האם התאסלם הרמב"ם?

לפי מקורות מוסלמים, הרמב"ם בהיותו בספרד או במרוקו, היה מוסלמי מאמין וחזר ליהדותו רק בהיותו במצרים. האם ידיעות אלה מהימנות?

רמבם

לפי המקורות המוסלמים בני ימי הביניים, הרמב"ם, בהיותו בספרד או במרוקו, היה מוסלמי מאמין אשר ידע את הקוראן בעל פה ואף הנהיג את תפילות הרמדאן של המוסלמים, וחזר ליהדותו רק בהיותו במצרים. האם ידיעות אלה מהימנות?

ואומנם, שאלת התאסלמותו האפשרית של הרמב"ם אינה משוללת יסוד. סוגיה זו קשורה בעלייתה של שושלת אסלאמית קנאית בצפון אפריקה ובספרד המכונה אלמֻוָּחִדוּן ("המייחדים את האל"). שלא כגישה האסלאמית המסורתית, השליטים המֻוָחִדים לא הכירו ביהודים או בנוצרים כבני חסות הזכאים להגנת השלטונות, אלא הציבו בפניהם את הבחירה בין התאסלמות לבין עזיבת ממלכתם. הרמב"ם ומשפחתו המשיכו להתגורר בשלטון המֻוָחִדים בכל שנות ילדותו, נעוריו ובחרותו של הרמב"ם. רק באמצע שנות ה-20 לחייו, בשנת 1165, נמלט הרמב"ם עם משפחתו למצרים, שם שלטה השושלת השיעית הפאטמית הסובלנית. במצרים התפרסם הרמב"ם כ"ראש היהודים", כתב את חיבוריו הידועים "משנה תורה" ו"מורה הנבוכים" והיה לרופא בחצרם של כמה שליטים מוסלמים, בהם גם הסולטאן הנודע צלאח אל-דין. אם כן, בעוד שברור כי במצרים היה הרמב"ם יהודי ואף מנהיגם הפוליטי, החברתי והדתי של היהודים, שאלת דתו בספרד ובמרוקו מעורפלת למדי.

כמה חיבורים מוסלמים מימי הביניים מזכירים את התאסלמותו של הרמב"ם וחזרתו ליהדות. הסופר המוקדם ביותר שנדרש לעניין זה הוא היסטוריון בשם אִבְּן אל-קִפְטי (מת ב-1248). סופר זה מציין ידיעה אינפורמטיבית שלפיה בסוף ימיו הזדמן הרמב"ם באיש מיוצאי ספרד, מלומד מוסלמי בשם אבו אל-ערב אִבְּן מעישה. מוסלמי זה הגיע מצרימה, פגש את הרמב"ם, הוכיחו בזה שהתאסלם בספרד ודרש את גזר הדין עליו, שכן המרה מהאסלאם לדת אחרת דינה מוות לפי החוק האסלאמי. מכל מקום, הווזיר הגדול במצרים, שהיה פטרונו של הרמב"ם, הקאדי אל-פאדל, זיכה את הרמב"ם מאשמת החזרה ליהדות, וזאת על סמך ההלכה האסלאמית המעוגנת בפסוק מהקוראן שלפיו: "אין כפייה בדת", כלומר אין לכפות בכוח על אדם יהודי או נוצרי להתאסלם. על כן, לא הייתה התאסלמותו של הרמב"ם תקפה, ומכאן שמעולם לא חזר בו מהתאסלמותו. ידיעה זו בהחלט מתקבלת על הדעת. אִבְּן אל-קִפְטי מציג אותה במסגרת ביוגרפיה מוסלמית שהיא הארוכה והמפורטת ביותר על אודות הרמב"ם. היסטוריון זה היה חבר קרוב של תלמידו של הרמב"ם יוסף בן יהודה בן שמעון, וסביר שתלמידו זה של הרמב"ם, הוא מי שהעביר להיסטוריון המוסלמי ידיעה מהימנה זו.

בניגוד לגרסא זו, דיווחים מוסלמים אחרים מציגים את הרמב"ם באור שלילי. ההיסטוריון החלבי אִבְּן אל-עָדים (1262-1192) מייחס לרמב"ם לא פחות מאחריות למעשה רצח, כדי להיפטר מאשמת החזרה מהאסלאם. בביוגרפיה המוקדשת לאותו מלשין מגרבי, אבּוּ אל-עָרָב אִבְּן מָעישָה, מזכיר ההיסטוריון החלבי כי אבו אל-ערב זה עזב את מולדתו מרוקו והגיע למצרים, ושם פגש את הרופא והפילוסוף אבו מוסא היהודי (היינו, הרמב"ם), אשר דמו הותר במרוקו בשל מעשה מושחת שעשה. אבו אל-ערב הכיר את הרמב"ם ממרוקו ואף סייע לו לברוח מאזור זה, אולם לאחר מכן נאלץ גם הוא עצמו לברוח כיוון שעזרתו לרמב"ם נודעה למלך מרוקו. מכל מקום, כשהגיע אבו אלערב למצרים, נתעורר חשש בליבו של הרמב"ם מפניו. על כן שילם הרמב"ם כסף רב לאדם כדי שיחסל אותו. הרוצח עשה את עבודתו נאמנה. הוא היכה בראשו של אבו אל-ערב באלה כאשר התהלך על גדות הנילוס, ולאחר מכן זרק את גופתו לנהר. ההיסטוריון המוסלמי אבן אל-עדים מסביר כי הרמב"ם עשה כך כיוון שאבו אל-ערב ביקש להעמיד ראייה נגדו על כך שהתאסלם במרוקו. בניגוד לידיעה הראשונה של אִבְּן אל-קִפְטי, אמינותה של ידיעה זו מעלה ספקות: הידיעה עצמה, ללא דברי הפרשנות של ההיסטוריון לאחריה, היא מבולבלת ובעלת אופי אגדתי. אבן אל-עדים לא מזכיר בה כי הרמב"ם התאסלם ולא כי אבו אל-ערב זיהה את הרמב"ם כמי ששב ליהדותו. על כן לא ברור מדוע הרמב"ם כה חשש מאבו אל-ערב.

ידיעה מגמתית אחרת נזכרת על ידי היסטוריון בשם אל-צָפָדי (1363-1297). ידיעה זו מייחסת לרמב"ם מעשה מרמה ערמומי שבאמצעותו נחלץ מאשמת החזרה ליהדות. מסורת זו גורסת כי הרמב"ם עמד בראש תפילת הרמדאן בספינה שהביאה אותו ממרוקו לארץ ישראל, כשהוא קורא מהקוראן. הוא פנה לדמשק ושם הצליח לרפא את קאדי העיר ממחלתו הקשה. הקאדי ביקש לגמול לרמב"ם על טיפולו. הרמב"ם סירב, אך ביקש מהקאדי שיקדים בחמש שנים שטר קנייה של בית שקנה בדמשק. הקאדי הסכים, "כיוון שלא ידע כי זהו מעשה מושחת". לאחר מכן פנה הרמב"ם למצרים וטיפל בווזיר הגדול הקאדי אל-פאדל. כשבאו למצרים נוסעים שהיו עם הרמב"ם על הספינה במסעו ממרוקו, הם העידו כי הרמב"ם בא איתם מהמגרב והנהיג את תפילת הרמדאן בשנה הזאת והזאת. הרמב"ם הכחיש זאת והציג לראייה את שטר הקנייה של הבית בדמשק, באומרו כי היה בעיר זו לפני השנה שהזכירו הטוענים נגדו. הקאדי אל-פאדל אכן זיהה את כתב ידו של קאדי דמשק המאשר את קניית הבית בשנה שהזכיר הרמב"ם. כך, מסכם ההיסטוריון, "נדחתה התביעה בשל ערמומיותו של השטן הזה (היינו, הרמב"ם)…". ידיעה זו חסרת כל בסיס היסטורי. הרמב"ם הגיע לאזורנו כשלושים שנים לפני התאריך הנזכר בידיעה; הקאדי הנזכר בסיפור זה כלל לא היה בתפקיד קאדי דמשק בשנה שנזכרה; הרמב"ם, המתואר כמי שעמד בראש תפילת הרמדאן בספינה שהביאה אותו ממרוקו לארץ ישראל, כלל לא ערך את מסעו זה בתקופת הרמדאן, אלא הגיע לארץ כחודש וחצי לפני תחילת החודש המוסלמי הקדוש. כמו כן אין כל ראייה לכך שהרמב"ם ביקר אי פעם בדמשק.

מעניין לציין כי היותו כביכול של הרמב"ם מנהיג תפילת הרמדאן בספינה ממרוקו, נזכרת אף בפרשנות קוראן מהמחצית הראשונה של המאה ה-14. פרשן הקוראן, אבו חָיאן אל-עָ'רְנאטי, מדגיש את צביעותו ובוגדנותו של הרמב"ם (המכונה על ידו "שקרן", ו-"אויב אללה"), שכן היה מוסלמי נאמן, ידע את הקוראן בעל פה, וינק מחוכמת האסלאם בהיותו בספרד, אך בהגיעו למצרים שב ליהדותו, היה ל"ראש היהודים", וגמל למוסלמים רעה תחת טובה.

אין זה מקרה כי המסורת האינפורמטיבית והמהימנה מבחינה היסטורית, שלפיה הקאדי אל-פאדל זיכה את הרמב"ם מאשמת החזרה מן האסלאם, נזכרת בחיבורו של אִבְּן אל-קִפְטי. חיבור זה הוא מילון ביוגרפי המוקדש לרופאים, פילוסופים ואסטרונומים. הוא כולל ביוגרפיות של מדענים לא-מוסלמים רבים, ומשקף רוח אוניברסלית ו"חילונית" המאפיינת את המורשת המדעית היוונית-אסלאמית. לעומת זאת, הידיעות המגמתיות המציגות את הרמב"ם כנוכל, בוגד ואף רוצח, נזכרות בחיבורים בעלי אוריינטציה אסלאמית, אשר נכתבו בידי אנשי דת (עֻלָמָאא') ונועדו לקהל מוסלמי. על כן, הם היו מחויבים יותר לשיח האסלאמי בנוגע ליהודים.

ואכן, מקומם של היהודים בפרדיגמה האסלאמית הוא עניין חשוב כדי להבין את אופן הצגתו של הרמב"ם בחיבורי העֻלָמָאא'. בבסיס התפיסה האסלאמית, יהודים הם חלק מ"בני החסות" החיים תחת שלטון אסלאמי. יש להם זכות להחזיק באמונתם ואף לקבל הגנה מהשלטנות, אולם בתמורה לכך עליהם לשלם מס גולגולת קבוע ולקיים שורת הגבלות שנועדו להשפילם ולשמר את מקומם בתחתית הסדר ההררכי החברתי. ההכרח לשמור על מעמדם הנמוך של "בני החסות" היהודים והנוצרים נזכר עוד בקוראן (קוראן, 9:29, 5:51). באופן תיאורטי, מעמדו של היהודי במסורת המוסלמית אף נמוך מזה של הנוצרי, בין השאר בשל העובדה כי מוחמד ניהל מאבקים אידיאולוגים וצבאיים עם יהודי ערב. תכונות של ערמומיות, בוגדנות וחוסר מהימנות מזוהות עם יהודים במסורת התורה המוסלמית שבעל-פה (ה-חָדית'), בפרקטיקות משפטיות ובספרות אסלאמית מימי הביניים. על רקע זה, נקל להבין מדוע המסורות האסלאמיות שנדונו מציגות את הרמב"ם כ"שטן ערמומי" וכיהודי כפוי טובה, לעיתים עד לרמה של רצח מוסלמי אשר הטיב עימו. זו הייתה דרכם של סופרים מוסלמים מסוימים להתמודד עם יהודי מצליח כמו הרמב"ם, אשר חרג ממעמדו הנחות המתחייב לפי ההלכה האסלאמית, והתערה בקרב העלית המוסלמית הגבוהה ביותר.

 

סיפורם של זוג יצרני הצעצועים ריקרדה והיינץ שוורין

בני הזוג ריקרדה והיינץ  שוורין הגיעו לפלסטינה בשנת 1935 כזוג נשוי. במסגרת תחקיר לספרי "ציונות ומשחקי קופסה: 1948-1900" נודע לי על אוסף מיוחד השמור בביתו של תום שגב. בביתו של שגב, בנם של בני הזוג ריקרדה והיינץ שוורץ, מחזיק העיתונאי והסופר את אוסף הצעצועים שייצר אביו היינץ. לפני שעלו ארצה, ריקרדה למדה צילום בעיירה דסאו

בני הזוג ריקרדה והיינץ  שוורין הגיעו לפלסטינה בשנת 1935 כזוג נשוי.

במסגרת תחקיר לספרי "ציונות ומשחקי קופסה: 1948-1900" נודע לי על אוסף מיוחד השמור בביתו של תום שגב. בביתו של שגב, בנם של בני הזוג ריקרדה והיינץ שוורץ, מחזיק העיתונאי והסופר את אוסף הצעצועים שייצר אביו היינץ. לפני שעלו ארצה, ריקרדה למדה צילום בעיירה דסאו בבית הספר "באוהאוס" שם הכירה את היינץ שלמד אדריכלות. יחד ברחו ב1933 דרך צ'כיה והונגריה לשווייץ ומשם עלו לא"י.

למרות מספרם המצומצם יחסית של עולי העלייה החמישית הייתה זו עלייה איכותית ביותר, עירונית ברובה, שהשפעתה על דפוסי החיים ביישוב, ומאוחר יותר במדינה, ניכרו לשנים רבות. מיעוט  עולים שהגיעו היו  בוגרי בתי ספר מקצועיים ובתי אולפנה לארכיטקטורה (כולל בית הספר בסגנון" הבאו האוס" ליד ברלין). חלקם השתלבו בארץ כנגרים- אומנים (מייסטרים)  והקימו בין היתר כאן מפעלי צעצועים. מהמפגשים עם תום שגב התפתח אִסוף החומר למעין "ספור בלשי" אשר הקיף מספר אנשים ומקומות. ניתן לומר כי הספור עובר דרך  שלש ארצות: פלשתינה, ישראל וגרמניה; מאחד שתי משפחות: שוורין ורוסט; קשור בהעברת ידע ,טכנולוגיה ואומנות ייחודית  מגרמניה לפלסטינה.

בני הזוג שוורין התיישבו בירושלים והקימו בה סדנא לעבודות עץ אמנותיות. הם ייצרו בין היתר משחק הרכבה חומה ומגדל:

משחק הרכבה העיר העתיקה בירושלים:

 

מכוניות צעצוע מעץ גושני וצעצועים שונים רבים:

ייצור צעצועים לא הספיק לפרנסתם, ולכן הוסיפו לסל מוצריהם פריטים כמו קופסאות סיגריות, מחזיקי קופסאות גפרורים למוצריהם. את  כל אלו ייוצרו מסוגי עצים שונים באיכות גבוהה. היות שלא היו באותה תקופה מכונות מדויקות, כל העיבודים, שנעשו ברמה הגבוהה ביותר, נעשו ביד. כדי להעשיר את סל מוצריהם ולגוונו הם ייצרו גם מוצרים פשוטים ובאיכות נמוכה יותר.

הסחורות לתערוכה בקהיר  עברו במעבורת את תעלת סואץ, בעיתון "דבר לילדים" מ4.9.41  מתואר כי "מפעם לפעם מופיעים אווירונים  של האויב ומטילים פצצות על אזור תעלת סואץ, כדי להרסה" . המשאיות שהובילו את פרטי התערוכה הצליחו להגיע לתערוכה בשלום.

מכירת תוצרת הסדנא בירושלים נעשתה ע"י ריקרדה. היא עברה בין חנויות בעיר ובמקומות בילוי והתכנסות של חיילים בריטיים. עיקר התוצרת שמכרה נלקחה לחו"ל ע"י אנשי המנדט או תיירים שקנו אותם כמזכרות. המוצרים באיכות ובמחירים נמוכים נמכרו לתושבי הארץ שרמת הכנסותיהם לא תמיד אפשרו להם לקנות את המוצרים האיכותיים יותר.

השם שוורין  מופיע בקטלוג  צעצועים בריטי מ 1943 כאחד מ 36 בעלי עסקים יהודיים . הבריטים  הפיקו קטלוג המשחקים כחלק מקטלוג כללי בן 5 כרכים של מוצרים תעשייתיים שיוצרו בפלשתינה. דף ראשון מקטלוג, זה נמצא בגנזך המדינה.

הבריטים נהגו  בכל הקולוניות שלהם  לעודד תעשיות מקומית, ויזמו סחר בין הקולוניות . כמו כן הם ערכו תערוכות  אזוריות. אחת מהן התקיימה בקהיר ב1941 ובין היתר 17 יצרנים יהודיים הציגו שם צעצועים ומשחקים. גם שברין הציג בתערוכה זו.

במשך מלחמת העולם השנייה הפעילו הבריטים  את תקנות "הספר הלבן" שלפיו גורשו פליטים שהגיעו לארץ באניות גרוש. כלומר מחד הבריטים הפעילו תקנות נגד עליית יהודים ומאידך סייעו בפתוח הארץ. אז נערכה התקפה גרמנית על  מצרים והבריטים חששו מאד מפלישה גם לא"י . הציבור בארץ התכונן לכך ואף הקים קו הגנה על הכרמל (אניטה שפירא, יגאל אלון: אביב חלדו, הוצאת הקיבוץ המאוחד/ ספרי סימן קריאה, 2004). סכנת הפלישה הייתה הן מצפון מסוריה -לבנון והן ממצרים מדרום. כי הכרמל הוא רכס הרים שניתן היה לבצר אותם ולתת הגנה גם לצפון וגם לדרום, לשמחתנו לא הייתה פלישה.

באוספו של תום שגב נמצאות גם דמויות מיניאטוריות שלא נעשו בידי הזוג שוורין. אלו הן עשרות דמויות מיניאטוריות של יהודים וערבים מהתקופה מגולפות בעץ וצבועות בצורה יוצאת מהכלל  שנעשו בידי משפחת רוסט ידידי משפחת שברין. הם הקימו סדנא משותפת שבה עבדו כ-15 עד 20 עובדים . לאותם ימים וביחס לאוכלוסיית ירושלים של התקופה שכללה מעל 100,000 איש היה זה מפעל בהחלט גדול.

עם פרוץ מלחמת העצמאות גויס היינץ שוורין לחייל הרגלים והיה בין  מגיני ירושלים. שוורין מילא תפקידי-שמירה בעמדות ההגנה של העיר. ביום כ"ג בשבט תש"ח (3.2.1948) נפגע מכדור מרצחים בעומדו על משמרתו בשכונת ארנונה שבירושלים ונפל חלל. הובא למנוחת עולמים בבית- הקברות הצבאי בהר הזיתים. אשתו ריקרדה הייתה צלמת וחזרה לעסוק בצילום לאחר מות בעלה.

 

להלן מספר דוגמאות צבועות בפרטי פרטים:

אישה לומדת תורה
מוכרי פרחים
סופר סת"ם
חמור נושא בצלים
סבל תימני
חלוצה
יהודי חרדי
ערביה בלבוש חג
ערביה מצפון ירושלים
ערביה מדרום הר חברון

כתבות נוספות

מחבואים, פרה עיוורת ועמודו! ככה שיחקו אותם ב-1921

חמור חמורתיים ומשחקי הקלפים של פעם

נוסטלגיה: מחדשים את תכולת הקלמר

 

 

שבויים בלבנון: סיפורה של ה"מארין קארפ"

איך הכרזת המדינה שינתה את גורלם של 69 יהודים על ספינת נוסעים אמריקנית?

1

במאי 1948 התהפכו סדרי עולם במזרח התיכון. ברגע אחד הוקמו גדרות (מטאפוריות) ונחסמו דרכי גישה. ירושלים עדיין הייתה במצור, והדרך לנגב הייתה מנותקת. אבל גם נתיבים בין-לאומיים שתושבי ארץ ישראל המנדטורית יכלו לנוע בהם נפגעו מהמלחמה שהתנהלה כאן: לפתע לא יכלו יותר תושבי הארץ להגיע לדמשק או לקהיר. על הרקע הזה התרחשה יום לאחר הקמת המדינה דרמה ימית שנמשכה לאחר מכן עוד כחודש וחצי. זהו סיפורה של הספינה האמריקאית "מארין קארפ".

כתבה זו נכתבה בשיתוף ובסיוע "אוסף תולדות ישראל", המוקדש לתיעוד דור תש"ח ואשר מופקד בימים אלו בספרייה הלאומית.

ספינת חיל הים האמריקני מארין קארפ נבנתה במקור לצורכי העברת כוחות צבא לאירופה ובחזרה. בתום מלחמת העולם נעשתה ספינת נוסעים ששטה בנתיב מסחרי קבוע: היא יצאה מניו יורק, חצתה את האוקיינוס האטלנטי, ועגנה באתונה, בביירות, בחיפה ובאלכסנדריה. בסופו של הסיבוב שבה לניו יורק דרך איטליה. יהודים אמריקנים רבים השתמשו בשירותיה כדי להגיע לארץ ישראל ולהתנדב בקיבוצים, להגיע לכינוסי תנועות נוער, או פשוט לעלות לארץ באופן חוקי אם הצליחו בכך. הספינה יצאה להפלגות אחת לחמישה שבועות, וגם ב-4 במאי 1948 יצאה הספינה לדרך במסלולה הקבוע. היו עליה נוסעים יהודים רבים – בהם גם יהודים מארץ ישראל שלמדו בארצות הברית או שהו בה, והחליטו להיענות לצו הגיוס הכללי שהוטל על היישוב שכבר נאבק על חייו במלחמת העצמאות.

1
תמונתם של חלק מנוסעי ה"מארין קארפ" לפני יציאתם למסע. מתוך העיתון "פארווערטס", 22 במאי 1948

אחד הנוסעים על המארין קארפ היה דוד סידורסקי, שהיה לאחר מכן פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. בעת שהיה סטודנט צעיר בניו יורק נכח בבניין האו"ם בזמן ההצבעה על תוכנית החלוקה, ובעקבות איומי מדינות ערב במלחמה לאחר שהיא התקבלה, ניטע בו הרעיון להתנדב לכוחות הלוחמים. לאחר מפגש קצר עם טדי קולק, הוא קיבל אישור להתנדב במסגרת מח"ל (מתנדבי חוץ לארץ) ועלה על האונייה.

אבל התוכניות של המתנדבים עלו על שרטון.

כשעגנה האונייה בביירות על פי מסלול הנסיעה המתוכנן, חיכו לה על הנמל 400 חיילים לבנונים. השלטונות לא היו מעוניינים לאפשר לגברים יהודים בגיל הכשירות לצבא להגיע לישראל הצעירה מחשש שיצטרפו לכוחות הלוחמים. ואכן, 69 נוסעים, כולם גברים יהודים בגיל 50-18, הורדו בכוח מהאונייה. בין העצורים היו 41 אזרחים אמריקנים, 23 אזרחים ישראלים טריים, 3 קנדים ושניים נוספים. היהודים מארץ ישראל היו בחלקם כאלו שלמדו לתפעל מכ"מ עבור הצבא הצעיר בארצות הברית .

נוסעת נוספת על הספינה הייתה מיוריאל אייזנברג, לימים מיוריאל ארנס, בעקבות נישואיה למי שיהיה שר ביטחון בישראל, משה ארנס. על פי עדותה, הכוחות הלבנוניים ערכו חיפוש בספינה שבה הוסתר נשק שיועד ל"הגנה", וגם איימו על מפעיל הרדיו שלא ישגר אותות מצוקה.

באדיבותה של עליזה ארנס, בתה של מיוריאל, קיבלנו לידינו גם תמונות שצולמו בידי מיוריאל על גבי סיפון האוניה, ובזמן העגינה והציפייה בנמל ביירות.

1
על סיפון האונייה. באדיבות משפחת ארנס
1
בנמל ביירות. באדיבות משפחת ארנס.

צוות האונייה דווקא ניסה להתנגד, אך לשווא. דניאל דורון, נוסע אחר וגם נינו של זרח ברנט (ממייסדי פתח תקווה ומכוכבי השיר "הבלדה על יואל משה סלומון) העיד:

את העצורים לקחו במשאיות והובילו לעיר בעלבכ, שם שהו בתנאים לא קלים במחנה נטוש של הצבא הצרפתי. דניאל דורון סיפר על הנסיעה כך:

מקצת הנוסעים התלוננו על הטיפול האמריקני במעצר, ואף האשימו את הקונסול האמריקני בביירות באנטישמיות. ארצות הברית מחתה בפני לבנון שעמדה בסירובה לשחרר את העצורים, ותקרית דיפלומטית זוטא פרצה בין שתי המדינות.

בד בבד ממשיכה הספינה לחיפה, כשעל סיפונה שאר הנוסעים, כולל בני משפחתם של העצורים – נשים וילדים שהורשו להמשיך במסע. כאן מתקיימת דרמה קטנה משל עצמה, כשהשלטונות הטריים מנסים לדרוש את הורדתם מהאונייה של 25 אזרחים לבנונים, בתקווה לקיום עסקת חילופי שבויים. הניסיונות האלה לא צלחו ככל הנראה, ולא תרמו למאמצי השחרור של העצורים. בארכיון המדינה שמורים המברקים שנשלחו לקברניט ה"מארין קארפ" באותו יום גורלי.

1
מכתב לקברניט "מארין קארפ" שבו הוא מתבקש לאפשר את מעצרם של 25 לבנונים שעל הסיפון. באדיבות ארכיון המדינה
1
רשימת 25 הנוסעים הלבנונים שעל סיפון "מארין קארפ", אותם ביקשו השלטונות הישראלים לעצור בתגובה. באדיבות ארכיון המדינה

מרגע שנודע על התקרית בביירות, היא עוררה כמובן עניין רב בארץ. העיתונות המקומית סיקרה את האירועים בהרחבה (ובמגבלות צנזורה), לאורך הפרשה כולה.

1
מתוך "הארץ", 21 במאי 1948

 

1
מתוך "הצופה", 21 במאי 1948

מה הביא בסופו של דבר לשחרורם של היהודים השבויים? מה תרם לבסוף להגברת מאמצי ארצות הברית לסיים את הפרשה? נראה שלעולם לא נדע. על פי עדותו של דניאל דורון, קרוב משפחה שלו שוחח בנושא עם נשיא ארצות הברית דאז, הארי טרומן. טרומן בתגובה הקציב שבועיים למציאת פתרון למשבר.

העצורים האמריקאים התעקשו שישתחררו רק עם האזרחים הנוספים, למרבה המזל. ניסיונות הלבנונים להפריד בין האוכלוסיות נכשלו. לבסוף, ב-30 ביוני, רק כחודש וחצי לאחר המעצר, הסכימו הלבנונים לשחרר את העצורים. הם הוחזרו לניו יורק אך חלק גדול מהם לא קיבל ויזה ונשאר על אליס איילנד. משם יצאו שוב עם המארין קארפ. חלק אחר מהנוסעים לא המתין עד להגעה לחופי אמריקה, ואחדים בחרו לקפוץ מהאוניה באחת מהעגינות ומצאו דרכים אחרות להגיע בחזרה לישראל. אחד מהמשוחררים שנמלטו מהאונייה באיטליה היה שבתי טבת, מי שלאחר מכן נעשה הביוגרף של דוד בן גוריון. נוסע ידוע נוסף היה עודד בורלא, שהפך ברבות השנים לאחר ממשוררי הילדים המוכרים והאהובים ביותר בישראל.

בארכיון "תולדות ישראל" של הספרייה הלאומית שמורים ריאיונות עם ארבעה ממשתתפי אותו מסע של המארין קארפ. האם אתם מכירים אנשים נוספים שהיו על הספינה בנסיעה הגורלית? ספרו לנו גם אתם.

קפלת אורה – מקדש שלוש הדתות

לעיתים, מגלות לנו מפות מידע שאין אפשרות לראותו בשטח.

במפות העתיקות, הציוריות היא תכונה בולטת: נוכל לזהות במפות איורי הרים וגבעות, ערים על מבניהן החשובים, אוקיאנוסים ובהם אניות ודגים –  והכל מצויר בפירוט. המפות המודרניות שונות ברובן ומתמקדות בשרטוט תוואי רחובות וכבישים וייצוג סימלי של פני השטח, אך גם בין המפות האלו ניתן למצוא מפות ציוריות.

לעתים, מגלות לנו מפות אלו מידע שאין אפשרות לראותו בשטח. לרוב מדובר על מבנים שהיו קיימים בעבר ונהרסו (דוגמאות יובאו בהמשך). אך יש מקרים שונים, כמו זה שלפנינו – המבנה המצויר במפה עדיין עומד וניצב, אך במתחם סגור שאין לציבור הרחב גישה אליו.

מדובר ב"קפלת אורה" או "כנסיית הר אורה" שנבנתה ביוזמתה של מיס קרי, מיסיונרית אנגליקנית, שבחזונה חפצה להקים מבנה תפילה משותף למאמיני הנצרות, היהדות, והאיסלאם. הקפלה נחנכה בשנת 1939, אך לא נעשה בה שימוש שוטף כפי שקיוותה המייסדת.

נוכל להתרשם מייחודו של מבנה המקדש בתצלומים היסטוריים, למשל אלו המופיעים במאמרו המאלף של מיכאל יעקובסון, וכן במפות הציוריות:

מפה משנת 1964

מפה משנת 1967

מפה בהוצאת אמיר[i] משנת 1969

האדריכל המשוער של מקדשה של מיס קרי הינו אוסטן סיינט בארב הריסון. אדריכל זה תכנן גם את מוזיאון רוקפלר

ואת "ארמון הנציב" – משכנו של הנציב הבריטי בימי המנדט וכיום מטה משלחת האו"ם.

מתחם נוסף הסגור כיום בפני הקהל הרחב הינו קברי המלכים. חומה גבוהה מקיפה את המקום, וסכסוך בעלות בו מעורבת גם ממשלת צרפת טרם נפתר.

דוגמאות למבנים ומתחמים בירושלים שנהרסו או שינו מיקום

המבנה הישן של התחנה המרכזית בתחילת רחוב יפו  (במפת אמיר, 1970) היה פעיל מסוף שנות ה-60 של המאה העשרים ועד סופה.

ביה"ח שערי צדק שפעל במיקומו ברח' יפו בשנים 1902-1980

מחלבת תנובה ברחוב ירמיהו שכנה במיקום זה בשנים 1964 – 2007, ובאותו אזור הבנין ששימש את הטלוויזיה הישראלית עד 2017, עת שנסגרה.

 גן החיות באזור תל ארזה / רוממה (עבר לאזור מלחה בשנות ה- 90 של המאה ה-20)

שדה התעופה עטרות בצפון ירושלים (נסגר בשנת 2000)

דגם ירושלים שניצב בזמנו בסמוך למלון הולילנד, ושהועבר לחצר מוזיאון ישראל ב-2006 בעקבות בניית שכונת הולילנד פארק.

בריכת ירושלים ברח' עמק רפאים  פעלה בשנים 2017-1958

בית התינוקות ע"ש פני ויליאמס ברח' עמק רפאים, בואכה גן הפעמון

בתוך דור, ההתפתחות המהירה של ירושלים, סלילת הכבישים ובניית המתחמים החדשים משנות מאוד את פני העיר. יתרון המפות הינו בכך שניתן להשתמש בהן כמקור לשחזור דמות ירושלים כפי שנראתה לפני תנופת הפיתוח וההתחדשות העירונית.

 

—–

[i] קרדיט לציורים מתוך המפות בהוצאת אמיר (כל התמונות בכתבה, זולת שתי הראשונות):  תכנון ועיצוב: עמנואל בלאושילד, ציור וביצוע גראפי: ר.וורו

 

כתבות נוספות

הכירו את מפת התיירות הראשונה של ירושלים

"אמבטאות די נקיות" בירושלים ו"בתי המרחץ התורכים" בדמשק

אגם החולה במפות מאוסף לאור בספרייה