הרבנות הראשית

הרבנות הראשית היא המוסד הרבני-דתי הגבוה של מדינת ישראל, והיא ממוקמת בשכונת רוממה בירושלים. בתחומי אחריותה טיפול בנושאים בתחום הדת, ביניהם: אחריות על מערכת בתי הדין הרבניים, פיקוח כשרות של עסקים בתחום המזון, איטליזים ומשחטות, ובחינות לתפקידים בתחום הדת – דיינים, רבנים, מוהלים, ועוד. בראשה עומדים שני רבנים ראשיים לישראל – רב אשכנזי ורב ספרדי – שנבחרים בבחירות חשאיות ואישיות על ידי גוף של 150 רבנים ונציגי ציבור. בין שאר תפקידיהם המעשיים, הרבנים הראשיים אוחזים גם בתפקידים ייצוגיים, שמטרתם להעביר מסרים של קירוב לבבות ואחדות בקרב העם ובעולם.

הקמת הרבנות

הרבנות הראשית הוקמה בשנת 1921 (תרפ"א) בירושלים ביוזמת הרברט סמואל, שכיהן בזמן המנדט הבריטי כנציב. כחלק מהרצון להסדרת מעמד היישוב היהודי, הוחלט על הקמת גוף בוחר להנהגה הדתית, שבחר בשני רבנים ראשיים, האחד אשכנזי – הרב אברהם יצחק הכהן קוק, והשני ספרדי - הרב יעקב מאיר. הרבנות פעלה לעצב את החיים היהודיים ביומיום ולטפל בנושאים הנוגעים לדת (כמו כשרות ורישומי נישואין וגירושין), וגם דאגה להקמת מועצות דתיות ברחבי הארץ, למתן שירותי דת בכל הקהילות בארץ. סביב פעילות הרבנות התגלעו מחלוקות, בעיקר בין נציגי הרבנות לציבור החילוני ציוני. נציגים ברבנות שאפו להיות מעורבים לא רק בנושאי הדת, אלא להרחיב את עיסוקם לתחומים חברתיים פוליטיים של חברי הישוב. הציבור החילוני העדיף את מוסדות ההנהגה החילוניים, תוך הכרה ברבנות ובתפקידה בתחומי הדת. פלג התנגדות מהאגף הדתי, שהתנגד למינוי הרב קוק, נפרד מהקהילה הדתית של ירושלים והקים עדה חרדית יהודית נפרדת.

חקיקות וחוקים

עם קום המדינה נחקקו חוקים שהסדירו את מעמדה של הרבנות הראשית. למשל החוק שקובע שדינם של בתי הדין הרבניים תקף בתחומי המעמד האישי, כגון נישואין וגירושין. וגם חוק הדיינים שמפריד בין הרבנות למוסדות השיפוט הדתיים שלה. כמו כן, הוקם משרד ממשלתי לענייני דת, וגם בצה"ל הוקמה הרבנות הצבאית הראשית שמטרתה לטפל בענייני דת הנוגעים לשירות הצבאי. ב-1980 נחקק חוק הרבנות הראשית לישראל שמפרט את דרכי בחירתם של הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות ואת משך כהונתם (רב ראשי ממונה ל-10 שנים. חבר מועצה ל-5 שנים). החוק מעניק סמכויות למועצת הרבנות הראשית, ומונה בין תפקידיה: יעוץ בענייני הלכה לציבור, קירוב הציבור לערכי תורה ומצוות, הענקת תעודות כשרות לבתי עסק ומוסדות בתחום המזון, מינוי רבנים לתפקידים בתחומי הדת, ועוד.

קראו על התעלומה: מי חיבר את התפילה לשלום המדינה, האם שני הרבנים הראשיים? האם ש"י עגנון? האם שלושתם ביחד?

    קבלו את הסיפורים הכי טובים שלנו ישירות למייל