"צל העולם": הרב שניסה לתת תשובות לשאלות הגדולות של היקום

מדוע נברא העולם? היכן נמצא גן העדן? אלו הן רק חלק מהשאלות שעימן ניסה להתמודד הרב מתתיהו בן שלמה דלקארט

צל העולם

מדוע המים מלוחים או מתוקים?

מהן מידות השמש והירח?

אילו עצים גדלים בהודו?

אלו הם רק מקצת מהנושאים שמנסה הרב מתתיהו דלקארט להסביר בספרו הקטן "צל העולם".

אבל זה לא הכול.

מדוע נברא העולם?

היכן נמצא גן עדן?

מדוע האדם חוטא?

גם על עניינים אלו נתן המחבר את הדעת. בעבר, תיאולוגיה דתית ומדעי הטבע היו שזורים זה בזה. האלוקים הוא הרי גם בורא העולם. רק בתקופת הנאורות, במאה ה-17 וה-18, החלו המדענים והפילוסופים לראות את הדברים אחרת.

הרב מתתיהו בן שלמה דלקארט נולד בליטא בשליש הראשון של המאה ה-16. הוא היגר לאיטליה והתגורר בה עד שנת 1553. אז אירע האירוע הקשה של שריפת התלמוד: אלפי ספרים יהודיים נשרפו באותו מאורע, אבל לרב מתתיהו שיחק המזל: "הצלתי את כל ספרי מתוך ההפכה אשר היו תחת ידי מכל הנמצא עד כי הביאותים אל ארץ הפליטה ארץ רוסיא במדינת בריסטי אשר שמה אהל ביתי".

הוא הגיע לבריסק (כיום בלורוס) ונפטר שם בשנת 1592 לערך. הרב מתתיהו היה מלומד מקובל ובין השאר כתב פירוש לספר הקבלי 'שערי אורה' מאת הרב יוסף ג'יקטיליה. עם זאת, בדומה לבן דורו המפורסם יותר, הרב דוד גנז, התעניין גם בגאוגרפיה, אסטרונומיה ומדעי טבע אחרים. הספר שכתב נקרא 'צל העולם', אולי רמז לקב"ה כפי שכותב רש"י בפרשת שלח – "צלו של המקום".

הספר התקבל בברכה למרות שלא היה מדובר בספר תורני או הלכתי. הרב חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) כותב בספרו מדבר קדמות: "ספר צל עולם הוא ספר קדמון מלא מחדושי עולם והיה באוצרות יחידים… ומי שיש בידו ספר זה יראה דברים מבהילים".

כתב יד מקורי מהמאה ה-16 בשם "צלמות הארץ" נמצא כיום בספריית הבודליאנה באוקספורד. הוא הובא לראשונה לדפוס באמסטרדם בשנת תצ"ג (1733) עם כמה שינויים.

דפוס אמשטרדם שנת תצ"ג
דפוס אמשטרדם שנת תצ"ג

מכאן ואילך קיבל את הכותרת 'צל העולם'. הספר הודפס פעמים רבות במאה ה-19 בעיקר, והחל ממהדורת ווילנא תקס"ב התווספו לו כמה הערות מכותב אנונימי.

אפשר לראות בספר את המידע המדעי כפי שהיה ידוע בימי קדם. מובן שיש כמה טעויות מדעיות – טענות שבעת הדפסות הספר המאוחרות כבר היו ידועות כלא נכונות. למשל:

• היוצר ברא את העולם עגול ככדור… והקיף סביב העולם השמים עגולים מכל צד שלמים כאשר חלבון הביצה מקיף סביב החלמון.

• אם תהיה צרור יסוד [משקל] הכבד מכל היסודות עד 100 שנה לא תפול לארץ מרוב מרחקו [של השמים מהארץ].

• השמש סובב הארץ מהלך ישר כל שעה.

• מן הארץ עד הכוכבים מרחק עשרת אלפים וחמישים פעמים כעובי הארץ.

• משבעת הכוכבים שהזכרנו… חמישה לא נראו רק לחכמי התכונה [הכירו רק חמישה מכוכבי הלכת].

אבל הטעויות אינן של הרב מתתיהו עצמו. בהקדמה לספר כתוב:

"… ונשלם הספר על ידי אחד מחכמי הגויים והנה הוא מפתח השכלים לבעבור התבאר בו חלקי העולם…. ואומר אתה ה' מדוע ירש בן נאות השכל ובן הגבירה ישב בדד וידום? [מדוע רק הגוים יזכו בידע הזה ולא היהודים?]…"

החכם שאליו מתכוון הרב מתתיהו הוא הסופר והמתרגם האנגלי William Caxton, שכתב ופרסם את הספר Mirrour of the World בשנת 1480-81.

William Caxton 1422-1491
William Caxton 1422-1491

Caxton היה סוחר אנגלי ששימש גם דיפלומט בהולנד. הוא למד את מלאכת הדפוס בגרמניה וייסד בית דפוס בלונדון בחזרתו לשם ב-1476. ספרו Mirrour of the World היה הספר המאויר הראשון שהודפס באדמת אנגליה.

אבל גם Caxton הוא לא המחבר המקורי של היצירה. את הספר הוא כתב בהתבסס על כתב יד מ-1464. כתב יד זה הוא העתק מכתב יד עתיק יותר משנת 1245, שנכתב בידי Gossouin of Metz. יצירתו של Gossouin, הנקראת בצרפתית Image du Monde, היא מעין אנציקלופדיה הכתובה במבנה של שיר ארוך. Caxton ביסס את ספרו על טקסט זה והשמיט כמה נקודות, כמו ההערה שלפיה בני אנגליה הם בעלי זנבות.

השיר של Gossouin מתבסס על דברי חכמים קודמים. אריסטו ואפלטון מצוטטים כמה פעמים, אבל בטקסט מופיעים רעיונות מאת תלמי (קלאודיוס פתולאמיוס) וחכמי אנגליה וצרפת מתקופות מאוחרות יותר. נראה ש-Gossouin שאב את הרעיונות מהם.

איור מאחד מכתבי היד של Image du Monde מול ספרו המודפס של Caxton
איור מאחד מכתבי היד של Image du Monde מול ספרו המודפס של Caxton
water-3_250

כתיבתו בצרפתית, הדפסתו באנגלית ותרגומו לעברית של הספר הביאו חוקרים מסוימים לפקפק בייחוסו לרב מתתיהו. באחד הפרקים האחרונים מופיע:

"…עד יום נעשה ספר זה שנת ה' אלפים וה' לבריאת העולם…"

הדברים מופיעים גם בדף השער בחלק מהדפוסים:

"החיבור הזה כונני ידי הרב המחבר ז"ל בשנת חמשת אלפים וחמשה לבריאת עולם".

זאת אומרת שהדברים נכתבו לכאורה בשנת 1245, דבר שלא יעלה על הדעת אם הרב מתתיהו בן המאה ה-16 היה המחבר. ההסבר הפשוט הוא שגם הוא וגם Caxton שהיה לפניו העתיק את דברי Gossouin, ואלו אכן נכתבו בשנת 1245.

water-5
"לכאורה" הספר נכתב בשנת חמשת אלפים וחמישה – 1245

'צל העולם' קצר משמעותית מהמקור. רק מקצת מהפרקים הוכנסו בו, והוא מונה כ-30 עמודים בלבד.

למרות שהרב מתתיהו ייעד את הספר לציבור היהודי המאמין, הוא העתיק רעיונות שאינם בהכרח יהודיים, כפי שמופיעים בספר המקורי. הרעיון שירושלים היא מרכז העולם מופיע גם ביהדות וגם בנצרות, כדוגמת מפת התילתן המפורסמת של היינריך בנטינג. אך בספר מופיעה עיר בשם ארגונא (או Aaron באנגלית), והיא זו המתוארת בתור מרכז העולם. לדברי המחבר באזור זה חי אדם הראשון בגן עדן.

דוגמה נוספת בולטת יותר שלא מסתדרת עם המסורת היהודית היא פרק בשם "איך הצילו החכמות מפני מי המבול". בפרק זה דן המחבר במסורת השתלשלות החוכמה מדור לדור.

הרב מתתיהו כותב שבימי קדם הבינו החכמים שהעולם עתיד להיחרב פעם בעקבות מבול מים, ופעם בעקבות מבול אש. כדי שהידע האנושי לא ייעלם, חקקו הפילוסופים בשני עמודים את כל החוכמות הידועות. הידע הזה התגלה לאחר המבול בידי שם בן נח. ממנו עברו הדברים עד אברהם אבינו, ובהמשך לאפלטון ולאריסטו. הדברים הועתקו ללטינית והגיעו גם למשורר הרומי וירג'יליוס.

היינו מצפים לקרוא שאברהם מסר ליצחק, יצחק ליעקב וכו' דרך משה, יהושע והשופטים ובוודאי דרך שלמה המלך החכם מכל האדם. אבל הרב מתתיהו מציין רק את אברהם כפי שכתוב במקור.

במאמר שכתב פרופסור יעקב אלבוים הוא מסביר שמדפיס ספר 'צל העולם' בוורשה בשנת 1840 לא אהב את תוכן הפרק מבחינת היסטוריה יהודית.

מדוע לא מוזכרים כל אבות האומה וחכמי עם ישראל? היכן במקורותינו מוזכר מבול אש?

על השאלה השנייה ראוי לציין שפילון האלכסנדרוני בספרו 'חיי משה', יוספוס ב'קדמוניות היהודים' ואחד מהספרים החיצוניים 'חיי אדם וחווה' מזכירים הן את שני העמודים הן מבול אש שאירע או שעתיד לקרות. אבל מעבר לעונשים מקומיים הקשורים באש בתנ"ך ובחז"ל, אין לכך זכר.

מסיבות אלו החליט המו"ל בוורשה להשמיט את הפרק הלא-כל-כך יהודי הזה, ושינה את סוף הפרק הקודם כדי שהקורא לא יבחין בפרק החסר.

מסיבות דתיות דומות גם לא הדפיס את דברי המבוא המעידים על מקור לא-יהודי של הספר.

בסופו של דבר, בידינו ספר קטן במדעי הטבע של ימי הביניים, כתוב בעברית של המאה ה-16 ומעובד לקורא היהודי מהמאה ה-19.

water-7

תגלית: הבתים הגנוזים של "השפן הקטן"

האם ידעתם ש"השפן הקטן" שכולנו מכירים הוא רק בית אחד משיר ארוך ומלא חיות? ומדוע הלחן שלו זהה ל"אני פורים"?

השפן הקטן

מתוך עטיפת התקליט "השפן הקטן: 30 שירי חיות לפעוטות", 1979

השיר "השפן הקטן" נמנה עם נכסי צאן ברזל בשירת הילדים העברית.

אין ילד שגדל בארץ ולא שמע, שר או הושר לו "השפן הקטן", שיר הילדים הנפוץ ביותר בארץ לאורך שנים, שלא נס ליחו עד ימינו. השיר המוכר והידוע הזה נותר במובן מסויים בלתי ידוע עד היום: איך נולד, מתי, ובידי מי?; כיצד הוצמד אליו הלחן ובידי מי?; ומהיכן צצה תוספת ההתעטשות הלה-לה-לה-לית שלו? בעניינים אלו, רב הנסתר על הנגלה.

 

 

כידוע, מדור שירי הילדים בזמר העברי משופע בשירים שהושרו בלי סוף מבלי שנודע שם מחברם ומלחינם. כך שרו ורקדו בכל פינה בארץ את "אני עומדת במעגל ומביטה סביבי", "פעם הייתי, פעם הייתי בתימן", "מאחורי ההר, אחת שתיים שלוש", "שימי ידך בידי", "אצא לי אל היער" כאילו היו אלה שירים נטולי מחברים.

הרי שירים אלה לא נשרו מבין דפי התנ"ך ולא הגיעו אלינו מן הגניזה או מן המורשת היהודית רבת הדורות. רובם נכתבו כאן, בלילות היפים, הצוננים והבהירים של כנען, בידי אנשים שלא ראו בהם יצירת פאר ולכן הצניעו את תרומתם, לא העטו על עצמם גלימת יוצר ולא ביקשו לעצמם זכויות. לא תמיד היו הם שחיברו את המילים. לעיתים תירגמו, לעיתים עיבדו, ובמקרים רבים פשוט שירבטו מילים, ללא תריסר טיוטות והגהות. מהם שנעלמו בינתיים, ומהם שנאלמו ולא מיהרו להזדהות, אולי מפני ששמחו להיווכח שעוד בימי חייהם זוכים השירים להיות מסווגים כשירי-עם, תחת שם התואר "עממי" המקנה להם חיי נצח.

תופעה זו אינה ייחודית לשירי הילדים. היא הקיפה את כל תחומי הזמר. כך קרה שאבא חושי, מי שהיה ראש העיר חיפה, הסתיר כל השנים את העובדה שהוא כתב את השיר על טרומפלדור "בגליל בתל חי". הוא גם לא מחה כשהשיר יוחס בטעות לזאב ז'בוטינסקי. רק לאחר הפצרות והצגת עדויות, הסכים להודות בכך.

גם מי שחיבר את השיר "חבריה, חבריה, מה נעשה בלי עבודה", ההורה הסוערת שאופן לידתה הוא סיפור בפני עצמו, התהלך בינינו מבלי שהתוודה על כך.

נראה שגורל דומה פקד גם את השיר "השפן הקטן". הוא הושר בגני הילדים בארץ שנים רבות לפני שראה את אור הדפוס, וכשנדפס – לא נשא תחתיו שם של מחבר. הוא כלל בית אחד בלבד:

 

השפן הקטן שכח לסגור הדלת
הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
לה –לה-לה: אפצ'י… x4

 

זה היה עד כה השיר כולו.

דרך אגב: במשך עשרות שנים כונתה הארנבת שפן, ומקום הגידול של ארנבות בית נקרא שפנייה. ועל כן, למרות מילות השיר, הכוונה היא דווקא לארנב קטן ולא לשפן קטן.

לשאלת זהותו של המחבר, הועלו שתי סברות:

האחת על ידי ד"ר עדינה בראל, חוקרת ספרות ועיתונות ילדים, המייחסת את חיבור השיר לחוג חובבי שפנים בבית הספר החקלאי היהודי בלודמיר שבפלך ווהלין. היא הסתמכה על מכתב של תלמיד בית הספר שהתפרסם בעיתון הילדים "עולמי" בסוף שנת 1936, וזה לשונו:

 "ביום 28.11.1936 ערך החוג נשף השפנים. בתוכנית היו סיפורים ותיאורים מחיי השפנים, הרצאה ע"ד גזע השפנים, הטיפול בהם והמחלות הנפוצות ביניהם. החוג חיבר המנון לשפנים, שעורר צחוק ושמחה:

השפן הקטן              הצטנן המסכן

שכח לסגור הדלת     וחלה בנזלת.

הוחלט להכריז בבית הספר על שבוע השפנים".

השפן הקטן
הפרסום ב"עולמי", סוף שנת 1936. לחצו על התמונה לקטע המלא

 

מן המובאה הזאת קשה להבין אם ההמנון הוקרא או הושר, ואם הושר – באיזה לחן?

הסברה השנייה הועלתה מפי לוין קיפניס, ותיק סופרי הילדים בארץ. כשנשאל מי כתב את "השפן הקטן", לא ידע להשיב בבירור. "אפשר שזה בנימין כספי" – אמר – "אך אינני בטוח בזה". כך נקשר לראשונה שמו של בנימין כספי, מורה בבית הספר [גימנסיה] "אחד העם" בפתח תקווה, בחיבור השיר. כספי, מחנך אהוב, נעים הליכות ובעל חוש הומור, חיבר שירים לילדים. אחד המפורסמים שבהם הוא "שישו ושמחו בשמחת חג". הוא נפטר בשנת 1946, אך בימיו לא נדפס "השפן הקטן". עד כה גם לא נמצא כתב יד מקורי של השיר או עדות כתובה כלשהי התומכת בזיהויו כמחבר השיר, גם לא אצל בני משפחתו. על כן סברה זו טעונה עדיין אישוש.

לוין קיפניס עצמו עיבד מרוסית סיפור בשם "השפן הקטן" ופירסם אותו בשנת תר"ץ (1930) בכתב העת לגננות "גליונות". כעבור שנים אחדות הוא נוכח לדעת שנכתב שיר ילדים באותו שם, אם כי לא היה כל קשר בין הסיפור ובין השיר.

 

"השפן הקטן", סיפורו של לוין קיפניס
"השפן הקטן", סיפורו של לוין קיפניס

 

אולם לא רק הדמיון בשם העסיק את קיפניס. האם הייתה זו יד המקרה שהשיר הושר על פי המנגינה של "אני פורים", שאת מילותיו כתב לוין קיפניס והלחין נחום נרדי? שני יוצרים פוריים אלה שיתפו פעולה מאז ההצלחה הגדולה של ההורה "מי יבנה בית בתל אביב", שכתבו יחד למלאת 20 שנה לתל אביב. בין השאר חיברו השניים סדרה של שירי משחק לחגיגות פורים בתל אביב: הראשון שבהם היה "משחק פורים" ("ציל ציל צליל, מצנפת לי וגדיל"), ואחריו "אני פורים" ואחרון שבהם: "שיר המסכות" ("זקן ארוך לי עד ברכיים").

רעייתו של נרדי, הזמרת ברכה צפירה, הייתה הראשונה ששרה את "אני פורים" בחגיגות פורים תרצ"ד (1934). השיר התפשט עד מהרה בגני הילדים ומשם הגיע כמעט לכל בית בארץ.

 

נחום נרדי. צילום: יוסי רוט, אוסף דן הדני
נחום נרדי. צילום: יוסי רוט, אוסף דן הדני

 

זמן קצר לאחר מכן, כשביקר קיפניס בגן הדוגמאי ברחוב השחר בתל אביב, הופתע לשמוע שם שיר בשם "השפן הקטן" מושר במנגינה של שירו שלו. לפי עדותו השיר לא רק הושר אלא גם הומחז, כנראה פרי רעיונה של אחת הגננות, שהחליטה להוסיף לביצוע השיר את פעלול ההתעטשות, כדי להפעיל את הילדים ולעורר את צחוקם.

לא חלף זמן רב עד שכל ילד בארץ הכיר את "השפן הקטן", וזאת מבלי שהשיר שודר אפילו פעם אחת ברדיו או הוטבע על תקליט, או נדפס בשירון כלשהו.

אך "השפן הקטן", השיר הקצרצר המוכר לנו כל כך, אינו אלא בית אחד מתוך שיר רב בתים שככל הידוע לי לא פורסם עד כה. אילו עסק השיר כולו בשפנים – הייתה גרסתה של ד"ר עדינה בראל זוכה למשנה תוקף. מן הנוסח המלא של השיר עולה כי זהו שיר ילדים על חיות, וכל בית בו מוקדש לחיה אחרת – לאו דווקא חיות מחמד שמגדלים בפינת חי בבית ספר, אלא גם חיות בר כמו דוב וקוף.

על דף נייר, מודפס במכונת כתיבה ישנה, ללא תאריך וללא חתימה, נשלח השיר המלא לפני כשבעים שנה אל המלחין עמנואל עמירן (אז פוגצ'וב) לשם הלחנה. עמירן הניח את השיר במעטפה, אולי כדי להלחינו במועד מאוחר יותר.

 

"השפן הקטן", הגרסה המלאה
"השפן הקטן", הגרסה המלאה. אוסף אליהו הכהן

 

בינתיים, כאמור, הולבשו מילות השיר על הלחן של "אני פורים" ונראה שעמירן לא ראה טעם להלחין לו מנגינה נוספת. לצד שיר זה, באותה מעטפה, נמצא גם כתב יד מקורי של השיר "אנחנו שרים לך מולדת ואמא", ששלח אליו המשורר יעקב אורלנד והוא זכה לגורל דומה: עמירן השתהה בהלחנתו, ובעודו מתמהמה, קם דוד זהבי והלחין את השיר. שוחחתי לא פעם עם עמירן. חבל שמעולם לא הזכיר בפניי את "השפן הקטן". חבל עוד יותר שהמעטפה שהכילה את שני השירים נמצאה רק אחרי מותו.

עמירן היה אז מלחין צעיר ומבוקש, הסתובב בגנים ובבתי ספר והרבה להלחין מנגינות, בין השאר לחגיגות הביכורים ("עורו אחים ונעלה הר ציון"), לשמחת בית השואבה ("ושאבתם מים בששון"), ולעדלאידע ("מה טובו אוהליך יעקב"). על שולחנו נערמו אז תמלילים רבים. אין תימה אפוא שהשתהה בהלחנת השיר. למרבה המזל, הוא שמר לא רק את השירים שהלחין, אלא גם את אלה ששקל להלחין.

כך קרה שבאמצע שנות השלושים, בדרך כלשהי שלא התבררה עדיין, הגיע "השפן הקטן", עלום שם מחברו, לידי גננת שגם זהותה אינה ידועה. אני מניח שהיה זה הנוסח המלא של השיר, אך כלל ידוע הוא שאין מעמיסים על ילדים שירים מרובי בתים. לפיכך נטלה ממנו הגננת, ככל הנראה, את הבית על השפן הקטן, והתאימה אותו ללחן של "אני פורים" לצורך המחזה בגן הילדים. תהליך דומה, אגב, עבר על השיר "בין הרים ובין סלעים" שהיה גם הוא שיר רב בתים – אך כל שנותר ממנו הוא בית אחד בלבד, עם סיומת לה-לה-לה-לית.

העדות שהכריעה את הכף כי כספי הוא האחראי לשיר, סופקה לי על ידי ידידה גולומב, ילידת פתח תקווה, שהייתה תלמידתו של בנימין כספי בשנת 1934. היא זכרה כי בפורים תרצ"ד, בהיותה תלמידת כיתה א' בבית הספר אחד העם בפתח תקווה, החליט המורה בנימין כספי לעודד את תלמידיו להתחפש לבעלי חיים ואף חיבר לכל ילד שיר על התחפושת שלו על פי הלחן של נחום נרדי לשירו של לוין קיפניס "אני פורים". בין הילדים המחופשים היו חבריה לכיתה: אמוץ זהבי, מי שהיה לימים חוקר טבע נודע, והציירת המנוחה רות צרפתי. כשהחלה גולומב לצטט מזיכרונה מילים מתוך השיר, הסתבר כי הן תואמות למילות שני בתי שיר מתוך הנוסח המלא שנמצא בעיזבונו של עמנואל עמירן. עדות מהימנה זו היא הוכחה חותכת להיותו של בנימין כספי מחבר השיר.

 

בנימין כספי
בנימין כספי

 

הנה אפוא פרסום ראשון של הנוסח המלא של "השפן הקטן", בעימודו המקורי הנותן ביטוי לחריזה הפנימית שלו ולקצבו הקליל:

הַשָּׁפָן
הַקָּטָן
שָׁכַח לִסְגֹּר הַדֶּלֶת
הִצְטַנֵּן
הַמִּסְכֵּן
וְקִבֵּל נַזֶּלֶת.

הַפַּרְפַּר
בַּגַּן עָבַר
עַל כָּל צִיץ פּוֹרֵחַ
כָּךְ כָּךְ כָּךְ
הוּא פָּרַח
וְהָיָה שָׂמֵחַ.

וְהַדֹּב
רָאָה כִּי טוֹב
הַדְּבַשׁ שֶׁבַּכַּוֶּרֶת
מְעַט לָקַח
לִקְרֹא הָלַךְ
גַּם לַדֻּבָּה הַגְּבֶרֶת.

בָּא אָבִיב
וּמִסָּבִיב
קוּהַ-קוּהַ-קוּהַ צְפַרְדֵּעַ
אֶל הַבֹּץ
כָּךְ לִקְפֹּץ
מִי מִכֶּם יוֹדֵעַ?

הַחֲסִידָה
הֶעֱמִידָה
אֶת הַצַּוָּאר כְּדֶגֶל
הִיא רָצָה
אֶל הַבִּצָּה
וְהִפְשִׁילָה רֶגֶל.

וְהַקּוֹף
הַךְ בַּתֹּף
וּבִמְצִלְתַּיִם
וְהַשְּׂלָו
הָרֵם רַגְלָיו
לָמַד אַחַת וּשְׁתַּיִם.

 

 

הסיפור התפרסם לראשונה ב"חדשות בן עזר", גיליון 200 וגיליון 620

אני פורים בבית לזמר – מילים וביצועים

עורך הדין היהודי שהגה את חוקת רפובליקת ויימר

מדוע נחשב הוגו פרויס ל"אביה" של רפובליקת ווימר?

Weimar constitution

מתוך אוספי הספרייה הלאומית

התמוטטותו של המשטר המלוכני בעקבות התבוסה במלחמת העולם הראשונה, והמהפכה בנובמבר בשנת 1918, הביאו למצב פוליטי חדש וכמעט בלתי מוכר בגרמניה: דמוקרטיה. הכוחות הפוליטיים החדשים הבינו את הצורך לנסח חוקה חדשה שתתאים למשטר הדמוקרטי ותמתן את כוחו הפוליטי של מעמד האצולה.

אסיפת העם הגרמנית שהתכנסה בעיר ויימר מינתה ועדה מיוחדת לניסוח החוקה החדשה. חברי הוועדה היו משפטנים שהתמחו במשפט חוקתי ובדיני המדינה. דיוני הוועדה נמשכו כמה חודשים, עד שאסיפת העם בוויימר אישרה את החוקה החדשה ב-11 באוגוסט 1919. המשפטן היהודי הוגו פרויס (1925-1860) השתתף בוועדה בקביעות ובמשך חודשים מספר אף שימש יושב ראש הוועדה. תרומתו לחוקת רפובליקת ויימר גדולה, ועד היום הוא נחשב ל"אביה".

 

הוגו פרויס. התמונה לקוחה מאוסף הפורטרטים של שבדרון השמור בספרייה הלאומית.
הוגו פרויס. התמונה לקוחה מאוסף הפורטרטים של שבדרון השמור בספרייה הלאומית.

 

פרויס הציג לוועדה את הטיוטה הראשונה לטקסט החשוב הזה, וחלקים ניכרים ממנה הגיעו לנוסח האחרון שאישרו נציגי העם. בפעם הראשונה אושרה בגרמניה חוקה שכללה זכויות יסוד לאזרחים. נוסף על חידושים רבים אחרים, הציע פרויס בנוסח שהכין חלוקה פנימית חדשה בגרמניה. משמעות הדבר הייתה פירוק המדינות ההיסטוריות, בהן הגדולה מכולן – פרוסיה. הצעה זו לא הייתה מקובלת על הצירים השמרנים באסיפת העם, אך היא הקדימה את זמנה; הרעיון קרם אור וגידים במציאות הפוליטית לאחר שנת 1945, בייסודן של מדינות גרמניה החדשות.

 

הוגו פרויס. התמונה לקוחה מאוסף הפורטרטים של שבדרון השמור בספרייה הלאומית.
הוגו פרויס. התמונה לקוחה מאוסף הפורטרטים של שבדרון השמור בספרייה הלאומית.

 

הוגו פרויס נולד בברלין והיה בן למשפחת סוחרים. הוא למד משפטים בברלין ובהיידלברג וסיים את הדוקטורט באוניברסיטת גטינגן. פרויס החליט להקדיש את זמנו למחקר אקדמי והצטרף בתור "מרצה פרטי" (מעמד מיוחד של מרצה בכיר, ללא תקן אך עם חובות הוראה) לסגל האקדמי באוניברסיטת ברלין. הוא נותר במעמד לא-נוח זה 15 שנה, כיוון שבתקופתו נדרשו היהודים להתנצר כתנאי לקבלת מעמד פרופסור. אומנם כלל זה לא נאכף על פי חוק, אך הוא התקיים בתודעתם של אנשי האקדמיה הגרמנית. רק בהקמתה של המכללה הפרטית למסחר בברלין בשנת 1906 קיבל פרויס את תקן הפרופסור למשפטים באותו מוסד.

משנת 1895 היה הוגו פרויס חבר במועצת העיר ברלין. בשנת 1918 היה ממייסדי המפלגה הדמוקרטית הגרמנית DDP, שבה היה חבר גם וולטר רתנאו. משנת 1919 ועד למותו היה פרויס חבר בפרלמנט הפרוסי, ושימש גם בתור שר הפנים הראשון ברפובליקת ויימר. במחאה על חתימת הסכמי ורסיי בידי גרמניה התפטר מתפקיד זה. בהסכמים אלו ויתרה גרמניה על ריבונותה באזורים מסוימים, והתחייבה לפיצויים גדולים מאוד לבעלות הברית. התפטרותו מתפקיד השר הביאה למצב אבסורדי: חתימתו של הוגו פרויס לא נמצאת בתחתית החוקה שאושרה רק לאחר התפטרותו, אף שמדובר, כאמור, בטקסט שרובו נולד במוחו של המשפטן המבריק.

 

שער החוקה המודפס שקיבלו תלמידות ותלמידים לרגל סיום הלימודים.
שער החוקה המודפס שקיבלו תלמידות ותלמידים לרגל סיום הלימודים.

 

בשנת 1949, כשמשפטנים גרמניים ניסחו את "חוק היסוד" של מערב גרמניה (במקום חוקה רשמית, שאין לגרמניה עד היום), הם נעזרו בחוקת רפובליקת ויימר כבסיס עבודתם. חלקים ניכרים מהחוקה המקורית מצאו את מקומם ב"חוק היסוד", אך נעשו גם תיקונים בסעיפים שהתבררו כלא יעילים או אף מסוכנים ליציבות הדמוקרטיה והמדינה.

יש לזכור שבסופו של דבר היטלר הקים את משטר הטרור בעקבות סעיף 48 של חוקת ויימר, שאיפשר לו לבטל את זכויות היסוד ואת זכויות האדם במצב שבו ביטחון המדינה נתון בסכנה – מה שלימים ניצלו הנאצים לטובת חיזוק מפלגתם.

 

אולי תאהבו גם:

"עתה אני חושב שקפקא אומר לי בעצמו: 'די עשית'"

פריטים נדירים: הצצה אל חייהם של מקס נורדאו ובתו היחידה מקסה

חיילים יהודים בשרות הקייזר

 
ילדי קפריסין חולמים על ישראל

גילופי אבן שיצרו ילדים יהודים במחנות המעצר בקפריסין מספרים על הכמיהה להגיע ארצה

קפריסין

האוסף מוצג בספרייה לקראת הכינוס השלישי של הפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית, שיעסוק בנושא 'הגירה – גבולות – זהות'. הפורום ייערך בירושלים בתאריכים 17–19 במרץ 2019.

כשגלי העלייה של פליטי המלחמה הלכו והתעצמו, נאלצו הבריטים למצוא פיתרון. מחנה עתלית היה מלא עד אפס מקום, ועל כן הוקמו בשנים 1946 ו-1949 מחנות מעצר בקפריסין, ובהם אוכלסו עשרות אלפי יהודים שחיכו להגיע סוף סוף לארץ ישראל. משאלה – שבסופו של דבר התגשמה.

גם הבריטים הבינו שלא יוכלו להתייחס לפליטים היהודים כאל שבויים או אסירים, והעניקו לעצורים סוג של אוטונומיה. בסיוע תרומות גדולות מארץ ישראל ומהעם היהודי כולו, ניסו המנהיגים היהודים במחנות לנסות וליצור שגרת חיים כלשהי. גם הם ידעו שהתעסוקה היא מצרך חובה בניסיון להעניק לפליטים את שגרת חיים זו.

 

קפריסין
אוניית מעפילים שיצר ילד במחנה

 

בתוך גדרות התייל התקיימו פעילויות תרבות, רווחה, חינוך ודת, תוך הניסיון ליצור לשוהים שגרה יום-יומית. הילדים – כמובן – היו בראש מעיניהם.

 

קפריסין
מפת ישראל חרוטה באבן. בצידה השני חרט את שמו היוצר חיים איצקוביץ' מכיתה ה'

 

ביטוי לפעילותם של הילדים, שגם מספרת לנו מה עבר בראשיהם, ניתן לראות באוסף יוצא דופן הנמצא בספרייה. אבנים לא היו חסרות במחנה, וכך הועסקו הילדים בעבודות גילוף במסגרות החינוכיות במחנה.

 

קפריסין
קסת דיו שעליו חרוטות המילים "קפריסין תשח" וראשי התיבות של היוצר ס.ל.

 

מה הם בחרו לגלף?

לא קשה לנחש. הילדים גילפו את האוניות שהיו אמורות להביא אותם ארצה – ויום אחד אף יעשו זאת. הם גילפו גם את מפת ארץ ישראל – כל מה שהזכיר להם כי מחנות המעצר שבהם הם כלואים אינם ביתם, אלא רק לתקופה זמנית.

 

קפריסין
גילוף אבן של תלמיד כיתה ה', דב פלדמן, שהוסיף גם את הכיתוב "יחי עם ישראל"

 

על הגילופים חרטו הילדים גם את שמם ואת כיתתם. אולי עוד נגלה את בעליהם פה, בארץ ישראל?

 

לכתבות נוספות

סיפור ביקורה המרגש של שושנה דמארי אצל הפליטים היהודים במחנות המעצר בקפריסין

משואה לתקומה: ניצולי ברגן-בלזן חוגגים עצמאות

הילד שניצל מהתופת לומד עברית בפעם הראשונה