"אחד הפרסומים השערורייתיים ביותר"

גרשם שלום על "הלכות פסוקות" של סלימאן ששון

בשנת תשי"א (1950) החברה המחקרית היוקרתית '"מקיצי נרדמים" שבירושלים הוציאה לאור את "ספר הלכות פסוקות לרב יהודאי גאון זצ"ל". הספר יצא לאור "על פי כתב-יד יחיד בעולם עם מבוא והערות" על ידי "הצעיר סלימאן בן לא"א [לאדוני אבי] דוד סלימאן דוד ששון זצ"ל" מלונדון שבאנגליה.

 

באותה העת ישבו בוועד של ראשי החברה גדולי חוקרי היהדות שבעולם:

 

ויש לציין שביניהם נמנה פרופ' גרשם שלום, כחבר ב"הועד הפועל בישראל (ירושלים)". אבל למרות גדולתו של המהדיר ושל הוועד, ניתן בקלות לזהות שלא היה הכול כשורה בהוצאה זו. וכך כותבים אנשי הוועד, כשהם בעצם מודיעים לקורא שהספר מלא בטעויות!

 

המעיין בהקדמתו של המהדיר יבחין מיד שגם הוא מודה במצב העגום הזה:

"רוב המלאכה הוכרחתי לעשות בימי מלחמה ונדודים…לא היו תחת ידי הספרים הנחוצים…את תיקוני הטעויות של הטקסט…"

 

ולכן, בסוף הספר לוח התיקונים תופס לא פחות מעשרה עמודים!

 

לוח זה מגיע לאחר שמונה עמודים של "השמטות, תיקונים והוספות להערות". מאחורי סיפור זה מסתתרת היסטוריה של כארבעים שנה, כפי שכתב ששון בהקדמה. אביו, העשיר המופלג ואספן כתבי היד, רבי דוד סלימאן (שנולד בהודו),

רבי דוד סלימאן ששון (1880-1942)

 

החל לעסוק בכתב היד הזה שהיה בבעלותו כבר בשנת תרע"א (1911) וניסה לפרסמו כבר בשנת תרע"ג, דרך הרב ד"ר יעקב פריימן, חבר הוועד של "מקיצי נרדמים" בתקופה זו (תר"ע-תרצ"ז), בווינה.

"to complete the unintelligble portions myself"

 

"ask the printers to be extra careful"

 

"I hope to receive some more proof sheets"

 

עקב מלחמת עולם הראשונה עבודתו נפסקה וסלימאן (האב) ביקש מפריימן שיחזיר לו את החומר שכבר שלח, ומודיע לו שהוא ימשיך לעבוד על הספר בבית, בתקוה שיוכל לפרסמו בעתיד.

I now request you…to return to me the pages…I am still working at the book and hope…to publish it later on".

 

אבל למעשה הוא העביר את השרביט לבנו הרב סלימאן. וכך כתב ששון הצעיר על כך בהקדמה, "מו"א אבי זצ"ל…התחיל להדפיסו בשנת תרע"ג אך מסבת המלחמה העולמית הראשונה נתבטלה הדפסתו. מאז החליט לזכות אותי במצוה זו".

אבל כפי שניתן להתרשם ממכתבי האב לרב פריימן, כבר מההתחלה היו בעיות לא מעטות. מאז ועד לפרסומו של הספר בתשי"א, התנהלו ויכוחים רבים, תביעות משפטיות ודין תורה, כפי שאפשר להתווכח מהתכתבות רבה מאד הקשורה לפרשה, שנשתמרה בארכיון ששון ובארכיון מקיצי הנרדמים שבמחלקת הארכיונים של הספרייה הלאומית.

הסבב השני של הוויכוח התנהל כמעט שלושים שנים לאחר מכן, בין ראשי מקיצי נרדמים ובין סלימאן הבן, שהמשיך את עבודת אביו בהכנת כתב היד לדפוס. מדובר כבר לקראת פרסומו של הספר (שאחר כך נדחתה עוד כמה שנים טובות) על ידי החברה בירושלים. כאן אי אפשר לפספס את העובדה שהוויכוח החריף והטונים עולים בהתאם.

"שלא יוסיפו שום דבר בהערות ולא יגרעו".

 

במכתב חריף לרב פרופ' שמחה אסף, ראש החברה תרצ"ד-תשי"ב,  מיט' חשוון תש"ד ששון מתלונן על השינויים הרבים שנעשו על ידי אנשי החברה ומציין שמהלך זה מהווה הפרת החוזה שבין משפחת ששון לדורותיה ובין החברה. בסוף המכתב ששון מביעה את אכזבתו הגדולה כשהוא כותב, "לא פללתי מעולם שהעתקה כזו תוכל לצאת מתחת ידי החברה שלכם אשר יודעת בודאי גודל ערך כל אות ואות בגרסא עתיקא כמו זו".

ששון גם כתב מכתב לעוד אחד מאנשי החברה, פרופ' אברהם חיים פריימן (בנו של רבי יעקב מתחילת הדיון על פרסום הספר, ומומחה למשפט עברי), ראש החברה תרצ"ד-תש"ח. למרבה הצער פריימן נרצח בשיירת הדסה באביב של תש"ח.

 

תשובתו של אסף (לפחות זו שמצויה בארכיון) הגיעה לאחר חודשים רבים ונכתב ביב' מנחם אב תש"ה. הוא פותח את המכתב מזה שהוא מכחיש את השמועה שהרב יהודה לייב פישמן (מימון), ראשו של מוסד הרב קוק, לא הצליח לשכנע את החברה לבוא לקראתו של ששון בוויכוח שביניהם. ההפך הוא הנכון והוא מבטיח לו שלוח התיקונים "לא יהא גדול כל כך" (וכבר ראינו שבסופו של דבר יצא ארוך מאד!). הוא מעודד אותו שד"ר מרדכי מרגליות "עבר על כל הספר בעיון רב" ומציע לו לוותר על תיקונים קלים, כי "סוף סוף אין זה ספר תורה". הוא מציין שגם לחברה יש אינטרס לשמור על כבודה על ידי הוצאת דבר מתוקן לאור. הוא מציין שהעתק כתב היד נמצא "זמן רב" בידי הרב הראשי, הגאון רבי יצחק הלוי הרצוג, מי שמשפחת ששון הייתה מקורב אליו מאד כבר מאנגליה, כפי שנראה בהמשך.

"סוף סוף אין זה ספר תורה".

 

לאחר ההתכתבויות של שנות תש"ד – תש"ה, הדברים כנראה נרגעו לחמש שנים, עד להתפרצות הבא משנת תש"י ועד ל(סוף סוף!)-פרסום הספר בתשי"א. גם בסבב השלישי אנו עדים לעליית מדרגה, כשששון תובע את החברה לדין על הפרת הסכם, ובו זמנית מנסה להפעיל קשרים מאחורי הקלעים, על מנת למנוע "חילול ה'".

בשלב זה מן הראוי לציין את הקשר המיוחד והאישי שהיה בין משפחת ששון ובין הרב הרצוג ומשפחתו, עוד מהזמן שהרב שימש כרב הראשי של אירלנד. בארכיונו של הרב הרצוג ברבנות הראשית לישראל השתמרו לא רק מכתבים בין ששון ובין הרב הרצוג, אלא גם התכתבות ענפה בין הרבנית שרה הרצוג ובין נשות ששון בנוגע למגוון נושאים אישיים, אבל, חוץ מזה שהם מראים על כבוד הדדי וקרבה אישית, הם אינם קשורים לעניינינו. יותר לענייננו חשוב לציין שששון הבן הוסמך לרבנות על ידי הרב הרצוג, כפי שצוין בגאווה במכתב מהאב לאחד מחבריו.

"from…Rabbi I. Herzog סמיכה my son received his".

 

ולא פחות חשובה היא העובדה שבזמן הבחירות למשרה של הרב הראשי האשכנזי לארץ ישראל בשנת תרצ"ז, בהן הרב הרצוג התחרה נגד הרב יעקב משה חרל"פ, תלמידו של הרב קוק, שדוד ששון השתמש בהשפעתו להשתדל לטובת הרב הרצוג, אצל הרב יעקב מאיר, הראשון לציון ורב הראשי הספרדי לארץ ישראל, וגם אצל הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל, אז הרב הראשי הספרדי לעיר תל-אביב.

"urgently beg your endeavor behalf of Rabbi Herzog"

 

על פניו, נראה שבנובמבר 1950 החלו בהדפסת הספר בירושלים.

 

אבל כנראה שמהר מאד העסק השתבש. שבועיים לאחר מכן החברה קבלה בדואר רשום מכתב ממשרדי עורכי-דין של "מ. זליגמן ושות'" בתל-אביב, המבקש מהחברה להפסיק לפרסם את הספר ללא "הסכמה מפורשת לכך בכתב מאת מר ששון".

 

יומיים אחר מכן, בטו' כסלו תשי"א (24.11.50), כתב ששון מכתב ארוך לדודו פרופ' אברהם הלוי פרנקל, הדיקן הראשון של הפקולטה למתמטיקה באוניברסיטה העברית.

"They give no reason and have decided to proceed with the publication against my will"

הוא מתנצל על שהוא מטריח את דודו אבל הוא מרגיש הכרח לעשות כן למען השלום וכדי למנוע חילול ה'.  הוא מתלונן שעל אף שהוא חשב שהכל כבר מוסכם, כעת החברה מסרב לפרסם את המבוא בנוסח שלו ושהם החליטו לפרסם את הספר נגד רצונו. הם כנראה אינם מפחדים מתביעה משפטית נגדם. לדעתו של ששון התנהגותם "פושעת" הן על פי ההלכה והן על פי הדין האירופי. בין היתר הוא אומר שבניהו כבר מנסה לצאת מהבלגן ("Mr. Banyahu washes his hands of all further responsibility"), מבקש מפרנקל להתערב אצל אסף ואורבך בניסיון אחרון להציל את המצב.

יומיים לאחר מכן ששון שלח לו גם מברק עם בקשה להשתדל אצל חברו פרופ' אסף על מנת למנוע את הגעתו של התיק לבית המשפט ו"חילול השם" שיבוא בעקבות המשפט. כאן המוקד הוא המבוא לספר, שששון מבקש שיפורסם ללא שינויים, וכפי שהוא בעצמו כתב.

"lead to court case and chilul HaShem"

 

כנראה שהתשובה איחרה לבוא ולכן ב-30.11.50 עורכי הדין של ששון הזהירו את החברה שהם חייבים להשיב למכתב הקודם תוך שבוע ימים על מנת להימנע מ"צעדים משפטיים".

 

שלושה ימים לאחר מכן, ב-3.12.50, ששון שלח עוד מברק לדודו פרופ' פרנקל, בו הוא מבקש ממנו להביע עמדה לגבי המבוא לספר.

 

סוף סוף בכז' כסלו (6.12.50) אנשי מקיצי נרדמים (כנראה פרופ' אפרים אלימלך אורבך, המזכיר של הוועד) שלחו תשובה לעורך דין זליגמן. במכתב הם מצהירים שששון פנה אליהם דרך דודו פרופ' פרנקל בבקשה להדפיס את הקדמת הספר (המבוא) מחדש לפי נוסח שני שהוא ששלח, ושהם מוכנים למלא את בקשתו.

 

באותו היום אורבך (כנראה) שלח עוד שני מכתבים הקשורים להכנת הספר לדפוס, אחד ליעקב לוין במוזיאון הבריטי, והשני לפרופ'  ישעיהו זנה בהיברו יוניון קולג' שבסיסינטי ארה"ב. במכתב לזנה כותב אורבך, "תמהיתי לשמוע שההגהות עוד לא היו בידך… בדלית בררה… אני אקרא את ההגהות", עוד סימן שמשהו השתבש בתהליך של הכנת הספר לדפוס.

"תמהיתי לשמוע שההגהות עוד לא היו בידך…בדלית בררה…אני אקרא את ההגהות"

 

 

במכתב מעורכי הדין לאורבך (13.12.50), הם מאשרים את קבלת המכתב מהחברה מכז' כסלו. הם הודיעו לאורבך ששון מסכים להדפסת הספר בתנאי שבניהו (שכנראה שבסופו של דבר ששון החליט שהוא בר סמכא) יפקח על כל ההדפסה, כולל עמוד השער, התיקונים וההערות. על בניהו להשגיח גם על הדפסת ההקדמה (המבוא) לפי הנוסח ששלח ששון וגם שבניהו יכתוב להם לפני ההדפסה שהכל "לפי רצונו".

"מר ששון מעמיד תנאי לפרסום ספרו"

 

לכן כעבור חודש (טז' שבט) אורבך כותב לעורכי הדין ש"הדפסת ההקדמה לספר 'הלכות פסוקות' נעשתה בהשגחתו של מר מאיר בניהו".

 

ועם זה, סיפור ארוך ועגום זה מגיע כמעט לסיומו. כעבור מעט יותר מחודש, ב-ה' אדר א' תשי"א (11.2.51) ששון שולח מכתב של שלושה עמודים בכתב ידו לאורבך. במכתב זה ששון מקבל את קבלת הספר המודפס אבל מתלונן על כך שהספר הודפס ללא תוכן העניינים, ו"בלעדו קשה יהיה להשתמש בספר". הוא מבקש מאורבך להדפיס את תוכן העניינים (שלדבריו כבר שלח בעבר) על נייר מיוחד ולשלוח אותו לכל מי שרכש את הספר. הוא מגדיר את הנושא "דחוף ביותר" ומבקש "להזדרז בהדפסתו". שני העמודים האחרונים הם בעצם תוכן הספר, שכפי הנאמר למעלה, כבר נשלח בעבר על ידי ששון. לתוכן שני חלקים, "תוכן המבוא" (יא' פרקים) ו"תוכן הלכות פסוקות" (כארבעים פרקים). ביניהם אמור להופיע שני עמודים של תמונות מכתב היד.

"לצערי לא נדפס בו תוכן העניינים…אבקש מאד להדפיסו על ניר מיוחד"

 

למרבה הפלא, בעותק של גרשם שלום, אף על פי שהדפים הראשונים (כולל המבוא) והדפים האחרונים (כולל התיקונים למיניהם) נראים שונים (אולי יותר חדשים) מיתר הדפים של גוף הטקסט, והעימוד מתאים למה שכתב ששון בתוכן ששלח, התוכן עצמו (הן למבוא והן לגוף הספר) עדיין חסר! וכך היה בדיוק בעותק שני שבדקתי, משאין כן בעותקים אחרים, הדפים כולם נראו זהים, אבל גם בהם לא נכלל תוכן העניינים של הספר.

כעשרה ימים אחרי מכתב זה (טו' אדר א'), שלח ששון מכתב אחר לאורבך, כנראה תגובה למכתב פייסני שלצערנו לא נשמר. מכתב זה, גם הוא בנימה פייסנית, הוא האחרון שהשתמר בארכיון.

"האי נעימות שעברה בינינו גרמה גם לי צער"

 

ששון מציין בסיפוק שהספר סוף סוף הודפס "אחר עיכובים והפסקות למעלה מתשעה שנים". הוא מזכיר את הצער שנגרם לו על ידי "האי נעימות" אבל גם מציין "שבמשך קרוב לתשעים שנה שהחברה קיימת עדיין לא יצא ספר שלוח הטעויות מרובה כ"כ כספר דנן שלא באשמת המהדיר" [!]. אבל בסופו של דבר נראה שיש לסיפור שלנו סוף טוב כשששון כותב, "אולם מה שעבר עבר… וכדי שלא אחשד באבק של נקימה ונטירה" הוא אפילו שולח תרומה של שלוש מאות לירות לחברה! אבל גם כאן הוא אינו יכול לגמרי להתאפק ומוסיף, "אע"פ שהעיכוב בהדפסה שגרר אחריו עליה גדולה במחירים לא היה באשמתי".

יש לציין גם שבהקדמתו ששון מודה "לידידנו הסופר ר' מאיר בניהו על העזרה שהושיט לי בשיפור סידורו וסגנונו של המבוא." הוא גם מזכיר (אבל אינו "מודה" ל) ד"ר מרדכי מרגליות על "תיקוני הטעויות של הטקסט ולוח המלים בעלי כתיב שונה". חשוב לשים לב גם לתאריך ההקדמה – שנת תש"ו, חמש שנים לפני שהספר יצא לאור!

לסיום נחזור ונעיין במה שרשם גרשם שלום, אחד מחברי הוועד הפועל של החברה בעת הדפסת הספר, בעותק הפרטי שבספרייתו.

 

שלום, שטרח לחתום "ג.ש." בסוף דבריו, תיאור את הוצאת הספר כלא פחות מ"אחד הפרסומים השערורייתיים ביותר של חברה זו"! ועל פי שלום הקדמתו של המחבר (ואולי גם זו של החברה) רק "מעלימה ומטשטשת" את העובדות. לפי שלום הסיפור האמתי הוא ששני חכמים שהיו אמורים להגיה את העלים לא עשו כן! יש לשער על אף מה שכתב הוועד שהכוונה היא לד"ר מאיר בניהו ולד"ר מרדכי מרגליות, שלעתיד הפכו לחוקרים חשובים, בניהו (שכתב את הדיסרטציה שלו תחת הנחייתו של שלום) בתחום הקבלה, ומרגליות בתחום חקר התלמוד. לפי דברי שלום הוויכוח בין החברה ובין המהדיר הגיע בסוף לדין תורה אצל הרב הראשי דאז, הרב ד"ר יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, שפסק לטובת המהדיר, "ודי בזיון וקצף" [ע"פ מגילת אסתר א:יח]. לצערי הרב עדיין לא הצלחתי לאתר את נוסח פסק הדין של הרב הרצוג, לא בארכיוני הספרייה הלאומית וגם לא בארכיון הרבנות הראשית שבארכיון המדינה.

כמעט חמישים שנה לאחר מכן, בשנת תשנ"ט (1999)  יצאה מהדורה שנייה ומתוקנת של הספר על ידי ישיבת המקובלים "אהבת שלום" שבירושלים, תחת ראשותו של הרב המקובל רבי יעקב משה הלל, שהכיר את רבי סלימאן מהתקופה שלמדו יחד בישיבה באנגליה. בנוסף לעריכה מחדש של הספר, מהדורה זו שונה בקדמותה בכמה עניינים. הספר יצא לאור ביוזמת בנו של המהדיר ר' סלימאן, ר' דוד, שהיה קרוי על שם סבאו רבי דוד, שהחל במלאכה כתשעים שנה קודם לכן. ר' דוד (השני) הקדיש את הספר לכבוד חתונתו של בנו, ר' נתן. בסופו של דבר אנו רואים ארבעה דורות של משפחת ששון שקשורים לספר זה!

במהדורה זו כלול גם "תשלום הלכות פסוקות מגניזת קהיר" על פי מהדורת הרב נחמן דנציג (ניו יורק וירושלים תשנ"ג). אחד מהשינויים המוזרים במהדורה הוא העובדה שכלולות בה שלוש הסכמות של רבנים גדולים, מה שאין כן מהדורה הראשונה שיצא לאור ללא הסכמות. ההסכמות הן נכתבו ע"י רב הראשי האשכנזי הרב הרצוג ז"ל, וגם על ידי חותנו הרב שמואל יצחק הילמן ז"ל (אב בית הדין בלונדון לפני עלייתו לירושלים), ששניהם היו מקורבים מאד למשפחת ששון עוד באנגליה. שתי ההסכמות האלה נכתבו בשנת תש"ה, שש שנים לפני שהמהדורה הראשונה יצאו לאור, ונשאלת השאלה, למה לא הודפסו במהדורה זו. האם זה קשור לצורה המקולקלת שבה יצא הספר? אי אפשר לדעת. רק נוכל לציין שהנושא כנראה לא עלה בהתכתבות שבין ששון ובין אנשי מקיצי נרדמים. עוד יותר מוזרה היא הופעתה של הסכמת הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל ז"ל, שמופיעה עם התאריך של תשי"ה [תשי"ח?], שהוא לא רק אחרי הדפסתה של המהדורה הראשונה, אבל אפילו לאחר פטירתו של הרב עוזיאל בשנת תשי"ג!

בהקדמתו של ר' דוד, שכאמור יזם את הדפסתו של הספר מחדש, הוא כותב בין השאר, "אולם גם לאחר מאמצי אאמו"ר ז"ל, ועקב תלאות המלחמות וקשיי הדפוס, יצאה מהדורתו כשהיא לוקח בחסר למורת רוחו".

ובהקדמת העורך (א. ישראל), יש התייחסות יותר ישירה לבעיות שהיו במהדורה הראשונה: "בשנת תשי"א נדפס הספר לראשונה בהוצאת מקיצי נרדמים, אמנם מפאת התקופה הסוערת שבו נדפס הספר, זמן מלחמת עולם השנייה, נפלו בהדפסתו טעויות רבות ושיבושים. רשימה ארוכה של טעויות נדפסה בסוף הספר, ונערכה ע"י מספר אישים אמוני ספר". בקשר למה' החדשה, "ראשית שיבצנו את התיקונים שבלוח הטעויות הנדפס בסוף הספר, כל אחד למקומו הנכון".

עמוד השער, מהדורת תשנ"ט

 

הסכמות הרב הרצוג והרב עוזיאל

 

הסכמת הרב הילמן

 

למרבה הפלא, גם מהדורה זו הודפסה ללא תוכן של המבוא, וכשהתוכן של ספר הלכות פסוקות עצמו מודבק לתוך הספר בדבק!

 

אפשר לסכם ולומר שלאחר כמעט מאה שנה של עבודה על ספר זו, ומתוכן שנים רבות של מריבות מרות, הסיפור השערורייתי הזה הגיע לסוף טוב. נותרו עדיין כמה ספקות לגבי השתלשלות העניינים, ועל זה אמרו חז"ל, "לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה (אבות ב"טז), ו"אידך זיל גמור" (שבת לא עמ' א).

 

לקריאה נוספת

"חברת 'מקיצי נרדמים, תרכ"ד-תשכ"ד", ירושלים תשכ"ד.

תודה לרב יחיאל גולדהבר, למר אבשלום פיליפס, ולד"ר עזרא שבט על עזרתם בהכנת הכתבה.

 

הפיוט עליו נכתבו הכי הרבה ספרים

בחירת שמות לספרים היא מלאכה חשובה. ספרים תורניים בדרך כלל מקבלים כותרת מתוך מילים מן המקורות. יש מקורות מבוקשים במיוחד...

הקפות שניות במוצאי שמחת תורה, סמוך להיכל שלמה, ירושלים, 1965. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל

אחד מרגעי השיא בבתי כנסת אשכנזיים בשמחת תורה, הוא שירת הפיוט "האדרת והאמונה לחי העולמים". בקהילות חסידיות ואצל מתפללי נוסח ספרד, הפיוט נאמר גם בתפילת שחרית בשבת. רוב העדות שרים אותו גם בתפילות ימים נוראים.

יש לחנים רבים לשיר, מוכרים יותר ומוכרים פחות. אשכנזיים וספרדיים שקטים וקצביים. כל אחד בהתאם לעדה, לחג ולאירוע.

הפיוט בנוי משתי עמודות. בשתיהן זוג צמדי מילים. הזוג הימני יורד בסדר אלפביתי כפול, זאת אומרת שני מילים המתחילות באותה אות. בעמודה השניה המילים קבועות לכל האורך – "לחי עולמים".

מתוך סדור מנהג רומה לכל השנה. This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy, The National Library of Israel. "Ktiv" Project, The National Library of Israel.
מחזור מנהג רומה לכל השנה This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy, The National Library of Israel. "Ktiv" Project, The National Library of Israel.

 

מקורם של המילים בפרק כ"ח של "היכלות רבתי", מדרש קבלי קדום וחלק מספרות ההיכלות, כתבים קבליים אודות ראשית העולם ובריאתו מתקופת התנאים והאמוראים. הפיוט עצמו נכנס כנראה לסדר התפילה של יום הכיפורים לפני כאלף שנה. למשך מספר מאות שנים הוקפד לאמרו רק ביום כיפורים מחמת קדושתו אבל לאחר זמן הפיוט מצא את דרכו אל תפילת השבת ובהמשך, בסידורים מסויימים, אפילו לתפילת ימי חול לפני אמירת "ברוך שאמר".

לדברי המפרשים, הפיוט הוא שיר המושר על ידי המלאכים בכל יום כדי לשבח את בורא העולם. מילות השיר הם בעצם תארי כבוד ושבח של תכונותיו של הקדוש ברוך הוא.

במשך הדורות ובמקומות שונים המילים הוחלפו במעט ויש מספר גירסאות לפיוט.

כך נראית הגירסה המקובלת במינו:

הָאַדֶּרֶת וְהָאֱמוּנָה – לְחַי עוֹלָמִים
הַבִּינָה וְהַבְּרָכָה – לְחַי עוֹלָמִים
הַגַּאֲוָה וְהַגְּדֻלָּה – לְחַי עוֹלָמִים
הַדֵּעָה וְהַדִּבּוּר – לְחַי עוֹלָמִים
הַהוֹד וְהֶהָדָר – לְחַי עוֹלָמִים
הַוַּעַד וְהַוָּתִיקוּת – לְחַי עוֹלָמִים
הַזָּךְ וְהַזֹּהַר – לְחַי עוֹלָמִים
הַחַיִל וְהַחֹסֶן – לְחַי עוֹלָמִים
הַטֶּכֶס וְהַטֹּהַר – לְחַי עוֹלָמִים
הַיּיִחוּד וְהַיִּרְאָה – לְחַי עוֹלָמִים
הַכֶּתֶר וְהַכָּבוֹד – לְחַי עוֹלָמִים
הַלֶּקַח וְהַלִּיבּוּב – לְחַי עוֹלָמִים
הַמְּלוּכָה וְהַמֶּמְשָׁלָה – לְחַי עוֹלָמִים
הַנּוֹי וְהַנֵּצַח – לְחַי עוֹלָמִים
הַשִּׂגוּי וְהַשֶּׂגֶב – לְחַי עוֹלָמִים
הָעֹז וְהָעֲנָוָה – לְחַי עוֹלָמִים
הַפְּדוּת וְהַפְּאֵר – לְחַי עוֹלָמִים
הַצְּבִי וְהַצֶּדֶק – לְחַי עוֹלָמִים
הַקְּרִיאָה וְהַקְּדֻשָּׁה – לְחַי עוֹלָמִים
הָרוֹן וְהָרוֹמְמוּת – לְחַי עוֹלָמִים
הַשִּׁיר וְהַשֶּׁבַח – לְחַי עוֹלָמִים
הַתְּהִלָה וְהַתִּפְאֶרֶת – לְחַי עוֹלָמִים.

כאמור בשמחת תורה בקהילות אשכנז שרים את הפיוט "חי עולמים". באמצע ההקפות (בהם מקיפים המתפללים עם ספרי התורה את בימת בית הכנסת), מפסיקים את הריקודים ואחד המתפללים מתחיל לקרוא בקול את צמדי המילים של השיר לפי סדר האלף בית.

המתפלל שואל "האדרת והאמונה למי ולמי?" (בדרך כלל גם ביידיש "צו וועמען און צו וועמען?"). הקהל עונה יחד "לחי עולמים!". כך ממשיכים בית בית עד לסוף השיר. לעיתים גם שרים את השיר מהסוף להתחלה (תרגיל מאתגר כשזה נעשה ללא סידור).

לא מזמן לקראת החגים חיפשתי בקטלוג הספרייה את ספרו של הרב זלמן סורוצקין – "הדעה והדיבור". שמתי לב שבנו, הרב רפאל ברוך סורוצקין, גם כתב ספר דרשות על החגים לו הוא קרא "הבינה והברכה". יומיים לאחר מכן חבר הראה לי ציטוט בספר "הלקח והליבוב". צירוף מקרים של שלושה ספרים בעלי כותרות מתוך אותו שיר הביאוני לבדוק את יתר מילות השיר בחיפוש אחר ספרים נוספים.

מצאתי ספרים לכל 22 צמדי המילים למעט "הועד והותיקות", "השיגוי והשגב" ו"הרון והרוממות" (נכון לכתיבת דברים אלו). ל"הגאווה והגדולה" מצאתי רק יצירת פרוזה של אברהם מאיר הברמן בשם "מחברת הגאווה והגדולה, או, עד היכן יד עם הארץ מגעת".

לא מפתיע שמחברים בחרו להשתמש במילים כאלו ככותרת. יש להם צליל קליט, הם קצרים ויש להם משמעות חיובית. יש ספרים רבים שהשתמשו באותה כותרת. למשל יש חמישה ספרים שונים בשם "העוז והענווה" וחמישה אחרים ל"הקריאה והקדושה".

לעיתים יש קשר בין הכותרת לתוכן הספר. "הפדות והפאר" הוא ספר בדיני פדיון שבויים. ספר "הקריאה והקדושה" מסייע לילדים בקריאה, ו"השיר והשבח" הוא אוסף שירים.

יש שירים ופיוטים שנחקרו לרוב במשך הדורות על ידי טובי המומחים אבל נראה שעל פיוט "האדרת והאמונה" נכתבו הכי הרבה ספרים 😉

מתיר אסורות: על בית הדין המיוחד שהקים הרב עובדיה יוסף אחרי מלחמת יום כיפור

סוגיה הלכתית קשה איימה לפעור פצע נוסף בליבו המדמם של העם שרק החל להתאושש ממוראות מלחמת יום כיפור. זהו סיפורו של בית הדין המיוחד שהוקם כדי למנוע את האסון, ושל הרב שעמד בראשו והחליט לעשות הכל. פרויקט מיוחד

משפחות הנופלים משתתפות בטקס העברת גופות החללים שנפלו במלחמת יום כיפור ממקום הקבורה הזמני לקברים הקבועים. מתוך ארכיון דן הדני, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית

יום הכיפורים, 1973. ברגע אחד מופרת תחושת השלווה הפסטורלית של יום הכיפורים ביבבות צופרים. באחת מוטלת החברה הישראלית כולה אל מלחמת קיום אכזרית, במספר חזיתות בו זמנית. גם חיילי המילואים, רבים מהם בעלי משפחות וילדים, יוצאים אל הקרב המר. למעלה מתשע מאות מהם מוגדרים "נעדרים" ולא שבים משדות הקטל.

אנשי החברה קדישא הצבאית מסכנים את חייהם ושלמות גופם כדי להחזיר כל גופה מהחזית. הם קוברים את החללים בקברים זמניים, עד לסיום המלחמה.

לא את כולם אפשר לזהות באופן מוחלט, ובלא זיהוי מוחלט – נשותיהם שנשארו מאחור עלולות להחשב כעגונות – נשים שאיבדו את בעליהן אבל בהיעדר הוכחות על מותו, נחשבות עדיין נשואות ואינן יכולות להינשא בשנית.

העברת גופותיהם של החיילים שנפלו במלחמת יום כיפור ממקום הקבורה הזמני לקברים הקבועים, מתוך ארכיון דן הדני, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית.

בתום הימים הקשים מתקשרת ראש הממשלה גולדה מאיר למי שהיה אז הרב הראשי הצבאי – הרב מרדכי פירון – ובפיה שאלה ובקשה: "צלצלה אלי ראש-הממשלה גולדה מאיר", סיפר לימים הרב פירון, "ודיברה בכאב נוראי. מה עושים עם כל הנשים העגונות שנותרו מהמלחמה? זה אסון בתוך אסון".

המדינה, שעוד שנים רבות תלקק את פצעי המלחמה ההיא, עמדה בפני משבר רגשי, דתי, ערכי ומהותי – נשים רבות, רבות מידי, נותרו ללא מענה הלכתי מובהק. האם ניתן להכריז עליהן כעל אלמנות?

הרב מרדכי פירון ידע שהפתרון יהיה חייב להיות כזה שיתקבל על כל העם. פסקי הלכה שיעמדו בסימן שאלה או שמישהו יפקפק בכשרותם לא יביאו מזור ושקט לאלמנות.

כדי לפתור את האתגר גובש הרכב רבני מיוחד, מחוץ למסגרת הצבאית. למעשה הוקם בית דין מיוחד אשר בראשותו עמד הרב עובדיה יוסף.

אחד מהפרסומים בעיתונות על הקמת בית הדין המיוחד, מתוך אוסף עיתונות היסטורית בספרייה הלאומית

ישנם אנשים גדולים – המשפיעים לדורם, וישנם ענקים – שהשפעתם איננה רק על דורם, אלא גם על דורות רבים אחריהם. הרב עובדיה יוסף היה מאותם ענקים, שהשפעתם איננה מצטמצמת לדורם, או לחוג מכרים ואוהדים קרוב.

הכרעותיו ההלכתיות עיצבו את פני העם היהודי, ואת פני ההלכה לדורות. היכרותו המופלאה עם כל מכמני התורה, התלמודים, ספרות השאלות והתשובות, מדרשים, אגדה וקבלה, הציבה את הכרעותיו ההלכתיות בגובה אחר. היו לו, כמובן, ברי פלוגתא, אך ברי הפלוגתא שלו לא יכלו שלא להודות שמולם ניצב ענק שבענקים.

היה בו כוח חידוש עצום, מחויבות עמוקה לכלל ישראל, ונכונות להתעסק בשאלות קטנות כגדולות. ספריו מפליאים עד היום בשל הלמדנות שבהם, ובשל התשובות שענה לאלפי השאלות אותם נשאל בכל תחום ובכל עניין. החברה בישראל תזכור לו לעוד שנים רבות את גאולת הקהילה האתיופית, ולא תשכח את עמידתו בראש בית הדין המיוחד להתרת עגונות חללי צה"ל במלחמת יום הכיפורים.

הרב יוסף היה אז רק בתחילת דרכו כרב ראשי אך הוא כבר התבלט כפוסק בעל שיעור קומה. משכך הוא נטל על עצמו את אחת המשימות ההלכתיות הסבוכות ביותר מאז קום המדינה, והתמנה לאב "בית הדין לענייני עגונות" של צה"ל שפעל במהלך 1974.

מינוי הרבנים הראשיים החדשים, 1973. מצד שמאל הרב עובדיה יוסף. מתוך ארכיון דן הדני, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית.

בראיון שהתקיים עם הרב יוסף בעיתון דבר (טו, אלול תשל"ט, 7.9.1979) הוא מספר את הדברים הבאים:

"אז ישבנו כששה חודשים, ארבע חמש שעות בכל יום, היו כאלה שלא נשאר מהם זכר. עצמות, קצת אפר. היו צריכים לגבות עדות מפי חיילים שראו את האסון שהתרחש. היינו מזילים דמעות, דמעות כמים נגרו. גם בלילות לא שכבנו, לא ידענו שינה. ראינו חלומות מבועתים כאלה, במשך שישה חודשים. יותר מתשע מאות ושישי תיקים שבעליהם מתו מיתה אכזרית כל כך… אני הכרתי אישית כמה מן הבחורים שנהרגו, ולמדתי באלו נסיבות נהרגו".

עגינות היא נושא הלכתי סבוך, פוסקי הלכה רבים מתרחקים ממנו בעיקר מחשש שיתירו בטעות אשה שבעלה חי ויום אחד ישוב לביתו, אלא שלנגד עיניו של הרב יוסף עמדה האישה, האלמנה הצעירה שיכולתה לבנות זוגיות חדשה ובית חדש הייתה על הפרק. במבוא לתשובתו, שנכתבה בשבט תשל"ד, הסביר הרב את חשיבות התרת העגונות, ואף הסביר מדוע שלא כאחרים, האו איננו מתרחק מתפוח האדמה ההלכתי הלוהט הזה:

"ידעתי דרך קצת חכמי דורנו, דרך ישכון אור, להסתלק מכל ספק שבעולם כדי שתעלה בידם הלכה פסוקה וברורה עד שלא ייפול בה דבר מחלקי הסותר; ואמנם דרכם טובה וישרה בכל שאר הוראות, אבל בעיגונא דאיתתא (בעגינות האשה; י"א) לא כן אנוכי עמדי, רק אנוכי הולך בעקבי הצאן רבותינו הראשונים והאחרונים, שביקשו צדדים וצדי-צדדים בכל מאמצי כוחם להקל בעיגונא דאיתתא".

פעילותו המהירה, השקטה והיסודית של בית הדין דיברה בעד עצמה. בשקט ובדיסקרטיות תוך שמירה על כבודם של החללים נגבו עדויות מחבריהם לנשק, נשקלו מעמדם ההלכתי של הדסקית הצהלי"ת ואמצעי זיהוי אחרים, שהרב עובדיה התיר להסתמך עליהם, ובתוך מספר חודשים קיבלו מרבית המשפחות את אישור בית הדין על כך שאבי המשפחה נפל חלל במערכה.

אישור אלמנות – "אישור קביעת חלל" שהונפק על ידי בית הדין

כפי שתיאר זאת העיתונאי והסופר אדם ברוך: "הרב יוסף נקרא לאחת ממשימותיו השיפוטיות הדרמטיות וההומניות הגדולות, וממילא לאחת ממשימותיו הישראליות ביותר… הפוסק החרדי פעל כאן כמעבדה מודרנית, ופעילותו ההלכתית בעניין העגונות הייתה מופת הומני ומופת הלכתי. פעולת עומק בתוך החברה הישראלית בכללותה".

 

לכל הכתבות בפרויקט המיוחד שלנו "אנחנו הילדים של עורף שנת 73'" לציון 50 שנה למלחמת יום כיפור

 

תעלומת החייל היהודי שנפל בהולנד ביום כיפור 1944

שני מחזורי תפילה עם מדבקות מסקרנות הובילו אותנו לחקור את מסעם, שהחל במנהטן לפני 81 שנה והסתיים בספרייה הלאומית. וכך התגלה לנו סיפורו של חייל יהודי אמריקאי שנהרג בקרב במלחמת העולם השנייה

החייל דוד מאיר וולד ז"ל ומחזור התפילה לזכרו

בין מחזורי התפילה הרבים לראש השנה ויום כיפור השמורים באוסף הספרייה הלאומית, יש גם סט אחד בשני כרכים שהודפס בניו יורק בהוצאת "ציגלהיים". המו"ל של ההוצאה היגר מווינה לפני מלחמת העולם השנייה והמשיך את מלאכתו במנהטן.

בעותקי המחזורים שבספרייה מודבקת תווית של תאגיד "תקומה לתרבות ישראל", או בקיצור ה־JCR. תאגיד זה, שבו היו חברים האוניברסיטה העברית והספרייה הלאומית, פעל לאחר השואה להצלת ספרים שגנבו הנאצים בתקופת המלחמה מספריות יהודיות ומאוספים פרטיים באירופה. רוב הספרים שנמצאו הוחזרו לארצות מוצאם, אבל נותרו מאות אלפים שלא ניתן היה לזהות את בעליהם היהודים. על ספרים אלה הודבקה תווית זהה, והם נשלחו למוסדות יהודיים (ואחרים) ברחבי העולם.

תווית ה־JCR שהודבקה על הספרים

לא מפתיע שגם ספרים כמו המחזורים "האמריקאים" הללו, שהודפסו במדינות בעלות הברית, הגיעו לידי הבוזזים הנאצים. ייתכן שמשלוח ספרים מארצות הברית הגיע לאירופה זמן רב לפני המלחמה, ויכול להיות שהמחזורים היו בבעלות נוסע אמריקאי שנתקע באירופה או השאיר אותם שם.

אבל במקרה הזה משהו לא הסתדר מבחינה כרונולוגית. המחזורים נדפסו בניו יורק ב־1942, בעיצומה של המלחמה.

ומכך הסתבר לנו שהמחזורים ככל הנראה לא נגנבו בידי הנאצים ושתווית ה־JCR הודבקה במקרה הזה בספרים הלא נכונים.

מהניסיון שלנו בספרייה למדנו שמאחורי כל ספר שמגיע אלינו מסתתר סיפור, לכן המשכנו במאמצי הבירור. ואכן גילינו סביב הספרים האלה סיפור מעניין, היכול להסביר את נוכחות התווית השגויה.

קצה החוט שהוביל אותנו היה מדבקה מודפסת שנמצאה בשני המחזורים, ובה הקדשה שנכתבה בהולנדית עם מילים בודדות בעברית. וכך נכתב בה:

המדבקה עם ההקדשה

לזכר בנינו דוד מאיר וולד מצבא ארצות הברית. 27 בספטמבר 1944 – יום הכיפורים תש"ה, שנפל בשחרור הולנד. ינוח בשלום בבית הקברות Margraten חלקה Nn שורה 9, קבר מספר 222

זליג והניה וולד

נא להזכיר את נשמתו

כלומר המחזורים נתרמו לזכר חייל יהודי אמריקאי שנקבר בבית קברות בהולנד. הסקרנות שלנו רק גברה.

מי היה אותו חייל? למי והיכן נתרמו המחזורים? איך ולמה הם הגיעו אלינו לספרייה?

לשתי השאלות הראשונות הצלחנו למצוא תשובות. לשלישית קצת פחות.

מכיוון שידעתי מההקדשה שמקום קבורתו של דוד מאיר וולד בבית הקברות הצבאי האמריקאי שליד הכפר Margraten בדרום הולנד, חיפשתי את שמו באתר בית הקברות. הצבא האמריקאי מטפח את בתי הקברות הצבאיים שלו באירופה ומאפשר חיפוש מקוון של קברי הנופלים.

ב־Margraten קבורים 8,288 חללים, ומצוינים שמותיהם של 1,722 חיילים שמקום קבורתם לא נודע. באתר לא הופיע אף חייל בשם Wald הקבור בהולנד.

משום שמדובר בחייל יהודי, ניסיתי לחפש אותו בעזרת אתר JewishGen, האתר המרכזי לגנאלוגיה יהודית. ב־JewishGen יש מאגר של קברים ובתי קברות בשם Jowbr.org , ודרכו מצאתי לבסוף את דוד מאיר וולד.

להפתעתי קברו בכלל לא נמצא בבית הקברות בהולנד כפי שנכתב בהקדשה שבמחזורים, אלא ב־Back River Memorial Gardens Cemetery במונטריאול שבקנדה. קישור למידע שהעבירה החברה הגנאלוגית היהודית בקנדה הוביל לפרטים מעניינים נוספים. דוד מאיר וולד נולד ב־1921, נהרג בהולנד ב־1944 ונקבר ב־1949 בקנדה. באתר הופיעה גם תמונת מצבתו.

המצבה על קברו של דוד מאיר וולד במונטריאול

צוין גם ששירת ברג'ימנט (חטיבה מורחבת) חי"ר ה־325, יחידה שהשתייכה לאוגדה המוטסת ה־82 של צבא ארצות הברית. רוב הרג'ימנטים באוגדה היו יחידות מוצנחות. ה־325 הייתה יחידה של דאונים שחוברו למטוסי תובלה והוטסו לשדה הקרב. בעודם באוויר, נותקו הדאונים מהמטוסים וטייסי הדאונים היו צריכים למצוא לעצמם מקום נחיתה סביר "ולהתרסק" בזהירות. להבדיל מצנחנים, שלעיתים קרובות מצאו את עצמם לאחר הצניחה מפוזרים במרחבים גדולים, הדאונים הגיעו ליעדם עם כיתה ולפעמים מחלקת חיילים שלמה.

דאונים אמריקאים במבצע מרקט גארדן. צילום: USAAF

יחידת הדאונים של וולד שוגרה למשימה ב־23 בספטמבר 1944, בימיו האחרונים של מבצע מרקט גארדן בהולנד. זה היה המבצע המשולב הגדול הראשון שיזמו בעלות הברית על אדמת אירופה בניסיון לחדור אל צפון גרמניה. אך המבצע נחל כישלון, ובין אלפי ההרוגים היה גם דוד מאיר וולד.

בית הקברות ב־Margraten לא היה באזור הלחימה, ולכן פניתי למומחה הולנדי למבצע מרקט גארדן. המומחה הסביר שהחיילים שנפלו נקברו בבתי קברות זמניים ורק לאחר המלחמה הועברו ל־Margraten. מתברר שחמש שנים לאחר קבורתו של וולד ביקשו בני המשפחה להעביר את עצמותיו לקנדה, לשם הם היגרו מארצות הברית.

אחת המתנדבות בשירות הגנאלוגי שלנו בספרייה מצאה מסמכים בארכיון הלאומי בארצות הברית על אודות החייל דוד מאיר וולד. הוא נולד בטימקוביצ'י שבבלארוס בשנת 1923. משפחתו היגרה לארצות הברית ב־1938 והתיישבה בפיטסבורג, ושם עבד דוד זמן מה כפקיד מכירות בחברת סיטונאות עד שגויס.

אם כך, למי ואיפה תרמו ההורים את המחזורים?

את התשובה מצאתי בכתבה מעניינת שפורסמה ברבעון של החברה הגנאלוגית היהודית במונטריאול.

התברר שבשנת 2007 הרב יעקב שפירא, רבו של בית הכנסת בעיר מאסטריכט שבהולנד, מצא בבית הכנסת ספר תורה לא מוכר. הוא לא ידע מהיכן הגיע הספר אלא רק שהיה מונח בכספת שנים רבות. ספר התורה הוקדש לזכר דוד מאיר וולד על ידי הוריו ונתרם לבית הכנסת הקרוב ביותר למקום קבורתו ב־Margraten.

בית הקברות הצבאי האמריקאי ב־ Margraten שבהולנד

נראה שבאותה הזדמנות תרמו ההורים זליג והניה לבית הכנסת גם את שני המחזורים ואולי גם ספרים נוספים.

אז כיצד הגיעו הספרים לספרייה הלאומית?

לשאלה הזאת אין (בינתיים) תשובה ברורה.

אבל אנחנו מציעים השערה: בשנת 1953 יצאו להולנד שלמה שונמי מהספרייה הלאומית ויהודה ליב בילאור ממשרד הדתות. הם אספו מבתי כנסת ספרים שהוסתרו בהם או שנותרו שם לאחר שבעליהם לא חזרו מהמחנות. הספרים הובאו ארצה. חלקם נשמרו בספרייה הלאומית והאחרים פוזרו בספריות אחרות. בספרייה הלאומית הדביקו על הספרים תווית מיוחדת המספרת שהם הגיעו מהולנד לזכר קורבנות השואה. ייתכן שהמחזורים הללו נמצאו בבית הכנסת במאסטריכט ונאספו על ידי שונמי ובילאור.

כשהמחזורים הגיעו לספרייה הלאומית היה אפשר להבין שמקורם לא בהולנד ושהם לא היו שייכים לקורבנות הולנדיים. לכן לא היה מתאים להדביק על דפיהם את התווית. אולי בטעות או מתוך חוסר הבנה הדביקו בהם את התווית המוכרת של ה־JCR. לעולם לא נדע.

מה שכן ידוע הוא שהספרים נתרמו לזכר חייל יהודי שמסר את נפשו במלחמה נגד הנאצים ומת על קידוש השם. דוד מאיר וולד נפל ביום הכיפורים תש"ה – 1944. יהי זכרו ברוך.