פרוזה | חפצי המתים

"מודעת אבל מקומטת ברחוב יגאל אלון דבוקה לשער שמוביל למספרה, כל תספורת בארבעים שקלים. אבי מביט במודעה, מחזיק את המעיל על הכתף. 'בצער רב…' חיוך. הוא מצא." סיפור קצר מאת נדב פיידמן רשף