כך שיקמה הספרייה כתב-יד יהודי נדיר מפרס וגילתה שלושה חיבורים לא ידועים

כמה יצירות מתחבאות בכתב-יד אחד? בזכות שיתוף פעולה בין מחלקת שימור ושיקום ומחלקת כתבי-יד גילינו את התשובה

עובד מחלקת שימור ושיקום דניס שור מציל כתב-יד הנגוע

כתבו: ד"ר יעקב פוקס ומרסלה סקלי

לפעמים דווקא במקום הקשה ביותר עבורו, עשוי האדם למצוא את ההצלחה הגדולה ביותר שלו. הרעיון הזה הובע כבר על ידי כמה כותבים מוכשרים במכתמים נאים, והוא התברר כאמת לאמיתה על שולחן העבודה של מחלקת כתבי היד. פרופסור אמנון נצר (1934-2008) היה מומחה עולמי ליהדות פרס ולספרותה, ולאחר מותו היו בעיזבונו כמה עשרות כתבי יד פרסיים. בראשית שנת 2018 רכשה הספרייה הלאומית את כתבי היד הללו, והם הועברו למחלקת כתבי היד לשם תיאור ורישום. בין כתבי היד בלט אחד מהם שמסגנון כתיבתו ניכר היה שהוא הקדום ביותר, אך גם מצבו הפיזי היה הקשה ביותר. עובש שחור וצמיגי השתלט עליו, ואי אפשר היה לפתוח אותו ולדפדף בו. לאחר התלבטות ושיקולי עלות מול תועלת הוחלט להשקיע את המשאבים הדרושים לשיקום כתב היד, והוא הועבר לטיפול מחלקת השימור והשיקום.

בעקבות הפגיעה בכתב-היד לא היה ניתן לעיין בו מבלי להסתכן בקריעת דפיו

מרסלה סקלי, מנהלת המעבדה לשימור ושיקום בספרייה הלאומית מספרת:

"בספטמבר 2020 הובא לידיעתנו כי פריט באחריות מחלקת כתבי יד זקוק לטיפול מעבדת השימור באופן דחוף. מדובר היה בפריט ייחודי שכלל חיבורים שלא מוכרים לנו ממקורות אחרים (בגלל קדמותו) ועל כן חשיבותו רבה ביותר.

הפריט הגיע נגוע בעובש במצב פעיל בהיקף רחב, שהיה מפוזר בכל הדפים. הנייר הוכתם בכתמים שחורים לכל אורך כתב היד והדפים הרגישו לחים וקרים למגע. עלה מכתב היד ריח חריף של טחב. הדפים היו דבוקים בחצי העליון לאורך כמעט כל החיבור כמקשה אחת, כך שלא הייתה אפשרות לראות את הכיתוב בחלקים שונים. הנגע היה גדול מאוד, מה שסיכן את הפריטים בסביבה וכן את הבאים במגע עם כתב היד.

היה ברור כי יש צורך לייבש את הפריט ולהשתמש באמצעים שונים על מנת להפריד את הדפים כך שבדיגיטציה יצליחו לסרוק את החיבור. הוצע לטפל בחצר הסמוכה למעבדת שימור ושיקום על מנת להפחית את סיכון התפשטות הנבגים בחלל המעבדה וכן לצורך הקניית הגנה נוספת לעובד שיטפל בו.

הטיפול עצמו התבצע על ידי דניס שור על שולחן החצר, עליו הונח נייר נקי. במקום הצבנו שמשייה, לרווחת העובד ולמניעת חדירה גדולה מדי של חום ישירות על הפריט. יש לציין כי עוצמת התאורה ותאורת ה-UV היוו סיכון לגרימת נזק לנייר ולדיו. על כן הטיפול חיכה לחודשים הקרים, וגם אז העבודה בוצעה בשעות המוקדמות של הבוקר בלבד, כמובן לא בימים גשומים. כל זאת כדי למנוע חשיפה ישירה וארוכה לאור בתנאי חוץ.

הטיפול התבצע בתוך קופסה שקופה שהגבילה את היכולת של הרוח לחדור ולפזר חתיכות נייר.

העובד התמגן לפני כל טיפול בכתב היד, כולל ביגוד, משקפי מגן, מסכה ייעודית וכפפות ניטריל. בתום הטיפול העובד השליך את הביגוד והכפפות לתוך שקית ניילון, אותה סגר והוציא מחוץ לשטח המעבדה.

במהלך תקופת הטיפול, הפריט שהה במעבדה בתוך ניירות עטיפה ובתוך ארגז פרספקס סגור.

כמו בכל פריט שמגיע לטיפול במעבדת השימור, הפריט עבר תהליך של תיעוד שכלל צילומים. במקרה הזה התיעוד הצילומי היה מוגבל מאוד עקב מצב הפריט.

בהמשך בוצע ניקוי יבש מוגבל בעזרת מברשת רכה לכיוון שואב אבק עם מסנן HEPA.

לצורך הפרדת הדפים הדבוקים ניסינו כמה שיטות כולל חשיפה לאדים עם חומרים כימיים מקובלים לטיפול בפריטים עם עובש. בסופו של דבר מה שעזר בהפרדה הייתה מיומנות הידיים של העובד, שהפריד כל דף בצורה מכנית.

בתום כל יום טיפול כלי העבודה שהיו בשימוש עברו חיטוי.

ככל שהעבודה התקדמה, היה ברור כי הדפים מפורקים לחלקים רבים ולמעשה היה צורך להרכיב פאזל. לשם כך בוצע שיתוף פעולה מוצלח בין מחלקת כתבי יד לבין מחלקת השימור, כך שעובד מכתבי יד, המבין בתוכן, יכול היה לעבוד לצד עובד השימור ולתת הנחיות כיצד להדביק את קטעי הנייר למקום הנכון.

התהליך כולו ארך כמה חודשים. הפרדת הדפים, שנראתה כמשימה בלתי אפשרית בתחילת הטיפול, הצליחה במידה רבה. כך מחלקת הדיגיטציה קיבלה פריט עם דפים מופרדים לצורך סריקה, ממנו יכולים להינות כל המבקרים באתר הספרייה."

ככל שהתקדמה עבודת השיקום על כתב-היד החלו להתגלות סודותיו

כשכתב היד חזר מהמעבדה, ממשיך ומספר יעקב פוקס, קשה היה להכירו. עובדי המעבדה הפעילו את קסמיהם, והחזירו את כתב היד לימי עלומיו. אף שגם עתה ניכרים בו סימני הפגיעה, כתב היד ניתן לפתיחה ואפשר להתרשם מתוכנו. רגע האמת הגיע: האם שווה היה להשקיע זמן יקר בשיקום כתב היד?

מעלעול מהיר בין דפיו התברר שמדובר בקובץ חיבורים שרובם הגדול עוסק בהלכות שחיטה. בצד החיבורים הכתובים בשפה הלכתית משפטית, נמצאים גם שירים שמסכמים את ההלכות בחרוזים. בסיומו של החיבור הראשון נמצא קולופון, וממנו למדנו שכתב היד הועתק בפרס לפני 365 שנים.

נשלמה זה המלוקט של ענייני שחיטה ביום ב' בשבת דהוא שמיני של חדש חשון דשנת אתתקס"ט לשטרות [תי"ח, 1657], על יד הצעיר עפר על רגלי חכמים יהושע? בן יהודא יוסף האג'י שמס (דף 21ב).

 

לשמחתנו הרבה מצאנו בכתב היד שלושה חיבורים חדשים שלא הכרנו ממקום אחר, והתברר שמציאה נאה התגלגלה לידינו. אין אנו יודעים הרבה על מחברי החיבורים האלו, ונשמח מאוד לקבל משוב מקהל הקוראים.

החיבור הראשון בכתב היד עוסק בהלכות טריפות, והוא מצטט פוסקים רבים ומגוונים. בגלל מצבו של כתב היד החיבור הזה חסר הרבה, וחבל על דאבדין. הדבר הבולט ביותר כאן הוא שבהרבה מקומות כותב המחבר: "מצאתי כתוב בספר מורי כמה"ר ר' יוסף קארו". האם הכותב היה באמת תלמידו של ר' יוסף קארו? בדפים 17ב-18ב הוא מעתיק תשובה שפותחת: "השלם מאשטרי אברהם, שלום לקהל קדוש קהל בלאגיר יצ"ו, שמעתי ותרגז בטני לקול קורא במדבר כערבה, בארץ תלאובות וחרבה, מתיר החיה בלא בדיקת הריאה, בודא מליבו בדיאה, ויקף ראש ותלאה". אתם מכירים את התשובה הזאת?

החיבור השני הוא פירוש להלכות שחיטה לרמב"ם, ובראשו כתוב: "פירוש שחיטה להרמב"ם ז"ל, דברי ר' אברהם החסיד זצ"ל". הפירוש הוא בדרך של שאלות ותשובות. השאלות והתשובות חביבות מאוד, ופעמים רבות מעלות חיוך על פני הלומד. אין דרך טובה מזו לחדד את זיכרונם של התלמידים. לא אחת מבוססות התשובות על פסוקים שאין להם קשר ישיר עם העניין, והם משמשים כאן כאמצעי לזיכרון. הדבר החשוב ביותר בחיבור הזה הם מדרשי חז"ל שמביא המחבר בדרך הילוכו, והם אינם מוכרים ממקורות אחרים. למשל, כדי לתת טעם למצוות כיסוי הדם מספר על הדם שיצא מרבקה שנפלה מעל הגמל בעת פגישתה עם יצחק, אבל באופן שונה מהמצוי בידינו. "אמר ריש לקיש בשעה שבאה רבקה עם אליעזר ראה שיצחק בתפלתו, והמלאכים סובבים סביביו, ושכינה נמתחה כאהל על ראשו … ונפלה מעל הגמל … שלח הקב"ה גבריאל בצורת צבי וחפר בקרקע עד שנפלה רבקה על אותו עפר תיחוח" (54ב). במענה לשאלה אם מותר לחבר את סכין השחיטה לאבן ולחוט על ידי סיבוב האבן, הוא מספר על יעקב אבינו ששחט עוף על ידי סכין שהוא חיבר לאבן הגדולה שעל פי הבאר (65ב).

הדבר השלישי שמצאנו בכתב היד הוא שיר שחיטה מחורז מאת "ר' ישועה", שמסכם את דיני השחיטה והטריפות. פותח: "[אב]אר לך כלל תיקון שחיטה, בלי חסרון בביאור […], בעזרת אל אשר איום ונורא, אבאר לך זביחה […]". גם את השיר הזה לא מצאנו רשום בשום מקום, ואנו מקווים שבבוא היום נגלה מידע נוסף עליו ועל שכניו לכתב היד.

גלגולי כתב היד רשומים בין דפיו, כשבעליו השונים חתמו את שמותיהם. בכמה מקומות רשם הבעלים "מצליח בן מניאל" את שמו, ובמקום אחד גם כתב את התאריך: ראש חודש אלול תס"ג [1703] (דף 21ב).

חיים ומוות ביד הלשון, אבל החיים והמוות של כתבי היד – בידי הספרן. זהירות רבה נדרשת מאתנו בבואנו לחרוץ את דינם של כתבי יד, לבל נדחה שכיות חמדה אל תהומות השכחה. לשמחתנו בפעם הזאת טביעת עינו החדה של איש מחלקת כתבי היד שזיהתה את חשיבות כתב היד, ויכולותיה המתקדמות של מחלקת השיקום נתנו חיים חדשים לפריט היסטורי מרגש ורב חשיבות.

השקדיה פורחת ולמי יש קרחת?

ט"וּ בִּשְׁבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת: 8 עובדות על השיר שהפך לסמל חג האילנות

הדפס מתצלום של קבוצת ילדים בירושלים עומדים תחת שקדיה. הדימוי הוא מראשית העשור השני של המאה העשרים. אוסף הגלויות בספרייה הלאומית

1. את השקדיה (או "שקדייה" בכתיב מלא) – היא עץ השקד – הביא לשפה העברית ככל הנראה משורר הילדים לוין קיפניס. קיפניס עשה שימוש במונח "שקדיה" בשירו "לשנה טובה, שקדיה". השיר פורסם כשיר-משחק ב"גיליון לגננות" בשנת 1920.

2. אך השיר שגרם לכולם להשתמש בשם "שקדיה" לעץ השקד ובהקשר של ט"ו בשבט הוא כמובן השיר "השקדיה פורחת". כולם מכירים את הבית הזה, בשיר השקדיה פורחת:

הַשְּׁקֵדִיָּה פּוֹרַחַת,
וְשֶׁמֶשׁ פָּז זוֹרַחַת.
צִפֳּרִים מֵרֹאשׁ כָּל גַּג
מְבַשְּׂרוֹת אֶת בּוֹא הֶחָג:

ט"וּ בִּשְׁבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת!
ט"וּ בִּשְׁבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת.

אך למעשה יש עוד שני בתים לשיר:

הָאָרֶץ מְשַׁוַּעַת:
הִגִּיעָה עֵת לָטַעַת!
כָּל אֶחָד יִטַּע פֹּה עֵץ,
בְּאִתִּים נֵצֵא חוֹצֵץ:

ט"וּ בִּשְׁבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת!
ט"וּ בִּשְׁבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת.

נִטַּע כָּל הַר וָגֶבַע,
מִדָּן וְעַד בְּאֵר-שֶׁבַע:
וְאַרְצֵנוּ שׁוּב נִירַשׁ –
אֶרֶץ זֵית יִצְהָר וּדְבַשׁ.

ט"וּ בִּשְׁבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת!
ט"וּ בִּשְׁבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת.

3. וכן, יש לשיר "חג האילנות", ולא "חג לאילנות".

מתוך שירון לט"ו בשבט של ועדת החגים הבינקיבוצית

4. המועד המדויק שבו כתב ישראל דושמן את השיר "השקדיה פורחת" (ולפעמים הוא נקרא פשוט "ט"ו בשבט"), לא ידוע לנו. ההערכה היא כי השיר נכתב בסוף שנות ה-20 או תחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת.

פרסום השיר ב"הארץ". 2 בפברואר, 1931. ככל הנראה הפרסום הראשון של השיר

5. המנגינה בלחן של מנשה רבינא נכתבה במקור במנגינה פנטטונית (סולם בעל 5 צלילים שאין בו חצאי טונים) אולם עם הזמן, "העם" שינה את המנגינה והכניס את כל צלילי הסולם (המדרגה הרביעית שבינה ובין המדרגה השלישית יש חצי טון) וכך הפך השיר לשיר בסולם מז'ורי (הסולם המקובל יותר במוסיקה מערבית).

ילדים מתחת לשקדיה בט"ו בשבט. אוספי ביתמונה, הספרייה הלאומית

6. במקור לא היה "ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות" פזמון השיר. במקור לא היה כלל פזמון לשיר, רק מאוחר יותר התקבע הפזמון המוכר.

כרזה עם פזמון השיר. אוספי קק"ל, 1962

7. אחד הביצועים המרגשים לשיר בארכיון הספרייה הוא של ילדים ניצולי שואה ששרו את השיר במחנה המעצר בקפריסין. מן האפר והמוות, הם בחרו לשיר על צמיחה, על גדילה ועל התחדשות – רגע לפני העלייה הנכספת לארץ ישראל.

 

8. על משקל המילים "השקדיה פורחת ושמש פז פורחת" נכנסו עשרות שורות היתוליות. כך למשל בשלהי מלחמת העולם השנייה, רבים קראו "השקדיה פורחת, להיטלר יש קרחת", ואחרי מלחמת ששת הימים, היטלר הפך לנאצר ("השקדיה פורחת לנאצר יש קרחת").

כתבה שפורסמה ב"הארץ" ב-10 במרץ, 1943 על הגירסה ה"קונדסית" של השיר. לכתבה המלאה

 

תודה לד"ר גילה פלם ממחלקת המוזיקה על עזרתה בתחקיר לכתבה

 

לקריאה נוספת בנושא

"לשנה טובה שקדייה" באתר זמרשת

"שקדייה" מאת טלי בן-יהודה באתר האקדמיה ללשון עברית

"השקדיה פורחת" באתר זמרשת

ט"ו בשבט הגיע באתר הספרייה

נרדפו בגלל יהדותם בגרמניה ובגלל גרמניותם באמריקה

על יהודים פליטים מגרמניה שברחו מהנאצים לאמריקה הלטינית ומצאו עצמם במחנות מעצר בארצות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה

העציר היהודי ליאו המרמן

לאחר שהמפעל בבעלותו הוצת, רכושו הוחרם, והוא אף ישב חודשיים בבתי כלא בגרמניה הנאצית, הצליח מקס בריל לצאת מגרמניה בשנת 1937 עם משפחתו ולפתוח בחיים חדשים בגווייקיל, אקוודור. לאחר שעבד זמן מה בתחום האלקטרוניקה, פתח פאב ונדמה היה כי הוא נמצא בדרך לשיקום חברתי וכלכלי. אולם כניסתה של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה ופרסום שמו ברשימה השחורה של העסקים שבבעלות גרמנית על ידי השגרירות של ארצות הברית, החזירו אותו שוב למצב של אי ודאות כלכלית ממנה ניסה לברוח כשנמלט מגרמניה. בריל התקשה לפרסם את עסקו בעיתונות המקומית ואף לרכוש סחורה. זאת משום שהספקים המקומיים חששו לעמוד בקשרי עסקים עם אדם הנמצא ברשימה השחורה, מחשש שמא יוכנסו אף הם לרשימה זו. פניותיו החוזרות ונשנות לשגרירות האמריקנית בטענה כי אינו יכול לתמוך בנאצים מאחר שהוא יהודי ונאלץ להגר מגרמניה עקב רדיפות המשטר נפלו על אזנים ערלות. במקרה אחר, נאלץ בחודש מאי 1944 הממשל החדש של בוליביה, שעלה לשלטון לאחר הפיכה בדצמבר ב-1943 ולא הוכר עדיין על ידי ארצות הברית, למסור לידיה שמונים ואחת אזרחי גרמניה ויפן שחיו בשטחה.

מקרים אלו מדגימים את אחד מהסיפורים ההזויים ביותר של מלחמת העולם השנייה. כיצד 81 יהודים סומנו ברשימות שחורות, נכסיהם הוחרמו, וכיצד לאחר מכן נכלאו בארצות הברית במחנות מעצר יחד עם 4707 אזרחי מדינות הציר, רובם גרמנים שהתגוררו באמריקה הלטינית. אותם יהודים שיצאו מגרמניה בשל יהדותם נרדפו בארץ הגירתם בשל גרמניותם. בחלק מתקופת כליאתם הם חלקו את מחנה המעצר שלהם עם בעלי אידיאולוגיה נאצית.

הגרמנים, שהתחילו להגר למדינות דרום ומרכז אמריקה עוד במאה התשע-עשרה, היו בחלקם בעלי מטעי קפה גדולים או שעסקו במסחר בהיקף גדול. בעלי האמצעים שבהם היו מקושרים דרך קשרים כלכליים ואף משפחתיים עם משפחות האליטות המקומיות. לאחר שעלה היטלר לשלטון, הצטרפו כמה מהם למפלגה הנאצית. אחדים מהם בשל אמונה בטוהר הגזע ובאידיאולוגיה הנאצית, ואחרים כדי לשמור על יחסים טובים עם השלטונות הגרמנים, להבטיח את שלום בני משפחתם בגרמניה, ולדאוג להמשך המימון החלקי מגרמניה של המוסדות הגרמניים המקומיים. רוב הגרמנים בדרום ומרכז אמריקה לא הצטרפו למפלגה הנאצית אך גם לא גילו התנגדות על רקע אידיאולוגי למשטר. היו אמנם מאבקים בין הגווארדיה הוותיקה לבין חברי המפלגה הנאצית על שליטה במוסדות התרבות והחינוך שהקימו המהגרים בארצות קליטתם. אולם נראה שהיה מדובר במאבקים על רקע אישי ובין דורי יותר מאשר על רקע אידיאולוגי.

הצבעה בקרב הגרמנים הגרים בפזורה על האנשלוס. ההצבעה נערכה באוניות גרמניות לא רחוק מנמלי מדינות מרכז אמריקה

מכול מקום, הקמת משטר החדש בגרמניה הביא להתפשטותה של המפלגה הנאצית בדרום אמריקה ולקרע ביחסים בתוך הקהילות הגרמניות, בין היהודים לבין אלו שאינם יהודים. נמצאו גם מנהיגים נאציים שרצו להעתיק מגרמניה את הרדיפות כנגד היהודים הגרמנים המקומיים. אריק הינימן, אחד ממנהיגי הקהילה היהודית בגוואטמלה ולימים שגריר ישראל במדינה זו, ציין לטובה רק ארבע משפחות מתוך כלל הגרמנים בגוואטמלה, שהמשיכו לשמור על יחסי ידידות עם משפחתו גם לאחר עליית היטלר לשלטון. מנהיג המפלגה הנאצית במקום הנטשקה (Hentschke), אף ארגן תצפיות על בתי היהודים כדי לוודא שהגרמנים המקומיים אכן מחרימים אותם.

הדאגה הגוברת בארצות הברית מהצלחותיה הצבאיות של גרמניה והצטרפותה למלחמת העולם השנייה בסוף 1941, הביאה את ממשלת ארצות הברית לפעול נגד הגרמנים. הממשל האמריקני ראה בהם גייס חמישי פוטנציאלי, והחליט להוציא רשימות שחורות של עסקים בבעלות גרמנית. על חברות אמריקניות נאסר לסחור עם העסקים שברשימה. מאוחר יותר אולצו מדינות מרכז אמריקה וחלק מדרומה להעביר לידי הממשל האמריקני את הגרמנים שנחשדו בפעילות נאצית. אולם הממשל האמריקני, שהסתמך על מקורות מודיעין מקומיים מושחתים ואינטרסנטיים, לא ערך בדיקה מהימנה של המועמדים לגירוש. פרט לפעילים במפלגה הנאצית, נשלחו לכליאה בארצות הברית אף גרמנים שלא היה להם שום קשר למפלגה צורה ואפילו אנטי נאציים ויהודים נרדפי הנאצים.

רשימה של אזרחי מדינות הציר שערך ה- F.B.I בבוליביה (מתוך 12,000 הגרמנים 8500 היו יהודים)

התנאים במחנות המעצר לא היו קשים לרוב וצרכיהם הבסיסיים של העצורים סופקו במידה סבירה. במחנה המשפחות ליד קריסטל סיטי (Crystal City) שבטקסס, פעלו אף בית ספר, מוסדות תרבות ואפילו בריכת שחייה מאולתרת. כל ילד קיבל אספקת חלב יומית. אולם לעצורים היהודים לא היו קלים החיים במקום, כיוון שהקבוצה הבולטת והחזקה ביותר במחנות באו מקרב תומכיה של גרמניה הנאצית. אלו הציקו לעיתים לעצורים היהודים. כך למשל במחנה המעצר סטרינגטאון (Stringtown) הצליחו העצורים תומכי הנאצים למנוע לזמן מה מהעצורים היהודים להשתתף בשיעורי אנגלית ובפעילויות הספורט והתרבות של המחנה. 18 מהם קיבלו חדר מלא אדים בסמוך למקלחות של המחנה. שם יכולים היו עוברים ושבים לקלל אותם בשל יהדותם.

עצורים גרמנים מדרום אמריקה מגיעים למחנה המעצר קנדי

למזלם של הכלואים היהודים הועבר חלק מהטיפול בכלואים בתאריך מרץ 1942 ממחלקת המדינה למשרד המשפטים. פקידי משרד המשפטים האמריקני היו רגישים יותר מאנשי מחלקת המדינה לשאלת חוקיות כליאתם של אנשים ללא משפט רק בשל מוצאם, וכשלא סופקו הוכחות לפעילות חתרנית פרו נאצית. הודות להפצרות הארגונים היהודיים והארגונים למען הפליטים אצל אנשי משרד המשפטים, הועברו רוב העצירים היהודים למחנה נפרד בסמוך לאלג'יר (Algiers), לואיזיאנה, באביב ובקיץ 1943. תוך שנה לאחר המעבר יכלו כל העצורים פרט לשישה מהם להשתחרר בתנאים מגבילים. תנאים אלו אפשרו להם להתפרנס למחייתם. חלקם אפילו הורשו להתנדב לשרת בצבא ארצות הברית. לאחר תום מלחמת העולם השנייה שבעים וחמישה מהכלואים היהודיים החליטו לקשור את גורלם בארץ החדשה. רק שניים מהם חזרו לאמריקה הלטינית.

מתברר כי כליאת הגרמנים, נתנה בידי האמריקנים אפשרות להציל יהודים מהשואה. מתוך תקווה "להשיב הביתה" חלק מאזרחיהם בפזורה, בנתה גרמניה הנאצית מתחם מיוחד בתוך מחנה ברגן בלזן. מתקן זה נועד לשכן יהודים בעלי מסמכים אמיתיים או מזויפים שהעידו על קשר כלשהו למדינות יבשת אמריקה. כל עוד קיוו הנאצים לקבל אזרחים שלהם כתחליף לאותם עצירים הושארו עצורים אלו בחיים. אולם היסוסיה של ממשלת ארצות הברית מלשלוח את העצורים הגרמנים לגרמניה, בעיקר בשל החשש מחיזוקה של מכונת המלחמה הגרמנית, הביא לכך שרק מספר קטן של גרמנים אכן נשלח לגרמניה במסגרת הסכמי חילופין עם אזרחיה של ארצות הברית ושאר מדינות אמריקה הלטינית. כשלון מאמצים אלו הביא לכך שאף היהודים הללו הושמדו לאחר שאיבדו את חשיבותם כקלף מיקוח. רק מיעוט זניח מהם הצליח להינצל.

 

לקריאה נוספת

Friedman, Max Paul, Nazis and good neighbors: The United States campaign against the Germans of Latin America in World War II, Cambridge: Cambridge University Press, 2003

Strum, Harvey, "Jewish internees in the American South, 1942-1945", American Jewish Archives 42,1 (1990), pp. 27-48.

תה בטנק: איך הגיעה ערכת חליטה והרתחה לתוך טנקי הצנטוריון?

לוחמי השריון ששרתו בצה"ל בשנות ה-60 ידעו לספר שבטנקי ה"שוט" שנקנו מבריטניה היה מתקן מיוחד – סיר חשמלי המחובר למנוע, בו אפשר היה להרתיח מים לשתייה חמה | טנקי הצנטוריון, לפני שנרכשו על-ידי צה"ל וקיבלו את שמם העברי, נבנו מראש עם אפשרות להרתחת תה מבלי לצאת מהטנק | אחת הסיבות העיקריות לכך הוא קרב שריון עקוב מדם במלחמת העולם השנייה | לחיים

פילדמרשל ברנרד לוֹ מונטגומרי (מימין) נהנה מכוס תה עם שריונרים של הצבא הבריטי בחזית צפון אפריקה במהלך מלחמת העולם השנייה, 6 בנובמבר, 1942. צילום: מוזיאון המלחמה האימפריאלי

בבוקר ה-13 ביוני, שבוע בלבד אחרי שכוחות בעלות הברית נחתו על חופי צרפת, התקדמו כוחות הקרקע הבריטיים ובראשם השריון, לכיוון העיר הצרפתית קן (Caen), אז בירת חבל נורמנדי. יום לפני כן החלו הכוחות לנוע לכיוון העיר, נקודה אסטרטגית מאוד, בפקודת הגנרל מונטגומרי שזיהה הזדמנות להתקדמות. בתחילה איבדו הבריטים כמה טנקים בקרבות מול שריון גרמני, אולם באותו הבוקר נדמה היה שהכל עובר חלק, והבריגדה ה-22 של הדיוויזיה המשוריינת השביעית הצליחה להתקדם כברת דרך מבלי להבחין בכוחות אויב בדרכה. בשעה שמונה וחצי בבוקר ולאחר שכבר עברו קרוב ל-10 קילומטרים, עצרו הכוחות בצומת דרכים לשתות תה של בוקר ולטפל בכלים שלהם.

הפסקת תה, או "ברו-אפ" (brew up) כמו שקראו לה בעגה הצבאית, הייתה מסורת חשובה מאוד בצבא הבריטי, בהתאם למנהגים האנגליים שהביאו מבית. נפוליאון בונפרטה קבע בזמנו ש"הצבא צועד על קיבתו"; בצבא הבריטי נכון היה הדבר גם לגבי תה. בלי כוס תה ראויה לשמה קשה היה להמשיך בלחימה, ומפקדי הכוחות בנורמנדי ידעו זאת, ולכן אפשרו לחייליהם לעצור לכוס תה זריזה באותו בוקר. לימים סיפרו החיילים הבריטיים שהשתתפו במערכה בצפון אפריקה כי התה הפך להיות "כמו סם עבורם" וכי "בלעדיו לא היו מנצחים במלחמה". באותה תקופה נהגו חיילי הצבא הבריטי להרתיח תה (וגם לבשל) במתקן שקיבל את הכינוי "בנגאזי בֶּרנר" – כלי מתכת מאולתר, לרוב מיכל דלק, מלא עד חציו בחול ספוג בבנזין. על גבי המיכל היו מציבים כלי נוסף ובו היו מבשלים או מרתיחים מים. לפי עדויות של חיילים בריטיים במלחמה, גדוד בריטי יכול היה לשרוף מעל 450 ליטר בנזין ביום רק בעצירות תה. למרות ששיטה זו הייתה יעילה ביותר לבישול, היו לה שני חסרונות מרכזיים: כדי להדליק את הבנגאזי ברנר היה על צוותי הטנקים לעזוב את בטחון הכלי המשוריין שלהם ולצאת החוצה, חשופים לאש אויב; ולצד זאת, הדלק הבוער העלה עשן סמיך שיכול היה לסמן לכוחות האויב את מיקומם.

מסיבת התה של נורמנדי

באותו בוקר, כאמור, לא נראו כוחות אויב בסביבה. צוותי המשוריינים של הצבא הבריטי פרקו באזור העיירה וִילֶר-בּוקַז', בסימון דרך שכונה "נקודה 213", והחלו בהכנות לקראת הפסקת התה. בעודם מדליקים את הבנגאזי ברנר הם לא הבחינו כי כוח טנקים של גרמניה הנאצית הכין להם מלכודת ומחכה לרגע הנכון לתקוף. על הכוח פיקד טנק "טיגר" גרמני בראשות קצין הוואפן-SS מיכאל ויטמן, "הברון השחור", אחד מקציני השריון המעוטרים ביותר בגרמניה הנאצית. בעוד הבריטים, שלא חשדו בדבר, הרתיחו תה והכינו את עצמם לקראת היום, הגרמנים תקפו במפתיע. התוצאות היו הרות-אסון עבור הבריטים, שנתפסו עם המכנסיים למטה – חלקם גם מילולית. הכוח הנאצי בפיקודו של ויטמן הצליח להשמיד בתוך רבע שעה מעל ל-20 טנקים, כלי רכב ומשוריינים בריטיים, באחד מקרבות השריון הנודעים ביותר במלחמת העולם השנייה. ויטמן קיבל עיטור מלחמה נאצי גבוה בעקבות קרב זה, ובעצמו נהרג חודשיים לאחר מכן בקרב שריון מול כוחות קנדיים.

במחקר שנערך לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, גילו הבריטים כי מעל לשליש מהנופלים בקרב כוחות השריון – נהרגו כשהם מחוץ לטנקים שלהם, בדיוק כפי שקרה בקרב וילר-בוקז'. אחת הסיבות לעזיבת הטנק הייתה הצורך לבשל ולהרתיח מים, מה שניתן היה לעשות רק מחוץ לטנק – שכן העשן יכול היה לגרום לחנק. עקב כך, החליטו הבריטים לשלב בדור החדש של הטנקים שלהם – טנקי הצנטוריון – מערכת שתיתן פתרון לבעיה זו. כל טנק צנטוריון צויד במכל חימום והרתחה ייעודי (B.V. –boiling vessel) שהותקן בתוך הטנק.

מכל חימום והרתחה ייעודי לטנק

מדובר היה במעין סיר חשמלי גדול מחובר לשקע, ובו ניתן היה להרתיח מים לתה, לחמם מזון ולבשל. מיכל ההרתחה חובר למנוע משני בטנק אליו חובר גנרטור, כדי שאפשר יהיה לכבות את המנוע הראשי של הטנק ועדיין לבשל או להרתיח תה. לשם חוברו גם הרדיו-קשר ומערכות נשק שונות. מאז ועד היום, גם בדגמים המתקדמים יותר של הטנקים הבריטיים, מותקנת מערכת לבישול תה בתוך הטנק.

הצנטוריונים עושים עלייה

בשנת 1959 רכש צה"ל טנקי צנטוריון מבריטניה, כחלק מניסיון התייעלות ושינוי גישה בחיל-השריון לאחר מלחמת סיני. כנהוג בצה"ל, קיבלו הצנטוריונים שם עברי: "שוט". השם נלקח מתוך ספר נחום – "קוֹל שוֹט וְקוֹל רַעַשׁ אוֹפָן וְסוּס דוֹהֵר וּמֶרְכָּבָה מְרַקֵדָה" (פרק ג', פסוק ב'). הדגמים הראשונים של הטנק כונו "שוט מטאור" ומאות מהם לקחו חלק עיקרי במלחמת ששת הימים, בה גם נלקחו שלל טנקי צנטוריון ירדנים. יחד עם הטנקים הגיעו גם השקעים החשמליים שהותקנו בהם למיכלי ההרתחה, ובחלקם עדיין היו המיכלים המקוריים עצמם. השריונרים הישראליים מעידים כי מלבד הרתחת תה השתמשו במיכלי החימום למגוון מטרות, כמו מים חמים לגילוח של בוקר ושטיפת פנים, והכנת כוסות קפה רבות מספור. המים החמים עזרו גם לחיילי צה"ל להתחמם בחזית ובמארבים שונים. בשנים שלאחר קליטת הצנטוריון רבים מהטנקים צוידו במכשיר "משלים" – פרימוס, כירת גז ניידת עליה אפשר היה לבשל.

צנטוריונים ברמת הגולן. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין ארכיון מושב נהלל, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

סביב מלחמת ששת הימים גילתה חברת התה "ויסוצקי" שבטנקי הצנטוריון-שוט הבריטיים מותקן כלי ייעודי להרתחת תה, והחליטה לעשות מהלך שיווקי סביב זה. כמו חברות רבות אחרות במהלך תקופת ההמתנה ובעת המלחמה עצמה, פרסמה ויסוצקי מודעות תמיכה בצה"ל תוך שהיא מקדמת את מוצריה. אם כיום משווק התה בתור משקה בריאות, לעתים נטול קפאין, מוצר בוטיק וכן הלאה – ב-1967 התה הוצג בתור משקה מעורר וחריף.

ארבע מודעות שונות שכוללות תה וטנקים פרסמה החברה, תוך שהיא משתמשת באחד המותגים החזקים באותה תקופה – צה"ל. ניתן לראות שהמודעה הראשונה פורסמה ב-4 ביוני, ערב לפני התחלת הלחימה, ובה פנתה החברה לעומדים על המשמר, מטעם הנמצאים בעורף.

הכרזות הבאות כבר מברכות את צה"ל וחיל-השריון על ניצחונם הגדול במלחמה, ואף עושות שימוש במשחק המילים "שריין לך זמן לכוס תה מצוין". הפרסומות נועדו גם להפוך את התה לפופולרי יותר בקרב קהל צעיר.

מחליפים מנוע: הסוף לשקעי החשמל בטנקי הצנטוריון הישראלים

לאחר כמה וכמה שנות שירות בצה"ל, עלה הצורך להתאים את טנקי השוט-מטאור לתנאי השימוש בסביבה הארצישראלית. במקור נבנו הטנקים עם מנוע מתוצרת חברת רולס-רויס האנגלית, אולם הטכנולוגיה נחשבה מיושנת ובצה"ל חיפשו חלופה, שעם התקנתה תוכל גם לפתור בעיות נוספות בהן נתקלו השריונרים הישראלים בטנקי הצנטוריון.

הסוואה מוסרת מטנק צנטוריון ("שוט") לצורך טיפול תחזוקה, תקופת ההמתנה למלחמת ששת הימים, מערב הנגב. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

בשנת 1970 הוצג הדור החדש של טנקי השוט – "שוט קל", בעלי מנוע אמריקאי מתוצרת חברת טלדיין קונטיננטל (המילה "קל" נבחרה בתור קיצור ל"קונטיננטל"). עם שינוי המנוע, שהצריך הרכבה מחדש של חלקים רבים בטנק, הוסר גם השקע החשמלי שהתקינו הבריטים, ויחד איתו – מיכל ההרתחה המיתולוגי לתה. שריונרים רבים מאותה התקופה מספרים גם שלצד מיכל ההרתחה, היה מקובל לקלות צנימים וטוסטים וגם לשפות סירים על האגזוז של הטנק, שהתחמם מאוד. עם שדרוג הטנקים הוחלף גם צינור הפליטה בטנק ובמקומו הושם מסנן אחר.

מקצה השיפורים שערך צה"ל לטנקי הצנטוריון הוכיח את עצמו במלחמת יום הכיפורים, בה הצליחו כוחות השריון הישראליים להתמודד עם כוחות סוריים עדיפים עליהם בהרבה. לאורך השנים המשיכו הטנקים לעבור שינויים, וצה"ל הציג את טנקי השוט קל סימן ב', ג' ואף ד'. שוט קל סימן ד' השתתף גם בלחימה בלבנון בשנת 1982, ובתחילת שנות ה-90 יצא הטנק משירות סדיר. שנים ספורות לאחר מכן הוצא הטנק גם משירות ביחידות המילואים. עם זאת, כדרכם של דברים בצה"ל, טנקי הצנטוריון עודם בשימוש ושירות בצבא – פורץ המכשולים של חיל ההנדסה הקרבית (פומ"ה) הוא למעשה טנק צנטוריון-שוט שעבר הסבה, וכן נושאי גייסות משוריינים שונים (נגמ"שים) בהם משתמשות יחידות השדה הם טנקי שוט שהסירו מהם את הצריח ומיגנו אותם בכבדות.