שבת

השבת היא היום השביעי בשבוע הנחשב ביהדות ליום קדוש בעל חשיבות רוחנית, יום של עונג ומנוחה מעבודה. השבת מאוזכרת בתורה כיום השביעי לבריאת העולם בידי אלוהים, היום שבו הושלמה מלאכת הבריאה, ומכאן קדושתה. שמירת השבת נזכרת בעשרת הדברות ונתפסת כאחת המצוות המרכזיות ביהדות. השבת מתחילה ביום שישי אחר הצוהריים, לרוב 18 דקות לפני שקיעת החמה, ויוצאת כ-25 שעות לאחר מכן בצאת הכוכבים. במדינת ישראל הוגדרה השבת כיום המנוחה השבועי הרשמי. מאז קום המדינה עומדת השבת במרכזם של ויכוחים פוליטיים באשר לאופייה במרחב הציבורי ולשמירת הסטטוס-קוו שגובש בנושא לאחר הקמת המדינה.

סיפורו של הגפילטע פיש, מנת הדגל האשכנזית של ליל שבת. ידעתם שבפראג של המאה ה-18 אישרו רבנים להפעיל בשבת בתי קפה יהודיים? ולמה מאיר אריאל הפסיק להופיע בשבתות?

    קבלו את הסיפורים הכי טובים שלנו ישירות למייל