832 629 Blog

פרוזה מתורגמת | חקיין הקולות

סדר דפוס מואשם ברצח תלמיד, שני פילוסופים נפגשים בביתו של גתה בוויימר: שני קטעים מאת תומס ברנהרד, מתוך ספר שיראה אור בקרוב בתרגומה של טלי קונס מגרמנית