832 629 Blog

פרוזה | השלישי

״אצבעותיה עוברות על השכמות הבולטות שלו, על עמוד השדרה. היא מצטמררת. ופתאום, מאחורי גבה, היא מרגישה אותו בא אליה. האחר.״ סיפור קצר מאת אחינעם קפון, עם גרסה להאזנה בקולה של המחברת