סיפור ראשיתה של הספרייה הלאומית והאיש שעזר להקימה

מתוך ביתו שבביאליסטוק, הגה רופא ואספן ספרים אחד את חזון הקמתה של הספרייה הלאומית

הספרייה הלאומית
21.09.2020
גלויה דואר שעל צילום הספרייה הלאומית בבית בני ברית, היום ברחוב חזנוביץ בירושלים

בשנת 1899, לאחר עשור של עבודה, סיכם יוסף חזנוביץ את חזונו הגדול עבור התנועה הציונית במכתב לעיתון "הצפירה":

"בירושלים זאת יבנה בית גדול, רם ונשא ובו יאָצר כל פרי רוח ישראל מיום היותו לגוי. כל הספרים הכתובים עברית וכל הספרים בכל הלשונות המדברים על היהודים ותורתם. כל הכתבים והציורים הנוגעים אל חייהם או שצריכים לפי דעת חרשי צירים להתנהג בתוכם. הכל יאצר בבית הגדול הזה, ואל הבית הזה ינהרו רבנינו, חכמינו וכל משכילי עמנו וכל אשר לו לב מבין בספרותנו ורוחו שוקקה ושואפת לתורה ולחכמה ולדעת דברי ימי עמנו וחיי אבותינו."

 

יוסף חזנוביץ בביתו, על רקע ערימות הספרים שצבר כדי לשלוח לבית הספרים בירושלים. אוסף שבדרון, הספרייה הלאומית.

 

בביאליסטוק שבפולין יושב לו ד"ר יוסף חזנוביץ, וכמו רבים מבנות ומבני עמו המפוזרים על כל הגלובוס, גם הוא משולהב מחזון השיבה לארץ האבות. האם חשב תחילה למכור את ביתו ורכושו ולהגיע לארץ ישראל? האם העלה בדמיונו כיצד הוא, הרופא הנכבד המתקרב לשנתו החמישים, עוזב את מקצועו ומקדיש את שארית ימיו לעבודת אדמה ולבניין הארץ? ואולי בכלל יפתח קליניקה בשירות החלוצים? בין שעברו מחשבות אלו בראש גיבורנו, ובין שמדובר בסך הכל בחֵירוּת ספרותית שנטלנו לעצמנו כאן, המסקנה ברורה: תרומתו האמיתית לחלום הציוני, כך הבין וידע האיש, תימצא לא במקצועו הרפואי המכובד או ביכולותיו הפיזיות המרשימות, אלא בתרומתו המכרעת להקמת הספרייה הלאומית עבור העם היהודי.

בעידוד מנהיגי היישוב החדש, שאיתם נפגש חזנוביץ בירושלים בשנת 1890, הוא החל להקדיש את כספו ומרצו להגשמת חזונו. לפני ייבוש הביצות ובניית הבתים, הקמת הצבא, הסדרת בית המחוקקים וארגון העליות, האמין חזנוביץ שהעם שהעניק לאומות העולם את ספר הספרים, ונקרא על כך "עם הספר", זקוק לספרייה לאומית משלו כדי לאגד את כל הספרות היהודית במקום אחד. כל מי שהזדמן לבית הדוקטור הבין מיד כיצד הוא מעביר את זמנו בין פציינט לפציינט. וכך כתב עיתונאי חבצלת:

בימים אלה בקרתי את כבוד האדון הד"ר החכם, החובב ציון וירושלם באמת ובלב שלם מר יוסף חאזאנאוויטש. בשלש שעות שהיתי אצלו, דברנו ע"ד [על דבר] מצב ירושלם, חכמיה ומשכיליה, בוניה ומחריביה… אח"כ הראה לי את בית עקד הספרים הגדול אשר לו, ויביאנו חדריו, ויראה לי כל ספר וספר לבדו ופניו הפיקו שמחה וששון בהראותם לי כששת אלפים כרכים יקרי ערך בשפת עבר, לבד בשפות אחרות, כולם בתכריכים יקרים ונהדרים מרהיבי עין. הוא אמר לי כי השקיע בו כשמנת אלפים רו"כ [רובל כסף], ובדעתו לשלחו לירושלים ת"ו [תבנה ותכונן] תחת השגחת ועד מחברת 'בני ברית', ומוכן הוא למסור אותו להם בכל עת, בתנאי כי יהיה להם בית רחב ידים עליו.

משה גדליהו אמבאש, עיתון חבצלת (ה' באדר תרנ"ה)

 

באיחור ניכר, רק בסוף המאה התשע-עשרה, החל הרעיון הלאומי להשפיע על צעירים יהודים. מה שנראה היה כחיסרון מובהק, איפשר לתומכי הציונות ולמנהיגיה להרהר ולשקול את הדרך המתאימה ביותר לעם המתעורר אחרי אלפיים שנה. דוגמה מובהקת לסוג זה של תכנון מלמעלה הוא המקרה של הספרייה הלאומית. את תחילת דרכן של הספריות הלאומיות הראשונות שהוקמו באירופה ניתן לאתר באוספי ספרים של בתי המלוכה האירופאיים. הספרייה הלאומית הראשונה היא הספרייה הבריטית, שחזונה אולי נוסח לראשונה כבר בשנת 1556 בימי המלכה מרי טיודור, אבל את ראשית הקמתה נהוג לקבוע רק בשנת 1753.

חזנוביץ אמנם לא היה הראשון להגות את רעיון הקמת הספרייה הלאומית, אבל הניסיון הקודם שנעשה כבר ב-1875 להקים את "בית אוסף ספרים אשר למונטיפיורי" כשל. בעיקר בגלל חרם רבני ירושלים.

במשך חמש השנים הראשונות, לאחר שובו מארץ-ישראל לביאליסטוק, עסק באיסוף ספרים, רבים מהם יקרי-מציאות. כשעלה מספר הספרים שברשותו לכמעט תשעת-אלפים, החליט כי הגיעה השעה להעבירם ארצה. הוא הודיע על רצונו זה ל"בית הספרים מדרש אברבנאל" – שמו הראשון של בית הספרים הלאומי כיוון שהוקם בדיוק 400 שנה לגירוש ספרד. הצעתו נתקבלה בשמחה: מספר הספרים שעמד לשלוח היה גדול פי שניים ממספר הספרים שהיו אז בספרייה בירושלים, וחשיבותם, מבחינת האיכות, עלתה עליהם בעשרות מונים.

חותמת של חזנוביץ על ספר משנת 1844

 

תרומה זו לא הייתה תרומתו האישית היחידה: בשנים שלאחר מכן הוסיף ורכש בכספו, פרי עבודת יומו הקשה, ספרים רבים נוספים ושלחם לירושלים. בסך הכול, מוערכת תרומתו בכשישה-עשר אלף ספרים. ומשום שהקדיש את כל זמנו ורכושו להגשמת רעיון הספרייה הלאומית בירושלים, ראה עצמו זכאי לפנות בתביעות אל אישי ציבור יהודיים בכל מקום שנמצאו – הוא פנה אל האגודות הציונות, אל עסקנים ועשירים ואל מנהלי מוסדות ציבור, בדרישתו החוזרת והנשנית שיתרמו כסף ובעיקר ספרים למען הקמת הספרייה. כך הצליח לעורר תנועת התנדבות עממית למען הרעיון.

אפילו בימי האימה הגדולים של מלחמת העולם הראשונה, לא דעך להטו ולא נפגע מרצו של חזנוביץ באיסוף ובתרומה לחזונו הגדול: ספרייה לאומית לעם הספר. הוא נפטר שנה לאחר תום מלחמת העולם הראשונה, ב-1919.

דיוקן יוסף חזנוביץ. אוסף שבדרון, הספרייה הלאומית

 

גלגולים רבים עברה הספרייה הלאומית ביותר ממאה שנותיה. הגלגול הראשון הוא ניסיון הקמת "בית אוסף ספרים אשר למונטיפיורי" בידי משכילים ירושלמים בעיר העתיקה ב-1875. בשנת 1890 נכנס ארגון בני ברית לתמונה ואיתו יוסף חזנוביץ. ב-1920 הוזמן הפילוסוף הידוע שמואל הוגו ברגמן לעלות ארצה כדי לשמש ספרן ומנהל הספרייה הלאומית, וההסתדרות הציונית מקבלת אחריות על הספרייה. עם הקמת האוניברסיטה העברית ב-1925, הופך "בית הספרים מדרש אברבנאל" לספרייה אוניברסיטאית ונקרא "בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי" עד 2007. ב-2007 סגרה הספרייה מעגל עם חזונו של חזנוביץ עם חקיקת חוק הספרייה הלאומית ומאז יצאה לדרך חדשה, ומעתה היא מוגדרת כספרייה הלאומית של מדינת ישראל והעם היהודי. חזון הספרייה המתחדשת מגדיר את פועלה של הספרייה בהווה ואת עתידה:

"הספרייה הלאומית שוכנת בירושלים והיא אוצר של העשייה האינטלקטואלית והיצירה התרבותית של העם היהודי לדורותיו והחברה הישראלית על רבדיה, ומרכז תרבותי לאומי עבור הציבור ועבור קהל החוקרים בישראל ובעולם. הספרייה אוספת, מפיצה, מנחילה ומשמרת את המורשת התרבותית וההיסטורית של העם ושל המדינה על כל אזרחיה, ומתמחה בתחומי היהדות, ישראל והאסלאם. היא משתמשת ככל האפשר בטכנולוגיות המידע וברשת האינטרנט על מנת לאפשר גישה לאוצרותיה מכל קצווי תבל, בהתאם לתכתיבי זכויות היוצרים. הספרייה היא מקור ומדריך למידע מקיף בשטחי התמחותה, הן בתחומיה הן בעזרת שיתופי פעולה המנגישים תכנים רלוונטיים מספריות אחרות בעולם."

 

לקריאה נוספת

צבי ברס, ‏פרשת משלוח אוסף הספרים של חזנוביץ לירושלים – תעודות ומקורות, קתדרה 79, מרץ 1996

יהודה האזרחי, בית-הספרי הלאומי והאוניברסיטאי, הוצאת האוניברסיטה העברית, תשכ"ז

 

תגיות

תגובות על כתבה זו

טוען כתבות נוספות loading_anomation