"טוב למות בעד ארצנו": מילותיו האחרונות של טרומפלדור או מיתוס ציוני?

מה באמת אמר יוסף טרומפלדור? ומה מלמד עלינו החיפוש אחר מילותיו האחרונות של גיבור תל-חי?

"... אין דבר, כדאי למות בעד ארץ-המולדת!" כתבה שהתפרסמה בעיתון הצפירה בתאריך ה-25 במאי 1921.

במשך יותר מארבעים שנה איש לא ערער על מילותיו האחרונות של יוסף אוסיה טרומפלדור. רק בשנות הששים החלו לתהות האם אמר טרומפלדור את המשפט שהפך לססמת היישוב והתנועה הציונית או שמא פלט גידוף ברוסית. מה באמת אמר יוסף טרומפלדור? ומה מלמד עלינו החיפוש אחר מילותיו האחרונות של גיבור תל-חי?

מאורעות תל-חי מפי הרופא החבר, ד"ר ג. גרי. "קונטרס", כ"ב באדר תר"פ (12 במרץ 1920).

"בגשתנו במרחק 10 מטר מן הבית בתל-חי הודענו לחברינו בצעקה את דבר בואנו – ונכנסו פנימה. פה מצאנו את כל אשר היו חיים ובריאים עומדים כל אחד על משמרו, ואני הלכתי לראות את הפצועים. את טרומפלדור בדקתי הראשון, הוא היה במצב חלש מאוד, חִוֵר, ושׂכלו אתו. הוא בקש שיתקנו את התחבשת. היו לו שני פצעים גדולים בחלקו העליון שבבטן ופצע קטן על ידו הימנית. חבשתי את פצעיו והרגעתיו. כאשר שאלתיו לשלומו הוא ענה: 'אין דבר', 'כדאי למות בעד הארץ'".

(תיאור מאורעות תל-חי כפי שתועדו על ידי ד"ר גרשון גרי. התפרסם בכתב העת "קונטרס", כ"ב באדר תר"פ)

שנים-עשר ימים לאחר מותו של יוסף אוסיה טרומפלדור יחד עם שבעה מגינים ומגינות נוספים בתל-חי, פרסם הד"ר גרשון גרי את מילותיו האחרונות של יוסף אוסיה טרומפלדור כפי ששמע אותם מפי הלוחם והפועל הציוני שנפל. קדם לו עד נוסף, אברהם הרצפלד, שסיפר כבר בלילה הנורא ההוא ב-יא' באדר תר"פ (ה-1 במרץ 1921) במכתב לחבריו במרכז החקלאי ש"בלי שום אנחה כל שהיא" סיפר לו טרומפלדור כי "לא נורא, כדאי למות בשביל ארץ-ישראל".

"תל-חי", ההספד שחיבר זאב ז'בוטינסקי לזכר יוסף טרומפלדור, חברו. הכתבה התפרסמה בעיתון הארץ ב-8 במרץ 1920, שבוע לאחר נפילת טרומפלדור וחבריו בתל-חי

את הגרסה המוכרת יותר של אותן מילים אחרונות סיפק זאב ז'בוטינסקי בהספד לטרומפלדור שכתב לעיתון "הארץ":

"אלה היו דבריו האחרונים של יוסף תרומפלדור בראותו את צער חבריו בפני הקרבן הגדול הזה: 'אין דבר – טוב למות בעד ארצנו'. כל מי שהכיר אותו יוכל לשער את בת-הצחוק השקטה, שריחפה על שפתיו באמרו את הדברים האלה. הוא לא היה נתון למילים גבוהות; הרצינות היסודית, העמוקה, שהיתה בנפשו, הורגלה להתבטא במעשים, לא בנוסחאות; וכשהיה מוכרח לפעמים לגלותה באמרי-פיו, היה כמתבייש, וכיסה על דבריו בצעיף של בת-צחוק ובמלת-הקדמה של צנועים: 'אין דבר'.

ז'בוטינסקי ראה באמרה האחרונה של טרומפלדור ביטוי עמוק לחייו ולאופיו של האיש: החלק החשוב בה, לדעת ז'בוטינסקי – היה זה שהושמט מאוחר יותר – ה"אין דבר" הטרומפלדורי. בתור חבר של טרומפלדור עוד מ-1914, הכיר ז'בוטינסקי את הביטוי הזה היטב. כך התבטא טרומפלדור לנוכח כל אכזבה וטרגדיה: כשגילה על כריתת ידו השמאלית בזמן מלחמת רוסיה-יפן אמר לרופאיו כי "אין דבר – הימנית חשובה ממנה", ו"כשנודע לו, כי מן הגדוד, שיצר באלכסנדריה לשם כיבוש ארץ-ישראל, החליטה הממשלה לעשות חבורת נהגי פרדות בגליפולי, ורבים התייאשו, אמר: 'אין דבר – נתחיל בזה, הדבר יתפתח מאליו'."

כל כך הרבה תוכן הצליח טרומפלדור להכניס בשתי המילים הללו:

"רעיון עמוק, הגיון נשגב, פילוסופיה מקפת-כל טמונים בשתי המילים האלו. הרצון מכריע, המקרים אינם אלא הבל. מכל מר ייצא מתוק, אם רק הרצון חי. הרצון הוא תל-חי נצחי, וכל השאר – קרבנות, השפלות, מפלות – 'אין דבר'."

בשנים הראשונות לאחר מאורעות תל-חי חיו הגרסאות השונות של מילותיו האחרונות של טרומפלדור במקביל. עיתון הצפירה פרסם ב-25 במאי 1921 מודעה המפצירה בקוראות וקוראי העיתון לתרום לטובת "המפעל הישובי בארץ ישראל ע"ש טרומפלדור וחבריו (קרן יוסף הגלילי)" ובה הופיע איור של טרומפלדור במדים עם הכיתוב בגרסה חדשה: "אין דבר, כדאי למות בעד ארץ-המולדת! (דבריו האחרונים של הגבור)".

אפשר שבזכות אנדרטת "האריה השואג" בתל-חי, שנחנכה בשנת 1934 כשעליה חקוקה הגרסה הז'בוטינסקאית (המקוצרת), שהמילים "טוב למות בעד ארצנו" התקבעו כגרסה הסופית והמקובלת. וכך, מילותיו האחרונות של טרומפלדור התקבלו בתור האידאל הראוי לחלוץ וללוחם העברי. רק כעבור כארבעים שנה קמו מתנגדים לגרסה הרשמית.

"טוב למות בעד ארצנו". אנדרטת האריה השואג בתל-חי, פסל: אברהם מלניקוב. מקור התמונה: ויקיפדיה

הדיון על מילותיו האחרונות של טרומפלדור מתחיל

"אמירה שהבשילה מבעוד זמן". כתבתו של מאיר אביזוהר שהתפרסמה בעיתון דבר ב-27 בפברואר 1961.

מאיר אביזוהר כתב בעיתון דבר ב-27 בפברואר 1961 כי בהרצאה על המנהיגות הצבאית, אמר בין היתר לפני חודשים אחדים אחד המפקדים הבכירים בצה"ל: "אומרים שיוסף טרומפלדור אמר לפני מותו: 'טוב למות בעד ארצנו', הלא טרומפלדור לא ידע עברית…".

את הציטוט חתם אביזוהר באבחנה על תקופתו: "מדבריו של אותו מפקד נשתמעה הסתייגות אופיינית של בן-דורנו ממופת רחוק ועילאי, בלתי ניתן להשגה". זו לא הייתה הפעם הראשונה או היחידה שבה הועלתה האפשרות שמילותיו האחרונות של טרומפלדור פוברקו. בשנות השישים הועלתה מכל עבר הטענה שקללה ברוסית, ולא צטטה מפוארת למען הדורות הבאים, היא הדבר האחרון שהוציא טרומפלדור מפיו.

"ליד המקלט", טורו של בועז עברון, פרשן הרדיו של עיתון "הארץ", מהתאריך ה-18 במרץ 1960

וכך כתב פרשן הרדיו של "הארץ" בועז עברון ברשימה מה-18 במרץ 1960:

"זכורני עד כמה התייחסתי פעם בחשד לטרומפלדור, וכל זאת מחמת המימרה המפורסמת המיוחסת לו 'טוב למות בעד ארצנו'. לא ייתכן, הרגשתי, שגבר תקיף ובן חייל כמוהו, יהיה מעוניין להשמיע בשעת מותו מימרות לדורות הבאים. הרי זה למטה מכבודו לשקר ולשחק אפילו במכאובי המוות כמומוס על בימה. שהרי לא טוב למות בעד כל דבר שבעולם. ייתכן שיש דברים שטוב מהם המוות, אך אין זה עושה את המוות לדבר טוב. רק לאחר ששמעתי אחרי שנים רבות שכל אותו מעשה אינו אלא שקר פאטריוטי שהמציא מישהו, ושבעצם השמיע טרומפלדור לפני מותו גידוף רוסי דשן, חזר כבודו ועלה בעיני…"

בדומה לרבים שיבואו אחריו, עברון לא טרח לציין מהו המקור לידיעה שבמותו השמיע טרומפלדור דווקא "גידוף רוסי דשן". דעתו של עברון, ודעת אחרים שהגיעו למסקנות דומות לשלו, לא השתנתה גם לאחר שחוקרים שונים ציינו שוב ושוב את העובדה שקיימים לפחות ארבעה דיווחים מעדי ראייה שחזו במותו של טרומפלדור ושחזרו, כל אחד בגרסה מעט שונה, את מילותיו האחרונות של גיבור תל-חי. שולמית לסקוב אף הוכיחה כבר בשנות השמונים שלקראת סוף חייו שיפר טרומפלדור את ידיעותיו בעברית ושאין זה בלתי אפשרי שמילותיו האחרונות לד"ר גרי, שלא היה דובר רוסית, נאמרו בעברית ("טרומפלדור: סיפור חייו" מאת שולמית לסקוב).

טרומפלדור דיבר עברית. כתבה שהתפרסמה בעיתון דבר בתאריך ה-18 בפברואר 1960.

גם אם לא הצליחה כתבתו של אביזוהר לעקור את הספקות המציקים בנושא, הוא הצליח לזהות את הסיבה שבגינה סירבו רבים להמשיך ולקבל את "הגרסה הרשמית" של האירועים: לא הקושי להאמין ברגש הפטריוטי שגאה בטרומפלדור לנוכח המוות, אלא פקפוק ביכולת או בצורך של הדורות הבאים לעמוד באידאל הזה. השאלה האם אמר או לא אמר טרומפלדור את אותן מילים בשנת 1920 נעשתה פחות חשובה עתה, השאלה שנשאלה בשנות הששים, וביתר שאת לאחר מלחמת יום הכיפורים של שנת 1973, הייתה אחרת: "האם אכן עוד טוב למות בעד ארצנו?"

תהיה התשובה אשר תהיה, בחייו ובמותו הוכיח האיש יוסף אוסיה טרומפלדור שעשייה למען המולדת – גם תוך סיכון חייך – נחשבה לדבר טוב וראוי בעיניו ובעיני רבים מבני דורו, ועל כך אנו זוכרים אותו עד היום.

נחום ברנע נפרד מ"העיתון הקטן שעסק בדברים גדולים"

שבועון החדשות "כותרת ראשית" (1982-1988) עבר לאחרונה דיגיטציה ונמצא באתר הספרייה הלאומית. עורך השבועון נחום ברנע כתב את המאמר הבא, בגיליון האחרון של השבועון. הקורא יוכל למצוא בו כמה הערות והארות שכוחן יפה גם לפוליטיקה ולתקשורת היום.

בלי 'כותרת' / נחום ברנע

14 בדצמבר 1988

'כותרת ראשית' שנא כל חייו הספדים. נדמה שהעיתון הזה לא בא לאף לוויה חבוש-כיפה, בוודאי לא ללוויה של עצמו. שש שנים ושבועיים התקיים השבועון עד שנסגר. עם כל הגאווה על מה שהיה והצער על מה שהוחלט, צריך לומר שעיתונים מתים אינם שונים מכל מת אחר. דינם להישכח. רק מי שהשבועון הזה היווה חלק מחייו, כקורא או ככותב, ירגיש באופן מוחשי בחסרונו, וגם על זה ילמד להתגבר. אם העיתון הזה תרם משהו לסדר-יומה של החברה שהוא חי בה בשש השנים האלה, די בכך. כשהוקם, היה לנו ספק אם יגיע גם לכך.

בימים האחרונים, מאז שפורסמה הידיעה על סגירת העיתון, אנחנו מוצפים בפניות של קוראים. ניכר בהם צער על הרגלי-קריאה מושרשים שעכשיו יצטרכו להשתנות, והרבה אהבה לסגנונו ולרוחו של העיתון. וניכר גם כעס, הרבה כעס. איך אתם עושים לנו את זה: במה אנחנו חטאנו, שאתם מונעים מאיתנו את המוסד הזה, שכל־כך חשוב לנו ולאחרים. הרי שילמנו את דמי-המנוי שלנו בזמן, וקראנו בשקידה כל מלה: ומעבר לזה, באיזה מצב נמצאת היום החברה הישראלית, אם כל יום של משא-ומתן קואליציוני מוליד עוד ועוד גופים טפיליים שימצצו את כספה של האומה רק כדי להזיק לה — אך עיתון כמו 'כותרת ראשית' לא יכול להתקיים. אלמלא היה 'כותרת' קיים, אמרו לנו, היה צריך להקים אותו עכשיו, דווקא עכשיו. ואתם, במקום לחזק אותו, מניפים את דגל הכניעה.

מנוי אחד הציע לשלוח המחאה על סך 500 שקל, ולקרוא לאלפי מנויים אחרים לשלוח המחאות דומות. רק תבקשו, אמר, רק תבקשו. ואנחנו, אולי בגלל גאווה יתרה, אולי בגלל אותו חוסר החשבה עצמית שאיפיין את 'כותרת' מיומו הראשון, אמרנו תודה, ההצעה נדיבה ונוגעת ללב, אבל לא מעשית. עיתון איננו יכול להתקיים על מגביות. ולמרות שידענו, שמה שהפיל את 'כותרת ראשית' לא היה מיעוט קוראים, בכל זאת, חשבנו, עוד כמה עשרות אלפי קוראים קנאים כאלה לא היו מזיקים לתוחלת-החיים שלו.

'כותרת ראשית' לא נסגר בשל לחצים פוליטיים. הסיבות הן כלכליות. חלקן אובייקטיבי, וקשור במצבו של המשק בכלל ושל הענפים הכלכליים שפרנסתנו היתה עליהם, ובתחזיות הקשות לגבי הצפוי לענפים האלה בשנה הבאה. חלקן קשור לעיתון עצמו. אילו היה 'כותרת' תרגיל פיננסי חפוז, אחד מעסקי-האוויר האופייניים כל־כך למשק הישראלי, יתכן שהיינו חיים היום בתחושה של כישלון. אבל משאת-נפשם של אנשי 'כותרת' (וגם של בעליו, אני חושב) היתה אחרת. בשש שנות קיומנו ניסינו להשכיל את הציבור, לחשוף בפניו מה שהשלטון מנסה להסתיר ולעתים קרובות מה שרוב האנשים אינם רוצים לדעת; להעלות אל סדר-היום הציבורי פרשיות חשובות באמת; להילחם, להילחם, להילחם. גאוותנו תהיה תמיד על הפרשיות הבטחוניות, הכלכליות והפוליטיות החשובות שהובלנו בחן, מוועדת-קרפ דרך פרשיות השבי'כ ועד 'מילואות'.

'כותרת ראשיתי היה עיתון כעוס, עיתון כואב, ואכזרי ומרושע כלפי כולם, אבל קודם כל כלפי הקרובים לו באמת בהשקפת-עולמם. אין חברים. החבר היחיד הוא הקורא, מין ישות מופשטת שאיש איננו מחזיק בכיסו הקטן. אבל למען האמת, גם אותו, את הקורא הטבעי שלנו, הכעסנו וקנטרנו לא מעט. אחת הקוראות אמרה לנו השבוע שהיא נהנית יותר ממוספי-השבת של עיתוני-הצהריים. למה, שאלנו. כי אתם כותבים כל הזמן על הצרות שלי, אמרה. הם כותבים על צרות של אחרים, ולעזאזל, צרות של אחרים כואבות פחות.

'כותרת ראשית', אפשר לקבוע בביטחון, לא היה עיתון חנף.

הוא היה עיתון מנוסח. החל בשערים שלו, שתשומת-לב רבה הוקדשה לניסוחם ולעיצובם, ועד לאחרון קטעי-הביקורת. כן, הוא היה ערוך: יש בארץ עיתונים שמופקים הרבה יותר טוב מהשבועון חזה, שארוזים בדרך מגרה יותר ומתחשבת יותר בקוצר-הרוח של הקורא. אנחנו חשבנו שגם כאשר כותבים על גדולות חשוב להקפיד בקטנות: בדיוק של עובדה, בשנינות של כיתוב-תמונה, בהצבת המקרה הפרטי בתוך התמונה הכללית. לא די להיות צודק. צריך גם לחיות חכם,  מגרה למחשבה, ספקן, כתוב עברית.

הוא היה בית להרבה אנשים מוכשרים. אחדים — ובראשם תום שגב, שהיה עורך-שותף של העיתון הזה לאורך חלק משנותיו — באו אליו לאחר שהצליחו במקומות אחרים: אחדים פרחו מחדש, לאחר שנים של שתיקה; ואחדים גדלו והפכו לעיתונאים מקצועיים כאן, בתוך החממה העיתונאית הזאת. הם נמנים היום עם השמות הבולטים בדור חדש ומוכשר מאוד של עיתונאים. מסגרות עיתונאיות אינן מסוגלות להמציא כשרונות, אבל במיטבן, הן יודעות לגלות כשרונות ולתת להם את התמריץ המתאים לפרוח ולהניב פרי. היתה כאן, נדמה, הרגשה כללית של סיירת מובחרת, העדפה מוחלטת של כישרון, איכות מקצועית והישג עיתונאי על-פני כל שיקול אחר. והיה חופש-ביטוי, משוחרר מאינטרסים זרים, משוחרר מפחד. 'כותרת', נדמה, ידע לא להפריע למוכשרים לגדול.

תיפקודה של העיתונות בכללה איננו מושפע מסגירתו של עיתון אחד, יהיה איכותי ככל שיהיה. העיתונות נבחנת כמוסד חברתי, וכל עוד יש עיתונים והרבה עיתונים ויש בהם סקרנות בריאה ויצר-תחרות בריא ושאיפה להשכיל את הציבור היא תיטיב למלא את תפקידה. ישראל תהיה אותה ישראל, לטוב או לרע, בלי 'כותרת ראשית'. עם זאת, הלקח מתקופת-חייו של העיתון הזה צריך להילמד. והלקח אינו מה שאומרים לנו בימים האחרונים עמיתים בעיתונים אחרים, שצריך לחיות מסחרי יותר ומחושבן יותר ולוותר על סטנדרטים כאלה ואחרים. להיפך: כשמסתכלים לאחור, על כל הוויכוחים הציבוריים שהעיתון הוביל בהם, על ציון-דרך היסטורי כמו 'הזמן הצהוב' של דויד גרוסמן, על התרומה החברתית שהעיתון הזה תרם, חייבים להגיע  למסקנה שטוב שהיה. אין עיתונים קטנים. התועלת החברתית בעיתון קטן שעוסק בדברים גדולים גדולה לאין ערוך מהתועלת בעיתון גדול שפרנסתו על עניינים קטנים. כן, עיתונים חייבים להתנגש במימסד הפוליטי. כן, הם חייבים לעסוק במלאכה כפויית-הטובה של החקירה העיתונאית ולערוך מסעות ציבוריים בנושאים לא סימפטיים. הדבר נכון ביתר-שאת במדינת-ישראל של היום, שחית תחת כנפי ממשלות של שיתוק לאומי, בצל עלייתם של מטורפים לאומניים ושל החרדים. הפיתוי כל־כך גדול עכשיו לברוח אל הטריוויה, אל התתגרדות-העצמית של גטו-הבידור התל־אביבי, אל הרחמים העצמיים.

כל־כך הרבה סתירות היו בעיתון הזה. שבועון שבעליו הם שניים  מענקי המימסד הישראלי, והוא מתעב את המימסד ובז לו: שבועון שעיתונאיו טובלים בתוך השלולית הפוליטית כדי לדלות עוד ועוד  אינפורמציה — ואחר-כך, מול צג המחשב, תוקפים בברוטאליות את המקורות שלהם: שבועון שהחופש שלו היה חשוב לו יותר מעצם קיומו. לחתום מטה, שניזון מהעיתון הזה מיומו הראשון, אין בסיכום העניין טענה לאיש. רק הכרת-תודה. אלה היו שנות חיי המרתקות ביותר. אני בטוח שכל מי שעבד כאן ימשיך ויכתוב ויצליח במקומות אחרים, אבל איפה, תגידו לי, איפה יימצא עיתון שכאשר הוא נסגר, הקוראים כועסים עליו כל-כך.

נחום ברנע


אירוע מיוחד בספרייה הלאומית לרגל הדיגיטציה של עיתון "כותרת ראשית" יתקיים ב-3 בדצמבר 2019. לפרטים ולהרשמה

לדפדוף בגליונות "כותרת ראשית"

כך החל "שעון בן חיל" לתקתק

הגרסה הראשונה של לוין קיפניס, והחיים שנכנסו למחוגי השעון בלחן של משה וילנסקי

משה וילנסקי (מימין) ולוין קיפניס (משמאל)

טִיק-טַק, טִיק-טַק!
דּוֹפֵק שָׁעוֹן בֶּן חַיִל
בַּיּוֹם וְגַם בַּלַּיִל
דּוֹפֵק, דּוֹפֵק הוּא כָּךְ:
טִיק-טַק, טִיק-טַק,
טִיק-טַק, טִיק-טַק, טִיק-טַק.

בדומה לדברים רבים יפים בארץ ישראל של פעם, גם תחילתו של השיר "שעון בן חיל" בגננוֹת.

השיר המקסים כל כך התפרסם בגרסה קצת שונה מהגרסה המוכרת לנו כיום ב"גליונות לגננות", מעין ידיעון שהוציא לוין קיפניס בשיתוף עם התאחדות הגננות, המלא בשירים, סיפורים ותווים שיועילו לגננת הישראלית בעבודתה.

ושם, בגיליון מספר 38, אנחנו מוצאים לראשונה את השיר – כפי שהוא נקרא אז – בשם "השעונים".

 

כפי שניתן לראות, קיפניס מציין כי השיר הוא "על פי שיר גרמני". בגיליון הבא של "גליונות לגננים", מצרף קיפניס גם לחן לא מוכר לשיר, ייתכן שגם הוא הלחן לאותו "שיר גרמני":

 

היה זה משה וילנסקי שחיבר את הלחן המזוהה כל כך עם השיר. הלחן שכולנו מכירים נכתב בשנת 1939 עבור המחזה "הדובון והזאב השודד" ופורסם בשנת 1940 (שיר נוסף שכתב וילנסקי למחזה הוא "שיר ערש" / "נומה בן" למילים מאת נתן אלתרמן).

 

פרט מעניין הוא הכיתוב שמופיע בקצהו העליון של דף התווים הראשון "אסתר C דמרי A". מדובר בהתאמת המנעד הצלילי לקולה של הזמרת הפוטנציאלית: הזמרת אסתר גמליאלית בסולם דו מז'ור והזמרת שושנה דמארי נמוך במקצת בסולם לה מז'ור.

 

באוספי הספרייה קיימים ביצועים רבים ומיוחדים לשיר "שעון בן חיל". שניים מהם מיוחדים מאוד.

האחד, ביצוע של הזמרת שושנה דמארי בליווי סימפוני:

והשני, ביצוע מרגש ביותר של ילד או ילדה ממקהלת ילדי מחנות באירופה (ככל הנראה משנות הארבעים), בליווי פסנתר בלבד:

שירה | זרות אנחנו לכל אדם

שירים מאת יעל סטטמן, ליאור שטרנברג וסיגל נאור פרלמן

האדי חליל, מקבילים, טכניקה מעורבת, 190X150 ס"מ, 2016

.

יעל סטטמן

מה שנותר

הָעוֹרְבִים הַשְּׁחֹרִים שֶׁשְּׁמָם פַּחַד
לָקְחוּ אֶת חֲבֶרְתִּי.
הַיּוֹנִים הַטִּפְּשׁוֹת שֶׁשְּׁמָן בּוּשָׁה
לָקְחוּ אֶת חֲבֶרְתִּי.
הַחוֹחִית הַיָּפָה שֶׁשְּׁמָהּ גַּאֲוָה
לָקְחָה אֶת חֲבֶרְתִּי.
קָרָאתִי לָהּ עִם הַדְּרָרוֹת בַּיּוֹם
וְעִם הָעֲטַלֵּפִים בַּלַּיְלָה.
אַתְּ אָמַרְתְּ שֶׁנִּתְרָאֶה,
צָעַקְתִּי לָהּ

מָה שֶׁנּוֹתַר מִגּוּפִי
הָיָה הָרָעָב
לִמְצֹא
נוֹצָה רַכָּה
בְּתוֹךְ שֶׁקֶר הַקָּפֶה וְהָעוּגָה

הָיָה הַצִּמָּאוֹן
לִהְיוֹת
חֲבוּקָה וּרְצוּיָה
בְּתוֹךְ עֵינֶיהָ

 

יעל סטטמן, מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית והתפתחותית, גרה כעת בארצות הברית. בוגרת מסלול הכתיבה של הליקון. שיריה פורסמו באנתולוגיות, כתבי עת ומוספים לספרות, וכן בגיליון 35 של המוסך.

 

.

ליאור שטרנברג

מתוך: פתח דבר

 כָּל הָרְחוֹבוֹת בָּהֶם הָלַכְתָּ
הוֹבִילוּ אוֹתְךָ עַד כָּאן –
אֶל הַמִּרְפֶּסֶת הַזּוֹ מוּל בָּתִּים
הַיּוֹרְדִים מִזְרָחָה,

אוֹרוֹתֵיהֶם
מְרוּחִים בָּאֹפֶק כְּכוֹכָבִים
מְצֻיָּרִים בְּגִיר צִבְעוֹנִי.

מוּטָב שֶׁתִּפְנֶה אֲלֵיהֶם
בִּמְקוֹם לְהַבִּיט בַּכְּבִישׁ הַדּוֹמֵם תַּחְתֶּיךָ –
מָה עָשׂוּ לוֹ הַבֹּקֶר פּוֹעֲלֵי הָעִירִיָּה
אֵיךְ בָּצְעוּ שׁוּב אֶת בְּשָׂרוֹ
מוֹתִירִים אַחֲרֵיהֶם
צַלֶּקֶת שְׁחֹרָה.

כָּךְ נוֹהֲגִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה.
מַסְפִּיק לְהִתְפַּלֵּא, אַתָּה לֹא יֶלֶד כְּבָר.

אַל תְּמַצְמֵץ בָּאוֹר הַכּוֹזֵב,
וְאַל תַּחְמִיץ פָּנִים
נֹכַח הַפַּח הַצִּבּוּרִי
שֶׁשּׁוּב עָלָה עַל גְּדוֹתָיו,
רַק שַׁקַּע אֶת רַגְלֶיךָ
עָמֹק יוֹתֵר,
אֶל תּוֹךְ אֲדָמָה מְנִיבַת סוּסִים
וַעֲצֵי תַּפּוּחַ

הַצָּפוֹן הַפּוֹרֶה,
הַמֵּיטִיב,
הַלּוֹחֵךְ בְּשַׁלְוָה
אֶת בְּשָׂרְךָ,
וְאֶת חֲלוֹמוֹתֶיךָ.

 

ידיים

גּוּרִי נִקְבַּר.
גַּם לִלְוָיָתוֹ לֹא הָלַכְתִּי.
עָמַדְתִּי בַּכִּתָּה וְאָמַרְתִּי אֶת שְׁמוֹ
וְקָרָאתִי מִשִּׁירָיו
עוֹשֶׂה אַזְכָּרָה מִמִּלִּים,
גּוּף וְשֵׁם.

יָדוֹ הַגְּדוֹלָה הַחַמָּה
זְכוּרָה לִי
פְּרוּשָׂה מֵעָלַי עַכְשָׁו

כְּמוֹ יְדֵיהֶם
שֶׁל אוֹרִי
וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל

וְיָדַיִם אֲחֵרוֹת
שֶׁלֹּא לָחַצְתִּי בְּחַיֵּיהֶן

יְדֵי יְהוּדָה
וְיָדֶיהָ שֶׁל דָּלִיָּה.

בַּשָּׁמַיִם יָרֵחַ עָגֹל וְחָזָק
שֶׁל אֶמְצַע הַחֹדֶשׁ.

הַכֹּל מְבֹרָךְ

 

שביל החלב

אָדָם מִתְעוֹרֵר אֵי שָׁם
בַּלַּיְלָה בָּעִיר לְהָגִיף אֵיזֶה תְּרִיס,
אוֹ לְכַסּוֹת אֶת רַגְלֵי יַלְדוֹתָיו הַמִּתְעַקְּשׁוֹת
לְהַשְׁלִיךְ מֵעֲלֵיהֶן אֶת הַשְּׂמִיכָה בַּשָּׁעוֹת הַקְּטַנּוֹת,
וְשׁוּב אֵינוֹ מַצְלִיחַ לְהֵרָדֵם.

הוּא מְדַשְׁדֵּשׁ הָלוּם לַמִּטְבָּח,
מוֹזֵג לְעַצְמוֹ כּוֹס חָלָב וְאָז יוֹשֵׁב
בְּהֶסַּח הַדַּעַת אֶל שֻׁלְחַן הָאֹכֶל הַגָּדוֹל
וּבוֹהֶה בַּחַלּוֹן הַמּוּגָף לְמֶחֱצָה,
שֶׁאֲוִיר שְׁכוּנָתִי מְתַעְתֵּעַ
מֵגִיחַ בַּעֲדוֹ לְסֵרוּגִין.

מִשָּׁם קְצָרָה הַדֶּרֶךְ אֶל הַכּוֹכָבִים
הַבּוֹהֲקִים עַתָּה בְּכָל כֹּחָם עִם שְׁקִיעַת הַיָּרֵחַ,
וְאֶל הִשְׁתַּקְּפוּת פָּנָיו הָעֲמוּמָה
הַמַּמְתִּינָה בַּזְּגוּגִית.

הוּא נִלְפָּת פִּתְאוֹם, וְהֶחָלָב
שֶׁבְּכוֹסוֹ מַרְעִיד. הֲרֵי לֹא תִּכְנֵן לִפְגֹּשׁ
אֶת כּוֹכַב הַצָּפוֹן, אוֹ אֶת הָעֲגָלָה הַגְּדוֹלָה
שֶׁיְּצוּלָהּ נָעוּץ בִּמְלוֹא הֲדָרוֹ בַּאֲפֵלַת הַשָּׁמַיִם
שֶׁטֶּרֶם שַׁחַר. גַּם לֹא כָּךְ, בְּאִבְחָה
שֶׁל הֶכֵּרוּת צוֹנֶנֶת,
אֶת עַצְמוֹ.

 

ליאור שטרנברג, יליד 1967, הוא משורר, מתרגם ומורה לספרות. פרסם עד כה שישה ספרי שירה, שזיכו אותו בין היתר בפרס ראש הממשלה ובפרס דוליצקי מטעם האוניברסיטה העברית. מרבה לתרגם מן השירה האירית. לאחרונה ראה אור בהוצאת קשב לשירה "שלושה מראות של האי", מבחר משירת טוני קרטיס בתרגומו. השירים כאן לקוחים מהספר "הלחם, המלח", שיראה אור בקרוב בהוצאת מוסד ביאליק.

 

.

סיגל נאור פרלמן

אנא מחלוטה אנא

אַנַא מַחְלוּטָה אַנַא,
אַנַא מַחְלוּטָה, תַּאְרִיבָּן מַבְּסוּטָה, תַּאְרִיבָּן
מַבְּסוּטָה, אַנַא
מַחְלוּטָה מַבְּסוּטָה.
אֶגַ'ארָה בִּתְאוּל לִגַ'אר:
"זיי זיינען גאַס קינדער. די מאַמע דרייט
זיך אַרום מיט מענער"
אַנַא מוּשׁ מַבְּסוּטָה, לַחַאלִי אַנַא וַאְפֶה.
בַּאוּל אִגַ'ארָה: "גַּ'ארְדוֹן חַאמֶל פָארָה"
וּבַּאוּל לִגַ'אר: " כּוּל חַנְפוּס בְּעֵינֵי אִמוּ עַ'זַאל"
אַנַא מִן קִרְיַת אֱלִיעֶזֶר, חַיְפָה חַמְרָה, מַחְלוּטָה. לוֹז מִיר אוּפּ.

[אֲנִי תַּעֲרֹבֶת אֲנִי,
אֲנִי תַּעֲרֹבֶת, בְּעֵרֶךְ מַּבְּסוּטָה, בְּעֵרֶךְ
מַבְּסוּטָה, אֲנִי
תַּעֲרֹבֶת מַבְּסוּטָה.
הַשְּׁכֵנָה אוֹמֶרֶת לַשָּׁכֵן:
"הֵם יַלְדֵי רְחוֹב. אִמָּא שֶׁלָּהֶם מִסְתּוֹבֶבֶת
עִם גְּבָרִים".
אֲנִי לֹא מַבְּסוּטָה, לְבַדִּי אֲנִי עוֹמֶדֶת.
אוֹמֶרֶת לַשְּׁכֵנָה: "עַכְבָּר מַחֲזִיק עַכְבָּרוֹן"
וְאוֹמֶרֶת לַשָּׁכֵן: "כָּל פִּשְׁפֵּש בְּעֵינֵי אִמּוֹ הוּא צְבִי"
אֲנִי מִקִּרְיַת אֱלִיעֶזֶר, חַיְפָה אֲדֻמָּה, תַּעֲרֹבֶת. תַּעַזְבוּ אוֹתִי.]

 

שיר לניצן

הִבְרַחְתִּי אוֹתָךְ אֶל מֵעֵבֶר לַגְּבוּל שֶׁלֹא יִגְּעוּ בָּךְ יְדֵי
הַשָּׂשִֹים לַמְּלָאכָה וְלָעֲבוֹדָה כִּי רַבָּה, וִידֵי הָעוֹשִׂים
בַּדָּם
אַף אָדָם
אֵינוֹ מִתְגַּעְגֵּעַ אֵלַיךְ כָּמוֹנִי, אוּלַי אָבִיךְ,
אוֹ אַחַיִךְ, הִצַּלְתִי אוֹתָךְ כְּשֶׁאָמַרְתְּ לִי:
אִמָּא, הֵם מְכִינִים אוֹתָנוּ כְּמוֹ לַחְמָנִיוֹת בַּתַּנּוּר
שֶׁנֵּצֵא בָּרֶגַע הַנָּכוֹן
מוּכָנִים לְשָׁרֵת אֶת הַחֶרֶב, וְאַף כִּי
בְּלִי הֶרֶף, כָּל עֶרֶב
אֲנִי מִתְגַּעְגַּעַת אֵלַיִךְ וְסוֹפֶרֶת אֶת יָמַיִךְ הַטּוֹבִים הַרְחֵק מִכָּאן.

לִבֵּך הַטּוֹב עוֹמֵד בִּגְבוּרָה בְּפֶרֶץ
מְרִימֵי הַגָּבַּה, אֲבַל זוֹ אֲנִי בִּתִּי שֶׁהִצַּלְתִּי אוֹתָךְ
כִּי מִיּוֹם שֶׁנּוֹלַדְתְּ לָחַשְׁתִּי לָךְ:
שֶׁלֹא תִּפְּלִי, בִּתִּי, אֶל הַדִּבּוּר הַמֻּקְסָם מֵהַהֶרֶס.
זָרוֹת אֲנַחְנוּ לְכָל אָדָם.

וּכְשֶׁסֵּרַבְתְּ לָשִׁיר לִהְיוֹת עַם חָפְשִׁי, לֹא יָכֹלְתְּ לוֹמַר
חָפְשִׁי, כִּי יָדַעְתְּ שֶׁלֹּא חָפְשִׁי כְּמוֹ כַּדּוּר מְנֻתָּב דֶּרֶךְ הַכַּוֶּנֶת
אֶל הָרַקָּה, כִּי רַב פֹּה הָאֵבֶל וְרַבָּה הַהַקְרָבָה
וְגַס הַלֵּב בַּסֵּבֶל
כְּאִלּוּ לֹא שְׁמוֹנִים שָׁנָה מְנָת חַיָּיו שֶׁל אָדָם עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה

בִּתִּי, נֵדַע שְׁתֵּינוּ כִּי מִיּוֹם שֶׁנּוֹלַדְתְּ הִרְחַקְתִּי אוֹתָךְ מִמֶּנִּי
שֶׁתֵּדְּעִי לִחְיוֹת בִּלְעָדַי מֵעֵבֶר לַגְּבוּל
עִם חָבֵר אוֹ אָהוּב וְלִבִּי הֶעָזוּב
לַחְמָנִיָּה אַחַת שֶׁנִּצְּלָה מֵהַתַּנּוּר הַמְכַלֶּה הַכֹּל

 

כה וכה

הַנָּשִׁים מְפַטְפְּטוֹת עַל כָּל מַה שֶּׁיָּכוֹל לָבוֹא
לְתוֹךְ הַפֶּה, עוּגִיָּה מֵהַבּוּפֶה אוֹ שִׂמְלָה מֵהַיַּרְחוֹן
אוֹ מְקוֹר הַיְקוּם שֶׁל קוּרְבֶּה בְּמוּזֵאוֹן דְּ'אוֹרְסֵיי
אַחַת מֵהֶן הָיְתָה שָׂם בַּקַּיִץ שֶׁעָבַר עִם הַבַּעַל
שֶׁעָבַר, מָה דַּעְתְּכֶן בָּנוֹת
עַל הַחַיָּל הַיּוֹרֶה, יָכוֹל הָיָה לִהְיוֹת הַבֵּן שֶׁלִּי, שֶׁלָּךְ,
שֶׁלָּהּ, קְרָאתֶן אֶת גְּרוֹסְמָן הָאַחֲרוֹן, כָּרִים מָרוֹקָאִים
מֻנָּחִים עַל הַסַּפָּה כְּמוֹ אוֹרְחִים בָּסָלוֹן, מַשְׁגִּיחִים
עַל הַדֶּלֶת, מִי זֶה בָּא, הָבָה נִקְרָא, לֹא הֵבַנְתִּי אַף פַּעַם
שִׁירָה, אֲבָל אֶת עַגְנוֹן אֲנַחְנוּ אוֹהֲבוֹת הָמוֹן,
עוֹד מֵהַתִּיכוֹן

 

פה ושם

1. במציאות
יָרֵחַ מֻשְׁחָל עַל חוּט זָהָב קָשׁוּחַ בַּרְזִלִּי.
אֶתְלֶה עַל חוּט זָהָב קָשׁוּחַ בַּרְזִלִּי
אֶת כְּבִיסַת הַבַּיִת:
מִכְנָסַיִם, שְׂמָלוֹת, חֻלְצוֹת, תַּחְתּוֹנִים,
חָזִיּוֹת, גַּרְבַּיִם וְצִפַּת כָּרִית אַחַת
מְנֻקֶּבֶת עָלֶיהָ מוּטָל חֲלוֹמִי הַמְרֻסָּס
בְּאֶקְדַּח טִפּוֹת הַבֹּקֶר לִפְנֵי שֶׁאֲנַעֵר

 

2. ובחלום
הַמַּזְכִּירָה הִקְלִידָה בִּמְכוֹנַת כְּתִיבָה אוֹתִיּוֹת
עַל קֻבִּיּוֹת עֵץ – מִצַּד אֶחָד שֶׁל הַקֻּבִּיָּה
הָאוֹת ז' וּמֵהַצַּד הַשֵּׁנִי הָאוֹת מ' (לְמָשָׁל).
הִיא כָּתְבָה: "הִזְדַּיְּנָה הַרְבֵּה שָׁעוֹת בַּיּוֹם
וְהָלְכָה". וּמַה שֶּׁיָּצָא:
"נָא שִׁלְחִי בְּמֵיְל חוֹזֵר אֶת אִשּׁוּרֵךְ".

 

סיגל נאור פרלמן, מנהלת שותפה ומייסדת ארגון "דרך רוח" לקידום מדעי הרוח בישראל, מלמדת בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה. ספרה "נח שטרן – כל השירים; לברוח מהחיות המכוערות – מונוגרפיה" ראה אור בהוצאת פרדס בשנת 2018. השירים מתוך ספר שיריה הראשון, "מחלוטה", שיראה אור בקרוב בהוצאת פרדס. שירים פרי עטה פורסמו בגיליון 27 של המוסך.

 

 

» במדור שירה בגיליון המוסך הקודם: שירים מאת גל נתן, עודד ניב, ענבל קליינר ומיכאל מקרובסקי, ותרגום לשיר מאת יוסיף ברודסקי

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן