מסע אל הסוציאליזם הישראלי

מסעו של האנרכיסט הגרמני-מקסיקאי אגוסטין סוצי במושבים, בקיבוצים ובחולון עיר הפועלים במדינת ישראל של סתיו 1952

איכר חורש בשדות קבוצת יבנה, 1947. אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית

האנרכיסט הגרמני-מקסיקאי אגוסטין סוצי באואר (Agustín Souchy Bauer) נולד בעיר הנובר בשנת 1892 שם שהה עד 1917. באותה שנה ברח לשבדיה כדי להימנע מגיוס לצבא הגרמני שנמצאה בעיצומו של מלחמת העולם הראשונה. לאחר מספר שנים של שהות במדינות הנורדיות חזר לגרמניה שם שהה עד עלית הנאצים לשלטון בשנת 1933. בהיותו בגרמניה היה פעיל בפדרציה האנרכיסטית ועורך עיתונה. ב-1936 עם פרוץ מלחמת האזרחים הגיע לספרד כדי להשתתף בהגנת הרפובליקה כנגד המרד הצבאי הלאומני. בהיותו שם שימש כראש משרד האינפורמציה בשפות זרות באיגוד המקצועי האנרכיסטי CNT. לאחר נפילת הרפובליקה היגר כמו רפובליקנים רבים אחרים למקסיקו, שם שהה עד 1961 ואז חזר למערב גרמניה. שם שהה עד לפטירתו בשנת 1984 כשעודו פעיל כל ימיו בארגונים אנרכיסטיים.

בזמן שהותו בספרד עקב אגוסטין סוצי מקרוב אחרי תהליך הקולקטיביזציה והקמת הקומונות החקלאיות קואופרטיביות בעיקר במחוזות של אראגון וקטלוניה. ענינו בניסיון זה, שנקטע באיבו על ידי פרנסיסקו פרנקו כתוצאה מניצחון הלאומנים במלחמת האזרחים, גם הביא אותו למדינת ישראל בסתיו של שנת 1952. מטרתו היתה לבדוק מקרוב את צורות ההתיישבות החדשות בעיקר המושבים השיתופיים והקיבוצים, כדי ללמוד על השונה והדומה ביניהם לבין המקרה הספרדי.

לאחר שחזר למקסיקו דיווח על חוויותיו בחיבור "ישראל החדשה" (El nuevo Israel) בו ניסה לתת לקוראיו, הערכה של אופים והצלחותיהם של המוסדות הקולקטיביים של מדינת ישראל הצעירה. הוצאה שנייה של החיבור, שהיא כמעט ללא שינויים, יצאה לאור שוב בבואנוס איירס בשנת 1958. הוצאה זו מצויה בספריה הלאומית.

נראה כי המחבר התכונן כיאות למסעו זה, ועל כן בדווחו על הרצאה שנשא בתל אביב בשפה הגרמנית, אשר במהלכה ניסה להשוות בין הישובים הקואופרטיביים בארץ ישראל לבין אלו שנוסדו בספרד הזכיר את דעתו השלילית של אבא אחימאיר על הקיבוצים. אבא אחימאיר טען כי בכסף שהיה צריך לאסוף כדי ליישב אדם אחד בקיבוץ אפשר היה ליישב על הקרקע עשר משפחות בודדות של עולים.

חמוש ביכולתו המופלאה להתבטא בכמעט כל השפות האירופיות המרכזיות כולל מעט עברית הצליח המחבר ליצור קשר עם אנשים רבים מכול שדרות החברה הישראלית לגווניה. בניגוד למבקרים אחרים מאמריקה הלטינית אשר ביקרו בארץ בראשית שנות החמישים ואשר לוו בדרך כלל על ידי אנשי המחלקה לאמריקה הלטינית במשרד החוץ או על ידי מוסדות ציבוריים אחרים, הסתובב אגוסטין סוצי רבות בגפו. הוא אף השתמש באמצעי התחבורה הציבוריים כבן הארץ לכל דבר. פעם אחת זכה אפילו לטרמפ בג'יפ צבאי בדרכו מנהלל לנצרת. בשל גמישות זו זכה לנהל שיחות עם דמויות אשר ספק אם ה"מבקרים הרשמיים" יותר שהוזמנו על ידי הרשויות יכלו לנהל. כך למשל שמע באוטובוס משבי ציון לחיפה את קובלנותיה של עולה צעירה מתורכיה דוברת ספרדית יהודית על קשיי החיים במעברה ועל השיטה הלא הוגנת והנגועה בפרוטקציה של חלוקת הדירות לעולים חדשים. המחבר הגן במקרה זה על המדינה והגיב לדברי בת שיחו בהצביעו על כך כי בעיית הדיור היא בעיה עולמית וכי מדינת ישראל אינה יכולה לבנות בתים בכמות כה גדולה כדי לאכלס במהירות את כל העולים החדשים שבאו.

בסניף ההסתדרות בנצרת ובחנות הקואופרציה באיזור עפולה (כנראה של תנובה) שמע המחבר תלונות קשות מצד אזרחי ישראל הערבים על המשטר הצבאי, על קיפוחם של האזרחים הערבים, ועל הגבלות התנועה והחרמת האדמות. המחבר שהבין שישנה בעיה ביחסי יהודים ערבים בישראל הצעירה וניגש לשוחח עם א. ברון מזכיר אגודת איחוד, אשר תמכה בדו-לאומיות והתקרבות יהודית-ערבית ואשר נוסדה עוד קודם הקמת המדינה על ידי יהודה ליב מאגנס. באותה עת הוציאה האגודה כתב עת קטן לאור בשם נר – ירחון לבעיות צבור ולהתקרבות יהודית-ערבית. כמו גם שוחח עורך הדין אליאס קוסה ממנהיגי הציבור הערבי בעיר חיפה ואשר ייצג את האינטרסים שלו בבתי המשפט הישראליים. אליאס קוסה התלונן אף הוא על קיפוח הערבים אזרחי ישראל וכהוכחה לכך הציג את הנתונים אשר פורסמו כבר בכתב העת נר אשר הראו כי הקצבת המזון לערבים היתה קטנה יותר מאשר זו שניתנה ליהודים בתקופת הצנע. מובן היה כי התוכנית המדינית אשר אליאס קוסה הציע בשיחתו אשר כללה את החזרת האדמות המופקעות והחזרת הפליטים הערבים לאדמותיהם היתה בלתי קבילה מבחינת השלטון הישראלי. נראה כי בשיחותיו עם ערביי ישראל נקט המחבר זהירות רבה והסתפק בשמיעה ביקורתית של דברי שומעיו תוך ניסיון להבין כיצד יתכן שמדינת ישראל נוהגת כך בעודה מחויבת לשוויון זכויות לכלל אזרחיה. לעיתים הרהר כי הפיגור הכלכלי מדעי של האיכר הערבי הוא האחראי אולי לפערים בין החקלאיים היהודים והערבים.

תל אביב. צילום מתוך הספר

לאחר שקיבל את הצעת המזכירה במשרד לאינפורמציה של ההסתדרות סטלה רבינוביץ לבקר בקיבוץ דתי, נפל הפור על קבוצת יבנה. המחבר הכין את עצמו לאפשרות שיצטרך להיפגש שם "עם שבט פרימיטיבי פחות או יותר מאסיה הקטנה" ותהה כיצד יוכל, אם בכלל, להתקשר עמו. להפתעתו יכול היה לנהל שיחה עם החברים בשפת אימו כי הרי קבוצת יבנה הוקמה על ידי עולים מגרמניה בשנת 1931. שיחותיו עם אנשי הקבוצה עסקו ברובם בשאלות הקשורות לארגון הקיבוץ ולכלכלתו כמו גם לשאלת אורח החיים השיתופי. נראה כי האופי הדתי היחיד שהתבטא בביקורו בקבוצה היתה הדרישה שנדרש לחבוש כיפה בזמן שהותו בחדר האוכל. בזמן ארוחת הערב, היה עד לוויכוח בין חלוץ צעיר שהגיע רק לאחרונה משוויצריה אשר "תמך בתיאוריה הכלכלית של קרל מרקס למרות אמונותיו הדתיות" ומזכיר הקיבוץ אליהו בוכאסטר אשר העדיף דווקא את התיאוריות של האנרכיסט סוציאליסט היהודי גוסטב לנדאואר (Gustav Landauer). אפשר משום שלנדאואר המליץ על הקמת ישובים חקלאיים בה העבודה תעשה במשותף ועל כן אפשר לראותו כאחד מההוגים של הרעיון הקיבוצי. ויכוחים מעין אלו יכלו כמובן להתרחש גם בקבוצות או הקיבוצים החילוניים.

נוער עובד בקיבוצים. מתוך הספר

המחבר ניהל גם שיחה ארוכה עם חברת הקבוצה רחל אדלר, כדי להבין לעומק את ערכה של האישה בקיבוץ. כנגד המעמד שזכתה לו האישה בקיבוץ יצאו מתנגדיהם של צורות החיים הקולקטיביות, שכן, 'כאשר מדברים על הקיבוצים מחוץ לישראל … אי אפשר להימנע מלשמוע דעות כי החיים בקיבוץ תורמים לחורבנו של מוסד המשפחה. ישנם מתנגדים לישובים הקולקטיביים אשר שמים לצחוק את צורות החיים הללו ומדברים ברשעות "על הקולקטיביזציה של האישה'. גברת אדלר הגיבה כי ההיפך הוא הנכון וכי הקיבוץ מאפשר לאישה את החיים הנוחים ביותר כמו כן שעות פנאי רבות. זאת כיוון שבניגוד לאישה העירונית או החקלאית אשר צריכה לעבוד מחוץ לבית וגם להשקיע בהחזקת משק הבית ובטיפול בילדים, דבר שמביא אותה לעבוד 12 ואפילו 14 שעות ביום, הרי האישה החיה בקיבוץ פטורה מעבודות אלו כיוון שעבודות המשק והטיפול בילדים נעשים בשיתוף על ידי הקולקטיב. ואכן ציין המחבר למרות הלינה המשפחתית יכולים ההורים לבקר את ילדיהם השוהים בבית הילדים בכול פעם שירצו ואף להשכיב אותם לישון אם יתעורר הצורך.

נוער עובד בקיבוצים. מתוך הספר

אולם חרף כל ההצלחות הכלכליות והחברתיות של הקבוצה, לא כל חברי הקבוצה היו אופטימיים לגבי עתיד צורת החיים הקיבוצית. ברוך כהנא מנהל מפעל הזיפזיף של הקיבוץ העיד כי קבוצת מייסדי הקבוצה, אליה השתייך, היו חדורים באידיאולוגיה השיתופית והאמינו כי הם "הממשיכים של האיסיים, היא אותה קבוצה מהתקופה של העברים העתיקים שחיו בשיתוף רכוש מלא. חברי הקבוצה הזאת חיו בצורה ראויה להערצה, הם תיעבו את המלחמה, גינו את המסחר וזלזלו באוצרות העולם". אולם לא כך נוהגים העולים שהגיעו לפני זמן קצר לארץ, להם "אין אותו אידיאליזם" שהיו חדורים בו מייסדי הקבוצה, ועל כן הקבוצות והקיבוצים לא יוכל לקבל כוחות חדשים מהעליה של ראשית שנות החמישים.

אף דוקטור רוזנשטיין, רופא השניים וחבר קיבוץ קריית ענבים לא היה אופטימי יותר מברוך כהנא לגבי שאלת עתיד ההתיישבות הקיבוצית. אך לדעתו האשמה אינה דווקא בעולים אלא בדור הצעיר אולי אפילו זה הקיבוצי. זאת משום שהצעירים אינם שותפים היום לערכי ההקרבה וההסתפקות במועט שאפינו את מייסדי הקיבוצים. הצעירים אינם נלהבים "לחיות כל כך קרוב אחד בתוך השני. רבים אינם רוצים לאכול תמיד בחדר האוכל השיתופי. אין זה נושא חן בעיניהם להסתפק בארוחה, שאף על פי שהיא בריאה ומזינה, אינה לוקחת בחשבון את הטעם האישי של כל אחד". נראה כי החיים בעיר בו ניתן היה ללכת בחופשיות לקולנוע או למועדון ריקודים נראו להם מושכים הרבה יותר.

קבוצת יבנה. מתוך הספר

מתברר שגם שאלות אידיאולוגיות סיכנו את אורח החיים השיתופי. המחבר נסע לקיבוץ גבעת השלושה אשר חבריו נמצאו בתוך תוכו של קונפליקט פנימי קשה. הקונפליקט היה קשור לשמש העמים הוא יוסף סטלין ולברית המועצות עימן הזדהו החברים תומכי מפ"ם בעוד תומכי מפא"י שבקיבוץ הסתייגו מהם. כפי ששח למחבר בלא מעט שמץ של אירוניה סנדלר בן הקיבוץ תומך מפא"י: "יש בקיבוץ שלנו תומכים במפלגת השלטון (מפא"י) ובמפלגת האופוזיציה (מפ"ם). חברי מפ"ם, הפרו סובייטים פחות או יותר הינם הרוב, וביניהם מצויים מורי בתי הספר, אשר הכניסו לתוך הלימוד הבית ספרי את הדוקטרינה הסובייטית … הם אמרו כי סטלין היה האדם הגדול ביותר באנושות אחרי אדני (יהוה). בדיונים על המושגים הללו, באו לידי ביטוי חילוקי דעות כה מהותיים עד כי לא ניתן היה למצוא דרך להשיג פשרה". לשאלת המחבר אם לא ניתן כדי להציל את האיחוד לספק לכול נטייה את המורים שלה ובכך בעצם אולי לייסד שני בתי ספר ענה הסנדלר כי הדבר הוא כבר בלתי אפשרי. לימים התפצל הקיבוץ וחברי מפא"י שבו הקימו קיבוץ חדש בשם עינת.

אופטימי יותר לגבי סיכוי אורח החיים השיתופי היה דוקטור אלפרד שויאר יושב ראש המושב השיתופי שבי ציון, אשר אף קיווה להצטרפות אנשים חדשים ליישובו. לשאלת המחבר אם הצלחת הישוב אכן עונה על השאלה בה מתחבטים תומכי הקפיטליזם או הסוציאליזם בשאלת הדרך להשיג את הצדק החברתי, ענה, מנפרד כי "אנחנו איננו עוסקים בתיאוריות … אנחנו אנשים פרקטיים. עבורנו רק הניסיון הוא זה שמלמד. אנו בוטחים בחוש ההיגיון שלנו ובשימוש ביושר ובכבוד בביצועה של העבודה. אלו הם העקרונות על פי הם בנינו את הקבוצה שלנו". נראה כי המחבר הרגיש נוח יותר בקיבוצים שם היה יכול ביתר קלות לעסוק ב"תיאוריות" מאשר במושב שבי ציון.

גבעת ברנר. מתוך הספר

המחבר התרשם גם מהאופי הסוציאליסטי של שכונת קריית עבודה מרכזה של העיר חולון, בה הותקנו תקנות מחמירות המטילות הגבלות על הבעלות הפרטית. כששאל את מארחו המזכיר של האגודה השיתופית קרית עבודה בזמן סיורו במקום, "לאן נעלמו החנויות, בתי הקולנוע ובתי הכנסת" אשר אמורים להימצא בכול עיר ועיר. ענה לו המזכיר כי "איננו זקוקים לא לאלה ולא לאלה. יש לנו בית כנסת קטן אשר משרת חלק קטן מהאוכלוסייה. רוב הישוב אינו סובר כי הדת צריכה להיות דבר הבולט בנראותו בשטח … בכול מה שנוגע לחנויות פרטיות, אנו חושבים שהדבר מיותר. יש לנו את החנות הקואופרטיבית, שבה אנו יכולים לקנות סחורה טובה יותר וזולה יותר". המחבר התרגש מאוד בשמיעת המענה, לרגע נדמה היה לו כי בעיר חולון התגשם החלום של הרס המסחר הפרטי והאנוכי אשר הרווח בראש מעיניו לטובת החנות הקואופרטיבית אשר חושבת על טובת הכלל. האם האידיאל האנרכיסטי המדמה עולם המורכב מקומונות המספקות את צרכיהן ללא ניצול התגשם בישראל? לצערו אשת המזכיר ציננה את התלהבותו בציינה כי רבים מתושבי חולון עובדים בתל אביב ושם הם עורכים גם את קניותיהם. נראה כי הדרך להגשמת האידיאל של חברה אשר פועלת ללא הדחף של הרווח הפרטי עדיין ארוכה.

לספר נוספו צילומים אשר הכיתוב המסביר אותם לא עבר עריכה של אדם היודע עברית במידה מספקת על כן השמות העבריים יצאו לעיתים משובשים. משום כך כיכר דיזנגוף הפכה לדיזנגולף, קבוצת יבנה לחבנו (Javno) וגבעת ברנר לרבעת ברנר. כך נוסף מימד קומי לקריאת החיבור.

לסיכום נראה כי אחד מהגורמים אשר משך מבקרים אל ישראל הצעירה היא רוח הסולידריות החברתית והאמונה בסוציאליזם אשר הביא להישגים ניכרים. אנו מחויבים לזכור זאת במיוחד עכשיו כאשר עלינו להשתקם מהמתקפה הרצחנית אשר ארגון החמאס הנחית עלינו. אשר למחבר נראה כי ערך סיור נוסף לישראל בשנות השבעים, אולם יש צורך בהשגת חומר מחקרי נוסף על מנת שנוכל להעריך את אישיותו ודבריו כראוי.

ניר עוז תפרח בשנית: סיפורו של הגנן המיתולוגי

בשנים הראשונות לקיומו, סופות החול באזור קיבוץ ניר עוז לא אפשרו לחבריו לזוז, לראות או לאכול. רן פאוקר, איש הנוי האגדי של הקיבוץ נחלץ לפתור את הבעיה ועל הדרך הפך אותו לפנינה ירוקה ואקולוגית. לגבי עתיד הקיבוץ שנפגע אנושות ב-7 לאוקטובר הוא אומר: את הצמחייה נשקם תוך שנה. לגבי החברה – נצטרך לראות

רן פאוקר, הגנן ואיש הנוי של קיבוץ ניר עוז במשך עשרות שנים, ליד שלט הכניסה לגן הבוטני שהקים בקיבוץ - "נקודה ירוקה", המתמחה בצמחייה בהשקייה מועטה. צילום מתוך אלבום פרטי.

"אני רק מסיים לגזום פה את הגינה וכבר חוזר אלייך", ענה לי רן פאוקר, בן ה-86, מפונה מקיבוץ ניר עוז, כשהתקשרתי לשוחח עימו לגבי מפעל חייו. כנראה שאת הגנן אי אפשר להוציא מהגן גם כשהוא נמצא הרחק מביתו. פאוקר ואשתו כרמלית פונו לקיבוץ הסוללים שבגליל התחתון. שניהם מבני גרעיני השומר הצעיר הראשונים שייסדו את קיבוץ ניר עוז, ממנו נאלצו לברוח לאחר המתקפה הנוראית של ה-7 לאוקטובר. הם במקרה התארחו באותה שבת אצל ביתם המתגוררת בשדרות וכך ניצלו.    

כמו קיבוצים רבים שהוקמו באזורי הספר של ישראל, גם חבריו נאלצו להתמודד עם קשיים רבים – אם הייתם מגיעים לניר עוז בשנות ה-50' והייתם מביטים סביב, הייתם רואים שממה, גבעות חול מדברי מקצה האופק אל קצהו.  

קיבוץ ניר עוז סביבות 1960. צילום: רן פאוקר, מתוך ארכיון הקיבוץ.

 

ידיעה מעיתון חרות מיום ה-30.9.1955.

"כשהתיישבנו כאן היו בשטח סופות חול בלתי נסבלות. לא יכולתי לראות כמה מטרים ממולי", סיפר פאוקר. "אני זוכר שבאחת מסופות החול נאלצנו לאכול במחסן המצרכים של המטבח, כי לא ניתן היה לאכול בצריף חדר-האוכל שהתמלא באבק וחול. המחסן היה קטן ולכן אכלנו בקבוצות ובמשמרות". 

בהסתכלות לאחור, ייתכן שפאוקר היה בדיוק הפתרון שהקיבוץ סחוף החול היה צריך. עם הגיעו לקיבוץ, נכנס באופן לא מתוכנן לתפקיד האחראי על הנוי של קיבוץ ניר עוז, מי שמטפח את כל הצמחיה והירק במרחב הציבורי. באוטובוס מתל אביב לקיבוץ תפס אותו חבר גרעין שלו מנהריה, מאיר לביא (מאיור), שהיה אז מזכיר הקיבוץ, ואמר לו: "רן, אין לנו גנן. אתה בן של גנן, אתה בוגר כדורי, גמרת להיות מרכז משק ואין לך תפקיד כרגע. בוא תהיה גנן חודשיים שלושה עד שנמצא מישהו". 

פאוקר הסכים: "אומרים שאין קבוע מהזמני. צודקים. מאז אני גנן."

כריכת הספר שיצא לציון 60 שנה לקיבוץ ניר עוז בשנת 2015, עם הסיסמה הידועה שמלווה את הקיבוץ: "לא עייפי הדרך כי אם מפלסי נתיב".

 

שלט שנתלה על הסילו (מגדל התבואה) של ניר עוז, לאחר המתקפה הקשה של ה-7 לאוקטובר, עם אותו משפט מחזק. צילום: משה יולוביץ'.

סופות החול גרמו לו להבין שהתפקיד שלו יותר משמעותי משחשב. הוא לא רק ישנה את חייו אלא גם יהפוך אותו לגורו של תכנון מרחב ירוק, חסכוני ואקולוגי.

בתחילת דרכו עמד אל מול פאוקר היה אתגר כפול: איך להפוך את החיים לנסבלים במדבר החם והמאובק ובמקביל לחסוך בכסף ובמים שעלו הון לקיבוץ הצעיר והעני. פאוקר החרוץ עשה זאת בצורה מעוררת התפעלות: הוא נטע את העצים בחוכמה ותוך ראייה קדימה ושתל צמחייה מותאמת למדבר. הירוק השולט בניר עוז הפך להיות סמל ההיכר שלו,  וגם אחרי האסון הנורא של ה-7 באוקטובר שרדה הצמחיה לצד הבתים ההרוסים והשרופים. הסוד, לדבריו של פאוקר, הוא סבלנות ואורך רוח, נכונות ללמוד מטעויות בשילוב עם תשומת לב תמידית לתנאים והתאמה של הצמחים הנכונים לשטח.

אחד מעצי הפיקוס המרשימים ברחבי ניר עוז. צילום: רן פאוקר.
המשתתפים בספר שיצא לאור לציון 60 שנה לניר עוז, מדור מייסדי הקיבוץ. רבים מהשמות נהיו מוכרים מרשימות החטופים. חלקם שוחררו ולשאר אנו מחכים בקוצר רוח.

עם הזמן ראה פאוקר שלשיטות העבודה שלו יש יתרון נוסף: כשהוא חוסך בכסף ובמשאבי זמן עבודה – הוא הוא פועל באופן אקולוגי יותר, שמותאם יותר לעולם ההולך ומתחמם שלנו. הרעיונות והפיתוחים של פאוקר הפכו את ניר עוז לדוגמא ומופת לטיפוח המרחב הטבעי בצורה שמאפשרת חיים נוחים ונעימים וגם חסכוניים ואקולוגיים:

"הבנתי שאם לא אאסוף את הכסוחת [מה שקוצצת המכסחת – י.א.] ואעבוד עם מכסחת־ממחזרת [שמשאירה את מה שכיסחה בשטח – י.א.], אחסוך בהוצאות טיאטוא ואחסוך בדלק. בדרך זאת אשאיר מינרלים בקרקע ולא אצטרך לדשן. הכנסנו צמחים בעלי עמידות גבוהה ליובש; יצרנו אגני ניקוז בקיבוץ השטוח יחסית וגם ניצלנו את מי המזגנים להשקיה, וזה השתלם לנו כלכלית וסביבתית".

ניסיונות בזני דשא שנים בחלקה בצורת פרח בקדמת חדר האוכל, הנמצאים במקום עד היום. צילום: רן פאוקר, מתוך ארכיון הקיבוץ.

את אהבתו לגינון ירש רן מבית אביו. הוא נולד בנהריה, הוריו היו ממייסדי העיר. אביו עבד גם כגנן ומתכנן גינות וכבר כילד קטן, רק בן 4, סייע פאוקר לאביו בעבודתו -האב נתן לו דלי קטן עם סיד ושלח אותו לסייד גזעי עצים. 

כשהחל לעבוד בענף הנוי בקיבוץ פנה לאביו: "אבא, בוא תעזור לי בתכנון" אביו, שנולד בגרמניה, הנחיל לו דרך עבודה מסודרת ושיטתית. כבר בתחילת דרכו כראש ענף הנוי היו לו חזון ותוכניות ברורות וכן דאג לתעד את עבודתו כך שיכל להציג בפני חברי הקיבוץ את הישגיו ובהמשך – לציבור הרחב. בתוך הקיבוץ הירוק והפורח הקים רן גן בוטני בשם "נקודה ירוקה" המהווה תחנת מחקר לצמחים שאליה מגיעים מומחים ותלמידים מכל רחבי העולם.  

את אשתו כרמלית הכיר, איך לא, בזמן שעבדה איתו במשתלת וורדים. הם הרכיבו יחד של זנים שונים על שיחי הורדים ושיתוף הפעולה במשתלה לבלב לאהבה שהובילה לנישואים מאושרים ומשפחה גדולה ותומכת. 

 

כרמלית מנשה ורן במשתלת הוורדים בניר עוז ('הורדיה') ב-1964. צילום מתוך אלבום פרטי.

ב-10 לאוקטובר עתיד היה פאוקר לחגוג את הוצאתו לאור של הספר האוטוביוגרפי על חייו ועל דרכו המקצועית: "סיפורו של צבר בהפרחת המדבר". הספר מקיף את תרומותיו המשמעותיות לקיבוץ, ולמומחי גינון וסביבה שעד היום מגיעים לקיבוץ ללמוד ממנו. רן פאוקר מקווה ומייחל, יחד עם כולנו, שיגיע יום, כשכל החטופים וביניהם בני הקיבוץ יוחזרו והקהילה תתחיל בשיקומה, והוא יוכל לחגוג את פרסומו של הספר.  

הכריכה האחורית של הספר האוטוביוגרפי של רן פאוקר: "סיפורו של צבר בהפרחת המדבר" שעתיד לצאת לאור בקרוב.

הגן הבוטני והנוי כולו בניר עוז הוא סיפור של הצלחה, של הפרחת השממה המדברית. כששואלים את רן על העתיד הוא מתרכך. "הקיבוץ עצמו הרוס הבתים הרוסים, אך הצמחייה עומדת וההשקייה עוד פועלת הודות לנעמית שאחראית כיום על הנוי וחברי הקיבוץ הנהדרים שמגיעים לסייע. אם יאפשרו לנו תוך שנה אנחנו מחזירים את כל הנוי לקדמותו. אבל השאלה הגדולה היא הקהילה של ניר עוז, מה היא תרצה לעשות ואיך נשקם אותה. לגבי זה נצטרך לחכות ולראות".      

קיבוץ ניר עוז הירוק והפורח מהאויר, 2019. צילום מתוך ארכיון הקיבוץ.

 

תושבי ניר עוז בעבר ובהווה מעריכים את רן פאוקר על עבודתו לאורך השנים. הצילום מתוך דף הפייסבוק של הדר רובין, בת ניר עוז.

 

לכל הכתבות בסדרה "עוטפים את העוטף" – מחווה לישובי עוטף עזה.

מי הדליק נר לי דקיק?

גלגולו של שיר החנוכה האהוב, שזכה ללא פחות משלושה לחנים, וגם גרסה מורבידית של חטיבת הצנחנים

חנכה, 1949. אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית

נֵר לִי, נֵר לִי, נֵר לִי דָּקִיק.
בַּחֲנֻכָּה נֵרִי אַדְלִיק.
בַּחֲנֻכָּה נֵרִי יָאִיר,
בַּחֲנֻכָּה שִׁירִי אָשִׁיר.

קיפניס בשירות הגננות

מכירים את זה שיש לכן גן ילדים לנהל אבל אין לכם שירים בעברית? לא?
אז זה בערך היה המצב בארץ ישראל של פעם. שירים ביידיש היו, לחנים גרמניים גם כן, אבל מה עם קצת שירים כחול לבן? טוב שיש לוין קיפניס בסביבה!
כמו רבים משיריו, גם השיר "נר לי" הומצא כדי לסייע לגננות להכניס את הילדים הקטנים לאווירת החג. ולכן, לא במקרה, השיר פורסם לראשונה בכתב העת "גליונות: ספורים ושירים לגן הילדים" בעריכתו של קיפניס אי שם בשנת תרצ"ה (1935-1934).
והנה הוא הפרסום הראשון אי פעם של השיר:

קיפניס מטגן לביבות

דרך אגב עמוד לפני "נר לי", מפרסם לוין קיפניס ב"גליונות" שיר חנוכה אחר, הפעם דווקא על לביבות:

הלחן הראשון

הראשון שניסה את כוחו בהלחנת השיר "נר לי" היה המלחין והמחנך יצחק אדל. קיפניס, שהיה ידוע בכך שליווה את שיריו מהכתיבה ועד ההלחנה, לא אהב את הלחן של אדל שכן היה "מזרח אירופאי מדי" לטעמו.
ככה נשמע השיר בלחן הראשון בבצוע "מקהלת קול ציון לגולה" משנת 1952. תודו שזה מוזר לשמוע את השיר בלחן אחר:

הלחן השני

לאחר שהניסיון של אדל להלחין את השיר לא תפס, גויס המלחין דניאל סמבורסקי לנסות את מזלו.  "לבסוף הלחן הזה של אבא שלי הוא הלחן שהתקבל והפך מוכר בארץ ובעולם", סיפרה עפרה סמבורסקי־חמדת, בתו של המלחין דניאל סמבורסקי. "אבא שלי אהב את הלחן הזה ושמח כשהשיר היה מושר בפי ילדים. הוא היה גאה בכך. זה הפך לשיר נצחי".

הלחן השלישי

מסתבר שקיפניס גם לא אהב את הגרסה של סמבורסקי כי היה "מערבי מדי". ומלחין שלישי, בנימין עומר הידוע בכינויו "חתולי" גויס למלאכה. לא מצאנו ביצוע בלחן הזה, שממש לא תפס, אבל הנה התווים. מוזמנים לנסות לנגן בפסנתר בבית:
התווים ללחן של בנימין עומר. מתוך ספר התווים "כוכב קטן"

גרסת הצנחנים

השיר והלחן הפכו במהרה לאחד משירי החגים הפופולריים ביותר במדינה. וכמו שקורה לא פעם, מילים סאטיריות החלו להיכתב על בסיס השיר.
חטיבת הצנחנים המציאה על בסיס "נר לי" את השיר הבא:
נר לי, נר לי, נר לי דקיק
למה המצנח נשאר בתיק?
גם הרזרבי לא נפתח
על הרצפה אני נמרח
וגרסה אפילו אפילה יותר:
נר לי, נר לי נר לי דקיק
המצנח נראה כמו נקניק
המפקד נר על קברי ידליק
כי הרזרבי לא עוזב ת'תיק

מחפש אותך בנרות

ועל זה אין לנו הרבה מה לומר, חוץ מזה שרווק הקורא לעצמו "נר לי דקיק" חיפש בשנות ה-80 אהבה:
.

או"ם שמום? בן-גוריון מול העולם כולו

למה התכוון דוד בן-גוריון כשצעק בפעם הראשונה "או"ם שמום"? האם צמד המילים הזה מבטא את השקפת עולמו המדינית? זהו סיפורם של האירועים שהולידו את מטבע הלשון השנויה במחלוקת, סיפור שהוא הצצה קטנה לשאלה גדולה

בן-גוריון נואם בקונגרס הציוני הכ"ה. התמונה מתוך ארכיון בית בן-גוריון.

בב' בניסן 1955 התקיימה חתונה במושב פטיש הסמוך לגבול עזה. המושב כולו לבש חג. "לוקסים" האירו את רחבת הריקודים המאולתרת בחצר משפחת קלימי, מטילים את אורם על פניהם הצעירות והיפות של החוגגים. 

אלא שאז הצטרפו לחגיגה אורחים לא קרואים. חוליית פדאיון מרצועת עזה פרצה לחתונה, השליכה רימונים לכל עבר ופתחה באש לעבר התושבים ואורחיהם. 

19 בני אדם נפגעו, וורדה פרידמן בת ה 22, צעירה שהגיעה לסייע לתושבי פטיש כעובדת סוציאלית, נרצחה.

ורדה פרידמן ז"ל

כשהגיע דוד בן-גוריון יומיים אחר כך לביקור תמיכה במושב, הוא הזדעזע לראות חלק מהתושבים אורזים את חפציהם, בכוונה ברורה לעזוב את ביתם שכבר לא הרגיש בטוח. 

הוא חזר אז משנתיים של פרישה מהחיים הפוליטיים לתפקיד שר הביטחון, ועדיין היה, בעיני עצמו כבעיני העם, מנהיגה של המדינה הצעירה. 

מול העולים החדשים שהיו תושבי פטיש הוא הרגיש אחראי, והוא ידע והבין שהמדינה אחראית.

"הבט על היהודים הללו." הוא אמר אז לעיתונאי משה זק,

"הם באים מעיראק, מכורדיסטן, מצפון-אפריקה… הם באים מארצות, שם היה דמם הפקר, שם מותר היה להתעלל בהם, לענותם, להכותם, להתאכזר אליהם. כבר התרגלו לכך כי הם קרבנות חסרי אונים של הגויים. כאן עלינו להוכיח להם כי דמם אינו עוד הפקר; כי יש מדינה ויש צבא לעם היהודי, אשר לא ירשו כי יעשו עוד בהם שפטים; כי יש מחיר לחייהם ולרכושם. עלינו לזקוף קומתם, לנטוע בהם הרגשת קוממיות וגאווה. עלינו להמחיש להם כי מי שקם עליהם לא יימלט מעונש, כי הם אזרחים במדינה ריבונית, האחראית לחייהם ולשלומם".

בסביבתו של בן-גוריון סיפרו כי הרצח הזה היה קו פרשת מים עבורו. האם היה זה הקש ששבר את גבו של "הזקן"? האם הייתה זו העובדה שהוא עצמו התגורר בשנתיים האחרונות בקיבוץ בנגב והבין טוב יותר את משמעות ההסתננויות הללו על חיי המתיישבים? או שהייתה זו ורדה פרידמן עצמה – הסמלת המוערכת שבחרה בעבודת המשק על פני קריירה צבאית, ולא היססה כשנקראה לבוא לעזרתם של העולים החדשים בפטיש, שמותה נגע לליבו? 

בן-גוריון בנגב, חבל הארץ שהוא האמין כי ההתיישבות בו קריטית לביטחונה של המדינה. התמונה מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול IL-BTBG-PH-066)

כמה ימים אחר כך, בירושלים, הוא עבד במרץ לקדם תכנית שמבחינתו הייתה הפתרון ההגיוני היחיד למצב: כיבוש רצועת עזה על ידי ישראל, בלי להתחשב בדעת המעצמות או הארגונים הבינלאומים ובראשם האו"ם. לעזרתו התגייסו הרמטכ"ל, משה דיין, ורבים מחברי מפא"י. 

ראש הממשלה שרת, לעומתם, התנגד נחרצות. 

שרת, ועימו מרבית חברי הממשלה, חששו מזעם העולם. הם חששו מסנקציות כלכליות, מפגיעה בלגיטימיות המדינית של ישראל ומבידוד מדיני. הם האמינו כי בלעדי החלטת האו"ם, לא הייתה יכולה לקום מדינת ישראל כלל. 

בן-גוריון סבר אחרת. 

הוא לא היה בעד בידוד מדיני בשום שלב. כשהאו"ם שלח ב-1947 ועדת חקירה לאזור "לעניין הסוגיה הארצישראלית" – הוא התייצב לדבר מולם. במילותיו הביע כבוד והערכה לגוף הזה, לצד להט היסטורי ולאומי. 

יחד עם זאת, כשהאינטרסים הישראלים התנגשו באינטרסים הלאומים או הבינלאומיים של מעצמות אחרות, הוא גרס שעל הישראלים ללמוד לעבוד בשביל עצמם. אף אחד אחר לא יילחם עבורם. 

אף פעם לא רצה בבידוד מדיני, אבל לא היסס לעמוד על שלו כשהיה צריך. בן-גוריון סוקר את משמר כבוד בקריה לקראת הגשת כתב האמנה של השגריר האמריקאי גימס מקדונלד. התמונה מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול IL-BTBG-PH-044)

לאחר הרצח בפטיש, בישיבת ממשלה שהתקיימה ב-29 לחודש, נטל בן גוריון את רשות הדיבור ופרש את משנתו בפירוט רב. אפשר להבין את הלך רוחו של שרת ואת רמת שביעות הרצון שלו משר הביטחון לפי הדברים שכתב ביומנו: 

"(בן-גוריון) דיבר כשעה. במידה שגולל יריעת ניתוחו כן גבר המתח מסביב עד שבהשמיעו את ההצעה לגרש את המצרים מרצועת עזה לא נפל כבר הדבר כפצצה אלא בא כפתרון חידה שרוב המסובים כבר ניחשוהו. הביסוס היה נוקב ועשה רושם רב אך אותי שוב הבהיל בצרותו – כאילו גמר אומר לנעוץ עיניו רק בנקודה אחת ולא לראות את רחבי השטח שמסביב – ובקוצר־ראותו – כאילו החליט לגרוס את המיבצע עצמו כמטרה סופית ולא להעמיק חדור לתוצאות המשתלשלות ממנו."

דוד בן-גוריון עם משה שרת. ויכוחים נוקבים. התמונה מתוך ארכיון בית בן גוריון (סימול IL-BTBG-PH-028)

לאחר נאומו של בן-גוריון התפתח ויכוח נוקב בין ראש הממשלה שרת ושר הביטחון שלו. ויכוח ששיקף לא רק את חילוקי הדעות על נושא הישיבה עצמה, אלא בעצם ייצג את הפער בין תפיסות העולם של חלקים רבים בציבור – האם מדינת ישראל, בהיותה כמעט "תינוקת" חסרת אונים מול מעצמות העולם, צריכה להיות אסירת תודה לעולם באופן כללי ולארגון האומות המאוחדות בפרט על הזכות שניתנה לה לחיות ולמשול בחבל הארץ הזה, או שעליה להתעלם מכל רעשי הרקע ולהשליך יהבה אך ורק על כוחה שלה? 

כעבור חודש בן-גוריון ינאם ברהיטות מול מצעד צה"ל, ויציע לנו ביטוי להשקפת עולמו שנשאר עימנו שנים אחר כך: 

"לא בזירה העולמית, אלא מבפנים יחזק ישראל ויעמוד… אלה הם הדברים שיקבעו גורלנו יותר מכל גורם חיצוני בעולם. עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים, אלא במה יעשו היהודים!"

בן-גוריון נואם בצעדת צהל, התמונה מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול IL-BTBG-PH-110)

אבל עכשיו, באותה ישיבת ממשלה ארוכה ואמוציונלית, רגשותיו העזים טבעו עבורנו מטבע לשון אחר – אלגנטי מעט פחות, וקליט הרבה יותר: 

"לא ולא," הוא התפרץ כנגד שרת, שדיבר על חלקו של האו"ם בהקמת המדינה,

"רק העזת היהודים הקימה [את] המדינה ולא החלטת אותו 'אוּם-שמוּם'". 

יותר מזלזול, הוא ביטא במילים אלה את האכזבה הגדולה מארגון האומות המאוחדות. הוא האמין תמיד כי שיתוף פעולה בין הדמוקרטיות הגדולות הוא המפתח לשגשוג – ישראלי ועולמי גם יחד. 

"כבן העם היהודי אני אומר: כל הכבוד למוסדות או"ם וחברותיה, אבל כל עוד נבואת ישעיהו: "כי לא ישא גוי אל גוי חרב" לא נתקיימה, וכל עוד שכנינו זוממים לכלותינו – לא יכון בטחוננו, אלא על כוחנו אנו… אין עם אדוק יותר מאתנו בעקרונות המונחים ביסודו של או"ם – אבל או"ם שאנו רוצים ביקרו ובסמכותו הוא לפי-שעה רק אידיאל. ומועצת-הבטחון פועלת מתוך משוא-פנים והפליה בולטת… בתחומינו הולכים ומתמידים מעשי-רצח וחבלה, שוד והסגת-גבול על ידי שכנינו, ועלינו להפסיק אותם, – גם אם אחרים אינם רוצים או אינם יכולים לעשות זאת."

כמעט 70 שנה אחר כך, מילותיו של בן-גוריון מהדהדות את אותה שאלה שמלווה אותנו עד היום, ואולי אפילו ביתר שאת: כיצד אנחנו אמורים להגן באופן הטוב ביותר על בטחון המדינה שלנו ואזרחיה, ברקע הלחצים הדיפלומטיים הבינלאומיים. כשגם היום אנחנו ניצבים מול משוא פנים, הפליה ואנטישמיות במוסדות בינלאומיים, בקמפוסי האוניברסיטאות וברשתות החברתיות, תוך כדי שאנחנו נדרשים להגן על עצמנו גם מפני האיום המיידי של אוייבנו.

התמונות בכתבה נמצאות בארכיון בית בן-גוריון בתל אביב וזמינות דיגטלית במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון , משרד המורשת והספרייה הלאומית של ישראל.