מודל 2019 – פרוזה | בת ישראל נודדת

"ספגתי בעיטות מכל הצדדים, לעתים היה גמל מזליף על ראשי קצף מתוך פיו; שיירי ירקות נזרקו על פני וריחות באושים הבהילוני. אני הגינותי על עצמי באגרופי ובמרפקי, כל הליכה למקום עבודתי היתה לי מקור ענויים." פרק מזיכרונותיה של הנוסעת העברייה שלומית פְלָאוּם

רישום מאת המחברת

.

שלומית פלאום נולדה בקובנה שבליטא בשנת 1893 למשפחה ציונית אמידה ומשכילה. למדה חינוך לגיל הרך באוניברסיטת פרנקפורט, עלתה ארצה בשנת 1911, וניהלה גן ילדים בעיר העתיקה בירושלים. בשנת 1918 נשלחה לסייע בהקמת בתי ספר ובתי יתומים בגטו היהודי בדמשק. את שהותה שם חותם מסע מופלא במדבר, מדמשק לעירק ובחזרה, עם ידידים מקרב הבדווים.

בשנת 1919 יצאה פלאום למסע בעולם. בראשית מסעה נפגשה ברומא עם מריה מונטסורי ולמדה את שיטות החינוך החדשניות שלה. יחד תכננו השתיים את בואה של מונטסורי לארץ כדי לכונן חינוך יהודי־ערבי משותף. בהמשך מסעה פגשה פלאום אישים רבים שהטביעו את חותמם על המאה העשרים: היא האזינה לראשונה לרדיו בחברת תומאס א' אדיסון, פגשה את מארי קירי ואת אלברט איינשטיין, התיידדה עם מהטמה גנדי ומשפחתו, ועוד. בניו יורק היא פגשה את ראבינדרנאת טאגור, איש הרוח וזוכה פרס נובל לספרות לשנת 1913, ובין השניים נרקמו קשרים עמוקים. פלאום נענתה להזמנתו של טאגור לבקר באשראם שלו והפליגה להודו. זו נעשתה מולדתה הרוחנית, והיא שהתה שם שנתיים ימים.

הספר בת ישראל הנודדת מגולל את סיפור חייה ומסעותיה ומציג מנקודת מבטה הייחודית את ארץ ישראל בשנות העשרים והשלושים ואת העולם הגדול, שלאורכו ולרוחבו היא נדדה ברגל, על גב חמורים וגמלים, באונייה, ברכבת ובאוטומוביל. זוהי הוצאה מחודשת של הספר, בליווי רישומים מאת המחברת, ובצירוף נספחים מהתקופה ואחרית דבר מאת נורית גוברין.

נוגה שבח ואילן בר־דוד,
עורכי הספר

 

.

 

.

פרק מתוך "בת ישראל נודדת" / שולמית פ. פלאום

.

העיר הקדושה – ציון

[…] מנהל חברת ה"עזרה" מילא את ידי לנהל גן ילדים בעיר העתיקה בקרבת הכותל המערבי. זו היתה דרך ארוכה שהוכרחתי לעבור יום־יום ברגל מזכרון משה עד שער יפו ומשם לכתת את רגלי בעליות וירידות במדרגות דרך "הבזארים" הערביים הצרים וההומים תמיד. ספגתי בעיטות מכל הצדדים, לעתים היה גמל מזליף על ראשי קצף מתוך פיו; שיירי ירקות נזרקו על פני וריחות באושים הבהילוני. אני הגינותי על עצמי באגרופי ובמרפקי, כל הליכה למקום עבודתי היתה לי מקור ענויים. גן הילדים עצמו היה נתון בסמטא אטומה, צרה ומלוכלכת, הומה מחמורים ומכוסה משאות וסלי ירקות מן הערביות המוכרות. משנכנסתי בפעם הראשונה לגן הילדים, או יותר נכון למעון צר זה – חשכו עיני; למעלה ממאה ילדים מקובצים וכבושים כדגים מלוחים בחדרים קטנים אחדים בקומה השניה ללא גן, ללא מגרש משחקים, בתוך אויר רע ומעופש, בקרב המון שכנים מלמטה, שהעלו מהפחמים הבוערים בכיריהם עשן רב לתוך חדרי גן הילדים. הילדים היו מטפסים למעלה על גבי מדרגות ללא מעקה, ומגודל פחדם היו נשענים בקיר שמצד שני. עובדה זו ב ל ב ד ה הממתני. לבי נקרע בי לגזרים. הילדים היו אכולי מלריה, מראיהם חוורים־צהובים, מצומקים מחוסר תזונה מספיקה. עיניהם, המוכות גרענת, מלאות מוגלא. מחטמיהם זבה גם כן מוגלא. משהסתכלתי בילדים אלה עלו בזכרוני דברי נביאנו יחזקאל: "האם יחיו העצמות היבשות הללו?" עיני מלאו דמעות ולא יכלתי דבר. בהיותי צעירה ומחוסרת נסיון לא ראיתי מימי מצבים מיואשים כאלה, ולא היה קל לתכן דבר־מה. העבודה היתה קשה וגם רבת מכשולים וסבל, אך המטרה נשגבה; להוציא מאות ילדים מחדריהם החשוכים ולקרבם לאור, לחיים ולחופש שבטבע – נדבך ראשון בבנין הגאולה.

באותם הימים לא היו עדיין גננות מקצועיות וכוחות העזרה היחידים, שנמצאו לי, היו נערות צעירות אחדות ואשה גדולה בשנים שבאה אלי עם מקל ביד ללמד את הילדים תפלות; לבני אדם אלה לא היה, כמובן, כל מושג על פעולת החנוך ולא הבנה בנפש הילד. הרגשתי את עצמי רע כל כך, שנוח היה לי להפטר לחלוטין מכל העוזרות האלו וביחוד מאשה זקנה זו. אולם דבר זה עלה לי בהתרגזות רבה, בדמעות ובהפסד בריאות. בשובי הביתה עייפה ורצוצה ניטל עוד עלי ללכת לתנות את סבלותי בפני מנהל ה"עזרה", ולדרוש ממנו את החפצים ואת הכספים הדרושים לי לשם התקנת הגן ורכישת מכשירים, שלא היו ידועים עדיין בימים ההם. היה עלי לדאוג לנקיון. לתכלית זו סבון, מטאטא ומגבות. קניתי משחת נעלים, וצויתי על הילדים לצחצח בעצמם את נעליהם. עוזרותי לא חפצו לעזור לילדים והתקוממו נגד תפקיד "מצחצחי נעלים", עד שנגשתי בעצמי למלאכה זו, אותו דבר לגבי כביסת בגדיהם וחפיפת ראשיהם.

לאחר כך נתברר לי שרבים מהם רעבים ממש ללחם. נסיתי לקבל בעזרת ידידים סכומים קטנים מחוץ לארץ ולהמציא לילדים לארוחות הצהרים לחם ומרק. במלאכת הבשול עזרו לי גם הילדים. כמו כן עלה בידי להשיג במתנה סינורים בשביל הילדים. מתוך כך השביחו במקצת פניהם של ילדי גני ונתיפו במלבושיהם ובנקיונם.

שום עזרה רפואית לא ניתנה מטעם ה"עזרה" לבתי הספר; שוחחתי על ענין זה כמה פעמים עם רופא העינים החדש שבא אז מווינה, ד"ר טיכו. הבדיקה הרפואית, שנעשתה על ידו בגן, גלתה יותר מחמשים אחוז עינים חולות. רק מקץ זמן מה באו שתי האחיות הרחמניות הראשונות מאמריקה שנשלחו מטעם הסתדרות נשים, ומאז התחילו לרפא באופן שיטתי את ילדי הגן ממחלת העינים. ומאחר שגם האמהות קבלו מאתנו הוראות והתראות ביחס לבריאות הילדים, הצליח הרפוי במדה הגונה. משראיתי את האמהות האלה בתוך כל הלכלוך, העוני והקדרות שבסביבתן – נזדעזעתי הרבה וגם למדתי הרבה. חיי בסביבתן, בעיר העתיקה, שמשו לי בית ספר טוב ומועיל. בשל עבודתי היום־יומית הקשה והבלתי־פוסקת ניתנה לי אפשרות לראות במו עיני בהתהוות השנויים לטובה בכל הנוגע לנקיון ומשמעת, ודבר זה עודדני בעבודתי. ההצלחה הזאת מלאה את לבי גאוה רבה. יש שבגמר עבודת יומי הייתי נגשת לעתים אל הכותל המערבי, סגולה לכותל הזה – לאצול עצמה ואורך רוח לשוחריו.

שעות קורת רוח כאלו העניקה לי ירושלים למדי. כעין הרגשת שלומים על כל צרותי וסבלי הייתי חשה בצאתי אחרי שעות העבודה בגן ילדים לשוח בחוצות העיר. אז הייתי מתמכרת כולי להלך־נפשי. ירושלים העתיקה מצודדת את לבי […]. רואה אני בעיני רוחי את ירושלים הכלולה בהדרה, את ירושלים המקוללת בפי הנביאים, את ירושלים הנצורה והמשועבדת, ובאחרונה את ירושלים של ימינו המתנוססת כגל־עד על קברה של האומה היהודית.

מה קשה להפיח רוח חיים באנשים הללו המתגוררים במעונות מחשך ותחלואה, לעודד את רוחם של אלה אשר דורות שעבוד רבים הפכום לנפגעים ורפי־ידים. יש אשר כעמל סיזיפוס תראה ההשתדלות להפוך את "כותל הבכי" למשכן שמחה ולהוליך את המסתופפים בצל המות לקראת אור החיים.

 

שלומית פ. פלאום, "בת ישראל הנודדת: זכרונות, מסעות ופגישות", בעריכת נוגה שבח ואילן בר־דוד, הוצאת רעב, סדרת "צדק פואטי", 2019.

 

 

 

» במדור מודל 2019 בגיליון המוסך הקודם: קטע מתוך "אסתר ועדינה", מאת נגה אלבלך

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

"האישה שציירה אותיות" מסע לעולמה הקסום של עלי גרוס

סיפורה ויצירותיה של הגרפיקאית עלי גרוס שעיצבה את העטיפה של תנ"ך קאסוטו ואת סמל העיר ירושלים בכתבה הבאה

כל עבודה של עֶלי גרוס הייתה מעשה אמנות: הציורים והפסלים, מאות עטיפות הספרים, הכרזות והסמלים, למשל סמל האריה של עיריית ירושלים שכולנו מכירים.

הילדה שנולדה בווינה ב-1921, שגדלה בעולם של צבע ודמיון, ביקשה להימלט משם ב-1939 כשאירופה החלה לבעור. למזלה, בדיוק אז הגיעה ההזמנה ללמוד בבצלאל.

ב-5 בספטמבר 2014, השבוע לפני שלוש שנים, הלכה עֶלִי גרוס לעולמה.

 

עלי גרוס בבצלאל 

 

התמונות המוצגות בכתבה הם חלק מארכיונה האישי העשיר של עֶלִי גרוס, אותו תרמה לספרייה הלאומית בשנת 2009. לב עבודתה של עֶלִי גרוס היה עיצוב עטיפות לספרים, איור ועיצוב ספרים עבריים. במשך ארבעים שנה, בין 1942 ל-1982, עיצבה ואיירה עֶלִי גרוס מאות עטיפות לספרים שיצאו לאור בישראל. עבודות אלו, שהצטיינו במקוריותן הפכו, פעמים רבות, לסימן ההיכר של אותם ספרים. במידה רבה, הן קבעו אמות מידה חדשות לעיצוב הספר העברי.

"בעבודות הכתב העברי השונות… היו לעיניי ושמתי לב במיוחד לדברים הבאים: עיצוב האות לאחר לימוד של ממצאים ארכיאולוגיים וכתבי יד עתיקים… עיצבתי כל א"ב בסגנון אחיד וייחודי מתוך תשומת לב לקריאות וגם להיווצרות רצף גרפי זורם והרמוני. השתדלתי להתאים את עיצוב סגנון האות ויצירת תמונת הכתב בהתאם לנושא העבודה ודרישות הטיפוגרפיה, וזאת מבלי לאבד את ייחודה של האות העברית. לכל עטיפה של ספר עיצבתי עיצוב ייחודי התואם את רוח הספר. נמנעתי מכל השפעה של האות הלטינית. בתחום ההוראה טיפחתי ערכי עיצוב אלה תוך הבלטת יפי-האות העברית וחשיבותה כגורם תרבותי, גם בחיי היום יום."

 

עֶלי גרוס, עיצוב אותיות במרחב

במרכז פעילותה ארוכת השנים של עלי גרוס כמעצבת גרפית וכמחנכת עמדה האות העברית. בכל תחום בעבודתה הגרפית – בעיצוב סמלים מסחריים, כרזות, ויותר מכול בעיצוב עטיפות ספרים, הכתב הוא האלמנט המרכזי והדומיננטי, לעתים אף היחיד.

עיקר מומחיותה של גרוס הוא בציור "אות בנויה" (Built-up letter) דהיינו ציור אות חדשה על בסיסה של אות קיימת, תוך מתיחה והגמשה של אלמנטים מסוימים בהתאם למטרת הכתב.

 

עבודת הכנה לעטיפת "ספר השנה של העיתונאים", 1966

 

אנצקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, מתווה סופי למסכת ברכות דפוס בומברג, ונציה 1529

 

שבטי ישראל, עטיפת ספר בהוצאת יבנה, 1960

 

 

עיצוב עטיפות מגן לספרים

" […] הגרפיקאי המעצב מעטפת לספר מוציא מתחת ידו יצירת אמנות החייבת למלא שליחות תועלתית. שומה עליו להכיר הכרה ברורה את המוצר שהוא בא לפרסם, את דרכי ההבעה הפלאסטיות שבהן ישתמש לתכליתו, ואת הציבור שאת אמונו הוא מבקש לרכוש. 

" […] מעטפת טובה וקולעת, ולפיכך מוצלחת, מבוססת, בסופו של דבר, על האינטואיציה של הגרפיקאי החייב להיות אמן ובעל מלאכה כאחד ואדם בעל זיקה לספרים."

עֶלי גרוס, "לעיצובה של מעטפת ספר", הספר בישראל,  1960

 

אנה פראנק, מתווה לעטיפת ספר בהוצאת קרני, 1953 

 

קאסוטו, מתווה לעטיפת ספרי התנ"ך בפירוש הרטום קאסוטו, 1952

 

 

איורים וציורים

במשך כל שנות פעילותה כאמנית גראפית עסקה עֶלִי גרוס גם בציור ובפיסול. עוד כנערה בווינה, היא למדה ציור אצל מורים פרטיים. לאחר תום לימודיה ב"בצלאל", היא המשיכה להשתלם בציור ובפיסול אצל אמנים שונים בישראל ובחו"ל. כשרון הציור של גרוס סייע לה גם בעבודותיה השונות כמעצבת ספרים, ונתן בידה את האפשרות להימנע משימוש בדימויים מן המוכן לצורך עיצוב העטיפות, ולהפיק בעצמה את הדימוי הנכון, לטעמה, לעטיפת הספר, תוך שילוב מושלם בינו לבין הכותרות.

עבודות הציור והאיור שבחרנו להציג בפרק זה, באות להמחיש את שליטתה המרשימה של עֶלִי גרוס במגוון רב של טכניקות וסגנונות: חיתוך לינוליאום, צבעי מים, רישום בפחם ובטוש, צבעי אקריליק, ועוד.

 

איור לסיפור "איבת עולם" מתוך הספר "עולם מספר", 1952

 

איור לעטיפת הירחון לנוער "עתידות", חיתוך לינוליאום, 1949

 

איור לספר בין כוכב ודשא מאת יצחק שנהר, טכניקה מעורבת, 1960

 

 עיצוב גרפי

פוריותה של עֶלִי גרוס כאמנית גראפית באה לידי ביטוי לא רק בריבוי עבודותיה אלא גם במנעד הרחב שלהן. כבר מראשית פעילותה כמעצבת גרפית עצמאית עסקה גרוס במגוון עבודות עבור שורה ארוכה של גופים ומוסדות, לצד מאות עטיפות הספרים שעיצבה.

גם כאן, האות העברית ממלאת תפקיד מרכזי כמעט בכל אחת מן העבודות, והיא הופכת, בגמישות רבה, לא רק לאמצעי להעברת מידע, אלא גם למרכיב קישוטי בסיסי. אלמנט נוסף המשותף לעבודות עיצוב העטיפות, הוא השימוש במוטיבים מתוך ממצאים ארכאולוגיים ארץ-ישראליים, הפשטתם והתאמתם לצרכים הפונקציונאליים שבאו לשרת.

הדוגמאות המוצגות כאן, הינן רק מעט-מזעיר ממכלול עבודותיה שאינן בתחום עיצוב הספר.

 

מתווה לסמל העיר ירושלים, 1949

 

הצעות לסמלי המחלקות ב"בצלאל החדש, דיו על גבי נייר צילום, 1941 לערך

 

 

תערוכה | שתיקה בארבע עיניים

עשר משוררות בעדשת המצלמה של בר גורדון ובליווי שירים פרי עטן

תערוכה | שתיקה בארבע עיניים

נורית זרחי

.

 

רות

רות קרא־איוונוב קניאל

זיקית

עוֹד מְעַט קָט יִיבַשׁ הַמַּעְיָן
כָּךְ נִבָּא, וְלֹא יָסָף
אַתְּ זִקִּית זוֹ זִי קִי זוֹ הִי אַתְּ
עַכְשָׁיו יֵשׁ גַּל
אַתְּ בְּכוֹבַע וָרֹד
וַאֲנִי מְלַפֵּף אוֹתָךְ
כְּשֶׁשּׁוּב תִּהְיִי לְבַיִת
יָשׁוּבוּ הָאוֹרְחִים חוּמִים וְרַכִּים
הָעֲרָבִים יֻקְדְּמוּ
שִׁנַּיִם חֲדָשׁוֹת יִצְמְחוּ לַיְלָדוֹת
כְּשֶׁתַּחְזְרִי לִהְיוֹת
בַּיִת אַתְּ

.

 

 

***

 

אפרת

אפרת מישורי

לִכְלֹא אֶת הַלָּשׁוֹן,
לָקַחַת אֶת עַצְמִי לִישׁן.

תְּנוּעַת הַמִּלִים בּגוּף הַמִּתְעוֹרֵר,

תְּנוּעַת הַגוּף
בַּמִּלָּה הַמִּתְקָרֶבֶת,

כְּשֶׁתְּנוּעַת הַלָּשׁוֹן
מִסְתַּבֶּכֶת בִּתְנוּעַת הַלָּמָה

עֲזַבְתַּנִי

(מתוך אשה נשואה ושירים בודדים, הקיבוץ המאוחד, 2019)

.

 

 

***

 

איאת

איאת אבו שמיס

סֶקְס. אֲנִי לֹא אֶכְתֹּב עַל סֶקְס
כִּי אֲנִי מִתְבַּיֶּשֶׁת
דָּת. אֲנִי לֹא אֶכְתֹּב עַל דָּת
כִּי חָל אִסּוּר
כֹּחַ. אֲנִי לֹא אֶכְתֹּב עַל כֹּחַ
כִּי אֶת הַנְּשָׁמָה זֶה מַחְלִישׁ
רֶצַח. זֶה מְחַיֶּה לִי אֶת הַכְּאֵב
פּוֹלִיטִיקָה. זֶה קְצָת מְלֻכְלָך
זֶהוּת. אֲנִי כְּבָר יוֹדַעַת מָה אֲנִי
אַהֲבָה. זֶה כְּבָר מְשַׁעֲמֵם
אֲנִי אֶכְתֹּב עָלַי
אָיָאת – פְּסוּקִים מֵהַקּוּרְאָן

(מתוך אני זה שניים, מטען, 2018)

 

 

***

 

יונית

יונית נעמן

שיחת טלפון בסניף הדואר המקומי

מוּטָב שֶׁיַּכֶּה אוֹתִי בָּרָק
וְלֹא תִּבְלַע אוֹתִי בְּאֵר הַגַּעְגּוּעַ
אַל תֵּלֵךְ מִמֶּנִּי
מוּטָב שֶׁתִּרְעַשׁ הָאֲדָמָה
וְלֹא תִּטְרֹף אוֹתִי טָרוֹף הַתַּאֲוָה
אַל תֵּלֵךְ מִמֶּנִּי
מוּטָב שֶׁיֵּהוֹם הַסַּעַר
מִלְּפָנַי וּמִצְּדָדַי וְעַל שָׁמֵינוּ
רַק אַל תֵּלֵךְ מִמֶּנִּי
הָלוֹ?
יָדַעְתִּי,
אֵיךְ יָדַעְתִּי שֶׁיֵּלֵךְ מִמֶּנִּי

(מתוך אם לב נופל, לוקוס, 2018)

.

 

***

 

מאיה

מאיה בז'רנו

הפסיפלורה

אינֶנָה, נִגְזְמָה
נֶעֱלמָה
לִי הַפַּסִיפְלוֹרָה
יָפָה כְּרִקְמָה
יְרֻקָּה כְּסָלָמַנְדְרָה זָחֲלָה
עַל הַקִּיר הַיָּשָׁן וְהֶחָבוּט
מוּל מִרְפַּסְתִּי לְשִׂמְחַת נַפְשִׁי, כָּל בֹּקֶר
מִין סָלָמַנְדְרָה פַּסִיפְלוֹרָה שֶׁזְּנָבָהּ
נִמְשָׁךְ ונִמשָׁךְ – אֲבָל
יָמִים רַבִּים יַחְלְפוּ עַד
שֶׁתּוֹפִיעַ שוּב בְּהוֹדָהּ הַיָּרֹק הַחַי
וַאֲנִי כְּבָר לֹא אֶהְיֶה.

(מתוך אקראיים וחפים, הקיבוץ המאוחד, 2018)

 

***

 

בת שבע

בת־שבע דורי־קרלייה

מכתב לקורא

אַתָּה, שֶׁשּׁוּם דָּבָר אֱנוֹשִׁי אֵינוֹ זָר לְךָ,
שֶׁמְּיֻדָּד עִם מָבוֹךְ מְבוּכוֹתֵיךָ, זָרוּתְךָ, מוּזָרוּתְךָ.
אַתָּה, שֶׁלִּבְּךָ פָּתוּחַ לַיֹּפִי וְעֵינֶיךָ מַבְחִינוֹת גַּם בְּיֹפִי הַשְּׁבָרִים,
שֶׁסְּפָרִים הֵם חֵלֶק מִבְּנֵי בֵּיתְךָ. אַתָּה,
שֶׁאוֹהֵב לִשְׁתֹּק אִתָּם וְלָתֵת לַמִּלִּים לַעֲשׂוֹת בְּךָ מַעֲשִׂים,
שֶׁפּוֹתֵחַ אֶת הַדֶּלֶת לִרְוָחָה בִּפְנֵי דַּף זָר וּמִתְיַשֵּׁב אִתּוֹ לִשְׁתִיקָה בְּאַרְבַּע עֵינַיִם.
אַתָּה, שֶׁעֲדַיִן מִתְפַּעֵם גַּם בְּלֵב לִבּוֹ שֶׁל הַחֹמֶר הָאָפֹר.
אַתָּה, שֶׁאוֹהֵב לִקְרֹא עוֹלָמוֹת, לְטַיֵּל בְּאַרְצוֹת תּוֹדָעָה מְשֻׁנּוֹת.
אַתָּה, שֶׁהַמִּלִּים הֵן עֲבוּרְךָ הַחֶדֶר הָאָהוּב בַּבַּיִת, גַּן שַׁעֲשׁוּעִים,
הִתְגַּלּוּת, נֶחָמָה, תְהוֹם חֲשׁוּכָה שֶׁאֵינְךָ יוֹדֵעַ אֶת סוֹפָהּ.
אַתָּה, שֶׁיּוֹדֵעַ לִהְיוֹת גַּם שְׁאֵלָה לֹא פְּתוּרָה –
הִכָּנֵס, הִשְׁאַרְתִּי אֶת הַדֶּלֶת פְּתוּחָה.

 

***

 

יעל

יעל גלוברמן

אלוהים וּמיד

הַצֵּל אוֹתִי מֵהָרָעָב הַזֶּה
הוּא נִכְנָס לְבַיִת וְצָרִיךְ אִשָּׁה
הוּא נִכְנָס לְגַן וְצָרִיךְ נָחָשׁ
הוּא נִכְנָס לַיַּעַר וְצָרִיךְ לִתְעוֹת
הוּא נִגָּשׁ לַחַלּוֹן וְצוֹבֵר כְּמִיהָה
הוּא נִכְנָס לְמִטָּה וְרוֹצֶה לָמוּת
הוּא יוֹרֵד לְמַרְתֵּף וְצָרִיךְ אֱלֹהִים
הוּא עוֹלֶה עַל הַגַּג וְצָרִיךְ סִימָנִים
הוּא גּוֹהֵר עָמֹק מֵעַל לַדַּף וְקוֹפֵץ
שׁוּב
וָשׁוּב
אֲנִי כֻּלִּי חֲבוּלִים

(מתוך מפת חצי האי, הקיבוץ המאוחד, 2018)

 

 

***

 

נורית

נורית זרחי

נפש קטנה

נֶפֶשׁ קְטַנָּה, קֵן שֶׁהַגּוֹזְלִים נוֹשְׁרִים
מִבַּעַד קְרָעָיו, אֶחָד, אֶחָד, לָאָרֶץ.
אֲנִי יוֹדַעַת אֶת סוֹדֵךְ –
עִם הַקַּסְדָּה הַגְּדוֹלָה מִמִּדּוֹתַיִךְ אַתְּ מִתְיַצֶּבֶת
כְּאִלּוּ אֶת חֲמוּשָׁה.

אֲנִי מְמַלְּאָה לָךְ אוֹתָהּ בְּמָה שֶׁאֲנִי חוֹמֶסֶת
מִכָּל הַבָּא לַיָּד, מִזְרָח וּמַעֲרָב, וְחִבּוֹת אֲרָעִיּוֹת כְּכַנְפֵי פַּרְפָּרִים אוֹ פְּרִיחַת אֲפוּנָה,
וּבְשׁוּרוֹת שֶׁטּוֹבֵי הַמֹּחוֹת קָדְחוּ בִּתְעוּפָה עִוֶּרֶת כַּעֲטַלֵּפִי לַיְלָה.

חֲפַרְפֶּרֶת, נֶפֶשׁ עֲצוּמַת חֹשֶׁךְ,
אֲנִי שׁוֹלַחַת לָךְ אוֹר בַּשַּׁיָּרוֹת
שֶׁמַּגִּיעוֹת תָּמִיד מְאֻחָר מִדַּי –
שָׁעָה לִפְנֵי הַיַּלְדוּת.

(מתוך התקרה עפה, הליקון, 2001)

.

***

 

שייחה

שיח'ה חליווה

האיש שאוהב אותי

מערבית: רחל פרץ ושיח'ה חליווה

הָאִישׁ שֶׁאוֹהֵב אוֹתִי
לֹא אָכַל מֵאָה שָׁנָה. מִתַּחַת לִלְשׁוֹנוֹ
נְהַר קֶרַח נִשְׁבַּר. צִפּוֹרֵי בִּטְנוֹ
מְנַקְּרוֹת בַּפֵּרוּרִים הַנּוֹפְלִים מִלִּבִּי.

הָאִישׁ שֶׁאוֹהֵב אוֹתִי
מְיַלֶּדֶת עִוֶּרֶת. מְשַׁכֵּךְ אֶת צִירַי,
מוֹשֶׁה אֶת תִּינוֹקִי מֵעֵין הַמִּלְחָמָה,
מַרְטִיב אֶת הַמִּלִּים
לִפְנֵי שֶׁיִּשְׂרְטוּ אֶת לְשׁוֹנוֹ.

הָאִישׁ שֶׁאוֹהֵב אוֹתִי זוֹעֵק אֶת שְׁמִי
וְשׁוֹמֵר אוֹתִי בֵּין רִיסָיו.

לְשׁוֹנִי זָבָה יַתְמוּת אִלֶּמֶת.

.

***

 

מיטל

מיטל נסים

קראתי לך שירים

דַּוְקָא אֶת הַשִּׁירִים עַל הַקְּרָיוֹת כֵּן בָּלַעְתְּ
בְּלִי פִּתָּיוֹן
וְלֹא הָיִיתִי צְרִיכָה לַעֲשׂוֹת לָךְ עֵינַיִם
אוֹ לִהְיוֹת סַחְטָנִית.
זוֹ תָּמִיד הָיְתָה אֵיזוֹ הֲכָלָה אֵינְסוֹפִית
דּוּ-צְדָדִית
אֲפִלּוּ רָצִית
שֶׁנִּלְבַּשׁ אֶת אוֹתָן חֲזִיּוֹת
וְאֶת אוֹתָם בְּגָדִים

.

.

.

.

 

***

לצלם משוררות / בר גורדון

 

מלאכת הצילום הולמת את אמירתו של ישעיהו ברלין במסתו "הקיפוד והשועל": "השועל יודע דברים רבים, אך הקיפוד יודע דבר אחד גדול". לצלם משוררות פירושו של דבר ללכוד את המבע החיצוני ובו־זמנית לחשוף את העולם הפנימי, אולי ביתר שאת לעומת צילומי דיוקן אחרים; לחוש את המתח הסמוי ואת אי־הוודאות ביחס לתוצר הקונקרטי, התמונה. מאחר שאני עוסקת הן בצילום והן בספרות, הדרמה שבתהליך הצילום מתחדדת, והדיאלוג עובר מעולם השירה אל התמונות הניבטות מהמסך, מ"אישה עבריה מי יֵדע חייך" ("קוצו של יו"ד", י"ל גורדון) ועד לחייה של משוררת עברייה עכשווית: הצילום הופך לכלי וידוי אינטימי, חוויה השמורה לבעליה. הגילויים שבשיחה חושפים את הביוגרפיה, במסע שמאחד את הפורטרט ואת השירה, את הקשר בין הספרות לחיים.

בצילום המשוררות אני משאירה מחוץ לפריים אג'נדות, גם כאלה שאני שותפה להן, ושואפת לייצוג אותנטי שחובק את הרכות הפנימית, שלוכד כאב או התרסה, סבל קיומי, בדידות, מאבק לפרנסה או חיפוש המשפחה.
נוכחתי לדעת כי אני מיטיבה לצלם דיוקנאות של אנשים ובעיקר נשים, ובעיקר כאלה שאני מכירה את יצירתן, "פואטיקה של עזרת נשים", כמילותיה של עמליה כהנא־כרמון. נשים חזקות ושבריריות כאוקסימורון. מהשירה של כל משוררת אני נושאת שברי שורות המלווות אותי בעת הצילום.

מעבר להנצחה או ל"שיעתוק הטכני", כמאמרו של ולטר בנימין, בצילום הפורטרט וביחסים המשולשים שבין המצולמת, הצלמת והצופה נרקמים אינטימיות עמוקה ואמון שנותנת המצולמת בצלמת ובאמנות שהיא מייצגת, באפשרות שזו תציג אותה בפני העולם. את החשיפה שבתהליך הצילום ניתן להשוות לעוצמה שבווידוי. הקצב המהיר שבו אני נוהגת לצלם מאפשר לי להקפיא שברירי שנייה של הבעות, שקשה ללכוד בָעין. ברגעים האותנטיים הללו ניתן לאפיין את המצולמת בדומה לדמות ביצירת ספרות, לתת לה פרשנות במסמן ובמסומן בעת ובעונה אחת.

 

בר גורדון, צלמת, מורה ומרצה לספרות, בעלת תואר דוקטור בספרות מאוניברסיטת תל אביב. תצלומיה הוצגו בתערוכות ובבמות שונות בארץ ובעולם.
איפור: מור פוקס
 

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

tagit-54__420-315

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

מסה | כמוסת הזמן של לאה גולדברג

"כל כמה שלא נודעו עד כה, הרי הם כל כך גולדברגיים!" גדעון טיקוצקי בשלוש מחשבות מתהליך עריכת ספר השירים הגנוזים של לאה גולדברג

מסה | כמוסת הזמן של לאה גולדברג

לאה גולדברג עם יעקב הורוביץ, שנות השלושים (באדיבות מכון "גנזים" ועו"ד יאיר לנדאו)

.

כמוסת הזמן של לאה גולדברג

(שלוש מחשבות עם עריכת שיריה הגנוזים)

מאת גדעון טיקוצקי

 

א
בלב הקמפוס של אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה מונחת שורה ארוכה־ארוכה של מרצפות מתכת גדולות, שעליהן מוטבעים מספרים מוזהבים, דו־ספרתיים: 91, 92, 93 וכן הלאה, מרצפת לכל שנה משנות האוניברסיטה, החל בייסודה ב-1891 ועד ימינו. מתחת למרצפות המרשימות הצפין כל מחזור בוגרים כמוסת זמן ובה חפצים שונים, מן הזוטות שליוו את חיי היומיום הסטודנטיאליים (אריזות חטיפים, גזרי עיתונים, שטרות כסף) ועד דברים שבמהות (ספרי לימוד, רשימת הבוגרים, ועוד). כמוסת הזמן, שהטמנתה נהוגה באקדמיה בארצות הברית, היא סוג של מבע אנושי שנועד להישמר בסוד למשך תקופה ארוכה, שֶדֶר לדורות הבאים של מה שהיה יומיומי – ובחלוף הזמן יזכה להילת העבר. כך גם במבני ציבור, שמקימיהם מטמינים בבסיסם כמוסה ובה מגילת היסוד של הבניין, לעיון הבאים בשעריו אי אז בעתיד, שאת דמותם אפשר רק לנחש.

שיריה של לאה גולדברג הרואים אור בימים אלה מעיזבונה אף הם מעין כמוסת זמן. הם אוצרים אוויר ואווירה של תקופה אחרת, וכמו כמוסת הזמן, ספק נועדו להישמר בחביונם ספק נועדו להתגלות. מכאן אולי האפקט המטלטל שבפגישה איתם: כל כמה שלא נודעו עד כה, הרי הם כל כך גולדברגיים! ומאליהן עולות שאלות לגבי רצונה בפרסומם, ובהתאמה – בזכותנו לעיין בהם.

כתב ההגנה שלי יהיה קצר ומעט מברקי, כדי להותיר מקום לעיון בשירים אחדים, ואלה עיקריו: אילו גולדברג לא הייתה חפצה בפרסום השירים אי פעם, היה בכוחה להשמידם (כפי שעשה אלתרמן בעיזבונו הספרותי, למשל). הותרתם עשויה להיתפס אפוא כמעין צוואה מובלעת לפרסמם ביום מן הימים. יתרה מזאת, כחוקרת ספרות שנעזרה לא אחת בעצמה בחומרי ארכיון של יוצרים שכּתבה על אודותיהם (למשל, במאמרה על הפרק העשירי, הגנוז, של ייבגני אונייגין מאת פושקין) ידעה גולדברג היטב מה משמעות העיזבון הספרותי. ועוד: לנו יש פרספקטיבה שונה מזאת שלה. היא עצמה, ודאי בעשור האחרון לחייה, חשה אי־ביטחון הולך וגובר בשיריה ובמעמדה, ואילו עבור דורנו היא גיבורת תרבות, שכל מילה מפיה יקרת ערך. ולבסוף, פרסום השירים – בברכת יורשיה ובעידודם – הוא לכבודה, ואין בהם אף לא אחד העלול לפגוע בזכרה. אדרבה, אפילו סִיגים ממעבדת השירה של לאה גולדברג יפים כל אחד בדרכו ומעוררים עניין רב.

בעיניי מבחנו של כל ספר שירה הוא בשיר אחד, אולי אפילו בצירוף מילים אחד, שימצא הד בלב קורא אחד ויחיד, קוראת אחת ויחידה. במקרה של הספר החדש, המבחן כפול ומכופל, כי שיריו צריכים לצלוח את המרחק הניכר בין זמן כתיבתם לבין זמן קריאתם; את היציאה לאור, פשוטה כמשמעה, מחשכת הארכיון בת עשרות השנים. אבל נדמה לי שהספר כבר עמד במבחן מחמיר זה, ולוּ הודות לשיר זה:

.

בְּחַלּוֹנִי יָמִים כִּדְגֵי זָהָב
וּפְנֵי הַדּוּמִיָּה – אֵין קֶמֶט.
אַף צִפֳּרִים בְּמַסְּעֵי הַסְּתָו
הִנְמִיכוּ טוּס בְּשַׁיָּרָה אִלֶּמֶת.

שְׂדֵרָה כּוֹשֶׁלֶת, הֲלוּמַת שָׁרָב.
הָאֵשֶׁל בִּפְרִיחָה קוֹדֶרֶת

וִיהִי הָאֵבֶל לְתִפְאֶרֶת.

(עמ' 76)

 

זהו שיר שמזכיר בנימתו את מחזור השירים "על הפריחה" שלאה גולדברג חיברה בסוף שנת 1940, וסביר להניח שנכתב אז. ביסוד שירי "על הפריחה" קינה על עולם שחרב לבלי שוב, והם כתובים במתכונת הטרצינה, כלומר שיר שבּו שלושה בתים בני שלוש שורות הנחתמים בשורה יחידה, מהדהדת. ואמנם שורת הסיום של שיר זה נקשרת אל חתימת שיר ח במחזור המוּכּר, "כְּנֵזֶר אֲבֵלוּת אֱלֵי קְבוּרָה". אפשר שגולדברג פסלה את השיר שלמעלה כי יציקתו בתבנית הטרצינה לא עלתה יפה, ועם זאת יש בו בעיניי יופי רב. לכן בחרתי לקוראו בראיון־רדיו שנערך איתי עם צאת הספר. שעות אחדות אחר כך התקשרה אליי אלמנה של חלל צה"ל, טייס שנהרג בעת מילוי תפקידו. מרגע ששמעה את הצירוף "וִיהִי הָאֵבֶל לְתִפְאֶרֶת" בשיר על הציפורים ש"הִנְמִיכוּ טוּס בְּשַׁיָּרָה אִלֶּמֶת" הוא לא נתן לה מנוח, והיא ביקשה שאשלח לה אותו. וכך השיר של לאה גולדברג, שנכתב בנסיבות מסוימות, מצא מסילות אל ליבה של קוראת בהקשר אחר לגמרי מזה שהמחַברת יכלה בכלל להעלות על דעתה, כשמונים שנה לאחר שנכתב.

.

גולדברג מרצה באוניברסיטה העברית, 1968 לערך
גולדברג מרצה באוניברסיטה העברית, 1968 לערך

.

ב
לאה גולדברג נהגה לקבץ רבים משיריה במחזורים, כלומר בסדרה שלה כותרת אחת, המאגדת שירים אחדים כשכל אחד מהם מאיר אותו נושא מזווית אחרת. בזה אולי מצאה פתרון לדרישה המובלעת שנהגה בשעתה בשדה הספרות העברית להעדיף את השיר הארוך על פני השיר הלירי הקצר (למדתי על תופעה זו ממחקריו של מיכאל גלוזמן). אם כך ואם כך, הספר החדש חושף שירים רבים שנועדו להיכלל במחזורי שירים ידועים – ונשמטו משם. אחד מהם הוא שיר גנוז במחזור "שברי סערה", שגולדברג חיברה במחצית השנייה של שנות החמישים. היא מבקשת לתאר במחזור שירים זה את מראֵה העולם לאחר סערה – סערה של גשם ורוח, ובהשאלה אולי הסערה האיומה של מלחמת העולם השנייה. השיר הבא הופיע בכתב היד מיד לאחר אחד מן השירים המוּכּרים במחזור, "הגננים היום עצובים" (עוד שיר נודע מאותו מחזור, אף הוא הודות ללחן הנפלא של יהודית רביץ, הוא "למחרת" – "הירוק היום ירוק מאוד"):

 

העגור

הֲבִמְעוּפוֹ פָּגַע בּוֹ הַבָּרָק,
אוֹ שֶׁמָּא רַק לֹא קָם בּוֹ כֹּחַ
לְהִלָּחֵם בְּכָל כֹּחוֹת הַסַּעַר
בַּדֶּרֶךְ לְמוֹלֶדֶת רְחוֹקָה?
בִּרְחוֹב אָפֹר, בְּעִבּוּרָהּ שֶׁל עִיר
מוּטָל הוּא לְבֶן־כָּנָף וְרַךְ־נוֹצָה –
מָקוֹם שֶׁלֹּא הָיְתָה בּוֹ מֵעוֹלָם
צִפּוֹר. וְהַשָּׁמַיִם זוֹעֲקִים
מֵעֲגוּרִים נָדִים לַמֶּרְחַקִּים.

(עמ' 200)

 

כמה תוגה מעורר מראה העגור המוטל במקום לא לו (כמו הדבורה ממחזור השירים המאוחר של גולדברג "הסתכלות בדבורה"), ספק חי ספק מת, מלכותי בכנפיו הלבנות שיש בהן הוד, הבולט בייחוד ברחוב האפור, זר כל כך ל"מָקוֹם שֶׁלֹּא הָיְתָה בּוֹ מֵעוֹלָם / צִפּוֹר" (והפסיחה כאן משמעותית כל כך)! לא העגורים זועקים על מות אחד מהם, אלא השמיים, בשעה שהלהקה ממשיכה אדישה במסעה אל "מוֹלֶדֶת רְחוֹקָה". והדוברת מתלבטת אם העגור נפגע מן הסערה באיזו צורה מהדהדת, "גדולה מן החיים" – האם בשעת מעופו פגע בו ברק – או "שֶׁמָּא רַק לֹא קָם בּוֹ כֹּחַ / לְהִלָּחֵם בְּכָל כֹּחוֹת הַסַּעַר", כאילו היה אחד מאיתנו שלא עצר עוד כוח למאבק הקיום היומיומי.

מאיזה טעם לא כללה גולדברג את השיר הזה, הנוגע כל כך ללב? אולי חששה מכך שיצטייר כסנטימנטלי מדי? לנו, בכל זאת, מותר, מותר לאהוב.

.

לאה גולדברג. צילום: סטודיו פרנצה גרובר
לאה גולדברג. צילום: סטודיו פרנצה גרובר

.

ג
אחתום את דבריי בהמחשה לממד נוסף שהשירים הגנוזים מעניקים לנו כקוראי שירה בכלל וכשוחרי יצירתה של לאה גולדברג בפרט. בשנת 1971, במלאת שנה לפטירתה, ערך טוביה ריבּנר את הספר שארית החיים ובו שירים אחדים מעיזבונה של גולדברג ושירים שפרסמה בעיתונות אך לא זכתה לכנסם בספר. זהו אחד מקובצי השירים היפים פרי עטה, הודות לעריכתו הרגישה של המשורר, שהיה קרוב אליה ולימים ערך את מהדורת שיריה בשלושה כרכים ועוד שורת כתבים, וכן חיבר מונוגרפיה מופתית על אודותיה.

הנה אחד השירים האחרונים של לאה גולדברג, כפי שניתנו בשארית החיים:

.

אֲנַחְנוּ כָּתַבְנוּ מִלִּים כְּגוֹן:
אַהֲבָה, אַכְזָבָה, וְשִׂמְחָה וְיָגוֹן,
וְהֵן דָּנוּ אוֹתָנוּ בְּדִין אֱמֶת.
בָּרוּךְ דַּיַּן אֱמֶת.

וַאֲנַחְנוּ כָּתַבְנוּ מִלִּים אֲחֵרוֹת:
חֲלָלִים וּקְטוּלִים וּפְרָעוֹת וּגְזֵרוֹת,
וְהֵן דָּנוּ אוֹתָנוּ בְּדִין אֱמֶת.
בָּרוּךְ דַּיַּן אֱמֶת.
….

.

זכור לי כמה התרשמתי מן השיר, מקדרותו הפסקנית, כשקראתי אותו לראשונה בנעוריי. וכבר אז נתפסתי אל ארבע הנקודות שבסופו, שעוררו את סקרנותי. והנה בחלוף שנים זימן לי העיון בעיזבון את כתב היד שעמד לנגד עיניי ריבּנר בשעתו, וגיליתי שהושמט בית אחד, אחרון:

.

וְאַחַר כָּךְ הָיְתָה שְׁתִיקָה וְלֹא הָיוּ אוֹתוֹת,
וְלֹא הָיוּ מִלִּים אֵלּוּ וְלֹא אֲחֵרוֹת,
וְאִישׁ אֵינוֹ מֵבִין עוֹד מַה קָּרָה:
אֲנִי רוֹצָה לָמוּת מַהֵר בְּלִי הַכָּרָה.

(עמ' 293)

.

הדיבור בגוף ראשון רבים מתחלף כאן לפתע בגוף ראשון יחיד, בהצהרה ישירה וחושפנית מאין כמוה, כאילו גולדברג קרעה לפתע את מסכת השיר: לא עוד דיבור כללי על מילים אלו ואחרות, ומעין צידוק הדין ("בָּרוּךְ דַּיַּן אֱמֶת"), אלא מבע חד וחותך של אדם העומד על סף חדלונו. מבחינה מבנית, השיר בפרסומו החלקי מתגלה כקטוע, ואילו בנוסח המלא נוסף לו האבר שחסַר עד כה. כן מתברר מבנהו המשולש: הבית הראשון מציג מילים "נעימות" (גם האכזבה והיגון הן "נעימות", ברוח ה-Dolce stil novo, "הסגנון הענוג החדש"), הבית השני – מילים קשות ("חֲלָלִים וּקְטוּלִים וּפְרָעוֹת וּגְזֵרוֹת"), ואז בא הבית המסכם שכמו אומר, מה לי במילים אלו ומה במילים אלו, כולן הבל לנוכח המוות.

לכאורה טעה טוביה ריבּנר כאשר קצץ בית זה בשארית החיים, ודאי מבחינת מבנה השיר ועוצמתו. אך יש לזכור שהגיש עותק מן הספר לאמה של גולדברג: ציפה־צילה לבובנה האריכה לחיות עוד תריסר שנה לאחר בתה, עד 1982 – ואיך יכול היה לעמת אותה עם שורה יורדת חדרי בטן שכזאת?

 

כתב היד לשיר "ואנחנו כתבנו מילים"
כתב היד לשיר "ואנחנו כתבנו מילים"

.

כעת, לעומת זאת, אנחנו חופשיים מצנזורה מתבקשת שכזאת. והשירים הגנוזים עד לאחרונה יעמדו בפני הקוראים, מתדפקים על מפתן אחיהם שכונסו בשלושת כרכי שירתה הקאנונית ומשלימים אותם. וכבר מושיטים אליהם יד רוב שירי הכרך השלישי, שהם שירים שגולדברג לא כינסה בספרֶיה, הגם שפרסמה אותם בעיתונות ובכתבי העת – ואף זוהי גניזה, מסדר אחר, ללמדנו שהקאנון נזיל בהרבה ממה שנדמה לנו.

.

לאה גולדברג ואמה, ציפה־צילה לבובנה. צילום: אנה ריבקין־בריק
לאה גולדברג ואמה, ציפה־צילה לבובנה. צילום: אנה ריבקין־בריק

 

התמונות באדיבות מכון "גנזים" ועו"ד יאיר לנדאו. 

.

לאה גולדברג, "השירים הגנוזים", בעריכת גדעון טיקוצקי, הקיבוץ המאוחד, 2019.

.

https://blog.nli.org.il/wp-content/uploads/2019/06/masa_in_54_4.jpg

.

גדעון טיקוצקי מלמד בחוגים לספרות באוניברסיטה העברית בירושלים ומשמש עורך ראשי של הוצאת הקיבוץ המאוחד-ספרית פועלים לצד נגה אלבלך.

 

» במדור מסה בגיליון קודם של המוסך: עמיחי חסון על וולט ויטמן

 

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

tagit-54__420-315

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן