832 629 Blog Podcast

מהצנחנים ל-8200 – על חיילים וחיילות בספרות הישראלית

מתי נכנסו נשים לוחמות לספרים? למה וכמעט שאין בספרות ייצוג לחיילים דתיים? ואיך תשפיע מתקפת 7 באוקטובר על היצירה הספרותית העברית? האזינו לפרק מיוחד שהוקלט מול קהל חי בספריה הלאומית, שבו אירחנו את הסופר ישי שריד לשיחה מרתקת על גיבורי ספריו – חיילים קרביים ויושבי הבור בקרייה, ועל גיבורים צה"ליים בספרות העברית בכלל, מתש"ח ועד היום