בקשתו האחרונה של הצדיק הערירי: שהספר יעלה לישראל

מתי ומדוע יהודים שרפו ספרים של יהודים אחרים? עותק נדיר של ספר חסידי שרד איום כזה וההקדשה הנוגעת ללב שעליו היא דוגמא איך ספר הוא לעתים יותר מחפץ בלבד

חיים מאיר נריה
22.06.2023
שער הספר "תולדות יעקב יוסף" מאת הרב יעקב יוסף מפולנאה (1780)

הקדשות שונות מעטרות ספרים שונים. לפעמים ההקדשה היא מאהוב לאהובתו, מאם לבנה, מידיד נפש, מסופר ותיק למעריץ נרגש. הקדשה יכולה להיות עניינית, רגישה או היתולית אבל כמעט תמיד היא תחילתו של סיפור, סיפור שלא מסופר בספר.

***

"מה, באמת? יהודים שרפו ספרים? ספרים של יהודים?" כך אני נשאל פעמים רבות כאשר אני מתאר את ההיסטוריה של שריפת ספרים בעם היהודי והתשובה היא כמובן: כן, יהודים שרפו ספרים, ובהחלט גם ספרים של יהודים.

אחת התקופות האפלות והקשות שבהן יהודים שרפו ספרים של יהודים אחרים הייתה במאה ה-18, בשעה שהתפרצה המחלוקת המשולשת בין חסידים, מתנגדים ומשכילים. חסידים ומתנגדים שרפו ספרים של משכילים, מתנגדים ומשכילים שרפו ספרים של חסידים, וחסידים שרפו ספרים של משכילים ולעיתים גם ספרים של חסידים אחרים.

מדובר בתקופה ארוכת שנים (שהדים לה מעצבים את החברה הישראלית עד לימינו אלה) שבה המתנגדים, בראשם הגאון מווילנה ופרנסי הקהילות, ראו בתנועת החסידות תנועה מסוכנת מבחינה רוחנית, תנועה שפורצת את הגדרות ומפיצה באופן שערורייתי וחסר אחריות את סודות תורת הסוד היהודית (הקבלה) ברבים. בכך מערערת כביכול החסידות את המנהגים והמסורת עתיקי היומין, ועל ידי זאת יוצרת אנרכיה דתית ורוחנית.

אל קרב החורמה הזה נכנסו מאוחר יותר גם המשכילים. הם הדגישו את הצורך של היהודים בהשתלבות בחברה הכללית, בלימודים חיצוניים ובאימוץ רעיון האמנציפציה. מה הפלא שרבים מהם ראו בתנועת החסידות, תנועה ראקציונרית, ארכי-שמרנית, הלוחמת מלחמת חורמה בנאורות ומעודדת את המון העם להאמין בצדיקים מאחזי עיניים?

ההיסטוריוגרפיה החסידית מתארת את סיפור חייו של רבי יעקב יוסף, שהיה מחשובי הרבנים באותה תקופה ורבה של העיירה פולנאה באיזור וילנה. הוא השתייך ל״מתנגדים״ לחסידות עד לרגע ש״נשבה״ בקסמיו של הבעל שם טוב והפך להיות לאחד מחסידיו המושבעים וממפיצי תורתו.

אותו רבי יעקב יוסף כ"ץ (שחי בשנים תנ"ה, 1695 – תקמ"ב, 1781) הידוע גם כרבי יעקב יוסף מפולנאה, הוא זה שכתב את הספר החסידי הראשון שהודפס אי פעם – הספר "תולדות יעקב יוסף".

שער הספר החסידי הראשון שהודפס אי פעם "תולדות יעקב יוסף" (1780), שכתב רבי יעקב יוסף מפולנאה

יחודו של הספר טמון בכך שסימן את עצמאות הדפוס החסידי ועצמאות התנועה החסידית. אך בעקבות כך הוא גם זה שהצית מחדש את אש המחלוקת בין חסידים למתנגדים, אש שלרגעים נדמה היה שדעכה. בעקבות הדפסתו והפצתו נשלפו מחדש כתבי החרמות ומסורות שונות מתארות את שריפת הספר ברחובה של עיר.

כתב-החרם של קהל וילנא, מנחם אב תקמ"א, בראש החותמים הגאון ר' אליהו מוילנא. מתוך אוסף שבדרון, הספרייה הלאומית.

כתב החרם זה מוילנה הוא דוגמא לכך. מופיעה בו התייחסות מפורשת להדפסת הספר "תולדות יעקב יוסף":

"ונתפרסם קלונם וגדופם [=של החסידים] בספרם החדש [=תולדות יעקב יוסף] מקרוב באו לא שערו אבותינו (…) וחפאו דברים לא כן [=והעלילו דברים לא נכונים] על דתינו הקדושה" (…).

לא מפתיע אם כך, שרק עותקים בודדים נותרו כיום מאותה הוצאה.

את הספר הדפיסו בנו של המחבר וחתנו. שלא כמו במסורת היהודית, הספר הודפס ללא הסכמות (אישור המופיע בספר מאת הרבנים החשובים באותה התקופה) – וכי מי יעז לתת הסכמה לקבוצה נרדפת?
מהדורה זו הודפסה בשנת תק"מ, 1780. בשער הספר, המדפיס החליף את האותיות משנת תק"מ לשנת קמת, ושיבץ את השנה בתוך הפסוק: "וקמת ועלית אל המקום", רמז עבה למה שמספרת לנו ההקדמה ביתר פירוט, שאחד המדפיסים, במקרה זה – בנו של המחבר, הרב אברהם שמשון מרשקוב, החליט לקום ולעלות לארץ ישראל.

האם הוא עלה לפני שהסתיימה ההדפסה? האם הוא עלה לאחר שנסתיימה ההדפסה? קשה לדעת, בכל אופן, כאשר הוא עלה הוא לקח אתו לפחות עותק אחד של הספר ששרד את ניסיונות ההשמדה והגיע אליו או אתו לארץ ישראל.

את העותק הייחודי שבידו הקדיש הרב אברהם שמשון מרשקוב לכולל החסידי בירושלים כשהוא כותב את הדברים הבאים:

הגדלה של הפיסקה הראשונה בעמוד השער של הספר "תולדות יעקב יוסף" (1780). נסו לקרוא את השורות הראשונות.

"זה הספר שחיבר אדוני מורי אבי הגאון נ"י [= נרו יאיר ח.נ.] והבאתי לבית הדפוס כאשר מבואר למטה עתה למען יגדיל תורה. ולמען לזכות את הרבים אני שולח זה הספר להכולל של עיר הקודש ירושלם תוב"ב [= תבנה ותכונן] במתנה, וכל מי שירצה ללמוד יבוא וילמוד כאשר עשיתי בכל ערי הקודש בצפת ובטבריה תוב"ב [= תבנה ותכונן].

כי לא זיכני ה' בבנים חיים ולמען יהיה זה למזכרת באתי עה"ח [= על החתום] הק' אברהם שמשון בהרב המחבר הגאון מר יעקב יוסף הכהן אב"ד ומו"ץ דק"ק פולנאה [אב בית דין ומורה צדק של קהילת קודש פולנאה] אשר איתן מושבו היה בק"ק [= קהילת קודש] טבריה תוב"ב [= תבנה ותכונן] ועכשיו קבעתי דירתי בעיה"ק [= עיר הקודש] צפת תוב"ב [= תבנה ותכונן]".

בין השורות, רבי אברהם שמשון, מספר לנו סיפור כואב: "כי לא זיכני ה' בבנים חיים". מהכתוב עולה רבי אברהם שמשון עלה לארץ ישראל בגפו, והיה ערירי וללא ילדים. הדפסת הספר והפצתו היו עבורו משימה אישית, "למען יהיה זה למזכרת".

בשנת 1974 (תשל"א) נתגלתה בטבריה מצבת רבי אברהם שמשון עליה כתוב:

"זאת מצבת קבורת הרב ר' אברהם שמשון הכהן אשכנזי נלב"ע [=נלקח לבית עולמו] יום ב ח' לחודש אלול התקנט".

עותק ייחודי זה, יחד עם הקדשתו יוצאת הדופן של רבי אברהם שמשון שרד את כל קשיי הדרך והוא שוכן לבטח כיום באוסף שלום בספרייה הלאומית בירושלים. הוא נושא את זכרו של רבי אברהם שמשון, ומספר את סיפור תלאות הדפסת הספר החסידי הראשון ואת ראשית העלייה החסידית לארץ ישראל.

 

לכתבות נוספות בפרויקט ההקדשות המיוחד שלנו "הרי את מוקדשת לי"

תגיות

תגובות על כתבה זו

טוען כתבות נוספות loading_anomation