תלמיד של הרב קוק ומורה של לוינס: מי אתה מר שושני?

כיצד תרומתם של עשרות מחברות מעזבונו של האיש המסתורי מסייעת בפתרון חידת אישיותו ומחשבתו?

זה נשמע כמו תעלומה מסרט – כזאת שגם בסוף הסרט התעלומה נותרת.

לאורך חייו הארוכים שמר מר שושני (שנקרא לעתים הרב שושני, או מר בן-שושן, ואפילו – לפי אלי ויזל תלמידו, מר רוזנבאום) באופן קנאי ועקבי על פרטיותו. זהותו של המורה הנערץ לא הייתה ידועה לרבים מתלמידיו. אם היה מדובר באדם מן היישוב, חשיבותה של החידה הייתה נשארת מקומית. אבל זהו לא המקרה שלפנינו: כמה וכמה מתלמידיו שייכים לשורה הראשונה של הוגי הדעות היהודים במאה העשרים. הרושם שהותיר עליהם מר שושני עצום – ועל יכולותיו האינטלקטואלית ורוחב ידיעותיו עוצר הנשימה תלמידיו לא הפסיקו לדבר ולשבח.

תלמידו ואחד מגדולי מעריציו היה הסופר, איש הרוח וחתן פרס נובל אלי ויזל, שכתב עליו: "הוא שלט בכשלושים שפות עתיקות ומודרניות, כולל הינדית והונגרית. הצרפתית שלו הייתה טהורה, האנגלית שלו מושלמת, והיידיש שבפיו הותאמה למבטא של בן-שיחו. הוא היה מדקלם בעל-פה מתוך הוֶודות ההודיות ומסֵפר הזוהר."

בשל חשאיותו קשה עד בלתי אפשרי לשרטט את מסלול נדודיו הרבים והתכופים של מר שושני. ידוע שהוא נולד באימפריה הרוסית על סף המאה העשרים, ולאורך שנות חייו הסתובב כנווד ערירי ברחבי העולם: באירופה, בארץ ישראל, בארצות הברית, באורוגוואי ובארצות נוספות. במהלך מסעותיו השאיר רושם אדיר על תלמידיו ושומעיו.

תלמידיו מספרים ששיטת הלימוד שלו הזכירה הרס ובנייה מחדש. היו, כמו עמנואל לוינס, שקראו לו "מורה מופלא ואכזרי". ספקן נצחי, לימד מר שושני את תלמידיו כמו היה סוקרטס יהודי, ואולי דרשן שיצא היישר מתקופת חז"ל. הקושי היה בלעקוב אחרי פיתולי מחשבתו של המורה – עליו מספרים כי החזיק את כל התנ"ך, המשנה והתלמוד בראשו.

אחת מהאגדות הרבות שנקשרו באיש הייתה שלמד ללא ספרים. דויד לנג, איש הארכיונים של הספרייה שעבד על קטלוג מחברותיו של מר שושני מאשר: "מקריאת המחברות עולה שלפחות חלק מן האגדות אודותיו לאט לאט מתגלות כאמת. במקרה של הלימוד ללא ספרים – ברור מהמחברות שהאיש בורך בזיכרון צילומי. איך אפשר להסביר אחרת את היכולת שלו לצטט ממקורות שונים ולהפנות למקור המדוייק בכתיבה רציפה לאורך עשרות מחברות?"

מי היה מר שושני? מהי זהותו האמיתית? אחד מאותם תלמידים מוכרים של מר שושני, פרופ' שלום רוזנברג וכמוהו גם אחרים סבורים כי מדובר בהלל פרלמן, כיוון שמר שושני סיפר לרוזנברג כי למד אצל הרב קוק ונסע לארצות הברית, ובאגרותיו של הרב קוק מופיעה דמות בלתי מוכרת בשם זה שפרטיה מתאימים לתיאור זה.

דיוקנו של מר שושני. מקור: ויקיפדיה

 

'מר שושני' נפטר בגיל 73 מהתקף לב ב-26 בינואר 1968 בעיר דוראסנו שבאורוגוואי, במהלך סמינר לחניכי בני עקיבא ולמורים דתיים. בשעת מותו היה על ידו תלמידו פרופ' שלום רוזנברג, מבכירי הוגי הדעות בישראל ולשעבר ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.

ההספד שפירסם אליעזר ויזל – הוא הסופר וזוכה פרס הנובל לשלום אלי ויזל, עם פטירתו של מר שושני. עיתון הצופה, 6 בדצמבר

 

לאחרונה תרם פרופ׳ רוזנברג לספרייה הלאומית עשרות מחברות של מר שושני, וכן חומר ארכיוני נוסף פרי עטו וכעת הן נחשפות לראשונה לציבור. לאורך שנות נדודיו מילא מר שושני את מחברותיו בהגיגים, ברעיונות, בתרגילי זיכרון, וכן בשברי משפטים ובנוסחאות מתמטיות. בהתאם לאישיות של הכותב, מחברות אלו קשות להבנה, ואף בהן רב הנסתר על הגלוי. כמה חוקרים החלו בשנים האחרונות לפענח את המחברות כדי להבין טוב יותר באמצעותן את תפיסת העולם החינוכית והרוחנית של מר שושני. עד היום היו מחברות אלה ידועות רק ליחידי סגולה ולתלמידים לשעבר של מר שושני.

כדי לספק הצצה ראשונית לאישיות המסקרנת ולדרך חשיבתו של האיש עזר לנו דויד לנג לפענח כמה עמודים מאחת ממחברותיו של מר שושני, מחברת מס' 60 העוסקת באגדה התלמודית המפורסמת "תנורו של עכנאי". האגדה התלמודית מספרת על ויכוח שפרץ בין ר' אליעזר לחכמים. עניינה של הסוגיה הוא בטהרתו של תנורו של עכנאי. הדיון ההלכתי סביב תנור זה עוסק בשאלה האם תנור חרס שנחתך לחוליות והודבק מחדש באמצעות חול או טיט שניתן בין החוליות נחשב כתנור שלם המקבל טומאה, כדעת חכמים, או שנחשב ככלי שבור או כלי אדמה שאינו מקבל טומאה, ולפיכך נשאר בטהרתו, כדעת ר' אליעזר. ר' אליעזר גרס שהתנור טהור, בניגוד לדעת הרוב, אך את הוכחותיו הביא בדרך נס: ראשית "נעקר חרוב ממקומו מאה אמה", שנית, שינה את כיוון הזרימה באמת המים ו"חזרו אמת המים לאחוריהן", לאחר-מכן הטה את כותלי בית המדרש ולבסוף דרש והוציא בת קול משמיים שאישרה את דבריו. שוב ושוב דחו חכמים את טענותיו, ולבסוף הגיעו למסקנה ש"לא בשמים היא" – פסיקת הרוב קובעת, ואפילו יתערבו השמים עצמם לקבוע כנגדה.

פתיחה של מחברת מס' 60 בכתב-ידו של מר שושני

 

"במחברת ניתן לראות את שיטת הלימוד של מר שושני", מספר דויד ומוסיף: "מר שושני מתחיל בבירור של עקרונות התנהגות מוסרית. בחינת התנהגות החכמים בסיפור התלמודי המסויים למול כללי התנהגות מוסרית שנמסרים מפי חז"ל במקומות אחרים (וכללי מוסר ביחסי רב ותלמיד בפרט). בתוך כך, מלמד מר שושני פירוש לפסוקים מן המקרא ולמונחים מן הגמרא, מן ההלכה, מן הקבלה ומן החסידות וכן עורך בירורים לשוניים שונים. וכמו כן מתעכב על "פילוסופיית המוסר". ניכר בדברים כיצד השפיעה דרך לימוד זו על תלמידו הגדול עמנואל לוינס.

בעמוד הראשון של המחברת ישנו בירור לשוני של צירוף המילים 'תנורו של עכנאי', השם שקיבלה האגדה התלמודית.

 

העמוד הבא במחברת עוסק בענייני הוראה נכונה, רוח הקודש והשגה, ומחלוקת על הגדול בתורה. בעמוד השלישי אנו מוצאים התייחסות מפורטת ומעמיקה למוטיבים הסיפוריים הספציפיים בסיפור התלמודי 'תנורו של עכנאי': שאלה ששואל מר שושני בהקשר לאגדה היא מדוע "שתק רבי יהושע ב' פעמים" (בחרוב ובאמת המים) ורק כשנטו כותלי בית המקדש ליפול התערב. מר שושני מסביר תוך שהוא מצביע על תוקפנות ההולכת ומתעצמת בניסים שמחולל ר' אליעזר: "אין הפסד אם החרוב מטייל – הפסד כשאמה חוזרת ואינה משקה שדות חופריה", ו"הפסד גדול בנפול בית המדרש". כאן יש לנו קביעה ערכית של מר שושני, אמנם ר' אליעזר נחשב לגדול הדור אך בית המדרש הוא דבר נצחי (קירות בית המדרש "מטין ועומדין" עד ימינו) – זאת בניגוד לאדם, נעלה ככל שיהיה, שהגיע לעולם וייצא ממנו תוך עשורים ספורים. זהו גם ה­­הסבר של מר שושני להתערבותו של ר' יהושע: "שום נס לא ישנה דעתך", קובע מר שושני, ומסביר שר' יהושע התערב כיוון שנפלו כותלי בית המדרש. ועדיין, ובניגוד לחכמים שנידו את ר' אליעזר על שלא קיבל את פסיקת הרוב (ואולי גם על הבלאגן שעשה) הכתלים הם אלו שהגיעו לפשרה – הם גם מטו ליפול וגם המשיכו לעמוד, ובכך הקשיבו גם לר' אליעזר וגם לר' יהושע בר הפלוגתא שלו."

העמוד השני והשלישי במחברת מס' 60
"הפסד כשהאמה חוזרת ואינה משקה שדות חופריה – הפסד גדול בנפול קבמ"ד [קירות בית המדרש]"

מר שושני, הוא הלל פרלמן, לא פירסם דבר בחייו. המחברות האישיות של מר שושני, שרבות מהן נתרמו לספרייה בידי פרופ' שלום רוזנברג, הן החומר היחיד היכול להיחשב מקור ראשוני שנכתב בידי האיש המסתורי. כפי שראינו, בעזרתם עכשיו החידה מתחילה להיפתר.

תפילת "כל נדרי" בחסות הרייך

גם ביום הכיפורים: למרות דתם ואמונתם, יהודי גרמניה של המאה ה-19 לא נפלו מבני עמם ומוכנים היו להקריב את עצמם למען המולדת

תפילת יום כיפור במצור על העיר מץ, 1870

מלחמת צרפת-פרוסיה פרצה בקיץ 1870 והסתיימה כחצי שנה לאחר מכן בתבוסתה של צרפת. המלחמה הביאה לידי איחוד המדינות הגרמניות הרבות וייסוד הרייך השני.

זו לא הייתה המלחמה הראשונה שבה לחמו חיילים יהודים. שנים רבות לפני כן גויסו יהודים לצבא האוסטרו-הונגרי ולצבא הצרפתי. גם במלחמת העצמאות של ארצות הברית נלחמו יהודים, ולצבא הרוסי נחטפו ילדים יהודים כבר בשנות העשרים של המאה ה-19 במסגרת גזרת הקנטוניסטים. בשנת 1870 ראו יהודי גרמניה במלחמה מול צרפת הזדמנות להוקיר תודה על שוויון הזכויות שהוענק להם זמן לא רב לפני כן. על רקע זה כ-4,700 יהודים התגייסו ולחמו למען גרמניה מולדתם.

ארמיית הריינוס הצרפתית נסוגה אל מבצרי העיר מץ ב-19 באוגוסט 1870, ועל העיר הוטל מצור פרוסי.

אחד ממבצרי מץ לאחר המלחמה

בשמירת המצור השתתפו גם חיילים יהודים-גרמנים, שוודאי קיוו כי הוא יסתיים לפני תקופת החגים. אבל ראש השנה הגיע, והחיילים עדיין נמצאו מחוץ למץ. לחיילים אושר לקיים תפילות במניין, אך לא היו רבנים צבאיים שידאגו להיערכות לתפילות ולטקסים. שונה בנוף היה רב צעיר בשם אייזיק בלומנשטיין, שהגיע למחנה הצבאי ב-30 בספטמבר, לקראת יום כיפור. התפילות שניסה הרב לארגן נועדו להתקיים במפקדת הארמייה הראשונה, שהייתה מוצבת בכפר Sainte-Barbe, כשמונה קילומטרים משדה הקרב.

תחילה הוצע לרב לערוך את תפילות יום הכיפורים בכנסייה קתולית, אך הוא סירב ובמקום זאת ייעד לכך את חדרו האישי וזה של שכנו. שולחן שעליו דלקו שני נרות שימש בימה, ובערך שישים-שבעים חיילים השתתפו בתפילה.

תיאור האירוע בידי הרב בלומנשטיין

הרב בלומנשטיין תיאר את המעמד יוצא הדופן במאמר פרי עטו שפורסם בעיתונות לאחר החג. חייל שנכח בתפילה פירט במכתב שכתב כמה ימים לאחר מכן כי גם חלק מצוות הפיקוד והקצונה הגיע לאירוע. החייל תיאר את דרשת הרב בלומנשטיין וציין כי ריגשה את הקהל ואף גרמה להזלת דמעות.

הצייר הגרמני הלא-יהודי Hermann Junker צייר שני ציורים המנציחים את תפילת יום כיפור בזמן המצור על העיר מץ ב-1870. הוא עצמו לא נכח בשטח, והציורים הם פרי דמיונו. את הציור הראשון צייר על פי דבריו של הרב בלומנשטיין. בכיתוב המופיע בתחתית גלויה שהונפקה על פי הציור נכתב כי מדובר בתפילת "כל נדרי", הפותחת את תפילות יום הכיפורים. למוחרת התקיימו תפילות נוספות אך מכיוון שלא היה ספר תורה במקום, הרב בלומנשטיין הציג בעל-פה את קריאת התורה וההפטרה.

גלויה על פי ציורו של Junker

בשונה מיצירתו הראשונה, בציור השני שבו תיעד Junker את תפילת יום הכיפורים נערכה התפילה בשדה פתוח תחת כיפת השמים. תמונה זו נבדלת מקודמתה גם בדמויות החיילים: בציור נראים עשרות חיילים, רובם עטופים בטליתות ומחזיקים מחזורי תפילה, מרוכזים סביב סלע המשמש בימה, ולידה עומדים שלושה חיילים נוספים העוסקים בקריאת התורה. מסביב מערומי נשקים של החיילים ואף תותח, שכנראה מוכן לשימוש במקרה הצורך. גם מספר אזרחים צוירו בתמונה.

ציור זה מתבסס על תיאור שכתב חייל אנונימי לקראת יום הכיפורים ושהתפרסם בעיתונות היהודית לאחר החג. החייל עדכן שבינתיים 1,174 חיילים יהודים משלזיה ופוזנן מתכננים להגיע לתפילה. לדבריו, בעזרת ה' ובתקווה שמפקד הצבא הצרפתי – כלומר האויב – יאפשר זאת, התפילה תתקיים בשדה הפתוח, והחיילים יחבשו קסדות Pickelhaube (קסדות פרוסיות אופייניות) ויתעטפו בטליתות שלהם. בזמן התפילה חבריהם הלא-יהודיים ישמרו עליהם מרחוק כדי למנוע הפרעות. אולם התוכנית לא מומשה לבסוף שכן זמן קצר לפני כן רוב החיילים נאלצו לצאת למשימה.

תפילת יום כיפור בשדה

ציור התפילה בשדה הקרב הלהיב את כל רואיו. יהודי גרמניה ראו בו הוכחה נחרצת לנאמנותם לעם הגרמני ולכך שלמרות דתם ואמונתם, הם לא נפלו מבני עמם והיו מוכנים להקריב את עצמם למען המולדת.

חשיבות השירות הצבאי של יהודי גרמניה במלחמה מודגשת גם בחוברת שיצאה לאור בתחילת המלחמה. החוברת מכילה דרשה בגרמנית מפי הרב רהמר ממגדבורג, המשלבת ציטוטים בעברית מהמקורות, וכותרתה היא "מלחמת חובה" (מונח הלכתי) ובגרמנית "המלחמה הקדושה".

דרשת גיוס למלחמה

בשנת 1871, לאחר תום המלחמה, יצא לאור ספר זיכרון עבור החיילים היהודים ששירתו בצבא הפרוסי. בספר תוארו אירועי המלחמה והוצגה רשימה ארוכה של שמות החיילים היהודים שלחמו בה. כמו כן צוינו שמותיהם של כ-70 חיילים יהודים שזכו בעיטור "צלב הברזל" על גבורתם בקרב.

בשונה מהציור הצנוע יותר שהנציח את התפילה בחדרו של הרב בלומנשטיין, ציור השדה הפתוח של Junker שוכפל, שונה והופץ ברחבי גרמניה ומחוצה לה. בהשפעתו צוירו ציורים אחרים המתארים את אותו אירוע, רובם יפים ומפורטים יותר מהמקור של Junker, ובהם בימת הסלע הוחלפה בבימה מרובעת וארון קודש. בחלק מהתמונות אכן נראים חיילים לא-יהודים שומרים בהרים מסביב לשדה המתפללים. תמונה אחת אף הציגה את הקיסר וילהלם, הקנצלר ביסמרק, הרמטכ"ל פון מולטקה ואישים נוספים בהנהגה מבקרים את חייליהם היהודים.

ההנהגה הפרוסית מבקרת בזמן התפילה

הבדל בולט נוסף בין תמונת המקור של Junker לגרסאות שנוצרו בהשראתה מתבטא בעובדה שמרביתן נצבעו בצבע. כך ניתן להבחין גם במדים השונים של היחידות הלוחמות. בכמה מהתמונות אף נוספו שירים ותפילות בגרמנית ועברית.

תמונה שצוירה בהשראת הציור של Junker

על בסיס הציור המקורי הופקה גם תמונת בד אדומה מעוטרת בכיתובים. בראשה מתנוסס הפסוק מספר מלאכי (ב, י): "הֲלוֹא אָב אֶחָד לְכֻלָּנוּ, הֲלוֹא אֵל אֶחָד בְּרָאָנוּ", המתייחס לתפיסה שכל החיילים הגרמנים הם בני אנוש באופן שווה ללא קשר לדתם.

תמונת בד הכוללת ציטוט מספר מלאכי

מלחמת העולם הראשונה פרצה 44 שנים לאחר מלחמת צרפת-פרוסיה, וממנה נותרו תצלומים רבים של חיילים יהודים המתפללים בשלל מקומות ובחגים שונים. אך המשפחות היהודיות שעל קירות בתיהן עדיין הייתה תלויה תמונתו המפורסמת של Junker שמחו בוודאי לקבל ציור דומה מהמלחמה החדשה. בשנה הראשונה למלחמה צייר אומן הידוע בכינויו Pusch תמונה המושפעת מתמונתו של Junker מ-1870. גם כאן נראית קבוצה גדולה של חיילים, אם כי במקום אחר ובזמן אחר, מתפללים להצלתם ולהצלחתם בשדה הקרב.

חיילים יהודים במלחמת העולם הראשונה. התמונה בהשפעת הציור של Junker

תשליך בגלוית שנה טובה, ניו יורק 1910

מה פשרן של אותן שיירות אנשים ונשים, אשר מהלכים להם אחרי הצהריים אל מקורות מים דווקא בראש השנה?

התשליך בגלוית "שנה טובה", 1910. אוסף גלויות היודאיקה ע"ש יוסף ומרגיט הופמן.

אחד המנהגים המעניינים בראש השנה הוא "התשליך", שהחל ככל הנראה במאה ה-15, באיזור גרמניה. מקור המנהג מבוסס על אגדה המספרת, כי כאשר הלך אברהם אבינו לעקוד את בנו יצחק, פגש אותו השטן וביקש להכשילו מלקיים את מצוות העקידה. לשם כך, העמיד לו בדרך נהר גדול. כשנכנסו אברהם ויצחק לנהר הגיעו המים לצווארם. אז פנה אברהם לריבונו של עולם: אתה שהתגלית אלי ובחרת בי, כדי שאפיץ את שמך בעולמך, ועכשיו באו מים עד נפש. אם אני או יצחק טובעים איך יתייחד שמך? שמע זאת הקדוש ברוך הוא, גער בנהר, וכך ניצלו אברהם ויצחק.

 

האזינו: סיפורם המופלא של כתרי דמשק

האגדה מספרת כי כתבי היד המרהיבים של ספרי התנ"ך הם ששמרו על הקהילה היהודית בסוריה מכל צרה ומצוקה. הקשיבו לסיפורם המרתק. וגם: ראש המוסד לשעבר חושף פרטים חדשים על מבצע ההצלה של הכתרים

Listen on Spotify
Listen on Apple Podcasts

הסכת הספרנים: כל הפרקים 

לפני כ-800 שנים נכתבו בספרד כתבי יד מהודרים של ספרי התנ"ך.

כמה מהכתבים – המכונים כתרים – שרדו בדרך לא דרך ונחשבים עד ימינו לאוצרות יקרים, מהחשובים והמרשימים ביותר בעולם היהודי.

אחרי שגורשו היהודים מספרד בסוף המאה ה-15, נדדו כתבי היד והתגלגלו בין קהילות עד שהגיעו לדמשק. שם אימצה אותם הקהילה היהודית וראתה בהם סמל וקמע השומר על עוצמת הקהילה ואחדותה.

כיאה למעמדם, נשמרו הכתרים בתיבות נעולות במשך מאות שנים. אבל כאשר יהודי סוריה נאלצו לעזוב את ארצם במחצית השנייה של המאה ה-20, היה ברור להם שיש להציל גם את הכתרים, ושהקהילה לא תצליח לעשות זאת בכוחות עצמה. או אז נכנס המוסד הישראלי לפעולה…

האזנה נעימה!

מגישה: ורד ליון-ירושלמי

אורח: ד"ר יואל פינקלמן, אוצר אוסף יהדות, הספרייה הלאומית

מפיק: דניאל גל

עורך: נתי גבאי


עוד בנושא:

צפו בכתרי דמשק השמורים למשמרת עולם בספרייה הלאומית

צפו בהרצאות: סיפורם של כתרי דמשק