832 629 Blog

על צמחים ודעות קדומות

הפערים האידיאולוגיים ביניהם והגבות שהורמו לא פגעו בקרבה המקצועית והאישית בין אהרן אהרנסון ורחל ינאית. גם כשהוא עסק מול עיניה בפעילות הריגול של ניל"י, היא התמקדה בחקר הטבע והתיידדה גם עם אחותו שרה אהרנסון. בזכות הניכור של אבשלום פיינברג כלפיה, ניצלה ולימים הייתה לאשת הנשיא השני

אבשלום פיינברג – לא רק גיבור ניל"י

אבשלום פיינברג מוכר כאחד ממייסדי ארגון ניל"י, אולם מסתבר כי עוד לפני הקמת המחתרת הוא כבר עסק בפוליטיקה המקומית וכבש לא רק את לב הבחורות אלא גם את לבבותיהם של אנשי תרבות ומדענים ידועים. מסקרן מי היה הופך להיות לולא מותו הטרגי בגיל 27

בצל המלחמה: כשסטן לי וד"ר סוס נלחמו בפשיזם

לאחר ששירתו יחד ביחידת ההסרטה הצבאית במלחמת העולם השנייה, נפרדו דרכיהם של שני היוצרים: סטן לי המשיך לייצר גיבורי־על אלמותיים, וד"ר סוס ניסה לכפר על התעמולה שיצר נגד היפנים בדרכו הכישרונית – ספר ילדים חדש ושוחר טוב