בין המסגד לבית הקפה: חודש הרמדאן ועיד אלפטר בעיניו של משה ריישר (1880-1840)

רשמיו של הסופר והנוסע היהודי, משה בן מנחם מנדל ריישר, ממנהגי הקהל המוסלמי בחודש הרמדאן בירושלים באמצע המאה התשע-עשרה.

דרך בית לחם, מתוך אלבום פיורילו

משמעות השם רמדאן (רמצ'אן, رمضان) התשיעי לחודשי השנה המוסלמית בו הורד הקראן על ידי הנביא מחמד בתווכו של המלאך ג'בריל (גבריאל), הוא לשון רמץ' כמו: רמץ-אש בעברית. החודש נקרא כך מאחר שהצומות מכלים באש את כל עוונות המוסלמים, עד שרק רמץ נותר מהם בסופו. אכן, לקראת תום הרמדאן בא לילת-אלקדר (ליל הגורל והרוממות) שבו נפסקים גורלות כל באי עולם לכל השנה, והוא ליל שכולו שלום (לא נותרו עוד עוונות; כולם כלו באש). לפיכך נחתם החודש אחר כך בעיד אלפִטְר, חג המוקדש לשמחה ולתפילה, עת המוסלמים שמחים בכך שיצאו מן הדין לחיים ולשלום, כעין מקבילה לשמחת הסוכות הסמוכה לצאת יום הכיפורים אצל היהודים, ולשמיני עצרת ושמחת תורה המלווים בארץ ישראל את יום הושענא רבה שבו נדונים על המים (הגשמים) – הוא (כמסורת אשכנז הקדומה ואצל המקובלים) ליל החותם הגדול.

מעניין להתבונן בהתרשמותו של הסופר והנוסע היהודי, משה בן מנחם מנדל ריישר (במקור: נוסבאום, 1880-1840) ממנהיגי הקהל המוסלמי בחודש הרמדאן בירושלים באמצע המאה התשע-עשרה. ריישר היה בן לעולים שכפי הנראה עלו מרישא שבגליציה לירושלים בשל התכונה המשיחית שאחזה את היהודים לקראת שנת ת"ר (1840). בגיל 20 לערך הצטרף ריישר לישיבה חסידית בירושלים, ואחר כך נתמנה לשד"ר (שליח דרבנן) שלה, ויצא לאסוף תרומות בגליציה; כך, שב למקומות בהם נולדו הוריו. אפשר כי יציאתו את הארץ היתה כרוכה במצבו המדולדל של הישוב היהודי בעיר לאחר מגיפת הכולירע הקשה של שנת 1865. בשנת 1866 ראה אור לראשונה ספרו שערי ירושלים (למברג/ לבוב ; דפוס B.Lorie ; נדפס שוב בעשור הראשון להופעתו שמונה פעמים בווארשה ובלבוב), מעין ממואר של הכותב המאגד זכרונות שחווה בילדותו ובנעוריו בעיר הקודש, יחד עם סיפורי מעשים שהתרחשו בעיר ומנהגים ממנהגים שונים של הקהלים הדתיים השוכנים בה. אברהם יערי, טען בספרו, שלוחי ארץ ישראל: תולדות השליחות מהארץ לגולה מחורבן בית שני ועד המאה התשע-עשרה (הוצאת מוסד הרב קוק: ירושלים תשי"א, עמוד 96), כי ספרו של ריישר היה "אחד הספרים החשובים ביותר בספרות-התעמולה לא"י".

וכך כתב ריישר בשער התשיעי בספרו, מנהגי הארץ, על חודש הרמדאן בירושלים:

"הישמעאלים מתענים חודש אחד בשנה, נקרא אצלם בערבי 'ראמידאן', לפעמים [יהיה] בראש חדש ניסן ולפעמים באב או באיזה חודש שיפול כי אין להם עיבור שנים, ואוכלים ושותים כל הלילה עד אור הבקר ויושבים בבתי קאפפע ושותים קאפפע וקנה המקטרת, הטאטין לא ימושו מפיהם, ושמחים בנבל וכינור ותופים ושירים וחלילים ומשמיעים קול קנה שריפה, והחנויות שלהם פתוחים עם כל מיני פירות ומאכלים טובים ומשקאות של מי לימון ושאר פירות, וכשיגיע הארת פני המזרח יש אחד מהם שצועק על ה"זמיא" בתי תפלות שלהם כי בתי תפלות שלהם גבוהים מאוד וצרים עד שלמעלה יש לו חידוד דק וכל הבנין הוא עגול כמגדל וסביב הבנין סמוך אל החידוד יש מעקה הנקרא 'גאניק' ומתוכו מדרגות שעולים בם אל המעקה דרך פתח והוא הוחל סביב וצועק בקול גדול וזמרה, ואז כל אחד הולך אל ביתו לישן וביום לא אוכלים ולא שותים ואף לא יקטירו קנה הקטורת טאטין, ולעת ערב חוזרים אל בתי קאפפע ויושבים שורות על ספסלים קטנים ובידם קני קטורת טאטין ואוכלים הרבה ויושבים ומצפים לשעה שתים עשרה וכשיגיע שעה י"ב באותה רגע קודם צאת הכוכבים חוטפים ואוכלים ושותים, הטאטין וגם משקאות חמוצים ומתוקים, ובירושלים יש להם סימן אחר כששומעים קול הכלי תותח 'קנאנין' מעל החומה הן בבוקר והן בערב. בכל יום שלש פעמים צועק אחד על 'הזמייא' שלהם ושלש פעמים בלילה, כן בכל השנה. ולאחר השלשים יום עושים איד (=חג, ש.ר) ארבעה ימים מלובשים בגדי יקר ואוכלים ושותים ושמחים והרבה חנויות סתומים וסגורים ויושבין בבתי הקאפפע כל היום וכל הלילה ושותין קאפפע וטוטין ואחד משורר בלשון ערבי ואחד יספר להם מעשיות ומליצות ובכל בוקר הולכים בירושלם אל מקום המקדש ואל בתי התפלות שלהם וגם בלילה."

ניתן לחוש בדברי ריישר את הרושם העז שמותירה בו תרבותם של הערבים בני ירושלים, במיוחד בכל אשר לשניוּת (בעיניו) שהן נוהגים בהּ בין אדיקות דתיות ובין תרבות פנאי; המוסלמים, לעדותו של ריישר, אינם רק מתפללים וצמים, אלא גם יודעים לחגוג ולהסב יחדיו בערבים, ומאחר שנאסר עליהם לשתות אלכוהול, הם יושבים בבתי קפה, מעשנים נרגילה, ומאזינים למוסיקה, או לשירה או למספרי סיפורים ולעתים אף יורים ברובים (קני שריפה) להבעת שמחה. אני מניח כי השתוממות זו מקורהּ בהיותו של ריישר בן לעולים מגליציה, מן האדוקים. יש להניח כי בקרב הקהילה החסידית בה דר ריישר ואשר בשמהּ יצא חזרה לגליציה, לא היה נהוג לעסוק בדברים שיש בהם בידור או שעשוע. קשה שלא להשתאות מול הקושי של ריישר להכיר כי אדם מסוגל גם לצום ולהתפלל בפני אלוהיו בכובד ראש ובכוונת-לב, וגם להשתעשע במסיבת-חברים בבית הקפה, כשהוא מאזין למוסיקה, שירה או סיפור הניתן מפי מספר-מומחה. בעצם, הקושי הזה של הכרה בכך ששני הצדדים עשויים לעלות יחדיו, משותפת להרבה משלומי אמוני-ישראל גם היום, הרואים בחומרה כל רגע של "ביטול תורה", ומבדילים בין ספרות קודש ובין ספרות חול (ובין תרבות-קודש ותרבות-חול), כאילו שאינן מסוגלות לדור בכפיפה אחת באדם, והאחת מבקשת למחות את רעותהּ. ריישר, שבילה את ילדותו ואת נעוריו בירושלים, לא הכיר כנראה תרבות יהודית אינטגרטיבית. לפיכך, המציאות האסלאמית שראה בירושלים, תרבות המשלבת בין התפילה המסגדים ובין המולת בתי הקפה, הרעישה אותו והביאה אותו ליחד לכך דברים, בבחינת פלא, או מציאות מוזרה ורבת-רושם, שעליו ליידע בה את קוראיו. יש להניח, כי לו היה ריישר בן להורים יהודים בני ארצות-האסלאם, היה נרעש פחות, שכן היה רואה בהתנהלות הזאת, דבר-רגיל, עולם כמנהגו נוהג; ואכן תרבות בתי הקפה התפשטה באזור המזרח התיכון, למן תורכיה ועד מצרים למן שלהי המאה השש-עשרה ואילך.

 

למי כתב חיים נחמן ביאליק את המשפט "לא ידעת עד כמה החלימו מגע אצבעותיך את לבי"?

המכתב שחושף את האמת על הרומן של המשורר הלאומי.

חיים נחמן ואשתו מאניה (אוורבוך) ביאליק

ההתרגשות שאחזה בקהל העצום שהתאסף בבוקר ה-26 במרץ שנת 1924 בתחנת הרכבת לוד, העידה על גודל המוניטין של האיש שהגיע לארץ ישראל – הפעם לא לביקור חטוף, אלא כדי להשתקע בה. הוא הגיע אליה יחד עם רעייתו מאניה, ושמו – ידעו כל הנוכחים – חיים נחמן ביאליק.

 

כתבה בעיתון דאר היום המכריזה על בואו של משורר העברים, חיים נחמן ביאליק. הכתבה התפרסמה ב-26 במרץ 1924

 

ביאליק ביקש מחבריו והפציר במכבדיו מבעוד מועד שהוא לא מעוניין בקבלת פנים חגיגית. במובן מסוים הם נענו לבקשתו: מי שהוכתר שנים קודם לכן כ"המשורר הלאומי" של השפה העברית, לא זכה לקבלת פנים אחת, אלא לכמה קבלות פנים. החגיגות החלו בתחנת הרכבת, המשיכו בתל אביב (בביתו של מרדכי בן הלל הכהן), והסתיימו רק למחרת בגימנסיה הרצליה. ביאליק נאלץ להתרגל במהרה לרעיון שבואו ארצה הוא חגיגה לאומית, ובפני תלמידי גימנסיה הרצליה נשא המשורר הנודע הרצאה הומוריסטית. שבוע לאחר מכן התכנס המון באחד הרחובות החדשים של תל אביב כדי לחגוג את חנוכתו של רחוב ביאליק – הרחוב בו עמד המגרש בו התעדו הזוג ביאליק לבנות את ביתם בארץ.

הבית שעיצב ביאליק בכספי הכנסות מהדורת היובל של כתביו דמה יותר לארמון מסביר פנים מאשר לביתו של משורר המעריך את בדידותו. כך כנראה גם התייחסו אליו רבים ביישוב, אשר הרגישו שהמעון הרשמי של המשורר הלאומי לא מתאפיין ברשמיות יתרה, והם מוזמנים אליו (כמעט) בכל עת שיחפצו. מכיוון שביאליק היה מעורב בכל שלב בתכנון ובבנייה של הבית – והיה מודע לחלוטין לחזות הסמלית והמזמינה של מעונו החדש – ברור שמה שהיישוב ביקש, הרגיש ביאליק מחויב לספק.

 

בית ביאליק ברחוב ביאליק, תל אביב. תמונה משנת 1945. צולם ע"י רודי ויסנשטין, כל הזכויות שמורות לצלמניה פרי-אור

 

הטרדות בלתי פוסקות, ביקורים תדירים והעובדה שהרגיש כי מצופה ממנו לעמוד לרשות הציבור בכל שעה הובילו את ביאליק להמציא שלל סיבות ותירוצים להיעדרויות התכופות שלו מביתו. במהלך עשר השנים האחרונות לחייו, התקופה בה השתקע בתל אביב, הוא יצא לשמונה מסעות שונים באירופה ובארצות הברית – חלקם כדי לקדם מטרות ציבוריות, חלקם דווקא בשם יוזמות עסקיות-פרטיות ואחרים – פשוט כדי לנוח מההמולה אליה נקלע בארץ. מרבית מסעותיו היו מן הסוג הראשון.

 

פרשיית אהבים בלונדון?

החששות של ביאליק ממצבו הכספי הרעוע ומשכרם הנשחק של עשרות עובדי הוצאת הספרים 'דביר' הולידו מספר נסיעות מחוץ לגבולותיה של הארץ. בדצמבר 1930 יצא ביאליק בן ה-57 לשהוּת בת חודשיים בבירת אנגליה, שם ביקש לגייס כסף להוצאת הספרים שניהל והקים עוד בחוץ לארץ.

 

ביאליק בחברת רעייתו ובת אחותו. צילום: י. שנידר

 

 

קורות הנסיעה הזו המשיכה להטריד את בני הזוג ביאליק זמן רב לאחר שחזר ממנה. כשנה לאחר הנסיעה, שלח ביאליק אל אשתו מכתב נסער בו טען בתוקף "בחיי, בחייך, היקרים לי מחיי, ובחיי הורינו היקרים – שלא אירע שום דבר". השום דבר שאליו התכוון ביאליק היה פרשית אהבים (שלא קרתה לטענתו) בינו ובין צעירה יהודייה, מורה כבת 30 שפגש בלונדון, ושמה – חיה פיקהולץ.

חיה פיקהולץ (במרכז) עם תלמידותיה. תל-אביב, שנות ה-20 או ה-30

 

אלא, שמכתב שהתגלה בארכיון גנזים שנים רבות לאחר מכן חשף את האמת: ביאליק ופיקהולץ אכן ניהלו רומן קצר. בפברואר 1931 שלח ביאליק מכתב אהבה המסכם את יחסיו הקצרים והנעימים עם פיקהולץ. במכתב זה סיפר למאהבתו הצעירה כי "גם תמול גם היום לא פקדני קולך ולא ראיתי את מראיך, ולבי יוצא אליך".

 

המכתב ששלח ביאליק לפיקהולץ מבהיר שייתכן שהמשורר הלאומי לא היה כן לחלוטין עם אשתו

 

לאחר פתיחה נרגשת זו ביצע ביאליק מעין פלאגייט עצמי כששאל את עצמו ואותה: "אכן גם אני רק עתה אדע מה נעמת ומה יקרת לי בימי קרבתך המעטים. כבת? כאחות? ככלה? האהבתי אותך יש משלש אלה גם יחד. היי ברוכה לי על כל רגע ורגע אשר חלקת לי בחסדך. עוד כל ימי היות לשד בעצמותי לא יסוף זכר הרגעים ההם ולא יפוג ריחם מלבי".

מתוך בלוג גנזים אגודת הסופרים.

 

כתבות נוספות:

"זַמְּרִי, סַפֵּרִי, צִפּוֹרִי הַיְקָרָה": קורות השיר הראשון שכתב חיים נחמן ביאליק

גבורה: הנשק היהודי מביאליסטוק

 

ערכו של הפרט – על פי מתתיהו אהרן פרידמן, צאצא למשפחת חסידי בּוּהוּש ידועה.

"דחפו של הפרט לשרוד מוביל להיווצרות ה-אני הקולקטיבי שבסופו מביא לגיבוש מוסר האומה" כותב אהרן מתתיהו פרידמן בשנת 1916, שיא תקופת האמנציפציה היהודית ברומניה.

גיליון 22 של כתב העת הלאומי "התקווה" משנת 1916 - עמוד השער.

החל מאמצע המאה ה-19 קיבלה הפעילות התרבותית, הדתית והלאומית של הרחוב היהודי ברומניה תנופה, וזכתה לתמיכתם של אנשי תרבות רומנים רבים ואף של הממשל עצמו, אם כי סביב המפנה למאה ה-20 גדל גם מספר אויביה ומתנגדיה.

 

"Încotro?" המאמר "לאן?" שפורסם ברומנית בגיליון 22 של כתב העת הלאומי "התקווה" משנת 1916.

 

כותב המאמר "לאן?", מאַטעסל פרידמן, מוכר לחוקרי התקופה בתור פובליציסט יהודי-רומני צעיר שחי כ-25 שנים בלבד, אך כמי שהספיק במהלך חייו הקצרים לשמש כמזכיר ההסתדרות לשפה ולתרבות העברית ברומניה. מחשש פן יפגע במוניטין הרם של אביו, האדמו"ר החסידי מאַדְז'וּד אברהם יהושע העשעל פרידמן, כתב פרידמן דברים משכילים, סוציאליסטיים וציוניים אלה, כשהוא משתמש באחד משמות העט הרבים שלו. במאמרו מסביר הפובליציסט הצעיר לאן לדעתו צריכה לפנות הרוח היהודית. ערכו של הפרט בחברה נמדד על פי תרומתו לכלל. הפרט הוא הבסיס וחומר הגלם שעליו מושתת הכלל. על כן, יש לשמור על שלמותו של הפרט ולתת לו את האפשרות ואת ההזדמנות להתפתחות חופשית כדי לשרת את המטרה הסופית, היא קיום הכלל, דהיינו קיום רוח יהודית כעם במולדת היהודית.

 

"וואָהין?" ("לאן?"). העמוד הראשון של חלק ג'  של המאמר ביידיש כתב ידו המקורי של פרידמן. ייתכן, כי התרגום לרומנית נעשה בידי מערכת "התקווה".

 

אף על פי שהוקע על ידי משפחתו כמי שזנח את החינוך והערכים החסידיים שבהם חונך, התעקש פרידמן למצוא את הדרך הנכונה לשלב את ערכי היהדות האורתודוכסית עם לימודי החול ודעות סוציאליסטיות אליהן נחשף כבר בצעירותו. אין זה מפתיע בהתחשב בביוגרפיה האישית של פרידמן עצמו: הוא אמנם התחנך על ברכי התנועה החסידית, אך בחר להזדהות עם זרם רפורמיסטי המכונה "יהדות אורתודוקסית מודרנית". כדרכן של הקהילות המכונות "סְטַטוּס קְווֹ אַנְטֶה" שבטרנסילבניה השכנה, הוא חיפש דרך אלטרנטיבית לרפורמה היהודית המערבית כנגד הזרם האורתודוכסי. קהילות אלו אופיינו בכך שנשארו במצב של התלבטות תמידית כשהן חסרות עמדה דתית אחידה. ייתכן מאוד כי בשל כך נתן פרידמן לפרי עטו זה את הכותרת "לאן?". לאן, בתרגום לטיני הינו Quo (קְווֹ), מלה שמזכירה לנו את קהילות הסְטַטוּס קְווֹ. כותב המאמר מציע לחברי קהילות אלו להתמקד במטרה משותפת להן, שהיא חשיבות הפרט שבתוך הכלל כפתרון וכתנאי להמשך קיומו של העם היהודי.

אל הספרייה הלאומית בירושלים הגיע כתב היד המקורי של הפרק השלישי של המאמר הפילוסופי-תיאולוגי הנ"ל, יחד עם גלויה שכתב פרידמן לעורך כתב העת "התקווה", ליאון גולד (אריאל יהודה).

 

 גלויה מהאחד במאי מאת פרידמן אל מערכת "התקווה" עם בקשה לתקן בדיעבד טעות דפוס שחלה בחלק ב' של מאמרו. אודות פרידמן ראו גם בספרו של דוד אסף, "נאחז בסבך".

 

פריטים מרתקים אלה מהווים חלק מאוסף האוטוגרפים: "תעודות לתולדות חיי התרבות היהודית ברומניה". מדובר באוסף המכיל בעיקר התכתבויות, אך גם יצירות של נציגי התרבות היהודית והלא יהודית, הן פוליטיקאים הן משוררים.

 

מכתב מהשלושים בינואר 1931 מאת המשורר הפוליטיקאי הרומני אוֹקְטַבִיאַן גוֹגָה אל הבנקאי היהודי-רומני אַרִיסְטִידֶה בְּלַנְק בו מבקש גוגה סיוע בעניין הלוואה עבור חברו עורך הדין של בנק הלאומי הרומני. גוגה נכנס לבמת הפובליציסטיקה הספרותית, בין היתר, בהמלצתם של סופרים יהודים. כשמונה שנים לאחר כתיבת מכתבו זה, גוגה, בסיוע מפלגת הימין, כיהן במשך שנה כראש ממשלת רומניה. ממשלתו, מלבד צווי סגירת עיתונים דמוקרטיים, חוקקה גם חוקים אנטישמיים, ביניהם חוק אזרחות שתפקידו היה לבחון מחדש את נאמנותם של היהודים כלפי המדינה.

 

כתבות נוספות:

נומה בני – דרכו האחרונה של שלום עליכם

"שיר זה – ילדים לא יבינו אותו": הסיפור מאחורי "דני גיבור" מאת מרים ילן-שטקליס

מסע הפלאים של סלמה לגרלף ואהובתה בירושלים

המכתבים האבודים של הגאוצ'וס היהודים בארגנטינה

  

האמנם מת המשורר שאול טשרניחובסקי בכנסייה רוסית?

דוד אסף נתקל בפשקוויל זועם שנדפס בירושלים בשנת 1943, והחליט להילחם על שמו הטוב של המשורר.

מימין: צלום פניו של שאול טשרניחובסקי, שוכב על ערש מותו (אוסף אברהם שבדרון), משמאל: פשקוויל המשמיץ את טשרניחובסקי

הצצה לכרוז מעניין, אבל לא ממש מדויק, מאוסף הפשקווילים של הספרייה הלאומית.

וכך נכתב באותו פשקוויל זועם  שנדפס בירושלים בשנת 1943:

 

"כל ימיו חי בטומאה עם אשה נוצרית". פשקוויל מאוסף הפשקווילים של הספרייה הלאומית

 

האמנם? אכן כל זה נכון, אבל רק בערך.

טשרניחובסקי היה נשוי לנוצרייה פרבוסלבית ושמה מֶלאניה – שם שעלה לאחרונה לכותרות בזכות 'הגברת הראשונה' של ארה"ב, מלאניה טראמפ  – שאותה הכיר בהיידלברג שבגרמניה שם למד רפואה.

מלאניה קרלובנה פון גוזיאס גורבצביץ', ממוצא גרמני-רוסי, נולדה בגרודנה בשנת 1879, ולאחר עבר אנרכיסטי, שכלל גם מאסר בכלא הצארי, הגיעה גם היא ללימודים בהיידלברג, שם הכירו ונישאו.

שאול טשרניחובסקי עלה לארץ במאי 1931. הוא עלה לבדו; רעייתו ובתו נשארו בחו"ל ועלו לארץ רק ב-1937. כל חייה סירבה מלאניה להתגייר. לעומת זאת, בתם היחידה איזוֹלְדה (איזה) התגיירה. על כך אנו למדים מתעודת הנישואין משנת 1939 שהנפיקה הרבנות בתל אביב עבור איזולדה ובחיר לבה המהנדס החיפני אברהם וילנסקי. ד"ר עידו בסוק, מחבר הביוגרפיה על טשרניחובסקי העתידה לראות אור בהוצאת 'כרמל' ('ליופי ונשגב לִבו ער': שאול טשרניחובסקי – חיים), העביר לי צילום של התעודה וכתב לי:

זאת תעודת הנישואין של איזולדה (איזָה) עם אברהם וילנסקי. מאחר שיש תעודת נישואים רשמית, ברור שהיא התגיירה, כי בלי זה שום רב בארץ לא היה מחתן אותה עם יהודי. בנם (היחידי) של בני הזוג, ד"ר אלכס וילנסקי, מהנדס רפואי, הוא ששמר את התעודה ושלח לי אותה כדי שאשתמש בה בכתיבת הביוגרפיה. אפשר לראות ששמה של אם הכלה מופיע בצורה מתחכמת במקצת: אפשר לקרוא זאת 'מלכה' וגם 'מלנה',  וכאילו הי' הושמטה בטעות…

תמונת תעודת הנישואין

לאחר מות בעלה עברה מלאניה לגור בחיפה, בבית חתנה, ושם נפטרה ב-1970. איזה טשרניחובסקי-וילנסקי נפטרה ב-1973. מלאניה קבורה בבית הקברות הנוצרי בחיפה, ואילו איזה נקברה בבית הקברות היהודי חוף כרמל, לצד בעלה, שהיה מהנדס בבתי הזיקוק בחיפה, ונפטר ב-1997 בגיל 98. ראו כאן.

טשרניחובסקי אכן גר כדייר-משנה בבית הפטריארך הסמוך לכנסייה היוונית בסן-סימון שבירושלים. הוא שכר שם דירה של שלושה חדרים עבור מלאניה אשתו, שילם עבורה את שכר הדירה והגן עליה מנסיונות לסלק אותה משם. הוא עצמו גר רוב הזמן בתל אביב, ול'קטמון' עלה בחודשי הקיץ החמים, כדי לנפוש בצל האורנים של החורשה הגדולה המקיפה (עד היום) את המנזר. לא ברור בכלל אם אפילו גר שם יחד אתה – סיפר לי עידו בסוק – שכן הייתה לו כתובת נוספת בירושלים, ברחוב עזה, ושם קיבל את הדואר ואולי גם התגורר. במונחים של ימינו, בני הזוג טשרניחובסקי היו פרודים…

ככל הנראה עזב המשורר את דירתו בתל אביב ביוני 1943 ואז בוודאי עבר לדירתה של אשתו ב'קטמון'. שם גר ושם מת באוקטובר 1943 (ערב סוכות תש"ד).

 

כנסיית סן סימון (משמאל) ובתי הפטריארך (מימין)

 

שני בתים השייכים לכנסייה נמצאים ממולה וקשה לדעת היכן בדיוק גרו בני משפחת טשרניחובסקי.

זה הבית הצפוני:

 

 

מצדו השני, גרם מדרגות המוביל לדירות:

 

 

וזה הבית הדרומי, ביתו הרשמי של הפטריארך. על הקיר נראים בבירור סימני הירי מ'קרב סן-סימון', הקרב הקשה שהתחולל כאן בימי מלחמת העצמאות (אפריל 1948):

 

 

על קיר בית הפטריארך יש שלט ייסוד ביוונית משנת 1890; השלט מבוקע בחורי ירי:

 

 

באחד מהם – אני משער שהיה זה בבית הפטריארך – גרו בני הזוג טשרניחובסקי, ושם – לא בכנסייה! – מת המשורר הדגול.

בירושלים אין גל ואין מצבת. הרמז היחיד הוא רחוב טשרניחובסקי הסואן, לא הרחק משם…

לעומת זאת, בתל אביב, שם היתה לטשרניחובסקי פרקטיקה של רפואת ילדים, ידעו להנציח את מקום מגוריו ברחוב אחד העם 89. אבל למען האמת, כפי שהעירני עידו בסוק, טשרניחובסקי לא גר במספר 89 אלא בבית הסמוך, והשלט נקבע במספר 89 בגלל התנגדותם של הדיירים בבניין המקורי.

וזה הבית ברחוב אחד העם בתל אביב ושלט הזיכרון שהוטבע שם:

 

 

טשרניחובסקי מת בירושלים אך נטמן בבית הקברות הישן ברחוב טרומפלדור בתל אביב.

 

 

הכתבה התפרסמה לראשונה בבלוג עונג שבת (עונ"ש) של פרופ' דוד אסף. כל התמונות צולמו על ידי דוד אסף.

 

 

 

עיינו וגלו את עולמו של שאול טשרניחובסקי

גלו את אוסף הפשקווילים המקוון שלנו

 

 

כתבות נוספות:

"האמנם עוד יבואו ימים?": לאה גולדברג כותבת על היום שבו יהיה שוב מותר לאהוב

"שרוף אותם כמו נשרפו כל יקר לי ועולמי בקרמטוריון של אושוויץ" – ק.צטניק שורף את עברו

"הילד העברי הראשון" מכריז מלחמת חורמה על עיתון "הארץ"