שמע ישראל

המילים "שמע ישראל" פותחות את הפסוק "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד", המופיע בספר דברים ומבטא אמונה מוחלטת באלוהים. משמעות הפסוק היא קריאה לעם ישראל להאמין בקיומו של השם כאלוהים אחד ויחיד. לפסוק נוצרה תדמית רוחנית עוצמתית והוא מוכר כמעט לכל יהודי, גם אם אינו מקיים אורח חיים דתי.

שמע ישראל הוא הפסוק הראשון ב"קריאת שמע", הנחשבת למצווה מרכזית ביהדות וכוללת רצף פסוקים המביעים אמונה באלוהים, אהבת האלוהים וקבלת עול קיום מצוות. קריאת שמע נאמרת בשגרה מדי יום, וכן במצבים קיצוניים כמו על סף מוות או מיד לאחר מותו של אדם. לקריאת שמע משמעות סמלית עמוקה, שהתפתחה במהלך הדורות להצהרת אמונה שאומרים או זועקים מדם ליבם מי שמוסרים את נפשם על קידוש השם, ובעיקר במקרים של הקרבה עצמית למען הצלת חיי אחרים או של אנשים שנהרגים בגלל יהדותם. אמירת שמע ישראל במצבים הללו נהוגה מתקופות קדומות - כמו בשעת מותו של רבי עקיבא - ועד ימינו, ונשמעה פעמים רבות בפוגרומים נגד יהודים, בתקופת השואה, בפיגועים ובמלחמות.

מתי אומרים שמע ישראל?

קריאת שמע המלאה כוללת שלוש פרשיות מהתורה, שתיים מהן מספר דברים והשלישית מספר במדבר. המצווה מורה לומר קריאת שמע פעמיים ביום, בתפילת שחרית בבוקר ובתפילת ערבית בערב. צמוד לקריאה מברכים ברכות מיוחדות, ובזמן אמירת שמע ישראל נהוג לכסות את העיניים בכף היד. יש שנוהגים לקרוא לפני השינה "קריאת שמע שעל המיטה", שמקורה כנראה בימים שבהם התפללו ערבית לפני השקיעה. ומכיוון שלפי ההלכה קריאת שמע נאמרת רק לאחר צאת הכוכבים, נהגו לומר קריאת שמע לקראת השינה. עם השנים, קיבלה קריאת שמע שעל המיטה משמעויות מיסטיות וקבליות, ויש שרואים בה סגולה לשמירה מפני סכנות רוחניות האורבות בלילה.

קראו על הסיטואציה המדהימה במלחמת העולם הראשונה, שבה נשמעו זעקות שמע ישראל מפי חיילים יהודים שנלחמו זה נגד זה בשם צבאות יריבים. איך סייעה קריאת שמע לאתר ילדים יהודים במנזרים ברחבי אירופה אחרי השואה? ושמעתם על התוכי שלפני 900 שנה קרא שמע ישראל?

שמע ישראל - מילים, מידע, והאזנה לנוסחים שונים באתר הפיוט והתפילה

    קבלו את הסיפורים הכי טובים שלנו ישירות למייל