משפט נירנברג, 1946-1945

החל ב-20 בנובמבר 1945 ישבו 24 נאצים על ספסל הנאשמים באולם בית המשפט בנירנברג

עוד לפני תום מלחמת העולם השנייה, קבעו שלוש בעלות הברית המובילות (ארצות הברית, ברית המועצות ובריטניה) שורה של הסדרים לקראת סיומה. במפגשי הפסגה שהתקיימו בטהרן, בילטה, וגם לאחר סיום המלחמה בוועידת פוטסדם, הוחלט שלאחר תבוסת גרמניה יוקם בית משפט בינלאומי. בין בעלות הברית סוכמה הקמת בית משפט צבאי בינלאומי, שעליו תוטל האחריות לחקור ולשפוט את המעשים שנעשו בשמה של גרמניה לפני המלחמה ובמהלכה. הכוונה הייתה בעיקר לטפל בפשעי המלחמה, הפשעים שבוצעו נגד אזרחים והפשעים שנעשו במחנות הריכוז. לפני הקמת בית המשפט צורפה צרפת לשלוש בעלות הברית העיקריות, וקיבלה אף היא מקום בקרב השופטים (מכל מדינה מונו שני שופטים). העיר נירנברג נבחרה להיות מקום מושבו של בית המשפט הצבאי, וזאת מכמה סיבות: ראשית, למרות ההרס הרב שפקד גם את העיר הזו, מבנה בית המשפט המקומי כמעט ולא נפגע, כך שיכלו להתקיים בו דיונים רבי משתתפים וקהל; לידו עמד מבנה בית כלא, בו ניתן היה לכלוא את הנאשמים במהלך הדיונים ולהביאם בקלות בעת הצורך. שנית, דווקא בגלל תפקידה הבולט של נירנברג באידיאולוגיה הנאצית – בה התקיימו ימי המפלגה וחוקקו "חוקי נירנברג" הגזעניים נגד יהודים – היה בקיום המשפט בעיר זו ממד סמלי מובהק.

ספר-תגובה שראה אור בזמנו של משפט נירנברג, לונדון 1945

אולם, כדי שבית המשפט יוכל לפעול נגד הנאשמים, היה צריך לעצור אותם. מיד לאחר ימי המלחמה האחרונים התברר שאחדים מבכירי הנאצים אינם עוד בחיים: היטלר וגבלס התאבדו ב-30 באפריל וב-1 במאי, בהתאמה. מזכירו של היטלר, מרטין בורמן, נעדר (שרידי גופתו התגלו רק בשנות ה-70, בברלין). אחרים מבין הנאצים הבולטים ניסו תחילה להסתתר, אך במהלך השבועות שלאחר כניעת גרמניה נלכד מספר גדול מביניהם במקומות נידחים וגם במחנות שבויים, לאחר שהם הסוו את עצמם בקרב המון החיילים הגרמנים שנפלו בידי בעלות הברית. כך קרה לראש ה-SS, היינריך הימלר, שניסה לשרוד עם זהות חדשה. אף על פי כן, חיילים בריטיים זיהו אותו, ועוד לפני שהיה בידי הבריטים סיפק לחקור אותו חקירה מקיפה, הוא הצליח להתאבד. רודולף הס, סגן מנהיג המפלגה הנאצית, נעצר עוד ב-1941, כאשר טס לאנגליה על דעת עצמו כדי לנהל משא ומתן על שלום עם גרמניה. הנאצי הבכיר ביותר שנלכד בחיים היה הרמן גרינג. הלה נכנע לכוחות אמריקניים, יחד עם משפחתו ורכושו – שהועמס על לא פחות מ-17 משאיות.

החל ב-20 בנובמבר 1945 ישבו 24 נאצים על ספסל הנאשמים באולם בית המשפט בנירנברג. הללו הוגדרו כפושעים עיקריים. שמונת השופטים ישבו בדין, ובראש בית המשפט הצבאי הבינלאומי עמד השופט הבריטי סר ג'ופרי לורנס. כל מדינה מבעלות הברית מינתה תובע. במהלך הדיונים הראשוניים סביב שאלת ההאשמות התברר, שסוגיית ההאשמות מורכבת יותר ממה שהיה ניתן לשער; אמנם לא היה ספק לגבי האחריות הגרמנית למלחמה, אך חלק מהפשעים בוצעו למעשה גם על ידי צבאות אחדים מקרב בעלות הברית. למשל, בספטמבר 1939, ברית המועצות תקפה את פולין יחד עם גרמניה, והוציאה להורג אלפי קצינים פולנים בעיר קטין (Katyn) ובמקומות אחרים. וכפי שהגרמנים הפציצו ערים רבות ברחבי אירופה במטרה להחריבן, כך עשו בתגובה גם הבריטים והאמריקנים בגרמניה. לכן, לצורך קיום המשפטים בנירנברג וכדי לא לערער על סמכות בית המשפט, נדרש מהמשפטנים הבינלאומיים למנוע השוואות כאלו ולהתמקד במעשי הגרמנים. בנוסף, כבר בימים הראשונים לדיונים, החל להתגלע מתח בין ברית המועצות ובין בעלות הברית המערביות על רקע המחלוקת האידיאולוגית בין הגושים, שלימים אכן הייתה עתידה להוביל למלחמה הקרה.

כתבה על פתיחת משפט נירנברג בעיתון "דבר", 21.11.1945

הדיונים התנהלו בשפות שונות: באנגלית, צרפתית, רוסית וגרמנית. במהלך כמעט שנה שמע בית המשפט 240 עדים, והוצגו לפניו מסמכים כתובים רבים וגם סרטים. משפט נירנברג הבינלאומי היה חדשני במובנים אחדים: הוא התנהל בו-זמנית במספר שפות והיה מלווה בתרגום סימולטני, והתביעה התבססה על הרעיון שבית משפט בינלאומי ישפוט את האחראים ממדינה מסוימת, שפגעה בחוק הבינלאומי ובאנושות כולה. עבודת בית המשפט בנירנברג וגם זו של גוף דומה שפעל לאחר סיום המלחמה במזרח הרחוק שימשו דוגמה לפעילות בית המשפט הבינלאומי בהאג, שהוקם בעקבות הניסיון והתובנות שנצברו במשפטים שלאחר מלחמת העולם השנייה.

בסוף המשפט, ב-30 בספטמבר וב-1 באוקטובר 1946, נידונו 12 מהנאשמים לעונש מוות, שלושה זוכו והשאר נכלאו בבית הכלא של בעלות הברית במבצר הישן בברלין-שפנדאו, לאחר שנידונו לעונשי מאסר שבין עשר שנים ומאסר עולם. איש מהם לא הודה באשמתו. ב-16 באוקטובר הוצאו להורג מי שנידונו לעונש מוות. גרינג הצליח לשכנע חייל אמריקני לספק לו רעל, כך שהוא התאבד מספר שעות לפני התלייה. האסיר האחרון בבית הכלא בברלין היה רודולף הס. בסופו של דבר גם הס התאבד, בשנת 1987, כשהוא בן 93.

עמוד השער של הכרך הראשון מסדרת הפרוטוקולים באנגלית, לונדון 1946

עיתונאים רבים דיווחו מהמשפט בנירנברג. ביניהם היו אנשי שם וסופרים כמו וילי ברנט, אלפרד דבלין, איליה ארנבורג, ארנסט המינגווי, אריך קסטנר, ג'ון סטיינבק ורבים אחרים. כתב עיתון "הארץ" במשפט היה רוברט וולטש, לימים מנהל מכון ליאו בק בלונדון. באופן מפתיע, וולטש לא סבר שלמשפט שנערך בנירנברג יש משמעות רבה או שהוא מועיל ביותר. במכתב אל מרטין בובר מנירנברג מחודש דצמבר 1945, הוא אף ציין, שכל המשפט "בעצם לא מעניין בכלל".

המשפט תועד בסרטים ועם סיומו גם פורסמו הפרוטוקולים השלמים של הדיונים, הכוללים אלפי מסמכים, בסדרה של ספרים עבי כרס באנגלית, בצרפתית וגם בגרמנית. המשפט עצמו והפרסומים עליו נתנו את האות לתחילת המחקר ההיסטורי המקיף על ה"רייך השלישי" ועל פשעי הנאצים.

בין ממשלות ומשברים: זיכרונות שגרירי ישראל וגרמניה

עקב המורכבות ביחסי המדינות, תפקיד שגריר גרמניה בישראל וזה של מקבילו הישראלי בגרמניה היו קרוב לוודאי בין המאתגרים בקרב אנשי משרדי החוץ של שתי המדינות

מאז שכוננו יחסים דיפלומטיים בין ישראל וגרמניה בשנת 1965, כיהנו אנשים רבים כשגרירי המדינות בתל אביב, בבון ובברלין. עקב המורכבות ביחסי המדינות, תפקיד שגריר גרמניה בישראל וזה של מקבילו הישראלי בגרמניה היו קרוב לוודאי בין המאתגרים בקרב אנשי משרדי החוץ של שתי המדינות. סביר להניח שהשגרירים – עד היום תפקדו בשתי משרות אלו רק גברים – היו מודעים לדרישות הגבוהות הנתבעות מהם בתור נציגי מדינתם בקרב ממשלה זרה: מיומנות באמנות הדיפלומטית, שמירה על האינטרסים הלאומיים, הבנה של עמדות הצד השני, הערכה ריאלית לגבי הצעדים האפשריים ועוד.

ספרו של אשר בן-נתן בעברית, 2002

במהלך 50 השנים האחרונות כיהנו שגרירים שמילאו את תפקידיהם בהצלחה רבה, והפכו לפופולריים יחסית בקרב ציבור המדינה המארחת. מטרותיהם הפוליטיות של שני הצדדים היו לכאורה זהות – שיפור הקשר עם המדינה השנייה תוך שמירה על האינטרס העצמי. ואולם, האינטרס העצמי היה מוגדר באופן שונה בשתי הארצות, וזאת בשל ההיסטוריה הקשה מימי השואה, שליוותה ועדיין מלווה את היחסים בין המדינות. הציבור בגרמניה המערבית ציפה ל"נורמליזציה" מהירה ביחסים בין גרמנים ויהודים, ולעיתים קרובות לא היה ברור אם לא היה מדובר בסוג של טשטוש והדחקה של האשמה ההיסטורית. לעומת זאת, חלקים ניכרים בציבור הישראלי התנגדו לכינון יחסים דיפלומטיים ואף לכל סוג של קשר בין שתי המדינות, מתוך חשש שדבר זה יגרום לשכחת הפשע החמור וקורבנותיו. הנציגים הישראליים הרשמיים היו צריכים להקשיב לדרישות הציבור בארץ, ציפו לבירור בנושא האשמה הקולקטיבית והאינדיבידואלית של גרמניה ושל הגרמנים, אך גם היו מעוניינים לקדם את היחסים עם הרפובליקה הפדרלית, כיוון שהקשרים האלה היו מהותיים להתפתחותה המדינית והכלכלית של ישראל.

זיכרונותיו של מרוז בעברית מ-1988​

בשנים הראשונות של היחסים, שהייתם של שגרירי גרמניה בישראל הייתה מלווה בהפגנות והתנגדות הציבור. ידוע שהנסיעה הראשונה של רולף פאולס, שגרירה הראשון של גרמניה המערבית בארץ, התקבלה על ידי נציגי ממשלת ישראל ב-1965 בקריאות בוז ואפילו באלימות מטעם מפגינים כעוסים. גם קלאוס שיץ, שכיהן באותו תפקיד בין השנים 1977 עד 1981, עוד נתקל בשריקות בוז כשנשמע ההמנון הלאומי בעת קבלתו הרשמית בבית הנשיא בירושלים. אשר בן-נתן, שגרירה הראשון של ישראל בבון, גם פגש קהל גדול בנחיתתו בשדה התעופה בקלן בשנת 1965, אך לא נשמעו קריאות בוז; אנשים ועיתונאים היו סקרנים לראות את הציר הרשמי של מדינת היהודים בגרמניה ולשמוע את דבריו הראשונים בתפקיד.

השגרירים ועובדי הנציגויות בשתי המדינות היו עדים לרצף של אירועים קריטיים שאיימו על אופי היחסים, והיו מעורבים במציאת פתרונות בזמני משבר: אספקת כלי נשק גרמניים למדינות שונות במזרח התיכון אשר איימה על בטחונה של ישראל, מלחמת ששת הימים ב-1967, הטבח בספורטאים ישראלים במשחקים האולימפיים ב-1972, מלחמת יום כיפור ב-1973, חטיפות מטוסים ישראליים וגרמניים בימי הטרור השמאלני בשנות ה-70, מלחמת לבנון ב-1982, נפילת חומת ברלין ואיחוד גרמניה ב-1989/90. ​ ​

תפקיד השגריר ברקמה המסובכת בין גרמניה וישראל, בין אשמה, אחריות ורצון לפתח "יחסים נורמליים", בנוסף על הרקע ההיסטורי המורכב, סיפקו היבטים מעניינים לכתיבת זיכרונות אישיים. לכן אין זה מפתיע שקיימת רשימה מכובדת למדי של ספרי זיכרונות של שגרירים משני הצדדים, ואפילו קובץ מאמרים שמלכד טקסטים פרי עטם של שגרירים ישראלים וגרמנים במהלך העשורים.

הראשון שכתב זיכרונות מהפעילות בין ישראל וגרמניה היה פליקס אליעזר שנער, שהיה מנהלה של שליחות ישראל בגרמניה, שפתחה את משרדיה מיד לאחר החתימה על הסכם השילומים ב-1952 בלוקסמבורג. שנער נשאר בתפקיד זה עד לכינון היחסים הדיפלומטיים, והיה מעורב בסלילת הדרך לשיפור היחסים. זיכרונותיו של שנער ראו אור – בו-זמנית בעברית ובגרמנית – כבר ב-1967.

אשר בן-נתן, שגרירה הראשון של ישראל בגרמניה מ-1965, פרסם את ספרו "החוצפה לחיות: פרקי חיים" רק ב-2002, ובגרמנית שנה לאחר מכן. ספר זה מהווה אוטוביוגרפיה, הכוללת גם פרקים על פעילותו של בן-נתן כשגריר. פרקים אלה יצאו לאור שנית כספר נפרד ב-2005, אך רק בגרמנית.

השגריר הראשון מגרמניה שפרסם את זיכרונותיו היה קלאוס שיץ. עוד לפני מינויו ב-1977, שיץ כיהן כראש העיר בברלין המערבית, ומהתפקיד הזה צבר ניסיון בניהול מצבים רגישים. ספרו של שיץ פורסם ב-1992, רק בגרמנית. תיאור ימיו כשגריר בישראל לא תופס חלק משמעותי בספר זה, ואולי לכן הוא מעולם לא תורגם לעברית.

שגריר ישראל אחר, יוחנן מרוז, כיהן בשגרירות בון בין 1974 עד 1981, ופרסם את דיווחו ב-1986 בגרמנית ושנתיים לאחר מכן בעברית תחת הכותרת: "האם היה זה לשווא? שגריר ישראל בגרמניה מסכם". מרוז שהה בבון בשנים קשות לחברה המערב-גרמנית, בצל התקפות טרור של השמאל הקיצוני בגרמניה, ששיתף פעולה עם פעילים פלסטיניים – מה שמעניק לחיבורו רקע מעניין ביותר.

נילס הנסן, שהיה שגרירה של גרמניה בארץ בשנים 1985-1981, חיבר ספר דוקומנטרי, שלא מעמיד במרכז את זיכרונותיו של הציר, אלא את היחסים בין שתי המדינות בתקופת קונרד אדנאואר ודוד בן-גוריון. בכך ספר עב כרס זה דומה למדי לראשון שהוזכר כאן מאת שנער. קובץ מאמרים מ-2005 מרכז טקסטים נוספים בנושא, וניתן למצוא בו גם חיבורים מאת שגרירים אחרים, שלא פרסמו ספר על שנותיהם בשירות משרדי החוץ: רולף פאולס, אלישיב בן-חורין, יסקו פון פוטקמר, בנימין נבון ואחרים. אולם, ספר זה ראה אור רק בגרמנית, כמו מרבית הספרים שהוזכרו כאן, בעוד בעברית ניתן לקרוא רק את הספרים מאת שנער, בן-נתן ומרוז.

ספרו של אבי פרימור, שהיה שגריר ישראל בגרמניה המאוחדת, מעולם לא ראה אור בעברית. ככל הנראה, ספרים מסוג זה מצאו יותר קוראים בקרב הקהל הגרמני – לפחות על פי הערכתם של כמה מהמחברים ושל המו"לים הישראליים.

עמוד השער של ספרו של פליקס אליעזר שנער, 1967

התכניות הראשונות להקמת "יד ושם"

עוד בטרם כונתה המלחמה שפרצה ב-1939 "מלחמת העולם השנייה", בטרם כונו מעשי הנאצים ביהודים בשם "שואה", עלה הרעיון להקים מוסד מרכזי שיעסוק בתיעוד התרבות היהודית הנמצאת בסכנה הכחדה

נשיא המדינה יצחק בן-צבי נואם בטקס הנחת אבן פינה לבנין הראשון ב"יד ושם", הר הרצל, ירושלים. יולי, 1954. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל.

זיכרון ושימורו הם יסוד מוסד בתרבות היהודית מזה דורות רבים. הצורך לשמר את התרבות היהודית, את התיעוד של החיים היהודיים ואת שפע החומרים שנצברו במוסדות יהודיים פעם בקרב אישים רבים גם ערב השואה, ומטבע הדברים גם במהלכה. זיכרון ותיעוד הם שני פנים של מטבע יהודי עתיק.

יחד עם זאת, מעניין ובמידה רבה מפתיע לגלות שעוד בטרם כונתה המלחמה שפרצה ב-1939 "מלחמת העולם השנייה", בטרם כונו מעשי הנאצים ביהודים בשם "שואה", ובמידה מסוימת עוד לפני פרוץ המלחמה עצמה, עלה הרעיון להקים מוסד מרכזי שיעסוק בתיעוד התרבות היהודית הנמצאת בסכנה הכחדה וכן בתיעוד המאורעות המחרידים שגבו את חייהם של אלפים, עשרות אלפים ובסופו של דבר מיליונים של יהודים.

עם קליטת הארכיון של חברת "ידע עם", חברה שעסקה בתיעוד התרבות היהודית, ושאחד האישים הבולטים בה היה חוקר הפולקלור ד"ר יום-טוב לוינסקי, מתבררים הדברים על כל מורכבותם.

יום-טוב לוינסקי

כרטסת חברי "ידע עם" הראשונים מעידה כי ד"ר לוינסקי השתייך למניין החברים הראשונים שהתגייסו למען פעילות החברה עם ייסודה, ב-14 במארס 1942. בחוברת דקה שהוציא יום-טוב לוינסקי לסיכום ארבע שנות פעילות "ידע עם", הוא ציין בפאתוס כי החברה נוסדה "בעצם הימים הטרופים של מסעי צלב הקרס, בתקופת אל עלמיין" – אך אין זו מליצה ריקה: אין ספק שתחושת המצור שריחפה מעל מייסדי "ידע עם" בימי מלחמת העולם השנייה, הניעה אותם לפעולה.

אווירה זו של "הצלת התיעוד" הארכיוני בטרם כליה, הייתה אופיינית לרבים מראשי מוסדות התרבות בארץ ישראל, ובתוכם לעוסקים במלאכת הארכיונאות – גם אם בתקופת היישוב היו רק מעטים בארץ שהיו בעלי הכשרה מקצועית של ממש בתחום. בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי עסקו במרץ רב, כבר מסוף שנות העשרים, באיסוף של חומר ארכיוני מכל תפוצות ישראל וריכוזו בירושלים, מחשש לאובדנו והשמדתו בגולה.

ד"ר גיאורג הרליץ, מנהל הארכיון של ההסתדרות הציונית העולמית בברלין, העביר לארץ ישראל בסוף 1933 את הארכיון במלואו, מתוך חשש של אמת לגורל התיעוד יקר הערך שנאסף בו החל משנת 1919. יוסף צדקוני, ממייסדי "ידע עם" וחבריו הראשונים, דיווח לקוראי "דבר" כבר בספטמבר 1933 על הקמתו של "ארכיון ומוזיאון העבודה" שנועד, כדבריו, "לאגור ולרכז את החומר הרב לתולדות תנועת העבודה בארץ וביהדות, המפוזר בכל רחבי העולם היהודי, לסדרו בשיטה מדעית ולהעמידו לרשות הציבור הרחב". שנה מאוחר יותר, יסד יוסף פעמוני בתל אביב את "מוזיאון בית"ר", לימים מכון ז'בוטינסקי, שהחל לפעול כארכיון מסודר בשנת 1940. ממש באותם ימים, שנתיים לפני ייסוד "ידע עם", אך כבר לאחר שתודעת החורבן ההולך ומתקרב החלה לחלחל בקרב היסטוריונים חרוצים, יסד ד"ר יוסף מייזל את "הארכיון הכללי לתולדות ישראל" שנועד לאסוף ולרכז את ארכיוני הקהילות מכל תפוצות הגולה.

על רקע זה, הקמתה של חברת "ידע עם" מקבלת אפוא ממד נוסף, כאחד מן המוסדות שנועדו לאסוף את שברי התיעוד על חיי היהודים, בעקבות חשרת הסופה הנאצית שאיימה למחוק ולהשמיד להם כל זכר. תחושת הדחיפות שהניעה לפעולה את מקימי "החברה העברית לידע עם", בימים שבהם עמדו גייסותיו של רומל בשערי מצרים, משתקפת היטב במטרות החברה, כפי שבאו לידי ביטוי באחד מפרסומיה הראשונים:

"…איסוף חומר פולקלורי והיסטורי וריכוזו, ולשם חקירת הוי העם בארץ ובתפוצות ע"י מגע מתמיד עם כל בני העדות והישוב בארץ […] הקמת בית אוסף מרכזי, שירכז את המסורות העממיות והחומר ההיסטורי ההולכים ונעלמים בצוק העיתים ועם הסתלקותם של זקני הדור."

השיטתיות והריכוז של ד"ר לוינסקי ניכרים במיוחד בתזכיר שהכין ביוזמתו בחודש ינואר 1943, ואשר נשא את הכותרת: "תכנית הצעה ע"ד יסוד ארכיון המלחמה, על יד החברה העברית לידע עם בא"י". לפנינו עולה תכנית סדורה ומפורטת להקמת ארכיון מרכזי לתולדות השואה. צורך השעה הביא גם את חוקר הפולקלור להציע לפני חבריו תכנית להקמתו של מוסד ארכיוני שירכז את התיעוד על חיי היהודים בימי מלחמת העולם השנייה.

לוינסקי מתגלה כאן לפנינו במלוא כוחו כארכיונאי היודע לפרט את כל סוגי התיעוד והנושאים שבהם אמור לעסוק מוסד מעין זה. ההתפעלות מפירוט תחומי הדיפלומטיה והפעילות שמייעד לוינסקי למוסד ארכיוני זה אף גדלה, כשאנו לוקחים בחשבון כי בעת כתיבת הדברים, בארץ ישראל עדיין היה ידוע מעט מאוד על היקף ואופי הפעילות של מכונת הרצח הנאצית.

ואולם, קריאה זו של לוינסקי, שאליה הצטרפו בהתלהבות יתר חברי "ידע עם", להקמת "בית גנזים לגבורת ישראל", זכתה לתגובה קרירה, בלשון המעטה, מצד המוסדות הלאומיים. רק ביוני 1945, לאחר פניות חוזרות ונשנות, השיב יצחק בן צבי, נשיא הוועד הלאומי כי

"בשבוע שעבר כנסה הנהלת הועד הלאומי התייעצות של גורמים שונים, כדי לדון יחדיו בשאלת הקמת יד לגולה שהושמדה. בקשר עם זה ישנן כמה תכניות שנתפרסמו ושלא נתפרסמו, והתכנית שלכם היא סעיף בתוך התוכנית הכללית".

חודש לפני כן, במאי 1945, כבר פרסם מרדכי שנהבי ב"דבר" את תכניתו להקמת "יד ושם לגולה הנחרבת", ובו קווי מתאר לפעילותו של מוסד הנצחה לקרבנות השואה. על אף שממאמר זה עולה בבירור תכנית פעילותו של "יד ושם" כפי שאנו מכירים גם היום ("דפי עד", "פנקסי קהילות", ועוד).

הרי שאין להשוות מאמר פרוגרמטי זה לתוכנית המפורטת להקמתו של מוסד ארכיוני, כפי שניסח והגה לוינסקי. בספרו "הלקח לדור" כותב ד"ר רוני שטאובר, בצדק, כי בהבדל מתכניתו של שנהבי נכלל בהצעת לוינסקי גם נושא הלחימה היהודית על כל גווניו, הן השתתפותם של היהודים בצבאות הסדירים והן מרד הגטאות ומאבק הפרטיזנים. הדינמיקה שאפיינה רבות מן היוזמות החלוציות של לוינסקי, אשר בסופו של דבר לא זכו להתגשם על-ידו, מתגלה גם כאן. רק לאחר פניות חוזרות ונשנות הוזמן לוינסקי להשתתף בישיבות ועדת ההיגוי של יד ושם, בקיץ 1947.

חשוב לזכור שיום-טוב לוינסקי הגה את תכניתו המסודרת בסך הכול 6 או 7 חודשים לאחר ועידת ונזה שבה החליטה ההנהגה הנאצית על יישום "הפתרון הסופי". לא הרבה היה ידוע אז על המתחולל באירופה, בוודאי לא על היקף ההשמדה שהחלה. ובכל זאת, לוינסקי תרם תרומה חלוצית חשובה להקמתו של מוסד ארכיוני, שהוא גם מוזיאון ומוקד של שימור הזיכרון הלאומי, זמן רב לפני תום השואה, שנים אחדות לפני התגבשות התכניות ל"יד ושם".​