״בדמי אשלם למולדת ולמדע״

ערב השמדת יהדות אירופה ביקש תנחום רבינוביץ' ללמוד בארץ ישראל. מה עלה בגורלו?

מכתב

 

Kobe, 9/II. 1941

לכ'
הנהלת האוניברסיטה העברית בירושלים

שלום רב!

זה עשרה יום הנני נמצא ביפן, אחרי דרך קשה ומלאה הרפתקאות, והנני מריץ תיכף את חוכי ותקוותי אליכם, אך קמתי מערשי, כי למשכב נפלתי בבאי לכאן.

שמי, תנחום רבינוביץ, בהיותי בוילנה בתור פליט הריצותי אליכם את כל התעודות הדרושות לשם קבלת סרטיפיקט-סטודנטי, היינו, העתקה נוטרילית מתעודת-גמר הגמנסיון העברי שלי, בקשה, צלומים ומהלך-חיים, על כל זה קבלתי מכם מכתב רשמי, איפה שאתם מודיעים כי הנכם מוכנים לקבלני, אם אך ישלמו בארץ דמי-למוד וכו'. המכתב עם התאריך 9/6.40 והוא שמור אתי.

אינני מרגיש את עצמי עוד כה בריא בכדי שאוכל לתאר בפרוטרוט את כל המוצאות את פליטי פולניה בוילנא אחר כניסת הרוסים, ואת המוצאות אותי. אתאר רק בקיצור נמרץ, בכדי שתבינו הַאֵיך הגעתי ליפן בנדודי לארץ ישראל.

אך נכנסו הרוסים והקונסולטים התחילו להסגר, עלה בידי כמה מאות פליטים להשיג על הפספורטים שלהם הפולניים וויזות להולנדיה האמריקאית Curacao [קוראסאו, אחד מהאיים האנטילים ההולנדיים בים הקריבי] ועל סמך זה וויזות טרנזיט יפניות, לאף איש לא עלה בשעתו כי יש לכל זה ערך מעשי, אלא הפסיכוזה שתקפה את כולם היתה אחת, להשיג אי-אילו וויזות. גם אנכי הייתי בין אלה שרכשו להם את הוויזות הנ"ל, והם היו שמורים אצלי, ועל סמך הנ"ל הגשתי בקשה לוויזת-יציאה מרוסיה הסוביטית. חדשים רצופים נמשך הענין, אף איש כבר לא היה לקבל את רשות-היציאה, להפך – היינו מוכנים שישלחו אותנו להרי-חשך או "לדֻבּים-לבנים" [סיביר] איך שדברו באופן המוני בוילנא. פתאֹם נשתנה המצב, והתחילו באפן המוני לתת רשיונות יציאה. בין אלה שקבלו הייתי גם אנכי.

מי יתנה את שמחתי, מי יוכל לתאר את האשר והקנאה של החברים. ואמנם קבלנו בחבורה הראשונה 67 איש רשיונות-יציאה ואנכי הייתי בין הראשונים. אבל כל זה היה מהול גם עם דוי ועם צרות לרוב, ה"אינטוריסט" [Intourist, סוכנות הנסיעות הסובייטית הרשמית] לא רצה לקבל רובלים בתור דמי-הוצאות לדרך, אלא אך ורק דולרים, ולי כאלה לא היו. הרבה לא חשבתי כי הוויזה היתה עם תאריך מוגבל, וישבתי עם עוד 3 חברים ויצאנו לדרך על דעת-עצמנו ולא חשבוננו (מבלי להתקשר עם ה"אינטוריסט") לדרך. עברתי את כל רוסיה לרחבה ככה, שהייתי קונה כרטיסים מתחנה לתחנה, וככה הגעתי לוולדיוווֹסטוק [Vladivostok]. דרך כזוּ ובאפן כזה לא הייתי עצמי מעיז שנית לעשות, קשה לי עכשיו לתאר את הקשיים והמכשולים שהיו לנו בדרך, ואיך שעלינו על האניה היפונית [=היפנית]. די שאֹמר כי הקונסול היפוני מוולדיוווֹסטוק שעזר לי בהרבה, בא בעצמו לפני הפלגת האניה ונפרד ממני לעיני-כל, ואמר כי זֹהי גבורה יוצאת מהכלל מצד אדם לעשות דרך כזוּ כמוני.

חברים יקרים! הנני לדאבוני הגדול שוב פליט, בנוסי מפני הסוביטים לוילנא, השארתי הכל בבית, לקחתי רק את תעודת הבגרות שלי בכדי להתקשר אתכם, ורק בזה היתה תקותי, כיום הנני כפליים ערום ופליט, + המכתב השמור אתי מכם. הנני כאן גלמוד ועזוב, ואל מי אפנה אם לא אליכם – שתעזרו לי. מצבי הוא כזה שהנני על סף תהום. השלטון דפּה [=שכאן] אינו מרשה לשהות כאן הרבה, והרי הנני כאן רק טרנזיט, ובמקרה שבזמן הקרוב לא אקבל שום עזר של הגירה, השלטון ישלח אותי לשאנג-האי [=שנחאי], שמה המצב החמרי של הפליטים נורא, בלי שום סיוע, גוועים ממש מכפן [=רעב], והרי הלחם הוא המניע הכי כביר בחיינו, ובשעת שמרגישים בו חֹסר זה עלול להביא אדם על סף התהום וכזה הוא גם הדין בשאנג-האי. חברים יקרים, אינני יכול לתאר לי כי בעבור כמה עשרות הפונטים שאני צריך לשלם, תשאירו אדם לנפשו, אני סכנתי את חיי בדרכי ציונה, אני חונכתי באוירא של אֹמֶן אליך מולדת ואליכם המטפלים בעניני-המולדת, אינני כותב כאן בפרוטרוט כי עוד ראשי סחרחר, אך אבקשכם במטוטא, מצאו את מהלך-חיי הרצוף לתעודות וקראו שוב הפעם, ואחר את מכתבי זה, וודאי לא תשיבו פני ריקים.

אני פשוט מתחנן לפניכם, שגרו אלי סרטיפיקט סטודנטי כי אני עומד על סף התהום, אל תהיו כה פורמליסטיים, אני בדמי אשלם לכם ולמולדת ולמדע, אבל אל תרשוני לפֹל, הנני כבר יגע, אם כי הנני בן 23 שנה, אני שולח את המכתב הזה מבלי לדעת אם יגיע אליכם, כטובע הצולל בקבוק עם מכתב הימה. הנני נמצא כעת בסביבה זרה לרוחי ולנפשי, בין אנשים הנוסעים לאמריקה וסרטיפיקטים לא מנוצלים בחֻבם, והמביטים עלי, המשתדל והמדבר על א"י, בבטול. מי יתן ואוכל למצא לי בזמן מן הזמנים פנאי ועת לתאר הכל, על הפסיחולוגיה היהודית, ועל ההתמוטטות האיומה של האטיקה בין חוגי היהודים בעלי ההון בימי קטסטרופה ומכשולים. הכתבת הטלגרפית שלי היא Kobe Jewcom for Tanchum.

אני גומר, אינני יודע אם למכתב יש טעם, כי כאמור עוד ראשי עלי סחרחר. אבל דעו זאת, כי אתם תצילו אדם למדע ולציונות.

המחכה לעזרתכם הטלגרפית, ומאמין בכל זאת!

תנחום רבינוביץ

 

מברק בעִניני שלח אליכם הקומיטט [=הוועדה] לפליטים!
(מכתב תנחום רבינוביץ לאוניברסיטה העברית, 9/2/1941, ארכיון האוניברסיטה העברית, ארגז 138, תיק 2100-ר'-I)

 

***

מכתבו של תנחום רבינוביץ' התגלה לאחרונה בארכיון האוניברסיטה העברית בירושלים ונחשף לראשונה בתערוכה 'הוראת שעה: האוניברסיטה העברית, המלומדים היהודים והפרידה מאירופה', המוצגת בימים אלו בספרייה הלאומית בירושלים. זהו מסמך אחד מתיק הבקשה של רבינוביץ' ללימודים באוניברסיטה, הכולל טופס אישי ותמונה, העתק תעודת הבגרות שלו וקורות חיים שכתב בגוף ראשון. התיק כולל תכתובת שניהל עם האוניברסיטה ממאי 1940 ועד מרץ 1941, ומגלה נתיב חיים שראשיתו בפולין קודם המלחמה וסיומו במנוסה ליפן, ארבעה חודשים טרם החלה השמדת יהודי אירופה. בקשתו של רבינוביץ' היא אחת מרבבות בקשות שנשלחו לאוניברסיטה בשנות ה-30, בידי צעירות וצעירים יהודים שקיוו כי הלימודים באוניברסיטה יעניקו להם סרטיפיקט לארץ ישראל. כצפוי, רובם לא הצליחו לממש את תקוותם, וזו נותרה מתועדת ומתעדת את מאווייהם וחייהם, חרדותיהם ופליטותם, בעודם מנסים להיחלץ מאירופה.

פנייתו של תנחום רבינוביץ' בולטת בין תשע בקשות הקבלה המוצגות בשולחן התלמידים בתערוכה הוראת שעה, בעוד כולן יחד משקפות את המגוון התרבותי והגיאוגרפי של הקהילות היהודיות ערב השואה. רבינוביץ', שנולד בסטולפצי שבפולין (כיום בלארוס) למשפחה ציונית מבוססת, היה רביזיוניסט ופעיל בתנועת בית"ר בעירו, והשלים את לימודיו בגימנסיה העברית "תושיה" בווילנה. בפרוץ מלחמת העולם השנייה, כמו רבים מקרב האינטליגנציה היהודית, נמלט לווילנה, שסופחה לברית המועצות במסגרת הסכם ריבנטרופ-מולוטוב אך כעבור חודש הועברה לידי ליטא העצמאית. כפי שמתאר רבינוביץ', בעת מנוסתו מזרחה בתקווה להגיע ביום מן הימים לארץ ישראל, נשא עימו את כל רכושו – "תעודת הסיום שלי, […] הנכס היחידי שנשאר לי בדרכי ציונה". בעודו פליט בווילנה, הגיש את בקשתו ללימודים באוניברסיטה שבירושלים ואליה צירף עותק נוטריוני של תעודת הבגרות שלקח עימו.

המסמך שלפנינו נשלח מקובה שביפן, לאחר שרבינוביץ' חצה בדרך-לא-דרך את ברית המועצות בעזרת ויזה שהעניק לו הקונסול הכללי של יפן בקובנה, צ'יאונה סוגיהארה. בניגוד להוראות שקיבל, סוגיהארה הנפיק ויזות לאלפי יהודים שביקשו להימלט מאירופה, לאחר שבקיץ 1940 שוב סופחה ליטא לברית המועצות. נוכח כוונת הסובייטים לסגור את הקונסוליות הזרות בקובנה והאיסור לחצות את ברית המועצות ללא ויזה מיועדת, סוגיהארה, אשר ברבות הימים זכה  בתואר חסיד אומות העולם, חילק 2139 אשרות מעבר ביפן שיעדן הסופי הוא האי קוראסאו בקאריביים, שהיה בחסות הולנד ולא נדרשו בו אשרות כניסה.

מזכירות ההוראה של האוניברסיטה לא נותרה אדישה למכתבו הזועק של רבינוביץ', והשיבה: "אין בידינו אף רשיון-עליה אחד […] אולם רצוננו לעזור לו ונעשה מה שאפשר יהיה בכדי להצילו. […] נשתדל להשיב אמצעים למטרה זו מאת המוסדות הלאומיים, אולם אין הדבר קל, כי מספר הנצרכים גדול מאוד והאמצעים זעומים".

לא ידוע לנו אם הסרטיפיקט מהאוניברסיטה הוא שסייע לרבינוביץ' להשלים את מסעו לפלשתינה דרך הודו עוד ב-1941, שנת כתיבת המכתב, כך לפי עיתונות התקופה. בהגיעו לארץ התגייס לצבא הבריטי ושיתף פעולה עם האצ"ל, ולאחר מכן הצטרף לבריגדה היהודית ונשלח לחזית האיטלקית. במרץ 1945, בעת ששב מסיור, נפצע בשוגג ומת כעבור כמה ימים. כפי שהבטיח, רבינוביץ' שילם בדמו למולדת אך טרם הספיק לשלם למדע, ובן 26 נקבר באדמת איטליה.

 

הסיפור מוצג לקראת הכינוס השלישי של הפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית, שיעסוק בנושא 'הגירה – גבולות – זהות'. הפורום ייערך בירושלים בין התאריכים 17–19 במרץ 2019.

אירוויזיון 2019: בית – HOME של קובי מרימי בתרגום המילים לעברית

אהבנו כל-כך את השיר שייצג אותנו באירוויזיון, שהחלטנו לתרגמו למען ציבור שוחרי העברית!

קובי מרימי HOME

בית/קובי מרימי

 

הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הוֹ הַבַּיְתָה

נִקְלַעְתִּי לְסִיטוּאַצְיָה עַד שֶׁלִּבִּי חָדַל לִדְפֹּק מִלֶּכֶת
רַצְתִּי יָחֵף עַל פִּסְגוֹת הֶהָרִים
דָּבָר לֹא בָּא בְּקַלּוּת כְּפִי שֶׁהוּא עוֹזֵב
אֲנִי יָכוֹל לְחַבֵּק אֶת הַמַּיִם כְּשֶׁיּוֹרֵד הַשֶּׁלֶג.

אֲנִי חָשׁ אֶת הַשֶּׁמֶשׁ עַל עוֹרִי
וַאֲנִי מִישֶׁהוּ, אֲנִי מִישֶׁהוּ
אַתְּ מָשַׁכְתְּ אֶת לִבִּי, וַאֲנִי לְקַחְתִּיו
זֶה עָשָׂה אוֹתִי לַמִּישֶׁהוּ, אֲנִי מִישֶׁהוּ
וְעַכְשָׁו סִיַּמְתִּי, אֲנִי חוֹזֵר הַבַּיְתָה.

נָהַגְתִּי לְהַאֲזִין לַדֶּרֶךְ שֶׁבָּהּ הֵם מְשׂוֹחֲחִים
סוֹפֵר אֶת הַדַּקּוֹת בַּשְּׁעוֹן הַמְתַקְתֵּק.

אֲנִי חָשׁ אֶת הַשֶּׁמֶשׁ עַל עוֹרִי
וַאֲנִי מִישֶׁהוּ, אֲנִי מִישֶׁהוּ
אַתְּ מָשַׁכְתְּ אֶת לִבִּי, וַאֲנִי לְקַחְתִּיו
זֶה עָשָׂה אוֹתִי לְמִישֶׁהוּ, אֲנִי מִישֶׁהוּ
וְעַכְשָׁו סִיַּמְתִּי, אֲנִי חוֹזֵר הַבַּיְתָה

הַבַּיִת כֹּה רָחוֹק, אֲנִי אוֹסֵף אֶת צַלְּקוֹתַי, אֲנִי מְסָרֵב
עוֹד נְגִיעָה אַחַת לֹא תְּהֵא עוֹד חַבּוּרָה.

אֲנִי חָשׁ אֶת הַשֶּׁמֶשׁ עַל עוֹרִי
וַאֲנִי מִישֶׁהוּ, אֲנִי מִישֶׁהוּ
אַתְּ מָשַׁכְתְּ אֶת לִבִּי, וַאֲנִי לְקַחְתִּיו
זֶה עָשָׂה אוֹתִי לְמִישֶׁהוּ, אֲנִי מִישֶׁהוּ.

אֲנִי עוֹמֵד רָם, לֹא נִכְנָע
כִּי אֲנִי מִישֶׁהוּ, אֲנִי מִישֶׁהוּ.

וְעַכְשָׁו סִיַּמְתִּי, אֲנִי חוֹזֵר
עַכְשָׁו סִיַּמְתִּי, אֲנִי חוֹזֵר
עַכְשָׁו סִיַּמְתִּי, אֲנִי חוֹזֵר הַבַּיְתָה.

 

(מילים ולחן: ענבר ויצמן, אוהד שרגאי)

 

אירוויזיון 2018: צעצוע – TOY של נטע ברזילי בתרגום המילים לעברית

 

 

 
גלויות בנות מאה שנים מציגות את חייהם של מהגרים יהודים באמריקה

חזנים שעובדים כברמנים, בדיחות ביידיש ומנהגים משונים ומיושנים – גלויות מרתקות מאוספי הספרייה הלאומית מספקות הצצה נדירה לחייהם של מהגרים יהודים טריים בארצות הברית.

.

מפנה המאה העשרים הגיע בעיצומו של גל הגירה יהודי אדיר ממזרח אירופה לארצות הברית. מעריכים, שבין השנים 1880–1924 נחתו על חופיה של אמריקה כשלושה מיליון יהודים, שנמלטו מהפוגרומים ומהאנטישמיות שהשתוללו בארצות מולדתם, וביקשו חיים חדשים בעולם חדש.

אותם מהגרים יהודים הביאו עימם מבית מנהגים ומסורות רבים, אבל המפגש עם התרבות האמריקנית המשגשגת יצר מארג ייחודי ועשיר, שבהדרגה הגדיר את אופייה של הקהילה החדשה. כמה מהשרידים מאירי העיניים מאותה תקופה בהיסטוריה היהודית-אמריקנית הם כרטיסי ברכה שזכו לפופולריות בתקופות חגים, וחברים ובני משפחה נהגו לשלוח אותן אלו לאלו לציון מועדים יהודים.

הספרייה הלאומית מחזיקה באוסף גדול של גלויות מסוג זה, ואלה מציגות מגוון דימויים צבעוני בניחוח יהודי מסוים או בשילוב סממנים יהודים. בהמשך הכתבה מופיעות דוגמאות לכרטיסים כאלה. חלקן מבוססות על צילומים, בעוד שאחרות צוירו ביד – אבל בכולן נראות תמונות מחיי היום-יום של מהגרים יהודים, שזה מקרוב הגיעו לאמריקה. רובן נועדו לשמש כרטיסי ברכה לראש השנה.

הציצו בגלויות הללו מאוספי הספרייה הלאומית והמרכז לחקר הפולקלור באוניברסיטה העברית, והתוודעו לחיים היהודים-אמריקנים כפי שאלה נראו לפני מאה שנה.

 

A Jewish immigrant family arrives on Ellis Island, with New York's turn-of-the-century skyline in the background. Unknown artist. The National Library Ephemera Collection.
משפחת מהגרים יהודית מגיעה לאליס איילנד, כשברקע קו הרקיע כפי שהיה בתחילת המאה הקודמת. אמן לא ידוע. אוסף האפמרה של הספרייה הלאומית.

 

​This postcard from 1909 features a drawing by Jacob Keller depicting Jewish immigration to America. On the right (east) is a group of traditionally dressed Jews carrying their meager possessions while the symbol of czarist Russia hovers above. The richly dressed, smiling Jews of the west welcome their eastern brethren as does the Statue of Liberty. Overhead, a bald eagle carries a ribbon with a Hebrew quote from Psalms 17:8 - “and shelter us in the shadow of Your wings”. Printed by the Hebrew Publishing Co. The National Library Ephemera Collection.
גלויה משנת 1909 ובה ציור מאת ג'ייקוב קלר, המציג מהגרים יהודים לאמריקה. מימין (בצד מזרח) קבוצת יהודים בלבוש מסורתי על מטלטליהם המועטים, כשמעליהם מרחף סמלה של רוסיה הצארית. יהודי המערב, המחויכים ולבושים בהידור, מברכים את אחיהם מהמזרח, וכמותם גם פסל החירות. מעליהם נושא נשר קירח סרט עם ציטוט בעברית מתהילים יז, ח: "ובצל כנפיך תסתירני". נדפס בידי הוצאת 'היברו פבלישינג קומפני', המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית.

 

A Jewish couple blesses their children as Shabbat begins. Unknown artist, the National Library Ephemera Collection.
זוג יהודי מברך את ילדיו עם כניסת השבת. אמן ודפוס לא ידועים, אוסף האפמרה של הספרייה הלאומית.

 

A Jewish family prepares to eat Shabbat dinner, this is perhaps the most common theme featured in postcards of this type. Unknown artist, the National Library Ephemera Collection.
משפחה יהודית מתכוננת לסעודת ליל שבת. זהו כנראה הנושא הנפוץ ביותר בגלויות מסוג זה. אמן ודפוס לא ידועים, אוסף האפמרה של הספרייה הלאומית.

 

A Jewish family singing Zemirot (Jewish hymns) for Shabbat. By artist Jacob Keller, circa 1910, the Hebrew Publishing Company.
משפחה יהודית שרה זמירות של שבת. מאת האמן ג'ייקוב קלר, 1910 לערך, הוצאת 'היברו פבלישינג קומפני', המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית

 

A child stands and asks "Mah Nishtanah?" during his family's Passover Seder. This image was drawn by Freidrich Kaskeline and produced by the Williamsburg Art Company, circa 1920-1930.
ילד עומד ושואל "מה נשתנה?" במהלך סדר הפסח המשפחתי. את התמונה צייר פרידריך קסקליין והיא הופקה בידי 'ויליאמסבורג ארט קומפני', בין השנים 1920–1930 לערך, אוסף האפמרה של הספרייה הלאומית.

 

A family heading to Synagogue - the Yiddish caption reads "Going to Shul". Printed by the Williamsburg Art Company circa 1920, the National Library Ephemera Collection.
משפחה בדרכה לבית הכנסת – בכתובת ביידיש נכתב "נכנסים לבית הכנסת". נדפסה ב'ויליאמסבורג ארט קומפני', 1920 לערך, אוסף האפמרה של הספרייה הלאומית.

 

.
גברים דנים בענייני השעה אחרי התפילה בבית הכנסת. גלויה זו נועדה ללוות את הגלויה הקודמת. בכתובת ביידיש נכתב "(ביציאה) מבית הכנסת". נדפסה בידי 'ויליאמסבורג ארט קומפני', 1920 לערך, אוסף האפמרה של הספרייה הלאומית.

 

.
חזן קורא מספר בבית הכנסת, אמן ודפוס לא ידועים, אוסף האפמרה של הספרייה הלאומית.

 

This postcard depicts the Simchat Torah holiday custom of "Kol HaNearim" (all the boys), in which the young boys of the congregation are called to gather under a large talit as Genesis 48:16 is recited - a verse from Jacob's blessing to Ephraim and Manashe. By artist Jacob Keller circa 1910, the Hebrew Publishing Company, the National Library Ephemera Collection.
התמונה מציגה את מנהג "כל הנערים" של חג שמחת תורה, במסגרתו נקראים צעירי בניה של הקהילה להסתופף תחת טלית גדולה, תוך דקלום הפסוק מבראשית מח, טז, שבו מברך יעקב את אפרים ואת מנשה. מאת האמן ג'ייקוב קלר, 1910 לערך, הוצאת 'היברו פבלישינג קומפני', המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית.

 

.
משפחות יהודיות מברכות זו את זו מחוץ לבית הכנסת. חלק מהדמויות לבושות בגדים אופייניים למהגרים עניים ממזרח אירופה, בעוד שאחרות לבושות כאמריקנים אמידים. נדפסה בידי 'ויליאמסבורג ארט קומפני' במהלך הרבע הראשון של המאה העשרים, אוסף האפמרה של הספרייה הלאומית.

 

A Jewish man recites the "Shema Israel" prayer before going to bed. By artist Jacob Keller circa 1910, printed by the Hebrew Publishing Company, the National Library Ephemera Collection.
יהודי מתפלל "שמע ישראל" לפני השינה. מאת האמן ג'ייקוב קלר, 1910 לערך, הוצאת 'היברו פבלישינג קומפני', המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית.

 

חלק מהגלויות מציגות מצבים שלא בהכרח מזוהים באופן מסורתי עם חיים יהודיים…

 

.
בכתובת ביידיש בתחתית התמונה נאמר: "לאורך השנה הוא עובד כברמן בבר בקוני איילנד. בראש השנה וביום כיפור הוא חזן בבית הכנסת." בסרט הקולנוע הקלאסי "זמר הג'אז" משנת 1927, בכיכובו של אל ג'ולסון, הוצג רעיון דומה. מאת האמן ג'ייקוב קלר, 1910 לערך, הוצאת 'היברו פבלישינג קומפני', המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית.

 

A man bursts into his home carrying a winning lottery ticket as his family members stare at him in joy and disbelief - The ticket reads 75 Thousand in Yiddish. "God has blessed you now - a joy!" Printed by the Williamsburg Art Company around the turn of the 20th century, the National Library of Israel Ephemera Collection.
אדם מתפרץ לביתו כשהוא מחזיק כרטיס לוטו מנצח, תוך שבני משפחתו בוהים בו באושר ובתדהמה – על הכרטיס נכתב ביידיש "75 טויזענד". " דאס גרויסע געווינס!" – זכייה גדולה! נדפסה בידי 'ויליאמסבורג ארט קומפני' בתחילת המאה העשרים, המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית.

 

Some of the customs of the Old Country have been nearly completely forgotten, but the Yom Kippur ritual of flagellation was still common enough during the early 1900s to feature in this postcard. Printed by the Williamsburg Art Company during the first quarter of the 20th century, the National Library Ephemera Collection.
חלק מהמנהגים מהארץ הישנה נשכחו כמעט לחלוטין, אבל בתחילת המאה הקודמת, טקס המלקות ביום כיפור היה עדיין רווח דיו כדי שיוצג בגלויה. נדפסה בידי 'ויליאמסבורג ארט קומפני' במהלך הרבע הראשון של המאה העשרים, המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית..

 

בכמה מהגלויות אנו מוצאים דוגמאות משעשעות להומור יידישאי.

 

.
ביידיש נכתב: "הוא: אבל אם הייתי עשיר, היית אוהבת אותי, נכון? היא: אוהבת אותך? בזה אני לא בטוחה, אבל בהחלט הייתי משתפת איתך פעולה." מאת האמן ג'ייקוב קלר, 1910 לערך, הוצאת 'היברו פבלישינג קומפני', המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית.

 

Oy vey! Two pounds of fat have disappeared from the kitchen! The lady of the house blames the servant girl, who in turn replies - "It was the cat!" To solve this crime, the cat is put on the scales, which reveal the animal weighs exactly two pounds. "So the fat is in there," says the lady "the question now is -where is the cat?" By artist Jacob Keller circa 1910, printed by the Hebrew Publishing Company, the National Library Ephemera Collection.
אוי ויי! שני פאונד שומן נעלמו מהמטבח! גבירת הבית מאשימה את המשרתת, שמצידה משיבה: "זה היה החתול!" כדי לפענח את הפשע מעלים את החתול על המאזניים, שמגלים שמשקלה של החיה הוא שני פאונד, בדיוק. "אז השומן שם," קוראת הגברת, "כעת נשאלת השאלה: איפה החתול?" מאת האמן ג'ייקוב קלר, 1910 לערך, הוצאת 'היברו פבלישינג קומפני', המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית.

 

The Yiddish text here reads - "A disabled man with only one leg meets a blind man on the with only one eye. 'How is it going?' asks the blind man, 'As you see' replies the man with one leg." By artist Jacob Keller circa 1910, printed by the Hebrew Publishing Company, the National Library of Israel Ephemera Collection.
הכיתוב ביידיש: "נכה שלו רק רגל אחת פוגש ברחוב עיוור שלו רק עין אחת. 'איך הולך?' שואל העיוור. 'כמו שאתה רואה!' עונה הנכה." מאת האמן ג'ייקוב קלר, 1910 לערך, הוצאת 'היברו פבלישינג קומפני', המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית.

 

פרויקט "מסע בזמן" של הספרייה הלאומית מוקדש לאיסוף ולסריקת פריטי אפמרה ישראלים ויהודים, ולהנגשתם לציבור הרחב. תוכלו לעיין באוסף כאן.

אוסף הגלויות שלעיל, המתאר את חייהם של מהגרים יהודים-אמריקנים, מוצג לקראת הכינוס השלישי של הפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית, שיעסוק בנושא 'הגירה – גבולות – זהות'. הפורום ייערך בירושלים בין התאריכים 17–19 במרץ 2019.

בהכנת הכתבה השתתף אריאל ויטרבו ממחלקת הארכיונים של הספרייה הלאומית.

 

כתבות נוספות

קפטן אמריקה – מגן היהודים!

הקונסול האמריקאי הראשון שלקה בסינדרום ירושלים

הנערה היהודייה שמאחורי גברת החירות

 

 

 

אברהם הורוויץ הבדחן, ועולמו שאבד

אברהם הורוויץ (הורעוויטש), בדחן חתונות במקצועו, כתב גם פיוטים, רומנים ונובלות ביידיש ובעברית. הוא עיבד ושינה גם יצירות של אחרים, ואת יצירותיו חתם בשמו או בשמות עט שונים ביידיש וברוסית.

ג

תזמורת כליזמרים יהודית של משפחת פאוסט מהעיירה רוהאטין ב-1912. (ויקיפדיה)

אוסף אברהם הורוויץ נמסר לידיו של פרופ' דב נוי בשנת 1974 ע"י נכדו מאיר הורוויץ, במטרה להפקידו לצמיתות בספרייה הלאומית. הפקדה זו יצאה לפועל כשארכיון דב נוי הועבר לספרייה הלאומית בשנת 2018. דב נוי שמר אצלו את האוסף מתוך כוונה לפרסם לקסיקון בנושא כליזמרים ובדחנות. הארכיון כולל כתבי יד, שירים, רומנים, מאמרים, אנקדוטות וכתבים אחרים בנושא בדחנות, וכן ביוגרפיה והתכתבות עם בנו שאול-הושע הורוויץ (1956-1886) ועם משפחתו מברוקלין.

אברהם הורוויץ (הורעוויטש) נולד להוריו ישראל ואלקה בז' באדר ה'תרכ"ג (26.02.1863), בעיר בוריסוב שבמחוז מינסק ברוסיה הלבנה. משפחתו, שמנתה תשע נפשות, לא הייתה מן העשירות בעיירה. אביו היה מלמד. כדי להשלים את הכנסותיו של האב, הייתה אימו לטבחית במטבחי חתונות של גבירים.

בצעירותו למד אברהם בחדר אצל אביו ואצל אחד מדודיו. לאחר מכן היה תלמיד הישיבה המקומית בבוריסוב כשלוש עשרה שנים.

לאברהם לא היה חשק רב ללימודים, אך הוא אהב את האווירה השמחה בחתונות עשירי העיירה שבהן נכח כשהתלווה לאימו בעבודתה. שם הוא נהנה מהאווירה העליזה ונקשר לבדחנים ולנגני הכליזמרים. הכול נעשה כך שהדבר לא ייוודע לאביו.

הוא קרא בסתר ספרי מעשיות של ספרות זולה שאותם שאל מאת הסופר ומוכר הספרים המקומי הלל קליבנוב (קליבאַנאָוו). קליבנוב היה בעל מוגבלות גופנית, ואברהם נהג לעזור לו ולכתוב את השירים שקליבנוב היה מכתיב לו.

בגיל שש עשרה חיבר אברהם את השיר הראשון שלו, "א ליד פון חייע-ראָנע-מערען" (שיר אודות חנה-רונה-מירי), שעסק בסיפורם של בנים ובנות שנהגו לטייל ביער בשבתות ובחגים. השיר נכתב בנימה שלא הייתה מקובלת במגזר שאליו השתייכה משפחתו. כשנודע לאביו על השיר שכתב בנו, אברהם אפילו קיבל בגללו מלקות.

כשהסכסוך בינו לבין אביו החריף הוא עזב את הבית והתגורר אצל קרוב משפחה שהיה בעל מזנון בתחנת הרכבת בבוריסוב. שם עבד אברהם בסבלות, סחב מזוודות ופרק וטען קרונות. לאחר מכן התקבל לעבודה בתור שומר במפעל בדים. שם קרתה לו תאונה – ידו הימנית נתפסה בגלגל מכונת האריגה ונשברה בשלושה מקומות. הוא הובא לבית החולים במינסק, והרופאים נאלצו לקטוע את ידו עד מעבר למרפק. אחרי שהשתחרר מבית החולים חזר הביתה לאביו ולאמו כדי להתאושש. בבית הוא קיבל תמיכה ועידוד. בחלוף הזמן למד אברהם לכתוב בידו השמאלית. בשנת 1881 לערך, חיבר את השיר "דער אוּמגליקליכער" (האומלל), ובו הביע חרטה עזה על מרדנותו נגד הוריו אשר בגללה עזב את הקן המשפחתי. אין לבלבל שיר זה עם השיר "דער אוּמגליקליכער יידעלע" (היהודי האומלל), שנכתב ב-1884 ועוסק בנושא חיי היהודים בגלות.

דער אונגליכליכער
הבית הראשון מתוך שש של השיר "דער אוּמגליקליכער יידעלע" שנכתב בשנים שבהן נפקדה האוכלוסייה היהודית מפוגרומים ברוסיה הלבנה. (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה). להלן הבית הראשון בתרגומי החופשי מהמקור שביידיש:

"שם, בעומקי היערות,

היכן שאין עונים,

נשמעות צווחות מיוסרות

שמסחררות לי את החיים!

שם זועק היהודי; הוא נזעף מאוד:

מדוע מענים אותי, אוי?

הוא חי בפחד ולא מפסיק לרעוד,

כעת הוא נמצא בראסוי*.

שמעו נא איך הוא צועק,

כי כבר זמן רב הוא נואק:

מה עשיתי, מה היא הרִשׁעוּת,

שבגללה אתם עושים לי את כל העינוי?

אולם על היהודי אין שום רחמנות".

(*כנראה שם של מקום)

הפריט הנ"ל בארכיון הספרייה הלאומית

 

אברהם נעשה בדחן אירועים במקרה: נגני הכליזמרים מהתזמורת המקומית בבוריסוב היו באים אל הלל קליבנוב, ובדחן בשם חיים'קה (חיימקע), שהיה גם הוא ממשפחת קליבנוב (קליובאַנאָוו) היה מגיע איתם. פעם אחת נחגגו שתי חתונות באותו היום – אחת בבוריסוב והשנייה באחד הכפרים. הבדחן חיימקה, שלא היה לו תחליף באזור, החליט להופיע בחתונה שבבוריסוב. אז הוצע לאברהם לנסוע לחתונה שבכפר ולהופיע שם כבדחן במקום חיים'קה. אברהם הסכים, שהרי הוא בעצמו חיבר שירים, ידע לשיר ולומר אמירות עוקצניות.

וכך הוא היה מונה
חמישה מתוך שבעת הבתים של שיר בדחני "אחד מי יודע" שהורוויץ היה שר בחתונות (ככל הנראה כתב היד אינו של הורוויץ עצמו). זהו שיר עממי יהודי שהיה נהוג לשיר בחתונות באותה התקופה. השיר הוא שילוב של שלושה דברים: פיוט המבוסס על המשנה מתפילת יום הכיפורים, 'אחד מי יודע' של הגדת הפסח ושבע הברכות שנאמרות בחופה. הורוביץ השתמש בהרבה מונחים, ביטויים ואף משפטים שלמים בעברית (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה). להלן הבית השישי של השיר בתרגומי החופשי מהמקור שביידיש:

"וכך הוא היה, הוא היה מונה.

הבה בביאור נפתח ונענה במטרה אתכם ליידע:

'ששה מי יודע?'

אזי נתחיל בהסבר

מה מששה מסתבר?

ששה הם המחותנים

שסופרים את המזומנים".

הפריט הנ"ל בספרייה הלאומית

להקלטה של שיר החתונה הבדחני "אחד מי יודע" בביצועו של סם טרופובר משנת 1955 בספרייה הלאומית לחצו כאן

 

אברהם קנה לעצמו מחברת עבה, ובה כתב את השירים שנהגו לשיר באותם הימים. הוא עיבד את אמרות הבדחנות של הלל קליבנוב והתאים אותן לאלה שהיו מקובלות בחתונות היהודיות. אברהם חיבר גם שירים משלו, ואף אותם שר או דיקלם כאמרות בדחנות בהופעותיו בחתונות. לבד מהופעותיו בעיר בוריסוב, ששם פעל לרוב חיימקה קליבנוב הבדחן הקבוע, אברהם הופיע בערים ובכפרים רבים בסביבה. לבסוף השתקע בעיר ברזינו (ברזין), שם לא היה בדחן קבוע בקהילה, קנה לעצמו שם, התחתן ונשאר בברזינו עד סוף ימיו.

נאמר עליו שהוא נראה ככסיל שקט. מאחורי גבו דיברו עליו כ"אברהמל מאַרשעליק" (אברהם הליצן הקטן), בפניו קראו לו "רבי אברהם בדחן" ובעיירות הסובבות את ברזינו הוזכר כ"דער בערעזינער מאַרשעליק" (הליצן מברזינו) או "דער אָדנאָרוּקער" (הגידם), מלשון однорук ברוסית שפירושו "קטוע יד".

לאברהם הורוויץ היה קול בריטון יפה, שערות ארוכות, על הזרת שלו ענד בקביעות טבעת עבה ולבש מעיל קצר. מלבושיו לא היו חדשים, אך מצוחצחים ונקיים למופת. בחופות ובהושבות כלה אברהם חבש כיפה משושית ממשי.

הוא התפרנס כבדחן במשך יותר משלושים שנה, אך עשרים השנים האחרונות היו קשות לפרנסתו. מנהגי הקהילה היהודית השתנו, החתונות נערכו ונחגגו בצמצום, וכבר כמעט שלא היה צורך בבדחנים. לכן, כדי להוסיף לפרנסתו, הורוויץ קנה בשותפות מגרסה. לאחר מכן פתח מכולת קטנה ואפילו השכיר דירה לחברי הבונד (האיגוד הכללי של הפועלים היהודים ברוסיה), ובה הם קיימו את מפגשיהם. בימים הנוראים נהג להתחזן בתפילת המוסף ביישוב קטן אחד. גם אחרי המהפכה הרוסית הוא סבל ממצוקה כלכלית והיה לשומר באחוזתו של פריץ.

אברהם הורוויץ חיבר גם שיר ליום השנה של תיאודור הרצל:

הערצעלס יארצייט
בדף זה בין השאר מופיע השיר "הערצעלס יאָרצייט" שהורוויץ כתב לכבוד יום השנה של חוזה המדינה, תיאודור הרצל. (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה). להלן שני הבתים הראשונים של השיר בתרגומי החופשי:

"בוא עַמי אומת הגלות

בוא היום אל תוך בתי הכנסיות

שפוך שם את דמעתך בשתקנות

במלוא אבל ובמלוא תוּגוֹת.

ביום בו הוא נפל

הרצל גיבור האומה

אורו של ציון אָפַל

על אדמת הגולה הדמומה."

הפריט הנ"ל בספרייה הלאומית

 

במשך חייו פורסמו במינסק רק שני הפרקים הראשונים של הרומן שלו "דער שוואַרצער פעלץ מיטן ווייסן קאָלנער" (מעיל הפרווה השחור עם הצווארון הלבן) בשנת 1928. הוא היה בן שישים ושמונה כשהחל לכתוב מחדש את יצירותיו ושלח אותן לבנו שאול-הושע, אשר חי בארה"ב וניסה לעזור לו בפרסומן. בהמלצתו של ד"ר יעקב שאצקי כתב אברהם הורוויץ זיכרונות, מקצתם מפי אנשים ומקצתם ממקורות אחרים, כדי להנציח את מנהגי החתונות של אותם הימים. אוסף הזיכרונות הזה אמור היה להתפרסם בכרך ב' של הספר "אַרכיוו פאַר דער געשיכטע פוּן יידישן טעאַטער אוּן דראַמע" (הארכיון לתולדות התיאטרון היידי והדרמה) שמעולם לא יצא לאור עקב פרוץ מלחמת העולם השנייה.

אברהם הורוויץ התעוור לעת זקנה וניסה לטפל בראייתו אצל הרופאים במינסק, אך ללא הצלחה. בשנתיים האחרונות לחייו הוא סבל משיתוק, ונפטר, כשהוא כבר עיוור לחלוטין, ב-30.12.1940, שלושה עשר ימים לאחר מות אשתו. הוא נקבר בבית העלמין בברזינו.

(על פי רשימה ביוגרפית, הכתובה ביידיש, מאת בנו שאול-הושע הורוויץ)

שבת
"שבת" – העמוד הראשון של כתב בדחני ביידיש בכתב ידו של אברהם הורוויץ (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה)
הפריט הנ"ל בארכיון הספרייה הלאומית

זכור אב נמשך
"זכור אב נמשך אחריך כמים" – העמוד הראשון של כתב בדחני ביידיש בכתב ידו של אברהם הורוויץ. כנראה היה מיועד למופע בברית (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה)
הפריט הנ"ל בארכיון הספרייה הלאומית
די פרויליכע מיידלאך
שני העמודים הראשונים של הרומן בשלושה חלקים על המרד הפולני "די פרויליכע מיידלאך" (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה)

הפריט הנ"ל בארכיון הספרייה הלאומית

 

מכתב אל שאול
מכתב מאת אברהם וריווע הורוויץ אל בנם שאול הושע ומשפחתו בארה"ב (ליפשע אשתו ומאיר בנם). 1931 (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה)

הפריט הנ"ל בארכיון הספרייה הלאומית

 

מכתב אל י' שאצקי
העמוד הראשון של מכתב ביידיש מאת אברהם הורוויץ אל ד"ר יעקב שאצקי. ברזין, 06.03.1932 (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה)

הפריט הנ"ל בארכיון הספרייה הלאומית

 

מכתב דחיית השיר "האלוקים אנה לידי"
מכתב דחיית פרסום השיר "האלוקים אנה לידי" על ידי מערכת השבועון הארצישראלי "הדאר", 09.06.1939 (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה)

הפריט הנ"ל ארכיון הספרייה הלאומית

 

השיר "האלוקים אנה לידי"
השיר "האלוקים אנה לידי" שנשלח על ידי בנו של אברהם, שאול הורוויץ, למערכת השבועון הארצישראלי "הדאר" ופרסומו נדחה ב-09.06.1939 (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה)

הפריט הנ"ל בארכיון הספרייה הלאומית

 

מכתבים ממאיר הורוויץ אל דב נוי
שני מכתבים ביידיש מאת מאיר הורוויץ (נכדו של אברהם הורוויץ) מניו יורק אל דב נוי בירושלים שבהם הוא מביע את רצונו להפקיד לצמיתות בספרייה הלאומית את אוסף סבו. ברוקלין, 22.10.1974 ו-26.01.1975 (כדי לעיין בפריט לחצו על התמונה)

הפריט הנ"ל בארכיון הספרייה הלאומית

 

הסידור והרישום הקטלוגי של אוסף אברהם הורוויץ התאפשרו בעזרת הסיוע הנדיב של קרן ליר.