יזכור

יזכור היא תפילה לזכר נשמות נפטרים ומנוחת נשמתם בגן עדן. התפילה נישאת בבית כנסת על ידי מתפללים שהוריהם נפטרו. אצל מרבית הקהילות היא נאמרת ארבע פעמים בשנה: ביום כיפור, שמיני עצרת, שביעי של פסח ובשבועות. מדובר בתפילה שנחשבת לקדושה וחשובה גם על ידי יהודים שאינם שומרי מצוות, ושנוהגים לומר אותה לפחות פעם בשנה, ביום כיפור, לזכר הוריהם. מלבד התפילה לזכר קרוב שנפטר, קיימות שתי תפילות ידועות נוספות: לחללי מערכות ישראל, ולזכר קורבנות השואה. הן נאמרות בעיקר בטקסי יום הזיכרון עבורם.

תולדות תפילת יזכור

על פי ההערכה, השימוש בתפילה החל במאורעות תתנ"ו (שנת 1096), פרעות באירופה שהיו חלק ממסע הצלב בהן התקיים טבח המוני של יהודים על ידי הנוצרים. במהלך השנים התפילה הגיעה לקהילות יהודי אירופה השונות, שנהגו להזכיר בה את אנשי הקהילה שנפטרו וגם את ההרוגים על קידוש השם. עם ההתיישבות בארץ ישראל נוסחו תפילות לזכר הגברים והנשים שנפלו על אדמת המולדת. לאחר השואה נוסחה תפילה לקורבנות השואה, ולאחר הקמת צבא ההגנה לישראל נוסחה תפילת יזכור לחללי צה"ל.

נוסחי התפילה השונים

תפילת יזכור לאב שנפטר: "יזכור אלוהים נשמת אבי מורי שהלך לעולמו בעבור שאני נודר צדקה בעדו. ובשכר זה תהא נפשו צרורה בצרור החיים עם נשמת אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ועם שאר צדיקים וצדקניות שבגן עדן, ונאמר אמן".

לחללי מערכות ישראל: "יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הבטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור.... יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור".

לקורבנות השואה: "יזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה, נשמות שש מאות רבבות אלפי ישראל, שהומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנקברו חיים, ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם ויצרור בצרור החיים את נשמתם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. ינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן".

קראו על גלגוליה של התפילה ועל ספר היזכור הראשון של היישוב העברי:
נוסח תפילת יזכור באתר הפיוט והתפילה

    קבלו את הסיפורים הכי טובים שלנו ישירות למייל