תשליך בגלוית שנה טובה, ניו יורק 1910

מה פשרן של אותן שיירות אנשים ונשים, אשר מהלכים להם אחרי הצהריים אל מקורות מים דווקא בראש השנה?

הספרייה הלאומית
05.09.2021
התשליך בגלוית "שנה טובה", 1910. אוסף גלויות היודאיקה ע"ש יוסף ומרגיט הופמן.

אחד המנהגים המעניינים בראש השנה הוא "התשליך", שהחל ככל הנראה במאה ה-15, באיזור גרמניה. מקור המנהג מבוסס על אגדה המספרת, כי כאשר הלך אברהם אבינו לעקוד את בנו יצחק, פגש אותו השטן וביקש להכשילו מלקיים את מצוות העקידה. לשם כך, העמיד לו בדרך נהר גדול. כשנכנסו אברהם ויצחק לנהר הגיעו המים לצווארם. אז פנה אברהם לריבונו של עולם: אתה שהתגלית אלי ובחרת בי, כדי שאפיץ את שמך בעולמך, ועכשיו באו מים עד נפש. אם אני או יצחק טובעים איך יתייחד שמך? שמע זאת הקדוש ברוך הוא, גער בנהר, וכך ניצלו אברהם ויצחק.

 

תגיות

תגובות על כתבה זו

טוען כתבות נוספות loading_anomation