת ספר תורה (136–140), ענייני הבדלה (141–143), לוח העיבור (143–148, 135–141), שבעה הספדות (143–147), לקט מהלכות אבלות לרמב"ם (147–148), ענייני לוח השנה העברי (148–162), תפילה להינצל מצרה (163–164), סדר המנהגות (164–167), שו"ת על ספרים אחדים מתוך 'משנה-תורה' לרמב"ם (167–170), פרקי משניות [ זבחים (165), שבת (7–8), אבות (117–126, 13–15)].

התבוננות מעמיקה בתכלאל שבזי מאפשרת לראות כי אף שהעובדה שהוא חי בתקופה של ספיגת נוסחי ספרד בדרום תימן, עדיין היה הוא נאמן למסורות תימן הקדומות הן בנוסחי התפילה והן במנהגים, ולכן התכלאל מוכיח שעדיין הוא משתייך למסורות תימן הקדומות ולא למי ששוּקע בהן נוסח ספרד.

נתון מעניין נוסף הוא העובדה כי באותיות מסוימות משתקפים הרגלי כתיבה האופייניים לסופרים מעתיקים מתימן, לדוגמה: כתיב האות שׂ – בקו השמאלי שלה ניתן לזהות כמין עיטור: עשׂה (14), לעשׂר (14), נושׂא (56).

במאה ה-17 התפרסמו בתימן שני תִּכְּלַאלים חשובים: 1. תִּכְּלַאל בשירי, אשר מאוחר יותר נכלל על ידי המעתיק הדייקן, ר' שלום קרח (1952-1873), עם 'התכלאל הקדום' ועם תכלאלים קדומים אחרים בתוך תכלאל אחד שנקרא 'תכלאל קדמונים'; 2. תִּכְּלַאל משתא-שבזי, שהעתיק ר' ישראל בן יוסף משתא בשנת 1622 לסה"נ שכינויו 'סָפְרָא', הוא בנו של המשורר יוסף בן ישראל  (נולד במחצית הראשונה של המאה ה-16 ונפטר במחצית הראשונה של המאה ה-17). תכלאל זה הדפיס בנימין עודד יפת במהדורת צילום בשנת תשמ"ו.

 

טעימות מתוך הממצאים

1. מילים רבות מופיעות בדרך כלל בכתיב מלא, למשל: זוֹהְמָה (141), וְשַׂמְחֵינוּ (20), לצדן מילים המופיעות בכתיב הזהה לכתיב המקראי, למשל: כְּמוֹשִׁיעֵנוּ (5), יְפַרְנְסֵנוּ (33).

2. בתִּכְּלַאל שבזי מצויות עדויות רבות למסורת הקריאה של המשנה שבפי יהודי תימן, עם שיש הבדלים מסוימים בינה למסורת הקריאה של שבזי עצמו הן בתפילה והן בפיוטים. בתִּכְּלַאל זה נמצאים שני פרקי משנה מנוקדים: פרק ב ממסכת שבת, 'במה מדליקין'; שישה פרקים של מסכת אבות; פרק ה ממסכת זבחים; וקטעים ספורים מתוך הגדה של פסח (אגדתא דפסחא). דוגמות לניקוד מעין זה:

א. מסכת שבת, פרק ב (8): נַחוּם, בָּעִטְרָן, נְפָט, מִיטַּמֵּא, לוּסְטִים, שְהוּא עוֹשֶה (לא 'עוֹשָהּ'), לִידָתָן, עִם חָשֵיכָה, אינה חָשֵיכָה.

ב. פרקי אבות, פרק א (14): אנטוּגְנוֹס, שׂוֹכוֹ, כָּעבדים, וִהְוִי, בָּטֵל, יִירָש (=יורש), וּשְׂנוֹא, נְגַד, מֵיסַף, יֵילַף. וכן: "לִיתַּן" = ליתֵּן (119).

ג. זבחים, פרק ה (165): הַזָאָה, שְׁיַירֵי, אָשָׁם גְּזֵילוֹת.

ד. אגדתא דפסחא – (48) אֲפִיקוֹמוֹן, כְּמַה שַׁאָמַר, הַקְהַא.

 

3. מצויות צורות ניקוד המשקפות את דרך ההגייה בלשונם של יהודי תימן בנוגע להגיי המעבר שלפני הפתח הגנובה, למשל: המילה רוּחַ נכתבת רווַח בשני ווים כהגיית הפתח הגנובה בפי יהודי תימן (120) וגם רוַח (120) בוי"ו אחת, לשביח (21, בלי ניקוד) וּמִזבֵּיַח (94).

כמו כן, מצויות מילים המנוקדות כמבטא בני תימן השונה מן הניקוד הטברני המקובל, למשל: שְׁאָלוֹת = שְׁאֵלוֹת (167).

מצויות גם צורות מנוקדות המשקפות את ייחודי המבטא של בני חטיבת דרום תימן, למשל: החלפת חולם    בצירי ולהיפך: מוֹפוֹת – מופת (69), יִשָׁפוֹטוּ – יִשָּׁפֵטוּ (30), וכן חריזת חולם וצירי: עָכוֹר – סוֹכֵר (41), וְכוֹסֵף – סוֹף (43).

ניתן לערוך השוואות בין המסורת של שבזי לבין מסורות הקריאה של בני חטיבות אחרות מתימן. שבזי חי בתקופת ביניים או בתקופת מעבר מבחינת חדירת שינויים בנוסחי התפילה שבתימן, ובשל כך ניתן לראות בנוסחו את השפעת השינויים. שינויי הנוסח השפיעו אף על מסורת ההגייה של יהודי תימן. דוגמה  מובהקת של שבזי לביניימיוּת בתחום תורת ההגה ניתן לראות בעמ' 21 של כתב היד:

"ואין אנו יכולין לעלות להיראות להשתחוות לפניך בבית בחירתךְ בנוה הדרךְ בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, מפני היד שנשתלחה במקדשךְ".

כאן שבזי נאמן לנוסח תימן הקדום, שכמוהו מופיע בנוסח ה'בלדי' של יהודי תימן[i]. לעומת זאת, משפטים אחדים לאחר מכן, כותב שבזי:

"נעשה ונקריב לפניך באהבה כמצות רצונךָ, כמו שכתבת עלינו בתורתיךָ על ידי משה עבדךָ".

כאן שבזי מנקד שלא כמנהג תימן הקדום, אלא כפי שנוקד בסידורי הדפוס בנוסח ליוורנו, שהובאו לתימן. מיד לאחר מכן ממשיך שבזי:"בנה ביתךְ כבתחילה וכונן מקדשךְ על מכונו", בחזרה למנהג תימן הקדום.

4. ישנה עקביות בהופעת כתיביהן של צורות לשון שונות בתחום הפועל והשם, למשל: חיבור מיליות – בכתבי היד התימניים מצורפת המילית 'של' בהוראת שייכות למילים שאחריהן, ובדומה לכך וכן מילית היידוע הערבית 'אַל–': שַׁלַּזְבָחִים (165), אליחיד [בלי ניקוד] (16).

נוסף על כך, נמצא שרק רש"ש מחבר שלוש מיליות נוספות אל המילים העוקבות להן: א. מילית היחס 'אל'    – אַלרֵעֵהוּ = אל רעהו [עמודה שנייה] (119), אלביתיך [בהערה, בלי ניקוד] (39), ב. מילת השלילה 'אַל' – אַלתִּפרוֹש (117), "וְאַלתַּאְמֵן" (117), "וְאַלתָּדִין" (117), "וְאַלתֵּאמַר" (117). ג. המילית 'כל' – כלמקום [בהערה, בלי ניקוד] (14).

 

 

 

סידורו של ר' שבזי, כמו גם ספרי תפילה נדירים נוספים יוצגו במסגרת תערוכה מיוחדת בספרייה הלאומית. אנחנו מזמינים אתכם לבקר בתערוכה שתהיה פתוחה מה-2.9.2018 ועד ה-4.11.2018.

 

 

כתבות נוספות

דיואן אַלְחַמְדִּי: כתב יד עתיק ובו גדולי משוררי יהדות תימן

כך למדו ילדים יהודים לכתוב לפני אלף שנה

תגלית: הקינה הבלתי ידועה של ר' יהודה הלוי

הבדחן, השדכן והתזת מי הקולון: מנהגי החתונה של יהודי התפוצות
"הִנָּךְ יָפָה רַעֲיָתִי וְשִׁפְתוֹתַיִךְ חוּט שָׁנִי": עידן רייכל פוגש את שיר השירים

כיצד הפכה סצנת חלום מ"שיר השירים" לשיר מצליח? ומה השתנה בדרך? הסיפור מאחורי "הנך יפה" של עידן רייכל

מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)

בְּמִטָּתִי כְּבָר שָׁבוּעוֹת בִּקַּשְׁתִּי 
אֶת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי וְלֹא מְצָאתִיו 
חִפַּשְׂתִּי בֵּין כָּל רְחוֹבוֹת הָעִיר 
הָעֲמוּסָה שְׁקָרִים הַזֹּאת וְלֹא מְצָאתִיו 
מְצָאוּנִי הַשּׁוֹמְרִים הַסּוֹבְבִים בָּעִיר 
אַךְ אֲהוּבִי כִּמְעַט וְלֹא מָצָאתִי אוֹתוֹ 
אַךְ לֹא אַרְפֶּה מִמֶּנּוּ עַד שֶׁאָבִיאוֹ אֶל תּוֹךְ עִירִי 
אֶל בֵּית אִמִּי וְאֶל חַדְרִי אֶל מִטָּתִי 

הִנָּךְ יָפָה רַעֲיָתִי וְשִׁפְתוֹתַיִךְ חוּט שָׁנִי 
שִׁנַּיִךְ לְבָנוֹת כְּמוֹ אוֹר הַלְּבָנָה 
מִי זֹאת עוֹלָה מִן הַמִּדְבָּר מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה 
נִשֵּׂאת עַל כְּנַף צִפּוֹר גְּדוֹלָה הִגִּיעָה לְבֵיתִי 

בְּמִטָּתִי כְּבָר שָׁבוּעוֹת בִּקַּשְׁתִּי… 

הִנָּךְ יָפָה רַעֲיָתִי וְשִׁפְתוֹתַיִךְ חוּט שָׁנִי… 

הִנָּךְ יָפָה רַעֲיָיתִי אֲנִי נִגְנָב מִשְּׁתֵּי עֵינַיִךְ 
שֶׁשּׂוֹרְפוֹת אוֹתִי כְּאֵשׁ הַלֶּהָבָה 
מִי זֹאת עוֹלָה מִן הַמִּדְבָּר מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה 
נִשֵּׂאת עַל כְּנַף צִפּוֹר גְּדוֹלָה הִגִּיעָה לְבֵיתִי

("הנך יפה". מילים ולחן: עידן רייכל)

 

שבעים פנים מצאו חכמינו לתורה, ובאמת שהתכוונו לשבע-מאות, שבעת-אלפים, שבעים-אלף או – מה שסביר הרבה יותר – לאינסוף. את ההשתקפות של חלק מאותן פנים-אינסוף לתורה נמצא בעיבודים השונים והרבים שנעשו לה באלפי השנים שעברו מאז חתימתה: המדרשים והפירושים שפותחו עליה, סיפורי הילדים והרומנים למבוגרים שנכתבו בעקבותיה, השירים והפיוטים שהושרו בהשראתה.

 

מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)
מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)

 

בשירו הנפלא הנך יפה בוחר עידן רייכל לגשת אל פסוקי שיר האהבה הגדול של התנ"ך, "שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה", בכבוד אך לא ביראה. בצד התייחסויות מודרניות, שנכתבו בסלנג ישראלי עסיסי, על, למשל, שתי עיני האהובה המגניבות את האהוב ("הִנָּךְ יָפָה רַעֲיָיתִי אֲנִי נִגְנָב מִשְּׁתֵּי עֵינַיִךְ"), נמצא שברי פסוקים שנלקחו כמות שהם, דוגמת "מְצָאוּנִי הַשֹּׁמְרִים הַסֹּבְבִים בָּעִיר", ואף דימויים שאולים שפורקו מחדש בשירו של רייכל – "וְשִׁפְתוֹתַיִךְ חוּט שָׁנִי" של רייכל אל מול הדימוי המקורי "כְּחוּט הַשָּׁנִי שִׂפְתֹתַיִךְ".

בתוך סיפור האהבה החדש שיבץ רייכל פסוקים וביטויים משיר השירים בדרך המשרתת את אותו סיפור מסתורי וספק נכזב שטווה – סיפור שתחילתו לא מפורטת וסופו לא נודע.

 

מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)
מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)

 

בשירו רייכל שומר על ההפרדה העדינה בין הדוברים בשיר השירים. השולמית, "בַּת־נָדִיב" המשמשת דוברת ברבים משירי שיר השירים, מבקשת בשיר המקורי את קרבת האהוב אך לא מוצאת אותה (עַל־מִשְׁכָּבִי בַּלֵּילוֹת בִּקַּשְׁתִּי אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי בִּקַּשְׁתִּיו וְלֹא מְצָאתִיו). רייכל שומר על פניית האהובה המבקשת "בְּמִטָּתִי כְּבָר שָׁבוּעוֹת" את קרבתו של האהוב.

 

עַל־מִשְׁכָּבִי בַּלֵּילוֹת בִּקַּשְׁתִּי אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי בִּקַּשְׁתִּיו וְלֹא מְצָאתִיו׃
אָקוּמָה נָּא וַאֲסוֹבְבָה בָעִיר בַּשְּׁוָקִים וּבָרְחֹבוֹת
 אֲבַקְשָׁה אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי בִּקַּשְׁתִּיו וְלֹא מְצָאתִיו׃
מְצָאוּנִי הַשֹּׁמְרִים הַסֹּבְבִים בָּעִיר אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי רְאִיתֶם׃
כִּמְעַט שֶׁעָבַרְתִּי מֵהֶם עַד שֶׁמָּצָאתִי אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי
 אֲחַזְתִּיו וְלֹא אַרְפֶּנּוּ עַד־שֶׁהֲבֵיאתִיו אֶל־בֵּית אִמִּי וְאֶל־חֶדֶר הוֹרָתִי׃
הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם בִּצְבָאוֹת אוֹ בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה
 אִם־תָּעִירוּ וְאִם־תְּעוֹרְרוּ אֶת־הָאַהֲבָה עַד שֶׁתֶּחְפָּץ׃
מִי זֹאת עֹלָה מִן־הַמִּדְבָּר כְּתִימֲרוֹת עָשָׁן
 מְקֻטֶּרֶת מוֹר וּלְבוֹנָה מִכֹּל אַבְקַת רוֹכֵל

(שיר השירים פרק ג, פסוקים א-ו)

 

את הקטע שעליו מסתמך רייכל בחיבור שירו (שיר השירים פרק ג, פסוקים א-ו) מפרש חוקר השירה המקראית א' הראל פיש כתמונה מחלום שבה מבקשת השולמית את דודה, ומשלא מצאה אותו יוצאת לאתרו בשווקים וברחובות. כמו בשירו של רייכל, לאחר שנמצאה האבדה בעזרת השומרים הסובבים בעיר, מדמה השולמית בליבה כיצד תביא אותו לבית אמה ואל חדר הורתה. זהו שלב מיסוד הקשר, בחסות האם והחדר שבו הגיעה היא לעולם.

בסיום החלום, בקטע הנחשב בצדק לקטע נפרד מסצנת החלום המתוארת, עולה האהובה מן המדבר כתימרות עשן ("מִי זֹאת עֹלָה מִן־הַמִּדְבָּר כְּתִימֲרוֹת עָשָׁן").

 

מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)
מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)

 

הרצון של השולמית בשיר השירים במיסוד הקשר והפחד מאובדנו ("אֲחַזְתִּיו וְלֹא אַרְפֶּנּוּ") נעשה מובן יותר בהתחשב בשני השירים הפותחים את שיר השירים, ושקדמו לסצנת החלום.

בשיר הראשון יזמה האישה קשר עם האהוב אך הוא סירב. בשיר השני קרה אותו הדבר בהיפוך תפקידים – האהוב נדחה בידי אהובתו. על כך כותב החוקר אליהו עסיס: "בשני המקרים הייתה סיבת הסירוב חוסר בשלות של הקשר, אך עם זאת בין שתי היחידות חלה התקדמות: הן בטיבו של הקשר ובעוצמתו והן באינטימיות בין בני הזוג. עתה לפנינו היחידה השלישית (הכוונה לקטע החלום), שהיא מבחינה מסוימת שיאו של הספר, ובה מתרחשת ההתקשרות בין האוהבים".

 

מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)
מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)

 

בהמשך שיר השירים אנו פוגשים בחלום אחר, מעין נוסח שונה במקצת לסצנת החלום שעליה הסתמך רייכל בשירו (שיר השירים פרק ה, פסוקים ב-ח). בחלום מקביל זה ישנה השולמית וחולמת שאהובהּ הגיע אל פתח חדרהּ ("אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר"). הוא קורא לה לפתוח את דלת החדר ("פִּתְחִי־לִי אֲחֹתִי רַעְיָתִי יוֹנָתִי תַמָּתִי"), אך היא מתקשה לקום וללבוש את כותנתה ("אֵיכָכָה אֶלְבָּשֶׁנָּה") ולרחוץ את רגליה ("אֵיכָכָה אֲטַנְּפֵם"). עד שהצליחה לעשות זאת והגיעה אל "כַּפּוֹת הַמַּנְעוּל", פנה אהובהּ מעליה וחמק. נואשת וממהרת, מבקשת השולמית את עזרת השומרים והם עולבים בה ופוצעים אותה בחמת זעם.

בסצנת חלום זו, כמו בכל שירי שיר השירים, משחקים הקירוב והריחוק בעירוביה.

 

אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר
קוֹל דּוֹדִי דוֹפֵק פִּתְחִי־לִי אֲחֹתִי רַעְיָתִי יוֹנָתִי תַמָּתִי
 שֶׁרֹּאשִׁי נִמְלָא־טָל קְוֻּצּוֹתַי רְסִיסֵי לָיְלָה:
 פָּשַׁטְתִּי אֶת־כֻּתָּנְתִּי אֵיכָכָה אֶלְבָּשֶׁנָּה
רָחַצְתִּי אֶת־רַגְלַי אֵיכָכָה אֲטַנְּפֵם:
דּוֹדִי שָׁלַח יָדוֹ מִן־הַחֹר וּמֵעַי הָמוּ עָלָיו׃
קַמְתִּי אֲנִי לִפְתֹּחַ לְדוֹדִי וְיָדַי נָטְפוּ־מוֹר
 וְאֶצְבְּעֹתַי מוֹר עֹבֵר עַל כַּפּוֹת הַמַּנְעוּל׃
  פָּתַחְתִּי אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי חָמַק עָבָר
 נַפְשִׁי יָצְאָה בְדַבְּרוֹ
 בִּקַּשְׁתִּיהוּ וְלֹא מְצָאתִיהוּ
 קְרָאתִיו וְלֹא עָנָנִי׃
  מְצָאֻנִי הַשֹּׁמְרִים הַסֹּבְבִים בָּעִיר הִכּוּנִי פְצָעוּנִי
 נָשְׂאוּ אֶת־רְדִידִי מֵעָלַי שֹׁמְרֵי הַחֹמוֹת׃
הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם
 אִם־תִּמְצְאוּ אֶת־דּוֹדִי מַה־תַּגִּידוּ לוֹ שֶׁחוֹלַת אַהֲבָה אָנִי׃

(שיר השירים פרק ה, פסוקים ב-ח)

 

ומה על מקום ההתרחשות של שני השירים? בעוד שהבתים בשיר הנך יפה נבנים על סצנת החלום שכבר נזכרה, וממקמים את סיפור האהבה "בֵּין כָּל רְחוֹבוֹת הָעִיר הָעֲמוּסָה שְׁקָרִים הַזֹּאת" שאליה תגיע האהובה בפזמון "נִשֵּׂאת עַל כְּנַף צִפּוֹר גְּדוֹלָה" "מִן הַמִּדְבָּר מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה"; חוגג שיר השירים את אהבתם של רוֹעֶה ורוֹעָה בין גבעות הגליל והלבנון, באזור כפרי ואידילי שופע חלב ובשמים, סמוך לפלגי מים, שבו רואה עצמה האהובה חלק בלתי נפרד מהנוף: "אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי הָרֹעֶה בַּשׁוֹשַׁנִּים" (שיר השירים פרק ו, פסוק ג).

 

 

פרויקט מיוחד: גלו את הסיפור מאחורי השירים והספרים האהובים

מכירים סיפורים נוספים שמאחורי השירים? הצטרפו לקהילת "הסיפור מאחורי"בפייסבוק ושתפו אותנו

 

האיורים בכתבה הם מתוך ספר האיורים שאייר זאב רבן בהשראת שיר השירים. הוצאת האקדמיה לאמנויות ע"ש בצלאל, שנת תר"ץ (1929)

 

 

כתבות נוספות

הווידוי של אלכסנדר פן

הסיפור מאחורי "עָטוּר מִצְחֵךְ"

כששושנה דמארי סירבה לשיר את כלניות

 

המחיצה שפתחה מלחמת דת בכותל המערבי

מחיצה שהוצבה בין המתפללים למתפללות בשנת 1928 הציתה מלחמת דתות במקום הכי טעון במזרח התיכון

הכותל המערבי בערב שבת. תחילת המאה ה-20. מתוך אוסף הגלויות, הספרייה הלאומית

מספר ימים לאחר כיבוש העיר העתיקה במלחמת ששת הימים, משרד הדתות הציב מחיצה בין המתפללים למתפללות.

גם היום, יש שמברכים על ההחלטה הזו ויש שכועסים עליה. אך בשנת 1928, התחולל בירושלים ובעולם היהודי כולו מחאה עצומה דווקא על העובדה שלא ניתנה ליהודים האפשרות להקים מחיצה. אירוע שבמידה רבה "תרם" לאירועי הדמים שיבואו בעקבותיו שזכו לשם "מאורעות תרפ"ט".

ביום הכיפורים שנת תרפ"ט, ה-24 בספטמבר 1928, ביישוב היהודי נפל דבר.

 

 

וכך מתאר כתב "דאר היום" את השערוריה:

אתמול בשעה תשע בבקר הופיע הקצין האנגלי יחד עם שוטרים אנגלים וערבי אל הכותל המערבי ופקד להוציא את המחיצה שבחצר הכותל המפריד בין המתפללים והמתפללות. היות וכל הקהל התפלל תפלת שמונה-עשרה בקש השמש מאת הקצין לחכות בהסרת המחיצה….

במקום תשובה אנושית ובאורים כל שהם נתן פקודה לשוטריו להכות על ימין ועל שמאל.

אז תקום מהומה נוראה בכותל בין אלפי המתפללים והקצין הנכבד לא הסתפק במה שעשה אלא הוסיף לכך התעללות חדשה על ידי מכות ושבר את המחיצה לרסיסים.

הרבה מאוד מתפללים הוכו וביניהם גם נשים שתים מהמתפללות אחת מהן אישה אמריקאית נפצעה באופן די רציני.

 

שוטר בריטי משגיח בכותל המערבי, 1934

 

יום אחר כך נחשפים פרטים נוספים על הפלת המחיצה:

הקצין הסיר את המחיצה ויהפכנה על הנשים ויתחיל הוא ואנשיו לרמוס ולבעט ברגליו את כל מי שלא רצה להתרחק. זקנים וישישים שהיו יושבים על כסאות מתקפלים הוכו בלי חמלה ורחמים, והשוטרים לקחו את הכסאות מתחתם.

ועדת ראייה הוסיפה:

"ראיתי פתאום שלושה שוטרים, האחד מהם גבוה ושמן ניגשים אל המחיצה, וקורעים את הבד מעליה בהתעללות גסה. הקצין ושני שוטריו לא הרפו אף רגע מן המחיצה הזאת, קרעוה ושברוה!"

 

הכותל בסוף המאה ה-19. תצלום: זנגקי, ארכיון יעקב ורמן. לחצו על התמונה לאלבום המלא

 

העיתונות העברית ליוותה את הסיפור במשך שבועות רבים. ליהודי ירושלים, וגם לשאר יהודי ארץ ישראל והתפוצות היה ברור: לא ייתכן ששוטרים יסירו בכוח הזרוע את המחיצה, ואף יכו מתפללים ביום הכי קדוש בשנה ובמקום הכי קדוש להם. על זה לא ניתן לעבור על סדר היום.

ישיבות חירום התקיימו, ומנהיגים פוליטיים ואנשי רוח גינו ומחו, לא רק על המעשה הספציפי הזה, אלא גם על שאר ההגבלות שהוטלו על היהודים בכותל.

חיים נחמן ביאליק השתמש באירוע הזה כדי להעביר את מחאתו על המצב הפיזי של המקום:

כשיוצאים דרך המבואות המטונפות והמוקפים לכלוך מכל צד, המקום נהפך לא למקום קדוש, כי אם – תסלחו לי על המילה – למחראה, גללי בקר ואדם מסביב! בקיום כזה לעיני ישראל זהו לא חרפת אנגלים כי אם חרפתנו אנו.

 

הכותל בסוף המאה ה-19. מתוך אלבום בולוס מיו, ארכיון יעקב ורמן. לחצו על התמונה לאלבום המלא

 

ואילו מאיר דיזינגוף דרש מעשים: "יש צורך לדרוש את פטוריו של מושל ירושלים".

ההיסטוריון ואיש הרוח יוסף קלוזנר החליט לצאת נגד הטענה על הקדושה של המקום גם למוסלמים:

שמא תאמרו: הכותל המערבי שנקרא כביכול 'אלבוראק' אצל הערבים קדוש הוא באמת גם למוסלמים? אבל, אם כן, למה למה לכלכוהו כמה פעמים בלילות בצואת אדם ובגגלי בהמה? וכי כך עושים למקום קדוש?

 

"קול הקורא" של יוסף קלוזנר. לחצו על התמונה לטקסט המלא

 

הנושא הזה היה הנושא הכי חם בעיתונים של היישוב העברי והגיע גם לעיתונות מחוץ לארץ ישראל.

זמן קצר לאחר התקרית פרסמו הבריטים בעיתונות את מה שכונה "הספר הלבן של הכותל המערבי", בניסיון להסביר את פעולותיהם.

במסמך טענו הבריטים כי גם השלטון העות'מאני לא איפשר למתפללים היהודים הבאת כסאות, ספסלים ומחיצות אל הכותל. למעשה, הם הצדיקו את פעילות השוטר בטענה שהמתפללים היהודים חרגו מ"הסטטוס קוו".

ברחבי הארץ לא קיבלו את עמדתם, ופתחו בשביתות ומחאות כנגד המשטר הבריטי.

 

סגירת חנויות ואספת עם כמחאה על המאורעות

 

בהמשך, הבריטים אף הקימו ועדה מיוחדת שהייתה אמורה להכריע מהם בדיוק גבולות הסטטוס קוו. בוועדה השתתפו נציגים ו"עדים" מטעם המוסלמים ומטעם היהודים שהיו אמורים להביא הוכחות היסטוריות למצב בכותל לפני הכיבוש הבריטי.

תצלום משנת 1930 של שלושת חברי הוועדה הבינלאומית מטעם חבר הלאומים לעניין הכותל המערבי והטוענים לפניה, מן הצד היהודי ומן

כך למשל, עד מטעם היישוב היהודי טען כי היה זה דבר מקובל שלא זכה להתנגדות להביא כסאות, להציב מחיצות ולהתפלל בצורה מסודרת בחגים ובשבתות. המוסלמים מצדם הביאו עד שטען שלא היה ולא היה נברא.

 

צילום מראשית המאה ה-20 המוכיח כי אכן הובאו ספסלים למתפללים קשישים. התמונה לקוחה מתוך הספר: "הכותל", מאת: מאיר בן-דב, מרדכי נאור וזאב ענר. משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1981

 

הוועדה הכריעה לטובת המוסלמים, ועל היהודים נאסר להביא רהיטים ולהקים מחיצה בכותל.

האיסור הזה בוטל עשרות שנים לאחר מכן, בחודש יוני 1967.

 

 

כתב יד מגניזת קהיר: ערב תשעה באב והמשיח בפתח

מכתב מגניזת קהיר חושף: מסעי-הצלב שכנעו את יהודי ביזנטיון כבר לפני 923 שנה שהמשיח ממש בפתח

ב-27.11.1095, נשא האפיפיור אורבנוס ה-2 את נאומו המפורסם בקלרמון, שהוביל ליציאת מסעות הצלב בדרכם לכיבוש ארץ הקודש מידי המוסלמים.

לצד הצבאות המאורגנים שיצאו לדרך, יצאו לדרך גם המונים, לעיתים אף משפחות וקהילות, בדרכם למזרח התיכון. רובם אבדו והתפזרו בדרך. חלקם טבחו ביהודי אשכנז. אולם חלקם הגיעו עד לאימפריה הביזנטית. גלי המשיחיות של מסעות הצלב שוכפלו בציפיות משיחיות של היהודים, כפי שמתואר במכתב אחד, שנשלח מקהילה ביזנטית כלשהי לקהילה אחרת, ונמצא בגניזה. בצידו השני של המכתב נרשם כי "נכתב בח' באב", כלומר קיץ 1096 ככל הנראה, אולם חשוב מכך – ערב צום תשעה באב, שבו על-פי המסורת יופיע המשיח.

לכותב קראו מנחם בן אליהו. הוא כתב בדחיפות, מדווח בהתרגשות על שברי ידיעות, שמועות ובשורות שהגיעו לקהילות היהודיות מקהילות אחרות. חלק מהשמועות המשיחיות נחשבו כפירה, אבל חלק נחשבו אמינות, וכשהצטברו עוד ועוד ידיעות ושמועות, בין השאר על מכתבים ובשורות המגיעים עד לקיסר עצמו, עולמו נהיה כמרקחה. אף מנחם בן אליהו עצמו רצה לצאת ל"שאם", כלומר ארץ ישראל "בזו השנה, וראיתי החילות האשכנזים [כלומר, מגרמניה] כי יעברו לרוב, ואיני יודיע אנה יפשטו". מנחם מפציר בנמענים, כנראה בני קהילה יהודית בארצות האסלאם, כי ישלחו לו ידיעות מאת ראש הישיבה "ואל תפחדו כלום".

 

"ואל תפחדו כלום כי אפילו המלך שמע אותו ואין אנו מתפחדים"

 

מנחם מספר על ניסים, שמועות ומכתבים – מממלכת הכוזרים יצאו נציגי 17 קהילות לקבל את פני עשרת השבטים; מ'ארץ פרנגיאן', כלומר צרפת, "שיגרו שליח עם כתבים באלקונסטנטיניה" [כלומר קונסטנטינופול]; בקהילת אבידוס (במיצר הדרדנלים) קמו אנשים ואמרו כי אליהו נגלה אליהם – הם הוחרמו ע"י קהילות יהודיות אחרות; מכתב נוסף הגיע מראש הישיבה אביתר הכהן לקונסטנטינופול, אך טרם נודע תוכנו.

"[ו]ראה אחד יהודי כהן בחלומו, קודם שלא נשמע, כי כל קהילות רומנייה יתקבצו בשלוניקייה, ומשם ייצאו" – הכותב וחבריו גערו בהוזה, אך אז הגיע מכתב מקהילת תבס, וסיפר שבדיוק כדבר הזה קרה: "עד שבא טוביה מן תבס והביא כתב בידו שנהיו אותות ומופתים בשלוניקייה, ואחרות קהילות מתקבצים שם". באותו מכתב של רבי טוביה סופר גם על אדם "שהיה בשלוניקייה שהיה עיוור בשני עיניו ונתפקח וראה בעיניו". חלומות גאולה דווחו מפי יהודים ונוצרים במקביל.

 

"שהיה עיוור בשני עיניו ונתפקח וראה בעיניו"

 

השיא הוא, לפי מנחם, כי "השלטון עצמו והאגמון [ההגמון] הגדול אומרים "אַי, יהודים, למה תשבו בשלוניקייה? מִכְרו את בתיכם ונכסיכם והמלך קיסר עוזר להם, ולא יוכל אדם ליגע להם, ואתם עדיין אין אתם הולכים?! כי בבירור למדנו כי יצא המשיח שלכם!". נראה כי יהודי שלוניקי השתכנעו כי אכן המשיח עומד לבוא בכל רגע: "והשעה הם יושבים בבטח גדול, בלא גולגולת ועונשים [כלומר, הפסיקו לשלם מיסים], ויושבים בטליתות, ומלאכה אינם עושים… והרבה צמים בכל יום, ואחרים שני וחמישי, ולוקים מלקות, ומתוודים הודיה בעוונותיהם".

 

"ומתוודים הודייה בעוונתיהם"

 

(המכתב נמצא בספרית אוניברסיטת אוקספורד, Bodl MS Heb a3.27, ופורסם ע"י יעקב מאן בכרך כד' של כתב העת 'התקופה', לפני 90 שנה)

 

הסיפור פורסם במקור בדף הפייסבוק המצוין "גניזת קהיר – היסטוריה של היום-יום"

 

הצטרפו לקהילת "סודות כתבי היד העבריים"

 

כתבות נוספות

תגלית: הקינה הבלתי ידועה לתשעה באב של ר' יהודה הלוי

האם נשים יהודיות ידעו לכתוב בעבר? גניזת קהיר עם התשובות

"וארץ זו שאני נמצא בה, חמה לי מאוד שאין לתאר"