האינפלציה בגרמניה 1923-1919

המחירים עלו לסכומים אבסורדיים: בסוף תקופת ההיפר-אינפלציה, בסתיו 1923, עלתה כיכר לחם מיליארדים רבים, ומשלוח גלויה אחת ממינכן לפראג דרש בולים בשווי של 36 מיליארד מארק

אינפלציה היא אובדן הערך של המטבע הלאומי, הכרוכה בעלייה של מחירי המוצרים בשוק הלאומי עקב התייקרות הייבוא. אינפלציה מתונה קיימת בכל הכלכלות החופשיות המודרניות, ואינה נחשבת לתופעה מדאיגה – כל עוד היא נשארת בשיעורים נמוכים. אולם, אם עקב סיבות פוליטיות או כלכליות ממדי האינפלציה חורגים מגבולות הנסבל עד כדי פגיעה ממשית ברמת החיים של אזרחים רבים, מקבלת תופעה זו תכונות של אסון כלכלי-חברתי ובעקבותיו אף פוליטי – כאשר העם מתחיל לחפש אחרי האחראיים לקריסת הכלכלה.

האינפלציה הגדולה בתולדות בגרמניה אירעה בעיקר בין השנים 1923-1919, אך היא החלה למעשה כבר בשנת 1914, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. עם פרוץ המלחמה העלו ממשלות גרמניה את היצע הכסף על מנת לכסות את העלויות הגבוהות – תחילה של המלחמה עצמה, ולאחר מכן של הפיצויים הכבדים שבעלות הברית הטילו על גרמניה בהסכמי ורסאי. אמצעי אחד להגדלת היצע הכסף היה הנפקת אגרות המלחמה, שנקנו על ידי אזרחים רבים. בה בעת הוחלט לנתק את הקשר בין המארק הגרמני לערך הזהב, קשר שהיה קיים בזמנו ברוב המדינות המפותחות. כך נפתח פער גדל והולך בין השווי של המטבע שהתבסס על זהב (מארק הזהב, שאכן היה בשימוש עד סוף ימי הקיסרות בגרמניה) ובין זה של שטרות הכסף, שאותם ניתן היה להדפיס בכמויות כמעט בלתי מוגבלות. הצפת השוק בכסף מודפס הורידה את ערכו במהירות רבה, כך שהמחירים עלו ללא פרופורציה ואילו השכר הריאלי של השכירים ירד בצורה חדה. יחד עם זאת, הלוואות וחובות איבדו את שווים באותה מידה. זאת בדיוק הייתה המטרה של ממשלת גרמניה לאחר סיום המלחמה: להקטין את עול הפיצויים ולהפגין את חולשת כלכלתה של המדינה בפני בעלות הברית.

מצב זה הקשה על חיי היומיום של רוב האזרחים. עליית המחירים בה נתקל הצרכן לא הייתה מותאמת לעלייה בשכר השכירים. כיוון שהשכר עלה בשיעור מתון יותר, היה קשה יותר לעמוד במחירים הגבוהים. בימי תשלום השכר מיהרו השכירים להגיע לחנויות לפני פרסום שער החליפין של המארק מול הדולר, שהיה בדרך כלל נמוך עוד יותר ממה שהיה מספר ימים קודם כן. המחירים עלו לסכומים אבסורדיים: בסוף תקופת ההיפר-אינפלציה, בסתיו 1923, עלתה כיכר לחם מיליארדים רבים, ומשלוח גלויה אחת ממינכן לפראג דרש בולים בשווי של 36 מיליארד מארק (ראו בתמונה למעלה). במצב זה הבנק המרכזי הפסיק להשקיע בעיצוב השטרות ובהדפסתם הנראה: כיוון שלא היה כדאי לזייף את השטרות, ויתרו על כל הסממנים הגראפיים שהיו אמורים להקשות על זייפנות, ואף הדפיסו את השטרות רק על צד אחד של הנייר. לעיתים קרובות הדפיסו סכום גדול יותר ממה שהופיע במקור על שטרות קיימים, שאפילו לא הגיעו למחזור. יש תמונות שמראות ילדים שחתכו עפיפונים מגיליונות דפוס ועליהם שטרות שלא היה בהם צורך.

בנובמבר 1923 הגיעה האינפלציה לשיא: דולר אחד היה שווה ל-4.2 ביליון (4,200 מיליארד) מארק גרמני! לכולם היה ברור שהמגמה אינה יכולה להימשך. שינוי בממשלת גרמניה הביא לסיום האינפלציה, לאחר שהיא השיגה את אחת המטרות העיקריות: הקטנת החובות שהכבידו על קופות גרמניה. מה-15 בנובמבר 1923 החליפו את המטבע: במקום המארק על נייר ללא שווי הציג הבנק הגרמני המרכזי את המארק החדש (Rentenmark). בזירה הבינלאומית הגיעה ממשלת גרמניה להבנה עם בעלות הברית במסגרת "תכנית דוז" (Dawes Plan) ולפיה הותאמו הפיצויים של גרמניה ליכולת הכלכלית שלה. בעקבות זאת התאוששה כלכלת גרמניה במהלך השנים הבאות, אך מיליוני אזרחים איבדו את הונם, שהיה מופקד בתכניות חיסכון.

המוצג שלנו מראה שטר בשווי של 50 מיליון מארק. שטר זה הונפק ביולי 1923, חודשים אחדים לפני שיא האינפלציה. לפי מצבו הפיזי, בשטר נעשה שימוש רב. הוא חלק של אוסף אמצעי התשלום במחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית. במקור, הצד האחורי של השטר הושאר ריק, אך בדוגמה שלנו נוספה לו הדפסה בלתי-רשמית על ידי גורם לאומני-אנטישמי. כמו ברגעי משבר רבים בהיסטוריה, גם בתקופת האינפלציה חיפשו את מי להאשים בהתחסלות ההון הפרטי: האנטישמים היו משוכנעים ש"היהודים העשירים" נושאים בכל האחריות.

התרגום של השורות בחרוזים:

כמו הפטרייה והחזזית על גזע האלון
כך מתרבה היהודי על גזע האדם.
במקום שבו היהודים חיים בטוב
שולט העוני ברוב.

"הטמפלרים" בארץ ומקומם בחברה המקומית

החל בסוף שנות ה-50 של המאה ה-19, בדקו הטמפלרים את האפשרות לחיות לא רק לפי האידאל הרוחני-דתי בתוך גבולות גרמניה, אלא לעשות זאת בקרבה למקומו של בית המקדש היהודי: בירושלים

בית המלון של משפחת פאסט ליד שער יפו בירושלים, תחילת המאה ה-20

באמצע המאה ה-19 החליטו מספר משפחות פרוטסטנטיות בדרום-מערב גרמניה לייסד קבוצה דתית נפרדת מהפרוטסטנטיות הלותרנית. הם ראו את עצמם כ"לְבֵנים" המרכיבות את בית המקדש הרעיוני של חיים משותפים לפי עקרונות הנצרות. עבור הטמפלרים ישו אינו מוגדר כבן אלוהים אלא כמורה דתי וכדוגמה ומופת לחיים של יושר.

החל בסוף שנות ה-50 של המאה ה-19, בדקה קבוצה זו, תחת הנהגתו של כריסטוף הופמן, את האפשרות לחיות לא רק לפי האידאל הרוחני-דתי בתוך גבולות גרמניה, אלא לעשות זאת בקרבה למקומו של בית המקדש היהודי: בירושלים. הם בחרו לעשות זאת כיוון שכנוצרים הם ראו את עצמם כ"עם ישראל החדש". בשנת 1868 הגיעו לחופי הארץ המתיישבים הראשונים מקרב אנשי הקבוצה. הם רכשו אדמות באזור חיפה והקימו שם את מושבתם הראשונה, שפיזית קיימת עד היום (והיא "המושבה הגרמנית" בחיפה). במהלך השנים באו מתיישבים נוספים והקימו מספר ישובים ביפו (1869), בשרונה הקרובה (1871), בירושלים (1873) ובהמשך אף בווילהלמה (1902, היום: בני עטרות) וכן בבית לחם הגלילית (1906). יחד עם היישובים האלה צמחו גם מוסדות דתיים, חינוכיים וכן בתי עסק מסוגים שונים. בשנת 1878 חיו ביישוביהם של הטמפלרים כ-850 נפש, בשנת 1884 המתיישבים הטמפלרים בארץ ישראל כבר מנו 1,300, ובערב מלחמת העולם הראשונה הגיעה אוכלוסיית הטמפלרים המקומית לשיא: כ-2,000 איש.

קטלוג נסיעות של סוכנות הנסיעות שהייתה חלק מחברת הרכבות והספינות הסודניות, 1929. לסוכנות היה משרד בירושלים, מנוהל על ידי משפחת פאסט, שהיה ממוקם ליד שער יפו.

הטמפלרים עסקו בחקלאות (גידול פירות הדר וגפנים), הקימו מפעלים קטנים (תעשיית ברזל וייצור כלי עבודה), הפעילו הוצאה לאור, הקימו בתי מלון, הוציאו לאור עיתון ("משמר בית המקדש" – Warte des Tempels) וכן היה להם בנק, שנטל חלק בהסכם ההעברה החל בשנת 1933. בניית כבישים ראויים בין היישובים השונים הייתה משמעותית ביותר עבור קיום מפעלם של הטמפלרים. ישיבתם ופעילותם של הטמפלרים הגרמניים בארץ היו אפוא חשובות ביותר בפיתוחה הכלכלי, החקלאי והתעשייתי, וזאת שנים רבות לפני ההשפעה הממשית של הציונות. בתחומים רבים היו אלו הטמפלרים שהחלו בפעילות בתחומים בסיסיים שהיו חשובים לבניית הארץ.

עם סוף מלחמת העולם הראשונה, כאשר הכוחות הבריטיים כבשו את הארץ, גורשו תושבי המושבות הטמפלריות מהיישובים הדרומיים אל מחנה סמוך לקהיר במצרים. חלק מהם גורש משם לגרמניה, ואילו אחרים המשיכו לחיות במחנה זה עד שנת 1920, אך לאחר מכן הורשו לחזור לבתיהם. במהלך תקופת המנדט התפתחו יחסים טובים בין הטמפלרים ובין רשויות המנדט, ואף בינם לבין האוכלוסייה המקומית – יהודים וערבים.

אחת ההוכחות לקשרי עסקים בין יהודים וטמפלרים בארץ הוא המכתב המוצג כאן. מדובר במכתב המלצה מטעם מנכ"ל בנק הטמפלרים, כריסטוף הופמן, עבור התעשיין היהודי שאול לוי. הופמן כתב את ההמלצה מנקודת המבט שלו כמנכ"ל בנק חשוב בארץ באותם ימים. במכתב הוא מאשר שהוא מכיר את לוי מזה 25 שנה כאיש עסקים הגון, מכובד וסולידי. שאול לוי הפעיל עסק בתחומי הברזל, עם שלוחות ביפו ובירושלים. ההמלצה מאת הופמן מאפשרת לנו להניח ששאול לוי ניהל את כספי העסק שלו דרך הבנק הגרמני בארץ, אשר רכש לעצמו שם של מוסד אמין.

מכתב המלצה מאת מנכ"ל בנק הטמפלרים, כריסטוף הופמן, עבור התעשיין שאול לוי, 1926

כידוע, לא כל הגרמנים במושבות הטמפלרים היו מעוניינים להמשיך להיות אזרחים נאמנים בארץ ישראל המנדטורית. אחדים מהם הקימו שלוחה של המפלגה הנאצית, ומספר לא מבוטל מקרב המתיישבים הגרמניים בארץ הצטרפו אליה. מובן שמהלך זה לא התקבל בעין יפה בקרב יהודי ארץ ישראל. מצדן, הרשויות הבריטיות לא היו מודאגות ביותר – עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. מספטמבר 1939 הפכו הטמפלרים ל"אזרחים עוינים" בשל האזרחות הגרמנית שרובם החזיקו בה – וגם בשל הדעות הפוליטיות של אחדים מהם. כתוצאה מכך, רוכזו משפחות טמפלרים במספר יישובים שלהם, ואחדים מבני הקבוצה גורשו לאוסטרליה. האחרונים עזבו את הארץ בשנת 1948, עם קום המדינה. כיום קיימים עדיין מבנים רבים שהטמפלרים הגרמנים הקימו. במקרים מסוימים הפכו המושבות הטמפלריות לשכונות יוקרה, כפי שקרה בחיפה ובירושלים. ולאחרונה בולט המקרה של שרונה בתל אביב, מושבה טמפלרית שהפכה לשכונה תל-אביבית וכעת עברה שיקום והפכה למוקד של בילוי ופנאי.

התקנון לאגודת מגדלי הגפנים הגרמנית ווילהלמה-שרונה, 1920

 

תקנון חברת הטמפלרים משנת 1935

קראו עוד על הטמפלרים באתר הספרייה

1931: דרייפוס מגיע ארצה ב-100% גרמנית!

בתחילת שנות ה-30 התנוססו בארץ כרזות לסרט החדש תוצרת רפובליקת ויימר "דרייפוס". על מאחורי הקלעים של הקרנת הסרט - בכתבה הבאה

מתוך הסרט "דרייפוס", 1930

בפברואר שנת 1931 התנוססו בארץ כרזות לסרט חדש – אחד הסרטים הדוברים הראשונים – שהוצג בבתי קולנוע. הכרזה בצבעי אדום וכחול על רקע לבן רמזה על כך שהסרט עוסק בעניין הקשור לצרפת. שם הסרט לא הותיר מקום לספק: "דרייפוס". הכרזה של בית הקולנוע "עין דור" בחיפה פרסמה את הסרט בארבע שפות: עברית (שתופסת כשני שלישים של הכרזה), גרמנית, ערבית ואנגלית. רב-לשוניות זו הייתה ביטוי למציאות הרב-תרבותית של ארץ ישראל המנדטורית בתחילת שנות השלושים. כיוון שמדובר היה בסרט תוצרת רפובליקת ויימר ומאחר שבאותה עת הנאצים טרם עלו לשלטון בגרמניה, השימוש החופשי בגרמנית בכרזה עדיין לא היה בעייתי – להפך: נימוק משכנע לצפות בסרט היה ככל הנראה גם השפה שלו. ככתוב בכרזה: "גרמנית ב-100%".

 

כרזה של הקולנוע החיפאי "עין דור" לסרט "דרייפוס", 1931

 

מה היה מיוחד בסרט זה, שעשה את דרכו מהאולפנים בברלין עד בתי הקולנוע בארץ ישראל? ראשית, מאז ימי פרשת דרייפוס הספיקו לחלוף מעט יותר משלושה עשורים, וסביר להניח שבאותם ימים חיו עדיין אנשים שזכרו את הפרשה החשובה בהיסטוריה היהודית, שהשפיעה באורח כה מכריע על התנועה הציונית, לאחר שתיאודור הרצל דיווח עליה עבור עיתון וינאי ובהמשך החל לחבר את כתביו הציוניים המפורסמים. מעבר לכך, עצם הנושא הפך את הסרט ליצירה שדיברה ישירות אל הקהל היהודי. הפקתו של הסרט בשנת 1930 אף הייתה תגובה לאווירה האנטישמית בגרמניה, שהלכה והחמירה במהירות. זאת ועוד, בחינת המעורבים בהפקת הסרט – החל ממחברי התסריט, דרך הבמאי ועד מרבית השחקנים הראשיים – מעלה שרובם היו ממוצא יהודי. נסיבות אלו ככל הנראה הפכו את הסרט למועמד מצוין להקרנה בבתי הקולנוע הארצישראליים, והעניקו לו מעמד של "טרגדיה לאומית גדולה", כפי שצוין בכרזה הצבעונית המוצגת כאן.

 

כרזה לסרט "דרייפוס" לאחר הרכישה השנייה של הסרט ע"י קולנוע "עין דור" בחיפה, 1931

 

מי היו, אפוא, הדמויות המרכזיות סביב הסרט הגרמני-יהודי הזה, שהופק לקראת סופה של רפובליקת וויימר? המפיק והבמאי היה ריכרד אוסוולד (1963-1880), יליד ווינה, שהתגורר בברלין ופעל בה עוד משנת 1912. בברלין, הקים אוסוולד חברת הפקה בתחום הקולנוע, שהפיקה עשרות סרטים, ביניהם סרטים שהיו בלתי-שגרתיים לאותה תקופה. כך, למשל, לאחר התייעצות עם חוקר המין המפורסם מגנוס הירשפלד הפיק אוסוולד סרטים שעסקו בנושאים כמו הומוסקסואליות, הפלות, זנות ומחלות מין. הגירתו מגרמניה בשנת 1933 בעקבות עליית הנאצים הפחיתה משמעותית את האפשרויות שלו להפיק סרטים נוספים. רוב השחקנים הראשיים בסרט "דרייפוס" באו מהאסכולה המפורסמת של הבמאי מקס ריינהרד ב"תיאטרון הגרמני" בברלין: פריץ קורטנר (דרייפוס), גרטה מוסהיים (אשתו של דרייפוס) ואוסקר הומולקה (רב-סרן אסטרהזי) – כולם היו ממוצא יהודי. לאחר הגירתם לארצות הברית, אחדים מהם תפסו מקומות בתעשיית הסרטים האמריקאית (למשל אוסקר הומולקה – ששיחק בהוליווד עם מרלן דיטריך, ג'ון ויין, רונלד רייגן ומרילין מונרו). אחרים חזרו לגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה, כמו פריץ קורטנר וגרטה מוסהיים. לצדם שיחק בסרט גם היינריך גיאורגה, אחד השחקנים הידועים בגרמניה הוויימרית, שהתחיל את הקריירה שלו כתומך בשמאל הפוליטי בגרמניה ולאחר 1933 "התפשר" עם הנאצים, דבר שאפשר לו להמשיך את הקריירה גם תחת שלטונם.

מקרה מעניין הקשור לסרט "דרייפוס" ולהקרנתו בקולנוע "עין דור" בחיפה: זמן קצר לאחר ההקרנות הסדירות הראשונות נגנבו סלילי הסרט, ובעלי הקולנוע נאלצו לרכוש עותק חדש. לאחר שרכשו את העותק השני הם שבו ופרסמו את הסרט – מה שמלמד שהסרט זכה להצלחה בארץ.

 

שער התסריט המקורי לסרט "דרייפוס", 1930

 

באוספי הספרייה הלאומית מצויות שתי כרזות לסרט מהקולנוע "עין דור" בחיפה, אך במהלך התחקיר לצורך כתיבת הטקסט שלפניכם, התברר שיש בספרייה הלאומית אפילו עותק אחד מהתסריט המקורי בגרמנית. עותק נדיר זה הגיע לאוספי הספרייה יחד עם אלפי ספרים יהודיים לאחר מלחמת העולם השנייה במסגרת הצלת הספרים שזכו לכינוי "אוצרות הגולה". עותקים מהסרט קיימים עד היום בארכיוני קולנוע שונים בעולם.

 

כתבות נוספות:

משואה לתקומה: ניצולי ברגן-בלזן חוגגים עצמאות

הילד שניצל מהתופת לומד עברית בפעם הראשונה

"עַל בַּאבִּי-יָאר אֵין יָד וְאֵין מַצֶּבֶת" – הגרסה הלא מצונזרת בכתב ידו של יבטושנקו

הביקור הסודי של אדולף אייכמן בארץ ישראל

הקרנת הבכורה של מותחן ישן – הסרט "הבלתי-נודע הגדול"

מסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת הופקה כמות גדלה והולכת של סרטים קוליים, ותוך שנים ספורות נעלמו הסרטים האילמים

הצד הקדמי של ההזמנה להצגה הבכורה של הסרט "הבלתי-נודע הגדול", 1927

החל בשנים האחרונות של המאה ה-19 כבש מדיום חדש את תעשיית הבידור: הקולנוע. במהלך שלושת העשורים הראשוניים של התפתחות הקולנוע, הצופים היו צריכים להסתפק בצפייה בתמונות הרצות בליווי מוזיקלי. מסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת הופקה כמות גדלה והולכת של סרטים קוליים, ותוך שנים ספורות נעלמו הסרטים האילמים. איתם נעלמו גם שחקנים רבים, שלא התרגלו לדרישות החדשות של הסרט הכולל פסקול. למעשה, הסרט הוא שדרוג טכנולוגי של התיאטרון; על בימות התאטרונים שיחקו ומשחקים שחקנים המופיעים מדי ערב מול קהל חדש, ואילו הסרטים משמרים את ההפקה החד-פעמית של העלילה. את גלילי הסרטים ניתן היה לשכפל אין-ספור פעמים, וכך הקרינו את עותקים בבתי קולנוע השונים בערים רבות ברחבי העולם – ובכל הקרנה ראה הקהל את אותה הגרסה של היצירה (למעט הבדלים שנבעו מתנאי ההקרנה או מתקלות טכניות בעותק הספציפי של הסרט).

​גם בגרמניה צמחו בתי קולנוע רבים, ומשכו את הקהל הנלהב לסרטים החדשים שהופקו עוד בימי הקיסרות. קצב הפקת הסרטים הואץ מאוד בשנות רפובליקת וויימר – למרות הבעיות הכלכליות הגדולות שהאטו את צמיחתו של הענף בתחילת שנות ה-20. חברות ההפקה גם הפעילו רשתות של בתי קולנוע כדוגמת UFA, EMELKA. בשנת 1927 כבר נמנו בגרמניה כ-4,300 בתי קולנוע, והגדולים ביניהם יכלו להכיל יותר מ-1,000 צופים. הקרנות בכורה של סרטים חדשים נעשו בבתי קולנוע בולטים בערים גדולות, כדי להבטיח קהל רב והד ציבורי חיובי מיד עם צאתו של הסרט לאקרנים. להקרנות הללו הוזמנו מבקרי סרטים ועיתונאים, בתקווה שיכתבו ביקורות חיוביות בעיתונים, מה שהיה עשוי למשוך קהל נוסף להקרנות הבאות.

אחד ממבקרי התרבות שפעלו בברלין היה קרל ארנשטיין (1971-1892), יהודי וינאי ואחיו של הסופר האקספרסיוניסטי הנודע אלברט ארנשטיין. קרל, שניסה אף הוא לחבר יצירות ספרותיות בסגנון האקספרסיוניזם (אך ללא הצלחה רבה), כתב ביקורות על אירועי תרבות שונים שהתקיימו בבירת גרמניה באמצע שנות ה-20, לעיתים קרובות עבור העיתון הקומוניסטי Die Welt am Abend ("העולם בערב"). ממרבית האירועים שבהם ביקר שמר קרל ארנשטיין את ההזמנה, את כרטיס הכניסה, את הטיוטות שלו למאמרי הביקורת וכן את הטקסטים שפורסמו בסופו של דבר בעיתון. בדרך זו מצטיירת בארכיונו האישי תמונה מרשימה של חיי התרבות בברלין ב"שנות העשרים המוזהבות". ​

אלברט ארנשטיין, אחיו של קרל​
אחד האירועים שעליו קרל ארנשטיין כתב ביקורת היה הצגת הבכורה של הסרט האילם "הבלתי-נודע הגדול" (Der große Unbekannte), שהתקיימה ב-13 באוקטובר 1927 בבית הקולנוע "ארמון אמלקה" (Emelka-Palast) בשדרת הבילוי המפוארת קורפירסטנדם בברלין. סרט זה הציג בפעם הראשונה את העלילה של אחד הספרים הבלשיים של הסופר הבריטי אדגר ולס (1932-1875): The Sinister Man (1924). יצירותיו הבלשיות של ולס היו פופולריות מאוד בגרמניה, והופיעו ברשימות רבי המכר גם עשורים אחדים לאחר פרסומן. אולם, הספר הספציפי הזה תורגם לגרמנית רק שנה לאחר הקרנת הבכורה של הסרט, כך שהעלילה עדיין לא הייתה מוכרת לרוב קהל הצופים בו.
טקסט הביקורת מאת קרל ארנשטיין
הסרט הופק ובוים על ידי מנפרד נואה (Manfred Noa), במאי גרמני – ככל הנראה מבית יהודי – שביים במהלך שנות ה-20 כ-30 סרטים, כשהבולט ביניהם היה גרסה קולנועית (היחידה עד היום) של המחזה "נתן החכם" (1922) מאת גוטהולד אפרים לסינג. ואולם, הסרט שבין צופיו הראשוניים היה המבקר קרל ארנשטיין, שייך לז'אנר אחר ופנה לקהל רחב יותר. העלילה מספרת סיפור על סחר בסמים ומאבקי כוח בין כנופיות פשע. חבורת השחקנים המופיעים בסרט מייצגת היטב את האווירה הקוסמופוליטית של ברלין בשנות ה-20: היו ביניהם שחקנים מאנגליה, מצרפת, מאוסטריה, מגרמניה ואף מאסיה. כמו שקרה לעיתים קרובות, שש שנים לאחר ההפקה, עם עליית הנאצים לשלטון, נפרדו דרכיהם של השחקנים ששיחקו יחד בסרט. כך, לדוגמה, השחקן הראשי הבריטי ג'ק טרוור העתיק את משכנו לגרמניה ונשאר בה גם בתקופת הנאצים, שהכריחו אותו לקריין חדשות ברדיו באנגלית בימי מלחמת העולם השנייה. עמיתו היהודי קורט גרון, שהיה שחקן מוכר מאוד בגרמניה, ניסה לברוח מהנאצים, אך נעצר והיה אסיר במחנה הריכוז טרזין (טרזינשטט). שם אילצו הנאצים את השחקן, שגם היה במאי, לביים את סרט התעמולה על "עיר היהודים" טרזינשטט. בסופו של דבר, קורט גרון נרצח באושוויץ מספר חודשים לאחר הפקת הסרט.
ההזמנה להצגה הבכורה הכוללת את שמות התפקידים והשחקנים
מובן שכשקרל ארנשטיין כתב את הביקורת החריפה על הסרט "הבלתי-נודע הגדול", כל מה שהיה עתיד לקרות למעורבים בו, ולסרט עצמו, היה בחזקת בלתי נודע מבחינתו. לדעתו של ארנשטיין, עלילת הסרט משעממת ומייצגת את הערכים של הבורגנות (ויש לזכור שהוא כתב עבור עיתון קומוניסטי). לעומת זאת, הוא לא הסתיר את דעתו שהבימוי והמשחק היו טובים. ככל הידוע לנו, כל עותקי הסרט נעלמו. כל שנותר מ"הבלתי-נודע הגדול" הוא כרזות לסרט, וכן ההזמנה הנדירה להצגת הבכורה המוצגת כאן, שקרל ארנשטיין שמר בין מסמכיו.