כיצד ממלאים את החסר בדפוס ישן?

מקרה נדיר של העתקת הגהות הרמ"א בכתב יד כדי להשלים את החסר

דוד רוט
13.07.2023
דיוקן המיוחס לרבי יוסף קארו וציור דיוקנו של רבי משה איסרליש (הרמ"א)

בין השנים ש"י-שי"ט (1550-1559) הוציא הרב יוסף קארו את ספרו ה'בית יוסף', פירוש מקיף על הטור. בו זמנית, הרב משה איסרליש (הרמ"א) הכין פירוש דומה בשם 'דרכי משה', אך מכיון שראה הרמ"א את הבית יוסף של הרב יוסף קארו, קיצר את חיבורו כדי להיקרא יחד עם הבית יוסף.

כעבור כמה שנים התרחשו בדיוק אותם הדברים, כאשר הרב יוסף קארו פרסם את ספר הפסיקה – השלחן ערוך – בשנת שכ"ה (1565). הרב יוסף קארו היה ספרדי, ופסק לפי מסורת פסיקה ספרדית. הרמ"א היה באמצע הכנת ספר דומה, ובמקום לפרסם את ספרו, כתב הגהות לשלחן ערוך של הרב יוסף קארו לציין כאשר פסיקת האשכנזים שונה מפסיקת הספרדים. (מאוד ייתכן שהעובדה שהרמ"א החליט לכתוב הגהות לשלחן ערוך הם מה שקבעו את חשיבות השלחן ערוך, מכיון שעכשיו נהפך להיות ספר שמקובל על כל הקהילות). הגהות אלה – המכונים 'הגהות הרמ"א' או 'המפה' – התפרסמו לראשונה בשלחן ערוך הוצאת קראקא ש"ל (1570). כעבור כמה שנים, התקבל שכל דפוסי השלחן ערוך כוללים את הגהות הרמ"א.

שלחן ערוך בהדפסה מודרנית, בהדגשת הגהה מאת הרמ"א

כאמור, הגהות הרמ"א יצאו לראשונה בשלחן ערוך מהדורת ש"ל (1570), אך במהדורות הראשונות של השלחן ערוך (ויניציאה שכ"ה ושכ"ז, שאלוניקי שכ"ח ושכ"ט, וכן בעוד כמה מהדורות בהמשך המאה הט"ז אפילו אחרי ההדפסה הראשונה של הרמ"א), מופיע רק דברי הרב יוסף קארו בלי הגהות הרמ"א.

באחד מעותקי הספריה של השלחן ערוך הוצאת ויניציאה שכ"ז, שכאמור נדפס בלי הגהות הרמ"א, מצאתי משהו מעניין. מישהו ראה שחסרים דברי הרמ"א, והחליט להעתיק אותם בכתב ידו!

עמוד מהשלחן ערוך באוסף הספריה הכולל את הגהות הרמ"א בכתב יד

האם ניתן לשער איפה ומתי נוספו הגהות אלה בכתב יד? כתב היד בסגנון איטלקי, ולכן אפשר לשער שנכתבו באיטליה. ולגבי תקופת הכתיבה, יש כתבה מעניינת בתחילת הספר – שנכתבה כנראה בכתב יד זהה לכתב יד של הגהות הרמ"א – שיכולה להעיר על תקופת ההוספות האלה.

הכתבה בתחילת הספר

בתחילת הספר כתוב 'נשבע אני ליעזר יצחק מיליאוו שלא לשחק בשום משחק שבעולם בלא שום תנאי חוץ מימים של פסח, שבועות וסוכות … היום יום ג' י"א לחדש אב תצ"ד עד י"א לחדש אב שנת תצ"ז'. ברור שכתבה זו נכתבה בשנת תצ"ד (1734) או סמוך לה, ואם כן אפשר לשער שהגהות הרמ"א נכתבו באותה התקופה (תודתי ליעקב פוקס ממחלקת כתבי יד שעזר לי בפיענוח הכתבה ובזהיית סגנון כתב היד).

מה שמעניין שבשנות ה-1730, כ-160 שנה לאחר שיצא השלחן ערוך הראשון עם הגהות הרמ"א, כבר היו המון הדפסות הכוללות את דברי הרמ"א. אך בכל זאת החליט בעל הספר להעתיק את הגהות הרמ"א בכתב יד. ייתכן שהיה לו עותק זה ולא רצה להוציא הוצאות לקנות ספר חדש, ולכן העתיק מעותק חבר (אולי תוך כדי לימוד) כדי לחסוך כסף.

יש לציין גם שהגהות הרמ"א שנכתבו בכתב יד מסתיימות באמצע הלכות יום הכיפורים. זאת אומרת שהסופר/בעל הספר הגיע לקראת סוף אורח חיים – הטור הראשון מתוך ארבעה טורי השלחן ערוך – אך לא סיים את מלאכתו מכיון שלא הוסיף את ההגהות על שאר הטורים. אין לדעת משום מה הפסיק – יכול להיות שהתעייף או שקבל מהדורה אחרת של שלחן ערוך הכוללת הגהות הרמ"א, אך מדובר בהשערות בעלמא.

העותק עם ההוספות בכתב יד סרוק וזמין באתר הספריה כאן.

תגיות

תגובות על כתבה זו

טוען כתבות נוספות loading_anomation