קלון בכבוד נמיר: טלאי צהוב בארץ ישראל

כיצד הפך הטלאי הצהוב מסמל קלון בגרמניה הנאצית לאות של כבוד ביישוב העברי?

התרמה לעזרת יהודי אוסטריה וגרמניה בשנת 1938, בחיפה

השנה היא 1933.

המפלגה הנאצית עלתה לשלטון באופן רשמי בשלושים בינואר, וכעבור חודשיים, בראשון באפריל, הוכרז בגרמניה יום חרם על עסקים השייכים ליהודים. צעד זה גרם לזעזוע בקרב יהודי גרמניה, שהתקשו לנתק את עצמם ממולדתם ומתרבותם, ולא יכלו לחזות את העתיד להתרחש. ביטוי לזעזוע שחוו יהודים רבים נתן קרל וולפסקל, משורר יהודי גרמני שעזב את גרמניה באותה השנה, בשירו "אל הגרמנים" מ1934:

אורחות חייכם היו אורחותי
כמוני כמוכם במעלה ובמורד.
קשור נקשרנו לבל יינתק,
קטן כגדול, גדול כקטן:
הייתי גרמני והייתי אני.
נוף גרמני הוליד אותי,
פת גרמנית אכלתי לשובע,
יין גרמני מחבל הריין אלף שנים תסס בעורקי

 

קרל וולפסקל

 

תגובה מפורסמת אחרת לחרם נגד היהודים פרסם רוברט ולטש, עורך ה-יודישה רונדשאו, עיתונם של ציוני גרמניה. במאמר בעמוד הראשון, שכותרתו: "שאו בגאון את הטלאי הצהוב", פנה ולטש ליהודים וקרא להם לחדול מלהתבייש במוצאם – דווקא לאור המאורעות הקשים. הוא קרא לאמץ מחדש את הזהות היהודית ולהכריז עליה בגאון בפני תוקפיהם. "הראשון באפריל 1933", קבע ולטש, "יכול להיות יום של התעוררות ותחייה יהודית, אם היהודים ירצו בכך. אם תהיה ליהודים בשלות וגדולה פנימית, אם הם שונים מכפי שהם מתוארים על ידי אויביהם".

אל מול הטענות האנטישמיות, הכריז ולטש "אין זו אמת, שהיהודים בגדו בגרמניה. אם בגדו במשהו, הרי שבגדו בעצמם, ביהדותם[…]"
"מאחר שהיהודי לא נשא בגאווה את יהדותו כלפי חוץ, מאחר שהתחמק מהבעיה היהודית, הוא נעשה בכך שותף לאשמת השפלת היהדות[…]"

"העובדה שמארגני החרם הורו לתלות על גבי החנויות המוחרמות שלטים "עם טלאי צהוב על רקע שחור", מהווה סמל בעל משמעות רבה. תקנה זו נועדה לגנאי ולביזיון. אך אנו נקבלנה וברצוננו להפוך אותה לאות של כבוד".

 

"יהודים, קבלו אותו, את מגנו של דוד, ושאו אותו בכבוד!" (רוברט ולטש, 1933)

 

ולטש הדגיש את גורם הכבוד העצמי והלאומי של היהודים, שהתרגלו, לדבריו, להתכחש ליהדותם מתוך תקוות-שווא לזכות להתקבל כשווים בחברה הגרמנית. הטלאי הצהוב, שנועד להשפיל את היהודים, סימל בעיניו את הכבוד העצמי היהודי ואת ההזדמנות שניתנה ליהודים להשיבו אליהם.

וכך, למרות שבשלב זה עדיין לא נדרשו היהודים לשאת את הטלאי על בגדיהם, הלך ונהיה הטלאי הצהוב למושג שסימל את פעולותיהם של הנאצים נגד היהודים בגרמניה – לא רק עבורם, אלא גם בעיני היהודים בארץ ישראל. וכפי שבגרמניה בשנות השלושים הודגש אופיו הדואלי של הטלאי – סמל להשפלה שניתן להפוך אותו לאות של כבוד – כך גם בארץ ניסו להפוך את הטלאי הצהוב לאות של הזדהות ושל כבוד לאומי.

דבר זה בא לידי ביטוי במסגרת מאמצים שנעשו בסוף 1938 ובראשית 1939 על מנת לסייע ליהודים נרדפים בגרמניה ובאוסטריה. בשלב זה, אחרי סיפוחה של אוסטריה בחודש מרץ וההחמרה במצבם של יהודי גרמניה לאחר "ליל הבדולח" בנובמבר 1938, חלה בארץ התעוררות ציבורית שמטרתה הייתה לסייע ליהודים הנרדפים במרכז אירופה. נערכו מגביות שנועדו לסייע להם באמצעות מה שכונה "המפעל לפדיון שבויי אוסטריה" – כך נראה הכרוז שהודיע על הקמת הוועד, שבראשו עמדו חיים ויצמן, יצחק בן צבי, הרב הראשי הרצוג, ורבניה של תל אביב – בן ציון עוזיאל ומשה אביגדור עמיאל.

הדגש העיקרי בכרוז זה הוא על איסוף כספים לצורך הצלתם של יהודי אוסטריה.

 

 

ואכן, הוועד פעל בשיתוף פעולה עם המועצות המקומיות על מנת לאסוף תרומות למטרות ההצלה והסיוע. והנה, הסיסמה שאומצה על ידי מארגני ההתרמות היתה למעשה תרגום לעברית של דבריו של רוברט ולטש, שכזכור קרא חמש שנים קודם לכן לשאת בגאון את הטלאי הצהוב. כך, בהתרמה שבוצעה בפתח תקווה – ניתן לראות בראש הכרזה את המשפט "שאו בגאון את הטלאי הצהוב" – ולצידו עיגול שעליו נכתבה סיסמה דומה: "קלון בכבוד נמיר". לא במקרה, הסימן העגול נצבע בצהוב. קריאתו הדרמטית של ולטש, והדגש על הטלאי כאות של כבוד, הפכו למוטו של הפעילות בארץ.

"קלון בכבוד נמיר!" הטלאי שענדו ביישוב העברי

 

ההתרמה בוצעה באמצעות זוגות של מתרימים שענדו לתורמים את "הכתם הצהוב" כאות כבוד וכתודה על תרומתם למפעל ההצלה. בארכיון נשמרו תמונות מיום ההתרמה בחיפה, ולצדן גם כמה מהטלאים הייחודיים הללו, שנוצרו ונענדו בארץ ישראל.

 

 

למעשה מדובר באימוץ של הסיסמה פשוטה כמשמעה – המשתתפים ענדו את הסמל הצהוב כאות כבוד.

העיתונות המקומית דיווחה על אירועי המגבית. כך למשל דווח בעיתון הבוקר על 35 אלף טלאים שחולקו במסגרת המגבית. נקודת אור קטנה בחושך הגדול של אותו הזמן ניתן למצוא בדיווחו של עיתון הצופה מינואר 1939 על תגובתם של "הרבה לא יהודים" אשר "שאלו לפשר הסמל הצהוב, ואחרי שהסבירו להם את מטרת המפעל נתנו את תרומתם בעין יפה וענדו אף הם את הסמל".

 

הבקר, 18.12.1938

 

דוגמא נוספת לטלאי צהוב ארץ-ישראלי נשמרה מתשעה באב של שנת 1942, שבו חל אחד מימי המגבית. יחד עם העיגול הצהוב שעליו נכתב "שאוהו בגאון את אות הקלון" (תרגום של סיסמתו של רוברט ולטש) נשמרה גם התווית "קול דמי אחינו" – המרמזת על תחושה של חוסר אונים ואובדן.

 

תשעה באב, יולי 1942

 

אכן, בסוף שנת 1942 החלו להגיע לארץ ידיעות על השמדת היהודים במזרח אירופה. הידיעות המחרידות עוררו גל של מחאה. כעת, בעיצומה של מלחמת העולם ועם ההבנה שרוב מאמצי ההצלה עד כה נכשלו, נשאה הפעילות הציבורית אופי שונה – לא של מגבית הצלה, אלא בעיקר של קריאה נואשת למנהיגי העולם לפעול להצלת היהודים, וכן קריאה לבני הישוב העברי להתגייס למלחמה בנאצים. לצד אלו הוכרזו ימי אבל ציבוריים על החורבן הנורא שממדיו רק החלו להתגלות.

עדיין, גם בשלב זה, שבו החלו להבין את גודל האסון, שיחקה סיסמת הכבוד של ולטש תפקיד, לצד הטלאי הצהוב בגירסתו המקומית.

 

 

בעיתון הצופה (2.12.1942) דווח כי "חברי בני עקיבא עונדים מגן דוד צהוב – 'קלון בכבוד נמיר'". זמן מה לאחר מכן היה אפילו מי שקרא מעל דפי המשקיף, עיתונה של התנועה הרוויזיוניסטית, להוסיף את הטלאי הצהוב לדגל הציוני, שכן הוא מהווה סמל של כבוד לעם היהודי, ואות קין לרוצחים ולאלו העומדים על הדם ואינם נוקטים בפעילות ממשית להצלה: "אני מציע לקבוע את הטלאי הצהוב בדגלנו, דגל הציונות שנועדה לשחרר ולגאול את העם היהודי ואת האדם היהודי" (8.4.1943).

 

 

הצפה, 2.12.1942

 

המשקיף, 8.4.1943

 

וחזרה אל המשורר הגולה קרל וולפסקל. וולפסקל עזב, כאמור, את גרמניה אך המשיך לכתוב שירה בגרמנית. עם זאת, שירתו השתנתה והיתה לשירה בעלת תוכן יהודי מובהק. באחד משיריו הידועים מתקופה זו הוא שילב את השורה "קלון בכבוד נמיר" – בעברית שנכתבה באותיות לטיניות – כשורה מסיימת בכל אחד מבתי השיר, שזה היה גם שמו.

וכך נכתב בבית האחרון של השיר, בתרגום חופשי:

לחייך, טלאי צהוב!/
בקרוב תהפוך לאימתם של האחרים/
מה שכאן הוא קלון – עוד אותנו בכבוד יעטיר/
קלון בכבוד נמיר!

ניתן אם כן לראות כיצד הרעיון בדבר הטלאי הצהוב כאות של כבוד, רעיון שראשיתו בגרמניה ב-1933, נדד לארץ ישראל, תורגם ומומש בפועל בהזדמנויות שונות שבהן ענדו אותו בתור שכזה. התרגום העברי מצא את דרכו חזרה אל התרבות היהודית גרמנית, והונצח בשיר זה, שנכתב גרמנית אך שימר את הנוסח העברי של סיסמת הטלאי הצהוב כסמל של כבוד לאומי.

עוד בוערים בתי הכנסת בלהבות התבערה/
עוד מתייסרים הקברים בחרפה/
עוד נקרעים הקרביים משוועת הנדרסים/
זכור את תאוות הרוצחים/
קלון בכבוד נמיר

הכדור שנורה במיכאל וייכרט בגטו קראקוב

קליע אחד שנורה על ידי איש גסטאפו ופגע במחזאי יהודי בגטו שמור אצלנו בספרייה. הקליע הזה אוצר בתוכו סוד שאפשר שיישאר כמוס לעד.

הקליע שנורה בד"ר מיכאל וייכרט. צילום: הדר בן יהודה הספרייה הלאומית

גטו קראקוב. 1 ביוני 1941. יום לפני האקציה. המשטרה היהודית מקבלת פקודה לרכז בכיכר זגודה את כל אלה שלא קיבלו חותמת של הס"ס שמקנה זכות להישאר בגטו. חותמת שקובעת מי לחיים ומי למוות. מי שנשאר ללא חותמת ממתין לגורלו. בלילה עוברים אנשי המשטרה בין הבתים. מי שאין לו חותמת, נעצר.

ב-2 ביוני בבוקר, נאספים האנשים בכיכר. היא מתפקעת מגברים ונשים, זקנים וצעירים, עמוסי חבילות. השמש יוקדת. חם ומפחיד. באותו הזמן, נכנסות דרך השער בכיכר זגודה שתי מכוניות של אנשי גסטאפו. אחת מהן נוסעת אל בניין המשטרה היהודית ואילו האחרת נשארת בכיכר. יוצאים מתוכה אנשי גסטאפו שטוענים את אקדחיהם. הרחובות סביב הכיכר מתרוקנים.

"אחד מאנשי הגסטאפו מכוון את אקדחו לצד רחוב יוזפינסקה. שוטרים יהודים קוראים זה לזה. לפתע נורה כדור… אחד… שני… שלישי.  הפצוע הראשון בגטו היה ד"ר מ. וייכרט, יושב ראש 'העזרה היהודית העצמית', והיורה הראשון בגטו היה שטורמשארפיהרר וילהלם קונדה, מי שהיה דובר הס"ס והגסטאפו לענייני יהודים, בעל דרגת Kriminal-Sekretär  במשטרה הפלילית (kripo). כדורו פגע בזרועו של ד"ר וייכרט."

כך מתאר תאדאוש פאנקיוויץ' בספרו "בית-מרקחת בגטו קראקוב" את האירועים שקדמו לירי במחזאי ובבמאי מיכאל וייכרט.

בחזרה לכיכר, שם מבקשים מהיהודים לטפס על עגלות משא, הם מטפסים ומאמינים שהם עומדים לנסוע החוצה מהגטו, אך לא כך. מתברר שמבקשים מהם לעלות על העגלות רק כדי לצלם אותם. עם תום הצילומים הם נאלצים לעזוב את הגטו ברגל, הם נוטשים חלק גדול מהמטען שכבד מכדי לשאתו והולכים ברגל לאורך פסי הרכבת עד פלאשוב.

בלילה בין השלושה לארבעה ביוני עוברים אנשי הגסטאפו מבית לבית בגטו, בודקים את הניירות ותופסים אנשים ברחובות. לא גורשו מספיק אנשים באקציה. למחרת אוספים את הנותרים בלי החותמת בכיכר. האקציה של היום הזה איומה ואכזרית בהרבה.

וייכרט נפצע כאמור, אבל לא נהרג. על הכדור שנורה בו והוצא מזרועו הוא שמר כל חייו. זיכרון ליום ההוא בגטו שבו ניצלו חייו.

 

מי אתה מיכאל וייכרט?

מיכאל וייכרט (1967-1890) יליד העיירה פודהייצ'ה שבגליציה המזרחית, עמד בראש ה-JSS – העזרה העצמית היהודית – ארגון שהוקם בוורשה בספטמבר 1939 לעזרה ליהודים בגיטאות – שפעל בכל הגנרל גוברנמן ("הממשל הכללי" – השם לשטחי פולין הכבושים).

וייכרט היה משפטן בהשכלתו, אדם בעל כשרונות בלתי רגילים, אינטליגנציה גבוהה וכושר ארגוני רב. לפני המלחמה נמנה עם הדמויות הבולטות בתרבות היהודית. הוא היה איש תיאטרון, שייסד וניהל בוורשה תיאטרון ניסיוני יידי ועבד עם קבוצת ה"ווילנער טרופע", שהעלתה את "הדיבוק" של ש. אנסקי עוד לפני "הבימה" במוסקבה.

 

ד"ר מיכאל וייכרט

 

למרות הכבוד והפרסום שזכה להם בתחום התיאטרון, וייכרט לא הצליח להתפרנס מאמנותו, ועבד במקביל בתור עורך דין. הוא ייעץ לכמה מוסדות צדקה וארגוני תרבות יהודיים שנתמכו על ידי הג'וינט, ועזר להם מול החוקים וההגבלות שהטיל עליהם המשטר הפולני בשנים שקדמו למלחמה.

כך הגיע וייכרט לעמוד בראש  ה"עזרה העצמית היהודית" בזמן המלחמה. במסגרת עבודתו בארגון הוא פעל לקבלת מזון, תרופות וביגוד מארגונים שונים כמו הג'וינט והצלב האדום עבור היהודים, הוא דאג לחלוקת המצרכים החיוניים ופעמים רבות פנה לשלטונות והתערב למען היהודים.

"איש לא ידע לדבר עם הגרמנים כמוהו, ואיש לא הכיר את המנטאליות ואורח החשיבה שלהם כמוהו. רבים אף אינם יודעים עד היום שהם חייבים לו את חייהם", כתב עליו פאנקיוויץ' בספרו.

ואכן, פעמים רבות עזר וייכרט לתושבי הגטו להשיג תעודות מצילות חיים ותיווך בין תושבי הגטו למכרים פולנים ששמרו על כספים או על חפצים שיושבי הגטו הפקידו בידיהם. פעולות אלה היו אסורות בתכלית האיסור והיו כרוכות בסכנת חיים.

הקשרים עם הפולנים והגרמנים בזמן המלחמה, ועצם העובדה שעמד בראש ארגון סעד שפעל תחת וברשות השלטונות הנאציים, וזאת לאחר הרצח השיטתי של כל היהודים בפולין, הביאו לכך שבסוף המלחמה הואשם וייכרט בשיתוף פעולה עם הנאצים.

וייכרט טען שלא שיתף פעולה ושכל מעשיו היו רק על מנת להקל על מצבה של האוכלוסייה היהודית. שני בתי משפט שדנו בנושא הגיעו למסקנות הפוכות.

בחזרה לקליע. היו שטענו שהסיבה שוייכרט נורה ב-1942 בגטו לפני האקציה הייתה כדי להסיט את החשד שפעל בשיתוף עם השלטונות הנאצים. ואילו בעיניו של וייכרט, אפשר שהכדור שעליו שמר כל השנים לא רק היה מזכרת ליום שבו ניצלו חייו בנס, אלא גם הוכחה ועדות חותכת לכך שלא שיתף פעולה.

 

"הקליע שפצע אותי ביום 31.5.1942 ואשר פרופסור גלצל הרחיק מגופי בניתוח בסוף יולי." הכיתוב ביידיש על גבי הלוחית בכתב ידו של וייכרט. צילום: הדר בן יהודה. הספרייה הלאומית

 

אחרי גזר הדין לא מילא עוד וייכרט תפקידים ציבוריים יהודים בפולין. וייכרט שעבד בתיאטרון היהודי לפני המלחמה ותרם רבות לארגון חיי התרבות בגטאות, חזר לתחום שאותו אהב יותר מכל והקדיש את חייו לחקור ולתעד את תיאטרון היידיש.

ב-1958 עלה וייכרט ארצה. את הארכיון שלו שבו אסף תיעוד וחומרים שערכם לא ישוער על תולדות התיאטרון היהודי, על פולקלור ועל התיאטרון היהודי בתקופת הכיבוש הנאצי הוא העניק לספרייה הלאומית. הוא נפטר ב-1967.

 

תודה לד"ר גיל וייסבלאי ממחלקת הארכיונים, על הסיוע בתחקיר.

 

השואה: מסמכים, מאמרים, תמונות, ספרים ועוד

 

כתבות נוספות שיעניינו אתכם:

המשורר שחולץ במטוס מיערות הפרטיזנים

ממצבות לבריכת שחייה: האלבום שתיעד את חורבן בית העלמין היהודי בסלוניקי

המכתב האחרון ששלחה חנה סנש נחשף

כשהמחיצה בין "קרבנות השואה" ל"מורדי הגטאות" קרסה

היומן מגטו לודז' שנכתב בשוליו של סידור

סיפורה של קהילה גוועת: יומן מיהדות אמסטרדם של סוף מלחמת העולם השנייה

 

פופקורן: וידאו-שירה

אֲנַחְנוּ הָאֲנָשִׁים הַחֲלוּלִים / אֲנַחְנוּ הָאֲנָשִׁים הַדַּחְלִילִים / שְׁעוּנִים בְּיַחַד/ גֻּלְגֹּלֶת מְלֵאַת תֶּבֶן. הָהּ! - שתי פרשנויות וידאו לשירו המכונן של ת.ס. אליוט.

מאת: ריקי כהן

שירו הקלאסי של ט.ס אליוט, "The Hollow Men", הוא אחד השירים ה"מטופלים" ביותר, בפרשנויות וידאו ביוטיוב. ביצירה הזו למשל,

סרטון קצר מקצועי-אולפני, שנערך על ידי חברת הפקות, יש שימוש עשיר באלמנטים שכבתיים: הקראה דרמטית, משחק פנטומימה של שחקן המגלם חייל, קטעי ארכיון היסטורים ממלחמות עולם, מוזיקה ייחודית לסרט וצילומי אווירה. כל האמצעים גויסו בסרטון כדי לבטא ויזואלית את האמירה האנטי-מלחמתית בשיר, בכך הותירו רושם חזותי חד, אבל גם צמצמו את רבדיו הפואטים של השיר העל-זמני.

בסרטון הנוקב הזה, לעומת זאת, הפרשנות הויזואלית פוליטית וקונקרטית יותר לזמן הזה, ולכן גם מעניינת יותר. אפשר לומר שהוא מציף את הכוח הנבואי של השיר, לנוכח תוצאות הבחירות האחרונות בארה"ב.

המשורר דוד אבידן תרגם את השיר הנכלל בקובץ "כל השירים ג' 1974-1978", בהוצאת הקיבוץ המאוחד. המקור לאחר התרגום.

האנשים החלולים

1.
אֲנַחְנוּ הָאֲנָשִׁים הַחֲלוּלִים /
אֲנַחְנוּ הָאֲנָשִׁים הַדַּחְלִילִים /
שְׁעוּנִים בְּיַחַד /
גֻּלְגֹּלֶת מְלֵאַת תֶּבֶן. הָהּ!
קוֹלוֹתֵינוּ הַ-נִּחָרִים, כַּאֲשֶׁר
אָנוּ לוֹחֲשִׁים בְּיַחַד,
חֲרִישִׁיִּים וְחַסְרֵי-מוּבָן
כְּמוֹ רוּחַ בְּעֵשֶׂב יָבֵשׁ
אוֹ פְּסִיעוֹת עַכְבְּרוֹשִׁים עַל שִׁבְרֵי זְכוּכִית
בְּמַרְתְּפֵנוּ הַצָּחִיחַ

דְּמוּת לְלֹא צוּרָה, צֵל לְלֹא צֶבַע,
עָצְמָה מְשֻׁתֶּקֶת, נִיעַ לְלֹא זִיעַ.

אֵלֶּה אֲשֶׁר חָצוּ
יִשְׁרֵי-מַבָּט אֶל מַלְכוּת-הַמָּוֶת-הָאַחֶרֶת
זוֹכְרִים אוֹתָנוּ – אִם בִּכְלָל – לֹא כִּנְשָׁמוֹת
אוֹבְדוֹת וְנוֹאָשׁוֹת, אֶלָּא רַק
כָּאֲנָשִׁים הַחֲלוּלִים
כָּאֲנָשִׁים הַדַּחְלִילִים.

2.
עֵינַיִם שֶׁאֵינִי מֵעֵז לִפְגֹּש
שֶׁאֵינִי מֵעֵז לִפְגֹּש בַּחֲלוֹם
בְּמַלְכוּת-חֲלוֹם-הַמָּוֶת
אֵלֶּה אֵינָן מוֹפִיעוֹת:
שָׁם – הָעֵינַיִם הֵן
אוֹר-שֶׁמֶשׁ עַל גֶּדַע-עַמּוּד
שָׁם – הָעֵץ יָחוּג
וְהַקּוֹלוֹת
שָׁרִים בְּתוֹךְ הָרוּחַ
רְחוֹקִים וַחֲגִיגִיִּים יוֹתֵר
מִכּוֹכָב דּוֹעֵךְ.

אַל אֶקְרַב יוֹתֵר
בְּמַלְכוּת-חֲלוֹם-הַמָּוֶת
אֶעֱטֶה לִי גַּם אֲנִי
מִן הַמַּסֵּכוֹת הַשְּׁקוּלוֹת
פַּרְוַת עַכְבְּרוֹשׁ, עוֹר עוֹרֵב, כְּסוּת
כְּלוֹנָס בַּשָּׂדֶה
לִנְהֹג כִּנְהֹג הָרוּחַ
לֹא קָרוֹב יוֹתֵר –

לֹא הַמִּפְגָּשׁ הַסּוֹפִי
בְּמַלְכוּת-הַדִּמְדּוּמִים

3.
זוֹהִי אֶרֶץ הַקֵּץ
זוֹהִי אֶרֶץ הַקּוֹץ
כָּאן דְּמֻיּוֹת-הָאֶבֶן
תָּקָמְנָה, כָּאן תַּעָתֵרְנָה
לִתְחִנַּת-יָדוֹ שֶׁל מֵת
תַּחַת נִצְנוּץ כּוֹכָב דּוֹעֵךְ.

הַאִם כָּךְ הוּא זֶה
בְּמַלְכוּת-חֲלוֹם-הַמָּוֶת
לְהָקִיץ לְבַד
בְּאוֹתָהּ שָׁעָה בָּהּ אָנוּ
רוֹטְטִים מֵרֹב עֶדְנָה
שְׂפָתַיִם אֲשֶׁר תְּנַשֵּׁקְנָה
צָקוֹת תְּפִלָּה אֶל אֶבֶן שְׁבוּרָה.

4.
הָעֵינַיִם אֵינָן כָּאן
אֵין עֵינַיִם כָּאן
בְּעֵמֶק זֶה שֶׁל כּוֹכָבִים גּוֹוְעִים
בְּעֵמֶק חָלוּל זֶה
שֶׁבֶר-לֶסֶת זֶה שֶׁל מַלְכֻיּוֹתֵינוּ הָאֲבוּדוֹת

בִּמְקוֹם-מִפְגָּשׁ אַחֲרוֹן זֶה
אָנוּ מְגַשְּׁשִׁים בְּיַחַד
מְנוּעֵי-מִלִּים
כְּנוּסִים עַל גָּדָה זוֹ שֶׁל הַנָּהָר הַגּוֹאֶה

סוּמִים, אֶלָּא אִם
תַּחֲזֹרְנָה הָעֵינַיִם
כַּכּוֹכָב הַנִּצְחִי
כְּתִפְרַחַת הַוֶּרֶד
מִמַּלְכוּת-דִּמְדּוּמֵי-הַמָּוֶת
זוֹהִי תִּקְוַת
הָאֲנָשִׁים הָרֵיקָנִים.

5.
בּוֹאוּ נִרְקֹד מִסָּבִיב לַבַּרְקָן
מִסָּבִיב לַבַּרְקָן מִסָּבִיב לַבַּרְקָן
בּוֹאוּ נִרְקֹד מִסָּבִיב לַבַּרְקָן
בְּשָׁעָה חָמֵשׁ לִפְנוֹת בֹּקֶר.

בֵּין הָרַעְיוֹן
לְבֵין הַמְּצִיאוּת
בֵּין הַתְּנוּעָה
לְבֵין הַפְּעֻלָּה
נוֹפֵל הַצֵּל

כִּי לְךָ הַמַּלְכוּת

בֵּין הַהַשָּׂגָה
לְבֵין הַיְצִירָה
בֵּין הַתְּחוּשָׁה
לְבֵין הַתְּגוּבָה
נוֹפֵל הַצֵּל

אֲרֻכִּים הֵם הַחַיִּים

בֵּין הַתְּשׁוּקָה
לְבֵין הָעֲוִית
בֵּין הַיְכֹלֶת
לְבֵין הַקִּיּוּם
בֵּין הַהֲוָיָה
לְבֵין הַנְּשִׁיָּה
נוֹפֵל הַצֵּל

כִּי לְךָ הַמַּלְכוּת

כִּי לְךָ הֵם
הַחַיִּים כִּי
לְךָ הַ

כָּךְ בָּא קֵץ הָעוֹלָם
כָּךְ בָּא קֵץ הָעוֹלָם
כָּךְ בָּא קֵץ הָעוֹלָם
לֹא בִּתְרוּעָה, בְּיֶלֶל.

The Hollow Men | T. S. Eliot
(1952)

Mistah Kurtz – he dead
A penny for the Old Guy

I
We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats’ feet over broken glass
In our dry cellar

Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;

Those who have crossed
With direct eyes, to death’s other Kingdom
Remember us—if at all—not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.

II
Eyes I dare not meet in dreams
In death’s dream kingdom
These do not appear:
There, the eyes are
Sunlight on a broken column
There, is a tree swinging
And voices are
In the wind’s singing
More distant and more solemn
Than a fading star.

Let me be no nearer
In death’s dream kingdom
Let me also wear
Such deliberate disguises
Rat’s coat, crowskin, crossed staves
In a field
Behaving as the wind behaves
No nearer-

Not that final meeting
In the twilight kingdom

III
This is the dead land
This is cactus land
Here the stone images
Are raised, here they receive
The supplication of a dead man’s hand
Under the twinkle of a fading star.

Is it like this
In death’s other kingdom
Waking alone
At the hour when we are
Trembling with tenderness
Lips that would kiss
Form prayers to broken stone.

IV
The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdomsv
In this last of meeting places
We grope togetherv And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river

Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose
Of death’s twilight kingdom
The hope only
Of empty men.

V
Here we go round the prickly pear
Prickly pear prickly pear
Here we go round the prickly pear
At five o’clock in the morning.

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow

Life is very long

Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom

For Thine is
Life is
For Thine is the

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

 

המוסך – גיליון מס' 1 – כל הכתבות:

     

     
     
     

"עד היום שבו יזכה לאח או לאחות שישוחחו איתו בשפת אמו, לא ישמע ולא ידע כי יש שפה אחרת בעולם!"

סיפורם של המורים שעמלו לעורר את העברית מתרדמתה באמצעות שיטה מהפכנית: "עברית בעברית" - לימוד השפה כשפת אם.

דווקא עכשיו החל הפרק הקשה ביותר בחיינו המשותפים, מטעם פשוט מאוד: אבי חשש מיד, פן תקלקל האווירה הכללית מסביבי את אשר עלה בידו להשיג בכל כך עמל וסבלנות. מה עשה? עמד וקבע חוק בל יעבור, כי לא יניחני בשום פנים מהיום ואילך לבוא בקשרים ישרים כלשהם עם הילדים בסמטתנו, אף לא עם שתי השכנות אשר בתוך חצרנו עצמה, האחת – תינוקת ספרדייה בת חצי שנה, והשנייה – אשכנזייה בת עשרה ירחים, עם פטפוטה הז'רגוני הזורם כבר מפיה בשפע מדאיג.

"אסור לתת לו לא רק לגשת אליהן, אלא אפילו להאזין לפטפוטיהן," היה דברו לאמי. "צריך לשמור, שעד היום שבו יזכה לאח או לאחות שישוחחו איתו בשפת אמו, לא ישמע ולא ידע כי יש שפה אחרת בעולם! צריך שאוזנו תקלוט רק את דיבורינו העבריים. אילו יכולתי, הייתי אוסר עליו להאזין אפילו לצפצופי הציפורים וצהלת הסוסים, נעירת החמורים ופרפורי הפרפרים, כי אף הם סוף-סוף לועזית לשונם, על כל פנים לא עברית.

 

("הילד העברי הראשון" נזכר בדרך בה למד עברית מהוריו, אליעזר ודבורה בן-יהודה. מתוך: עם שחר עצמאותנו: זיכרונות חייו של הילד העברי הראשון מאת איתמר בן-אב"י)

 

אליעזר בן יהודה ספון על שולחן העבודה בחדרו. מתוך אוסף שבדרון. לפריט בקטלוג הספרייה לחצו

 

לא כל הורה יכול לקיים להט עברי שכזה. לא כל הורה ניחן במשמעת הנחוצה לגדל את ילדיו ב"מעבדת קסמים של העברית", לאחר אלף שנה ויותר בהם הוכתרה העברית המדוברת, גם על ידי חסידיה הגדולים ביותר, בתור "שפה מתה".

על מנת שלא יצטרכו לעמוד בניסיון האדיר שרק חסידי עברית בעלי אישיות ברזל כשל אליעזר בן יהודה ודבורה אשתו הראשונה יכולים לו, צריכים היו ההורים שיטה שתפיץ את השפה המתחדשת בקרב יהודי ארץ ישראל והעולם.

 

הלך לחפש השכלה ומצא משרה בהוראת עברית

 

המחנך, הסופר והבלשן דוד ילין, מתוך אוסף שבדרון. לפריט בקטלוג הספרייה לחצו

 

בשנת 1881, סביב יום ההולדת ה-17 של דוד ילין החלו הוריו לחשוב ברצינות על עתידו. הנער הירושלמי הצעיר זכה להשכלה יהודית מסורתית, סיים את חוק לימודיו בישיבה הנודעת "עץ חיים" וכבר הוכיח את יכולות כתיבה שלו ואף ופרסם רשימות בשורה של עיתונים עבריים חשובים וביניהם "המגיד" ו"המליץ".

בעקבות הצעה של יהודה לייב בריל, עורך עיתון "הלבנון", השתכנעו הוריו לרשום את בנם לאוניברסיטה בחוץ לארץ בתקווה שייעשה לפרופסור מכובד. אמו לא בזבזה זמן וקנתה לו ולה כרטיס לאנייה ללונדון. שם, בבירת "האימפריה שהשמש אינה שוקעת בה לעולם", ישיגו את המימון הדרוש מקרובי משפחתה, לפחות כך חשבה האם.

התכנית השאפתנית נכשלה. קרובי משפחתה סירבו לתמוך בילין הצעיר ובמקום זאת מימנו את כרטיס החזרה של האם ובנה. מספר ימים לפני ההפלגה פקד ילין את אחד מבתי הכנסת בעיר ולראשו תרבוש אדום, סמל יהודי מהמזרח. בסוף התפילה ניגש אל ילין אדם מבוגר והציג עצמו – ניסים בכר, מורה לצרפתית ברשת בתי הספר "כל ישראל חברים". במהלך השיחה הרגיע בכר את ילין וסיפר לו על תכניותיו על כוונתו לפתוח בית ספר ליהודי ירושלים. הוא אף הזמין את ילין ללמד עברית וערבית בבית הספר, ובתמורה להירשם כתלמיד במקצועות הכלליים. ילין נענה להצעה.

ילין לא היה המועמד הראשון לו הציע בכר ללמד עברית בבית ספרו החדש. תחילה הציע המורה לצרפתית את המשרה לאליעזר בן-יהודה, אך מחמת בריאותו הרופפת וחששו שמא מלאכת ההוראה תגזול זמן יקר שראוי להשקיעו בפעילותו הלשונית, ויתר בן-יהודה על המשרה בתום חודשים ספורים.

עתה מצא בכר את שחיפש: בחור נלהב ואינטליגנטי שיסייע בהגשמת תכניתו הגדולה, פיתוח שיטת לימוד בעברית לפי "השיטה הטבעית", שיטה ללימוד שפה זרה שקנתה לה מעריצים רבים ברחבי אירופה וארצות הברית. הייתה זו שיטה שלא הצריכה לימוד דקדוק או כללים מוקדמים כלשהם, ולמעשה חיקתה את הדרך בה לומד ילד את שפת אמו, לימוד שפה מתוך דיבור והתנסות בה. היה לבכר שם מתאים עבורה "עברית בעברית".

 

ניסים בכר (משמאל) יחד עם ד"ר יקיר בכר. תמונה מתוך אוסף שבדרון. לפריט בקטלוג הספרייה לחצו

 

"עברית בעברית" קונה לעצמה אחיזה בארץ ישראל

יהודה (גרזובסקי) גור, מתוך אוסף שבדרון. לפריט בקטלוג הספרייה לחצו 

 

בזמן שילין פיתח את השיטה שלו בבית הספר הירושלמי 'התורה והמלאכה' שהקים בכר, פרסם בשנת 1895 המילונאי יהודה גרזובסקי (לימים, יהודה גור) סדרת מאמרים בעיתון "הצבי" תחת הכותרת: "דברים אחדים לשיטת האם, היא השיטה הטבעית בלימוד השפה".

ההערה מאירת העיניים שצירף עורכו של "הצבי" לאחת הכתבות מלמדת על כך שלא ילין ולא גור (וכמותם המורה השלישי שהפיץ את שיטת "העברית בעברית" בארץ ישראל לא ידעו דבר על פועלו של האחר: "כפי ששמעתי," כתב אליעזר בן-יהודה, "חיבר המורה החכם יצחק אפשטיין מצפת ספר כזה. מי ייתן ומיהר להוציאו לאור לתועלת קדמת שפתו (החכם ילין מחבר ספר כזה)".

 

"השיטה הטבעית בלמוד שפתנו, או עברית בעברית" מאת יהודה (גרזובסקי) גור. לפריט בקטלוג הספרייה לחצו

 

שנתיים לאחר מכן כבר היה מוכן יהודה גרזובסקי לפרסם את הספר הראשון בנושא. הייתה זו חוברת תאורטית המשבחת את שיטת ה"עברית בעברית". הפעם התבסס גרזובסקי לא רק על הידע התאורטי שצבר בתור מילונאי וחוקר שפות, אלא גם על ניסיונו המוצלח של יצחק אפשטיין, המורה הגלילי שהיה בזמן הפרסום (שנת 1897) חסר כל השכלה פורמלית בהוראה, אך בעל דבקות ואהבת המקצוע. בחוברת הקצרה שחיבר גרזובסקי העלה המילונאי את הדאגה העיקרית שבה העסיקו עצמם מורי העברית החדשה.

"… איך ללמד לנער עברי עברית, והוא, הנער העברי, בבואו אל בית הספר איננו יודע אף מלה בשפה הזאת, איך ידבר אתו מורהו החפץ ללמדהו השפה הזאת? ואיך יבין את אשר המורה ידבר אתו בעברית? חובת בית הספר העברי היא לא כחובת בית הספר לעם אחר; חובתו היא לא אך להרחיב את חוג ידיעות התלמיד כי אם לברא יש מאין מחלט, להניח יסוד, לשים אבן הפנה, כי יוכל אחר כן לבנות את הבנין. ואיך יחלו במלאכה הזאת?"

(השטה-הטבעית בלמוד שפתנו או עברית בעברית מאת יהודה גרזובסקי גור)

אם גרזובסקי התמקד בתיאוריה, עבר ילין לעסוק בפיתוח השיטה עצמה: ה"עברית בעברית" מבית מדרשו הייתה שיטה שאפתנית שלא הסתפקה בלימוד הדיבור בלבד. ילין ביקש להקנות את העברית דרך שילוב של דיבור, קריאה וכתיבה. הוא היה השני לפרסם ספר "עברית בעברית" בין השנים 1901-1900. לספר בשני הכרכים קרא "מקרא לפי הטף". בשיעור הראשון מראה המורה לתלמידים תמונה של ילד. הוא מבקש להבין מהם:

"מה התמונה הזאת? – זאת תמונת י ל ד. – הבה נקרא את המלה הזאת ונחלקה לחלקיה: יֶ . . . לֶ . . . ד.
באמרנו: לֶד, האם בטאנו את כל המלה: ילד? – לא. – מה חסר עוד להשלימה? – יֶ – ובאמרנו: יֶ האם בטאנו את המלה כולה? – לא; כי עוד עלינו לאמר: לֶד. – ובאמרנו: י לֶ ? – עוד טרם בטאנו את המלה כולה, כי עלינו עוד לאמר: ד.
(…)
ראו – הנני כותב על הלוח את המלה "ילד"."

(מקרא לפי הטף מאת דוד ילין)

 

"מקרא לפי הטף" מאת דוד ילין. לפריט בקטלוג הספרייה לחצו

 

על ידי כתיבת המילים הנלמדות על הלוח ופירוקן להברות מנוקדות, ממשיך המורה ומרכיב יחד עם תלמידיו מילים ומשפטים בדרגת קושי עולה.

באותה שנה בה פרסם ילין את הכרך השני של "מקרא לפי הטף", פרסם יצחק אפשטיין את ספרו המצופה כל כך. גישתו ללימוד השפה ולהוראה הייתה שונה בתכלית. אפשטיין לא ראה בשיעורים שסיפק בספרו (מאה במספר) "כתורה שלמה שאסור להוסיף עליה או לגרע ממנה, כי אם יֻצגו כמשל, והמורה ירבה וימעיט, יְקָרֵב וידחה לפי שנות תלמידיו וכשרונותיהם, לפי תנאי הזמן והמקום."

 

יצחק אפשטיין. צולמה על ידי פוטו קמנצקי בשנת 1939, מתוך אוסף שבדרון. לפריט בקטלוג הספרייה לחצו

 

הגישה המתירנית והניסיונות החינוכיים של אפשטיין התאימה לשיטת "העברית בעברית" שפיתח. הוא הדגיש את הצורך בהכרת העברית באופן הטבעי ביותר. לדוגמא, כאשר המורים המסורים עוסקים ב"ראשית כתיבת הארץ" עליהם להוציא:

"… את תלמידינו החוצה, נַראה אותם את רוחות השמים, נעלה אותם על ראש תל וראו את היער, את הסלעים, את המורד; נורידם אל הבקעה, נעבירם את הנחל, נוליכם העינה; ונשאו את עיניהם וראו את השפלה, את המישור, את הרמה, והרגישו את הרוח, והתבוננו אל העננים, העבים והקלים, ונגעו בצמחים, והרטיבו את אצבעותיהם ברסיסי הטל, ופקחו את עיניהם והביטו אל התבל ומלואה והבינו אז לאמרי פינו."

(עברית בעברית – ראשית למוד שפת עבר על פי השטה הטבעית מאת יצחק אפשטיין)

 

עברית בעברית – ראשית למוד שפת עבר על פי השטה הטבעית מאת יצחק אפשטיין. לפריט בקטלוג הספרייה לחצו

 

שלושה חלוצים, שתי שיטות ועברית מתחדשת אחת

כשהחלו שלושת המורים המסורים להפיץ את תורתם ברבים, תורת ה"עברית בעברית", עוררה פעילותם בהלה בקרב רבים אנשי היישוב. גם מי שלא התנגדו ללימוד העברית כשפת אם ממניעים דתיים האמינו שבגלל שמדובר ב"שפה מתה", ללמד אותה לעוללים רכים כשפת אם תפגע קשות בהתפתחותם השכלית והנפשית.

הדור החלוצי הראשון של מורי ה"עברית בעברית" ותלמידיה הוכיחו מה מרה הייתה הטעות. תוך שנים ספורות חוברו ופורסמו עשרות חוברות וספרים ללימוד עברית (לא מעט מהם אימצו את מותג ה"עברית בעברית") בארץ ישראל ומחוצה לה, ונפתחו שלל בתי ספר ומכללות על טהרת העברית שהתעוררה משנתה: עברית חיה, שמישה ונמרצת.

 

התצלום הראשון של תלמידי "גימנסיה הרצליה" הראשונים, מתוך אוספי ביתמונה. תמונה משנת 1906. לפריט בקטלוג הספרייה לחצו

 

עוד כתבות שאנחנו בטוחים שתאהבו:

"הילד העברי הראשון" מכריז מלחמת חורמה על עיתון "הארץ"

כשהילד העברי הראשון פגש את אבי הטורקים

הגדת תל אביב משנת 1933 מלמדת כמה מעט השתנה כאן מאז

מחברת העברית של קפקא