כיצד ממלאים את החסר בדפוס ישן?

מקרה נדיר של העתקת הגהות הרמ"א בכתב יד כדי להשלים את החסר

דיוקן המיוחס לרבי יוסף קארו וציור דיוקנו של רבי משה איסרליש (הרמ"א)

בין השנים ש"י-שי"ט (1550-1559) הוציא הרב יוסף קארו את ספרו ה'בית יוסף', פירוש מקיף על הטור. בו זמנית, הרב משה איסרליש (הרמ"א) הכין פירוש דומה בשם 'דרכי משה', אך מכיון שראה הרמ"א את הבית יוסף של הרב יוסף קארו, קיצר את חיבורו כדי להיקרא יחד עם הבית יוסף.

כעבור כמה שנים התרחשו בדיוק אותם הדברים, כאשר הרב יוסף קארו פרסם את ספר הפסיקה – השלחן ערוך – בשנת שכ"ה (1565). הרב יוסף קארו היה ספרדי, ופסק לפי מסורת פסיקה ספרדית. הרמ"א היה באמצע הכנת ספר דומה, ובמקום לפרסם את ספרו, כתב הגהות לשלחן ערוך של הרב יוסף קארו לציין כאשר פסיקת האשכנזים שונה מפסיקת הספרדים. (מאוד ייתכן שהעובדה שהרמ"א החליט לכתוב הגהות לשלחן ערוך הם מה שקבעו את חשיבות השלחן ערוך, מכיון שעכשיו נהפך להיות ספר שמקובל על כל הקהילות). הגהות אלה – המכונים 'הגהות הרמ"א' או 'המפה' – התפרסמו לראשונה בשלחן ערוך הוצאת קראקא ש"ל (1570). כעבור כמה שנים, התקבל שכל דפוסי השלחן ערוך כוללים את הגהות הרמ"א.

שלחן ערוך בהדפסה מודרנית, בהדגשת הגהה מאת הרמ"א

כאמור, הגהות הרמ"א יצאו לראשונה בשלחן ערוך מהדורת ש"ל (1570), אך במהדורות הראשונות של השלחן ערוך (ויניציאה שכ"ה ושכ"ז, שאלוניקי שכ"ח ושכ"ט, וכן בעוד כמה מהדורות בהמשך המאה הט"ז אפילו אחרי ההדפסה הראשונה של הרמ"א), מופיע רק דברי הרב יוסף קארו בלי הגהות הרמ"א.

באחד מעותקי הספריה של השלחן ערוך הוצאת ויניציאה שכ"ז, שכאמור נדפס בלי הגהות הרמ"א, מצאתי משהו מעניין. מישהו ראה שחסרים דברי הרמ"א, והחליט להעתיק אותם בכתב ידו!

עמוד מהשלחן ערוך באוסף הספריה הכולל את הגהות הרמ"א בכתב יד

האם ניתן לשער איפה ומתי נוספו הגהות אלה בכתב יד? כתב היד בסגנון איטלקי, ולכן אפשר לשער שנכתבו באיטליה. ולגבי תקופת הכתיבה, יש כתבה מעניינת בתחילת הספר – שנכתבה כנראה בכתב יד זהה לכתב יד של הגהות הרמ"א – שיכולה להעיר על תקופת ההוספות האלה.

הכתבה בתחילת הספר

בתחילת הספר כתוב 'נשבע אני ליעזר יצחק מיליאוו שלא לשחק בשום משחק שבעולם בלא שום תנאי חוץ מימים של פסח, שבועות וסוכות … היום יום ג' י"א לחדש אב תצ"ד עד י"א לחדש אב שנת תצ"ז'. ברור שכתבה זו נכתבה בשנת תצ"ד (1734) או סמוך לה, ואם כן אפשר לשער שהגהות הרמ"א נכתבו באותה התקופה (תודתי ליעקב פוקס ממחלקת כתבי יד שעזר לי בפיענוח הכתבה ובזהיית סגנון כתב היד).

מה שמעניין שבשנות ה-1730, כ-160 שנה לאחר שיצא השלחן ערוך הראשון עם הגהות הרמ"א, כבר היו המון הדפסות הכוללות את דברי הרמ"א. אך בכל זאת החליט בעל הספר להעתיק את הגהות הרמ"א בכתב יד. ייתכן שהיה לו עותק זה ולא רצה להוציא הוצאות לקנות ספר חדש, ולכן העתיק מעותק חבר (אולי תוך כדי לימוד) כדי לחסוך כסף.

יש לציין גם שהגהות הרמ"א שנכתבו בכתב יד מסתיימות באמצע הלכות יום הכיפורים. זאת אומרת שהסופר/בעל הספר הגיע לקראת סוף אורח חיים – הטור הראשון מתוך ארבעה טורי השלחן ערוך – אך לא סיים את מלאכתו מכיון שלא הוסיף את ההגהות על שאר הטורים. אין לדעת משום מה הפסיק – יכול להיות שהתעייף או שקבל מהדורה אחרת של שלחן ערוך הכוללת הגהות הרמ"א, אך מדובר בהשערות בעלמא.

העותק עם ההוספות בכתב יד סרוק וזמין באתר הספריה כאן.

בקשתו האחרונה של הצדיק הערירי: שהספר יעלה לישראל

מתי ומדוע יהודים שרפו ספרים של יהודים אחרים? עותק נדיר של ספר חסידי שרד איום כזה וההקדשה הנוגעת ללב שעליו היא דוגמא איך ספר הוא לעתים יותר מחפץ בלבד

שער הספר "תולדות יעקב יוסף" מאת הרב יעקב יוסף מפולנאה (1780)

הקדשות שונות מעטרות ספרים שונים. לפעמים ההקדשה היא מאהוב לאהובתו, מאם לבנה, מידיד נפש, מסופר ותיק למעריץ נרגש. הקדשה יכולה להיות עניינית, רגישה או היתולית אבל כמעט תמיד היא תחילתו של סיפור, סיפור שלא מסופר בספר.

***

"מה, באמת? יהודים שרפו ספרים? ספרים של יהודים?" כך אני נשאל פעמים רבות כאשר אני מתאר את ההיסטוריה של שריפת ספרים בעם היהודי והתשובה היא כמובן: כן, יהודים שרפו ספרים, ובהחלט גם ספרים של יהודים.

אחת התקופות האפלות והקשות שבהן יהודים שרפו ספרים של יהודים אחרים הייתה במאה ה-18, בשעה שהתפרצה המחלוקת המשולשת בין חסידים, מתנגדים ומשכילים. חסידים ומתנגדים שרפו ספרים של משכילים, מתנגדים ומשכילים שרפו ספרים של חסידים, וחסידים שרפו ספרים של משכילים ולעיתים גם ספרים של חסידים אחרים.

מדובר בתקופה ארוכת שנים (שהדים לה מעצבים את החברה הישראלית עד לימינו אלה) שבה המתנגדים, בראשם הגאון מווילנה ופרנסי הקהילות, ראו בתנועת החסידות תנועה מסוכנת מבחינה רוחנית, תנועה שפורצת את הגדרות ומפיצה באופן שערורייתי וחסר אחריות את סודות תורת הסוד היהודית (הקבלה) ברבים. בכך מערערת כביכול החסידות את המנהגים והמסורת עתיקי היומין, ועל ידי זאת יוצרת אנרכיה דתית ורוחנית.

אל קרב החורמה הזה נכנסו מאוחר יותר גם המשכילים. הם הדגישו את הצורך של היהודים בהשתלבות בחברה הכללית, בלימודים חיצוניים ובאימוץ רעיון האמנציפציה. מה הפלא שרבים מהם ראו בתנועת החסידות, תנועה ראקציונרית, ארכי-שמרנית, הלוחמת מלחמת חורמה בנאורות ומעודדת את המון העם להאמין בצדיקים מאחזי עיניים?

ההיסטוריוגרפיה החסידית מתארת את סיפור חייו של רבי יעקב יוסף, שהיה מחשובי הרבנים באותה תקופה ורבה של העיירה פולנאה באיזור וילנה. הוא השתייך ל״מתנגדים״ לחסידות עד לרגע ש״נשבה״ בקסמיו של הבעל שם טוב והפך להיות לאחד מחסידיו המושבעים וממפיצי תורתו.

אותו רבי יעקב יוסף כ"ץ (שחי בשנים תנ"ה, 1695 – תקמ"ב, 1781) הידוע גם כרבי יעקב יוסף מפולנאה, הוא זה שכתב את הספר החסידי הראשון שהודפס אי פעם – הספר "תולדות יעקב יוסף".

שער הספר החסידי הראשון שהודפס אי פעם "תולדות יעקב יוסף" (1780), שכתב רבי יעקב יוסף מפולנאה

יחודו של הספר טמון בכך שסימן את עצמאות הדפוס החסידי ועצמאות התנועה החסידית. אך בעקבות כך הוא גם זה שהצית מחדש את אש המחלוקת בין חסידים למתנגדים, אש שלרגעים נדמה היה שדעכה. בעקבות הדפסתו והפצתו נשלפו מחדש כתבי החרמות ומסורות שונות מתארות את שריפת הספר ברחובה של עיר.

כתב-החרם של קהל וילנא, מנחם אב תקמ"א, בראש החותמים הגאון ר' אליהו מוילנא. מתוך אוסף שבדרון, הספרייה הלאומית.

כתב החרם זה מוילנה הוא דוגמא לכך. מופיעה בו התייחסות מפורשת להדפסת הספר "תולדות יעקב יוסף":

"ונתפרסם קלונם וגדופם [=של החסידים] בספרם החדש [=תולדות יעקב יוסף] מקרוב באו לא שערו אבותינו (…) וחפאו דברים לא כן [=והעלילו דברים לא נכונים] על דתינו הקדושה" (…).

לא מפתיע אם כך, שרק עותקים בודדים נותרו כיום מאותה הוצאה.

את הספר הדפיסו בנו של המחבר וחתנו. שלא כמו במסורת היהודית, הספר הודפס ללא הסכמות (אישור המופיע בספר מאת הרבנים החשובים באותה התקופה) – וכי מי יעז לתת הסכמה לקבוצה נרדפת?
מהדורה זו הודפסה בשנת תק"מ, 1780. בשער הספר, המדפיס החליף את האותיות משנת תק"מ לשנת קמת, ושיבץ את השנה בתוך הפסוק: "וקמת ועלית אל המקום", רמז עבה למה שמספרת לנו ההקדמה ביתר פירוט, שאחד המדפיסים, במקרה זה – בנו של המחבר, הרב אברהם שמשון מרשקוב, החליט לקום ולעלות לארץ ישראל.

האם הוא עלה לפני שהסתיימה ההדפסה? האם הוא עלה לאחר שנסתיימה ההדפסה? קשה לדעת, בכל אופן, כאשר הוא עלה הוא לקח אתו לפחות עותק אחד של הספר ששרד את ניסיונות ההשמדה והגיע אליו או אתו לארץ ישראל.

את העותק הייחודי שבידו הקדיש הרב אברהם שמשון מרשקוב לכולל החסידי בירושלים כשהוא כותב את הדברים הבאים:

הגדלה של הפיסקה הראשונה בעמוד השער של הספר "תולדות יעקב יוסף" (1780). נסו לקרוא את השורות הראשונות.

"זה הספר שחיבר אדוני מורי אבי הגאון נ"י [= נרו יאיר ח.נ.] והבאתי לבית הדפוס כאשר מבואר למטה עתה למען יגדיל תורה. ולמען לזכות את הרבים אני שולח זה הספר להכולל של עיר הקודש ירושלם תוב"ב [= תבנה ותכונן] במתנה, וכל מי שירצה ללמוד יבוא וילמוד כאשר עשיתי בכל ערי הקודש בצפת ובטבריה תוב"ב [= תבנה ותכונן].

כי לא זיכני ה' בבנים חיים ולמען יהיה זה למזכרת באתי עה"ח [= על החתום] הק' אברהם שמשון בהרב המחבר הגאון מר יעקב יוסף הכהן אב"ד ומו"ץ דק"ק פולנאה [אב בית דין ומורה צדק של קהילת קודש פולנאה] אשר איתן מושבו היה בק"ק [= קהילת קודש] טבריה תוב"ב [= תבנה ותכונן] ועכשיו קבעתי דירתי בעיה"ק [= עיר הקודש] צפת תוב"ב [= תבנה ותכונן]".

בין השורות, רבי אברהם שמשון, מספר לנו סיפור כואב: "כי לא זיכני ה' בבנים חיים". מהכתוב עולה רבי אברהם שמשון עלה לארץ ישראל בגפו, והיה ערירי וללא ילדים. הדפסת הספר והפצתו היו עבורו משימה אישית, "למען יהיה זה למזכרת".

בשנת 1974 (תשל"א) נתגלתה בטבריה מצבת רבי אברהם שמשון עליה כתוב:

"זאת מצבת קבורת הרב ר' אברהם שמשון הכהן אשכנזי נלב"ע [=נלקח לבית עולמו] יום ב ח' לחודש אלול התקנט".

עותק ייחודי זה, יחד עם הקדשתו יוצאת הדופן של רבי אברהם שמשון שרד את כל קשיי הדרך והוא שוכן לבטח כיום באוסף שלום בספרייה הלאומית בירושלים. הוא נושא את זכרו של רבי אברהם שמשון, ומספר את סיפור תלאות הדפסת הספר החסידי הראשון ואת ראשית העלייה החסידית לארץ ישראל.

 

לכתבות נוספות בפרויקט ההקדשות המיוחד שלנו "הרי את מוקדשת לי"

אילן הספירות הקבלי: המפה של אלוהים

הדיבר השני קובע ש"לא תעשה לך פסל וכל תמונה". המקובלים היהודים מצאו דרך מורכבת וייחודית לעקוף את האיסור הזה

ד״ר אורי ספראי מודד את ה׳יריעה הגדולה׳ (רפרודוקציה של אוקספורד, הספריה הבודליאנית MS Hunt. Add. D) צילום: ד״ר אליעזר באומגרטן. התמונה באדיבות מפעל האילנות של אוניברסיטת חיפה

החל מן המאה ה-12 החלו קבוצות חשאיות של מלומדים יהודים לדבר על ה'קבלה' – שם קוד החדש לתורת הסוד העברית, שעל אף היותו חדש – מדגיש דווקא שמדובר במסירה (קבלה) של ידע אזוטרי ועתיק, ולא חידוש גמור ופורץ דרך. כחלק מהפרשנות החדשה-ישנה הזאת למסורת ישראל, החלו המקובלים (העוסקים בקבלה) להציע מערכת חדשה, חסרת תקדים, שמתייחסת לאלוהות: מערכת הספירות הקבליות.

את המילה ספירות מצאו המקובלים בספר מסתורי וקדמון. מדובר ביצירה הידועה בשם 'ספר יצירה', המתוארך למאות הראשונות לספירה. לא נמצא בו כל זכר לתפילה, לחיים אחרי המוות, לאחרית הימים או לגאולה משיחית. אפילו עם ישראל לא נזכר בו.

מה שיש בספר, ובשפע, הוא התייחסות אל הבריאה. אך זו לא הבריאה שאנחנו מכירים מספר 'בראשית', אלא בריאה שונה לחלוטין. אז כיצד נברא העולם לפי ספר יצירה? כ"ב אותיות האלף-בית העברי יחד עם עשר הספירות (כנראה עשרת המספרים הראשונים) הן אבני הבניין המרכיבות את העולם. הבריאה, אם כן, על פי ספר היצירה, מבוססת על חוקי הלשון.

את המילה הייחודית 'ספירה' (וברבים: ספירות) לקחו המקובלים מאותה יצירה מסתורית, אך שינו את משמעותה. לאל של המקובלים יש שני אספקטים מובחנים: האין סוף שלא ניתן לדעת עליו דבר – הוא האל הנסתר. והנוכחות האלוהית בעולם – הנובעת מן האין סוף דרך עשר הספירות המייצגות כוחות, איכויות, תכונות (ועוד כל כך הרבה) של האל הנגלה.

אין סוף בכתב היד הידוע בשם: The Magnificent Parchment – The Bodleian Libraries, University of Oxford

 

מאז המאה הארבע-עשרה, בד ובד עם התגבשותה של אותה מערכת אלוהית בקבלה המוקדמת – על שמות מרכיביה (הן הספירות) ועל התכונות והאיכויות שלהן – החלו המקובלים לייצר ייצוג חזותי לקודד בו את רעיונותיהם. מדובר בייצוג גראפי של האלוהות; וגם, כפי שמלמדים אותנו המקובלים – של העולם. זהו דימוי חזותי ורעיוני לגופו הנגלה של האל, והצצה לסדר המושל ביקום.

לא פעם דיברו המקובלים על מערכת הספירות כעל מערכת של צינורות שבהן זורם (או נובע) השפע האלהי מלמעלה – אותו אין סוף נסתר – עד אלינו, בני האדם, הנמצאים שם למטה, על האדמה. מובן, וזאת יודע כל מי שמכיר את הקבלה, שיש גם לאדם תפקיד במערכת הזאת. ביכולתו של כל אדם להשפיע, לתקן ולהתקין (במובן של להעמיד ולשמר) את המערכת האלהית כולה. כי מה שקורה ב(עולמות) תחתונים משליך על העליונים ולהפך. למקובלים הייתה מילה לכך: תיקון. תיקון מתבצע באמצעות 'כוונות' – תפילה שמכוונת אל ספירה אלוהית מסוימת על איכויותיה וכוחותיה – כדי להגשים את מטרת התיקון בעולם.

 

למפעל האילנות של אוניברסיטת חיפה

 

חשוב להבין, ואת זה מדגיש פרופ' יוסי חיות בספרו המונומנטלי החדש (והמומלץ בחום) על אילן הספירות הקבלי: הייצוג הגרפי של הספירות הוא לא כלי לשינון פסיבי, אלא מכשיר דתי. המקובל ר' משה קורדוברו, למשל, קרא לדמיין את אילן הספירות בזמן התפילה כדי להיטיב ולכוון אל הספירה המסוימת בכל תפילה ותפילה. מכאן שהאילן הוא גוף שבו מלבישים המקובלים את המציאות הרוחנית. מקרה מיוחד במינו של "דיברה הקבלה בלשון בני-אדם", לשון המשלבת בין טקסט לתמונה.

עם התקדמות המאות, כבשה הקבלה את העולם היהודי, ויחד איתה התפשטה גם הטכניקה הייחודית הזאת. אנחנו מוצאים ייצוגים של אילן הספירות בקהילות יהודיות בכל העולם. בספרד, מולדת הקבלה, נוצר גם האילן הקדום ביותר הידוע לנו, בשנת 1284 – שצורתו גלגל עגלה דווקא.

אילן הספירות הקדום ביותר מספרד של שנת 1284

 

אך כאמור, אילן הספירות נפוץ בכל רחבי העולם היהודי – באירופה, צפון אפריקה, ארץ ישראל ואפילו המזרח. אילן ספירות ייחודי שהתגלה בכורדיסטאן היה הדבר שעזר לחוקרים לגלות את קיומה של קהילת מקובלים שלא ידעו דבר עליה קודם לכן.

אילנות הספירות מחולקים במחקר לשני סוגים: אילן הספירות של הקבלה המוקדמת ואילן הספירות שאחרי תורת האר"י (שחי בין 1534 ל-1572). ה"אילן הקלאסי" מציג את האלוהות באמצעות הידרשות לתרשים האילן. האילן של הקבלה הלוריאנית (משמע, קבלת האר"י) משמר את תרשים האילן אך מסבך את המערכת האלוהית, מעשיר ומציג מורכבות רבה יותר. בסוף הכתבה צירפנו אילן ספירות לוריאני שלם, ממרוקו – כדי שתוכלו להתרשם מהמורכבות שלו.

זה לא אומר שאילן הספירות הקלאסי לא יכול היה להיות מורכב מפרטים רבים, ואף איורים שנוספו לטקסט שלו. למעשה, כל אילן – קלאסי או לוריאני – "הכריח" את הלומד אותו לקרוא קריאה שאינה רציפה, אלא לקפוץ מפרט לפרט ולנסות לתפוס את השלם, את המערכת האלוהית הפועלת והפועמת.

אילן ספירות קלאסי – מתוך כתב-יד של הספר הקבלי שערי אורה של ר' יוסף ג'קטיליה

 

לקראת המעבר למשכנה החדש, רכשה הספרייה הלאומית אוסף נדיר וחשוב של כתבי יד ואיורים קבליים (אילנות קבליים), המצטרפים לאוסף הקבלה הקיים בספרייה הלאומית, באוסף גרשום שלום, שהינו אוסף הקבלה הגדול בעולם.

אוסף ה'אילנות' כולל 36 מגילות קלף ונייר – חלקן הארוכות ביותר בעולם מסוגן (באורך של עד 11 מטרים!!), מצטרפות ל-25 מגילות מאותו סוג שכבר קיימות באוסף הספרייה הלאומית. בעקבות קבלת האוסף החדש תאצור כעת הספרייה הלאומית את האוסף הגדול בעולם של אילנות קבליים, עם למעלה משישים מגילות המתוארכות לשנים 1660 עד 1920, שנוצרו בכל רחבי התפוצות והקהילות היהודיות בעולם: ממערב ומזרח אירופה, מתימן, כורדיסטן, מרוקו, עיראק ועוד.

 

ולסיום, כמובטח. אילן ספירות לוריאני שנוצר במרוקו בשנת 1800. לחצו על הקישור כדי להגיע לפריט. צילום: ארדון בר-חמא:

 

לקריאה נוספת

J. H. Chajes, The Kabbalistic Tree (Pennsylvania University Press, 2022)

מפעל האילנות של אוניברסיטת חיפה

הרב חיים אברהם גאגין: ראשון לציון עד אחרון הפרטים

מסיוע לסוחרים ירושלמים, חתימה על חוזי שכירות וצוואות ועד הצלת השומרונים מסכנת מוות ופסיקת הלכה לעשרות קהילות. הרב חיים אברהם גאגין לא ראה פחיתות כבוד באף אחד מאלו

איור המיוחס לרב גאגין וחתימתו

אחד האוצרות המרגשים בספרייה הלאומית הוא לא ספר, וגם לא מסמך או כתב יד עתיק, אלא מטה.

מטה עץ המורכב משני חלקים באמצעות הברגה, באורך כולל של 1.30 מטר, ובקצהו גולת שנהב. המטה הזה נשלח אל הרב חיים אברהם גאגין (הרב אג"ן) על ידי הסולטן התורכי בשנת 1842, כאשר מונה לתפקיד הראשון לציון – הרב הראשי של יהודי ארץ ישראל. המטה היה ניתן על ידי הסולטן לבעלי תפקידים רשמיים שזכו לחסותו, והיה משמש באירועים ובטקסים.

המטה של הראשון לציון הרב גאגין

משך מאות שנים היו באימפריה העות'מאנית שתי משרות רבניות ממשלתיות. האחת, החכם באשי- הרב הראשי של יהודי האימפריה כולה והנציג הרשמי שלהם מול השלטון. המשרה השנייה היא משרת הראשון לציון – מנהיג יהודי ארץ ישראל. הרב גאגין היה הראשון שאחז בשתי המשרות יחד, והיה מוכר גם כחכם באשי וגם כראשון לציון.

כתב המינוי של הרב גאגין לראשון לציון, בראשו מתנוססת הטוגרה, החותם הרשמי של הסולטן

הרב חיים אברהם גאגין נולד באיסטנבול, או כפי שנקראה בעגה היהודית- קושטא, לפני כמעט 240 שנה, בשנת 1787. כבר בילדותו עלה לירושלים ונמשך לישיבה המופלאה שנוסדה 50 שנה לפני שנולד- ישיבת "בית אל" שבעיר העתיקה, שם התמקדו המובחרים שבבחורי ירושלים בלימוד תורת הסוד והקבלה. מלבד מקום ללימוד תורה, הייתה ישיבת "בית אל" גם מקור לתמיכה חברתית. תלמידי הישיבה היו חותמים על כתב אמנה בו הם התחייבו לאהוב זה את זה ולסייע זה לזה בעת צער ובעת שמחה, ולא לנטור טינה או עלבון אחד כלפי השני. ישיבת "בית אל" הייתה המוסד היחיד בירושלים של אותה עת שהתירו לו חכמי ירושלים לשלוח שד"רים לקהילות הגולה באופן עצמאי.

מכתב שד"רות של ישיבת "בית אל"

הרב גאגין גדל בישיבת "בית אל" עד שהיה בעצמו לרב פוסק הלכה וכן בקיא בתורת הקבלה, וברבות השנים היה לראש הישיבה. בהיותו בן 55, והוא כבר נשוי לרבקה ואב לבן, התמנה כאמור להיות החכם באשי והראשון לציון. מאות פריטים, מסמכים והתכתבויות מתקופת כהונתו בת 8 השנים במשרה הרמה הזו שמורים בספרייה הלאומית. ממקום שבתו בעיר העתיקה בירושלים ניהל הרב גאגין תכתובות ענפות עם עשרות קהילות בארץ ישראל ומחוצה לה. קהילות ערי טבריה, חיפה, רמלה, צפת, עכו, סוריה, מצרים, יוגוסלביה, מרוקו, אלג'יריה, לוב, בירות, ארם צובה, בולגריה ואפילו וינה ולונדון הן רק חלק מהקהילות שהרב גאגין עמד איתן בקשר וסייע להן באינספור עניינים. הרב גאגין שלח תשובות הלכתיות בשאלות שהתעוררו וביקשו את פסיקתו, חתם על שטרות בית-דין כמו צוואות, הקדשים, ירושות ואפילו חוזי שכר דירה. היה בקשר עם משפחות עשירות ביותר ועם ראשי הקהל והדיינים במקומות רבים, אך גם למשל ערך מגבית לטובת חתן, פתר מחלוקות ירושה, סייע בייסוד בית יתומים והעיד לזכותו של אדם שהגיע מדמשק לירושלים מול הלשונות הרעות שריננו עליו.

העברת חוב מדמשק לירושלים

 

מגבית לחתן

 

סכסוך ירושה

 

עדות לזכותו של תושב דמשק שבא לירושלים

בתוך כל אלו, המשיך הרב גאגין לכתוב חיבורים תורניים, דרשות וספרים המצויים גם הם בספרייה. שניים מהספרים שהוציא נוגעים לכהונתו כרב בירושלים, האחד הוא "ספר התקנות וההסכמות", בו נכללו מנהגי ירושלים, והוא נחשב לאחד הספרים הראשונים שנדפסו בעיר. הספר השני הוא ספר הדרשות "חיים מירושלים", הכולל מבחר מדרשות שנשא הרב גאגין מתוקף תפקידו. מתוך ספריו שעוסקים בצרכי ציבור עולות סוגיות היסטוריות מהן ניתן ללמוד על אורח החיים בירושלים של לפני 200 שנה, בין היתר למשל הוויכוח בין רבני ירושלים על שימוש בכספי החלוקה.

סוגייה מעניינת השופכת אור על דמותו הרבגונית של הרב גאגין הוא האישור שנתן לעדת השומרונים. על פי הנוהג המוסלמי, רק אנשי "אהל אל-כתאב" (המאמינים בספר) ראויים להגנה, ובאלו נכללים על פי רוב היהודים והנוצרים. חכמי ההלכה המוסלמים פסקו שהשומרונים אינם משתייכים לדת היהודית ועל כן יש להילחם בהם. על מנת להינצל מגורל אחיהם בדמשק, שאותם המוסלמים רדפו וכמעט חיסלו את הקהילה כולה, פנו השומרונים שהתגוררו בשכם לרב גאגין בבקשה שיעזור להם להוכיח שהם יהודים. הרב גאגין מסר להם איגרת ובה כתב "העם השומרוני הוא ענף מבני ישראל המודה באמיתות התורה". השלטון האסלאמי הכיר בחתימתו האישית של הרב גאגין ובמעמדו, וקיבל את התעודה. כך ניצלו חייהם של השומרונים מסכנת מוות והם זכו לחסות השלטון.

חתימתו של הרב גאגין

הרב גאגין נפטר בשנת 1848, בכ' באייר תר"ח ונקבר בהר הזיתים בירושלים, בהיותו בן 61. בנו, שלום משה חי גאגין, כיהן גם הוא כראש ישיבת המקובלים "בית אל", והיה שד"ר מטעם הישיבה. לבנו קרא על שם אביו- חיים אברהם.

60 שנה לאחר מות הרב גאגין, חתמו רבני ירושלים על הצהרה עבור האיפריה העות'מאנית. בהצהרה נכתב "אנחנו החתומים מטה מחכמי ורבני עדת הספרדים בירושלים מודיעים ומעידים… כי תואר ראשון לציון אין לו כל יחס עם תואר חכם באשי כלל ועיקר ואין שום שייכות זה בזה, כי הן שתי משרות כל אחת לבדה. ויכול היות כי החכם באשי לא יתואר בתואר ראשון לציון וראשון לציון לא יתואר בתואר חכם באשי. ועל זה חתמנו שמותינו… ירושלים, סיון התרס"ט".

הצהרת רבני ירושלים, בתוכם הרב חיים אברהם גאגין הנכד

מבין 26 הרבנים שחתמו על ההצהרה, בולט שמו של הרב חיים אברהם גאגין הנכד. הוא ודאי ידע שסבו שעל שמו נקרא, כיהן כחכם באשי וכראשון לציון גם יחד. נראה שלא ארכו השנים והמשרות נפרדו שוב זו מזו. לא רבים הצליחו ללכת בדרכו של הרב גאגין ולאחוז את המטה בשני קצותיו.

 

אוסף חיים אברהם גאגין נמצא בתהליך רישום והנגשה הודות לתרומה האדיבה של קרן סאמיס, סיאטל, וושינגטון, המוקדשת לזכרו של סמואל ישראל.