המשכיל שיצא להוכיח את קיומה של הנפש בכלים מדעיים

חיים זליג סלונימסקי היה הראשון בשרשרת מפוארת של משכילים יהודים שביקשו ללמד את עמם מדעים. הכירו את אחד מראשוני כותבי המדע הפופלרי ואת משימתו השאפתנית

"אם נראה איזה כוכב שביט בשמים, שהעולם היהודי בעירות הקטנות התחלו להתירא מפניו, או כשהיה איזה רעד-אדמה או כשבא איזה לקוי-חמה ובלבל את המוחות, מיד היו משליכים את הדאגה הזאת על ראש סלונימסקי. הוא שם כבר יעשה את כל אשר יש לעשות. קודם לכל – אלהים, ואחריו סלונימסקי".

את העדות הזאת סיפק הסופר דוד פרישמן על הממציא, מחבר ספרות מדע פופולרי והעורך של שבועון הצפירה חיים-זליג סלונימסקי. מי היה אותו סלונימסקי? סלונימסקי היה מבין המשכילים הראשונים שחיברו בין תגליות המדע ליהדות. לא היה זה עיסוקו המרכזי, אך היה פועל יוצא של ניסיונו להפיץ את הידע המדעי לבני עמו.

סלונימסקי השתייך לזן חדש של משכילים יהודים, ולמעשה נחשב לאחד מהראשונים שבהם: הפופוליזטורים היהודים, שעמלו לתרגם את הידע המדעי שרכשו עבור קהל קוראי העברית חסר ההשכלה המדעית.

כינויו ברבים היה "הומבאלד העברי" – כשהכוונה היא למדען הגרמני הנודע אלכסנדר פון הומבולדט. כך הוא גם מופיע בגלויה המציגה את דיוקן פניו שהוציאה חברת הלבנון.

"צורת הרב החכם הכולל הומבאלד העברי מו"ה חיים זעליג סלאנימסקי נ"י מו"ל מ"ע הצפירה ומחבר ספרים היקרים בחכמת המדידה והתכונה". אוסף אברהם שבדרון שבספרייה הלאומית

 

סלונימסקי לא ראה כל סתירה בין מדע לדת, ולא חשב שלימוד מדעים ייפגע באמונת הלומדים, להפך. הוא החזיק באמונה שאם יהודים יחשפו לידע המדעי בעברית, לא יצטרכו לרכוש שפות זרות שיובילו אותן ללא ספק להתפקרות. יתרה מכך, סלונימסקי ניסה להראות כי המדע מוכיח את עקרונות האמונה. לשם כך הקדיש כמה מספריו ובהם מציאות הנפש וקיומה חוץ לגוף, מבואר על פי ראיות נכוחות הלקוחות מן בחינות הטבע. תוכלו לקרוא אותו כאן. 

גישתו החדשנית של סלונימסקי מוצגת כבר בהקדמה לספרו. בכל הנוגע לקיומה של הנפש והישארותה לאחר מות הגוף, מודע סלונימסקי כי הוא איננו הראשון העוסק בנושא. הוא כותב כי "על ענין השארת הנפש ונצחיותה נמצאו בעמנו ספרים שונים יקרי ערך, מהם המפורסמים אשר הלכו על דרכי העיון והמחקר עפ"י הקישי ההגיון, והמה לא יתכנו רק לחכמי לב אשר נסו ללכת באלה". בצד הספרים לחכמים בלבד ישנם "… ספרי המוסר והיראה הנמצאים אתנו למרבה, ומספיקים רק לתמימי לב האמונים על ברכי התורה והאמונה מנעוריהם".

פנייתו של סלונימסקי "אל הקורא"

 

סלונימסקי מתאר מצב היסטורי המזכיר את תקופתו של הרמב"ם. אך אם הרמב"ם נאלץ ליישב בין האסטרולוגיה הערבית ובין האמונה היהודית בבריאת העולם, סלונימסקי לקח על עצמו למנוע את התפקרות הצעירים היהודים מעול הדת בשל גילויי המהפכה המדעית. המצב המיוחד בו שרויים יהודי אירופה המוקפים בתגליות ובידע המדעי שאין להם יכולת גישה אליו לרוב, הביא לכך שרבים מהצעירים אינם מקבלים עוד את הכתוב בספרי העיון התורני מחד, או את ספרי המוסר מאידך: "כיום רבים בבני עמנו אשר ספרי אלה ואלה בלתי נכון לפניהם לפשט עקמומיות שבלב, והמה האנשים אשר טעמו מעט מיערת דבש ההשכלה בקצה המטה אשר בידם, אבל לא נכנסו בפרדס החכמה עצמה להשלים ידיעתם בענינים אלה."

צעירים אלו "מן ההשכלה כבר למדו להטיל ספק בכל דבר בלתי נוסד בשכל," אך עדיין, בשל מחסור בהכשרה מדעית מעשית "ואל החכמה עצמה לא הגיעו". לטענת סלונימסקי, תפקידו הוא לסייע להם לברר את האמת, וליישב בין האמונה למדע: "… אשר תעוז להם לברר האמת על מכונו ולהעמיד האמונה על בוריה – ולמלא חפץ רבים כאלו המבקשים להרגיע את לבבם בדברים המאשרים את הנפש". לשם כך הוציא את ספרו, שמביא "הוכחות" לכך שאין סתירה בין המדע והדת היהודית. וכך אמר: "הוצאתי כיום את המחברת הזאת, המבארת אמיתת מציאות הנפש ונצחיותה, על אופן קל ונאות עפ"י ראיות נכוחות מן הטבע, אשר בהם ינוח לבב כל מבקש ודורש אמת החפץ לחזק מוסדות האמונה בקרבו".

הטיעונים שבהם משתמש סלונימסקי בספרו, לקוחים מעולם הפיזיקה. הטיעון הראשון בספר מתבסס על חוק שימור המסה הקובע כי מסה במערכת חומרים אינה יכולה להופיע או להיעלם, אלא רק לשנות צורה ולכן כך גם הנפש לא נעלמת עם מות הגוף. ולכן, אם חלקי הגוף אינם מתכלים אלא משתנים, הנפש – שהיא יסודית וראשונית מהגוף – ודאי איננה מתכלה: " כי איך יתכן שהנפש השולטת ומנהגת את הגוף תגרע בסגולתה מן יסודי הגוף בעצמו?"

"כל אשר עשה ה' בששת ימי בראשית וברא ברוח פיו כל צבא הברואים, העמידם לעד לעולם, חק נתן להם לא יעברו מן המציאות כל ימי השמים על הארץ", פרק ראשון בספרו של סלונימסקי

 

בפרק השני משווה סלונימסקי את הנפש לאור – איכות בלתי נראית שהשפעתה על העולם עצומה. אך היא איננה חלק מהגופים הגשמיים – כפי שהצבע הירוק של העלה איננו רק ממנו, אלא מקורו במשחק של האור. כאן מסתמך סלונימסקי על גילויי מדע האופטיקה, וכמובן ממהר להשליך את המסקנות על מציאות הנפש: "ענין האור ופעולותיו על הגופים שהראנו פה יכול להיות דוגמא קרובה בטבע אל משפט הנפש וקיומה חוץ לגוף… כי אם לא היה ביכלתנו לדעת ע"פ בחינות ונסיונות רבות היות האור ענין נפר במציאות בלעדי הגופים המאירים, והצבעים אינם רק השתנות חלקי האור מקצתם, הלא היינו מאמינים האור והצבע הם עצמיים לגופים…". ולכן, כמו שהאור נפרד מהעצם הגשמי, כך גם הנפש מהגוף: "הגוף הוא האמצעי אשר על ידו נדע שנמצא עמו דבר מה המחיה אותו, וזולת הגוף היה נעלם מאתנו, ולכן כאשר יושבת הגוף מדוע לא יתכן שתשאר הנפש עומדת בפני עצמה?"

"רוב בני האדם ההולכים ובאים על שוק החיים בעולם הזה, הם טרודים בחבלי הזמן כל ימי מגוריהם בארץ מבלי פנות בלבבם על כל המעשה אשר עשה מראש ועד סוף!", פרק שני בספרו של סלונימסקי

 

משביסס את השפעתם של כוחות לא גשמיים על הטבע בפרק השני, קובע סלומינסקי בפרק השלישי קביעה מרחיקת לכת – כוחות הטבע הם למעשה רוחות אלוהיות: "אנחנו אמנם מורגלים בלשוננו לקרותם בשם "כחות הטבע", אבל מי ומה המה כחות הטבע ההנה? אם לא רוחות אלקיים המתפשטים ועוברים מעולם הרוחני בעולם החמרי להחיות תבל ומלואה!"

"אם באמת יפלא בעינינו ענין הנפש ומשכנה בתוך הגוף, כי מציאות עצם רוחני נפרד הבא בברית עם גוף חמרי לפעול גדולות ונפלאות על ידו, הוא דבר בלתי מצוייר ומקובל בדעת". מתוך הפרק השלישי

 

ומהם כוחות הטבע שמסמן סלומינסקי בספרו: אלו הם "יסודי האור והחום, העלעקטרי [חשמל], והמאגנעטי [המגנטי]". מה עומד מאחורי כוחות האלה – זהו הפער שעליו תהה ההוגה היהודי בן המאה ה-19, ועליו כתב: "הכחות המשתתפים האלו הם מתדמים לנו כמו נפש חיונית אחת בעלת כחות שונים, אשר היסוד בעצמו ואיך הוא מתקן פעולותיו הוא רחוק ונעלם מאתנו".

אפשר שכיום טיעונים מן הסוג הזה משכנעים פחות את המוח המדעי והקטגוריה של חומר רוחני היא לא קטגוריה מקובלת במדע המודרני (וספק אם רווחת ומקובלת אז), אך קשה להתעלם מהתפקיד המרכזי שהיה לסלונימסקי ולממשיכי דרכו בהפצת הידע המדעי החדש. עיתונו הצפירה פירסם מדור שלם בשם "יעדיעות העולם והטבע", בו הופיעו מאמרים על חידושים טכנולוגיים, על אסטרונומיה, על תופעות פיזיקליות וכימיות שונות, ועל עולם החי והצומח. הסופר והרופא י.ל. קצנלסון העיד שבזכות ספריו של סלונימסקי, אבל בייחוד בזכות הצפירה, הוא ורבים בני דורו נדחפו "מהשולחן אשר על יד התנור בית המדרש אל העולם הגדול, אל עולם המדעים". רבים מהפופוליזטורים היהודים הרגישו חובה ליישב בין המדע החדש לדתם העתיקה, מלאכה שהדורות הבאים של המדענים והמחנכים היהודיים לא ירגישו מחוייבים לה בהכרח.

 

לקריאה נוספת

יעקב שביט ויהודה ריינהרץ, האל המדעי: מדע פופולרי בעברית במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה ה-19: בין ידע ותמונת יקום חדשה, הוצאת הקיבוץ המאוחד (2011)

המראות והקולות מהר סיני: איורים של מתן תורה לאורך הדורות

אמנים רבים ציירו לאורך השנים את מעמד הר סיני. אמנים יהודים ואמנים נוצרים, בתוך הגדות או על מפות העולם, אמנים טובים וטובים פחות... כאן תראו כמה איורים כאלו שליקטנו מאוספי הספרייה הלאומית

משה על הר סיני ממפה הולנדית מן המאה ה-17. מתוך אוסף אמיר כהנוביץ, הספרייה הלאומית

"וכל העם רואים את הקולות…" כך מתואר מתן תורה בהר סיני בספר "שמות", פרק כ'.

מה זה אומר? איך ניתן לראות קולות? איך הם נראים?

כמו כל שאלה יהודית טובה, השאלות האלו קיבלו תשובות מעניינות ולפעמים בלתי צפויות במשך הדורות.

יש שטענו שממש ראו את האותיות של עשרת הדברות עפות באוויר.

כרזת קק"ל, 1960 לערך. מאוסף האפמרה של הספרייה הלאומית

אחרים הסבירו שבשעה גורלית זו עם ישראל היה במצב תודעתי אחר שבו כל החושים התאחדו לחוש אחד. פרשנים נוספים דחו את שני ההסברים האלה לטובת משהו קצת יותר רציונלי: מדובר במטפורה, הם אמרו. בדיוק כמו שלפעמים "מריחים פחד", או כשבאנגלית אומרים לפעמים "אני רואה" כדי לציין שמשהו מובן, כך גם בני ישראל "ראו" את מצוות וחוקי התורה.

בכל זאת, בהינתן חוסר הבהירות של המילים הללו, די ברור למה – לאורך הדורות – אומנים שרצו לצייר את מעמד הר סיני בחרו במונחים ודימויים שהיו קצת יותר קלים להמחשה. לכבוד חג השבועות – חג מתן תורה – להלן כמה דימויים נבחרים מאוספי הספרייה הלאומית מהנשגב ועד המגוחך.

בואו נתחיל עם הנשגב…

המחזור האיטלקי המדהים הזה מהמאה ה-15 מראה את משה על הר סיני מקבל ספר תורה משמים. צריכים לתת קרדיט לאמן על כך שממש התאמץ להראות את הצלילים ותקיעות השופר המוזכרות בטקסט המקורי!

מחזור מנהג רומה, שנת 1450 לערך. מאוספי הספרייה הלאומית. לחצו על הדימוי להגדלה

פחות צבעוני (ופחות יהודי) – הוא הדימוי הבא שמגיע מאחד הספרים המודפסים הראשונים ששילב דימויים וטקסטים. ליבר כרוניקארום, שיצא לאור בשנת 1493 בנירנברג, הוא אנציקלופדיה היסטורית שהודפסה בלטינית ואחר כך בגרמנית.

למרות שיהודים לא ממש נוהגים לצייר את ה' (בלשון המעטה), לאומנים הנוצרים שיצרו את יצירה הזו היה פחות אכפת. הם לא חששו להראות את אלוהים בכבודו ובעצמו נותן את עשרת הדברות למשה. כמו בהרבה יצירות אמנות אחרות שמתארות את משה מאותה תקופה, גם כאן הוא בעל קרניים, כתוצאה מתרגום מוטעה של הטקסט העברי המקורי.

שימו לב גם שיש סתירה די ניכרת מהטקסט המקורי: בציור בני ישראל מחכים די בסבלנות לקבלת התורה.

עמוד 114 של ליבר כרוניקארום, נירנברג, שנת 1493. מאוספי הספרייה הלאומית. לחצו על הדימוי להגדלה

ביצירה שערך מיסיונר ישועי במאה ה-18, התערבבו קצת הזמנים. ישו הצלוב מוצג ממש ליד משה בהר סיני! כמו כן, הסתכלו על המדרגות העולות להר. משה בן השמונים בוודאי היה שמח להשתמש בהן!

חריטה מאת כריסטיאן דיטל המופיע ב-דר ניו וולט-בוט, אוגסבורג וגראץ, שנת 1732. מאוספי הספרייה הלאומית. לחצו על הדימוי להגדלה

בדימוי דומה, שהודפס ברוסיה בשנת 1821, אנו רואים את ה' נותן במו ידיו את עשרות הדברות לידי משה… ממש כך:

 "נוף המייצג את הר סיני…", סנט פטרסבורג, שנת 1821.  מאוסף המפות על שם ערן לאור, הספרייה הלאומית

לא רואים את ידי ה' בציור הבא, שהודפס בוונציה במאה ה-16, אבל למשה יש קרניים יפות וגם "בוטקה" נעים לבלות בו 40 לילה ויום!

משה מקבל את התורה במפה לטינית שהודפסה בוונציה בשנת 1569.  מאוסף המפות על שם ערן לאור, הספרייה הלאומית

משה על הר סיני מככב באינספור מפות נוצריות, לפעמים כמיקום במפה עצמה ולעתים כקישוט לצדו של המפה. בדוגמאות הבאות תוכלו לראות שהדימויים שוכפלו מדי פעם או הועתקו בין מפות שתורגמו לשפות שונות.

לחצו על הקישורים בתיאורי הדימויים כדי לראות את המקור ולנסות לאתר את משה בעצמכם!

מפה מתוך ביבלייה הולנדית, שנת 1600 לערך. מאוסף המפות על שם ערן לאור, הספרייה הלאומית

דימויים של משה והר סיני במפה שהודפסה באמשטרדם בשנת 1677. אוסף אמיר כהנוביץ, אוסף הדיגיטלי של הספרייה הלאומית

 

משה מקבל את התורה במפה בשפה הצרפתית שהודפסה באמשטרדם בשנת 1704. אוסף אמיר כהנוביץ, אוסף הדיגיטלי של הספרייה הלאומית

 

משה מקבל את התורה במפה גרמנית שהודפסה בהולנד, 1716. מאוסף אמיר כהנוביץ, הספרייה הלאומית.

ועכשיו לכמה ציורים שצוירו על ידי אמנים יהודיים.

הנה עשרת הדברות על הר סיני, בלי משה בכלל, שסביר להניח שלא צויר ממניעים דתיים של יוצר המפה או של הלקוחות הפוטנציאליים שלו:

"ארץ הקדושה וגבולותיה מסודרת על ידי יהוסף שווארץ מפלאס", ווירצבורג, שנת 1829.  מאוסף המפות על שם ערן לאור, הספרייה הלאומית

למרות שיש מפות יהודיות, כמו זאת של יהוסף שווארץ לעיל, מקור נפוץ יותר לציורים ודימויים של משה והר סיני הן הגדות של פסח.

בדימוי הבא, פרי ידיו של אומן יהודי מפורסם בשם משולם זימל בן משה, אנו רואים גדר סביב הר סיני המוזכר בטקסט המקראי. הסצנה "השטעטלית" נראית קצת כמו משהו שנלקח מהופעה של "כנר על הגג"‎, לא?

הגדה של פסח מווינה עם ציורים של משולם זימל בן משה משנת 1719. מאוספי הספרייה הלאומית

ציור דומה, בו משה מוסתר מעין הצופים כי הוא מוקף בעננים, מופיע ביצירה של אומן יהודי ידוע אחר, יוסף בן דוד מליפניק. הציורים של משולם ויוסף (בנוסך לעוד אחד שתראו בהמשך) ככל הנראה מבוססים על הגדת אמשטרדם, הנדפס בשנת 1695.

הגדה של פסח מדרמשטט עם ציורים של יוסף בן דוד משנת 1733. מאוספי הספרייה הלאומית

ועכשיו, האיור שחיכיתם לו (או שלא…). מרחוק הוא נראה די דומה למה שראינו כבר. דימוי סביר של משה במעמד הר סיני:

הגדה מאמשטרדם, שנת 1769. מאוספי הספרייה הלאומית

אבל ככל שמתקרבים… רואים שמשהו לא בסדר פה…

עם כל הכבוד לילדים, הציור הזה – שמופיע בכתב יד בן מאות שנים שערכו לא יסולא בפז – נראה כמו… אולי… יצירה מכיתה ב'?!

אולי זהו דיוקן עצמי של תלמיד בית ספר יסודי זועם שקורע את שיעורי הבית שלו?

האם משהו השתבש בדרך?

הילד של המאייר התערב במלאכה כשאבא לא הסתכל?

הצבע אזל?

סגנון "פוסט-מודרני" לפני שהיה בכלל "מודרני"?

ניסיון שיקום אמנות כושל?

לעולם לא נדע, אבל אולי –  כמו הקולות בהר סיני, כל יצירת אמנות טובה וכל טקסט יהודי – על כל אחד ואחת מאתנו לפרש את מעמד הר סיני הזה בדרכו הייחודית שלו ושלה.

חג שבועות שמח!

רוב תודות לד"ר יואל פינקלמן, לד"ר סטפן ליט ולאיילת רובין על עזרתם.

התיעוד המודפס הראשון של מנהג התספורות בל"ג בעומר

​כיצד נראה מנהג התספורות של ילדים וגברים בל"ג בעומר​ בשנת 1601? תמונה יפהפיה שנלקחה מתוך "ספר המנהגים" של קהילת ונציה מציגה את התיעוד הראשון הידוע של המנהג בדפוס

התיעוד הראשון הידוע של מנהג התספורות בל"ג בעומר. מתוך: ספר המנהגים, 1601

בשנת 1601 הודפס לראשונה בוונציה ספר הדרכה ייחודי לטובת בני הקהילה היהודית, מבוגרים וילדים כאחד. "ספר המנהגים" הודפס בשפה שלא היינו מקשרים בהכרח עם יהדות איטליה – היידיש. למרות שהיידיש לא הייתה בשימוש רב בקרב הספרות הרבנית של אותה התקופה, הייתה 'היהודית-גרמנית' אחת משפות הדיבור הנפוצות בקרב יהודי איטליה.

מחברי ספר ההדרכה לקחו בחשבון את הקושי של חלק מציבור קוראי הספר בפענוח המצוות בכתב ולכן הנגישו את ההלכה, המצוות והמנהגים המצופים מבני הקהילה באמצעות תגליפי עץ. השימוש באיורים הממחיזים את ההלכות השונות נועד ככל הנראה לאפשר לקוראי הספר להתחבר אל העשייה היהודית בדרך שכלתנית פחות.

בספר מופיע התיעוד הראשון הידוע של מנהג התספורות בל"ג בעומר, מנהג שמסמל את סיום את תקופת האבלות ההיסטורית על מות תלמידיו של רבי עקיבא. "ככל שהאיור היה מפורט יותר בספרים, כך ניתן היה להסביר ביתר בהירות את ההלכה הקשורה לתספורת", מסביר אוצר אוסף היהדות בספרייה הלאומית, ד"ר יואל פינקלמן.

כך תישארו ערניים בתפילה: קופסאות הרחה בבתי כנסת

ממרוקו ועד גרמניה: צפו בקופסאות טבק מרהיבות מרחבי העולם היהודי

קופסת הרחה עשויה זהב מווזאן, סביב 1925. אוסף משפחת גרוס, תל אביב

כולנו חווינו זאת. זה יכול לקרות בכל מקום: בשיעור בבית הספר, בקורס בצבא או מול המחשב בעבודה. העפעפיים נעשים כבדים, העיניים מאדימות. ואתה, המתעקש להישאר ער, נסחף עמוק אל עולם השינה.

אנחנו מכירים טריקים שונים להישאר ערניים בזמני עפיצות: בליל הסדר הבטיחו מתנות שוות למי שימצא את האפיקומן. בצבא לימדו אותנו להרים רגל בזמן שיעור ארוך כדי שהנחיתה תעיר אותנו אם נירדם. בעבודה הורגלנו לפקוח עיניים ממש רחב אחרי ארוחת הצוהריים או פשוט לוותר על הפחמימה הנחשקת במזנון. מתפללים בבתי הכנסת נקטו שיטה מעניינת לשמור על ערנות, בעיקר בשבתות וחגים. המתפללים העבירו ביניהם קופסה, לרוב עשויה כסף, ובתוכה אבקת טבק להרחה כתמריץ לשמור על הערנות והריכוז. קופסאות הרחה רבות שמורות באוסף משפחת גרוס, ועתה אפשר לצפות בהן ב"אינדקס לאמנות יהודית ע"ש בצלאל נרקיס" ב"מרכז לאמנות יהודית" באוניברסיטה העברית.

על החשיבות והשכיחות של הקופסאות הללו אנחנו למדים מהתפוצה שלהן בקהילות שונות. בעיר הנמל אסואירה שבמרוקו יוצרו קופסאות הרחה למרבית קהילות צפון אפריקה. הקופסאות ממרוקו יוצרו לרוב מכסף. אך לעיתים יוצרו קופסאות ממתכת זולה יותר דוגמת פליז, כמו הקופסה בצילום שלפנינו.

קופסת הפליז הזו הייתה שייכת לאדם פרטי, כפי שאפשר ללמוד מהחריטה של שם הבעלים ושם היוצר על מכסה הקופסה. במרכז המכסה נכתב "ע"ה יצחק אדהאן", ומסביב נחקקו המילים: "הצעיר שלום המ' יפרח [דהיינו המכונה יפרח] הי"ו יום ב' בש' ר"ח שבט שנת תשי"א".

קופסת הרחה מאסואירה, 1951. אוסף משפחת גרוס, תל אביב
קופסת הרחה מאסואירה, 1951. אוסף משפחת גרוס, תל אביב

 

נדירות אף יותר היו קופסאות הרחה עשויות זהב. אחת מהן היא הקופסה הזו, שנוצרה בשנת 1925 לערך. ראשי התיבות של הבעלים (AB) חקוקות במרכזה.

קופסת הרחה מזהב מווזאן, סביב 1925. אוסף משפחת גרוס, תל אביב

 

העיטורים על קופסאות ההרחה מבהירים לנו שמדובר בחפצים שנקשרו לקריאה ולתפילה בבתי הכנסת. דוגמה מובהקת לכך היא קופסה נוספת ממרוקו. הקופסה עוצבה בצורת ספר, ועליה נחרטו סמלי מגן דוד ולוחות הברית. גם היא יוצרה באסואירה שבמרוקו. בדומה למרבית הקופסאות ממרוקו גם קופסה זו עשויה כסף.

קופסת הרחה מאסואירה, סביב 1925. אוסף משפחת גרוס, תל אביב

 

הקופסאות של שלמה יפרח ושל AB אינן היחידות שעליהן נחרטו שמות הבעלים. אומנם את השם שלמה יפרח אנחנו לא מזהים, אך אפשר להניח שהיה מאמין הדוק וישר דרך. עם זאת, מתברר שגם דמויות הלכתיות מוכרות נזקקו לא פעם לעזרה בשמירה על הריכוז.

מי שבקיא בתולדות היהודים באימפריה העות'מאנית יזהה את שמו של הרב אליהו משה פאניז'יל, שהיה הראשון לציון – הוא הרב הראשי הספרדי לארץ ישראל. פאניז'יל כיהן כשנה עד שהודח מתפקידו לאחר מהפכת הטורקים הצעירים ב-1908. ייתכן שקופסה זו, שנוצרה בלוב, נשלחה לרב מקהילת יהודי לוב כשי לרגל מינויו לראשון לציון. על הקופסה נחרטו המילים: "אמפניזל ס"ט" [אליהו משה פאניז'יל] ו"שמשון והאריה".

קופסת ההרחה של אליהו משה פאניז'יל מלוב, תחילת המאה העשרים. אוסף משפחת גרוס, תל אביב

 

גם בבבתי כנסת באירופה השתמשו בקופסאות הרחה. נוסף על הקופסאות מצפון אפריקה שמורות באוסף גרוס גם כמה ממרכז אירופה. דוגמה אחת היא הקופסה שצילומה מוצג כאן, שמקורה בגרמניה. חברת לזרוס פוזן הייתה היצרנית המרכזית של חפצי יודאיקה עבור יהדות גרמניה מסוף המאה התשע-עשרה ועד השואה. הכיתוב על קופסה זו הוא ברכת השלום המקובלת בשבת בין דוברי היידיש: "גוטען שבת". הקופסה מתוארכת לתחילת המאה העשרים. מדובר בפריט נדיר יחסית בקרב יהדות גרמניה.

קופסת הרחה מהנאו, סביב 1900. אוסף משפחת גרוס, תל אביב

 

מראשית המאה העשרים בערך עשה מנהג הרחת הטבק עלייה לארץ ישראל, ומספר קופסאות הרחה מארץ ישראל שמורות באוסף גרוס. כמה מהן נוצרו בבית הספר לאומנויות בצלאל, דוגמת הקופסה הזו משנות העשרים של המאה הקודמת. במרכז הקופסה נחרט ציור של כיפת הסלע.

קופסת הרחה מירושלים, סביב 1925. אוסף משפחת גרוס, תל אביב

 

בקופסאות ההרחה מארץ ישראל נחרטו מראות הארץ, בייחוד מירושלים.

קופסת הרחה מארץ ישראל, תחילת המאה העשרים. אוסף משפחת גרוס, תל אביב

 

האם הציורים המעטרים את קופסאות ההרחה מסמלים יותר ממה שנדמה במבט ראשון? האם משמעותם עמוקה יותר מאזכור מתבקש או סממן יהודי שנוספו כדי לצאת ידי חובה? לא ברור. בחסידות כמו בחסידות, מצאו המריחים (כמו גם המעשנים) צידוק מיסטי למנהג. הם ראו בעישון ובהרחה מקבילה לקטורת, ומכאן שעבורם הייתה זו דרך להתקשרות עם העולמות העליונים. רבות נכתב על כך בהקשר של הלולקע – המקטרת החסידית. קופסאות ההרחה עדיין ראויות למחקר מעמיק.

דוגמה לקופסת הרחה חסידית היא הקופסה שלפנינו, שנוצרה לזכר גדליה בן מרדכי שמלקס, רבה הראשי של פשמישל שבפולין. בפנים הקופסה נכתב: "לזכרון מן מה"ו הרב הגאון ר' גדלי' שמעלקס ז"ל".

קופסת הרחה חסידית. מוזיאון בעיר ז'שוב (Rzeszów), פולין

 

כל הצילומים בכתבה הם מתוך "האינדקס לאמנות יהודית ע"ש בצלאל נרקיס" ב"מרכז לאמנות יהודית" באוניברסיטה העברית.