ביקורת עיון | ציפור אחת קטנה, יפה, טמאה ועקשנית

"בורשטיין אינו יכול שלא לקנן ולקונן על כך שהשירה העברית, יותר משהיא עסוקה בציפור היא עסוקה באדם". עידן צבעוני קורא את "לטובת הציפורים" של דרור בורשטיין לאור הגותו של לוינס

גלי לוצקי, הבזים הנודדים, שלאק ושמן על בד, 295X210 ס"מ, 2019

.

תשובה ללוינס: על "לטובת הציפורים" מאת דרור בורשטיין

עידן צבעוני

.

לטובת הציפורים של דרור בורשטיין, ודאי אחד מכותבי המסות המשוכללים הפועלים היום בישראל, אינו רק ספר מסע מסחרר ולמדני כאחד בעקבות מופען של ציפורים רבות יופי בתחנות השונות של הספרות (התנ"ך, מדרשי חז"ל, ספרות ימי הביניים, מנדלי מו"ס, ביאליק, אלתרמן, גולדברג, אבות ישורון ואחרים); הוא אינו רק עיסוק בציפור ובציפוריות החמקמקה הנגזרת ממנה כפיגורה מעודנת של השיר, המשורר ומלאכתם, והוא גם אינו רק דאגה גופנית עד כאב לגורל "הציפור" בעולם מתועש ואינסטרומנטלי עד לזרא המצוי על סף אסון אקולוגי ואולי אף מעבר לו. לצד כל אלה – והם מצויים בו בשפע ובדחיסות, שכן לטובת הציפורים משמר תנועת מעוף אלגנטית בין פרשנות הטקסט הניזונה מאוויר פסגות דליל לשלל אינפורמציות אקו־זאולוגיות – אני מבקש לראות בלטובת הציפורים מהלך נוודי של בורשטיין מהמרחב הנוצרי־חזותי (אשר היה ליבו הפועם, המדמם והוואניטאסי של ספרו תמונות של בשר [הקיבוץ המאוחד, 2014], אשר עסק רובו ככולו במבטים מוזיאליים יוצאים ומוחזרים באמנות המערב) אל המרחב היהודי־טקסטואלי.

את המהלך המעניין הזה ניתן לנסח בין השאר כמעין תשובה מאופקת, חכמה ועקיפה למחשבה של לוינס, כלומר לאופן שבו לוינס ביקש להבין את ההתמקמות של היהדות והיהודים ביחס לדבר הזה שאנו עדיין מכנים במורך לב "הטבע". קצה חוט אנטגוניסטי ביחס ללוינס מצוי בתמונות של בשר, כשבורשטיין מתעכב על ציור של פרנססקו דה גויה, טבע דומם, המציג לראווה שרידי כבש מפורק, כך שמתוך הראש המונח כתלוש וכרות, עין שחורה מחזירה לצופה מבט מבעית העולה מהמתים: "גויא מחזיר אלינו את הראש ואת המבט. את הפָנִים. עמנואל לוינס, שעסק באחריות האנושית כלפי הזולת, הנולדת מפניו של הזולת, לא החשיבם כשקולים לפני בעל החיים [האדם]. מדוע? הרי גם לבעלי חיים יש פנים ועיניים. אפילו לחרקים" (עמ' 12). על פניו ביקורת על לוינס, אבל בפועל תמונות של בשר נכתב עם הגב אל המסירה היהודית, שבצבצה בין השורות בלבד והפנימה באופן פרדוקסלי את המבט הלוינסי ביחס לחיה, אולי מהסיבה הפשוטה שבמרכז תמונות של בשר עמדה התרבות החזותית, ולכן כאשר בורשטיין התבונן ביצירות העקדה של קרווג'ו, רמברנדט ואחרים, אשר הפגינו בדרכם חמלה נוצרית ביחס לבן העקוד, מְבַשרו של ישו, המצוי בקרבת שחיטה, לצד חמלה לאַיִל המשמש תחליף, הוא היה ער לכך שבסיפור המקראי הסוף הטוב ופורקנו מגיעים עם שחיטת האיל, כלומר שמכיוון שהאדם הוא חיה חלשה יותר, חשופה יותר, ומתוקף זה נזקקת למחסה בשפה על מנת לברוא את עולמה – החיה על פי היהדות נידונה לחוות כאב הכרחי וסבל נסבל.

ברשימתו הקצרה של לוינס, "היידגר, גגארין ואנחנו", ניתן למצוא ביטוי מזוקק שלו לתפיסת הטבע ביהדות –כזו המנוכרת לטבע, למעשה מבקשת לחרוג ממנו (סוקרטס של לוינס מעדיף את העיר, שבה פוגשים אנשים, על פני הכפר והעצים. היהדות, כך יאמר, היא "אחות למסר הזה"), שכן משכנו האחד של האדם הוא השפה, ומכאן גם השסע, הפער הבלתי ניתן לתיווך, גישור או מיצוע ביחס לממשי (ברית המילה כתזכורת לכך בבשר). כל זה מוצב באופן אופוזיציוני לרוח הנוצרית־היידיגריאנית שאת שורשיה המודרניים נמצא ברומנטיקה. ראוי להתעכב על דברים אלה של הוגה הדעות היהודי־ליטאי־צרפתי, שכתב לאחר התופת של מלחמת העולם השנייה, כדי להראות את אופן המילוט של בורשטיין מהתפיסה המצמצמת של לוינס:

אני חושב על זרם יוקרתי במחשבה המודרנית, שמוצאו בגרמניה ואשר מציף את נבכיה האליליים של נשמתנו המערבית. כוונתי להיידגר ולהיידגריאנים. הללו היו רוצים שהאדם ישוב וימצא את העולם. לדעתם, בני אדם איבדו את העולם … לשוב ולמצוא את העולם, הרי זה לשוב ולמצוא את הילדות המצטנפת באופן מסתורי ב"מקום", להיפתח אל אור הנופים הגדולים, אל מקסמי הטבע, אל מערך ההרים המפואר, הפראי; הרי זה להיחפז בשביל המתפתל בשדות; הרי זה לחוש את האחדות שמשרים הגשר המחבר את גדותיו של הנהר ואדריכלות הבניינים, נוכחותו של העץ, משחקי האור־צל של היער, המסתורין שבעצמים … הרי לנו אפוא הפיתוי הנצחי שבפגאניות, מעבר לאינפנטיליות שבעבודת אלילים, שזה זמן רב התעלתה האנושות מעליה. המקודש המחלחל אל העולם – היהדות אולי אינה אלא שלילה של ראייה זו. הריסת ה"גַנות" המקודשות – אנו מבינים עתה את הטוהר שבוונדליזם הזה לכאורה. המסתורין של הדברים הוא המקור לכל אכזריות ביחס לבני אדם.

(לוינס, "היידגר, גגארין ואנחנו", חירות קשה: מסות על היהדות, רסלינג, 2007; תרגמו ע' בסוק וש' ויגודה, עמ' 311)

בהמשך לדבריו על כך שהיהדות היא הסרת הכישוף מהטבע, לא די בכך שלוינס משרטט מתווה אנטי־היידגריאני מובהק בעודו מתפעל בין השאר מהטכנולוגיה החדשה שמאפשרת לגגארין (הקוסמונאוט הראשון) לרחף בחלל ולהתנתק מהמקום, כאנטיתזה לאקט של השתרשות טבטונית באדמה, הוא גם מאמץ באופן פרדוקסלי את המבט הנוצרי של הגל ביחס ליהדות־טבע, כפי שנוסח על ידי הגל ברוח הנצרות וגורלה, כלומר שמאפייניה של הרוח היהודית בהקשר זה הם שעבוד מוחלט לאדון בלתי נראה, לצד ניכור לטבע ויופיו. כך, מעשיו של אברהם באקט העקדה מובנים על פי הגל כ"התנתקות הקורעת את קשריי החיים בצוותא ואת האהבה; את מכלול זיקותיו לאדם ולטבע".

נדמה שהמהלך של בורשטיין בלטובת הציפורים מנוגד לזה של לוינס, אשר רוחו אולי נוכחת בספר על דרך ההעדר, אלא זאת שעתה הרוח ההידיגריאנית שבורשטיין כביכול מאמץ אינה מתקיימת במרחב הנוצרי בלבד אלא היא עולה בטבעיות מתוך הטקסט היהודי, למשל במדרש ויקרא רבה (מדרש אחד מני רבים המובאים בספר) על אודות ציפור אחת קטנה, יפה, טמאה ועקשנית (דוכיפת), שרבי שמעון מקיים איתה מעין מאבק טריטוריאלי סיזיפי, קומי למחצה, שכן הדוכיפת החליטה לקנן בסדן המצוי בפרדסו של רבי שמעון, להפוך את בול העץ לביתה, ואילו רבי שמעון מביא קרש ונועץ בו מסמר כדי למנוע מהסדן להיות אתר קינון, וחוזר חלילה. בסופו של דבר רבי שמעון מניח לדוכיפת לקנן, הוא אינו מנחית את מלוא כוחו הריבוני על הפרדס שברשותו על מנת לסלקה. ובשפתו הרגישה, המהדהדת את הרגישות המינימליסטית של המדרש עצמו, אשר לפרקים נדמה כאילו נלקח ישירות מהקורפוס הזן־בודהיסטי, בורשטיין מסכם את המהלך הסיפורי: רבי שמעון "לומד ממנה [מהציפור] שיעור שחשוב לאין ערוך מתוצאת המאבק הטריטוריאלי: אחריות כלפי הזולת. הוא לומד מהציפור, הנאבקת על ביתה מתוך דאגה לצאצאיה (לשם כך נחוץ לה קן), לדאוג לבתי חבריו, בני האדם!" (עמ' 64)

תיווך מרשים בין ספרות חז"ל הציפורית לספרות הישראלית מציג בורשטיין דרך מנדלה מו"ס, אשר בספרו האוטוביוגרפי הכמעט לא מוכר משנת 1889, רשימות לתולדותי, מספר איך בילדותו בלע בארוטיות את מילות הקודש של התורה ישר אל תוך מעיו, ובהמשך מספר על יציאתו מפרדס האגדה, עולם הדיבור התלמודי, אל הפרדס ממש, אל אמא־טבע והמפגש הלא פחות ארוטי עימה: "יום יום יצאתי השדה לשחֵר פני אהובתי ולהתעלס באהבים עם יעלת־חן זאת". את המהלך הזה משלים מנדלה לא רק בספרות שלו, המלאה עד להתפקע בחיות ובהמות רופסות וכו' המדומות לאדם, ליהודי, למצב היהודי, ולהפך, אלא גם במפעל המדעי שלו, בספר תולדות הטבע, על 1,200 עמודיו, אשר אינו אלא תרגום־עיבוד לספר טבע אנציקלופדיסטי של הרולד אוטמר לנץ, חוקר טבע גרמני משפיע בדורו. את הכתיבה הזאת של מנדלה, אשר ראשיתה בבליעת אותיות ושמיעת קולות, מכנה בורשטיין "אקו־רליגיוזית". את התשובה הנחרצת ללוינס ניתן לסכם במילותיו של בורשטיין על המהלך הכולל של מנדלה: "רכיבי הבריאה כולה, ריבוא החיות, הצומח והדומם, הם חוליות שלובות וצפופות של חיה אחת פלאית. עולם החיות נתפס כאחדות משולבת, הפועלת כאורגניזם מופלא ענק, ביוספרה" (עמ' 111).

אולם לאחר מסע מפותל בספרות היהודית־עברית־ישראלית, בסֵיפה של הספר, בורשטיין מצטט את הנרי בֶּסְטוֹן, אשר תר אחר תפיסה שונה של בעלי חיים, מיסטית יותר, ובהתאם לכן בורשטיין אינו יכול שלא לקנן ולקונן על כך שהשירה העברית, יותר משהיא עסוקה בציפור היא עסוקה באדם, כלומר שבסופו של דבר המבט בציפור, אידיוסינקרטי ככל שיהיה, אינו חף מאינסטרומנטליות, שכן מטרתו להנהיר את הדרמה האנושית: "יש להודות כי השירה העברית מאכזבת בכל הנוגע לטווח מבטה בציפורים. הציפור הנפוצה ביותר בשירה היא הציפור הלא־קיימת המכונה על ידי משוררים כה רבים 'ציפור': אין לה צבע, אין לה מין, אין לה תכונות מיוחדות" (עמ' 203).

.

עידן צבעוני (1964) הוא סופר, מבקר ספרות ועורך הוצאת רסלינג. פרסם את המסה "שדות תעופה או נוסטלגיה לעתיד", בתוך הספר "חללים, שדות תעופה, קניון" (רסלינג, 2004). ערך, בשיתוף עם יצחק בנימיני, את אסופת המאמרים "עבד, התענגות אדון: על סאדיזם ומזוכיזם בפסיכואנליזה ובביקורת התרבות" (רסלינג, 2003). ספרו "רפאים בכל מקום" ראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות (2017); "הרשתית" ראה אור לאחרונה בהוצאת אפיק (2019).

.

דרור בורשטיין, "לטובת הציפורים", ידיעות ספרים, 2019.

.

 

» במדור ביקורת עיון בגיליון קודם של המוסך: נעמה צאל על ״לקראת אוטוביוגרפיה מינורית״, קובץ מסות מאת מיכל בן־נפתלי

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

שני פוקר | שָׁרָתֵי הספרים האחרונים

"הוא לא היה אביך, הוא היה ספק השירות. זו הייתה אקסטזת עצבים ואפשרות פורקן גם יחד – את הפנית את צעדייך לכיוון הקטנוע שלו, ועוד לא ידעת מה יֵצא מפיך."

דורית פיגוביץ גודארד, מראה הצבה מתוך התערוכה "פצועים קל", גלריה בסיס, 2017 (אוצרת: שלומית ברויר; צילום: יובל חי)

.

שָׁרָתֵי הספרים האחרונים

שני פוקר

"וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ לְכוּ וְנַפִּילָה גוֹרָלוֹת
וְנֵדְעָה בְּשֶׁלְּמִי הָרָעָה הַזֹּאת לָנוּ"
(יונה א 7)

.

זו בסך הכול הייתה תקופה שהכול נתלה במלאכת השליחות. היום נרקם דרך איסוף החומר ומסירת החומר. אם השכלתָּ – נעשית שליח. אם התמזל מזלך – היה לך רישיון לקטנוע (זו הגזמה, אך זה הרקע לסיפור ולא אחרת, ואת ההשלכות התרבותיות יעשה כל אחד במוחו). מכאן עולה שאם היה לךְ אב נטול־תעסוקה עם רישיון לקטנוע – ואת עבדת בחנות ספרים, כבר היית יכולה לעשות את החישוב לבד. כלומר, להעניק לאב את ביצוע המשלוחים בתקופה שבה זכה הענף לעדנה. על כן, די לומר שהסיפור הזה הוא על תעסוקה קלה וזמינה בתמורה לפרוטות, כשהדגש הוא לא על הפרוטות אלא על התעסוקה בתמורה לפרוטות. ואם עבדת בחנות ספרים הרי הבנת שבפרוטות עסקינן.

עכשיו לעצם העניין: לאב נתת לעשות את הכתובות של אזור גוש דן, ועל כל משלוח ניתנו לו – לא ממך – שלושים שקלים. עכשיו תאמרו: הרי רק הדלק עולה כמעט כמו השלושים שקלים האלה, ובהחלט אין להכחיש. אבל היו מקרים שבהם היה האב נוטל את רכב החברה של האם, ואם כן, היו מקרים שהשלושים שקלים האלה היו מאה אחוז רווח.

השאלה שנצטברה באוויר לא הייתה רק כמה זמן תארך שביעות הרצון הזאת חרף הפרוטות – הלוא זו הייתה שעה שדיברו בה על משק, אבל לך היה רק אב שֶׁשָּׂשׂ להיות שליח (בשלמי? בעד מה?) – אלא האם ניתן היה להתבלבל ולאמץ את המעטה החדש, המרענן, המעשיר, שבו הוא נעשה שליח ואת נעשית בוסית? האם ניתן היה, ככה, על עדנת החלופה הזו, להמשיך אל הנצח, עד התהפכות הרגבים, או עד אובדן צלילות המחשבה או אובדן הראייה? לבצוע מחֶלקַת התעסוקה הקטנה שלך (היא לא שלך) ולזרוק פירורים לאביך? בסך הכול, בלב מגפה ששיתקה אנשים בבתים, שוב הוזרם קשר הדם, ההיוודעות לכורח השני, הדאגה הבלתי נשלטת שעומס החיים לא יכביד מדי על האחר. מכך ומעוד סיבות, לא היה לך עובד מסור ממנו, ולו לא הייתה בוסית הגונה ממך. אבל אַל נתבלבל: זה אינו סיפור על קשר דם בעת מגפה.

מדובר בסף הכול על תקופה שהייתה יפה לעסקי ספרי היד־שנייה. לכמה שבועות, נעשו שָׁרָתֵי הספרים האחרונים מבוקשים יותר. ומפה לשם האנשים שנסגרו בבתיהם היו נדיבים יותר להוציא את כספם על מה שהייתה בו עדות לפנאי. אנשים הזמינו ספרים, לעיתים בשלשות, ואותם היה צריך לכרוך בחבילות ולהביא לפתח בתיהם. מה שהיה מחוץ לתחומי גוש דן – נשלח בדואר. מה שהיה בתוך – נשלח עם האב. העניינים עבדו יפה. האב היה מרוצה. רוויתם נחת על זרי דפנה. רעמתם תשובה לאימת תעסוקה. כזוג יונים, התחלקתם בפירורים.

אבל כמאמר הסופר, אין הכול עשוי יפה בעיתו. ובאחד הימים הוא הגיע לאסוף משלוח בשעה שלא מצאת את הספר שהיה צריך לצרף לחבילת השליחה. וכבר רגזת והפכת עשר פעמים את תכולת הארון שבו היה אמור הספר להימצא. רבת עם עובדת אחרת בטלפון. מרוב עצבים בעטת בשולחן. האשמת את הווסֶת. את לא מוצאת, הפטרת נואש. פטאלי. כאילו היו דיני נפשות מונחים על הכף. האב הכיר את עצבייך ואמר שיחזור עוד שעה. בינתיים הלך להעביר את הזמן שלו. הוא ידע להעביר את הזמן שלו. ללכת מירקן אחד למשנהו. לקפוץ לחצי סופר. לחפש חנייה.

אחרי יותר מדי עצבים שנצטברו לריק, מצאת את הספר. אבל שוב ההוכחה שאין כל דבר עשוי יפה בעיתו: האב כבר רחוק. בינתיים הלכת לדואר לשלוח את שאר החבילות שיועדו לקווי הארץ הרחוקים. לקחת מִספּר. נעמדת בחוץ מפני שהיו שוטרים שאפשרו רק לארבעת המספרים הראשונים להיות בפנים. עוד געשת מאי־מציאת הספר, מהמשימה שעוד לא נשלמה, רבת עם אחד האנשים בתור לפנייך (אמרת לו שַׁחְרֵר, טרחן). לקח זמן עד שהבנת שמי שהביט בך עוטֵה מסכה, אותו איש־לא־מכאן, אולי הודי, מלוּוה על ידי האיש שרבת איתו, ובוודאי באו להסדיר אישורים. הצרת על דיבורך כלפי האיש. עדיין נרעשת.

וכשם שאין כל דבר עשוי יפה בעיתו – צלצל האב. הוא מחוץ לחנות. החנות נעולה כי את בדואר. המספר שלך עוד לא הגיע. רצת חזרה לחנות עם החבילות עוד ביד. הגעת לחנות וצעקת: "למה אתה לא מתקשר לפני שאתה מגיע, אני עם מספר שם בדואר". פתחת את החנות מהר והבאת לו את החבילה. הוא לקח אותה. היתה שם איזו מאית שנייה: לא ראית אותו, לא שיווית לו ארשת כלשהי שדרכה יכול היה לנחש חיבה, הוא היה באותו רגע מה שהיה באותו רגע: יותר גרוע ממטרד. אבל בכלל לא נתת על כך את הדעת. אלו דברים שאת יכולה לחשב רק בדיעבד – הלוא פנית לרוץ חזרה לדואר, אבל אחרי כמה מטרים שפסע קדימה והיה כבר רחוק ממך, צעק לעברך קללה כאחרון־בריון חסר־פנים: חרא, שמאלנית חרא.

כשהסתובבת אחורה, נתאמתה הידיעה כמאכלת: יש קהל. והקהל הפך את אביך ללא אביך. ואם אביך לא אביך, הייתה שנייה, ככל הנראה, שגם את הופקעת ממקומך. זו הייתה ההתניה של הצעקה: הווליום, התוכן, השתרכות המרחק הפעור. אם הקללות היו מנת חלקכם, הלא שרו בתוך קורות, עכשיו, בין אוזני העסקים המנמנמים. שלושת הראשים שהסתובבו אל אביך ושבו אלייך, נטרלו אותך מן היכולת להשיב, אך גם מן היכולת לקפוא. אם הוכנעת או הושפלת לא הורע לך, הלוא הייתה בך רק ההבנה שאיש מן החוזים לא מפרש נכון את שתיקתך. אבל לא יכולת לשתוק, כי כבר שעטת קדימה, ופירוש השעטה היה להישבות אל המופע שהרחוב הזר אִפשר:

הוא לא היה אביך, הוא היה ספק השירות. זו הייתה אקסטזת עצבים ואפשרות פורקן גם יחד – את הפנית את צעדייך לכיוון הקטנוע שלו, ועוד לא ידעת מה יֵצא מפיך. עובדי הטמבורייה הסמוכה שאת אומרת להם שלום בכל בוקר הרימו אוזן, עד שלפתע צעקת, זדונית, קוצית, פוטנטית: אתה לא תעשה פה יותר משלוחים אתה שומע.

שעטת הדם הייתה אמת, אך הפומביות הייתה מפתיעה בעינוגה; משלהבת מרוב חופש ותקיעות. החוזים חזו בריב עובדים: מסכת שבה אחד יגבור על האחר, אבל את ידעת שאת תקועה עם השליח. עכשיו נותר היה לראות לאן תוביל דקוּת הרגע. כמה זמן יהיה אפשר להחזיק את הסטריליות: כמה זמן יהיה אפשר לא להסגיר את קשר הדם.

אלה היו כמה שניות ולא ידעת מניין תבוא ההתרה, מן הפנים או מן החוץ. בסך הכול הוא כבר היה תכף על הקטנוע, בא לנסוע, ולהסתלק בארשת ההתלהמות הלא־אישית הזו. כתִחלוֹפֶת טעונה של ריב רחובי, כהתלקחות מדינמיקת כספים שהשתבשה. ככה זה, להכות בך מהלומות פירושו להפוך אותך זרה. עד כדי כך אלימה היא רגישות הַיתר. הזרות היא שהביאה את ההתחשבנות (עכשיו, גם על פירורים תריבי). לפני שנס אל נסיעתו, קראת: אתה מקבל על זה כסף. הוא השיב לך: נצלנית. ועוד קללות שהדף יתקשה. הטונים גבהו. אם היה עולה כבר על הקטנוע ונוסע, זה יכול היה להיחתם אחרי כמה שעות בהתנצלות הדדית. אבל הצלחתם להערים על הרחוב, והעורמה הביאה התערבות, ומבלי שניתן היה להתכונן גח עובד מהטמבורייה לעזור לך (בשלמי? מפני מה?) והוא קרב אלֵי מי שהתנכל אלייך, וצעק לו: הלו אדון, להירגע, אתה שומע.

ההיסט שבמאית רגע הפך אותך כקערה, נטל אותך למחנה הלא נכון. עוד לא הספקת להתרגל למקומך ונעשית שניים מול אחד. והו הקלחת הייתה מפלחת. כי בכל היעדר־פעולה הייתה הכרעה: לחשוף את עצמך, שפירושו לחשוף גם את העיוות, או להשליך את מולידך אל תלם זר, שפירושו לשאת את האשמה. הספרות תהפוך את זה לרגע לתהות בו. אך האם תהית. האם תהית לפני שצעקת לו ושינית את כל מערך הכוחות הרחובי שנרקם וקם: "עזוב, עזוב, הכול בסדר, זה אבא שלי." זה היה שינוי־משחק. זה היה קר, נוקשה, מלוכלך, חורך, אבל חזק. חזק כמו שברית דמים יודעת להיות. העפת מבט חטוף בשלושת האנשים, קיווית־לא־קיווית לדלות את מה שהובע בפניהם (אולי שמעו אותך אומרת, תיזהרו, אה, רק לי מותר לצעוק עליו). אבל שתקת ופעה חזך. העובד המתערב – נבוך מעט ומופתע, הוצנע חזרה אל חנותו. "אה זה אבא שלך", מלמל כמרומה. את כמובן יצאת קירחת מכאן ומכאן: האב נס מאזור אי־הנוחות, לעובד לא נתת אפשרות להגן על כבודך. וכמו הפגנה שנגמרה, כולם פנו ממך לעיסוקם – בלתי מרוצים.

 

שני פוקר, ילידת 1992, לומדת ומלמדת בחוג לספרות באוניברסיטת ת"א. ספר שיריה הראשון, "מחצית חביוני", ראה אור בשנה שעברה בהוצאת הבה לאור. סיפורים פרי עטה מתפרסמים בבמות שונות.

 

» במדור פרוזה בגיליון הקודם של המוסך: "מקרה של אי ציות", סיפור מאת רינה גרינוולד

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

אביגיל קנטורוביץ' | יתרת חוב

"לא הגיוני שבשנים הקרובות נמשיך לרדוף זה את זה באופן כזה. לא מדובר בילד משותף, אפילו לא בחיית מחמד. כל שנותר בינינו הוא סכום כסף."

אילונה אהרון, ללא כותרת, פוטוקולאז', 50X35 ס"מ, 2001

.

יתרת חוב

אביגיל קנטורוביץ'

.

בסוף, אחרי הכול, לא נשאר בינינו דבר מלבד החשבון הארור ההוא.

חלקנו המון דברים בחיים המשותפים ההם: דירה, מיטה, כלבה, מצעים, מכונת כביסה, ארון, אוטו קטן וחבוט. חלקנו דאגות, סיפורים, כוסות קולה. לפעמים, לא בכוונה, גם מברשת שיניים. הכול היה שלנו. אני הייתי אני, והוא היה הוא, אבל הדברים היו אנחנו. אדם יכול להיות בודד גם כשהוא ישן עם מישהו במיטה זוגית, אבל המיטה לעולם לא תהיה מיטת יחיד. היא נועדה לשניים. גודלה מיועד לביחד. ובין כל הדברים האלה היו דברים שלי ודברים שלו. היו דברים שאי אפשר ולא צריך היה לחלוק: הבגדים שלו, החזיות שלי. היו דברים שהתערבבו, שהיו פעם שלי ואחר כך שלו, אבל הם התמעטו עם השנים והטכנולוגיה: הדיסקים יצאו מהבית, הספרים התמעטו לטובת הדיגיטליים, שכל אחד שמר במכשיר משלו.

והיה החשבון ההוא, שהופיע כבר אחרי, כשעדיין חשבתי שאפשר לעסות את הלב כמו כל שריר אחר כדי להקל את כאביו. הוא הגיע כל חודש, נשלח לשתי כתובות, לשני שמות שונים, ובפינה בצד ימין היה כתוב בקטן: העתק אחד מתוך שניים, ושמו של המכותב השני. שני העתקים מושלמים של נייר רשמי אחד שמספֵּר שפעם היינו ביחד ועכשיו כבר לא. לא זכרתי מה קנינו בכל כך הרבה תשלומים.

צריך היה לשלם את זה, כמובן. מישהו צריך היה, על כל פנים. אלא שלא זכרנו את החשבון הזה כשנפרדנו, כשחילקנו את הרכוש המשותף, כשכל אחד אסף את עצמו ואת שלו לארגזים. לא זכרנו, ולא חילקנו, וכשהגיע החשבון הראשון כל אחד מאיתנו כבר היה ספון בביתו החדש, אני כבר שהיתי בעורי החדש, הצורב והחשוף, עור במידת יחיד, ולו היינו רוצים להחליט מי צריך לשלם – היינו צריכים לדבר. מישהו צריך היה לדבר ראשון.

כל שנדרש, בסופו של דבר, היה להרים את הטלפון ולכתוב הודעה. אבל לא יכולתי להקליד את שמו. שורת האמוטיקונים במקלדת הייתה מלאה באלו שנהגנו להשתמש בהם, שפת צופן סודית שלי ושלו. האימייל שלי היה מלא בשמו. עם הדברים האלה חשבתי שאוכל להתמודד אחד כך. עוד מעט. ידעתי שיגיע יום שבו זה יהיה אפשרי, ולא הייתה שום בהילות. בינתיים שלחתי הודעות בלי ציורי פרצוף מחייך. התקשרתי לחברות ששמותיהן לא היו קרובים לשלו, כך שכשהקלדתי את האות הראשונה הוא לא קפץ אל המסך בלי הזמנה. השתמשתי באימייל של העבודה לצרכים אישיים, ממילא הייתה לי גישה אליו מהטלפון. אבל מה קנינו, חשבתי. ומי ישלם את החשבון.

בחודש הראשון, המעורפל מכאב, לא הייתי מסוגלת לכך. בחודש השני חשבתי שזה עוד מכאיב לי מדי, שאפשר לחכות. בחודש השלישי תהיתי אם טיפל בזה. ואם כן, האם זה אומר שהוא עוד חושב עליי, שאולי הוא מכיר בכאבי ולכן הוא דואג לזה, או אולי דווקא להפך: אולי הוא כל כך לא חושב עליי, אולי הכאב שלי כל כך לא מטריד אותו, שהחשבון הוא מטלה פשוטה.

התקשרתי. לא אליו, אל החֶברה. הגעתי למענה קולי ממוחשב ושמחתי: לא רציתי לדבר עם בן אדם. הקשתי את מספר החשבון האחרון. הוא לא שולם עדיין. ניתקתי ואמרתי לעצמי שאתקשר שוב בעוד כמה ימים, אבל שכחתי, ובחודש שלאחר מכן שוב הגיע חשבון. אם היה איחור בתשלומים, היו ודאי כותבים משהו. חֶברה שמקפידה כל כך על העתקים ממוספרים, על משלוח חשבונות בדואר, הייתה מנפיקה איזה מכתב רשמי. מישהו שילם את החשבון.

ובכל זאת התקשרתי וההודעה הקולית אמרה לי שהחשבון של החודש טרם שולם. אני צריכה לשלם, חשבתי. ההגינות מצריכה שאשלם. חודש הוא וחודש אני. אילו היינו מדברים, זה מה שהיינו מסכמים, לא? שנחלוק. אולי הייתי פשוט נותנת לו סכום כסף, או הוא לי, ואז אפשר היה לנתק את ההתקשרות המשונה הזו בינינו. הרי לא הגיוני שבשנים הקרובות נמשיך לרדוף זה את זה באופן כזה. לא מדובר בילד משותף, אפילו לא בחיית מחמד. כל שנותר בינינו הוא סכום כסף.

אבל זה לא היה כסף: זה היה חוט דק ועדין, והוא אחז בקצהו האחד ואני בקצהו השני ואיש מאיתנו לא הרפה. כך או כך האמנתי שבסוף החוט יימתח וייקרע. זה מה שחוטים עושים. זה מה שאנשים עושים. הם נמתחים עד קצותם, נפרמים, נפרדים. זה לא סוף העולם.

בחודש הזה שילמתי את החשבון אני. בחודש שלאחר מכן חיכיתי כמה ימים והתקשרתי למענה: יתרת החוב אפס. בחודש שלאחר מכן שילמתי את החשבון ביום שהגיע. זה היה ריקוד מטופש, מרוחק, ובכל זאת מתואם: חודש אחד אני שילמתי. חודש אחר הוא שילם. נענו לקצב המוזיקה, לא ביחד, אבל באותו מקצב. לא ידעתי על מה אני משלמת, מלבד על החוט הזה.

עברתי דירה. עדכנתי את חברת החשמל, המים, הגז, את העירייה. שלחתי הודעה גם בנוגע לחשבון הזה, שימשיך להגיע לכתובתי החדשה, ועשיתי גם עקוב אחריי בדואר. היו לי כמה ימים קצרי נשימה של ציפייה, כמו אצל רופא השיניים כשפוחדים שמכשיר ייגע בעצב חשוף, כשיודעים שכל מה שכואב נמצא בטווח הגעה, שאפשר בקלות לגרום לנו לבכות. אבל החשבון הגיע, כסדרו, ובראש הדף הודפסה יפה כתובתי החדשה.

לא סיפרתי לאיש על החשבון הזה. זה היה קצה חוט סודי, שאחזתי בו מתחת לשרוול ארוך שמתחתי עד קצות אצבעותיי. קשר עדין למי שהייתי פעם. הרהרתי לפעמים באפשרות להרפות ממנו, ומיד הרגשתי צורך למתוח אותו מעט, לוודא שהוא עוד שם. בחודשים שלו הייתי מתקשרת למענה האוטומטי, כדי לשמוע: יתרת החוב אפס. בחודשים שלי מיהרתי לשלם, שלא יקדים אותי. ידעתי: הוא יודע שאני משלמת. הוא מונה את החודשים. רציתי שימתח את החוט. מתיחה אחת: אני יודע. שתי מתיחות: אני מצטער. החודשים שלנו נפגשים, הירחים שלנו מקיפים זה את זה, אנחנו עדיין יקום קטן בפני עצמו. וכל עוד החשבון הזה ימשיך להגיע, נמשיך להתקיים. וכל עוד נתקיים, אולי הוא יגיד סליחה.

וחודש אחד החשבון הגיע, וזה היה החודש שלי, והתקשרתי אחרי כמה ימים לשלם, לא מיהרתי יותר, והמענה אמר: החשבון שולם במלואו. ניתקתי. התקשרתי שוב. החשבון שולם במלואו. קמצתי את האצבעות לאגרוף הדוק. ואז שחררתי את כף היד, הרפיתי את השרירים ופרשתי את האצבעות.

.

אביגיל קנטורוביץ' היא עורכת עצמאית ועובדת במערכת מודן וכתר. ספרה "ארץ, עיר, ילדה" ראה אור בהוצאת מודן בשנת 2018.

.

» במדור פרוזה בגיליון הקודם של המוסך: "מקרה של אי ציות", סיפור מאת רינה גרינוולד

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

עופר שור | מר אליאס

"'זה מקום טוב', אמר אבא. 'הם מסתתרים מהחום מתחת לאבנים.' הוא נעמד ליד אבן גדולה שנחה ממש בקצה השדה. 'זאת, תרים אותה,' אמר והצביע בהחלטיות, כאילו ידע מראש שמה שביקשנו יימצא שם."

טל ירושלמי, ללא כותרת, אקריליק על בד שרוף, 60X50 ס"מ, 2019 (צילום: יובל חי)

.

מר אליאס

עופר שור

.

יצאנו מהבית בשבת לפני הצהריים, עוד לפני החום הגדול, מותירים את אמא במיטתה בחדר החשוך. אבא נהג ואני ישבתי לידו. הוא תמיד נתן לי לשבת שם כשנסענו רק שנינו, למרות שעדיין הייתי קטן מדי. הלכנו לתפוס עקרבים. הוא אמר שהוא יודע איפה אפשר למצוא אותם. נסענו דרומה זמן־מה לכיוון בית לחם, עד שעצר את המכונית בשולי הכביש ליד שדה גדול, לא רחוק ממנזר מר אליאס. חומות האבן הצהבהבות־אפורות של המנזר התנשאו במרחק, הצריח הדק הזדקר אל השמיים הכחולים, החפים מענן.

ירדנו מהמכונית ועמדנו בפאתי השדה. הקרקע הייתה מכוסה עשבים ירוקים בהירים, ששיחים נמוכים התפרצו מתוכם פה ושם ונרעדו ברוח החמה. מבין העשבים בצבצה אדמה חומה, סמיכה כמשחה. אבנים גדולות היו פזורות למלוא העין. לאוויר היה טעם חרוך, כאילו שרפה גדולה השתוללה הרחק.

"זה מקום טוב", אמר אבא. "הם מסתתרים מהחום מתחת לאבנים." הוא נעמד ליד אבן גדולה שנחה ממש בקצה השדה. "זאת, תרים אותה," אמר והצביע בהחלטיות, כאילו ידע מראש שמה שביקשנו יימצא שם.

הנחתי את התיק הקטן לידי, התכופפתי, הצמדתי את ידי אל האבן ודחפתי. המשטח המחוספס שרט את כפותיי. האבן התגלגלה על צידה, חושפת את בטנה התפוחה. האדמה שהתגלתה מתחתיה הייתה רכה ולחה למראה. שלשול מיהר להתחפר לתוכה וחרק דק, שקוף כמעט לגמרי, התרחק במנוסה. אבל עקרבים לא היו.

אבא עמד לידי, ידיו שמוטות לצידי מתניו. מדי פעם כיווץ את כף ידו האחת לאגרוף רפוי ופתח אותה, כך שוב ושוב. הוא לא ניסה לעזור לי. קמתי מתנשף. הוא הביט בי.

"נסה עוד אחת," אמר, והחווה במבטו אל השדה. "יש כאן הרבה אבנים."

הלכתי לעבר אבן סמוכה והפכתי גם אותה. גם כאן לא מצאתי דבר. "תמשיך," הוא אמר לי. המשכתי. אבא התבונן בי זמן־מה ואז הלך והתיישב על סלע גדול במרחק, גבו אליי ופניו אל המנזר. כעבור כמה שניות ראיתי את עשן הסיגריה מיתמר מעל ראשו. הוא המשיך לשבת, מתעלם ממני, בזמן שהפכתי אבן אחר אבן.

היום התקדם במסלולו. השמש בערה מעליי. ידיי צרבו וזיעה דביקה מילאה את בתי שחיי. ברכי מכנסיי היו מכוסות בוץ בהיר, יבש. אבא הפנה אליי את מבטו. "אתה רוצה לחזור?" שאל.

"עוד מעט," עניתי. "יש מים?" אבל הוא כבר השיב את מבטו חזרה אל המנזר. "אתה יודע," אמר פתאום, "ניסו לרצוח את ראש המנזר כאן פעם. חשבו שיש מטמון קבור מתחת למנזר, ושהוא יוכל לגלות להם איפה הוא." הוא צחקק לעצמו. "מטומטמים," אמר. "אומרים גם שאליהו הנביא הגיע לכאן, כשברח מאיזבל," הוסיף אחרי שתיקה קצרה. "אתה יודע מי זאת איזבל? מהתנ"ך?" שאל אותי.

התקדמתי לעבר אבן שטוחה במרכז השדה. "לא", אמרתי. "אנחנו רק בשופטים ב".

"היא הייתה אישה רעה. אישה מאוד מאוד רעה," אמר והדליק עוד סיגריה. הוא הושיט לי את המימייה. "שתה."

"כן, תכף, אחרי הסלע זה," אמרתי. תחבתי את ידי מתחת לאבן ודחפתי.

ראיתי אותו ברגע שהאור שטף את האדמה. הוא היה גדול ויפה, כמעט מסנוור בשעה שהשמש נצנצה על גבו השחור־צהוב. הוא הסתובב מבוהל סביב עצמו, צבתותיו שלוחות לפניו וזנבו האדיר, מרובה החוליות, מתעקל מעל לראשו, ואז מיהר להתרחק ממני. מיהרתי אחריו, הוצאתי את הצנצנת מהתיק והנחתי אותה עליו בעדינות. הוא ניגף בקירות השקופים ופנה אנה ואנה, ללא הועיל. סגרתי מעליו את המכסה המחורר.

"אבא! קראתי. "בוא!" הוא קם לאט וניגש אליו. הרמתי את הצנצנת והגשתי לו אותה. כשהתבונן בעקרב עיניו נצצו לראשונה.

"איזה יופי," אמר. "איזה יופי."

העקרב עמד דומם בצנצנת, זנבו זקור מעלה, חוד הארס שלו שלוח קדימה בנחישות. צבעו היה בצבע מוּגלה. התבוננתי בו בהתרגשות. קירבתי אליו את פניי ונדמה היה לי שזוג עיניים מרושעות, עכורות, מביטות בי בחזרה, בסבלנות חורשת רע.

"בוא," אמר אבא, "נלך." הוא הפנה את גבו אל המנזר וצעד אל המכונית בכתפיים שפופות. מיהרתי אחריו, הצנצנת בידי.

"אמא בבית?" שאלתי כשהתיישבנו במכונית.

"ברור," השיב אבא, "אז איפה תהיה?" הוא התניע והרכב התגלגל לאט בחזרה אל הכביש הלוהט. התבוננתי לאחור וראיתי את המנזר קטֵן ונעלם. המשכתי להביט בו עד שנעלם מאחורי אחד מעיקולי הדרך, ואז הסתובבתי שוב ונשענתי אחורה במושב.

כשנחזור הביתה, דלת חדר השינה שלהם תהיה סגורה, כרגיל. אבא ייכנס לסלון, יתיישב לאט על הספה וידליק את הטלוויזיה. אחרי זמן קצר קולה של אמא יקרא לו מתוך החדר והוא יקום בכבדות וייכנס אליה, וקולות עמומים וקשים יעלו מאחורי הדלת. כשיגיח מהחדר, פניו יהיו אפורות כסלע. הכביש המשיך להתגולל לפנינו בין הגבעות הצחיחות, נרעד באדים שעלו מהקרקע.

כשהמכונית תעצור מול הבית הוא יֵשב שם עוד דקה, ידיו בחיקו וחזהו רועד קלות עם תנועת המנוע. אני אגיח החוצה במהירות, לפני שיספיק לצאת, אמהר פנימה ואיכנס בשקט אל חדר השינה המואפל. ארד על ארבע ואתגנב חרישית עד שאהיה מול הגוף הכהה והדומם, העטוף סדינים כתכריכים. אפתח את מכסה הצנצנת ואטה אותה בעדינות מטה, אל המיטה, עד שהעקרב ייפול אל בין קפלי הסדינים וייעלם במהירות אל תוך הצללים שביניהם לבין הגוף הישן. ואז אצא בשקט מהחדר ואמתין לבואו של אבא.

 

עופר שור, מתגורר בחיפה, מורה לספרות בבי"ס תיכון. פרסם סיפורים קצרים בבמות שונות. בין היתר זכה במקום השלישי בתחרות הסיפור הקצר של "הארץ" על סיפורו "שסק".

 

» במדור פרוזה בגיליון הקודם של המוסך: "מקרה של אי ציות", סיפור מאת רינה גרינוולד

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן