בעבודה | סיירת לאופר

"את שהייתו הממושכת במשרדי המפלגה בימים של שממה אופוזיציונית תירץ לאופר כ'היערכות מחדש' ו'חשבון נפש' של המפלגה, שתבעו ממנו, כך טען, את כל זמנו ומרצו; למעשה ביקש להתחמק מנטל הסבאות". פרק מתוך רומן בכתובים מאת אריאל הורוביץ