מוזיקה | זמן התפוז והזעקה לחירות

"מתיחת הקו הזאת היא שרטוט של קווי מתאר. מצב של טראומה או של יגון עמוק אינו מאפשר מעשה כזה. צריך להתעורר, בלית ברירה, מן הקיהיון." אורי הולנדר על קריסה ועל בנייה בשני אלבומים של רונה קינן

אפרת פלג, ללא כותרת, הדפס ציאנוטייפ, 21X15 ס"מ, 2019

.

הצבעה על המקום שממנו ממשיכים

מאת אורי הולנדר

 

רבים תפסו את זמן התפוז, אלבומה החמישי והחדש של רונה קינן, כקינה על מות השמאל הישראלי, כאלבום מחאה או כנבואת זעם על חורבן החברה והמדינה. מובן שיש ממש בהאזנה כזאת – נימה זו ונושאים אלה נוכחים בשירים – אלא שמשהו באלבום ייחודי זה מסרב להתמסר לפרשנות פשוטה כזאת. זאת ועוד, משהו באלבום זועק חירות – לא פחות מייאוש, כעס או געגוע. נראה שהשוואה בין האלבום הזה ובין אלבום שדומה לו מבחינות רבות אך גם שונה ממנו בנקודה מהותית – אלבומה השלישי של קינן, שירים ליואל (2009) – תסייע בהבהרתו של עניין זה.

בין שירים ליואל ובין זמן התפוז מפריד עשור (אלבומה הרביעי של קינן, המראות ונחיתות, יצא ב-2011). הקשרים בין אלבומים אלה גלויים ואינם מוטלים בספק. מבחינה מבנית מצטיינים שניהם בהידוק מיוחד; בעבודת ליטוש, שכלול ועידון שניכרת בכל תו. לשני האלבומים גם היגיון נרטיבי ברור. שניהם מתאפיינים בהישנות הופעתן של תמות אחדות המעידות מצד אחד על יד מכוונת, יוצרת צורה, ומצד שני על איזו דחיפות או צורך רגשי דוחק, שמעצם טבעו פורע צורה. שניהם אלבומים יפהפיים, מורכבים, שגם מילותיהם וגם לחניהם הם ממיטב יצירתה של רונה קינן. ובכל זאת, למרות קווי הדמיון הברורים, דבר־מה עקרוני מפריד ביניהם.

השירים ליואל, שכזכור הדהדו פרקים ממשיים ומדומיינים מחייו של עמוס קינן, אפופי מרה שחורה. משהו בהם דחוס, חנוק ולא פעם גם שולח ידיים לחנוק. דווקא זמן התפוז, שלכאורה עוסק בזמן "המראה השחורה", הוא זמננו המפורק לרסיסים, דווקא באלבום זה שורה איזו רוח של חופש.

כשם ששירים ליואל אינו שיטוט במרחבי גן עדן ארצישראלי שהיה ואיננו עוד, גם זמן התפוז אינו שיטוט במרחב דיסטופי מתהווה – למרות אזכורי המראה השבורה, למרות שברי הצליל המתכתיים, למרות ההצהרה השבה ונשנית על מות התפוז, סמלם של הנוטעים־הלוחמים, יפי הבלורית והתואר. שני האלבומים שופכים אור על פינותיו של מרחב נפשי, שזרועותיו אמנם שלוחות אל ההוויה הלאומית – זו שהייתה וזו שהִנה – אך פועלים את פעולתם, בראש ובראשונה, פנימה.

שירים ליואל מציג תמונות של אקוויליבריום נפשי; ניסיון להעמיד מבנה יצירתי "מאוזן", ברור ומובחן, של הוויה שהמפרק, המאיים והמאיין הם דייריה הקבועים. דווקא סימני הארגון והסדר, כותרות המשנה שהוענקו לשירים, ניגון הקטעים כולם ברצף אחד – כל אלה מעידים יותר מכול לא על יצירה של דמות, יואל, אלא על פירוקה או על קריסתה של ההוויה שמאחורי דמות זו. זו התמודדות אפופת "אימה וצלמוות" עם הליכתו לאיבוד של יואל "ביער האפור", עם שקיעת התודעה, עם דעיכת החיים. וזו ודאי המועקה שהשירים ליואל אינם יכולים להשתחרר ממנה. יתר על כן, הם מנכיחים אותה פעם אחר פעם.

בזמן התפוז יואל נוכח־נעדר לפחות בשיר אחד, "זהב לבן". שיר זה ממחיש בדרכו את מקור השוני בין שני האלבומים. תל אביב של יואל, העיר שבה נולד והעיר שבה אבד ("אם תלך לשם היום/ משהו יישבר/ החלום ייראה לך אחר/ ומתל אביב של ילדותך שום דבר לא יישאר", מתוך "אם תלך לשם" בשירים ליואל), מופיעה בשיר זה "שקופה כמו פנים", אולי כמו פניו של יואל: "זהב לבן יורד עכשיו על כל הבניינים/ אני רואה את תל אביב שקופה כמעט כמו פנים/ כמו יבשת נעלמת, חלום של מישהו אחר/ אני רואה ובלית ברירה אני צריכה להתעורר// מתוך אלפי דממות דקות אני מותחת שוב את הקו/ בין אלנבי לים, בין אור ניאון לאור כוכב/ אבל אין שום דבר עצוב בעיר שטרם נבנתה/ רק נבעטה מתוך חלום של השרויים בעלטה".

מתיחת הקו הזאת היא שרטוט של קווי מתאר. זו פעולת מיפוי, סימון, זיהוי נתיב. מצב של טראומה או של יגון עמוק אינו מאפשר מעשה כזה. צריך להתעורר, בלית ברירה, מן הקיהיון. תל אביב של "זהב לבן" היא אמנם המקום שבין התהום שמתחת לפתיתי החלום שממעל ("מתחתי תהום, מעלי זהב לבן, פתיתי חלום") אבל אין בה מן המאיים. וכך גם בזמן התפוז כולו – הבעיות לא נפתרו, "הרצפה הישנה קורסת", אבל פרץ יצירה והיכולת לומר דברים כהווייתם תופסים את מקום השתיקה – שתיקה שהשירים ליואל רוויים בה עד להתפקע – והשיתוק.

אף על פי שתל אביב "נבעטה מתוך חלום", "חלום של מישהו אחר", אין ב"זהב לבן" רמז לסוריאליזם חלומי, לטשטוש או לעירוב תחומים. ההפך הוא הנכון. המבט ברור וחד: "אני רואה את תל אביב ברורה כמעט כמו חלום/ ואין שום אבן בנמצא שתהפוך ליהלום". זה אולי השחרור מתל אביב של יואל, כייצוג של סך כל חלומותיו ושאיפותיו. תל אביב היא מה שהיא. תל אביב של אבן. דווקא מתוך מבט כזה אפשר לייחל לבואה של "תל אביב של מעלה" ("קומי, קומי/ תל אביב של מעלה"), מתוך התבוננות נכוחה בכאן ובעכשיו.

.

רונה קינן, "זהב לבן", מתוך זמן התפוז

 

בהקשר זה מן הראוי להזכיר את שימושה של קינן בציטוטים בשני האלבומים. שיר כמו "אתה מתעורר" מתוך שירים ליואל כולל אזכור של "שיר של אבידן" וגם את הכתם הנשאר על הקיר באותו שיר אבידני. כן שלובים בו "העצב אין לו סוף" לז'ובים וכמה משפטים המרפררים בעדינות, מבחינת משלבם הלשוני, לזמן ישן, זמנו של יואל ("אבל קרו כבר דברים משונים מאלה"). גם המנון הלח"י יימצא באלבום זה (בסיום השיר "כשהקוצים היו קוצים") ובו הקביעה הלובשת פנים חדשות, "משורה משחרר רק המוות". זו אחת משורות השיר הלא רבות שקינן שרה באלבום זה באופן מובהק כרונה, כלומר כבתו של יואל־עמוס. וזה גם המעגל ששניהם, היא והוא, נעים בו "כמו שתי צלחות לוויין/ בחלל הבודד" ("אתה מתעורר") ואינם יכולים להיחלץ מכוח כבידתו. ציטוטים מעין אלה מעידים בשירים ליואל על מציאות שקרסה, על פיגומי מציאות שנחשפו במערומיהם, ברוח פסוקו הנודע של אליוט מ"ארץ השממה": "בשברי פסוקים אלה סמכתי את הריסותי".

גם בזמן התפוז קינן מצטטת אחרים. החל בטשרניחובסקי (שלדברי קינן שירו "זמן התמוז" שימש השראה לשם האלבום), עבור בנעמי שמר ("עצוב למות באמצע התמוז") וכלה ב"שיר לשלום". גם שברי פסוקים משירים ליואל מצוטטים בזמן התפוז. כך למשל, מול משפט זהות דוגמת "כשהקוצים היו קוצים" משירים ליואל יימצאו בזמן התפוז הקביעות "היינו אחים כשהיינו אחים" או "היינו יפים כשהיינו יפים" ("מראה שבורה"). גם תיאור אגבי כביכול של מערכת יחסים מהדהד את ריחופן של שתי צלחות הלוויין, אלא שתעוקת המסע הסביל התפוגגה: "אוריתי ועלמה פרודות כבר מזמן/ אבל יש יחסים שהם מעבר לזמן/ הן זזות סביב עצמן בתנועות עדינות/ מין ריקוד תת-עורי שרק הן מבינות" ("שקד ואגוז"). באלבום זה סרה המועקה מן המרחב המתואר וגם הציטוטים הם עדות למעשה יצירה ובנייה.

יש איזו הבטחה הגלומה במרחב של זמן התפוז. בתחילה קשה לומר מה מקורה. קל לטעות בה ולפרשה כגלגולו של הנוסטלגי, כלומר כריבוי פניה של ארץ ישראל "הישנה", "הטובה" או "היפה", שעדויותיה פזורות לאורך המילים והלחנים. אלא שהבטחה זו גלומה, בפשטות, בקולה של רונה קינן. בקול עצמו. קולה הוא חותם זהות מובהק. משהו כמעט בלתי ניתן להסבר, הקשור באיכויותיו של הקול הזה, נהפך לאותה נחמה שגם המילים מבקשות לפעמים לגעת בה – "ויש בזה נחמה" – ולאותה הבטחה למימוש אחר, טוב, יפה, פשוט, של הפוטנציאל הגלום במרחב המתואר בשירים. הקול הזה, בגלל איכותו האימננטית, אינו נבלע בקולקטיביות החברתית־לאומית שהשירים עוסקים בה במישרין או בעקיפין, אלא משמש גרעין נפשי להצמחת מיתוסים, שנעשים מטבעם חברתיים־לאומיים.

שירים ליואל נפתח בהשתהות, ב"מתיחה" קלה של האות אל"ף, שהיא תחילתה של המלה "איך" ("איך תחזור אם לא תזכור"). מי שיאזין לפתיחה זו בקונטקסט "לאומי" ישמע בה בקלות את פתיחתה המוכרת של "אין לי ארץ אחרת", הנהפכת פתאום ל"איך תחזור אם לא תזכור". זו דוגמה מייצגת למפגשי הפרטי והלאומי באלבום הזה; מפגשים טראומטיים, שמשאירים את חותמם של הסבל, רמזי האכזריות והקפיאה במקום. בזמן התפוז מנגנון אחר פועל את פעולתו. באמצעות הפניית זרקור צדדית כביכול על מוסד (ג'וז ולוז) או אדם (בני פרח) נאספות אט־אט פיסות חיים אישיות שאבדו בזמן, ויוצרות מיתוס לוקלי, שהוא תמיד גם אוניברסלי.

זמן התפוז אינו עוד קינה על מות השמאל ועל השחתתו של המפעל הציוני. לעניות דעתי, אלבום זה מעיד בראש ובראשונה על שחרור מטראומה; הטראומה שיואל לכוד בה מבחינת סיפור חייו האישי, והטראומה ש"יואל" הוא מייצגה מבחינת הסיפור הלאומי. זמן התפוז הוא שחרור ממה ש"יואל" מייצג – שחרור הכרוך באובדן, שהרי משורה משחרר רק המוות – בכלל זה גם מפניה של המדינה שבה "היינו אחים" ו"היינו יפים". "צאינה ובכינה,/ בנות ציון, לתמוז", כתב טשרניחובסקי, "לתמוז הבהיר, לתמוז כי מת!/ הימים הבאים יהיו ימי ענן,/ ימי ליקוי נשמות וסתיו בלא עת…" אם זו אכן נקודת המוצא של זמן התפוז, הרי קביעה נחרצת זו – התמוז מת – אינה סימן של אבלות או אות להתכנסות פנימה בימי "ענן" ו"ליקוי נשמות". זו הצבעה על המקום שממנו ממשיכים הלאה, ואפילו הצהרה – לא בומבסטית, עדינה – על שחרור מן המרחב שרוחו של המוות שורה בו.

השחרור הזה פרטי לחלוטין (משום שגם הטראומה פרטית), אבל סיפור החיים של שירים ליואל הוא ממילא גם סיפור לאומי, ועל כן גם הפרידה ממנו קורעת צוהר לאיזו הוויה חברתית אחרת, שאולי תאפיין את חיי המקום ביום מן הימים. עצמאותו של הקול הדובב בשני האלבומים, ויופיו של הקול הזה, הם המאפשרים להרהר באפשרות קיומה של הוויה חברתית כזאת.

רונה קינן, "למה הלכת ליער האפור", מתוך שירים ליואל

.

אורי הולנדר, משורר, מוזיקאי וחוקר תרבות. ספריו האחרונים: "המוסיקה של המהפכה: נתן זך 1955–1966" (מוסד ביאליק, 2017), "עולם על גב עולם", שירים (אפיק, 2018). רשימה פרי עטו על המשורר משה דור פורסמה בגיליון 10 של המוסך, ומסה על נסים אלוני, במלאת עשרים שנה למותו – בגיליון 28.

 

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

פרוזה | שני גושי בשר ביבשות אחרות

"אנחנו מנסים לדבר אבל פרצופך הופך לאלפי ריבועים קטנים. פתאום אני נחרדת, מה אם תשוב אליי ככה, מפוקסל כולך?" סיפור קצר מאת נועה לקס

אפרת פלג, הדפס ציאנוטייפ מטופל, 29X21 ס"מ, 2019

.

האישה שלך

מאת נועה לקס

 

השערות שלך נופלות על רצפת המספרה של המרכז המסחרי הישן. אתה דבק בספר הזה מתוך איזו נאמנות שמובנת רק לך. הוא מדבר ומדבר בזמן שהוא מקצר את שערך האפור, ואתה, איש של מילים ספורות, מביט מדי פעם מבעד לראי וקורץ לי. אני מנסה לחייך בשבילך שוב ושוב, מתעוותת רק כדי להוציא סדק קטן בצורת סהר.

 

*

מחרתיים אתה נוסע לטורונטו לחודש מטעם העבודה. זה עניין רציני. הרבה מוטל על כף המאזניים. אתה סופר לאחור את הימים, אתה לא ישן טוב בלילות, אתה נושם נשימות מקוטעות, אתה בולע ולריאן. אתה גבר בן חמישים שמחבק כמו ילד, מבקש, "תחביאי אותי מהם," ואני מחביאה. אבל אז מצלצל הטלפון, קולגה מהודו על הקו. זה תמיד מותיר אותי המומה, איך שבתוך פחות משנייה אתה מזדקף, משנה שפה ומעבה את קולך. על מי אתה עובד, עליי או עליהם? מי מקבל את הגרסה האמיתית שלך?

 

*

בטלוויזיית הפלזמה הקטנה של המספרה, מדברים על הגבלות ייצור בסין, עקב הצריכה המוגברת של פלסטיק במדינות המערב. אומרים שההגבלות יגרמו למשבר דיפלומטי. מראים ילדים יושבים ומכינים צעצועים. העולם מעוות כמו החיוך שלי. אין לי זמן להעמיק בכתבה הזו. הבטחתי לך שאשקיע בחיפוש עבודה כשלא תהיה. כבר שישה חודשים אינני עובדת. אתה נראה מודאג כשאני אומרת לך שעבודות הבית מעניקות לי סיפוק. אתה רוצה שאני אנצל את המוח שלי. אני גולשת באתרי דרושים בפלאפון, שומעת אותך אומר לסַפּר, "לא קצר מדי." כולם רוצים כרישים שעובדים בלחץ. הכלבה של הספר נכנסת, בת כלאיים קטנה בעלת מנשך הפוך. כל יום זנב המניפה שלה צבוע בצבע אחר. הפעם בכחול זרחני. היא מטיילת לבד במרכז המסחרי ונובחת על כל מי שהולך מהר מדי. פעם היא כמעט נשכה אותך בקרסול.

 

*

אתה נפרד ממני בנשיקות קטנות. לילה שלם התהפכת ונשמת את כל החמצן בחדר. אני חושבת שאעשה מיון כשלא תהיה, אזרוק דברים. דברים שהזמנת מסין ואין בהם צורך. דברים מפלסטיק זול שעושים לכדור הארץ בעיות עיכול. זה יהיה הסוד שלי, אתה אפילו לא תרגיש. לאט־לאט אנקה את הריאות של הבית הזה. עם קבלת התפקיד החדש, התמכרת לקניות אונליין. אתה רץ לדואר ושב עם חבילות. אתה לא זוכר מה אתה קונה – ומזמין כפול, אתה אוהב יותר מכל את שלב ה"אנבוקסינג".

 

*

אתה נפרד ממני ואני חוזרת לישון. אחרי שלוש שעות, קול מתנגן מעיר אותי. מבקשים ממני להגיע לריאיון עבור משרה של כתיבת תוכן מסחרי. "אני לא יודעת חמודה, אני רק המזכירה. תוכלי להגיע מחר בחמש?" – "כן, באיזה כתובת האקווריום?" – "סליחה?" – "לא משנה." אני מסיימת את השיחה ומסתכלת בשעון. אתה בטח כבר במטוס. אני חושבת על רגליך הארוכות שאני אוהבת ללפף סביבי, ומקווה שנתנו לך מקום במעבר כמו שביקשת. אתה בטח עובד עכשיו, מקליד משהו בשפת קוד. הלוואי שתעצום עיניים ותניח לעצמך.

 

*

האקווריום מעוצב בסגנון אקלקטי, מרוצף פרקט ומואר בתאורת ניאון. כולם נוירוטיים ושנונים, נעים בין דפנות הזכוכית כמו דגי גוּפּי היסטריים. אינני רואה כרישים. עיניי טרוטות. לילה ראשון בלעדיך. אתה מצפה ממני להתפתח. שאציג לעולם את הכישרון שלי, שאעשה איתו משהו. "זה לא טוב להיות בבית כל היום ולדבר רק עם חתולה זקנה וסוקולנטים." העובדים חגים, עושים קפה, פותחים קופסאות פלסטיק עם שאריות מאימא, יוצאים לעשן, משווים מינונים של ציפרלקס.

 

*

את פניי מקבלת הסמנכ"לית, אישה באמצע שנות הארבעים לחייה עם שיער שטני שהתייבש מצביעת יתר. בגדיה רפויים ועגיליה ארוכים מדי, בניסיון כושל ליצור שיק. כשהיא מדברת, אני שומעת את המהום הדברים הנוספים שרצים אצלה במוח. היא מסבירה לי מה עושים בחברה. בחלון מאחוריה יש שקיעה מהפנטת. העשן מתחנת הכוח יוצר עננים סגולים שמתערבבים בשמש הכתומה של בין הערביים. היא מדברת על תוכן מסחרי סמוי ברשתות החברתיות. "את מבינה, למשל את נכנסת לקבוצה של אימהות, שזה כמובן שוק ענק, ויש לך יוזר של אמא חדשה, ואז את כותבת שהחיתולים של האגיס זה זוועה ואת איתם גמרת, ומה מומלץ, ואז את נכנסת ליוזר אחר ועונה שברור שפמפרס בגלל שכך וכך. סתם דוגמה כמובן, יש עוד המון דברים ש…" השמש היא כדור אש ענק שהולך ותופח בתוך השמיים הסגולים. "וזהו, יש לך שאלות? – "כן," אני אומרת, "למה את לא מזיזה את השולחן שלך לקיר הנגדי?" היא שותקת. מכווצת את מצחה ומחייכת קלות כמי שרגילה לתשובות מתחכמות, אך בכל זאת אינה יורדת לפשר דבריי. אני מסבירה, "ככה תוכלי לראות את החלון." – "אה," היא מסתובבת ומסתכלת על החלון מאחוריה, "לא חשבתי על זה, רעיון. אז יש לך עוד שאלות?" – "מהן שעות העבודה?" היא לוחצת על העט שלה ומסמנת משהו על קורות החיים שלי. "מצאת החמה עד צאת הנשמה."

 

*

מתי יוצאת הנשמה, והאם מדובר בתהליך? שלך, אני משערת, ברוּבה עוד איתך. אתה שולח לי הודעה, "איך הלך?" ומקבל ממני אימוג'י של קקי מחייך. אתה לא מגיב. אני בודקת את מזג האוויר בטורונטו. שלוש מעלות. קר מדי לעונה שם. חם מדי לעונה כאן. כדור הארץ בבחילה מתמשכת, עוד מעט יקיא את כולנו לאטמוספירה. יש בכך מן הנחמה.

 

*

הפייס־טיים מעוות קולות ופנים. אתה מופיע מולי, מגולח למשעי, מה שמעניק לך מראה מחודד יותר. עליך להיות ייצוגי. אנחנו מנסים לדבר אבל פרצופך הופך לאלפי ריבועים קטנים. פתאום אני נחרדת, מה אם תשוב אליי ככה, מפוקסל כולך?

 

*

בבקרים אני מוצאת את עצמי בצד שלך במיטה. בגלל הפרשי השעות אנחנו בקושי מדברים. אולי עדיף כך. בלי המגע, אנחנו כמו שני מכרים מנומסים. בלי חיבוק הילד שלך, בלי ההסתרה שלי, בלי עקיצת הקור הקטנה על הלחי שלי ממסגרת משקפיך, בלי הליטוף הרופף שלך על גופי שמאותת לי שאתה עצבני. בלי מגע, אנחנו לא שווים כלום זה לזו. שני גושי בשר ביבשות אחרות.

 

*

אני הולכת לקנות תבנית אפייה במרכז המסחרי. הסַפּר שלך מנופף לי תוך שהוא מטאטא שיער של גברים אחרים.

 

*

חצות במיטה. גומלת בליבי החלטה של הגיון לילה. כשתחזור אבשר לך שאני רוצה להיות עקרת בית. אתה בטח תצחק, אבל בסופו של דבר תבין שאני רצינית. תיתן לי לעשות כרצוני, כזה אתה. אבל בסתר ליבך תנטור לי על כך שבחרתי לזנוח את הכישרון שלי ולחיות בשולי העולם. אז מה אם הבית יהיה מבריק וריחני והסירים יבעבעו בחדווה, מה אני אימא שלך?! מהר מאוד תתרחק. תפסיק לאהוב. תבקש ממישהי אחרת להחביא אותך. מי קבע שעליי לשחק בכל התפקידים האלה? למה אתה לא מניח לי להיות האישה שלך?

 

*

פגישה נוספת באקווריום. להפתעתי הודיעו לי שמעוניינים בי. הסמנכ"לית מגישה לי אספרסו מהמכונה ומסבירה לי מהם תנאי השכר. הפעם אנחנו יושבות הפוך. היא קיבלה את עצתי.

 

*

אני עדיין לא שולחת לך הודעה על כך שהתקבלתי. גם ככה ההתחלה אינה מיידית. תנאי השכר טובים אבל הם מצפים לכך וכך ואין לנו בעיה שכך וכך כל עוד כך וכך. הלב שלי דופק. אינני רגילה לשתות אספרסו. כשאני חוזרת הביתה, אני מגלה שהאיי־רובוט לכד את החתולה בשירותים. אני משחררת אותה ובועטת בו, והוא, שווה נפש, ממשיך לחוג סביבנו כמו דרוויש כל הערב. בטורונטו צנחו הלילה המעלות מתחת לאפס.

 

 

נועה לקס, גרה בנתניה, עורכת ספרות ותוכן, לקטורית ומלווה כותבים. סיפורים משלה התפרסמו בין השאר ביקום תרבות, ליריקה, מוטיב, מאזניים וגג.

 

 

» במדור פרוזה בגיליון המוסך הקודם: "אותו לא, אימא", סיפור קצר מאת נטע ג. גבתון

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

מודל 2019 | היום נדבר על דמויות ברומן

"תנסי, היא אומרת לעצמה, מקסימום אם תגלי שזה עוד מדמם מדי, תפסיקי ותלקקי את הפצעים. אבי תוהמי, היא כותבת בראש הדף, ומתחת מתחילה לאט ובזהירות לתאר את המראה שלו." קטע מתוך "רומן", ספר הביכורים של מיכל קובזמן

אפרת פלג, ללא כותרת, הדפס ציאנוטייפ, 21X15 ס"מ, 2019

.

קטע מתוך "רומן" / מיכל קובזמן

 

היום נדבר על דמויות. דמות היא אחד היסודות החשובים ביותר של הסיפור, מן הסתם. איך בוחרים על איזו דמות לכתוב? האם יש דמויות שראויות לככב בסיפורים ואחרות שלא?

על פניו נשמע שהתשובה לשאלה הזאת היא לא, כי אפשר לטעון שלכל דמות שנעלה על הדעת יכול להיות סיפור מעניין, אבל בעצם התשובה האמיתית היא כן. כי כדי להחזיק סיפור הדמות צריכה להיות מעניינת, עמוקה, מורכבת והכי חשוב – חד־פעמית.
תחשבו רגע כל אחד על דמויות שזכורות לכם מספרים שקראתם בעבר. אתם יכולים לענות בקול רם, זו שאלה פתוחה, לא היפותטית.

יפה, עכשיו תחשבו למה. למה דווקא הדמויות האלה נחקקו אצלכם. אני רוצה להציע שזה בגלל שהן דמויות חיות מאוד. אפשר לדמיין אותן, לראות אותן, להרגיש שמכירים אותן. כמו כן אלה כנראה דמויות שעוררו בכם הזדהות. זו יכולת קריטית, אבל זה יהיה השלב השני. קודם נדבר על איך בוראים דמות טובה, ואחר כך על איך מעוררים כלפיה הזדהות. אני תמיד רץ קדימה עם המחשבות. סליחה.

אז נחזור לדמות. קחו רגע. עדיין לא כותבים. רק מדמיינים. ממש, תעצמו עיניים ותעלו בדמיונכם כל אחד דמות. מי זה? גבר? אישה? אתם מכירים אותו? בשלב הזה יכול להיות נוח יותר לקחת מישהו שאתם מכירים, ועל בסיסו להרחיב לאט־לאט ולשנות, עד להיווצרות דמות בדיונית. אז מי זה? שכן? מוכרת במכולת השכונתית? הרופא שלכם? איך הוא נראה? גבוה? נמוך? שמן? רזה? מה הוא לובש? תתחילו בכל המאפיינים החיצוניים, ראשונים אלה הכלליים ואחריהם הספציפיים. נקודות חן בולטות, פזילה, תעופו עם הדמיון לפרטי פרטים. אולי הוא מתחיל לנוע. איזה מניירות יש לו בתנועות הגוף?

עכשיו כשאתם רואים אותו היטב, כשהוא חי וקיים בתוך הדמיון שלכם, תפקחו עיניים ותתחילו לכתוב אותו. תתחילו בהתמקדות בתיאור שלו, כמו שדמיינתם, ככה להעביר לדף. אם היד שלכם מושכת לסטות מהתיאור, תנו לה כמובן חופש יצירתי, ואם הוא נעלם לכם, תעצמו שוב עיניים ותעלו אותו בדמיון.

***

איה מנסה להעלות בעיני רוחה דמות מבלי להחליט איזו, לזמן איזו דמות שרוצה להיכתב. פרצופים זרים עולים מולה, משעממים, יום־יומיים מדי.

תחשבי על מישהו שאת מכירה, היא מזכירה לעצמה. אתי קרובה מדי, דויד גם, כמובן. בועז לא מעניין כדמות, מיקי עוד לא ברור מספיק וגם מסוכן לכתוב עליו פה, חברות שלה, אנשים מהעבודה, מפקד שהיה לה בצבא. שום דמות לא מתייצבת ברורה, כולן צצות ומתפוגגות.

היא מציצה סביב על אנשי הסדנה, כולם בעיניים עצומות חוץ ממיקי. היא עוצמת. הנה דמות צועדת אליה מתוך הערפל של המחשבות. דמות נמוכה, לובשת שחורים, מזוקנת. היא מיד יודעת מי זה לפי תווי המתאר של גופו, אבל היא נותנת לו להתקרב, לפנים שלו להתגלות. זה אבי. מובן שזה אבי. הרי עליו את רוצה לדבר, הרי בשביל לדבר עליו באת. ואומנם היא חושבת שזה מוקדם מדי, אבל הנה, עובדה שהוא בחר לעלות.

תנסי, היא אומרת לעצמה, מקסימום אם תגלי שזה עוד מדמם מדי, תפסיקי ותלקקי את הפצעים.

אבי תוהמי, היא כותבת בראש הדף, ומתחת מתחילה לאט ובזהירות לתאר את המראה שלו.

נמוך. חסון. זיפים שחורים, קצתם מלבינים. עיניים חומות שמתכהות כשכועס. אישונים שיודעים להמס לבבות ויודעים עוד יותר טוב לירות חצים מורעלים.

הוא שם, ממש שם, עומד מולה ונועץ בה מבט. איזה מבט זה? תוכחה? אדישות?

אל תכעסי, היא אומרת לעצמה, אם תתחילי ללכת למקום הרגשי מדי ישר על ההתחלה, לא תצליחי להתקדם אפילו צעד. היא נושמת ומתאמצת להמשיך לכתוב.

עשן, ציפורניים שחורות, אצבעות גמישות, יבשות במפרקים, נעלי ספורט כחולות. מגע, ליטוף, ליטוף בראש, תפיסה בשיער, משיכה קלה, משיכה חזקה, נשיקות, טעם חמוץ, טעם מר.

***

איזה יופי, שקט שיש רק כשכותבים וכשאוכלים. זהו, קחו כמה שניות לסיים את החלק הזה.

איה נזרקה למילים, ועכשיו צריכה לתלוש את עצמה בכוח. וואו. העולם המקביל הזה עוד קיים בה, עולם שבו הדמות של אבי היא אבן שואבת. להחזיר את התודעה למעגל הכותבים זו הרגשה של ביטחון מצד אחד, כמו להתעורר מסיוט ולגלות שאתה בעצם במיטה שלך, ומצד שני זה מסנוור אותה. מה הם עושים פה כולם, היא היתה באמצע משהו כל כך עדין, התחילה לשלשל את עצמה מטה אל תוך הבאר העמוקה הזאת של הזיכרון.

עכשיו כשהדמות מולכם, אני רוצה שתעשו שני דברים. אחד זה להמשיך לכתוב אותה. כמו שתיארתם את החיצוניות, תעשו עכשיו לתכונות האופי והאישיות. במה היא טובה, ממה היא פוחדת. שוב, אפשר כרשימת מכולת, ואפשר לזרום עם זה כקטע כתיבה, לספר את הדברים מתוך מקרים ספציפיים. אם הדמות שלי מפחדת מכלבים, למשל, אז אני יכול לכתוב את זה ככה, הדמות שלי מפחדת מכלבים. נקודה. או שאני יכול לספר על זה לקורא דרך האירוע בעברה שבגללו הפחד דבק בה או אירוע מההווה שלה שבו הפחד הזה נחשף, עולה. היתקלות שלה בכלב שחור גדול שחוסם שביל שהיא צריכה לחצות, למשל.

בעצם בואו, תתחילו מזה ואת הדבר השני אגיד לכם כשאעצור אתכם בפעם הבאה.

***

האופי שלו?

מצחיק, לאיה קשה לחשוב על אבי במושגים של אופי, ברור שהיה לו אופי כלשהו כמו לכל בן אדם, אבל מבחינתה תכונות האופי הקונקרטיות שלו היו זניחות. התמונה הגדולה היא זו שמשנה, קווי המתאר הכלליים – הוא היה מרושע, אינטרסנט, אנוכי, חמדן, אלים.

מרושע זה ילדותי? היא לא יכולה למחוק את זה או להעביר את זה לתחתית הרשימה. בזה היא פותחת. כי הוא היה מרושע. זה חייב להיות רשעות, מה עוד זה יכול להיות?

היא עוצמת עיניים חזק עד שרואה שוב רק חושך מוחלט. אולי זה יותר מדי בשבילה כל האבי תוהמי הזה בבת אחת פתאום בלי הכנה.

היא מרגישה סחרחורת עמומה, כמו הוריקן שבסיסו רחב מאוד, תנועתו ההרסנית אטית וסבלנית. היא קמה ויוצאת מהחדר בשקט, נסגרת בשירותים, שוטפת פנים דקה ארוכה במים קרירים. אבי תוהמי מביט בה מתוך העיניים שלה עצמה במראה הקטנה שתלויה מעל הכיור. פאקינג אבי תוהמי.

***

איה הכירה את אבי תוהמי בפיצה של ירון. כשהוא הגיע, עוצר את האוטו החדש שלו שהיו לו רק שתי דלתות ממש בפתח של הפיצה, ירון עזב הכול והתבלבל במקומו כמו ילד מול כוכב כדורגל. איה הביטה על זה בעיניים שכבר החלו לפתח משיכה חייתית לזכר האלפא. כשהוא הציע להקפיץ אותה הביתה, היא כמעט קפצה לתוך המכונית. בדרך הוא אמר לה שהיא ילדה מיוחדת מאוד. ילדה כמוך הייתי שמח לגדל, הוא אמר לה. היא חייכה ושתקה, לא ידעה מה עונים. ירון הזהיר אותה מראש, אבי יש לו כל מיני עניינים מלוכלכים. אל תתקרבי אליו. אבל זה היה האקדח שמופיע במערכה הראשונה. אי אפשר להגיד לאיה של גיל חמש־עשרה אל תתקרבי אליו בלי שמגנט ענקי ירד מהשמים ויתחיל למשוך אותה לכיוון.

היא ביקשה שאבי יוריד אותה בתחילת הרחוב, מה היא צריכה שהשכנים יראו, ישאלו, ידברו, אוטו כזה או אחר, בחור כזה או אחר. בלי לשאול הוא אמר שהוא יאסוף אותה בערב, שמונה־תשע. היא לא ידעה מה להגיד לדויד ואתי. איך לעזאזל היא נעלמת ביום חול בערב, השד יודע לכמה זמן. היא חשבה לוותר, אבל אפילו את מספר הטלפון שלו לא היה לה. ואם היא פשוט לא תגיע? הוא בטח יחכה כמה דקות ויוותר, ייסע לאסוף מישהי אחרת שאין לה שעת כיבוי אורות ובית ספר בבוקר. ואם הוא לא יוותר? ייסע הלוך ושוב ברחוב ויצפור, או יצעק את השם שלה בקולי קולות. לא כדאי לעצבן אחד כזה. המחשבה הזאת ריגשה אותה, דחקה הלאה ממנה את האפשרות להבריז לו.

היא אמרה לאתי בצורה הנונשלנטית ביותר שהצליחה לגייס שסבא של רעות נפטר במפתיע והיא ביקשה ממנה לבוא לישון אצלה, ההורים שלה נוסעים לקריית שמונה והיא שומרת לבד על האחים שלה. איה הרגישה את הדופק ברקות. היא לא דיברה עם רעות כמעט שנה, אבל אתי כמובן לא ידעה את זה. היא חשבה שהן עדיין בנות עשר, מחליפות מכתביות. איה היתה די רגילה לשקר, אבל על דברים אחרים, שפחות קל להפריך. הרי אם אתי תרים עכשיו את הטלפון ותחייג לבית של רעות, השקר יתפורר לה בין האצבעות כמו אדמה יבשה.

אבל אתי לא הרימה טלפון לאף אחד. היא רק אמרה שהיא לא אוהבת שאיה ישנה מחוץ לבית בימים שיש בית ספר ועיקמה את הפרצוף, ואחרי נצח הוסיפה שתתקשר אליה בבוקר להגיד שהן קמו.

כשהערב הגיע איה לבשה את הבגדים של המתחת, אלה שאבי יראה אותה בהם, והבגדים של המעל, אלה שהיא תצא איתם מהבית, לקחה את תיק הבית ספר שלה ובתוכו תיק האיפור ויצאה מהחדר. דויד עצר אותה, לאן בכזאת שעה, אבל היא ידעה איך לנפנף אותו. אני ישנה אצל רעות, אימא יודעת.

היא חיכתה בלובי של בניין מספר שלוש, זה שאבי הוריד אותה לידו בצהריים, עד שראתה את האוטו שלו עוצר שם, ואז יצאה לאט, בחנה את הרחוב לפני שמיהרה להקיף את האוטו ולהתיישב במושב שליד הנהג. אבי התכופף לכיוונה ונתן לה נשיקה לחה על הלחי, היא חייכה חיוך מתוח, מתה שכבר יעופו משם. היה לו ריח של אבק בין הזיפים, של סופת חול במדבר מחניק.

היא הסתכלה עליו, איש זר לגמרי, ערב וחושך וקר, הוא יכול לחטוף אותה עכשיו ואף אחד לא ידע איפה להתחיל לחפש בכלל. הוא לבש ג'ינס כחולים בהירים וחולצת טרנינג של איזו פירמה. השיער שלו היה שחור לגמרי, אבל מעל האוזניים התחילו אניצים אפרוריים. בן כמה הוא שכבר יש לו שיער לבן. בין הרגליים שלו הוא ייצב בקבוק בירה פתוח.

היא זיהתה את הכבישים, את הבניינים, הם נסעו בעוקף לכיוון היציאה מהעיר. היא לא שאלה לאן. זה דרש ממנה מאמץ גדול להתאפק ככה, אבל זו מי שהיא רצתה להיות לידו. אחת שיכולה לצאת בערב בלי בעיה, אחת שלא שואלת בכלל לאן הם נוסעים כי היא סומכת עליו, אחת שלוקחת סיגריה משלו בביטחון כי נוח לה איתו.

איזה זמן הם נסעו ושתקו, אחר כך הוא שאל אותה בת כמה היא בעצם ואיה ענתה חמש־עשרה, מעגלת טיפה למעלה. הוא עשרים ואחת. זה החמיא לה, היא יכולה לעניין גבר בן עשרים ואחת, הוא יכול לרצות לצאת איתה, הוא יכול לדבר איתה ולהרגיש שהם שווים. פה ושם בין הבנות בשכבה שלה היו כאלו שהיו להן חברים חיילים, אבל עשרים ואחת זה כבר ממש גבר. השתחררת מהצבא? היא שאלה והדליקה לעצמה עוד סיגריה. אפשר להגיד, הוא אמר והושיט את ידו בלי להסתכל עליה, היא העבירה לו את הסיגריה ולא שאלה עוד.

בסוף הם הגיעו. אבי החנה את האוטו עם שני גלגלים על מדרכה מתפוררת. מצד אחד של הכביש היתה גינה ציבורית בתוך חורשה קטנה. עשרים־שלושים עצים, שלוש־ארבע נדנדות, מגלשה. כמה דמויות ישבו שם סביב שולחן פיקניק ועליו, צהלו בקולות רמים. איה חשבה שאולי אליהם הם מצטרפים, אבל אבי פנה לצד השני, אל עבר שורת בתים פרטיים ישנים בעלי קומה אחת. הרחוב כולו היה חשוך, לאורך המדרכות היו כמה פנסי רחוב, אבל הנורות בהם לא דלקו. הוא פתח שער מתכת ירוק והתחיל לצעוד בשביל מאולתר, הוא לא חיכה לה אבל הפנה את מבטו לאחור לוודא שהיא באה אחריו.

השביל הוביל אל מאחורי הבית, אל חצר קטנה ומוזנחת מרוצפת דשא עייף ומקריח, שבמרכזו עמד עץ לימון שהפסיק לגבוה טרם זמנו. בקצה החצר היה חדר קטן, מחסן אולי, חדר כביסה. אבי פתח את הדלת מבלי לדפוק. בחור רזה ושחום מאוד ישב על ספה שהיתה צמודה לקיר. הוא עישן נרגילה ובהה בטלוויזיה. כשהוא ראה אותם הוא קם וחיבק את אבי. אבי הכיר ביניהם. קראו לו דדו. הוא הזמין אותם לשבת על הספה במקומו ושאל מה הם רוצים לשתות. אבי אמר, בירה יש? לא היה, אבל היה ערק אז הוא אמר, בסדר, ערק עם משהו, אשכוליות.

איה הסתכלה סביבה, בבית הקטן לא היה מטבח, היה החדר הזה שהם ישבו בו שהיה גם סלון וגם חדר שינה והיתה דלת עץ עם חלון קטן שמסמן שזה שירותים, אולי גם מקלחת. היה שם מלוכלך. היה אבק, היו בקבוקי בירה ריקים וכלים מלוכלכים. לפני שדדו יצא הוא אסף כמה מהם לערמה ולקח אותם איתו, אבל זו היתה טיפה בים.

כשדדו יצא מהחדר, אבי משך אליו את איה. היא הופתעה אבל לא התנגדה. הוא נישק אותה עם הרבה יותר מדי לשון. טעם של בירה וסיגריות ועוד משהו שהיא לא אהבה הציף אותה. הידיים שלו טיילו על גופה חסרות בושה ונימוס, תובעות בעלות. היא התלבטה איפה למתוח את הגבול בין בוגרת ומנוסה לילדה טובה ושמורה, מה יותר חשוב להדגיש מול אבי, איזו איה היא רוצה להציג.

בסוף היא החליטה, מעל הבגדים מותר הכול חוץ מבין הרגליים, מתחת לבגדים מותר רק בגב. זה היה קו מתירני להתמזמזות עם מישהו שהיא רק הכירה, אבל היא הניחה שהוא רגיל לבנות שמונה־עשרה, אולי אפילו עשרים, ולא רצתה ליפול מהן. הם התנשקו ככה כמה דקות, הוא שעון לאחור על הספה, היא צמודה לצד גופו, מרגישה גמישה ונשית. כשדדו חזר הוא דפק שתי דפיקות קטנות על הדלת בטרם פתח אותה לרווחה ונכנס, מגש עמוס מאוזן בידו האחת. הדפיקה הזאת על הדלת, איה ידעה בדיוק מה היא אומרת. שכמוה יש כל הזמן או לפחות מדי פעם.

 

מיכל קובזמן, "רומן", כנרת זמורה דביר, 2019.

 

.

.

» במדור מודל 2019 בגיליון הקודם של המוסך: קטע מתוך "נבדה", מאת מיטל זהר

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

"דצמבר" – מה עושה הגשם לנתן אלתרמן?

מיהם אותם הֲרוּגֵי הַתַּמּוּזִים שחודש דצמבר נותן להם כֹּחוֹת גְּנוּזִים?

ב-18 בדצמבר 1934 הופיע בעיתון "הארץ" שיר בן ארבעה בתים, וכותרתו: "דצמבר". השיר הופיע במדור "רגעים" שהחל להתפרסם בעיתון כחודש וחצי קודם לכן, תמיד בטור האחרון של העמוד השני. על השיר חתום, כתמיד, "אגב".

"אגב" הוא נתן אלתרמן בן ה-24, ו"רגעים" בעיתון "הארץ" הוא המדור שבו פרסם מאות טורים מחורזים במשך השנים הבאות, פעמיים או שלוש בכל שבוע. רק בשנת 1943 הוא עבר לעיתון "דבר", ושם החל להופיע "הטור השביעי" המפורסם שלו, שבו הוא המשיך לפרסם טורים מחורזים שבהם התייחס לצדדים שונים של החיים בארץ. רבים מהם התייחסו לעירו האהובה תל אביב.

השיר מתייחס, כשמו, לחוויות היום-יום של החורף. דֶּצֶמְבֶּר הוא חֹדֶשׁ מְקֻטָּר, כלומר ריחני כמו קטורת. אלתרמן פורס בפנינו מניפה עשירה של צבעים, ריחות וטעמים בחלל האוויר של החודש החורפי הזה בתל אביב: רֵיחַ יָם; אֲוִיר שְׁקִיעוֹת כָּחֹל-אָדֹם; כְּחֻלּוֹת עֵינֵי הָעֲנָנִים; נִיחוֹחַ דַּק של גשם, שאליו מצטרף גם תפוח הזהב – המזוהה ביותר עם החורף בארץ: רֵיחוֹת תַּפּוּחַ וּמָטָר. ולא רק ריח יש לתפוזים אלא גם טעם: מִיץ שֶׁל תַּפּוּחֵי-זָהָב… מָתוֹק-חָמוּץ.

לא יהיה זה מוגזם לומר שאת השיר קיבלנו בשנית מידיו של משה וילנסקי, המלחין החביב על אלתרמן עצמו.

התווים של "דצמבר" מארכיון משה וילנסקי

וילנסקי סיפר לחוקר הזמר העברי אליהו הכהן שעם פרסומו הראשון של השיר בדצמבר 1934 הוא ניסה שוב ושוב להלחינו, אך ללא הצלחה. מקץ כ-45 שנה, בסיום שנת יובל ה-70 לתל אביב, הוקדש פסטיבל שירי משוררים השלישי של גלי צה"ל בשנת 1980 ל"משוררים בתל אביב". וילנסקי נטל לידיו שוב את "דצמבר" של המשורר שכתב כל כך הרבה שירים על תל אביב, והלחן שכתב לו, בביצוע שתי הסולניות הצעירות מזי כהן ודפנה ארמוני, התקבל באהבה. בכך הוא הנחיל את השיר הנשכח לקנון של הזמר העברי.

ארבעה בתים לשיר, כל אחד מהם בן שש שורות היוצרות שלושה חרוזים. וילנסקי בחר את הבית השני כפזמון החוזר. בנוסח המקורי של הבית שהפך לפזמון, החרוז האמצעי קשה להבנה: בָּרְחוֹב שׁוֹטֵף גְּוַדַלְקִיוִיר וּבוֹ שׂוֹחֶה "הַמַּעֲבִיר…". המהדירים של כרכי "רגעים" במהדורת שנת תשע"ב (2011) מצאו לנכון להבהיר לקורא המודרני מהי כוונתו של החרוז: גְּוַדַלְקִיוִיר הוא נהר גדול בספרד, ואילו "הַמַּעֲבִיר" הוא חברת האוטובוסים המקומית (שכעבור כמה שנים הפכה ל"דן"). גם וילנסקי חש שמונחים אלה יישמעו אנאכרוניסטיים לאוזנם של בני שנות השמונים, ולכן השמיט את החרוז מן הפזמון, ותחתיו כפל את החרוז האחרון. המהדירים לא הסתפקו בביאורי המונחים, והוסיפו ציטוט מדיווח עיתונאי על שטפונות גדולים שפקדו את תל אביב בחודש דצמבר וגרמו לנזקים כבדים. בין השאר נחסמה דרכם של האוטובוסים ברחובות העיר. בכך התבררה המציאות שברקע החרוז שעליו ויתר וילנסקי.

הצפות בתל אביב בשנות ה-40. אוסף פוטו שוורץ, ביתמונה

האם החרוז הגנוז יכול לשפוך אור על חרוז חידתי אחר בשיר?

אל תוך הטיול החורפי הנעים ברחובות העיר חודרות באמצע הבית האחרון שתי שורות המותירות רושם קשה יותר. מיהם אותם הֲרוּגֵי הַתַּמּוּזִים שחודש דצמבר נותן להם כֹּחוֹת גְּנוּזִים?

יש המפרשים שאותם הרוגים הם בני האדם ההלומים מחום הקיץ, הזקוקים לקור של החורף כדי להחליף כוח. יש שפירשו שהכוונה לעצים הצמאים מן היובש הקיצי הארץ ישראלי. פירושים אלה נראים לי פשטניים, והביטוי הֲרוּגֵי הַתַּמּוּזִים הוא גם חריף מדי עבורם, במידה שלדעתי אינה מתאימה לסגנונו של אלתרמן. לאור זאת שיערתי שאת הפתרון יש לבקש במחוזות אחרים.

התמוזים של אלתרמן, והמוות הקשור בהם, מזכירים את נבואת יחזקאל המתאר את "הַנָּשִׁים יֹשְׁבוֹת מְבַכּוֹת אֶת הַתַּמּוּז" (פרק ח פסוק י"ד). התמוז הוא אל חשוב בשׁוּמֵר של המזרח הקדום – בבל שבין הפרת והחידקל – אחת מהעתיקות בתרבויות העולם. מיתוס התמוז התגלגל בשמות נוספים, שהבולטים בהם הם אָדוֹנִיס או גִלְגָמֶש. הפולחן של תמוז המת עורר את תשומת ליבם של רבים, בהם משוררים עבריים שקדמו לאלתרמן. הבולט ביניהם הוא שאול טשרניחובסקי בשירו "מוֹת הַתַּמּוּז" משנת 1909, שבעקבות הנביא יחזקאל קושר בפתחו בין בְּנוֹת צִיּוֹן לַתַּמּוּז, וקורא להן: צְאֶינָה וּבְכֶינָה… לַתַּמּוּז הַבָּהִיר, לַתַּמּוּז כִּי מֵת!

יחזקאל מתנבא בבבל: בְּאֶרֶץ כַּשְׂדִּים עַל נְהַר כְּבָר (פרק א פסוק ג). שם אכן רווח פולחן התמוז. זוהי עבודת האלילים שמפניה מזהיר כל כך הנביא את גולי הבית הראשון, ואשר האל, בחמתו על כך, מאיים בשלה על עמו בנקמה ללא רחמים.

אלתרמן עסק בתמוז באותן שנים. בספרו "כוכבים בחוץ" שיצא לאור שנים אחדות לאחר מכן הוא הקדיש לו שיר – "תמוז" – המתאר את החודש תמוז, הוא הקיץ היבש של ארץ ישראל. בין תיאורי הקיץ מופיע לפתע פרח חורפי: "לָכֵן כֹּה אַדְמָה עַל דַּרְכִּי הָרַקֶּפֶת". לדעת זיוה שמיר זוהי פנייה אל תמוז השׁוּמֵרי: "מותו ותחייתו של האל הצעיר, שבמקום שבו ניגר דמו עלתה וצמחה כלנית (או שושנה, יקינתון ועוד) מסמלים את מות השדות ותחייתם בשנה שלאחריה" (זיוה שמיר, עוד חוזר הניגון: שירת אלתרמן בראי המודרניזם, ת"א תשמ"ט, עמ' 121). החורף והאביב הם בשירת אלתרמן התשובה לחומו של הקיץ.

העדות המשמעותית לעניינו הרב של אלתרמן בפולחן התמוז היא בדברים שכתב מאוחר יותר, במהלך עבודתו על יצירה גדולה שלא הספיק לפרסם בחייו. לאחר מותו נמצא בביתו מחזה שהוא החל בכתיבתו אך לא סיימו, ושמו "ימי אוּר האחרונים". במחזה הזה הוא ביקש לעסוק במשמעויות העל-זמניות של סיפור גלגמש ושל מאבקם של בני שׁוּמֵר העתיקה לכונן תרבות שתגבר על איתני הטבע.

דבורה גילולה הוציאה לאור את חלקי המחזה שנכתבו, ובמבוא שהקדימה לו הביאה בין השאר ציטוטים מתוך מחברות ההכנה שנמצאו לצד כתב היד עצמו. במחברות אלה ריכז אלתרמן את חומרי העבודה על המחזה, ואפיין גם את עמדותיו כלפי כתיבת המחזה ורשם הגיגים שעלו בו במהלך העבודה.

כך הוא סיכם במחברת את שקרא על אודות פולחן התמוז: "כל שנה, שעה שהשטפונות היו מאיימים להחזיר את העולם לתוהו, היה צריך שהאלים יערכו שוב את המלחמה שבה נכבש העולם" (נתן אלתרמן, ימי אור האחרונים (מחברות אלתרמן, ו), תל אביב תש"ן, עמ' 20). פולחן התמוז היה מבוסס על המלחמה בנהרות העולים על גדותיהם, כדי להציל את העולם מפני השטפונות השנתיים. ולא בכדי התפתח פולחן זה דווקא בשוּמר. גילולה מוסרת שבתחילת המחברת הראשונה אלתרמן "רשם לפניו שכל תרבות ארם נהריים עמדה בסימן מלחמה באיתני הטבע, בעיקר בשטפונות של הנהרות, וכי היה צורך בפעלתנות רבה ומאורגנת היטב על ידי המדינה כדי לשרוד" (שם, עמ' 11).

לא לחינם נדרש אלתרמן להמחזת המיתוסים הללו של החברה השוּמרית העתיקה, שכן הוא ראה בה אבן פינה לתרבות העולמית: "כמה אקטואלי ויסודי הנושא הזה; אתה נתקל בו כמעט בכל תוספת שבועית של עיתון בעולם, בכל מאמר עיוני על זמננו… פשוט סיפורה הראשון של האנושות, שהוא סיפור התמיד שלה" (שם, עמ' 46).  מיתוס מלחמותיו של תמוז הוא אפוא בעיני אלתרמן נושא מהותי ויום-יומי, הנוכח בממדים רבים של חיינו.

כאן נשוב אל הנביא יחזקאל היושב על נהר כבר בבבל, מקומה של שׁוּמֵר. לאחר הפתיחה ממקד הספר יותר את מיקומו של הנביא על הנהר: וָאָבוֹא אֶל הַגּוֹלָה תֵּל אָבִיב הַיֹּשְׁבִים אֶל נְהַר כְּבָר (פרק ג פסוק ט"ו). תל אביב זו – ישוב הגולים העברי שעל גדת נהרות בבל שעליו מדווח לנו הנביא יחזקאל, היא המקור לשמה של תל אביב הארץ ישראלית, העיר העברית הראשונה שחגגה חצי יובל לייסודה בשנה שבה כתב עליה אלתרמן את שירו.

נשוב אל שירנו "דצמבר", שבו מזמין אלתרמן את הקורא עֲלֵה וְשׁוּט וְהִסְתַּכֵּל עַד מַה יָּפָה הִיא הַתֵּבֵל לאחר שהַגֶּשֶׁם זֶה-עַתָּה נִפְסַק. אכן, מדיווחים שוטפים בעיתונות התקופה עולה כי ה-18 בדצמבר 1934 הגיע כמה ימים לאחר פרק של מזג אוויר סוער שפקד את תל אביב. ירדו בו בסך הכל כ-200 מילימטר גשם תוך כשבוע אחד במחצית הראשונה של אותו דצמבר, והם שגרמו להצפות הענק ברחובות העיר ולפינוי של שכונות מגורים באזורים הנמוכים של העיר, כמתואר בבית השני של השיר.

"הארץ", 6 בדצמבר, 1934. לחצו על הכותרת לכתבה המלאה

בבית הרביעי ממקם אלתרמן את ההצפות בהקשר המיתולוגי שלהן. הוא קושר בין הפחד הקמאי מאיתני הטבע של ההצפות בתל אביב הארץ ישראלית של זמנו, לפחד המיתולוגי מהנהרות העולים על גדותיהם בתל אביב העתיקה שבשׁוּמר. שם נלחם בהם התמוז את מלחמותיו העקובות מדם, ונופל חלל בכל שנה בקיץ כדי לקום שוב לתחייה בזכות גשמי החורף.

הצפות בתל אביב בשנות ה-40. אוסף פוטו שוורץ, ביתמונה

נתן אלתרמן, שהחשיב את מטענם ההיסטורי של סיפורי תמוז השׁוּמֵריים, לא יכול היה להיוותר אדיש לזיקה רבת הרבדים הזו. המעברים המהירים הללו בין ישן וחדש, קרוב ורחוק, קל וכבד, נראים לי הולמים את שירת אלתרמן על עומקה ועל עושרה התרבותי מבית ומחוץ.

השיר סוקר את השפעת החורף על עונות השנה האחרות. הוא פותח עם רוּחַ סְתָו שהוא מביא איתו, וחותם בשתי עונות השנה האחרות. חודש דצמבר הוא המביא עמו כֹּחוֹת גְּנוּזִים חורפיים לַהֲרוּגֵי הַתַּמּוּזִים. ולא רק כשלעצמו הוא נוסך כוח, אלא גם את האביב מביא החורף עמו כמענה לקיץ, ולכן הוא גם יוֹדֵעַ לְהָשִׁיב מְעַט אָבִיב לְתֵל-אָבִיב.

 

כתבות נוספות

"ליל חניה": נתן אלתרמן חוזר אל ימי שירותו במלחמת השחרור

"שִׁמְרִי נַפְשֵׁךְ": הסיפור מאחורי "שיר משמר" שכתב אלתרמן לבתו תרצה אתר