תוכי מהודו קורא 'שמע ישראל' בקהיר

כזה תוכי מאמין וגדול בתורה לא פגשתם מעולם